Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 501-800

G35-25

 

501. 22. april 1775 Niels Larsen fæster Damsgaard, som hans fader Lars Kjeldsen er fradød, hartkorn 4 td 2 skp. Aftægtsakkord med moderen Anne Nielsdatter.

502. - 503. 19. april 1775 Thomas Andersen fæster gård i Vittrup, som Niels Andersen Vester er fradød, hartkorn 2 td 6 skp 1 fjkalb. Han skal forsørge enken hendes livstid.

504. 25. maj 1773 Jens Christensen af Vittrup fæster Johans hus. Årlig landgilde 1 mk 4 sk.

505. 13. april 1775 Christen Christensen fæster Kringelbaaren, som hans fader Christen Nielsen har beboet. Hartkorn 2 td 1 skp 1 alb.

506. - 507. 14. april 1775 Hans Jensen fæster hus i Ingstrup, hans fader Jens Pedersen fradøde. Hartkorn 1 fjk 2 alb. Moderen får ophold sin livstid.

508. 19. april 1775 Jens Sørensen, barnefødt i Børglum, fæster gård i Børglum, som Niels Christensen pga. armod fragår. Hartkorn 5 td 1 skp 3 fjk 1 4/6 alb.

509. 19. april 1775 Anders Madsen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård i Vrensted, som Christen Sørensen pga. armod fragår. 6 td 3 skp 2 fjk.

510. 14. april 1775 Melchior Laursen fæster Vanggaard, som hans fader Laurs Nielsen fradøde. 8 td 3 fjk 2 alb.

511. 21. april 1775 Jens Andersen i Vrensted fæster faderens, Anders Nielsens gård ibidem. 4 td 5 skp 1 alb.

512. 22. april 1775 Peder Nielsen fæster faderens, Niels Christensens, gård i Vrensted. 4 td 1 fjk 2 alb.

513. - 569. 27. oktober 1776 Christopher Pedersen Bloch fæster Scharvad, nu beboet af Niels Laursen. 1 td 5 skp.

514. 19. december 1724 Christen Pedersen, barnefødt i Vrensted, fæster hus ibidem, som Jens Matthiesen havde. Enken Johanne Hansdatter nyder ophold sin livstid.

515. 4. juni 1776 Peder Mogensen i Vejby, fæster hus, som afg. Kirsten Svendsdatter beboede. 2 alb.

516. 16. september 1771 Jens Andersen i Vittrup fæster Ole Pedersens hus ibidem. 1 skp 1 alb.

517. 16. oktober 1771 Erik Nielsen fra Østergaard fæster ½ gård i Vittrup, som Anders Nielsen pga. alderdom fragår. 3 td 4 skp 2 fjk.

518. 26. april 1773  Christen Christensen af Vittrup fæster det sted, Peder Christensen har forødet. 3 td 1 skp 1 fjkalb.

519. 30. november 1776 Ole Clausen fæster hus i Vittrup, som Peder Andersen fradøde. Huspenge 1 mk 4 sk.

520. 25. april 1773 Simon Christensen fra Vrensted fæster Frøkjær i Børglum by, som Anders Clausen pga. uduelighed fratages. 2 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

521. 18. august 1776 Thomas Andersen Børglum fæster sin faders, Anders Kjeldsens hus i Børglum by.

522. 27. november 1776 Anders Clausen fra Børglum fæster et lidet hus, han selv har opbygget på Børglums grund.

523. 6. marts 1773 Jens Jensen af Fristrup fæster sin faders, Jens Jensens hus ibidem.

524. 30. november 1776 Jens Olesen af godsets reservemandskab fra Hungerholt fæster hus i Fristrup, Poul Laursen pga. alderdom fragår. 1 fjk 1 alb.

525. 4. juni 1776 Mads Olesen fra godsets reservemandskab i Fristrup, fæster gård ibidem, som faderen Ole Sørensen fradøde. 3 td 1 skp 1 fjk.

526. 8. august 1776 Niels Christensen, forhen fæster af gård i Børglum, fæster hus på Løth i Børglum Sogn, som han selv har opbygget.

527. 30. november 1776 Peder Larsen, Jesper Jensen, Hans Nielsen og Jens Jensen i Lyngby Torp fæster kongens og kirkens andel korntiender. Årlig afgift til Børglum Kloster i alt 4 rd 4 mk.

528. 27. november 1776 Christen Jørgensen i Aasendrup fæster hus, han har beboet i nogen tid. Huspenge 1 rd 2 mk.

529. 2. januar 1767 Niels Bach af Vrensted fæster hus i Thise, som Peder Sørensen fradøde. Huspenge 4 mk. Han ægter enken Johanne Christensdatter.

530. 27. november 1776 Peder Gregersen af reservemandskabet fæster hus i Skøttrup, som afg. Kjeld Ovesens enke har afstået.

531. 27. november 1776 Peder Baltzersen af Vittrup fæster hus i Kodal, som har været ubeboet i nogen tid.

532. 23. november 1776 Villads Andersen af reservemandskabet fæster hus i Vrensted, som Jørgen Nielsen fradøde. Han ægter enken. Huspenge 2 rd.

533. 15. august 1753 Jens Christensen, født Sønder Bakken i Vrensted, landsoldat, fæster gadehus i Vrensted, som Niels Müllers enke pga. armod fragår. Huspenge 1 rd.

534. 12. februar 1761 Morten Nielsen fæster ½ gård i Vrensted By, hans fader Niels Mortensen afstår. 4 td 6 skp 1 fjk ½ alb.

535. 23. november 1776 Niels Andersen, over 50 år, af godsets mandskab, fæster forældrenes sted i Vrensted By. 4 td 3 skp 3 fjk 2 alb.

536. 7. december 1771 Jens Nielsen fra Schaiberg fæster Jens Hansens sted i Vejby. Jens Hansen nyder underholdning sin livstid. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

537. 8. august 1776 Christen Pedersen af reservemandskabet, landsoldat 9 år, fæster hus i Vrensted By, som Mads Nielsens enke afstår. 2 alb.

538. 2. december 1755 Anders Jensen, født i Vejby, fæster faderens, Jens Ydesens sted i Vejby. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

539. 5. maj 1772 Peder Simonsen fra Skøttrup fæster ½ gård i Vejby, som Jacob Christensens enke fradøde. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

540. 30. november 1776 Anders Christensen Ydesen fæster hus i Linnerup, Tolstrup Sogn, han selv har opbygget.

541. 4. juli 1776 Stephan Nielsen af reservemandskabet i Vittrup fæster gård i Linnerup, Tolstrup Sogn, som Søren Jensen fradøde. Han ægter enken. 4 td 1 fjkalb.

542. 4. juni 1776 Peder Mogensen i Vejby af reservemandskabet fæster hus ibidem, som Kirsten Svendsdatter fradøde. 2 alb.

543. 27. november 1776 Jens Jensen Kirkholm fæster et lidet hus i Vejby, han har beboet i nogen tid. Hus- og arbejdspenge 3 mk.

544. 16. maj 1776  landsoldat Anders Sørensen Børglum fæster gård i Linderup, som Christen Andersen pga. uduelighed fratages. 4 tdalb.

545. - 546. 30. november 1776 Lars Jensen af reservemandskabet i Ingstrup fæster hus ibidem, som Jens Jensen Berntsen frarømte. 1 fjk 2 alb.

547. 29. januar 1772 Anders Larsen fra Ingstrup fæster hus ibidem, hans fader Lars Damsgaard fradøde. Huspenge 8 mk.

548. - 550. 27. november 1776 Jens Christensen Smed på Løth fæster hus ibidem, han selv har bygget. Hus- og arbejdspenge 1 rd.

549. 19. september 1772 Christen Fiscals hustru Maren JacobsdatterLøth fæster hus ibidem, de selv har bygget. Huspenge 1 rd.

551. -  552. 4. juli 1776 Jørgen Christensen af reservemandskabet i Skøttrup fæster faderens Christen Laursens gård ibidem. 5 td 7 skp 2 fjk.

553. 26. februar 1769 Peder Nielsen Thaarup fæster umatrikuleret hus i Kodal, Lyngby Sogn, som Peder Jensen Slagters enke Dorethe Jensdatter har afstået ham. Jorden har været brugt til Jens Andersens bolig. Huspenge 3 rd 2 mk.

554. - 555. 30. november 1776 Jens Jespersen i Lyngby Torp fæster hus med kålhauge ibidem, som han har beboet nogen tid. Huspenge 1 rd.

556. 27. november 1776 Lars Christensens enke Maren Christensdatter fæster hus ved Mariegaard i Fristrup.

557. 16. marts 1773 Johanne og Maren Thomasdatter fæster Jens Graversens hus i Aasendrup, opr. 31. januar 1769.

558. 24. marts 1768 Clemmen Jepsen fra Vrensted fæster hus på søndre ende af Munkebro, som Just Pedersens enke Cathrine Jensdatter har afstået ham. Hus- og arbejdspenge 4 rd.

559. 19. april 1775 Christen Jensen fæster sin afdøde faders gård i Aasendrup, 4 td.

560. - 561. - 562. 17. september 1776 Christen Ydesen af reservemandskabet i Børglum fæster gård ibidem, hans fader Yde Jensen afstår. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb. Vedlagt aftægtsakkord.

563. 12. marts 1776  Natmand Anders Christophersen fæster hus med tilliggende toft i Børglum Sogn, Knaphus, mod bl.a. at udføre forefaldende natmands- og skorstensfejerarbejde ved gårdene.

564. - 568. 30. november 1776 Jens Nielsen af reservemandskabet fæster hus ved Næskjærbro, Rubjerg Sogn, som Christen Andersen afstår. Han holder opsyn med broen Næskjærbro og anmelder skader på vasen.

565. 18. september 1776 Ole Jensen, over 40 år, af mandskabet, fæster stedet Langtved i Hellum Sogn, som Niels Jensens enke har overladt ham. 5 skp 1 fjk.

566. 22. april 1772 hr. Svend Bondrup i Løkken fæster Kirkeager på Furreby Mark, 1 fjk, tilhørende Furreby Kirke. 3 mk afgift årlig.

567. 5. april 1774 Peder Pedersen fæster Knappeshauge, som Anders Nielsen fradøde. 1 td 1 skp 1 fjk. Enken forsørges sin livstid.

569. 4. november 1771 Niels Larsen afstår stedet Scharvad til Christopher Pedersen Bloch mod at måtte opbygge et hus østen for Skarvad Mark. 1 rd årlig afgift.

570. 12. august 1776 Jens Christensen Skrædderholm af Vrensted fæster stedet Kokholm i Stenum Sogn, som Thomas Nielsen fradøde. 3 td 4 skp 2 fjk.

571. 23. februar 1787 Afgangne Jens Christensens enke i Kokholm har indgået akkord med ungkarl Anders Jensen af Børglum om at inddrage til hende (ægteskab?) 200 rd er indleveret til Overformynderiet som arv til hendes 5 umyndige pigebørn.

572. 26. april 1773 Niels Thomasen af Vittrup fæster Jens Thøgersens hus ibidem.

573. - 574. 27. november 1776 Niels Smed fra Vittrup fæster hus på Vittrup Hede, han selv har bygget. Huspenge 1 rd.

548. - 575. 25. september 1774 Jens Christensen, barnefødt i Ingstrup, fæster hus på Løth, som Søren Knudsen afstår ham. Hus- og landgildepenge 2 rd.

576. 16. marts 1773 Christen Madsen af Vrensted fæster gård ibidem, som Christen Pedersen fradøde. Han ægter enken. 5 td 1 skp 1 alb.

577. 30. november 1776 Jens Olesen af reservemandskabet i Hungerholt fæster hus i Fristrup, Børglum Sogn, som Poul Laursen fragår. 1 fjk 1 alb.

578. 27. november 1776 Niels Ingersens enke Maren Sørensdatter fra Linderup fæster hus i Vrensted, som landsoldaten Christen Pedersen fraflyttede. 1 rd.

579. - 581. 27. november 1776 Den bortrømte Anders Gades hustru Maren Knudsdatter i Vrensted fæster hus ibidem, hun har beboet i nogen tid. 3 mk årlig.

580. 30. november 1776 Gertrud Knudsdatter i Vrensted fæster hus ibidem, som Poul Dreyer fradøde. 8 mk årlig.

582. 27. november 1776 Jens Thomasen i Vrensted fæster hus ibidem, han har beboet nogen tid. 1 rd årlig.

578. - 583. 27. november 1776 Niels Ingersens enke Maren Sørensdatter fra Linderup fæster hus i Vrensted, som landsoldaten Christen Pedersen fraflyttede.

514. - 537. - 584. 27. november 1776 Christen Peitersen i Vrensted fæster hus ibidem, han har beboet i nogen tid. 2 rd årlig.

585. 23. november 1776 Niels Andersen, over 50 år, fæster forældrenes sted i Vrensted By. 4 td 6 skp 2 fjk 2 alb.

586. 4. juni 1776 Mads Olesen af Fristrup fæster faderens, Ole Sørensens gård ibidem. 3 td 1 skp 1 fjk.

587. 8. august 1776 Niels Christensen, som forhen havde gård i Børglum, fæster hus på Løth, Børglum Sogn, han har bygget.

588. 30. november 1776 Ole Clausen af reservemandskabet fæster afg. Peder Andersens hus i Vittrup. Han ægter enken. 1 mk 4 sk årlig.

589. 18. april 1777 Søren Laursen af Vittrup fæster hus ibidem, som Jens Nielsen Mørk har afstået ham. Han ægter datteren. 2 mk 8 sk årlig.

590. 4. oktober 1777 Jens Kjeldsen, national rytter ved Hans Majestæts militærtjeneste fra godset, fæster ½ gård i Vittrup, som Jens Thomasens enke har afstået ham. 2 td 7 skpalb.

591. 21. juli 1777 Jens Christensen af Løth fæster sted på Kirkholm, som Peder Nielsen nu ved ombytning afstår ham. 4 skp 3 fjk 1 alb.

592. 22. april 1774 Mads Pedersen af godset fæster hus i Vester Hjermitslev, som Anne Pedersdatter fradøde. 5 mk årlig.

593. 12. april 1777 Niels Pedersen Dahl i Vrensted fæster hus ibidem, hans moder, afg. Niels Knudsens enke Maren Nielsdatter, afstår ham. 2 rd årlig.

594. 18. april 1777 Anders Andersen af Børglum fæster hus i Vrensted By, som Mads Vestergaards enke fradøde. 2 rd årlig.

595. 28. april 1777 Laurs Jensen af reservemandskabet fæster hus med tilliggende toft og kålhave i Aasendrup, som Erich Pedersen pga. alderdom afstår.  1 rd 2 mk årlig.

596. 24. januar 1777 Peder Madsen Smed, der hidtil har beboet et hus i Lyngby Torp, som han fraflytter, fæster hus på Skøttrup Hede, som hans moder afstår ham. 4 rd årlig.

597. 4. oktober 1777 Jens Kjeldsen, nationalrytter, fæster Jens Thomasens ½ gård i Vittrup. 2 td 7 skpalb.

598. 29. marts 1777 Soldat Niels Pedersen Fejersholt af godset fæster Fejersholt, som Christen Pedersen pga. armod og alderdom fragår. 1 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

599. 14. februar 1777 Christen Andersen Drejer af Fristrup fæster hus ibidem hans moder afstår ham. 1 fjk 2 alb.

600. 18. april 1777 Anders Jensen af Børglum, nogle år soldat, fæster ½ gård i Vejby, som Søren Kjeldsen fradøde. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

601. 21. juli 1777 Laurs Sørensen af Tostendal fæster stedet Tostendahl, som hans fader Søren Laursen fradøde. Moderen Ingeborg Christensdatter nyder ophold sin livstid. 1 td 2 fjk -- alb.

602. 18. april 1777 Jens Stephansen af Børglum fæster hus i Vrensted By, som Anders Christensens enke afstår ham. Han ægter datteren. 1 alb.

603. 18. april 1777 Anders Andersen af Børglum fæster hus i Vrensted By, som Mads Vestergaards enke fradøde. 2 alb.

604. 18. april 1777 Jens Pedersen Glad, som med frihedspas er indkommen, fæster ½ Østergaard i Vittrup, som Jens Laursen fradøde. Han ægter enken. 6 td 3 fjk 2 alb.

605. - 606. 21. juli 1777 Niels Nielsen Worm af reservemandskabet fæster sted i Vittrup, som Poul Murermester fradøde, og enken har afstået ham. 1 skp 2 fjk.

607. - 609. 18. april 1777 Jens Christensen fra Kaalbaaren, som pga. store knuder på fødderne er kasseret til tjeneste, fæster stedet Langtved i Hellum Sogn, som Ole Jensen fradøde. Han ægter enken. 5 skp 1 fjk.

610. 18. april 1777 Laurs Knudsen af Vrensted, som pga. mangel på hørelse kasseres fra tjeneste, fæster ½ gård i Aasendrup, Vrensted Sogn, som Jacob Jørgensen Roed fradøde. Han ægter enken. 2 td.

611. 28. februar 1777 Jens Nielsen Fogh, indkommen med frihedspas, fæster hus i Børglum Sogn, der står på Lyngby Torps ejendom, som Peder Madsen fraflyttede. 2 rd årlig.

612. 28. september 1778 Niels Jensen Wistesen og stedsøn LaursJensen i Ingstrup bytter deres huse ibidem. Niels Wistesen får nu 1 fjk 2 alb.

613. 21. juli 1777 Peder Nielsen af Kirkholm fæster hus på Løth, som Jens Christensen ved ombytning afstår ham. 3 rd årlig.

614. - 615. 22. april 1777 Peder Nielsen fæster hus på Løth, som hans fader Niels Bødker fradøde. 1 rd årlig.

616. 21. juli 1777 Laurs Sørensens fæste af Tostendahl efter faderen Søren Laursen.1 td 2 fjk 1 alb.

617. 28. oktober 1772 Christen Nielsen fra Schaiberg fæster stedet Hordenberg i Ugilt Sogn, som Christen Jensen pga. af slette omstændigheder fraflytter. 1 td 2 skp 3 fjk.

618. 29. marts 1777 Soldat Niels Pedersen Feiersholt fæster Feiersholt, som Christen Pedersen afstår. 1 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

619. 18. april 1777 Anders Jensen af Børglum fæster ½ gård i Vejby, som Søren Kjeldsen fradøde. Han ægter enken. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

620. - 621. 21. juli 1777 Moust Laursen af Børglum, der har tjent som rytter, fæster gård i Vejby, som Anders Jensen afstår. 2 td 5 skp 3 fjk.

622. 21. juli 1777 Jens Christensen af Løth fæster sted på Kirkholm, som Peder Nielsen ved ombytning afstår ham. 4 skp 3 fjk 1 alb.

623. 18. april 1777 Jens Stephansen af Børglum fæster hus i Vrensted, som Anders Christensens enke afstår ham. Han ægter datteren. 1 alb.

624. 12. april 1777 Anne Kjeldsdatter af Vejby fæster hus ibidem, som moderen Anne Andersdatter fradøde. 1 fjk.

625. 19. april 1777 Poul Sørensen af Vrensted fæster hus ibidem, som Søren Pedersen Dahl fradøde, og hvis enke han ægter. 2 alb.

626. 18. april 1777 Jørgen Pedersen Glad fra Lyngby Torp, som pga. skade på venstre fod af en jernfork er kasseret fra tjeneste, fæster gård i Skøttrup, som Jens Sørensen fradøde, og hvis enke han ægter. 5 td 7 skp 2 fjk.

627. 22. april 1777 Laurs Jensen af reservemandskabet fæster hus i Aasendrup, som Erich Pedersen pga. alderdom afstår.

628. 14. februar 1777 Christen Andersen Drejer af Fristrup fæster sin moders hus ibidem. 1 fjk 2 alb.

629. 3. oktober 1777 Jens Pedersen af reservemandskabet i Vejby, som ægter Yde Jensens enke på Steenberg, fæster hus, som Yde Jensen afvigte år opbyggede på Niels Pedersen Vestergaards gårds grund i Børglum.

630. 24. januar 1777 Peder Madsen Smed, hidtil beboende et hus på Lyngby Torps ejendom, fæster nu sin moders hus på Skøttrup Hede.

631. 17. november 1777 Anders Sørensen, barnefødt i Gunderup, fæster sted i Gunderup, som hans fader Søren Jensen oplader ham. 5 skp 2 fjk 2  3/8 alb.

632. 25. maj 1774 Laurs Christensen fæster hus i Vittrup, som Jens Eriksen fradøde.

633. 25. april 1774 Mads Jensen, barnefødt i Vejby, fæster ½ gård ibidem, som Anders Svendsen pga. alderdom afstår. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Fortegnelse over gårdens agre.

634. 28. juli 1774 Laurs Christensen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård ibidem, som Simon Mikkelsen har opladt ham, mod at han ægter en af hans døtre. 5 td 7 skp 2 fjk.

635. 30. marts 1774 Jens Jensen, boende i Vrensted, fæster sin faders hus Libakken ibidem.

636. 25. april 1774 Mads Jensen, barnefødt i Vejby, fæster ½ gård ibidem, som Anders Svendsen pga. alderdom afstår. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

637. 27. april 1778 Peder Jensen Vejby, landsoldat, fæster gård i Vejby, som Peder Simonsen sidst havde. 2 td 3 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

638. 1. juni 1774 Lars Pedersen, forhen beboende hus på Løth, fæster 2 steder i Børglum, som Jens Poulsen og Peder Andersen pga. armod og vanmagt fraflytter. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

639. 10. april 1774 Søren Andersen af Vejby, som forhen har beboet Annexgaarden i Vejby, bygger hus på jorden til Niels Christensens gård i Børglum.

640. 25. september 1774 Jens Christensen, barnefødt i Ingstrup, fæster hus på Løth, som Søren Knudsen afstår.

641. 21. juli 1774 Niels Madsen, barnefødt  Vittrup, fæster hus på Løth, som Jens Christensen Mariegaard fradøde. Han ægter enken.

642. - 643. 4. juni 1774 Peder Sørensen fæster hus, han selv har bygget på Børglum grund, kaldet Løth.

644. - 645. 28. august 1774 Jens Hansen fæster sin faders hus i Fristrup.

646. 28. maj 1774 Jens Christensen, barnefødt i Vittrup, fæster gård i Vittrup, som Peder Laursen pga. armod afstår. 5 td 3 skp 1 fjk 2 alb. Hans fader Christen Nielsen er ansvarlig for gården indtil videre.

647. 30. marts 1774 Jens Christensen fæster hus i Vrensted, som Jens Jensen fraflyttede. 2 alb.

648. 21. september 1770 Terkel Andersen fra Vittrup fæster nyopbygget hus i Vrensted, som maleren Christen Wassermann er frarømt.

649. 21. marts 1778 Hæderlig Hr. Winde, sognedegn for Vrensted og Thise Sogne, fæster hus i Vrensted, som Niels Ingersens enke fradøde.

650. 21. marts 1778 Jens Christensen Kok på Løth fæster hus ibidem, som Peder Nielsen afstår ham.

651. 6. marts 1773 Jens Jensen af Fristrup fæster sin faders, Jens Jensens, sted ibidem. 2 td 6 skp.

652. 10. marts 1773 Peder Pedersen i Vejby fæster ½ gård ibidem, som Peder Villadsen pga. alderdom overlader ham. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/3 alb.

653. 16. september 1773 Poul Andersen, barnefødt i Vittrup, fæster gård i Vrensted, som Søren Olesen fradøde. 4 td 3 fjk 1 alb. Han ægter enken.

654. 16. februar 1773 Jens Jensen af Lyngby Torp fæster sin faders, Jens Pedersens, sted. 3 skp 1 fjk.

655. 11. december 1773 Knud Pedersen fæster hus i Børglum, som Jens Andersen fradøde.

656. 26. april 1773 Jens Thøgersens hus i Vittrup bortfæstes til Niels Thomasen af Vittrup.

657. 16. september 1773 Poul Andersen, barnefødt i Vittrup, fæster gård i Vrensted, som Søren Olesen fradøde. 4 td 3 fjk 1 alb. Han ægter enken. Vedlagt registrering af indbo mm.

659. 26. april 1773 Christen Christensen af Vittrup fæster det sted ibidem, som den uduelige fæster Peder Christensen forødte. 3 td 1 skp 1 fjkalb.

660. 23. april 1773 Simon Christensen fra Vrensted fæster sted i Børglum By, Frøkjær, som Anders Clausen pga. slet forhold fraflytter. 2 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

661. 12. marts 1774 Niels Thøgersen i Vrensted ansøger om frihedspas til sin søn Thøger Nielsen, som ikke er stærk nok til bondearbejde og må lære et håndværk som tømmermand.

662. 21. marts 1778 Jens Christensen Kock på Løth fæster Peder Nielsens hus ibidem.

663. 28. september 1778 Laurs Jensens og stiffaderen Niels Jensen Wistesens ombytning af deres huse i Ingstrup. Niels Jensen nu tillagt 1 fjk 2 alb.

664. 4. februar 1773 Søren Dahl fæster hus i Vrensted By, som Jens Thomasen beboede. 3 alb.

665. 20. september 1771 Laurs Nielsen Munk fra Vejby fæster part af Kraghedegaard i Ørum Sogn, som Niels Christensen ikke kunne bestride. 4 td 3 skp 2 fjk 2 alb.

666. 16. marts 1773 Poul Madsen fra Vrensted fæster hus østen for Løth, som Christen Hansens enke beboer. Han ægter enken.

667. 28. oktober 1772 Christen Nielsen fra Schaiberg fæster stedet Hordenberg i Ugilt Sogn, som Christen Jensen fraflytter. 1 td 2 skp 3 fjk.

668. 7. marts 1782 Jens Nielsen, forrige fæster på Vangen i Vejby, fæster Jens Andersens gård ibidem. 4 td.

669. 6. juli 1772 Christen Andersen i Vrensted fæster gård ibidem, som Peder Nielsens enke pga. alderdom afstår ham. 5 td 2 skp 3 fjk.

670. 9. marts 1772 Søren Nielsen af Aasendrup fæster gård ibidem, som moderen efter sin mands Niels Christophersens død har besiddet. 4 td.

671. 6. juli 1772 Christen Andersen i Vrensted fæster gård ibidem, som Peder Nielsens enke Else Madsdatter pga. alderdom afstår ham. 5 td 2 skp 3 fjk.

672. - 673. 28. februar 1772 Jørgen Andersen fra Skøttrup fæster gård ibidem, som Ole Michelsen fradøde. Han ægter enken Lisbeth Laursdatter. 5 td 7 skp 9 fjk.

674. 16. maj 1772 Anders Sørensen Børglum fæster gård i Linderup, som Christen Andersen havde. 4 td 1 alb.

675. 28. februar 1772 Christen Christensen Møller af Børglum fæster hus ibidem, som Christen Pedersen pga. alderdom afstår ham. 3 fjk.

676. 18. oktober 1771 Niels Christensen fra Vrensted fæster hus i Børglum By, som Morten Mortensens enke afstår. 3 fjk.

677. - 683. 16. december 1771 Jens Nielsen af Snapholt fæster Snapholt i Ugilt Sogn, som moderen efter sin mands, Niels Jensens død har beboet. 1 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

678. - 682. Udskrift af fæsteprotokollen: Jens Nielsen af Snapholt kan ikke længere  besidde stedet. Opgørelse.

679. - 681. 8. november 1771 Anders Gregersen fra Fristrup fæster hus på Løth, som Søren Thøgersen ikke kunne besidde.

680. 16. oktober 1771 Erik Nielsen fra Østergaard i Vittrup fæster ½ gård ibidem, Anders Nielsen pga. alderdom afstår. 3 td 4 skp 2 fjk 2 alb.

682. 26. juni 1771 Jens Nielsen fra Vejby fæster stedet Heden på Vangen, som Jens Jensen oplader ham.

684. 18. september 1771 Jens Nielsen i Lyngby Torp fæster hus ibidem, som hans moder Karen Nielsdatter efter sin mands Knud Christensens død, har afstået ham. 6 skp 2 fjk 1 alb.

685. 15. august 1771 Peder Laursen i Lyngby Torp fæster gård ibidem, som hans fader Laurs Villadsen, afstår ham pga. alderdom og skrøbelighed. 3 td 5 skp 3 fjk 1 alb.

686. 16. december 1777 Søren Madsen fra Damsgaard fæster gård i Mariegaard, som Christen Jensen pga. alderdom måtte afstå. 4 td 4 skp 3 fjk.

687. 3. marts 1773 Poul Nielsen af Børglum by fæster hus ibidem, som Mads Christensen fradøde. 1 skp 2 fjk 2 alb.

688. 4. november 1771 Niels Laursen, som afstod fæste på Scharvad til Christopher Pedersen Bloch, fæster hus på Scharvad Mark på Hedebakken.

689. 28. september 1771 Søren Thomasen Vittrup, som har været i tjeneste ved det norske livregiment, fæster gård i Vittrup By, som faderen Thomas Olesen afstår ham. 5 td 4 skp 1 fjk 2 alb.

690. - 691. - 693. 16. juli 1770 Søren Simonsen fra Skøttrup fæster gård ibidem, som Søren Christensen fradøde, og hvis enke, Kirsten Andersdatter, han ægter. 5 td 7 skp 2 fjk. Vedlagt kvittering på indfæstning, 45 rd, som blev afleveret af stifsønnen Jørgen Sørensen i Skøttrup.

692. - 695. 15. marts 1770 Anders Andersen fra Løth i Børglum Sogn fæster Jens Knudsens gård i Vrensted. Han ægter enken. 7 td 7 skp 1 fjk 1 alb.

694. 1. januar 1770 Niels Pedersen Vanggaard af Vrensted fæster faderens, Peder Christensens, hus ibidem. 2 alb.

696. 8. juli 1770 Jørgen Christensen fra Vrensted fæster ½ gård i Vejby, som den uduelige Peder Sørensen beboede. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb

697. 22. marts 1770 Peder Madsen Smed fra Heden fæster ubebygget plads på Lyngby Torps hede.

698. 16. februar 1770 Niels Jensen Teglbrænder med frihedspas fra Vestervig Kloster, som har anlagt teglbrænderi ved godset, fæster afg. Gregers Skrædder i Fristrup hans hus, som bliver flyttet nærmere teglgården.

699. 2. august 1772 Jens Mogensen, født på Løth, fæster hus i Fristrup gade, som Hans Skrædder pga. alderdom afstår.

700. - 701. 4. april 1770 Anders Christensen Møller af Børglum fæster gård ibidem, som Søren Andersen forødte. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

702. 18. oktober 1770 Niels Christensen fra Vrensted fæster hus i Børglum By, som Mortens enke afstår, mod at han ægter datteren Anne Jensdatter. 3 fjk.

703. 7. marts 1770 landsoldat Anders Christian Frøkjær fæster ½ gård i Vrensted, som Christen Pedersen pga. udygtighed fraflytter. 3 td 2 skp 1 1/3 alb.

704. - 706. 16. maj 1770 Niels Søndermarch af Vrensted fæster hus ibidem, som Peder Ilders enke Karen Ilders beboer. Han ægter enken.

705. 4. januar 1770 Niels Pedersen Vanggaard af Vrensted fæster faderens Peder Christensens hus.

707. 1. oktober 1766 Knud Laursen Vittrup fæster sted i Vejby, som Anders Jensen Hjulmand pga. alderdom afstår. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

708. - 709. 2. juli 1767 Thor Christensen Kringelbaare fæster gård i Linderup, Tolstrup Sogn, som Anders Christensen Ydesen er frakendt. 4 td 1 fjkalb. 2.gang vedlagt fortegnelse over gårdens agre.

710. - 715. 16. juli 1768 Morten Pedersen fra Vrensted fæster umatrikuleret hus ibidem, som Gertrud Jensdatter afstår ham.

711. 16. maj 1768 Christen Mathiasen fra Vittrup fæster hus ibidem, som hans moder Mette Christensdatter efter sin mands, Matthias Christensens, død har afstået ham. 1 skp.

714. 16. maj 1768 Peder Andersen, født i Børglum, fæster hus på Løth, hans fader Anders Andersen Skrædder afstår ham. 1 skp 2 alb.

712. 16. januar 1768 Mads Andersen, barnefødt i Fristrup, fæster sted ibidem, som faderen Anders Madsen afstår ham. 1 td 6 skp 1 alb.

713. 27. september 1768 Jens Nielsen, født i Stenum på Eskjær Gods, nu med frihedspas kommet til godset, fæster Stadshede i Ugilt Sogn, som Jens Christensen fradøde, og hvis enke, Anne Thomasdatter, han ægter. 2 td 4 skp 1 fjk.

716. – 558. 24. marts 1768 Clemmen Jepsen fra Vrensted fæster hus ved Sønder Munkebro ibidem, som Just Pedersens enke Catrine Jensdatter har afstået ham.

717. - 718. 12. januar 1768 Niels Madsen Søndermark i Vrensted fæster gård ibidem, som Erik Sørensen fradøde, og hvis efterladte enke Kirstine Justsdatter han ægter. 5 td 6 skp 1 fjk 2 2/3 alb.

720. 16. november 1769 Michel Andersen fra Vittrup fæster hus ibidem, som Niels Nielsen fradøde.

721. 12. december 1769 Else Madsdatter i Vrensted fæster hus ibidem.

722. – 733. 4. juli 1769 Søren Nielsen fra Snapholt i Ugilt Sogn fæster gård i Skøttrup, som den uduelige Niels Jensen fradømtes. 5 td 7 skp 2 fjk.

723. 1. maj 1769 Jens Laursen, født i Vrensted, fæster gård i Skøttrup, som Terkel Andersen fradømtes. 5 td 7 skp 2 fjk.

724. - 725. 26. februar 1769 Niels Mortensen, født i Vrensted, fæster umatrikuleret hus i Thise by, som Anders Brandborg fradøde.

726. 28. juli 1769 Jørgen Christensen Vittrup, som 1764 fik ½ gård i Vejby, som forrige beboer Christen Hansen lod forøde, fæster samme gård. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/3 alb.

727. 26. februar 1769 Peder Nielsen Thaarup fæster umatrikuleret hus i Lyngby Sogn, Kodahl, som Peder Jensen Slagters enke Dorethe Jensdatter har afstået. Jens Andersens bolig har ligget på jorden.

728. 16. april 1769 Niels Knudsen Vrensted fæster umatrikuleret hus i Vrested, som Peder Dahlmark fradøde, og han ægter enken Maren Dahls.

729. 22. december 1769 Niels Laursen Saltum fæster gård i Vrensted, som Peder Hansen fradøde, og han ægter enken Karen Thomasdatter. 4 td 6 skp 1 fjk ½ alb.

730. 16. maj 1769 Christen Madsen fra Vrensted fæster umatrikuleret hus ved Ingstrup Kirke, som Niels Hansens enke Maren Madsdatter har afstået ham mod ophold hendes livstid.

731. - 732. 9. februar 1769  Søren Andersen, boende i ½ Steenberggaard, hans mageskifte med Jens Nielsen Munk, så Søren får Jens Munks sted i Vejby, og Jens Munk ½ Steenberggaard.

733. – 722.  4. juli 1769 Søren Nielsen fra Snapholt i Ugilt Sogn fæster gård i Skøttrup, som den uduelige fæster Niels Jensen er fradømt. 5 td 7 skp 2 fjk.

734. 15. marts 1770 Niels Jensen Ulf fæster hus på Heden ved Vittrup, som Jesper Tømmermand fradøde, og han ægter datteren Kirsten Jespersdatter. Enken nyder ophold.

735. - 736.  17. juni 1757 Niels Jensen fæster hus i Fristrup, som hans kone i sin enkestand beboede. 1 fjk.

737. 17. december 1757 Peder Andersen fæster gård i Fristrup, Mariegaard, som Jens Nielsen forødte. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

738. - 739.  18. oktober 1757 Jens Laursen fæster ½ part af Kraghede, som faderen Laurs Jensen har opladt. 5 td 1 fjk 2 alb. Faderen beholder 4 skp.

740. 15. december 1757 Christen Nielsen fæster hus i Vittrup, som Jens Pedersen beboede. 2 fjk.

741. 8. juni 1755 Else Pedersdatter af Vittrup fæster hus ibidem, som hun har opbygget.

742. - 743. 26. marts 1757 Erich Laursen af Linderup fæster hus ibidem, hans fader Laurs Nielsen fradøde.

744. 12. november 1757 Kristen Kristoffersen fæster hus i Vrensted by, som Laurs Nielsen fradøde.

745. 15. november 1758 Christen Christensen fæster hus i Ingstrup, tidligere ejet af Simon Brøtt. 1 fjk 2 alb.

746. 15. marts 1758 Fæstebrev fra Catarina Stadtlænder, Hammelmose, til Jens Thomsen på sted i Ingstrup by, som Christen Jensen fradøde. 5 td 2 skp.

747. 18. februar 1758 Fæstebrev fra Catarina Stadtlænder på Hammelmose til Jens Nielsen Myrtue på sted i Ingstrup by, Præstensgaard, 5 td 2 fjk, som Ole Jensen fradøde. Enken Johanne Matthiasdatter har opladt gården, imod at han ægter hendes datter, Kirsten Olesdatter.

748. 9. august 1758 Niels Jensen Graver , forhen beboende hus i Vrensted, fæster part af Vanggaard ibidem, som Christen Lauritsen beboede. 6 td 5 skp.

749. 9. marts 1758  Jens Jepsen Krabdrup fæster gård i Børglum, som Niels Sørensen blev fradømt pga. forødelse. 5 td 2 skp 2 fjk.

750. 8. maj 1758 Peder Nielsen, født i Vrensted, fæster hus i Aasendrup, som Christen Nielsen fradøde. Han ægter enken.

751. 23. maj 1750 Niels Michelsen, født i Skøttrup, fæster part af Østergaard i Vittrup, som Niels Erichsen fradøde. 6 td 3 fjk 2 alb.

752. - 753. 13. december 1750 Anders Fransen, født i Fristrup, fæster hus ibidem, som hans moder Karen Michelsdatter har opladt ham.

754. - 755.  10. oktober 1750 Erich Pedersen fæster sit beboende hus i Aasendrup, som Laurs Nielsen før fradøde.

756. 15. december 1750 Christen Michelsen fæster hus i Børglum Sogn på Heden, som Peder Andersen har opladt ham. 1 skp.

757. 16. december 1750 Thomas Christensen, født i Thise, fæster sted ibidem, som hans moder Maren Nielsdatter fradøde. 3 td 5 skp 1 fjk 1 alb.

758. 4. november 1750 Christen Nielsen af Skøttrup fæster sted i Vittrup, som Anders Mikkelsen fradøde. 2 td 6 skp 1 fjkalb.

759. 23. december 1750 Peder Laursen, født i Vittrup, fæster gård ibidem, hans fader Laurs Pedersen pga. alderdom oplader ham. 4 td 3 skp.

760. 17. juli 1750 Peder Andersen af Vejby fæster gård i Vejby, som Peder Laursen pga. armod frakom. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

761. 17. juli 1750 Jens Nielsen, født i Vejby, fæster ½ part af sin faders, Niels Nielsens sted ibidem. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

762. 17. juli 1750 Søren Kjeldsen, født i Vejby, fæster ½ part af Anders Pedersens gård. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

763. 2. april 1750 Niels Andersen, født i Vrensted, fæster hus ibidem, som Christen Jensen Øster Sønderbækken fradøde.

764. - 769. 24. december 1751 Niels Jensen, født i Vittrup, fæster hus ibidem, som Jens Bruun pga. alderdom har afstået. 2 fjk.

765. 14. november 1747 Søren Thomsen fæster gård i Aasendrup, som Niels Jensen fradøde. 4 td.

766. 20. februar 1751 Moust Pedersen, født i Børglum by, fæster gård ibidem, som hans fader Peder Pedersen fradøde. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

767. - 768.  6. august 1748 Poul Murermesters kopiakkord/fæstebrev på hus i Vittrup, som Rasmus Nielsen fradøde. 1 skp 2 fjk.

770. 26. maj 1751 gartner Thomas Moss fæster nyopbygget hus ved Fristrup mod bl.a. at have opsyn med frugthaverne ved gården.

771. 26. maj 1751 Anders Laursen fæster hus på Vangen, som hans kones moder fradøde.

772. 20. marts 1751 Jens Christensen Wiffersen fæster hus i Vrensted by, som Anders Jensens enke fraflytter.

773. 14. april 1751 Jens Pedersen Harboe af Saltum fæster gård i Sønder Saltum, hans fader Peder Jensen fradøde, hvoraf han selv har haft ½delen sammen med faderen. 9 td 4 skp 3 fjk.

774. 16. januar 1731 Jens Pedersen, barnefødt i Saltum fæster ½ part af sin faders, Peder Jensens gård i Sønder Saltum. 9 td 4 skp 3 fjk.

775. 24. marts 1752 Niels Nielsen, født i Vrensted, fæster hus ibidem, som Knud Ydesen fradøde. 1 fjk.

776. - 782.  3. oktober 1752 Jens Pedersen, født i Hundelev, fæster sted i Vittrup, som Christen Pedersen frakom. 3 td 1 skp 1 fjkalb.

777. 29. marts 1752 Anders Pedersen, landsoldat af godset, fæster gård i Skøttrup, som Anders Sørensen fradøde. 5 td 7 skp 2 fjk.

778. - 779b. 29. november 1752 Peder Nielsen af Kirkholm fæster ½ part ibidem, som hans fader Niels Pedersen har opladt ham pga. alderdom. 4 skp 3 fjk 1 alb.

779. 2. november 1752 Niels Jensen Wistesen fæster gadehus i Ingstrup by, som Maren Laursdatter sidst havde i fæste, og han ægter hende.

780. - 781.  24. marts 1752 Christen Jensen, født i Kolborn, fæster Kolborn, som hans fader Jens Pedersen pga. alderdom oplader ham. 1 td 4 skp 2 fjk. Skovskyld 7 skp.

783.  - 784. 27. marts 1752 Anders Jensen, født i Vejby, fæster ½ part af hans faders, Jens Andersens, sted ibidem. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

785. - 787. 18. august 1752 Jens Jensen, født i Kolborn, fæster ½ gård i Linderup, som Jens Tøgersen pga. armod frakom. 4 tdalb.

786. 14. marts 1783 Kontrakt mellem Matthias Laursen af Børglum og Jens Jensen i Linderup. Matthias Laursen overtager fæstet af Jens Jensens gård.

788. 29. marts 1752 Anders Jørgensen, født i Fristrup, fæster gård i Vrensted, som Niels Nielsen Trudslevgaard fradøde. 5 td 7 skp 1 fjk 1/3 alb.

789. 4. juli 1752 Anders Pedersen, Christen Michelsen, Christen Thøgersen, Peder Pedersen, Niels Jepsen, Christen Nielsen, Thøger Christensen og Christen Andersen på egne og samtlige beboeres vegne i Manne by, Filholm, Stavad, Grønborg, Kæret, Broen, Ladegaard og Stadsvold i Thise Sogn: kontrakt om korntiende til Thise Kirke.

790. 15. maj 1753 Jens Nielsen fra Kirkholm fæster ½ Mariegaard i Fristrup, som Jens Jensen afstod. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

791. 7. februar 1753 Hans Nielsens enke Anne Christensdatter i Østrup fæster det hus ibidem, som de sammen beboede.

792. 25. april 1753 Claus Pedersen, født i Vittrup, landsoldat, fæster det hus, hans fader Peder Clausen beboer i Vittrup. 1 skp 1 fjk 1 alb.

793. 16. april 1753 Christen Jørgensen, født i Børglum by, fæster sted ibidem, hans fader Jørgen Christensen afstår. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

794. - 795. 29. august 1753 Christen Christensen, født i Munkholt, fæster boligen Munkholt i Hellum Sogn, som hans moder, Christen Christensens enke fradøde. 1 td 1 skp 1 alb.

796. - 797. 10. maj 1753 Niels Nielsen, nu tjenende for tømmermand, fæster hus i Vejby, som Kjeld Madsen fradøde. 1 skp 1 fjk.

798. 10. februar 1753 Mads Jensen, født i Vejby, fæster faderens, Jens Madsens sted ibidem. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

799. 15. maj 1753 Kjeld Madsens enke Anne Andersdatter i Vejby fæster 1 fjk hartkon af det hus i Vejby, hendes mand beboede.

800. 15. august 1753 Jens Christensen født Sønden Bækken i Vrensted, nu landsoldat, fæster gadehus i Vrensted by, som Niels Müllers enke er fradømt.