Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 1026-1175

G35-27

 

 

1026. 6. august 1783 Kongens og kirkens anpart korntiende for Vittrup fæstet indtil 1793 af gårdbeboerne ibidem: Jens Nielsen Østergaard, Niels Mikkelsen, Mikkel Nielsen, Erik Nielsen, Laurs Pedersen, Anders Poulsen, Niels Andersen, Niels Mouritsen, Jens Christensen Øster, Ole Andersen, Søren Thomasen, Christen Nielsen, Jens Christensen, Jens Kjeldsen, Søren Pedersen, Jens Pedersen, Christen Christensen.

1027. 6. august 1783 Kongens og kirkens anpart korntiende fæstet indtil 1794 for Vejby Sogn af sognets gårdbeboere.

1028. 6. august 1783 Kongens og kirkens anpart korntiende indtil 1794 for Furreby Sogn fæstet af dets gårdbeboere: Niels Christensen, Laurs Nielsen, Christen Jensen Bruun, Svend Clemmensen.

1029. - 1046. 6. oktober 1783 Forrige husmand Jens Hansen af Fristrup fæster ½ part af hus i Aasendrup, som Peder Nielsen fradøde. Den anden ½ part er fæstet af Jesper Jensen.

1030. - 1048. 6. oktober 1783 Forrige husmand Jesper Jensen af Fristrup fæster ½ part af hus i Aasendrup. Den anden part er fæstet af Jens Hansen.

1031. - 1050. 6. oktober 1783 Soldat Christen Jensen af godset fæster hus på Linderup Hede, som Anders Ydesen pga. gæld forlod. 1 rd huspenge.

1032. - 1034. 12. marts 1783 Anders Jørgensen, barnefødt i Børglum, landsoldat af godset, fæster gård i Linderup, Tolstrup Sogn, som Stephan Nielsen fraflyttede. 4 td 1 fjk 1½ alb.

1033. 6. oktober 1783 Anders Sørensen Vestergaard i Linderup fæster den anden halvdel af Linderup Vestergaard, som Niels Nielsen frasagde sig. Nu i alt 8 td.

1035. - 1051. 6. oktober 1783 Niels Nielsen af Linderup fæster indhug af hans forhen fæstede gård ibidem. Han bygger selv hus derpå. 1 rd 2 mk huspenge.

1036. - 1044.  6. oktober 1783 Jens Sørensen af Linderup fæster hus ibidem, hans stiffader Jacob Nielsen pga. alderdom oplader.

1037. 12. marts 1783 Christen Thomsen, barnefødt i Vester Hjermitslev, landsoldat af godset, fæster Ryttensgaard i Vrensted, som Christen Laursen pga. uduelighed er fradømt. 7 td 4 skp 3 fjk.

1038. 6. oktober 1783 Mogens Jensen af Linderup fæster selvopbygget lille hus ved det nordre og østre hjørne af byens mark, som han har beboet nogle år. Tillagt 6 skp af Niels Nielsens steds jorder.

1039. 12. marts 1783 Knud Jensen, barnefødt i Vrensted, landsoldat af godset, fæster Knappeshauge i Tolstrup Sogn, som Peder Pedersen fradøde, og hvis enke han ægter. 1 td 1 skp 1 fjk.

1040. 11. april 1783 Konditioner ang. Anders Sørensen Vestergaards fæste i Linderup.

1041. 9. april 1783 konditioner ang. Christen Jørgensens fæste af ½ gård i Børglum.

1042. - 1047. 6. oktober 1783 Ole Jensen Myrtue, barnefødt i Ingstrup på godset, landsoldat, fæster gård i Ingstrup, som faderen Jens Nielsen fradøde. Moderen var afg. Kirsten Ottesdatter, en søster Karen Jensdatter. 5 td 2 skp.

1043. - 1049. 6. oktober 1783 Matthias Laursen, barnefødt i Børglum, landsoldat, fæster gård i Linderup by, som Jens Jensen pga. alderdom oplader. 4 td 1½ alb.

1045. 6. oktober 1783  Peder Nielsen, barnefødt på Løth, fæster hus i Børglum by, som Poul Nielsen fraflyttede sidste forår. 1 skp 2 fjk 2 alb.

1052. 6. oktober 1783 Jens Jensen, barnefødt i Vejby, landsoldat af godset, fæster gård i Fristrup, Damsgaard, som Niels Laursen fradøde, og hvis enke han har ægtet.

1053. 6. oktober 1783 Poul Nielsen, forhen husmand i Børglum, over 40 år, fæster ½ gård i Børglum, som Christen Jørgensen fraflyttede. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

1054. 6. oktober 1783 Mogens Christensen, barnefødt i Fristrup, fæster hus i Vittrup, som Christen Matthiasen fradøde, og hvis enke han ægter.

1055. 19. april 1784  Niels Andersen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård i Vittrup, som Christen Nielsen pga. alderdom oplader. 2 td 6 skp 1 fjk 1½ alb.

1056. 19. april 1784 Jens Laursen i Kraghedegaard fæster eng på østre side af Christen Jacobsens eng.

1057. - 1080.  7. april 1784 Laurs Jensen, barnefødt i Kraghedegaard, landsoldat, fæster Kraghedegaard, som hans fader Jens Laursen fradøde, og moderen Kirsten Nielsdatter oplader.  5 td 1 fjk 2 alb.

1058. 16. november 1784 Poul Andersen i Vittrup fæster hus ibidem, som Laurs Nielsen fradøde. Han ægter datteren. 1 mk 4 sk huspenge.

1059. - 1087. 9. februar 1784 Søren Andersen, barnefødt i Skøttrup, fæster hus i Vittrup, som afg. Thomas Nielsen fradøde.

1060. - 1089. 16. november 1784 Peder Jespersen, barnefødt i Lyngby Torp, fæster ½ gård i Børglum, som Niels Poulsen oplader. Han ægter datteren Mette Nielsdatter. 2 td 2 skp 1 fjk 5/12 alb.

1061. 16. november 1784 Laurs Nielsen, barnefødt i Børglum, fæster hus på Løth, som Maren Pedersdatter oplader, mod at han ægter datteren. 1 rd huspenge.

1062. - 1066. 9. februar 1784 Søren Knudsen, fri karl, barnefødt i Vrensted, over 40 år, fæster gård i Vrensted, som Niels Christensen fradøde, og hvis enke han ægter. 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

1063. - 1086. 16. november 1784 Jens Pedersen, forhen fæster af Houen i Lyngby Sogn, fæster gård i Skøttrup, som Jørgen Andersen har afstået. 5 td 7 skp 2 fjk.

1064. Konditioner ang. Jens Pedersens fæste af Jørgen Andersens gård.

1065. - 1088. 16. oktober 1784 Jørgen Andersen, forhen gårdfæster i Skøttrup, fæster Houen i Lyngby Sogn, som Jens Pedersen fraflyttede. 6 skp 2 fjk 2 alb.

1067. 9. februar 1784 Anders Pedersen, landsoldat af godset, barnefødt i Vejby, fæster hus ibidem, som Niels Pedersen havde, og hvis datter han ægter. 2 mk 8 sk huspenge.

1068. - 1084. 16. november 1784 Jens Jensen, barnefødt i Lyngby Torp, landsoldat af godset, fæster sted på Vangen i Vejby Sogn, som Jens Andersen fradøde. 3 skp 3 fjk 2 alb.

1069. - 1075. 16. november 1784 Jens Jensen Kirkholm, barnefødt i Vejby, fæster ½ Kirkholm, som Anders Jensen overlader ham, mod at han ægter datteren Maren Andersdatter. 4 skp 3 fjk 1 alb. Kontrakt vedlagt.

1070. 12. maj 1783 Simon Olesen, barnefødt i Skøttrup, fæster hus i Knappeshauge, som -- Nielsen fradøde, og hvis enke han ægter.

1071. - 1072. 16. november 1784 Jens Nielsen, barnefødt i Børglum, tjenende i Damsgaard, fæster stedet Langtved i Hellum Sogn, som Jens Christensen frasagde sig. 5 skp 1 fjk.

1073.    Kontrakt mellem Jens Nielsen og Jens Christensen i Langtved.

1074.    9. februar 1784 Jens Madsen, barnefødt i Skovhuset på Kolborn Skovs grund i Ugilt Sogn,fæster Skovhuset, som hans stiffader Jens Jepsen fradøde, og moderen Else Laursdatter oplader.

1076. - 1077. 16. november 1784 Søren Hansen af Børglum fæster stedet Knappeshus ved Børglum by, som Anders Christophersen forhen beboede, men nu ligger øde.

1078. 19. april 1784 Kjeld Christensen, barnefødt i Vejby, fæster gård ibidem, som Peder Jensen Søndergaard fradøde. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

1079. 16. november 1784 Niels Mortensen, barnefødt i Vejby, fæster hus i Vrensted, som karlen Michel Buthce fradøde. Han ægter enken. 2 rd huspenge.

1081. 16. maj 1816 Vurdering af gårdens brøstfældighed og besætning pga. Laurs Jensens død. Overleveringsforretning til enken.

1082. 9. februar 1784 Anders Pedersen, landsoldat, barnefødt i Vejby, fæster hus ibidem, som Niels Pedersen har opladt, mod at han ægter datteren.

1083. 19. april 1784 Niels Andersen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård i Vittrup, som Christen Nielsen oplader. 2 td 6 skp 1 fjk 1½ alb.

1114. 13. maj 1787 Erik Christensen, barnefødt i Linderup, landsoldat, fæster Langtved i Hellum Sogn, som Jens Nielsen oplader. 5 skp.

1085. - 1109. 7. august 1784  Jens Olesen, barnefødt i Fristrup, fæster hus på Steenberg, som Søren Andersen fradøde, og hvis enke han ægter. Desuden skal han have jord fra forhen Niels Christensens, nu Jens Sørensens gårds grund i Børglum, samt rettighed til tørvebjærgning i byen.

1090. 20. august 1787 Forbud og tilhold til alle gårdbeboere i Stenum, som mandag d. 13.august i fællesskab har nedbrudt et dige, der blev bygget om sommeren af Vrensted bys gårdmænd.

1091. 1. maj 1785 Christen Hansen af Hvidstedgaards reservemandskab fæster hus i Vrensted by, som Søren Nielsens enke har frasagt sig mod ophold.

1092. - 1107. 7. august 1786 husmand Jens Nielsen ved Neskierbro fæster Søren Pedersen Ladefogeds ½ gård i Vittrup. 2 td 7 skp 1½ alb. Søren Ladefoged overtager Søren Thomsens øde gård ibidem. Kontrakt vedlagt.

1093. 1103. 29. marts 1783 Jens Nielsen Løth, landsoldat, fæster hus i Fristrup, som Niels Jensen Teglbrænder fradøde. 1 td 6 skp.

1094. - 1101. 18. april 1785 Christen Laursen, barnefødt i Aasendrup, fæster hus i Fristrup, som Niels Jensen fradøde, og hvis datter han har ægtet.

1095. - 1098. 25. juli 1785 Jens Nielsen Graver, barnefødt i Vrensted, fæster Vanggaard ibidem, som Christen Laursen oplader. Han er gift med datteren. 6 td 5 skp ½ alb.

1096. - 1102. 25. juli 1786 Niels Jensen, barnefødt i Vejby, fæster gård i Lyngby Torp, som Jens Jespersen fradøde, og hvis enke han ægter. 4 td 6 skp 1 1/3 alb.

1097. - 1104. 25. november 1786 Christen Nielsen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård i Vrensted, som Peder Nielsen fradøde, og hvis enke han ægter. 4 td 1 fjk 2 alb.

1099. - 1100. 28. september 1785 Anders Nielsen, barnefødt i Børglum, fæster hus på Scharvad, Skørredhus kaldet, som Niels Laursen fradøde, og hvis enke han ægter. 1 rd huspenge.

1105. 7. august 1786 Søren Pedersen Ladefogeds fæste af Søren Thomsens øde gårdsted i Vittrup. 5 td 4 skp 1 fjk 2 alb. Søren Thomsen blev frakendt stedet ved dom.

1106. - 1115. 29. april 1786 Peder Moustsen, barnefødt i Børglum, fæster gård ibidem, som hans fader Moust Pedersen pga. alderdom afstår. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

1108. 7. august 1786 Jens Pedersen af Børglum fæster hus i Vittrup, som Niels Madsen Worm pga. helbred og armod afstår. 1 skp 2 fjk.

1110. - 1118. 7. august 1786 Jens Knudsen, barnefødt i Vrensted, fæster hus i Aasendrup, som Laurs Andersen fradøde. 1 skp 2 alb.

1111. - 1119. 7. august 1786 Thøger Nielsen af Vrensted, som med frihedspas blev entlediget fra godset, fæster hus i Vrensted, som faderen Niels Thøgersen fradøde. 2 rd huspenge.

1112. - 1120. 23. marts 1786 Niels Sørensen, landsoldat, barnefødt i Vrensted, fæster gård ibidem, hans fader Søren Nielsen pga. alderdom oplader. 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

1113. 3. juli 1786 Jens Christensen, barnefødt i Vrensted, fæster hus i Rubjerg Sogn ved Neskierbro, som Jens Nielsen fraflytter. 3 rd huspenge.

1116. 28. november 1786 Peder Nielsen fra Laage i Vennebjerg på Fuglsig Gods, hvorfra han har frihedspas, fæster sted i Horne by, Asdal Gods, hans kones fader Christen Christensen Nørgaard, som kom ulykkelig af dage i Asdal Vejrmølle, fradøde. 1 td 1 fjk 2½ alb.

1117. 7. august 1786 Peder Matthiasen, forrige gårdbeboer i Vrensted, som har overladt sit hus ibidem til Anders Andersen, fæster nu Anders Andersens hus. 2 alb.

1121. 7. august 1786 Anders Andersen, forhen husfæster i Vrensted, fæster gård ibidem, som Peder Matthiasen fraflyttede. 4 td 5 skp 1 alb.

1122. 15. november 1786 Christen Christensen, barnefødt i Vrensted, fæster gård ibidem, hans fader Christen Christensen Kammager oplader mod ophold for sig og hustru deres livstid. 5 td 1 skp 1/3 alb.

1123. 4. juni 1776 Knud Christensen af godsets reservemandskab i Vrensted fæster gård ibidem, hans fader Christen Knudsen fradøde. 4 td 3 skp 3 fjk 2½ alb.

1124. 3. april 1787 Anders Jensen, barnefødt i Lyngby Torp, fæster hus i Vittrup, som Laurs Matthiasen pga. alderdom oplader. 2 skp 1 fjk 2 alb.

1125. - 1135. 4. juni 1787 Niels Nielsen, barnefødt i Vittrup, fæster ½ Østergaard ibidem, hans fader Niels Michelsen afstår mod ophold for sig og hustruen.

1126. 4. juni 1787 Matthias Kjeldsen, barnefødt i Vittrup, fæster gård ibidem, hans fader Kjeld Moustsen oplader. 4 td 1 skp 2 fjk.

1127. 21. marts 1787 Christen Sørensen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård i Lyngby Torp, som Peder Laursen fradøde, og hvis enke Mette Nielsdatter han ægter. 1 td 1 skp 3 fjk 2 1/3 alb.

1128. - 1137. 21. marts 1787 Peder Jensen, landsoldat, barnefødt i Børglum, fæster gård i Børglum, som Laurs Moustsen pga. alderdom oplader til ham og datteren Anne Laursdatter. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

1129. - 1132. 4. juni 1787 Peder Nielsen, barnefødt på Løth, en del år tjent ved gårdens vindmølle, fæster ½ gård, Mariegaard, som Jens Andersen ved forflyttelse til Skøttrup er blevet entlediget. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

1130. 20. juni 1707 Tilladelse til, at Niels Hyldsens søn, soldat Anders Nielsen, 24 år, af godset i Vester Brønderslev Sogn, kan fæste et sted.

1131. 4. juni 1787 Niels Poulsen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård ibidem, hans fader, og nu hans stiffader Anders Andersen fradøde. Hans moder Anne Jensdatter afstår den til ham mod ophold.

1133. - 1140. 21. marts 1787 Anders Jensen, barnefødt i Børglum, fæster stedet Kokholm i Stenum Sogn, som Jens Christensen fradøde, og hvis enke han ægter. 3 td 4 skp 2 fjk.

1134. 4. juni 1787 Matthias Kjeldsen, barnefødt i Vittrup, fæster gård ibidem, hans fader Kjeld Moustsen pga. alderdom afstår. 4 td 1 skp 2 fjk.

1136. 28. november 1787 Jens Andersen, hidtil fæster af ½ Mariegaard, som han efter begæring kvitterer, fæster gård i Skøttrup, som Søren Nielsen Øster ikke kunne besidde. 5 td 7 skp 2 fjk.

1138. - 1139. 4. juni 1787 Niels Andersen, barnefødt på Vangen i Vejby Sogn, fæster hus ibidem hans fader Anders Christensen fradøde. 3 fjk.

1141. 6. oktober 1788 Sr. Jacob Thomsen Ingstrup i Løkken fæster jord, tilhørende Furreby Kirke på Furreby Mark. 1 fjk.

1142. - 1144. 25. august 1788 Christen Nielsen Graver, barnefødt i Vrensted, fæster gård ibidem, som Niels Laursen fradøde. 4 td 6 skp 1 fjk ½ alb. Synsforretning vedlagt.

1143. 16. maj 1788 Fri karl Bertel Nielsen fæster Sørig Mosehuse på Eskier Mose mod at ægte enken på stedet og forsørge den gamle Niels Jørgensen og kone deres livstid. Fæste fra Eskier Gods.

1145. 12. januar 1789 Fæstekonditioner for Laurs Christensen, barnefødt i Børglum Sogn, 31 år, for lille til soldatertjeneste, som fæster gård i Vrensted, Christen Madsen fradøde. 5 td 1 skp 1 alb. Synsforretning vedlagt.

1146. 27. september 1789 Poul Pedersen, 39 år, barnefødt i Siøstrup på Gunderupgaards Gods, som har tjent på klosteret som ladefoged og kusk, fæster vindmøllen ved klosteret. Synsforretning vedlagt.

1147. - 1148. 12. januar 1789 Jens Nielsen Graver og broder Christen Nielsen Graver, begge gårdmænd i Vrensted by, forpagter smedehuset i byen, som forrige smed i byen, Jens Christensen frasagde sig.

1149. - 1150. 6. april 1790 ungkarl Thomas Laursen, barnefødt i Løersted, fæster gård i Hauerslev by, Aalegaard, som Christen Christensen Aaemann beboede. 4 td 3 skp. Synsforretning vedlagt.

1151. 2. september 1790 Christen Christensen, barnefødt i Rydvind på Hvidstedgaards gods, tjent 12 år som soldat, nu fri karl, fæster gård i Vrensted, Christen Thomsen fradøde, og ægter enken. 7 td 4 skp 3 fjk. Synsforretning vedlagt.

1152. 2. september 1790 Christen Jespersen fæster hus i Vrensted, som Terkild Andersens enke fradøde. 2 rd huspenge.

1153. - 1163. 2. september 1790 Jens Knudsen, fri karl og smed i Aasendrup, fæster hus i Vrensted, som Christen Ellitsgaard fradøde. 2 fjk.

1154. 2. september 1790 Søren Eriksen, barnefødt i Vrensted, 28 år, fæster gård ibidem, hans stedfader Niels Madsen pga. skrøbelighed oplader. 5 td 6 skp 2 fjk 2 2/3 alb. Synsforretning.

1155. 2. september 1790 Anders Olesen, barnefødt i Vittrup, 39 år, fæster gård ibidem, hans fader Ole Andersen oplader. 4 td 3 skp 1 fjk 2 alb. Synsforretning.

1156. 24. november 1790 Christen Jørgensen, barnefødt i Vrensted på Hvidstedgaards gods, fæster gård i Vittrup på Børglum Klosters gods, som Jens Pedersen har. Han ægter datteren Anne Pedersdatter. 3 td 1 skp 1 fjk 1½ alb. Synsforretning

1157. 2. september 1790 Christen Nielsen Vejby, 29 år, fæster hus i Vittrup, som Christen Nielsen Kræmer oplader til sin svigersøn. 2 fjk.

1158. - 1164. 2. september 1790 Jens Ydesen, barnefødt i Børglum, 27 år, fæster hus i Vittrup, som Niels Nielsen oplader til sin svigersøn. 1 rd huspenge. Synsforretning.

1159. 2. september 1790 Jens Jensen, barnefødt i Børglum, 26 år, fæster ½ gård ibidem, hans fader Jens Jensen fradøde, og hans moder Maren Laursdatter oplader. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb. Synsforretning.

1160. 2. september 1790 Jens Nielsen, barnefødt i Linderup, 35 år, fæster sted i Børglum, som Otto Laursen fradøde. Han ægter enken. 3 skp 1 fjk 1 alb. Synsforretning.

1151. - 1166. 2. september 1790 Søren Nielsen Graver, barnefødt i Vrensted, fæster gård ibidem, hans fader Niels Jensen Graver fradøde. 6 td 5 skp ½ alb. Synsforretning.

1162. 2. september 1790 Christen Olesen, barnefødt i Hungerholt, 30 år, fæster hus på Løth, som Yde Christensen før sin død overlod til svigersønnen.

1165. - 1168. 11. december 1789 Bondekarl Jens Mortensen Dahlmark, 25 år, fæster gården Thorup i Tolstrup Sogn, som Thomas Nielsen oplader til ham og datteren. 3 td 1 skp 3 fjk 2 alb. Synsforretning.

1167. 4. marts 1790 Kjeld Andersen, ladekarl ved gården, 36 år, barnefødt i Børglum, fæster Vestergaard i Linderup by, som Anders Sørensen fradøde, og han ægter afdødes trolovede fæstemø Maren Nielsdatter. 8 td. Synsforretning.

1169. - 1170. 11. december 1789 Kontrakt mellem Thomas Nielsen af Thaarup og Jens Mortensen af Dahlmark.

1171. - 1172. 2. september 1790 Jens Nielsen, barnefødt på Løth, 27 år, fæster sted ibidem, hans fader Niels Pedersen oplader. 4 skp 3 fjk. Synsforretning.

1173. 17. maj 1790 Christen Andersen, barnefødt i Vrensted, 30 år, fæster gård ibidem, som Mads Madsen og  Maren Andersdatter begge fradøde. 4 td 7 skp 3 fjk 2 alb. Synsforretning.

1174. 2. september 1790 Christen Nielsen Vejby, 29 år, fæster hus i Vittrup, som Christen Nielsen Kræmer har opladt ham.

1175. 17. maj 1790 bondekarl Christen Andersen, barnefødt i Vrensted, 30 år, fæster gård i Vrensted, som Mads Madsen og enke Maren Andersdatter begge fradøde 1788. 4 td 7 skp.