Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 801 –1025

G35-26

 

801. Laurits Jensen fæster ½ Kraghedegaard i Ørum Sogn, som Niels Ovesen fradøde. 4 td 3 skp 3 fjk 2 alb.

802. 2. januar 1754 Christen Nielsen af Aasendrup fæster hus ibidem, som Laurs Roed forhen beboede.

803. 7. april 1754 Zidsel Pedersdatter, Anders Fiskers enke fæster det hus i Fristrup, hun beboer. 1 alb.

804. 9. januar 1746 Kjeld Mouritsen fæster gård i Vittrup, som Jens Pedersen har beboet. 4 td 1 skp 2 fjk.

805. 4. juni 1754 Kjeld Kjeldsen, født i Vittrup, fæster ½ gård ibidem, hans fader Kjeld Knudsen pga. alderdom afstår ham. 3 td 5 skp 1 fjk 1 alb.

806. 28. april 1754 Laurs Andersen, født i Aasendrup, fæster hus ibidem, hans moder Gertrud Andersdatter fradøde.

807. 3. juli 1754 Niels Sørensen, født i Vittrup, fæster hus ibidem, som Niels Thøgersen sidst iboede. 2 fjk.

808. 4. juni 1754 Niels Poulsen i Børglum by, som har mistet sit forrige fæstebrev, fæster ½ gård ibidem, som han bebor og efter sin faders død har antaget. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

809. - 810.  8. juni 1754 Anders Jensen, født på Vangen, fæster ½ Kirkholm, som hans kones fader Laurs Andersen bebor. Efter hans død skal Anders fæste resten. 4 skp 3 fjk 1 alb.

811. 24. juni 1754 Laurs Nielsen, nu tjenende i Knappeshauge, fæster nyopbygget hus ved Knappeshauge.

812. 16. november 1784 Michel Nielsen i Stenum af Børglum Klosters gods fæster det reserverede indhus af hans nuværende fæstede sted ibidem med tilliggende have og toften vesten for huset. 4 skp samt gårdsrummet.

813. 4. juli 1754 Niels Madsen Grønning fæster hus på Løth i Vejby Sogn.

814. 8. juli 1754 Michel Pedersen, født i Vittrup, fæster ½ gård i Vrensted, som Peder Christensen Eilersgaard fradøde. 4 td 7 skp 3 fjk 2 alb. Han ægter enken på stedet.

815. 25. juni 1745 Ole Andersen Vittrup, landsoldat, fæster gård ibidem, som Laurs Nielsen i slet tilstand har forladt. 3 td 3 skp 1 fjk 2 alb.

816. 8. juli 1754 Anders Christensen, født i Munkholt, nu tjenende på klosteret, fæster hus i Vejby Sogn, som Hans Baltzersen bebor. 3 fjk. Han fæster straks den halve del og resten efter den gamle fæsters død.

817. 2. april 1754 Jens Madsen, født i Linderup, fæster ½ gård ibidem, hans fader Mads Jensen fradøde. 4 td.

818. - 820. 13. marts 1754 Peder Jensen, født i Vejby, fæster sted ibidem, som Jens Nielsen har beboet, og enken Anne Sørensdatter afstår. 1 td 2 skp 3 fjk 2 3/5 alb. Han ægter enkens datter.

819. 4. januar 1754 Niels Thøgersen af Vrensted fæster hus ibidem, som han bebor.

821.- 822.  12. maj 1754 Jeppe Jensen fæster hus i Vrensted, som Peder Hjulmand har beboet.

823. 3. april 1755 Niels Nielsen, født i Vrensted, fæster ½ gård ibidem, som hans fader Niels Nielsen fradøde, og hans moder nu har afstået. 4 td 7 skp 3 fjk 2 alb.

824. 17. april 1755 Matthias Jensen, født i Rubjerg, fæster hus i Børglum by, som Niels Pedersen fradøde. Hus- og arbejdspenge 10 mk årligt.

825. 16. oktober 1755 Anders Laursen, født i Saltum, fæster gård i Skøttrup, som birkedommer Laurs Pedersen har afstået til ham. 5 td 7 skp 2 fjk.

826. 24. april 1755 Yde Christensen af Vittrup, som har fraflyttet sit hus ibidem, fæster hus, han har bygget på Løth. Hus- og arbejdspenge 2 rd årligt.

827. 23. oktober 1755 Thøger Christensen, født i Vejby, fæster sted ibidem, hans fader Christen Thøgersen har afstået. 1 td 2 skp 3 fjk 2 3/5 alb.

828. 8. januar 1755 Christen Andersens enke Maren Jensdatter i Linderup fæster sit hus ibidem.

829. 22. april 1755 Oluf Nielsen, født i Linderup, fæster hus, som Peder Laursens enke fradøde. Huspenge 1 rd 3 mk.

830. - 831. 26. april 1755 Jens Nielsen, født i Thaarup, fæster sted i Linderup, som Peder Pedersen pga. svaghed afstår. 4 td.

832. - 833. 8. april 1755 Christen Knudsen af Vrensted, som har haft ½ Vestergaard i fæste, fæster sted i Vrensted, som Christen Olesen afstår. 4 td 3 skp 3 fjk 2½ alb.

834. 4. oktober 1756 Søren Nielsen af Skøttrup fæster gård ibidem, som Niels Jensen ved dom er frakommen. 5 td 7 skp 2 fjk.

835. 18. oktober 1756 Kusken Mikkel Nielsen fæster ½ gård i Stenum, som Peder Thøgersen frakom. 2 td 4 skp.

836. 30. juni 1756 Niels Sørensen Linderup fæster gård i Børglum by, som Mogens Pedersen frakom. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

837. 1. juli 1756 Anne Abrahamsdatter af Vrensted fæster hus ibidem, som Anne Christensdatter fradøde. Huspenge 1 rd årlig.

838. 12. marts 1758 Jens Andersen fæster forældrenes gård i Aasendrup, Vrensted Sogn. 4 td.

839. 5. januar 1758 Anne Pedersdatter fæster hus i Vester Hjermitslev, bygget på Laurs Jensens gårds grund. Huspenge 5 mk årlig.

840. - 841.  17. august 1758 Laurs Christensen, født i Haugaard, Brødslev, fæster gård i Stenum, som Niels Pedersen pga. armod frakom. 3 td 3 fjk 1½ alb.

842. - 843. 19. april 1758 Christen Andersen, fæster ½ gård i Vejby, afg. Jens Mortensens enke Kirsten Jensdatter har afstået. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

844. 7. oktober 1758 Niels Frandsen Smed fæster hus i Vrensted, som Christen Jensens enke afstår. 3 skp.

845. 9. marts 1758 Jens Jepsen Krabdrup fæster gård i Børglum, som Niels Sørensen blev fradømt pga. forødelse. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

846. 28. november 1759 Laurs Christensen fæster gård i Skøtrup, som sal. Anders Jensen havde. 5 td 7 skp 2 fjk.

847. 21. marts 1759 Jacob Jensen fæster hus i Aasendrup, som Niels Jacobsen fradøde. Huspenge 2 rd.

848. 23. marts 1759 Jeppe Frandsen, født i Børglum, fæster gård i Vrensted, som sal. Christen Madsen fradøde. 7 td 6 skp 1 fjk 2 alb.

849. 25. marts 1759 Mads Andersen, som kom fra en gård i Skøttrup, fæster hus i Vrensted, som Niels Jensen Graver beboede. 2 alb.

850. 13. november 1759 Anders Christensen på Libakken i Vrensted Sogn fæster hus ibidem, som han ibor. 1 alb.

851. - 854. 25. september 1760 Niels Andersen, født i Skøttrup, fæster sted i Vittrup, som Jørgen Olesen fradøde, og enken Maren Terkildsdatter har afstået. 3 td 4 skp 2 fjk 1½ alb. Han ægter enkens datter Johanne Andersdatter.

852. 10. december 1760 Anders Christensen af Børglum fæster hus i Fristrup, som Poul Sørensen er frakendt. Huspenge 2 mk 8 sk.

853. - 858. 23. februar 1760 Hans Madsen fæster hus i Linderup, som han ibor. 1 fjk 2½ alb.

855. - 856. 18. juni 1760 Niels Lauridsen fæster hus i Vrensted, som Villads Nielsens enke pga. alderdom afstår mod husværelse sin livstid. 1 alb.

857. 23. november 1760 Ole Jensen i Linderup fæster ½ gård ibidem, som hans fader fradøde. 4 td 1 fjk 2½ alb.

859. 28. september 1761 Laurs Christensen, født i Vrensted, fæster ½ Sundsted ibidem, som Mads Madsen pga. alderdom afstår. 5 td 3 skp 3 fjk ½ alb.

860. - 869. 29. januar 1761 Søren Laursen fæster gård i Vester Hjermitslev, som hans fader Laurits Jensen afstår. 7 td 2 skp 1 fjk.

861. - 874. 26. marts 1761 Jens Jensen, født i Vittrup, fæster gård i Børglum, som Heile Christensen pga. alderdom afstår. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

862. - 864.  29. januar 1761 Thomas Christensen Meilsted fæster ½ Steenberggaard i Børglum Sogn, som Anders Pedersens enke afstår. 7 td 7 skp 3 fjk ½ alb.

863. 12. februar 1761 Morten Nielsen fæster ½ gård i Vrensted by, som hans fader Niels Mortensen afstår. 4 td 6 skp 1 fjk ½ alb.

865. - 866. 8. oktober 1761 Hans Sørensen fæster hus i Vittrup, som Terkel Sørensen afstår. 1 skp.

867. - 871. 4. december 1761 Laurs Christensen, født i Vrensted, fæster hus ibidem, hans fader Christen Poulsen afstår mod ophold.

868. 17. maj 1761 Jens Christensen, født i Vrensted, fæster sted i Aasendrup, som Laurs Christensen fradøde, og ægter enken Inger Pedersdatter. 4 td.

870. - 873. 15. april 1761 Jacob Nielsen, barnefødt i Aasendrup, fæster hus i Vrensted, som Heile Jensen beboede. Huspenge 10 mk.

872. 15. april 1761 Niels Christensen i Vrensted fæster hus ibidem, som Morten Nielsen og kone fradøde. 10 mk huspenge.

875. 9. februar 1761 Anders Jepsenfæster gård i Øster Krabdrup, Taars Sogn, som hans fader fradøde. 3 td 1 skp 3 fjk.

876. 26. november 1761 Hans Nielsen, født i Vrensted, fæster gård i Lyngby Torp, som Jens Jespersen er fradømt pga. forødelse. 4 td 6 skp 1 1/3 alb.

877. 14. oktober 1761 Erik Christensen, barnefødt i Vrensted, fæster gård i Skøttrup, som afg. Anders Jørgensen havde, og han ægter enken Else Thomasdatter. 5 td 7 skp 2 fjk.

878. - 879. 2. december 1761 Thomas Nielsen, født i Thaarup, Tolstrup Sogn, fæster gård i Thaarup, hans fader Niels Jensen afstår. 3 td 1 skp 3 fjk 2 alb.

880. 30. januar 1761 Jens Sørensen, barnefødt i Aasendrup, fæster gård i Skøttrup, som Peder Sørenfradøde, og han ægter enken. 5 td 7 skp 2 fjk.

881. 10. juni 1762 Niels Pedersen, født i Børglum, fæster den vestre gård ibidem, som Niels Pedersen fradøde. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

882. 14. juni 1762 Søren Christensen, født i Vrensted, fæster gård ibidem, hans fader Christen Sørensen afstår. 5 td 1 skp 1 alb.

884. - 895. 4. august 1762 Laurs Madsen, født på Heden ved Vittrup, fæster sted i Børglum by, kaldet Kanstrup, som Jens Andersen fradøde, og han ægter enken Karen Pedersdatter. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

885. 24. maj 1762 Christen Andersen, født i Fristrup, fæster hus ibidem, som Jens Laursen pga. alderdom afstår. 1 fjk 1 alb.

886. 22. juni 1762 Niels Andersen, født i Vejby, fæster gård ibidem, som Christen Kjeldsen fradøde, og han ægter enken Mette Pedersdatter. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

887. 24. maj 1762 Christen Nielsen Ellitsgaard i Vrensted fæster hus ibidem, som Thomas Pedersen fradøde. 2 alb.

888. - 892. 17. juni 1762 Peder Laursen, barnefødt i Hedegaard i Vester Brønderslev, fæster gård i Børglum Sogn, Hjortnæs, som Yde Christensen pga. forødelse er fradømt. 8 td 2 skp 2 fjk 2 alb.

889. - 903. 9. november 1763 Jens Jepsen, født i Hordenberg fæster Skovhuset på Kolborn Skovs grund, som Mads Jensen fradøde, og han ægter enken Else Laursdatter.

890. 6. februar 1764 enken Else Laursdatter i Skovhuset, Kolborn Skov, oplader huset til sønnen Jens Madsen. Lavværge Jens Nielsen.

891. 1. april 1762 Morten Jepsen, født i Krabdrup, Taars Sogn, fæster gården Dahlmark i Vejby Sogn, som Jens Nielsen fradøde, og han ægter enken Johanne Pedersdatter. 7 td 3 fjk.

893. Niels Sørensen fæster hus på Løth, som Søren Laursen fradøde. 1 rd huspenge.

894. 22. juni 1762 Anders Andersen, født på Løth, Børglum Sogn, fæster gård i Skøttrup, som Poul Nielsen fradøde, og han ægter enken Anne Jensdatter. 5 td 7 skp 2 fjk.

896. 19. april 1762 Johan Friedrich Matthiesen i Kjettrup og hans kiæreste Madame Ingeborg Christensdatter Lund fæster korn- og kvægtienden for Ingstrup Sogn. Nør Kjettrup hartkorn 6 skp, Sønder Kjettrup, Jens Friis hartkorn 1 td 4 skp 2 fjk 1 alb, Mogens Nielsen 6 skp 2 fjk 2 alb, Ejersted Jens Pedersen 1 td 6 skp, og gadehuse Peder Svendsen, Peder Kringel, Niels Pedersen, Svend Clemmensen, Friedrich Wilsbæk, Søren Skrædder, Jens Nielsen, Niels Kringel, Laurits Clemmensen, Søren Andersen, Anders Olesen, Christen Clemmensen og Erik i Ejersted.

897. 2. november 1762 Jens Nielsen, født i Mariegaard, Fristrup, fæster hus i Vejby, som Niels Baks enke Anne Christensdatter pga. alderdom afstår.

899. - 900. 12. oktober 1763 Ole Andersen, født i Vrensted, fæster ½ Sundsted ibidem, som Knud Christensen pga. alderdom afstår. 5 td 3 skp 3 fjk ½ alb. Knud Christensen og hustru Maren Nielsdatter nyder aftægt.

901. 9. november 1763 Christen Pedersen, født i Feiersholt, Taars Sogn, fæster Feiersholt, hans fader Peder Pedersen fradøde, og enken Maren Jensdatter har afstået stedet. 1 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

902. 27. januar 1763 Laurs Andersen, født i Skøttrup, fæster hus i Aasendrup, som Christen Christensen fradøde, og han ægter enken Maren Jensdatter.

904. 1. april 1763 Niels Olesen, født i Vrensted, fæster hus i Aasendrup, Anders Jensens enke Inger Christensdatter pga. alderdom afstår. 1 rd 2 mk huspenge.

905. 1. april 1763 Niels Nielsen, barnefødt i Vrensted, som med pas fra Mads Christensen i Ingstrup er forsynet, fæster hus i Aasendrup, som Jens Laursens enke har afstået. 1 rd 2 mk huspenge.

906. 17. februar 1763 Laurs Mathiasen, født i Skøttrup, fæster sted i Vittrup, som Laurs Sørensen fradøde, og han ægter enken Anne Christensdatter. 2 skp 1 fjk 2 alb.

907. 28. marts 1763 Niels Nielsen, født i Vejby, fæster gård ibidem, som Peder Mortensen fradøde, og han ægter enken Mette Andersdatter. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

908. 16. november 1764 Thomas Jensen af Linderup fæster hus på Løth, som Christen Christensen Fiskal fradøde, og han ægter enken. 1 rd huspenge.

909. - 910. 9. oktober 1764 Niels Sørensen, født i Aasendrup, fæster gård ibidem, hans fader Søren Kjeldsen fradøde, og enken Mette Nielsdatter pga. alderdom afstår. 4 td. Vedlagt betingelser, bl.a. aftægt for enken.

911. 14. januar 1765 Peder Pedersen i Vittrup fæster hus ibidem, hans afdøde fader havde. 3 skp 2 fjk 1 alb.

912. - 913. 24. september 1766 Jens Thomsen, fri karl, født i Ingstrup, fæster sted på Søndermark i Vrensted, som Niels Pedersen pga. slette forhold er fradømt. 2 td 3 fjk 1 5/6 alb.

914. 24. april 1766 Niels Madsen fæster sted på Søndermarken i Vrensted, som faderen Mads Nielsen fradøde, og hans moder afstår. 3 td 7 skp ½ alb.

915. 17. januar 1766 landsoldat Jens Jepsen Vrensted fæster sted, som Knud Jørgensen Snedker fradøde i Aasendrup. 2 rd huspenge.

916. 10. april 1766 Otte Laursen, født på godset i Ørum Sogn, fæster sted i Børglum by, som Niels Sørensen er frakendt. 3 skp 1 fjk 1 alb.

917. - 920. - 921.  16. april 1766 Christen Pedersen Vejby fæster gård i Børglum by, som Anders Kjeldsen er frakendt. 2 td 5 skp 1 fjk 1 5/12 alb.

918. 22. marts 1766 Thomas Christensen, født fri karl i Thise Skolehus, fæster ½ Krogsgaard i Thise, som hans broder Anders Christensen har afstået. 6 td 3 fjk 2½ alb.

919. 1. oktober 1766 Knud Laursen Vittrup fæster sted i Vejby, som Anders Jensen Hjulmand pga. alderdom afstår. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

922. 8. maj 1775 Jacob Nielsen, barnefødt i Sundby, Hvidstedgaards Gods tihørende, fæster hus i Vrensted, som Mogens Christensens enke fradøde. 1 rd 2 mk huspenge.

923. - 937. 14. marts 1778 Moust Laursen, forhen gårdbeboer i Vejby, fæster gård i Børglum, som Christen Ydesen har afstået. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

924. 16. marts 1778 Niels Jensen Harken af Vrejlev Sogn og Rønnovsholms Gods, soldat, fæster ½ gård i Borup, Vraa Sogn, som Christen Laursen fradøde. 4 td 2 skp. Han ægter enken Zidsel Christensdatter.

925. - 930. 14. marts 1778 Christen Ydesen, forhen gårdbeboer i Børglum, fæster gård i Vejby, som Moust Laursen afstår ifølge aftale. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

926. - 927. 28. september 1778 Thomas Andersen, forhen gårdmand i Vittrup, fæster gård i Aasendrup, som Jens Christensen afstår. 4 td. Registrering over gården.

928. - 939. 28. september 1778 Peder Simonsen, forhen gårdmand i Vejby, fæster sted i Skøttrup, som Anders Laursen Dommer pga. armod afstod. 5 td 7 skp 2 fjk.

929. 21. marts 1778 Sr. Vinter, sognedegn for Vrensted og Thise Menigheder, fæster hus i Vrensted, som Niels Ingvorsens enke fradøde. 1 rd 4 mk huspenge.

931. 28. september 1778 Niels Jensen Wistesen og stifsøn Laurs Jensen i Ingstrup bytter deres huse. Laurs Jensens hus 1 fjk 2 alb.

932. 6. oktober 1778 landsoldat Jacob Nielsen Kraghede fæster gård i Børglum by, som Laurs Løth pga. armod frakom. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

933. 6. juli 1778 landsoldat Jens Andersen Vittrup fæster gård i Fristrup Mariegaard, som Peder Andersen blev fradømt. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

934. 21. marts 1778 landsoldat Jens Jespersen, født i Lyngby Torp, fæster gård ibidem, hans fader Jesper Jensen pga. alderdom afstår. 4 td 6 skp 1 1/3 alb.

935. - 936. 28. september 1778 Jens Christensen af Aasendrup fæster sted i Vittrup, som Thomas Andersen afstår. 2 td 6 skp 1 fjk 1½ alb.

938. 28. september 1778 Peder Madsen, født i Vrensted, fæster gård ibidem, som Laurs Christensen er fradømt.

940. - 942. 6. december 1779 Ove Olesen i Aasendrup, fæster hus ibidem, som hans broder Niels Olesen fradøde. 1 rd 2 mk huspenge.

941. 16. december 1772 Michael Buthee og hustru fæster hus i Vrensted by. 2 rd huspenge.

943. - 944. 11. april 1779 Adolph Pedersen Vrensted, landsoldat, fæster gård i Vejby, som Jørgen Christensen Muus er fradømt. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

945. 28. september 1779 Anders Jensen i Vejby, for lille til militærtjeneste, fæster gård i Vejby, som hans fader Jens Nielsen afstår. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

946. - 948. 30. oktober 1779 Peder Matthiasen i Ingstrup, over 50 år, fæster gård i Vrensted, som Jens Andersen Bach fradøde, og han ægter afdødes fæstemø Maren Jensdatter. 4 td 5 skp 1 alb.

947. 4. april 1786 fæstekonditioner for Anders Andersen husmand og Peder Matthiasen gårdmand i Vrensted, som bytter bolig.

949. 14. august 1780 Peder Pedersen og Jens Andersen i Emb fæster kongens anpart korntiende af Emb bys hartkorn for 6 år. 52 td 3 skp 2 fjk 2 alb.

950. 14. april 1779 landsoldat Mads Madsen, barnefødt i Vrensted, fæster gård ibidem, som Niels Nielsen Ellitsgaard fradøde, og hvis enke han ægter . 4 td 7 skp 3 fjk 2 alb.

951. 14. august 1780 Jens Jespersen og Christen Nielsen i Vollerup fæster Emb Sogns kongetiende af Vollerup bys hartkorn, 46 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

952. 14. august 1780 Thise bys beboere fæster kirkens anpart korntiende i 6 år.

953. 14. august 1780 Laurs Pedersen, Christen Thøgersen, Peder Laursen i Manne, Anders Andersen i Filholm og Jens Pedersen i Stavad fæster Thise Sogns kirketiende af Manne lægd, der består af Filholm, Manne, Svingel, Ladegaard, Stadsvold, Kæret, Broen, Grønborg og Stavad. 13 td 5 skp 2 alb.

954. 17. august 1786 Niels Søndergaard, Jens Poulsen, Søren Nielsen, Jens Nielsen Linderup, Kjeld Sørensen, Jens Andersen, Thomas Andersen, Christen Jensen, Søren Thomsen og Laurs Knudsen Roed i Aasendrup fæster Vrensted Sogns konge- og kirketiende af Aasendrup by for 6 år. Afgift i alt 50 rd 3 mk 6 sk.

955. 14. august 1780 Peder Christensen Ladefoged i Trudslev, Ulrich Helmich i Vestermark og Søren Nielsen i Borup fæster kirkens anpart kortiende af Trudslev, Vestermark, Borup og Skjulsmark steders beboere i Ingstrup Sogn. 40 td 6 skp 1 alb.

956. 14. august 1780 Søren Jensen, Peder Eriksen, Thomas Jørgensen, Christen Christensen, Niels Christensen og Stephan Jensen i Brødslev fæster kirkens anpart korntiende af Brødslev by og Haugaard i Ingstrup Sogn. 61 td 7 skp 2 fjk 2 alb.

957. 14. august 1780 Christen Jespersen, Peder Christensen, Søren Laursen, Jens Nielsen og Peder Jensen af Ingstrup fæster kirkens anpart korntiende af Ingstrup bys hartkorn for 6 år. Afgift 48 rd 1 mk 12 sk.

958. 31. august 1786 Christen Jespersen, Søren Haugaard, Peder Haugaard, Laurs Kjeldsen, Peder Nielsen Hald, Søren Laursen, Jens Thomsen, Ole Myrtue, Christen Jørgensen, Peder Smed, Søren Villerup, Peder Villadsen og Christen Christensen fæster Ingstrup bys kirkekorntiende.

959. - 963. 16. februar 1780 landsoldat Thomas Christensen, født i Vrensted, fæster gård ibidem, som Anders Christian Christensen er frakendt. 3 td 2 skp 1 1/3 alb.

960. - 961. 17. oktober 1780 landsoldat Mads Nielsen Løth af godset fæster sted i Vejby, som Thøger Christensen fradøde, og han ægter enken. 1 td 2 skp 3 fjk 2 3/5 alb. 25.november 1800 mageskifter Mads Nielsen Grønning i Vejby sin gård med husmand Jens Nielsen samme sted.

962. 24. april 1780 Kjeld Sørensen, født i Aasendrup af godsets reservemandskab, fæster gård i Aasendrup, som Niels Sørensen fradøde, og ægter enken Maren Jensdatter. 2 td.

984. 9. februar 1781 landsoldat Heile Christensen af Hvidstedgaards Gods, fæster umatrikuleret hus i Vrensted by, som hans hustru i nogle år har beboet.

965. 11. september 1781 Mikkel Pedersen, født i Vittrup, fæster gård i Vittrup, som Kjeld Kjeldsen fradøde. Han ægter datteren. 3 td 5 skp 1 fjk 1 alb.

966. 24. august 1781 Niels Jensen Graver, Jep Frandsen af Børglum Klosters Gods , Ole Nørgaard og Hans Thomsen af Hvidstedgaards Gods, Mads Østergaard og Christen Bruus af Nipstrup Gods fæster kongens og kirkens anpart korntiende i Vrensted for 12 år. Afgift 346 rd 2 mk 15 sk.

Fortegnelse over Vrensted by og Sundsted gårdbeboere: Børglum Klosters gods: Christen Laursen, Niels Jensen, Christen Madsen, Laurs Christophersen, Christen Dommer, Anders Madsen, Poul Andersen, Niels Slot, Søren Nielsen, Niels Christophersen, Christen Andersen, Jep Frandsen, Niels Madsen, Jens Thomsen, Peder Madsen, Peder Matthiasen, Christen Kammager, Niels Andersen, Mikkel Pedersen, Niels Nielsen, Niels Madsen Eriksen, Anders Jørgensen, Peder Nielsen, Niels Laursen, Morten Nielsen, Knud Christensen, Christen Knudsen, Thomas Bak, Anders Andersen, Ole Andersen Sundsted, Laurs Christensen Sundsted. Hvidstedgaards Gods: Ole Nørgaard, Søren Madsen, Anders Madsen, Jens Hansen, Laurs Kjærgaard, Jens Bækgaard, Hans Thoersen, Morten Bækgaard, Jens Christian, Niels Jensen Holmen. Nipstrup Gods: Mads Østergaard, Anders Østergaard, Jens Andersen, Christen Bruus, Christen Christensen, Niels Thomsen. Langholts Gods: Niels Christensen Pyt.

967. - 968. 5. maj 1781 Søren Jacobsen, forrig husbeboer og bødker i Fristrup, fæster hus ibidem, som Niels Jensen Teglbrænder havde.

969. -  982. 11. september 1781 Jens Knudsen, barnefødt i Vrensted, fæster hus i Aasendrup, som Jens Jepsen fradøde. 2 rd huspenge.

970. - 983. 28. maj 1781 Hans Nielsen i Vejby fæster sin moders, Niels Hansens halvegård ibidem. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

971. 11. september 1781 Niels Christophersen, barnefødt i Vrensted, landsoldat, fæster sin afg. faders Christopher Hansens gård ibidem, som moderen Else Jensdatter afstår. 4 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

972. - 973. - 974. - 975. - 976. - 977. 4. april 1781 Vejbys hartkornbrugere har forlangt Adolph Pedersens ledige steds hartkorn fordelt imellem dem. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/4 alb. Fortegnelse over agre i Vejby.

978. 11. september 1781 Mikkel Nielsen, barnefødt i Vittrup, fæster gård ibidem, som Kjeld Kjeldsen fradøde. Han ægter datteren. 3 td 5 skp 1 fjk 1 alb.

979. - 980. 27. april 1781 Niels Jensen Teglbrænder, forrige husbeboer i Fristrup, har fæstet Mads Andersens sted ibidem. 1 td 6 skp 1 alb.

981. 5. maj 1781 Mikkel Christensen Rytter fæster indhus på Adolph Pedersens gårdsplads med hauge og gårdsplads og et stykke jord i toften, samt brændsel i Vejby Hede.

984. - 985. - 996. - 1006. - 1012. 9. december 1782 Forretning mellem Jens Pedersen af Østergaard i Vittrup og Jens Nielsen af Houen i Lyngby Torp. Jens Nielsen overtager Østergaard, 6 td 3 fjk 2 alb. Jens Pedersen overtager Houen, 6 skp 2 fjk 1 alb.

986. 28. september 1782 Niels Thomsen i Vittrup fæster hus ibidem, hans fader Thomas Nielsen afstår. 2 fjk.

987. 27. marts 1782 Jens Nielsen fæster Jens Andersens sted på Vangen i Vejby Sogn. 4 td.

988. - 1005. 11. oktober 1782 Christen Thomsen i Thise fæster sin afg. faders, Thomas Christensens gård ibidem, som moderen Maren Christensdatter afstår. 3 td 5 skp 1 fjk 1 alb.

989. - 1003. - 1004. 27. maj 1782 Stephan Nielsen, forhen gårdbeboer i Linderup, fæster gård i Skøttrup, som Jens Moustsen pga. armod forlod. 5 td 7 skp 2 fjk.

990. - 1007. 4. marts 1782 Niels Laursen, barnefødt i Vrensted, fæster hus ibidem, som Gertrud Knudsdatter fradøde. 8 mk huspenge.

991. 4. marts 1782 Peder Laursen, barnefødt i Aasendrup, fæster hus i Vittrup, som Niels Sørensen fradøde. Han ægter datteren. 2 fjk.

992. 27. maj 1782 Peder Jensen, barnefødt i Vejby, fæster gård i Vejby, som faderen Jens Andersen fradøde. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

993. - 994. 4. marts 1782 Anders Sørensen, barnefødt i Børglum, fæster gård i Linderup, som Jens Madsen fradøde, og hvis enke han ægter.4 td.

995. - 1009. 4. marts 1782 Niels Olesen, barnefødt i Vittrup, fæster gård i Vejby, som Peder Pedersen fradøde, og hvis enke han ægter. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

997. 27. marts 1782 Jens Andersen, forhen gårdbeboer i Aasendrup, fæster sted på Vangen, Vejby sogn, som Jens Nielsen afstår. 3 skp 3 fjk 2 alb.

998. - 1002. 28. september 1782 Søren Pedersen, barnefødt i Steenberggaard, landsoldat, senere ladefoged ved godset, fæster gård i Vittrup, som Christen Jensen pga. armod fragik. 2 td 7 skp 1½ alb.

999. 17. februar 1763 Laurs Matthiasen, født i Skøttrup, fæster sted i Vittrup, som Laurs Sørensen fradøde, og han ægter enken Anne Christensdatter. 2 skp 1 fjk 2 alb.

1000. 30. marts 1782 Peder Thomsen, barnefødt i Kvasthauge, landsoldat, fæster det sted, hans fader Thomas Christensen havde, kaldet Kvasthauge i Vester Hjermitslev by. 4 td 2 fjk.

1001. 4. marts 1782 Peder Laursen, barnefødt i Aasendrup, fæster hus i Vittrup, som Niels Sørensen fradøde, og hvis datter han ægter. 2 fjk.

1008. 11. oktober 1782 soldat Jens Andersen Vrensted fæster gård ibidem, som Jacob Nielsen pga. armod fraflyttede. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

1010. 28. september 1782 Niels Jensen, barnefødt i Aasendrup, fæster hus i Vrensted, hans kones moder, Anne Christensdatter fradøde. 1 rd 4 mk huspenge.

1011. 28. september 1782 Poul Poulsen Dreier i Vrensted fæster jordløst hus ibidem, hans afg. hustru Anne Abrahamsdatter havde. 1 rd huspenge.

1013. - 1014. 24. oktober 1783 Christen Christensen Kuur fæster sted, kaldet Lachiem under Eskjær Gods.

1015. 6. oktober 1783 Mogens Christensen, barnefødt i Fristrup, fæster hus i Vittrup, som Christen Matthiasen fradøde. Han ægter enken. 1 skp.

1016. - 1021. 6. oktober 1783 Christen Jørgensen, forhen halvgårdmand i Børglum, fæster gård ibidem, som Anders Pedersen fradøde. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

1017. - 1018. 6. oktober 1783 Poul Nielsen, forhen husmand i Børglum, over 40 år, fæster gård, han har beboet siden sidste forår i Børglum, som Christen Jørgensen fraflyttede. 2 td 5 skp 1 fjk 5/6 alb.

1019. 6. oktober 1783 Peder Nielsen, barnefødt på Løth, fæster hus i Børglum by, som Poul Nielsen fraflyttede. 1 skp 2 fjk 2 alb.

1020. 6. oktober 1783 Jens Jensen, barnefødt i Vejby, fæster Damsgaard i Fristrup, som Niels Laursen fradøde. Han ægter enken. 4 td 2 skp.

1022. 6. august 1783 Søren Mariegaard, Jens Mariegaard, Jens Jensen, Jens Damsgaard, Mads Olesen og Niels Jensen fæster kirkens anpart korntiende i Fristrup for 11 år. I alt 28 rd 1 mk 10 sk afgift.

1023. 6. august 1783 Jens Nielsen Munch og Thomas Christensen i Steenberggaard fæster kongens og kirkens anpart korntiende for deres gårde indtil 1794. I alt 24 rd afgift.

1024. 6. august 1783 Niels Pedersen Vestergaard, Mourits Pedersen, Mourits Laursen, Anders Christensen, Jens Sørensen, Laurs Moustsen, Christen Jørgensen, Jens Andersen, Jens Jepsen, Poul Nielsen, Jens Jensen, Laurs Madsen, Stephan Jensen, Niels Poulsen, Christen Pedersen, Simon Christensen og Skrædder fæster kirkens anpart korntiende i Børglum i 11 år. 63 td byg, 4½ skp byg og 3 rd 3 mk 13 sk i afgift.

1025. 12. marts 1783 Knud Jensen, barnefødt i Vrensted, landsoldat, fæster stedet Knappeshauge i Tolstrup Sogn, som afg. Peder Pedersen fradøde, og han ægter enken.1 td 1 skp 1 fjk.