Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 1176-1275

G35-28

 

1176.- 1177. 11. maj 1790 Syns- og taxationsforretning på Eilersgaard i Vrensted, som Mads Madsen fradøde, og nu Christen Andersen skal fæste.

1178. - 1179. 2. september 1790 Fæstebrev til Niels Nielsen Løth, landsoldat af godset, 34 år, på den gård i Vrensted, som hans svigerfar Jeppe Frandsen fradøde. 7 td 6 skp 1 fjk 2 alb. Syns- og taxationsforretning vedlagt.

1180. 24. november 1790 Fæstebrev til Christen Jørgensen, barnefødt i Vrensted på Hvidstedgaards gods, nu fri karl pga. udstået soldatertjeneste, på gård i Vittrup, som Jens Pedersen har opladt til ham og datteren Anne Pedersdatter! 3 td 1 skp 1 fjk 1½ alb. Vedlagt syns- og taxationsforretning.

1181. 2. september 1790 Fæstebrev til Christen Jespersen af godset det hus i Vrensted Sogn, som Terkild Andersen fradøde. Vedlagt synsforretning.

1182. - 1187. 4. maj 1790 Christen Christensen, barnefødt i Haugaard, Thise sogn, 33 år, fæster Haugaard, som hans far Christen Olesen fradøde. 5 td 4 skp 1 fjk. Syn.

1183. 2. september 1790 Christen Christensen, barnefødt i Rykind på Hvidstedgaards gods, fri karl efter 12 års soldatertjeneste, fæster gård i Vrensted, som Christen Thomasen fradøde. 7 td 4 skp 3 fjk. Syn.

1184. 2. september 1790 Søren Eriksen, barnefødt i Vrensted, 28 år, fæster gård ibidem, som hans stiffader Niels Madsen afstår. 5 td 6 skp 2 fjk 2 2/3 alb. Syn.

1185. 2. september 1790 Anders Olesen, barnefødt i Vittrup, 39 år, fæster gård i Vittrup, hans far Ole Andersen oplader ham. 4 td 3 skp 1 fjk 2 alb. Syn.

1186. 4. juli 1776 Laurs Christophersen af Vrensted fæster gård ibidem, som Søren Christensen fradøde, og hvis enke han har ægtet. 5 td 1 skp 1 alb.

1188. 27. maj 1820 Bilag til skifte efter gårdkone Karen Jensdatter af Thise.

1189. Niels Jespersen, barnefødt i Lyngby Torp, 36 år, fæster gård i Stenum by, som Jørgen Pedersen nu afstår til sin svigersøn. 4 td 2 skp 3 fjk 1½ alb, iberegnet Mikkel Nielsens halve sted. Syn.

1190. 26. oktober 1789 Aftægtskontrakt mellem Jørgen Pedersen i Stenum og Niels Jespersen, der ægter datteren Maren Jørgensdatter.

1191. 2. september 1790 Jens Jensen, barnefødt i Børglum, 26 år, fæster ½ gård ibidem, som hans far Jens Jensen fradøde. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb. Syn.

1192. 24. december 1791 Poul Pedersen, født i Nørre Vraa på Sejlstrup Gods, fæster gård i Borup, Vraa Sogn på Rønnovsholms gods, kaldet Raacholm, som Anders Hansen pga. fattigdom kvitterer. 6 td 2 skp 3 fjk. Syn.

1193. - 1207.  29. august 1791 Niels Mogensen Smed i Vrensted af Hvidstedgaards gods fæster hus på Libakken i Vrensted, som Niels Frandsen fradøde, og enken Karen Christensdatter mod fri ophold oplader. 3 skp. Syn.

1194. 29. august 1791 Peder Pedersen, barnefødt i Linderup, 28 år, fæster umatriculeret hus på Løth, som han mor, afg. Jens Smeds enke oplader.

1197. - 1196. 29. august 1791 Jens Nielsen, barnefødt i Vejby, 34 år, fæster hus ibidem, som hans far Niels Nielsen Tømmermand oplader. 1 skp 1 fjk.

1195. 31. oktober 1791 Jens Pedersen, barnefødt i Vejby, fæster hus i Aasendrup, som Jacob Jensen Ladefoged fradøde, og hvis enke han ægter.

1198. - 1206. 29. august 1791 Niels Pedersen, barnefødt i Vejby, 25 år, fæster faderens, afg. Peder Andersens gård ibidem. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Syn.

1199. 23. april 1791 Fæstekonditioner for Niels Sørensen af Lemmergaard, 33 år, som fæster afg. Jens Thomasens gård i Ingstrup. Han ægter datteren Anne Jensdatter og skal huse den vanføre søster Kirsten Jensdatter. 5 td 2 skp.

1200. Skifteextract efter førnævnte Jens Thomasen i Ingstrup.

1201. Syn på Jens Thomasens gård 8.august 1791

1202. - 1203. 29. august 1791 Niels Sørensen af Lemmergaard fæster ovenstående Jens Thomasens gård i Ingstrup. Syn.

1204. - 1205. 29. august 1791 Mikkel Andersen, barnefødt i Uggerby på Asdal Gods, over 36 år, fæster hus i Ingstrup, som Niels Wistisen nu afstår til sin svigersøn. 1 fjk 2 alb. Syn.

1208. 1. maj 1794 Claus Bangs søn Hans Clausen Bang fæster hus i Tømmerby, som Maren Simonsdatter fraflytter. Fuglsig Gods.

1209. - 1210. 14. januar 1796 Peder Jensen Bechgaard fæster Bechgaard i Vrensted, som hans far fradøde. 6 td 3 skp 2 alb. Hvidstedgaards gods. Vedlagt syn og kontrakt mellem Maren Mortensdatter og svigersønnen Niels Kristensen fra 3.juli 1831.

1211. 22. januar 1796 Christen Jensen, født i Vollerup i Emb Sogn på Sejlstrup Gods, fæster gård ibidem, som hans far Jens Jespersen og mor Inger Hansdatter fradøde. Syn.

1212. 22. januar 1797 Ole Pedersen Kjær fæster umatriculeret hus i Sønder Vraa på Sejlstrup Gods, som Jens Thomasen afstår.

1213. 4. juli 1797 Anders Nielsen, barnefødt i Vester Brønderslev af Kornumgaards gods, fæster hus i Ørum Sogn, Scharvadhus, som Anders Nielsen Børglum har frasagt sig.

1214. 12. august 1798 Jens Hansen Taars fæster hus i Vrensted, 2 alb, som Anders Nielsen Karlsen fradøde. Syn.

1215. 27. august 1792 Lars Madsen, barnefødt i Vrensted på Hvidstedgaards gods, 45 år, fæster hus ibidem, som Niels Pedersen Søndermarks enke nu oplader til sin svigersøn.

1216. - 1217. 27. august 1792 Niels Christensen Pyt af Vrensted fæster gård ibidem, som Peder Madsen blev fradømt. 4 td 4 skp 2 fjk. Syn.

1218. 22. august 1792 Anders Pedersen, barnefødt på Løth, 22 år, fæster hus ibidem, hans far Peder Andersen oplader. 1 skp. Syn.

1219. - 1230. 27. august 1792  Laurs Andersen, barnefødt i Skøttrup, 34 år, fæster gård ibidem, hans far Anders Laursen oplader. 5 td 7 skp 2 fjk. Syn.

1220. - 1227. 27. august 1792  Villads Pedersen, barnefødt i Vejby, over 40 år, fæster hus på Vangen ibidem, som Jens Mariegaard fradøde, og hvis enke han har ægtet.

1221. - 1229. 10. april 1792  Lars Christensen Mariegaard, barnefødt i Vrensted, 37 år, fæster gård i Linderup, som Anders Jørgensen har frasagt sig. 4 td 1 fjk 1½ alb. Syn.

1222. - 1223. Bilag til syn over ovenstående gård 4.december 1792 og 11.marts 1793.

1224. 27. august 1792 Mads Andersen af Fristrup, Børglum Sogn, fæster hus ibidem, som Søren Jacobsen fraflytter. Syn.

1225. 14. oktober 1792  Simon Sørensen af Vrensted, ladefoged på klosteret, fæster ½ part af Lars Christensens gård i Sundsted og ægter hans slægtning Maren Andersdatter i Sundsted, samt yder aftægt til Lars Christensen og kone Johanne Jørgensdatter deres livstid.

1226. 30. juli 1792 Aftægtskontrakt mellem husmand Peder Andersen og søn Anders Pedersen på Løth.

1228. 27. august 1798 Jens Laursen, barnefødt i Aasendrup, fæster gård ibidem, som Anders Andersen Frøkjær fradøde, og hvis enke han ægter. 4 td 5 skp. Syn.

1231. 9. september 1793 Niels Pedersen af Vittrup, fæster huset Torpedodden i Lyngby Sogn, som Jens Nielsen fraflyttede. Syn.

1232. 9. september 1793 Simon Sørensen, barnefødt i Vrensted fæster sidste ½ part af Lars Christensens gård i Sundsted. 5 td 3 skp 3 fjk ½ alb. Syn.

1233. - 1242. 9. september 1793 Just Eriksen, barnefødt i Vrensted, fæster gård ibidem, som Poul Andersen frasagde sig. 2 td 2 skp. Syn.

1234. - 1252. 22. september 1794 Peder Laursen Kudsk af Vittrup fæster hus ibidem, som Claus Pedersen bytter væk. 1 skp 1 fjk 1 alb. Syn.

1233. - 1244. 9. september 1792 Peder Clausen af Vittrup fæster hus ibidem, som Peder Laursen har byttet med Claus Pedersen, faderen. 2 fjk. Syn.

1236. - 1238. 9. september 1793 Mikkel Christensen, barnefødt i Tømmerby på Asdal gods, over 36 år, fæster gård i Linnerup, som Christen Andersen fradøde, og hvis enke han ægter. 4 td 1 skp 2 alb. Syn.

1237. - 1248. 9. september 1793 Anders Pedersen, barnefødt i Vejby, fæster gård ibidem, som Jørgen Christensen Vanggaard fradøde, og hvis enke han ægter. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Syn.

1239. - 1243. 9. september 1793 Niels Ydesen, barnefødt i Børglum, fæster hus i Linnerup, som Hans Madsen fradøde. 1 fjk 2½ alb.

1240. 15. oktober 1793 Maren Sørensdatter, Søren Thomasens enke i Aasendrup, hendes aftægtskontrakt med sønnen Thomas Sørensen.

1241. 2. april 1793 Ombytningskontrakt mellem husfæsterne Claus Pedersen og Peder Laursen af Vittrup.

1245. - 1247. 9. september 1793 Moust Kjeldsen, barnefødt i Vittrup, fæster sted ibidem, som Jens Christensen nu oplader til svigersønnen. 2 td 6 skp 1 fjk 1½ alb. Syn.

1246. 30. juni 1810 Christen Christensen af Vittrup fæster gård ibidem, hans mor Maren Olesdatter oplader 3 td 2 skp 2 fjk 2 5/12 alb. Aftægtskontrakt.

1249. - 1257.  22. september 1794 Svend Andersen Bach af Vrensted fæster hus ibidem, som Christen Peitersen fradøde og sidst var tilsagt Niels Andersen Bach, som overlader det til sin broder. Syn.

1250. 22. september 1794 Peder Andersen, barnefødt i Vejby, fæster hus i Vrensted, som Niels Laursens enke nu oplader til sin svigersøn. 1 alb. Syn.

1251. - 1264. 24. marts 1794 Christen Christensen af Vrensted, 27 år, fæster gård ibidem, som hans far Christen Knudsen oplader ham. 4 td 3 skp 3 fjk 2½ alb. Syn.

1253. - 1263.  22. september 1794 Thomas Sørensen af Aasendrup fæster mors, Maren Sørensdatters gård ibidem. 4 td. Syn.

1254. 22. september 1794 Niels Ydesen, barnefødt i Vejby, fæster gård ibidem, hans far Yde Jensen fradøde. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb foruden tillægget af Adolfs sted. Syn.

1255. 2. oktober 1794 Claus Nielsen, gårdfæster i Skøttrup og søn Niels Clausen. Aftægtskontrakt.

1256. 15. november 1794 Peder Christensen fæster gård i Stenum, som Lars Christensen oplader, og ægter datteren Maren Larsdatter. Aftægtskontrakt.

1258. - 1260. 5. december 1794 Ole Christensen af Vrensted, 35 år, fæster gård ibidem, som Anders Jørgensen fradøde, og hvis enke Karen Andersdatter han ægter. 5 td 7 skp 1 fjk 1/3 alb. Syn

1259. 29. oktober 1794 Jens Ydesen, barnefødt i Vejby, over 30 år, fæster hus på Vangen ibidem, som Anders Laursen fradøde, og hvis enke Mette Jensdatter han ægter.

1261. 22. september 1794 Peder Andersen, barnefødt i Vejby, fæster hus i Vrensted, som Niels Laursens enke nu oplader til sin svigersøn. 1 alb. Syn.

1262. - 1266.  5. december 1794 Peder Christensen, barnefødt i Vejby, fæster Lars Chriostensens gård i Stenum og ægter datteren Maren Laursdatter. 4 td 2 skp 3 fjk 1½ alb. Syn.

1265. - 1267. 22. september 1794 Niels Andersen Bach af Vrensted fæster hus ibidem, som Jens Wiffertsen fradøde, og hvis enke han ægter. Syn.

1268. 30. september 1795 Peder Madsen, forhen gårdfæster i Vrensted, fæster hus ibidem, som Christen Pedersen fradøde. 2 alb. Syn.

1269. 30. september 1795 Anders Jensen, barnefødt i Vejby, fæster gård i Børglum, som Niels Pedersen Vestergaard fradøde, og hvis enke han ægter. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb. Syn.

1270. 30. september 1795 Niels Jacobsen, barnefødt i Fristrup, fæster hus i Børglum, som Knud Pedersen fradøde. Syn.

1271. - 1275. 30. september 1795 Jens Madsen, barnefødt i Vejby, over 40 år, fæster gård ibidem, hans far Mads Jensen fradøde, og mor Anne Jensdatter oplader. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Syn.

1272. 30. september 1795 Anne Christensdatter, Kjeld Sørensens enke i Aasendrup, fæster sin salig mands gård, samt ½ del af Christen Jensens gård ibidem, 2 td, nu i alt 4 td. Syn.

1273. 30. september 1795 Laurs Knudsen Roed i Aasendrup fæster foruden sin nuværende ½ gård i Aasendrup det halve af Christen Jensens gård ibidem, 2 td, og har nu i alt 4 td. Syn.

1274. 30. september 1795 Peder Jensen, barnefødt i Vittrup, fæster gård i Vejby, som Anders Ydesen fradøde, og hvis datter Anne Pedersdatter han ægter. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Syn.