Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 1626 –1826

G35-32

 

1626. 1. december 1824 P Jeder fæster huslod på Mariegaards grund ved byens udskiftning i år 1822.

1627. 15. oktober 1798 Jens Sørensen, boende i Vraae Sogn i Sønder Vrå by, afstår sit sted, 3 td 7 skp 2 fjk 2 alb, til ejeren hr. Rasmussen til Sejlstrup.

1628. - 1629. Peder Poulsen Gartners gæld opregnet (ca. 1827)

1630. 30. juni 1825 Syns- og taxationsforretning på gartner Peder Poulsens hus på Fristrup Mark.

1531. 9. oktober 1824 ungkarl Knud Andersen af Vollerup fæster hus i Vrensted, som Kristen Nielsen Gartner havde. 3 skp 1 fjk 5/6 alb.

1632. 9. oktober 1824 Christen Jensen Wrangdrup af Vrensted fæster hus ibidem, som Søren Mortensen Norsker fradøde. 3 skp.

1633. 9. oktober 1824 Søren Jespersen fra Harritslev fæster hus i Vejby, som Jens Ydesens enke oplader. 3 fjk 2 alb.

1634. - 1641. 9. februar 1826 Niels Nielsen af Vittrup fæster Østergaard ibidem, som hans fader Niels Nielsen Østergaard afstår. 5 td 5 skp.

1635. 26. august 1825 Poul Larsen fra Røgelhede fæster Frøkjær i Børglum, som Erik Simonsen afstår. 2 td 2 skp.

1636. 30. juni 1826 Syns- og taxationsforretning på Frøkjær.

1637. 29. oktober 1825 Søren Hansen af Wangkjær fæster Pøhlen i Jerslev Sogn under Vrejlev Kloster, som Søren Jensen fradøde, og hvis enke han ægter. 1 td 3 fjk 1 alb.

1638.- 1640. 12. september 1825 Anders Andersen af Vrensted fæster udflyttergård sammesteds, som forhen var beboet af Anders Mortensens enke. 4 td 6 skpalb.

1639. 28. februar 1825 Bortforpagtning af parcel på Vrensted Mark, som før hørte til degnejorden, til Søren Erichsen af Vrensted. 1 td 2 skp 3 fjk 2 1/4 alb. 1825-1833.

1642. 19. december 1826 Jens Christensen Kragh af Vrensted fæster hus sammesteds, som Niels Andersen Bachs enke fradøde. 1 skp 3 fjk 2 11/12 alb.

1643. 28. oktober 1826 Kontrakt mellem selvejergårdmand Peder Christensen i Vrensted og søn Lars Pedersen om afståelse af gården mod aftægt og forsørgelse af umyndige søskende. Peder C har 6 børn, deraf 3 uopdragne, hvis formynder er Peder Andersen i Stavad.

1644. - 1650. 20. januar 1827 Laurs Kristensen Kammager af Vrensted fæster hus i Vittrup, som Terkild Hansen afstår. 2 skp 2 fjk 2 1/4 alb.

1645. 19. december 1826 Anders Sand Jensen af Losen fæster engparcel af Niels Christensens gårds jorder i Øster Kraghede, Taars Sogn. 3 skp 2 fjk 2 alb.

1646.- 1647.- 1648. 19. december 1826 Christen Pedersen af Sønder Lyngby fæster nyopført hus ved Lyngby Torp og et stykke hedejord vesten for Kristen Hovens mark, stødende til Peder Tofts og Mikkel Pedersens lodder på vestre og nordre side, samt mod Adolf Nielsens på den søndre side. Synsforretning.

1649. - 1652. 19. december 1826 Johann Friedrich Dietz af Vrensted fæster sted i Fristrup, som Jens Nielsen afstår. 1 td 5 skp.

1651. 4. april 1821 skomagermester Naskou fæster jordløst hus i Vrensted, nyopbygget.

1653. 10. februar 1828 Bertel Poulsen af Vester Hjermitslev fæster hus i Ingstrup, som Michel Andersen afstår. 1 fjk 2 alb.

1654. 1827 Otte Kristensen fra Tranget, Taars Sogn fæster Ib Mortensens hus i Høgsted. 1 skp 2 fjk 1 1/3 alb.

1655. 25. november 1827 Kontrakt mellem Søren Christensen Nørgaard og søn Søren Madsen Sørensen om sin selvejende gård Nørgaard i Vrensted. 5 td 1 skp.

1656.- 1658.- 1659. - 1660. 1. juni 1827 Jens Olesen af Thise fæster hus i Vrensted, som Kristen Jespersens enke afstår. Syns- og taxationsforretning.

1657. - 1661. 30. november 1827 Jens Sørensen af Løth fæster hus i Børglum, som Anders Andersen afstår. 1 skpalb.

1662. - 1668. - 1671. 25. november 1828 Ole Christensen af Bagterp fæster hus på Løth, som Peder Pedersen afstår.

1663. - 1664. - 1674. 25. november 1828 Christen Christensen Spang af Sønder Harritslev fæster gård i Vittrup, som Christen Christensen afstår. 3 td 2 skp 2 fjk 2 5/12 alb.

1665. - 1672. 6. juli 1828 Mikkel Pedersen af Horne fæster sin faders Peder Nielsens sted sst. 1 td 1 skp 2 fjk.

1666. - 1667. - 1673. 28. september 1828 Ole Sørensen af Vester Brønderslev fæster Søren Nielsens enkes gård i Skøttrup. 5 td 6 skp 2 fjk 2 3/8 alb.

1669. 12. april 1828 Jens Madsen af Borup fæster hus på Tidselbakken i Børglum Sogn, som Niels Jakobsen har beboet. 1 skp 2 fjk ½ alb.

1670. 9. februar 1828 ungkarl Peder Pedersen af Løth fæster faders Peder Pedersens hus sst.

1675.- 1676. - 1678. 27. november 1829 Christen Christensen Bredmose fæster Feiersholt i Taars Sogn, som Niels Pedersen er fraflyttet. 1 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

1677. 7. april 1829 Aftægtskontrakt mellem Jens Christensen af Børglum og sønnen Jens Jensen.

1679. 30. april 1829 Jørgen Nielsen af Skøttrup fæster Gartnerhuset vesten for Mariegaard.

1680. 13. august 1829 Christen Larsen Broen af Thise fæster Søhuset i Vrensted, som Thomas Mogensen afstår. 3 skp.

1681.- 1682. 9. april 1830 Peder Mikkelsen fæster hus i Vittrup, som Jesper Nielsen mod aftægt afstår. 4 skpalb.

1683. 27. november 1830 Peder Christensen af Vrensted fæster hus, som Jens Christian Kudsk afstår. 3 skp.

1684. - 1685. 31. oktober 1831 Anders Olesens enke Anne Jensdatter af Vittrup fæster gård sst. som Christen Christensen Spang afstår. 3 td 2 skp 2 fjk 5/12 alb.

1686. - 1687. 13. december 1831 Jens Nielsen Østergaard i Vittrup fæster sted i Børglum, som Jens Nielsen Ottesen afstår. 3 skp 1 fjk 1 alb.

1687b. 31. oktober 1831 Niels Christensen af Vrensted fæster udflyttergård sst. som Peder Jensen Bechgaards enke fradøde. 5 td 3 skp 3 fjk.

1688. 27. november 1831 Jens Jensen i Aarup fæster Christen Andersens hus i Lille Pleth. 3 fjk 2 alb.

1689. 30. november 1831 Christen Andersen af Linnerup fæster Niels Kjeldsens sted i Vittrup. 7 skp 2 fjk 1 1/3 alb.

1690. - 1691. - 1692. 4. september 1831 Niels Christian Sørensen af Rottrup fæster gården Vester Kragdrup i Ørum Sogn, som Jens Larsen afstår. 5 td 1 fjk 2 alb.

1693. - 1694. 14. juni 1832 Bertel Christensen af Schoubakhuset fæster Christen Larsens hus sst.

1695.- 1696. 10. oktober 1832 Forpagtningskontrakt til Lars Madsen TaarupNielsminde, forhen kaldet Lahden, bygget på Børglum Klosters hovedgårds overdrev i Børglum Sogn.

1697. 29. juli 1832 Niels Jensen Kaadt af Ejersted fæster parcel på Vrensted Mark. 1 td 2 skp 3 fjk 2 1/4 alb. Han opfører selv bygninger.

1698.- 1712. 15. marts 1832 Thomas Jensen af Gjølstrup fæster Anders Christensen Ellitsgaards gård i Vrensted. 3 td 7 skp 3 fjk 1 alb. Aftægtskontrakt med Inger Christensdatter.

1699.- 1718. 12. november 1832 Jens Christian Arildsen af Poulstrup fæster Ib Jensens enkes hus sst. 1 skp 3 fjk 2 1/3 alb. Aftægtskontrakt med enken.

1700.- 1703. 22. januar 1832 Mads Christian Pedersen af Rønnebjerg Hede fæster Peder Madsen Faarups hus sst. 2 skp 7/8 alb.

1701. 30. november 1831 Christen Andersen af Linnerup fæster Niels Christensens sted i Vittrup. 7 skp 2 fjk 1 1/3 alb.

1702. 27. november 1831 Jens Jensen i Aarup fæster Christen Andersens hus i Lille Pleth. 3 fjk 2 alb.

1704.- 1714.- 1724.- 1725. 29. april 1832 Jens Jensen af Lyngby Torp fæster Jens Rasmussens hus sst. 2 skp 2 2/3 alb. Han ægter enken.

1705.- 1717. 3. marts 1832 Anders Michelsen af Vittrup fæster Bomhuset i Fristrup. 1 fjk. Fæsteren skal hæve bompenge for passagen over Munkbro.

1706. - 1709. 1. marts 1832 Jens Andersen af Hjørring fæster stedet Snapholt i Ugilt Sogn. 1 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

1707.- 1713. 6. oktober 1832 Hans Pedersen af Vrensted fæster sin faders Peder Bertelsens hus sst. 2 skp 1 fjk 2/3 alb.

1708. - 1710.- 1720. 12. februar 1832 Jens Christensen af Tollestrup fæster Christen Jensens hus sst. 1 skp 1 fjk 2 2/3 alb.

1711. 10. maj 1832 Udskrift af Børglum Herreds Justitsprotokol, tinglysninger af fæstebreve.

1715.- 1723. 27. marts 1832 Jens Andersen i Vrensted fæster Jens Olesens hus sst.

1716.- 1722. 14. oktober 1832 Jens Olesen af Vrensted fæster Jens Andersens hus sst. 3 skpalb.

1719. 1. november 1832 Peder Andersen af Fristrup fæster Jens Madsen Sønders hus i Aasendrup. Han ægter enken.

1721. 9. november 1832 Erich Jensen af Vrensted fæster Kristen Kristensens gård sst. 4 td 3 fjk.

1726.- 1753. 30. juni 1833 Niels Clausen af Faarup fæster Anders Andersens gård i Vrensted. 4 td skpalb. Han ægter enken.

1727.- 1746. 9. april 1833 Lars Jensen af Skøttrup fæster hans moders, Jens Nielsens enkes, gård sst. 5 td 6 skp 2 fjk 2 3/8 alb.

1728. 2. juni 1833 Christen Justsen af Furreby fæster hus på Løkkenshede i Furrebr Sogn, ejet af Niels Andersen og Thomas Nielsen.

1729.- 1730. 26. marts 1833 Lars Pedersen af Børglum fæster sin faders Peder Jensen Kanstrups gård sst. 5 td 1 skp 2 fjk.

1731.- 1732. 15. marts 1833 Jens Madsen af Stenberggaard fæster Niels Jensens gård i Vejby. 2 td 5 skp 3 fjk.

1733.- 1743. 4. marts 1833 Torsten Pedersen af Wolden fæster Jens Sørensens hus på Tidselbakken. 1 skpalb.

1734.- 1742. 25. juni 1833 Anders Christensen af Børglum fæster sin faders Christen Andersens gård sst. 5 td 1 skp 2 fjk.

1735.- 1739. 11. oktober 1833 Lars Simonsen fæster sin faders Simon Sørensens gård Sundsted i Vrensted. 4 td 7 skp 1 fjk ½ alb.

1736.- 1745. 20. marts 1833 Nils Nielsen af Vittrup fæster Peder Christensen Smeds hus sst.

1737. Anmeldelse af udstedte fæstebreve på Børglum Kloster og Vrejlev Kloster i året 1833.

1738.- 1741. 24. februar 1833 Niels Jensen af Vejby fæster sin faders Jens Nielsens gård sst. 2 td 5 skp 3 fjk.

1740.- 1749. 1. april 1833 Peder Justesen af Vrensted fæster Søren Erichsens gård sst. 5 td 5 skp 2 fjk 1/4 alb.

1744.- 1786. 19. april 1833 Peder Matthiassen af Lille Wejen fæster Norgeshus. 4 skp 2 alb.

1747.- 1785. 20. august 1833 Peder Christensen Smed af Vittrup fæster Niels Nielsens gård sst. 5 td 5 skp.

1748. 9. april 1830 Peder Michelsen på Børglum Kloster fæster Jesper Nielsens hus i Vittrup. 4 skpalb.

1750.- 1787. 17. november 1832 Johan Poulsen af Borup fæster sin faders Poul Pedersens gård sst. 6 td.

1751.- 1754. 22. februar 1833 Søren Steffensen af Børglum fæster huslod sst. 1 skp 3 fjk 1 alb.

1752. Ulæselig og udateret skitse til kontrakt med enken Maren Pedersdatter.

1755. 30. november 1834 Knud Andersen af Vrensted fæster Jens Hansen Thaarses enkes toft med hus. 2 alb.

1756. 30. november 1834 Anders Olesen af Løkken fæster hus i Vrensted, som Jens Jensen Preus fradøde, og hvis enke han ægter. 3 skp 2 alb.

1757.- 1758. Fortegnelse over udstedte fæstebreve 1835.

1759. 26. januar 1835 Peder Pedersen af Silkeborg i Torslev Sogn fæster Jens Willumsens hus i Vejby. 2 2/3 alb. Han ægter enken.

1760.- 1793b. 17. oktober 1830 Palle Christensen af Rønnebergvad fæster sin moders, Christen Pallesens enkes, hus sst. 2 skp 3 fjk 2 alb.

1761.- 1762.- 1763.- 1768. 21. januar 1835 Jørgen Nielsen af Fristrup fæster husmand Mogens Christensens hus i Vittrup. 2 skp 1 fjk 2 alb.

1764.- 1769. 29. november 1834 Niels Thomsen af Aasendrup fæster Jacob Nielsen Skrædders hus i Vrensted. 2 skp 1 3/4 alb.

1765.- 1772. 13. juni 1834 Peder Sørensen af Tollestrup fæster Niels Jensen Pleths enkes hus i Vrensted. 3 skp. Aftægtskontrakt med enken Maren Nielsdatter.

1766. 16. oktober 1833 Christen Nielsen Gartner på Børglum Kloster fæster gartnerhuset vesten for Mariegaard. 3 skp 2 fjk 1 alb.

1767. 17. november 1834 Jens Andersen af Borup fæster Jens Nielsens hus på Løth i Børglum Sogn. 1 fjk.

1770. 23. maj 1835 Søren Christensen af Lyngbytorp fæster Anders Jensens gård i Børglum. 2 td 4 skp 3 fjk.

1771. 7. december 1834 Erich Justesen af Vrensted fæster sin faders, Just Erichsens, udflyttergaard sst. 4 td 3 skp 3 fjk.

1773. 23. november 1834 Peder Christian Jørgensen af Ejersted fæster Christen Poulsens gård i Børglum. 2 td 4 skp 3 fjk.

1774. 13. maj 1835 Niels Christian Christensen fra Præstholm i Skallerup Sogn fæster Mads Nielsen Grønnings hus i Vejby. 1 skp 2 fjk 1 alb.

1775.- 1776.- 1779.- 1800. 7. december 1836 Anders Nielsen af Vejby fæster hus i Vrensted, som Niels Jensen Fuglsig fradøde. 3 skp 1 fjk 2 2/3 alb.

1777.- 1782. 8. maj 1836 Søren Thomsen af Sønder Lyngby fæster Anders Olesen Preuses hus i Vrensted. 3 skp 2 fjk 2 alb.

1778.- 1781. 20. maj 1836 Mikkel Pedersen af Skøttrup fæster Christen Larsen Bruuns hus, Søhuset kaldet, i Vrensted. 3 skp.

1780.- 1801. 24. april 1836 Niels Jensen af Børglum fæster sin faders, Jens Nielsens, hus sst. 3 fjk.

1783.- 1803. 13. juli 1836 Iver Jensen af Hjortnæs fæster Lars Larsens hus i Vittrup. 1 skp 3 fjk 2 7/8 alb.

1784.- 1802. 25. juli 1836 Christen Jensen i Fristrup fæster sin faders, Niels Christensens, hus sst. 2 fjk 1 alb.

1788. 18. april 1837 Peder Christensen af Vrensted fæster Jens Christian Knudsens hus sst. 3 skp.

1789.- 1794. 20. maj 1836 Christen Laursen Broen af Vrensted fæster Mikkel Pedersens gård i Skøttrup. 5 td 6 skp 2 fjk 2 3/8 alb.

1790.- 1791.- 1792. 31. maj 1833 Søren Laursen på Løth fæster Christen Laursens del af det på Aaslehede udlagte huslod.

1795.- 1804.- 1805.- 1806. 13. april 1837 Mads Nielsen Ladefoged på Børglum Kloster fæster Poul Larsens gård i Børglum. 2 td 2 skp.

1796. 15. oktober 1836 Hans Nielsen af Skøttrup fæster sine afdøde forældres gård sst. 5 td 6 skp 2 fjk 2 3/8 alb.

1797.- 1799. 31. marts 1837 Søren Jespersen af Vejby fæster Lars Thomsens hus i Børglum. 1 skp 1 2/3 alb.

1798. 18. april 1837 Peder Christensen af Vrensted fæster Jens Christian Kudsks hus sst. 3 skp.

1807. 13. maj 1838 Johann Petersen af Kaalborn fæster Neder Skaiberg i Ugilt Sogn. 1 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

1808. 5. september 1838 Hans Christensen af Thise fæster Jens Jensens hus på Libakken i Vrensted

1809.- 1811. 9. maj 1839 Peder Jensen Poulsen af Løkken fæster Anders Pedersen Skrædders gård i Vejby. 2 td 5 skp 3 fjk.

1810. 12. maj 1839 Christen Larsen af Vrensted fæster Ole Christensens hus på Løth.

1812.- 1813.- 1818. 18. februar 1841 Ole Sørensen af Vejby fæster Jens Poulsens gård i Børglum. 5 td 1 skp 2 fjk. Aftægtskontrakt mellem gårdfæster Jens Poulsen og Ole Sørensen i Børglum by.

1814.- 1816. 19. februar 1841 Thomas Poulsen i Thise fæster afd. Lars Larsen Basses udflyttergård i Vrensted. 4 td 3 skp 3 fjk.

1815.- 1819. 23. februar 1841 Niels Simonsen af Vrensted fæster Jacob Pedersens hus på Løth. 1 skp 2 alb.

1817. 7. marts 1841 Niels Christian Andersen af Vittrup fæster Thomas Nielsens hus sst. 3 skp.

1820.- 1822. 6. februar 1840 Niels Christensen af Børglum fæster sin moders, Christen Jensen Trins enkes gård sst. 2 td 4 skp 3 fjk.

1821.- 1823. 13. januar 1840 Niels Mortensen af Tømmerby fæster Christen Andersen Smeds hus i Børglum. 1 skp.

1824. 15. april 1821 Christen Christensen af Harritslev fæster Niels Hansens gård i .. 4 skp 2 fjk.

1825. Skitse til aftægtskontrakt til Lars Østergaard og kone i Skøttrup. Børnene Niels Larsen og Anne Larsdatter skal have ydelser.

1826. 1. maj 1807 Laurs Nielsen fæster Christen Andersens enkes gård i Vrensted. 4 td 7 skp 1 fjk 3/4 alb.