Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 1-300

G35-23

 

1. 7. oktober 1740 Laurits Nielsen, barnefødt i Vittrup, fæster den gård i Vittrup, som Niels Pedersen Børglum forhen beboede. Hartkorn 4 td 3 skp 1 fjk 2 alb.

2. 5. januar 1741 Niels Pedersen fæster det hus i Vejby, som Niels Laursen har beboet.

3. 6. oktober 1741 Ole Jensen, barnefødt i Kaalborn, fæster stedet Hungerholt. Hartkorn 1 td 1 alb. Landgilde 2 rd årlig.

4. 13. juli 1741 Laurs Nielsen af Vittrup fæster det hus i Vittrup, som hans fader sal. Niels Nielsen har beboet. Hartkorn 2 fjk 2 alb.

5. 9. januar 1741 Niels Sørensen fæster det sted i Aasendrup, som Niels Nielsen er fradød, og han ægter den efterladte enke. Hartkorn 2 td.

6. 13. juli 1741 Laurs Nielsen af Vittrup fæster det hus i Vittrup, som hans fader sal. Niels Nielsen har beboet. Hartkorn 2 fjk 2 alb.

7. 3. maj 1741 Christen Laursen fæster stedet Steen i Jetsmark, som Thomas Nielsen har beboet, og for alderdom og svaghed har frasagt sig. Hartkorn 2 skp 2 alb. Landgilde 3 rd årlig samt gør løberejser som andre deslige huses beboere til gårdene i Jetsmark Sogn.

8. 25. oktober 1742 Jens Knudsen og Christen Knudsen fæster den gård i Vrensted, som deres fader Knud Christensen er fradød, og deres moder Mette Jensdatter beholder. Hartkorn 7 rd 7 skp 1 fjk 1 alb. Vidner: deres mosters mand Søren Kjeldsen af Aasendrup og Knud Christensen af Sundsted.

9. 5. maj 1741 Kjeld Nielsen fæster den ene halvdel af Jens Nielsens gård i Ingstrup Sogn og By. Hartkorn 4 td 3 skp 1 fjk. Den gamle mand Jens Nielsen og hustru skal have ophold deres livstid. Broderen Christen Nielsen fæster den anden halvdel.

10. 14. november 1741 Mogens Jensen fæster Løth i Vejby Sogn, som sal. Michel Hoven har beboet. Hartkorn 4 skp 3 fjk.

11. 4. november 1741 Christen Jørgensen, landsoldat under Oberst Storms regiment, Kaptajn Bentzons kompagni, fæster den gård i Vrensted, som Anders Simonsen har beboet og i armod er frakommen. Hartkorn 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb. Foruden det, der findes ved stedet gives fæsteren 1 plovbæst og 1 studenød, samt et godt læs gavnbøg, som han selv henter i skoven.

12. Niels Pedersen fæster den gård i Sønder Saltum, som Anders Laursen har beboet og i armod frakommen. Hartkorn 6 td 1 skp 3 fjk. Landgilde 12 rd årlig for arbejde og videre, undtagen kørende rejser ligesom hans formand og medtjenere har gjort.

13. 7. oktober 1741 Jens Andersen Vittrup, landsoldat, fæster den halve gård i Vestergaard i Vittrup, som Laurs Andersen har beboet og øde forladt. Hartkorn 3 td 1 skp 1 fjk 1½ alb. Til hjælp får han 1 bæst og 1 fæhøved, samt en ny undervogn og til forårssæden 2 td rug 5 td byg og 8 td havre. Til tækningen af rallingen 2 læs tag.

14. 10. januar 1741 Peder Laursen fæster den halve gård i Vejby, som Niels Høngaard har beboet og forladt. Hartkorn 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Landgilde, rejser og hoveriarbejde efter jordebogen.

15. 6. maj 1741 Anders Laursen fæster det hus i Bonken, som sal. Mads Thomasens enke i armod er frakommen. Hartkorn 1 skp 2 fjk 2 alb.

16. 5. maj 1741 Peder Knudsen Worm fæster Scharvad, som Søren Thomasen har beboet og godvilligt afstået. Hartkorn 1 td 2 skp 1 alb.

17. 5. maj 1741 Christen Nielsen fæster den halve del af Jens Nielsens fordum afstandne gård i Ingstrup Sogn og By. Hartkom 4 td 3 skp 1 fjk. Hans ældre broder Kjeld Nielsen har fæstet den anden halvdel, og Christen Nielsen kan, hvis en anden gård bliver ledig, overgive sin halvdel til broderen. Jens Nielsen og hustru har ophold deres livstid. Christen Nielsens pårørende Christen Christensen af Vrensted er vidne.

18. 15. januar 1741 Yde Christensen fæster den gård i Børglum Sogn, Vittrup By, som Anders Nielsen har beboet og øde forladt. Hartkorn 5 td 4 skp 1 fjk 2 alb.

19. 7. oktober 1741 Poul Sørensen fæster sin stiffaders, Hans Nielsens hus i Purkjær. Hartkorn 3 skp. De gamle forældre får ophold deres livstid, også selv om sønnen skulle dø før dem. Indfæstning 10 slettedaler.

20. 16. juli 1741 Knud Christensen Ydesen fæster det hus i Vrensted, som Anders Mariegaard har beboet og frasagt sig. Hartkorn 1 fjk. Hus- og arbejdspenge årlig 3 rd.

21. 14. januar 1741 Niels Pedersen fæster den halve del af Kirkholm, som sal. Jens Jacobsen har beboet. Hartkorn 4 skp 3 fjk 1 alb.

129. 20. april 1735 Jens Christensen, barnefødt i Fristrup, fæster et hus på det gårdsted i Vrensted By, som Niels Thomasen Gade blev fraflyttet. Hartkorn 2 alb. Huspenge årlig 1 mk 4 sk, samt 1 ugedags arbejde.

22. 22. december 1741 Jens Christensen fæster det hus på Libakken, som Jens Dam har beboet og opladt for ham. Hartkorn 1 alb.

23. 22. december 1741 Ole Jørgensen fæster den halve gård i Pilgaard, Jetsmark Sogn, som hans fader Jørgen Laursen er fradød. Hartkorn 3 td 3 skp 2 1/4 alb.

24. 15. januar 1741 Yde Christensen fæster den gård i Vittrup, Børglum Sogn, som Anders Nielsen har beboet og øde forladt. Hartkorn 5 td 4 skp 1 fjk 2 alb.

25. 10. oktober 1741 Christopher Hansen Vrensted, landsoldat under Oberst Storms regiment, Kaptajn Græcciuses Kompagni, fæster en gård i Vrensted, som Jens Christensen har beboet og i armod frakommen. Hartkorn 4 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

26. 18. april 1742 Poul Pedersen, født i Stenum by på Eskjærs gods, ad interim præsenteret til landsoldat på Grev Holches gods, fæster en gård på Børglum Kloster Gods i Vrensted sogn og by, som Jens Nielsen har beboet og fradød. Hartkorn 5 td 3 skp 1 fjk 2½ album.

27.- 30. 4. december 1744 Christen Christensen Kammager, barnefødt i Vrensted på Klosterets gods, fæster den gård i Vrensted, som hans sal. fader Christen Christensen Kammager har beboet. Hartkorn 5 td 1 skp 1/3 alb. De gamle forældre beboer stedet deres livstid.

28.- 31.  8. juli 1784 Laurs Christensen og Jørgen Pedersen i Stenum fæster det sted ibidem, som Michel Nielsen har beboet.

29. 10. august 1784 landsoldat Jens Jensen, barnefødt i Lyngby Torp af Børglum Klosters gods, tjenende i Vejby, fæster afg. Jens Andersens sted på Vangen. Hartkorn 3 skp 3 fjk 2 alb.

Samme som nr.28.

32. 15.september 1744 Jens Nielsen fæster det hus i Vittrup, som Hans Christensen har beboet og villigt afstået til ham. Hartkorn 1 skp 1 alb.

33. 13.januar 1744 Christen Laursen fæster den gård i Vrensted, Vanggaard, som sal. Peder Nielsen er fradød, og han ægter enken. Hartkorn 6 td 5 skp ½ alb.

34. 3.januar 1745 Jørgen Nielsen fæster det sted i Purkjær, Jetsmark Sogn, som Laurs Pedersen beboer, og hvis datter han ægter. Hartkorn 3 skp 1 alb. Den gl. Laurs Pedersen forsynes med billig ophold, som bedst ske kan.

35. 5.juni 1745 Ole Andersen Vittrup, landsoldat, fæster den gård i Vittrup, som Laurs Nielsen har beboet og i slet tilstand forladt. Hartkorn 3 td 3 skp 1 fjk 2 alb. Landgilde efter jordebogen og det sædvanlige hovarbejde. Fæsteren får til stedet 2 køer 2 ungnød 1 vogn 1 harve 3 td rug 3 td byg og 3 td havre til forårssæden samt korn til denne sommers kost.

36. 13.december 1744 Peder Christensen fæster det hus på Skøttrup Hede, som Mads Smed har beboet. Huspenge 2 rd 4 mk årlig.

37.- 37a  22.juni 1745 Jens Pedersen fæster det hus i Vittrup, som Knud Pedersen har beboet. Hartkorn 2 fjk.

38. 21.juni 1735 Niels Jørgensen fæster den halve del af det sted i Aasendrup, som Christen Roed har beboet, så længe enken lever, og når hun dør, fæster han den anden halvdel. Hartkorn 2 td.

39.- 40.  10.januar 1746 Peder Andersen af Vejby fæster den halve del af hans faders, Anders Pedersens påboende gård i Vejby, som hans morfader Laurs Ottesen har opladt ham. Hartkorn 2 td 5 skp 3 fjk 2 alb. Faderen står for gården, så længe han lever, men når han dør, skal sønnen have hele gården.

41. 15.september 1746 Christen Pedersen, født i Vittrup, landsoldat for Børglum Klosters gods, fæster den halve gård i Vittrup, som Anders Pedersen før beboede og pga. armod er fragået. Hartkorn 3 td 1 skp 1 fjk 1½ alb.

42. 9.januar 1746 Kjeld Mouridsen fæster den gård i Vittrup, som Jens Pedersen har beboet. Hartkorn 4 td 1 skp 2 fjk.

43. 5.juli 1746 Christen Jensen, født i Vittrup, fæster den halve gård, som hans moder Else Christensdatter ibidem beboede og har opladt ham. Hartkorn 2 td 7 skp 1½ alb. Moderen får ophold ved stedet sin livstid.

44.- 48. 10.januar 1746 Jens Andersen af Vejby fæster den gård i Vejby, som sal. Peder Nielsen har beboet, og han ægter enken. Hartkorn 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

45.- 47. 10.januar 1746 Yde Jensen af Vejby fæster den halve del af sin faders gård i Vejby, så længe hans moder Anne Ydesdatter lever, og når hun dør, skal han have den anden halvdel. Hartkorn 2 td 5 skp 3 fjk 2 ½ alb.

46. 7.januar 1746 Jørgen Olesen fæster den gård i Vittrup, som Anders Olesen er fradød, og han ægter enken. Hartkorn 3 td 4 skp 2 fjk 1½ alb.

49. 19.maj 1747 Jørgen Nielsen fæster Hedegaard i Vester Brønderslev, hartkorn 2 td 4 skp 1 fjk. Jørgen Nielsens skøde på gården af 8.april 1755 vedlagt.

50. 10.juni 1747 Anders Poulsen fæster det sted i Vittrup, som Mourids Christensen før beboede og nu fraflyttet. Hartkorn 3 td 4 skp 1½ alb.

51. – 52. 28.november 1747 Mads Fredriksen af Vejby fæster det hus i Vejby, som sal. Jens Jensens enke Maren Tøgersdatter sidst beboede og nu har opladt ham. Hartkorn 2 fjk. Den gamle enke bliver forsørget sin livstid.

53. – 54. 7.februar 1747 Jacob Nielsen af Vrensted fæster et sted i Tolstrup Sogn i Linderup by, som Hans Nielsen sidst fradøde. Hartkorn 1 skp 3 fjk 2 alb. Han ægter enken og udbetaler den sal. mands søn hans arvepart.

55. 14.januar 1748 Steffen Jensen fæster det sted i Børglum by, som Christen Jensen beboede og nu opladt ham. Hartkorn 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

56. 2.januar 1748 Thomas Christensen fæster Kvasthauge i Hjermitslev, hartkorn 4 td 2 fjk. Gården er under Hammelmoses gods, tilhørende Anna Catarina Stadtlænder.

57. 16.august 1748 Jacob Jørgensen fæster den halve del af det sted i Aasendrup, som Niels Jørgensen har beboet, så længe enken på stedet lever, og efter hendes død den anden halvdel. Hartkorn 2 td.

58. 4.januar 1743 Laurs Laursen fæster det hus i Fristrup, som sal. Simon Nielsen er fradød, og han ægter enken Inger Pedersdatter.

59. 6.august 1748 Poul Murmester fæster det hus i Vittrup, som Rasmus Nielsen fradøde. Hartkorn 1 skp 2 fjk.

60. 13.september 1748 Christen Andersen, født i Brønderslev, landsoldat, fæster et sted i Tolstrup Sogn, i Linderup, som Mogens Christensen fradøde. Hartkorn 4 td 1 skp 2 alb.

61. 17.oktober 1749 Laurs Mouritsen fæster den gård i Børglum by, som hans fader Mourits Christensen har opladt ham. Hartkorn 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

62. 13.december 1749 Jørgen Pedersen, født i Kanstrup, fæster det sted i Stenum, som Christen Nielsen fradøde. Hartkorn 3 td 3 fjk 1½ alb.

63. – 64. 22.december 1749 Niels Pedersen fæster stedet Løth i Vejby. Hartkorn 4 skp 3 fjk.

65. 18.juni 1749 Anders Laursen fæster den gård i Skøttrup, som den ældre Anders Laursen oplader ham. Han ægter datteren. Hartkorn 5 td 7 skp 2 fjk.

66. 22.februar 1749 Claus Nielsen, født i Dalmark, fæster den gård i Skøttrup, som Mads Andersen har opladt ham. Hartkorn 5 td 7 skp 2 fjk. Den gamle fæster nyder ophold sin livsted.

67. 27.oktober 1749 Hans Nielsen, født i Vejby, fæster det hus i Bonken i Saltum Sogn, som Christen Jensen fradøde, og han ægter enken. Hartkorn 2 skp 1 fjk 2 alb.

70. Opskrift på de mænd, som ikke har leveret deres kvitteringsbøger: Børglum By Knud Christensen, Jens Christensen, Peder Øster, Christen Christoffersen, Anders Skrædder, Christen Andersen, Anders Jensen, Morten Soldat Skøttrup Søren i Mariegaard, Jens Andersens enke Vejby Mads Grønning, Jens Jacobsen i Kirkholm, Søren Poulsen på Løth, Anne Andersdatter ibid.  Furreby Christen Rytter Aasendrup Anne Roed, Niels Jacobsen, Niels Bruun, Mikkel Snedker, Christen Andersen Hjortnæs Niels Nielsen Vittrup  Christen Andersen, Niels Eriksen, Christen Baltzersen, Søren Skrædders enke, Johanne Jensdatter, Anders Jensen, Anders Jensens enke i Nørhedehuse Vrensted husmænd Jens Nielsen, Thomas Jensen, Peder Bertelsen, Adolf Væver, Niels Mortensen, Simon Hyrde, Else Nielsdatter, Maren Pedersdatter, Ole Jacobsen, Mads Søndermark, Jørgen Laursens enke i Sundsted. ------- Peder Olsen i Feiersholt, Jens Pedersen i Koldborg, Jens Nielsen i Snapholt, Christen Jensen i Stadshede, Christen Nielsen i Kringelborn, Laurs Poulsen i Øster Skaiberg, Jens Ibsen i Neder Skaiberg, Jep Pedersen i Hornberg, Christen Jensen i Hungerholt, Karen Christensdatter i Lørslev,  Christen Christensen i Hune by, Thomas Nielsen i Hune Torp, Peder Jensen, Kristen Jensdatter og Kjeld Kjeldsen i Pirup, Jens Nielsen på Rønnelien, Laurs Jensen i Nyborg, Christen Pedersen vesten kirken, Peder Thomsen og Clemen Clemensen i Hedegaard, Peder Justsens enke i Hønsholm, Peder Christensen i Kvorup, Frands Andersen, Niels Christensen og Jørgen Laursen i Pilgaard, Klemen Knudsen i Skødsholm, Laurs Steffensen og Mads Nielsen i Sønderby, Thomas Nielsen på Stien, Laurs Pedersen og Hans Nielsen i Purkjær, Anders Nielsen, Anders Eskildsen og Niels Sørensen i Holmsgaard, Laurs Nielsen og Christen Christensen i Tanderup, Laurs Christensen i Vester Thorup, Peder Christensen i Holm, Morten Jensens enke og Niels Sørensen i Biere, Christen Nielsen i Skadhauge, Laurs Nielsen i Glæde, Peder Thorsen på Remen, Anders Madsen og Christen Madsen i Lønstrup, Peder Nielsen i Thise by, Christen Sørensen i Rendbæk, Christen Andersen i Østrup, Mikkel Rasmussen i Vester Vidstrup, Søren Thomsen i Scharvad, Niels Andersen og Jens Pallesen i Lyngby Sogn, Jens Poulsen i Øster Scivehus, Anders Olsen i Lyngby Torp, Jens Ref, Christen Poulsen og Morten Christensen i Hjermitslev, Christen Christensen i Rubjerg.

68. 22.januar 1749 Søren Nielsen af Vrensted fæster det sted i Vrensted, som Christen Jørgensen fradøde. Han ægter enken. Hartkorn 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

69. 15.december 1749 Niels Christensen af Jetsmark fæster det sted i Vrensted, som Poul Pedersen er frakommet i armod. Hartkorn 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

71. 4.marts 1749 Christen Pedersen, født i Krogsgaard i Thise fæster den halve Krogsgaard i Thise, som hans fader beboer og har opladt ham. Hartkorn 6 td 3 fjk 2½ alb.

72. 22.oktober 1707 Christen Jensen, boende i Furreby, fæster et stykke jord på Furreby Mark, skyldende til Furreby Kirke 2 vendelboskæpper byg årlig, som Christen Pedersen Munk sidst havde og nu har overladt til Christen Jensen.

73. 8.oktober 1737 Laurs Nielsen af Vrensted fæster hans iboende hus, som justitsråd Jespersen har købt. Huspenge 3 mk samt gående rejser og nogle dages arbejde i laden om høsten.

74. 19.januar 1737 Laurs Andersen, født i Vittrup, fæster det hus på Børglum Hede, som sal. Anders Jensens hustru Else Laursdatter beboer, som er fæsterens moder. Hartkorn 1 skp. Moderen får ophold sin livstid.

75. 19.januar 1737 Anders Jensen, forhen boende i Vittrup, fæster det hus i Børglum By, Morten Mortensen beboede. Hartkorn 1 alb. Huspenge 1 mk 4 sk, samt 1 ugedag til gården.

76. 23.februar 1737 Clemmen Knudsen, forhen boende i Skjødsholm, fæster et hus i Jetsmark Sogn, Bremen, som Peder Justsens enke Maren Poulsdatter har opladt ham.

78. 15.juni 1737 Jacob Christensen, barnefødt i Kraghede, Ørum Sogn, fæster halvdelen af Kraghedegaard, som sal. Hans Christian Jensen havde. Enken Inger Nielsdatter er pga. hendes slette forhold frakendt fæstet ved dom. Hartkorn 4 td 3 skp 2 fjk 2 alb. Landgilde 20 rd årlig.

79. 1.juli 1737 Anders Sørensen, barnefødt i Skøttrup, fæster den gård i Skøttrup, som sal. Mathias Laursen har beboet, og hans enke frasagt sig. Hartkorn 5 td 7 skp 2 fjk.

80. 17.juli 1737 Anders Jensen, født i Skøttrup, fæster den halve gård i Vrensted, som Niels Thomsen Gade pga. efterladenhed og påfølgende armod ikke kunne besidde. Hartkorn 4 td 1 fjk 2 alb. Han bliver givet 2 dygtige plovbæster og 1 malkeko, samt dette års hø- og kornavl, ud over besætningens 4 bæster og 3 fæhøveder.

81. 30.december 1737 Niels Jespersen, barnefødt i Lyngby Torp, fæster det hus i Lyngby Sogn, Kodal, som Niels Andersen Skovbo har opladt ham, hvis datter Karen Nielsdatter han ægter.

77.  Brev: Formedelst en vase og derover behøvende bro, jeg underskrevne Friderich Kiærskiold Kongelig Majestæts Justitsråd for nogle år siden har ladet giøre med egen bekostning over kiæret imellem Vrensted og Børglum Sognes ejendomme, der kaldes Munkebro /: for mig og mit gods til tjeneste:/ har en del rejsende taget anledning, ikke alene at betjene sig af samme vase, men endog lagt en vej igennem Børglum Klosters ladegård, hvor der ingen landevej er eller af alders tid været haver. Så bliver samme vej igennem Børglum Klosters ladegård og over Munkebroen aldeles aflyst, skulle nogen rejsende fordriste sig til efter denne dag og efter denne aflysningspublikation ved omliggende kirker og herredsting at lægge vejen igennem Børglum Klosters ladegård og over Munkebroen, må de tilskrive dem selv, hvad ulejlighed dem kan møde, men den rejsende behagelig ville betjene sig af den almindelige landevej, som ligger igennem Skøttrup, eller om stranden imellem Løkken og Furreby, som af alders tid der haver været, og endnu er for den rejsende. Dette beder jeg må blive oplæst for Rubjerg og Mårup menigheder efter prædiken på kirkegården og mig med degnens påskrift igen tilstillet. Børglum Kloster d. 22. Juli 1737, Kiærskiold                  At dette er forkyndet for begge menigheder Rubjerg og Mårup søndagen d.28.juli 1737 testerer Niels Sørensen Løgstør

82. 18.december 1738 Jens Thomasen fæster sin faders, Thomas Jensens halve Vestergaard i Vittrup af hartkorn 2 td 7 skp 1½ alb.

83. – 84. 11. marts 1738 Thomas Nielsen, født på Hoven, fæster det hus i Vittrup, som sal. Søren Laursen er fradød. Hartkorn 2 fjk. Huspenge 1 mk 4 sk.

85. 8.januar 1738 Jens Olesen, født i Rubjerg, fæster den halve del af hans fader Ole Jensens sted i Rubjerg af hartkorn 6 skp 1 fjk 1 alb. Når faderen dør, fæster sønnen den anden halvdel.

86. 24. august 1739 Peder Adolfsen i Vrensted fæster det hus i Vrensted, som Niels Pedersen har beboet.

87. 6. juli 1739 Niels Hansen i Vejby fæster den halve gård samme sted, som Jens Madsen har beboet og øde forladt. Hartkorn 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb.

88. 24. marts 1731 Niels Pedersen, barnefødt i Brødslev, Ingstrup Sogn, fæster den halve gård i Stenum, som Jens Laursen har opladt ham. Hartkorn 3 td 3 fjk 1½ alb. Han ægter Mette Nielsdatter, som er Jens Laursens kones søsterdatter, og Jens Laursen og hustru skal have fri husværelse og ophold deres livstid. Når Jens Laursen dør, fæster han den anden halvdel.

89. 29. marts 1731 Mads Christensen, barnefødt i Vrensted by, fæster stedet Søndermark, som Niels Sørensen har opladt ham. Hartkorn 1 td 3 skp 1 fjk 2 1/3 alb.

90. 16. maj 1731 Jens Christensen, barnefødt i Thise by, fæster den gård i Østrup, Saltum Sogn, som Bendt Christensen fradøde, og hans enke for armod ikke kunne beholde.

91. 21. maj 1731 Christen Nielsen, barnefødt i Hønsholm, fæster den halve part af Niels Christensens sted i Jetsmark Sogn, kaldet Pilgaard. Hartkorn 3 td 5 skp 3 fjk 3/4 alb. Når Niels Christensen dør får han hans andel af hartkorn 1 td 6 skp 3 fjk 1 7/8 alb uden indfæstning.

92. 24. maj 1731 Jens Jensen, barnefødt i Fristrup, fæster det sted i Fristrup, faderen sidst beboede og fradøde. Hartkorn 2 td 6 skp 2 fjk.

93. 24. maj 1731 Niels Thomsen, barnefødt i Thise, fæster halv gård i Vrensted, som Niels Jacobsen fradøde, 4 td 1 fjk 2 alb.

94. 16.juni 1731 Anders Madsen, barnefødt i Fristrup, fæster det sted i Fristrup, faderen Mads Zigvardtsen fradøde, af hartkorn 1 td 6 skp 1 alb.

95. 24. juni 1731 Christen Laursen, barnefødt i Skøttrup, fæster den halve gård samme sted, som faderen Laurs Christensen fradøde, af hartkorn 2 td 7 skp 3 fjk 2/3 alb.

96. 20. september 1731 Hans Poulsen, barnefødt i Bækgaard i Stenum, fæster det sted i Jetsmark Sogn, Kvorup, som Peder Christensen fradøde, og enken har opladt til ham. Hartkorn 1 td 3 fjk 1 alb. Han ægter enken.

97. 23. november 1731 Laurs Nielsen, barnefødt i Furreby, fæster hans nu iboende gadehus i Aasendrup.

98. 23. november 1731 Christen Nielsen, barnefødt i Sterup, Jerslev Sogn, fæster hans nu iboende gadehus i Aasendrup.

99. 13. december 1731 Jep Pedersen, barnefødt i Knæverhede, Volstrup Sogn, fæster stedet Hordenborg i Ugilt Sogn af hartkorn 1 td 2 skp 3 fjk.

100. 30. december 1731 Niels Jensen fæster stedet Neder Skaiberg i Ugilt Sogn, som hans fader Jens Ibsen fradøde. Hartkorn 7 skp 2 alb. Moderen får ophold sin livstid.

101. 4. februar 1732 Knud Christensen, barnefødt i Vrensted, fæster den halve part af Sundsted, som Thomas Laursen fradøde. Hartkorn 5 td 3 skp 3 fjk ½ alb.

102. 14. maj 1732 Anne Pedersdatter fæster sit iboende hus i Vrensted By, tillige med den derved liggende kålhauge.

103. 17. maj 1732 Christen Stephensen, barnefødt i Tornby Sogn, fæster et sted i Vester Vidstrup, Maarup Sogn, som Michel Rasmussen har opladt ham. Hartkorn 2 skp 2 fjk 1 alb.

104. 28. maj 1732 Søren Poulsen på Løth fæster hans nu iboende gadehus, som Jens Ahmer fradøde.

105. 16. april 1732 Niels Pedersen, barnefødt i Hornum, fæster et sted i Hornum Sogn, kaldet Frendrup, som sal. Søren Mikkelsens enke Anne Christensdatter har opladt ham. Hartkorn 2 td 7 skp.

106. 16. november 1732 Christen Pedersen, barnefødt i Taars, fæster det hus i Børglum by, som Mads Christensen fradøde. Hartkorn 3 fjk 1 alb.

107. 28. marts 1733 Søren Nielsen, barnefødt på Børglum Klosters gods i Vrensted, fæster en halv gård i Vrensted, som Moust Christensen er fradød. Hartkorn 4 td 6 skp 1 fjk ½ alb.

108. 18. marts 1733 afg. Anders Jensens enke Else Rasmusdatter fæster Nørre Hedehus i Børglum Sogn, som hun beboer, af hartkorn 1 skp.

109. 29. maj 1733 Kjeld Madsen, barnefødt i Vejby, fæster et hus samme sted, som Anders Andersen pga. alderdom og svaghed har opladt ham. Hartkorn 1 skp 2 fjk.

110. 8. oktober 1733 Erik Andersen fæster Øster Hathus i Jerslev Sogn, som han i nogen tid har beboet. Huspenge 1 rd årlig.

111. 7. juli 1733 Niels Eriksen, barnefødt i Børglum by, fæster halvparten af Østergaard i Vittrup, som Peder Jensen har beboet. Hartkorn 6 td 3 fjk 2 alb. Fortegnelse over gårdens ind- og udbo.

112. 13. oktober 1733 Jens Nielsen, barnefødt i Harritslev, fæster et boel i Vejby, som Søren Tøgersen pga. armod er frakommen. Hartkorn 1 td 2 skp. Årlig landgilde 2 td byg.

113. 31. oktober 1733 Christen Christensen, barnefødt i Understed, fæster en gård i Skøttrup, Børglum Sogn, som Søren Mariegaard pga armod er frakommen. Hartkorn 5 td 7 skp 1 fjk 2 15/16 alb.

114. 3. november 1733 Christen Poulsen, barnefødt i Vrensted, fæster et hus i Vrensted by, som Niels Andersen har beboet. Huspenge 2 slettedaler.

115. 12. november 1733 Kirsten Christensdatter fæster sin faders, Christen Pedersens husplads med opbygget hus i Vrensted. Huspenge 1 rd årlig.

116. 16. juni 1732 Peder Adolfsen, barnefødt i Vrensted, fæster den halve gård samme sted, som Jens Andersen pga. af armod ikke kunne beholde. Hartkorn 4 td 3 skp 1 alb.

117. 10. januar 1733 Peder Nielsen, barnefødt i Vrensted, fæster den gård i Vrensted, som Niels Christensen fradøde, af hartkorn 4 td 8 skp 1 alb.

118. 14. januar 1733 Thomas Nielsen, barnefødt i Ingstrup by, fæster den halve gård i Alstrup, Abildgaard, som Laurs Christensen pga. armod ikke kunne besidde. Hartkorn 6 td 2 alb.

119. 19. februar 1733 Jens Jensen, født i Glæde i Lild Sogn, fæster det sted i Lild Sogn på Bierget, som Morten Jensens enke Sidsel Jensdatter har opladt ham. Hartkorn 2 td 2 fjk 2 alb. Han ægter enkens datter Anne Mortensdatter, og enken nyder aftægt.

120. 1. april 1733 Anders Andersen, barnefødt i Børglum by, fæster det hus i Børglum, han nu iboer. Hartkorn 1 skp 1 alb. Kontrakt med Peder Pedersen i Børglum by, om at Anders Andersen flytter huset, og til gengæld får ejendommen Hvint til at bygge hus på og den tilstødende jord 4 skp. Huspenge 2 mk 8 sk årlig.

121. 18. maj 1733 Anders Jensen, barnefødt i Borup, Vraa Sogn, fæster den halve gård i Vejby, som Laurs Baltzersen pga. armod ikke kunne beholde. Hartkorn 2 td 5 skp 3 fjk 2½ alb.

122. 17. november 1734 Christen Christophersen i Børglum by fæster en halv gård i Børglum by, som Peder Jensen beboede, kaldet Kanstrup. Hartkorn 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

123. 17. januar 1734 Peder Christensen, født på klosters gods i Vrensted, fæster den halve Ellersgaard i Vrensted by, som Peder Thomsen pga. armod frakom. Hartkorn 4 td 2 skp 1 fjk 2½ alb.

124. 12. februar 1734 Christen Jensen, barnefødt i Østrup, fæster et hus i Bonken, Saltum Sogn, som Jens Pedersen sidst beboede, af hartkorn 2 skp 1 fjk 2 alb.

125. 11. april 1734 Mads Sørensen, barnefødt i Stenberggaard, fæster gården Damsgaard i Fristrup by, Børglum Sogn, som Jens Pedersen for sine slette forhold ved dom er frakommen. Hartkorn 4 td 2 skp.

126. 26. juni 1734 Christopher Jensen, født i Norge, fæster et sted i Pirup, Hune Sogn, som Peder Jensen og til sidst Karen Jensdatter beboede. Hartkorn 2 skp 2 fjk 2 alb.

127. 15. januar 1735 Niels Madsen af Vejby fæster det sted i Vejby, som Peder Andersen ved dom er frakommet. Hartkorn 2 td 3 skp 1 fjk 1½ alb.

128. 2. februar 1735 Christen Nielsen, født i Jonstrup, Saltum Sogn, fæster et sted i Ejersted by, Saltum Sogn af hartkorn 2 skp 1 fjk.

130. 24. november 1735 Hans Christian Jensen, barnefødt i Nye Kroer på Nørre Vaase i Horsens Sogn, fæster den halve Kraghedegaard, som sal. Niels Marquorsen har afstået. Hartkorn 4 td 3 skp 2 fjk 2 alb.

131. 12. januar 1736 Niels Pedersen, født i Børglum by, fæster den halve gård i Vittrup, som Christen Nielsen pga. armod er frakommen. Hartkorn 4 td 3 skp 1 fjk 2 alb.

132. 17. oktober 1736 Jens Christensen af Vrensted fæster den halve gård i Vrensted, som Jesper Sørensen har beboet og ved dom er frakendt. Hartkorn 4 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

133. 31. december 1736 Anders Nielsen Mariegaard fæster et hus i Vrensted, som Christen Mikkelsen forhen beboede, kaldet Helvede. Hartkorn 1 fjk. Hus- og arbejdspenge 2 rd 4 mk og 1 td byg, gør gående budrejser og 2 dages arbejde her i laden om høsten ligesom andre huses beboere her til gården i Vrensted.

134. 31. december 1736 Søren Laursen, forhen fæster af Søerheden, fæster Torstendal i Jerslev Sogn, som Jens Poulsen beboer og nu har afstået. Hartkorn 1 td 2 fjk 1 alb.

135. 12. januar 1726 Christen Pedersen, født i Aasendrup, fæster den bolig på Heden, som Niels Nielsen iboer og pga armod kvitterer. Hartkorn 1 td 5 skp 2 fjk 2½ alb.

136. 28. juni 1726 Laurs Poulsen, født i Kaarup Sogn, fæster stedet Øster Skaiberg i Ugilt Sogn, som Jens Andersen sidst beboede og pga. armod ikke kunne besidde. Hartkorn 6 skp 3 fjk 1 alb.

137. 6. juni 1726 Karen Nielsdatter, født i Vrensted, fæster det hus i Børglum by, som Mads Christensen havde opladt hende.

138. 28. september 1726 Ole Knudsen fra Sæbygaards Mølle fæster Scharvad i Øster Brønderslev Sogn, 1 td 2 skp 1 fjk, samt en bolig i Ørum Sogn, Stoubachen, 2 skp 3 fjk 1 alb, tilsammen hartkorn 1 td 5 skp 1 alb med Scharvads Kro efter de derpå af hans kongelige majestæts allernådigste givne privilegium.

139. 8. juni 1726 Christen Andersen, født i Fristrup, fæster det hus i Børglum by, som sal. Christen Andersens enke Maren Nielsdatter beboede og har opladt ham. Hartkorn 1 skp 1 fjk

140. 3. oktober 1726 Gregers Poulsen, født i Skøttrup, fæster det hus i Børglum by, som Niels Nielsen sidst beboede og oplod ham. Hartkorn 3 skp 1 fjk 1 alb.

141. 16. april 1726 Anders Michelsen, født i Vester Brønderslev fæster det hus i Vrensted, som sal. Niels Andersens enke sidst beboede og pga armod ikke kunne besidde. Hartkorn 2 alb.

142. 2. juni 1726 Christen Jensen, født i Fristrup, fæster en halv gård i Vejby, som Niels Knudsen pga. armod ikke kunne besidde. Hartkorn 2 td 2 skp 3 fjk 2½ alb.

143. 12. oktober 1726 Knud Jensen, født i Ejstrup, fæster den gård i Ejstrup, som Søren Jensen ved dom af Hornum og Fleskum Herreders Ting er frakommen. Hartkorn 4 td 4 skp 2 fjk 2 alb.

144. 18. maj 1726 Anders Christensen, født i Børglum by, fæster sted i Linderup, som Niels Olesen pga. armod ikke kunne besidde. Hartkorn 2 td 6 skp.

145. 26. september 1726 Niels Nielsen, født i Ingstrup Sogn, fæster halvparten af det sted, som Peder Andersen i Vejby påbor og vil oplade ham. Hartkorn 2 td 3 skp 1 fjk 1½ alb.

146. 28. marts 1726 Søren Thomasen, født i Vejby, fæster den bolig i Vejby, som Laurs Andersen pga. armod ikke kunne beholde. Hartkorn 1 td 2 skp.

147. 6. oktober 1726 Søren Laursen af Hoelet i Jerslev Sogn fæster bolig på Søerheden i Jerslev Sogn. Huspenge 2 rd årlig.

148. 24. september 1726 Anders Olesen, født i Vittrup, fæster halv gård i Vittrup, som Peder Michelsen pga. armod måtte fragå. Hartkorn 3 td 1 skp 1½ alb

149. 9. juli 1726 Christen Baltsersen, født i Vittrup, fæster hus i Vittrup, som Anders Pedersen har opladt ham.

150. 31. august 1727 Søren Thomsen, født i Røgelhede, fæster Scharvad i Øster Brønderslev af hartkorn 1 td 2 skp 1 fjk, samt Stoubakken i Ørum Sogn af hartkorn 2 skp 3 fjk 1 alb. Desuden Scharvad Kro med kongelig privilegium.

151. 16. juli 1727 Niels Laursen Møller, født i Vrensted, fæster hus opbygget i Vrensted .

152. 24. februar 1727 Niels Nielsen, født i Vrensted, fæster 2/3 gård i Vrensted, som hans fader har opladt ham. Hartkorn 5 td 7 skp 1 fjk 2½ alb. Forældrene nyder ophold deres livstid.

153. 24. oktober 1727 Peder Nielsen, født i Vrensted, fæster bolig i Børglum by, som Poul Pedersen fradøde. Hartkorn 2 td 1 skp 3 fjk 2 alb.

154. 14. juni 1727 Michel Christensen, født i Sønderlev, fæster bolig i Vejby Sogn, Løth, som Søren Laursen ved dom 27.maj er frakendt. Hartkorn 4 skp 3 fjk

155. – 156. 10. december 1727 Jesper Jensen fra Lyngby Torp fæster halv gård i Lyngby Torp, som hans moder Bodil Jespersdatter nu beboer. Hartkorn 3 td 4 skp 2 alb. Ligeledes fæster han jorden ved Peder Jensens sted i Lyngby Torp, 1 td 1 skp 3 fjk 2 1/3 alb.

157. 24. juli 1727 Christen Christensen, født i Vittrup, fæster ½ gård i Vittrup, som Jens Tøgersen pga. armod frakom. Hartkorn 2 td 6 skp 1 fjk 1½ alb.

158. 28. oktober 1727 Jens Laursen, født i Skøttrup, fæster ½ gård i Vittrup, som Christen Jepsen fradøde. Hartkorn 3 td 1 skp 1 fjk 1½ alb.

159. 6. juli 1728 Jens Mortensen, født i Vejby, fæster ½ gård i Vejby, som Christen Jensen pga. armod frakom. Hartkom 2 td 2 skp 3 fjk 2½ alb.

160. 12. januar 1728 Jens Madsen, født i Linderup, fæster ½ gård i Linderup, som Jens Pedersen pga. armod frakom. Hartkorn 4 td. 1½ alb.

161. 12. januar 1728 Christen Nielsen, født i Stadshede, fæster gård i Kringelborn, som Laurs Poulsen har opladt ham. Hartkorn 2 td 1 skp 1 alb.

162. 8. januar 1728 Thomas Jensen, født i Tollestrup, Vrejlev Sogn, fæster ½ gård i Linderup, som Niels Andersen pga. armod frakom. Hartkorn 4 td 1 fjk 2½ alb.

163. 30. juli 1728 Jens Olesen, født i Nør Risager, Jetsmark Sogn, fæster huset Øster Skive i Jetsmark, som Peder Pedersen oplod for ham. Hartkorn 1 skp 1 fjk 2 alb.

164. 25. november 1728 Thomas Jørgensen, født Jetsmark Sogn, fæster  Kjærgaard, Jetsmark Sogn. Hartkorn 8 td 7 skp 3 fjk 2 alb.

165. 12. august 1728 Peder Christensen, født i Fristrup, fæster ½ Vanggaard i Vrensted Sogn, som Jens Nielsen pga. armod frakom. Hartkorn 6 td 5 skp ½ alb.

166. 20. oktober 1728 Peder Thomsen, født i Thise, fæster ½ Eilersgaard i Vrensted, som Anders Pedersen pga. armod frakom. Hartkorn 4 td 2 skp 1 fjk 2 alb.

167. 12. december 1729 Christen Andersen, født i Skøttrup, fæster halvparten af det sted Jørgen Hansen i Vittrup bebor. Hartkorn 1 td 4 skp 2 fjk 2 1/4 alb.

168. 6. marts 1729 Moust Christensen, født i Øster Hjermeslev, fæster ½ gård i Vittrup, som Niels Nielsen pga. armod frakom. Hartkorn 3 td 1 skp 2 fjk 1½ alb.

169. 2. januar 1729 Christen Christensen, født i Vrensted, fæster hus i Vrensted, som Helle Jensen beboede.

170. 4. januar 1729 Knud Christensen, født i Fristrup, fæster sted i Vrensted, som sal. Niels Ydesens enke fradøde. Hartkorn 3 td 2 skp 1 1/3 alb.

171. 4. januar 1729 Christen Andersen, født i Skøttrup, fæster halvparten af det hus i Aasendrup, som Michel Snedker bebor.

172. 21. januar 1729 Jens Pedersen, som har beboet en halvgård i Linderup, fæster halvparten af  jordeløst hus, som Peder Pedersen bebor.

173. Fæstereverser for Ingstrup, 7 stk: 1. Mads Laursen, 1796  2. Ole Myrtue, 1783  3. Hans Jensen, 1775  4. Mikkel Andersen, 1791  5. Laurs Jensen, 1778  6. Christen Madsen, 1769   7. Laurs Laursen, 1799

174. Fæstereverser over beboerne i Scharvad, Kraghedegaard og Vester Kraghede: Skarvad Kristoffer Blok, 1770, husmand Anders Nielsen, 1797 - Kraghedegaard Lars Nielsen Munk, 1772, Lars Jensen, 1772 - Vester Kraghede Christen Jacobsen, 1770.

175. Fæstereverser over Vejby, Dalmark og Kirkholms beboere: Vejby Kjeld Christensen Søndergaard, 1784, Niels Olesen, 1782, Christen Ydesen, 1778, Jens Madsen, 1795, Anders Jensen, 1777, Peder Jensen, 1778, Niels Pedersen, 1791, alle Vejby gårdbeboere, 1781 med fortegnelse over inddelingen imellem bymændene, Mads Jensen Silkeborg, 1774, Knud Laursen, 1766, Peder Jensen Kræmmer, 1795, Niels Munk, 1795, Niels Andersen, 1762, Niels Nielsen, 1796, Jens Christensen, 1787, Niels Ydesen, 1794, Anders Pedersen, 1793, Niels Pedersen, 1798, Hans Nielsen, 1781, Peder Jensen Lergrav, 1754, Jens Nielsen, 1800 - Huse Mads Nielsen Grønning, 1800, Anne Kjeldsdatter, 1777, Peder Mogensen, 1776, Jens Andersen, 1796, Anders Pedersen, 1784, Jens Kirkholm, 1776, Mikkel Christensen, 1781 - Vangen Jens Jensen, 1784, Hans Andersen Smed, 1800, Anders Sørensen, 1797, Villads Pedersen, 1792 - Dalmark Mads Clausen, 1799 - Kirkholm, Jens Jensen, 1784, Jens Christensen, 1777 - Furreby Sogn, Løkken Jacob Thomsen Ingstrup, 1788.

176. 19 fæstereverser over Linderup, Thaarup og Knappeshauge: Linnerup Lars Christensen, 1792, Toer Christensen, 1767, Niels Jensen Thaarup, 1798, Matthias Laursen, 1783, Anders Sørensen, 1772, Mikkel Christensen, 1793, Kjeld Andersen, 1790 - Huse Jens Sørensen, 1783, Niels Ydesen, 1793, Søren Thomasen, 1800, Peder Jensen Thaarup, 1793, Niels Nielsen, 1783, Mogens Jensen ved Rykind, 1783, Anders Christensen, 1798, Christen Jensen Drejer, 1783 - Thaarup Jens Mortensen, 1790 - Knappeshauge Knud Jensen, 1783 - Knappeshaugehus Simon Olesen, 1784, vedlagt Heile Madsens fæstebrev af 5. Januar 1801.

177. Fæstereverser for Vittrup, 57 stk: Jens Nielsen, 1782, Niels Nielsen Østergaard, 1787, Mikkel Nielsen, 1781, Erik Nielsen, 1771, Lars Pedersen Gaarden, 1782, Matthias Kjeldsen, 1787, Kjeld Kjeldsen, 1796, Niels Andersens enke, 1760, Jens Christensen Kræmmer, 1774, Søren Pedersen Ladefoged, 1786, Anders Olesen, 1790, Moust Kjeldsen, 1793, Niels Andersen Vester, 1784, Jens Kjeldsen, 1777, Jens Nielsen, 1786, Christen Jørgensen, 1790, Christen Christensen, 1773, Terkild Hansen, 1800, Christen Nielsen Tømmermand, 1790, Poul Andersen, 1784, Niels Jensen Skrædder, 1751, Søren Laursen, 1777, Anders Jensen, 1787, Peder Pedersen, 1765, Niels Thomsen, 1782, Peder Laursen Kusk, 1794, Mogens Christensen, 1783, Peder Clausen, 1793, Jens Pedersen Moustsen, 1786, Niels Jensen Holm, 1770, Mikkel Andersen Skrædder, 1769, Ole Clausen, 1776, Lars Christensen Slot, 1774, Jens Mathiasen, 1785, Jens Ydesen, 1790, Peder Madsen Smed på Skøttrup Hede, 1777.

178. Fæstereverser over Løth og Steenberg: Løth Poul Madsen, 1772, Jens Jensen, 1798, Peder Pedersen, 1791, Peder Pedersen Gaarden, 1800, Christen Olesen, 1790, Thomas Jensen, 1784, Jens Jensen, 1800, Anders Pedersen, 1792, Søren Nielsen, 1799, Niels Madsen Grønning, 1754, Anders Gregersen, 1771, Niels Christensen, 1776, Jens Christensen Kok, 1778, Lars Nielsen, 1784 - Steenberg Jens Olesen, 1786, Jens Pedersen, 1777

179. Fæstereverser over Børglum by og Knapshus, 26 stk:Børglum Anders Vestergaard, 1795, Peder Moustsen, 1786, Moust Larsen, 1778, Christen Andersen, 1798, Jens Sørensen, 1775, Peder Jensen Kanstrup, 1787, Christen Jørgensen, 1783, Jens Andersen, 1782, Jens Jepsen, 1758, Poul Nielsen, 1783, Jens Jensen Heilesen, 1790, Lars Madsen Kanstrup, 1762, Christen Steffensen, 1796, Peder Jespersen, 1784, Christen Pedersen, 1766, Simon Christensen Frøkiær, 1773 - Huse Jens Nielsen, 1790, Peder Nielsen, 1783, Niels Christensen, 1771, Christen Christensen, 1772, Christen Andersen Smed, 1798, Mathias Smed, 1755, Niels Jacobsen, 1795, Thomas Andersen, 1776, Anders Clausen, 1776 - Knapshus Søren Hansen, 1784.

180. Fæstereverser over Hjortnæs og Stenberggaard, 3 stk: Christen Jensen Quisselholt i Hjortnæs, 27. december 1800, Christen Thomsen i Stenberggaard, 24. november 1790, Jens Nielsen Munch ibidem, 9. februar 1769.

181. Fæstereverser for Fristrup og møllen, 14 stk: Fristrup Niels Mortensen, 1798, Peder Nielsen Mariegaard, 1787, Jens Jensen Damsgaard, 1783, Mads Olesen, 1776, Jens Jensen, 1773, Jens Nielsen, 1785  - Huse Jens Olesen, 1776, Christen Andersen Drejer, 1777, Christen Andersen Fisker, 1762, Christen Laursen, 1785, Søren Jacobsen Bødker, 1781, Jens Siøstrup, 1798, Niels Christensen, 1799 - Møllen Poul Pedersen Kusk, 1789.

182. – 183. Fæstereverser for Aasendrup og Waasen, 19 stk: Søren Nielsen, 1772, Kjeld Sørensen, 1795, Laurs Knudsen Roed, 1792, Jens Nielsen, 1782, Thomas Andersen, 1778, Thomas Sørensen, 1794, Mads Andersen, 1796, Jens Knudsen, 1786, Lars Andersen, 1763, Jens Hansen, 1783, Jesper Jensen, 1783, Lars Jensen, 1777, Jens Pedersen, 1791, Peder Jensen, 1796, Ove Olesen, 1779, Christen Jørgensen, 1776, Jens Knudsen, 1781, Niels Nielsen, 1796, Søren Olesen på Waasen, 1798.

184. Fæstereverser for Thise, 6 stk: Poul Christensen, 1792, Thomas Christensen, 1766, Christen Thomsen, 1782, Christen Christensen Haugaard, 1790, Niels Mortensen, 1769, Niels Bak, 1767.

185. Fæstereverser for Skiøttrup, 17 stk: Lars Andersen, 1792, Heile Christensen, 1775, Niels Clausen, 1794, Niels Andersen, 1794, Niels Andersen, 1782, Jens Andersen, 1787, Mads Hansen, 1789, Jens Nielsen, 1796, Søren Nielsen, 1799, Søren Simonsen, 1770, Lars Christensen Vester, 1774, Peder Simonsen, 1778, Jørgen Pedersen, 1777, Stephan Nielsen, 1782, Søren Nielsen, 1769, Jens Laursen, 1769, husmand Peder Gregersen, 1776.

186. Fæstereverser for Lyngby Torp, Kodal, Torpedodden og Neskierbro, 8 stk: Lyngby Torp Christen Sørensen, 1787, Niels Jensen, 1785, Adolf Nielsen, 1793, Jørgen Andersen Hoven, 1784, Jens Jensen Kolstrup, 1798 - Kodal Peder Baltzersen, 1776 - Porpedodden Niels Pedersen, 1793 - Neskierbro Peder Mikkelsen, 1796.

187. Fæstereverser for Vrensted og Sundsted, 61 stk: Vrensted gårdmænd Jens Nielsen Graver, 1785, Søren Nielsen Graver, 1790, Lars Christensen, 1789, Christen Nielsen, 1799, Christen Christensen, 1790, Anders Madsen, 1775, Just Eriksen, 1793, Søren Knudsen, 1784, Niels Sørensen, 1786, Christen Andersen, 1772, Niels Christoffersen, 1781, Niels Nielsen Løth, 1790, Jens Thomsen Søndermark, 1765, Anders Sørensen, 1792, Niels Christensen Pik, 1792, Jens Laursen, 1798, Niels Andersen, 1776, Christen Eriksen, 1799, Mikkel Oedersen, 1754, Christen Andersen, 1790, Ole Christensen, 1794, Søren Eriksen, 1790, Christen Nielsen, 1785, Christen Nielsen Graver, 1788, Morten Nielsen Gaarden, 1761, Jens Eriksen, 1798, Christen Christensen, 1794, Anders Andersen, 1770, Thomas Christensen, 1780 - Vrensted husmænd Niels Mogensen Smed, 1791, Jens Steffensen, 1777, Jens Jensen, 1774, Jens Knudsen, 1790, Peder Eriksen, 1796, Peder Madsen, 1795, Christen Jensen, 1797, Morten Pedersen, 1768, Peder Andersen, 1797, Laust Nielsen, 1787, Lars Madsen, 1792, Jens Christensen, 1753, Jacob Nielsen, 1761, Peder Andersen, 1794, degnen Winde, 1778, Niels Laursen, 1782, Hans Jensen, 1797, Niels Christensen Lie, 1761, Niels Pedersen, 1770, Lars Christensen Lie, 1761, Tøger Nielsen, 1786, Niels Mortensen, 1784, Else Madsdatter, 1769, Svend Andersen, 1794, Christen Jespersen, 1790, Poul Sørensen, 1777, Niels Andersen, 1794, Niels Nielsen, 1752, Villads Andersen, 1776, Søren Mortensen, 1796 - Sundsted Ole Andersen, 1763, Simon Sørensen, 1793.

188. 12. maj 1719 Maren Nielsdatter, født i Børglum by, fæster gadehus ibidem. Hartkorn 1 skp 1 fjk.

188. Fæstebreve og reverser, som siden 1ste maj 1777 ved fæsteforandringer er blevet ubrugelige, 330 stk: Børglum by Anders Sørensen, 12. maj 1719, Niels Pedersen, 12. maj 1719, Knud Christensen, do., Frants Jepsen, do., Jens Andersen, do., Christen Jensen, do., Jens Christensen, do., Thomas Laursen, do., Poul Jensen, do., Laurs Pedersen, do., Poul Pedersen, do. Peder Pedersen, do., Peder Sørensen, do., Heile Christensen, do., Claus Zigvardtsen, do., Christen Andersen, do., Peder Sørensen, do., Peder Jensen, do., Thomas Andersen, do., Christen Christensen, do., Christen Sørensen, do., Christoffer Jensen, do. Anders Pedersen, do., Maren Nielsdatter, do., Mads Christensen, do., Maren Hansdatter, do., Laurs Andersen, do., Peder Heilesen, 12. januar 1724, Peder Nielsen, 5. januar 1724, Niels Nielsen, 28. februar 1723, Jørgen Christensen, 16. januar 1725, Anders Nielsen, 11. januar 1725, Peder Nielsen, 24. oktober 1727, Gregers Poulsen, 3. oktober 1726, Christen Andersen, 8. juni 1726, Karen Nielsdatter, 6. juni 1726 - Fristrup by Mads Zigvardtsen, 12. maj 1719, Jens Jensen, do., Søren Olesen, do., Christen Simonsen, do., Niels Clausen, do., Jørgen Pedersen, do., Jens Pedersen, do., Jens Jensen, do., Jens Laursen, do., Niels Pedersen, 4. januar 1724, Peder Mogensen, 12. maj 1719, Niels Christensen, 12. maj 1719, Christen Knudsen, do., Jens Laursen, do., Jens Pedersen, 24. oktober 1727 - Vittrup by  Jens Tøgersen, 9. november 1719, Jens Pedersen, 8. April 1722,  Knud Pedersen, 9. juni 1722, Jens Jensen, 8. januar 1725, Niels Nielsen, 8. januar 1725, Niels Christensen, 8. januar 1725, Peder Mikkelsen, 8. januar 1725, Christen Mathiasen, 10. januar 1725, Anders Nielsen, 8. april 1725, Jørgen Hansen, 12. maj 1729, Christen Jespersen, 12. maj 1719, Jens Christensen, 12. maj 1719, Thomas Jensen, do, Morits Christensen, do, Peder Nielsen, do, Laurs Madsen, do, Anders Jensen, do, Christen Nielsen, do, Rasmus Nielsen, do, Christen Baltzersen, do, Niels Jensen, do, Christen Christensen, do, Kjeld Knudsen, do, Niels Nielsen, do, Knud Olesen, do, Laurs Pedersen, do, Christen Laursen, do, Peder Clausen, do, Søren Laursen, do, Niels Laursen, do, Christen Nielsen, do, Jens Andersen, do, Niels Pedersen, do, Hans Christensen, do, Margrethe Jepsdatter, do, Laurs Knudsen, do, Niels Terkelsen, do, Christen Christensen, 24. juli 1727, Anders Olesen, 24. september 1726, Christen Baltsersen, 9. juli 1726, Jens Laursen, 28. oktober 1727, Christen Andersen, 12. december 1729, Moust Christensen, 6. marts 1729, Thomas Olsen, 2. januar 1731 Skøttrup by  Jørgen Pedersen, 16. januar 1720, Jens Jacobsen, 10. januar 1724, Laurs Pedersen, 26. juni 1724, Mads Andersen, 22. februar 1725, Christen Nielsen, 2. marts 1725, Søren Nielsen, 22. marts 1725, Niels Poulsen, 12. maj 1719, Laurs Christensen, do, Christen Ydesen, do, Mathias Laursen, do, Niels Tøgersen, do, Tøger Jensen, do, Jens Svendsen, do, Laurs Nielsen, do, Niels Nielsen, do, Anders Christensen, do, Anders Laursen, do, Gregers Poulsen, do, Søren Nielsen, do, Laurs Sørensen, do, Mikkel Pedersen, do, Peder Laursen, do, Anders Pedersen, 16. august 1725, Søren Pedersen, 16. januar 1726 Vejby  Søren Tøgersen, 5. marts 1725,  Laurs Baltsersen, 12. februar 1725, Jens Madsen, 8. januar 1725, Laurs Andersen, 22. marts 1723, Niels Clausen, 8. juni 1722, Peder Christensen, 12. maj 1719, Hans Jensen, do, Anders Jacobsen, do, Christen Jacobsen, do, Niels Knudsen, do, Morten Jensen, do, Niels Laursen, do, Peder Nielsen, do, Jens Ydesen, do, Peder Jensen, do, Jens Pedersen, do, Peder Andersen, do, Tøger Mikkelsen, do, Jens Andersen, do, Jesper Nielsen, do, Laurs Andersen, do, Jens Madsen, do, Niels Nielsen, do, Kjeld Sørensen, do, Mads Madsen, do, Laurs Ottesen, do, Anders Pedersen, do, Christen Nielsen, do, Anders Andersen, do, Jens Christensen, do, Svend Andersen, do, Baltser Christensen, do, Mads Nielsen, do, Anders Andersen, do, Jens Jacobsen, do, Søren Laursen, do, Søren Pedersen, do, Søren Laursen, 25. juni 1727, Niels Nielsen, 26. september 1726, Mikkel Christensen, 14. juni 1727, Hans Baltsersen, 4. juli 1726, Christen Tøgersen, 30. april 1726, Christen Jensen, 2. juni 1726, Søren Tøgersen, 28. marts 1726, Jens Mortensen, 6. juli 1728, Jens Hansen, 8. oktober 1729  Vrensted by  Jens Heilesen, 12. maj 1719, Christen Mikkelsen, do, Christen Pedersen, do, Anders Thomsen, do, Søren Eriksen, do, Niels Jakobsen, do, Niels Andersen, do, Niels Nielsen, do, Niels Christensen, do, Christen Sørensen, do, Laurs Jensen, do, Anders Pedersen, do, Maren Sørensdatter, do,  Jens Nielsen, do, Knud Christensen, do, Villads Nielsen, 30. april 1725, Mads Laursen, 8. april 1725, Peder Pedersen, 5. marts 1725, Peder Thomsen, 10. januar 1725, Poul Knudsen, 10. januar 1725, Ole Jacobsen, do, Christen Madsen, do, Anders Nielsen, do, Thomas Jensen, do, Anders Pedersen, 13. februar 1722, Jens Nielsen, do,  Ole Christensen, 12. maj 1719, Peder Thomsen, do, Jesper Sørensen, do, Anders Olesen, do, Christen Pedersen, do, Peder Knudsen, do, Niels Nielsen, do, Ove Christensen, do, Niels Andersen, do, Anders Mikkelsen, do, Clemmen Jensen, do, Peder Jensen, do, Marquor Jensen, do, Niels Nielsen Mørk, do, Niels Høngaard, do, Maren Pedersdatter, do, Christen Knudsen, do, Else Nielsdatter, do, Ole Jacobsen, do, Simon Nielsen, do, Thomas Laursen, do Jørgen Laursen, do, Niels Pedersen Degn, 11. oktober 1719, Knud Andersen, do, Niels Pedersen, do, Niels Laursen Maler, 16. juli 1727, Mads Ifversen, 28. april 1727, Niels Nielsen, 24. februar 1727, Jens Sørensen, 9. december 1726, Jens Andersen, 29. juli 1726, Anders Mikkelsen, 16. april 1726, Peder Christensen, 12. august 1728, Peder Thomsen, 2. oktober 1728, Christen Christensen, 2. januar 1729, Knud Christensen, 4. januar 1729, Anders Pedersen, 30. januar 1729 Aasendrup by  Laurs Pedersen, 16. december  1719, Søren Kjeldsen, 8. februar 1724, Christen Nielsen, 10. januar 1725, Niels Nielsen, 27. Marts 1725, Jens Christensen, 12. maj 1719, Niels Jensen, do, Niels Jacobsen, do, Laurs Andersen, do, Jens Jensen, do, Niels Nielsen Bruun, do, Christen Andersen, do, Christoffer Nielsen, do, Anders Laursen, do, Anne Christensdatter, do, Niels Jørgensen, do, Laurs Nielsen, do, Christen Jensen, 22. oktober 1707, Niels Jacobsen, 6. januar 1729, Christen Pedersen, 12. januar 1726, Anders Nielsen, 10. august 1726, Christen Andersen, 4. januar 1729  Linderup by Niels Hansen, 12. maj 1719, Anders Nielsen, do, Christen Andersen, do, Niels Andersen, do, Tøger Pedersen, do, Jens Madsen, do, Jens Pedersen, do, Peder Pedersen, do, Mogens Christensen, do, Thomas Jensen, Mads Jensen, Niels Olufsen, Hans Nielsen, Jens Nielsen, Peder Mikkelsen, Peder Poulsen, Jens Christensen, Jens Madsen, 12. januar 1728, Thomas Jensen, 8. januar 1728, Anders Christensen, 18. maj 1726, Peder Pedersen, 16. februar 1729, Jens Pedersen, 2. januar 1729 - Boncken Niels Nielsen, 28. februar 1721, Søren Nielsen, 12. maj 1719, Laurs Thorsen, do, Laurs Christensen, do  Alstrup Jens Nielsen, 8. august 1724, Niels Nielsen, 12. maj 1719, Niels Christensen, do, Christen Andersen, do, Christen Nielsen, do - Thise Peder Nielsen, 9. januar 1725, Christen Jensen, do, Niels Sørensen, do. - Nør Saltum Morten Nielsen, 12. maj 1719, Anders Jensen, do, Laurs Jensen, do - Rendbæk Peder Nielsen, do - Kogsted Jens Jensen, do - Østrup Christen Andersen, do, Christen Christensen, do, Peder Pedersen, do, Niels Christensen, do  Steeenberggaard Peder Laursen, do, Søren Pedersen, do - Hjortnæs Peder Laursen, do - Vanggaard Søren Pedersen, do - Hune Kjeld Kjeldsen, 5. marts 1725 - Hønsholm Peder Nielsen, 5. januar 1725 - Rønnelien Kirsten Jensdatter, 26. april 1720 - Nybore Laurs Jensen, 20. oktober 1720  Sønderby Laurs Steffensen, 24. september 1719 - Hune Christen Christensen, 12. maj 1719, Christen -- vesten kirken, 2. oktober 1722 - Pirup Peder Jensen, 12. maj 1719 - Hune Anders Nielsen, do - Rønnelien Jens Nielsen, do - Nybore Søren Nielsen, do - Vesten kirken Inger Pedersdatter, do - Hedegaard Clemmen Clemmensen, do, Peder Thomasen, do - Hønsholm Ole Christensen, do, Niels Sørensen, do - Kvorup Peder Christensen, do - Pilgaard Frands Andersen, do, Niels Christensen, do, Jørgen Lauridsen, do - Skødsholm Clemmen Knudsen, do - Sønderby Ellen Hansdatter, do - Stien Thomas Nielsen -  Purkjær Laurs Pedersen, do,  Søren Laursen - Hønsholm Jens Poulsen, 28. februar 1726 - Øster Skive Jens Olesen, 30. juli 1728 - Kjærgaard Thomas Jørgensen, 25. november 1728 - Purkjær Hans Nielsen, 13. august 1729 - Lindholm Niels Laursen, 12. maj 1719 - Tanderup Christen Christensen, 14. oktober 1724  - Holmsøgaard Anders Nielsen, 12. maj 1719, Anders Eskildsen, do, Niels Sørensen, do - Tanderup Laurs Nielsen, do Christen Mogensen, do  -Torup Laurs Christensen, do - Holm Niels Christensen, do - Biere Morten Jensen, do, Niels Sørensen, do - Schadhaage Christen Nielsen, do - Glede Laurs Nielsen, do - Reemen Pedr Toersen, do - Holm Peder Christensen, 25.januar 1727 - Holmsøgaard Jens Jensen, 12.maj 1719 - Ullerup Niels Jensen, do, Laurs Christensen, do - Torstendal Jens Poulsen, do - Munkholt Christen Christensen, do - Langtved Michel Christensen - Røgelhede Jens Pedersen, do - Scharvad Søren Thomsen, 31. august 1727, Olle Knudsen, 28. september 1726 - Hedegaard Laurs Pedersen 14. marts 1726 - Ulhøj Christen Thomsen, 26. juli 1729 - Krabdrup Jep Jensen, 10. januar 1725 - Feiersholt Peder Olesen, 12. december 1719 - Taars Ole Laursen, 12. oktober 1720 - Krabdrup Christen Jensen, 12. maj 1719, Anders Friederichsen, do - Feiersholt Peder Pedersen, do - Kolborn Jens Pedersen, do - Lyngby Torp Peder Jensen, 28. marts 1726 - Snapholt Jens Madsen, 12. maj 1719 - Stadshede Christen Jensen, do - Kringelborn Laurs Poulsen, do, Jep Pedersen, do - Øster Skaiberg Jens Andersen, do, Jens Ibsen, do - Hordenberg Jens Andersen, do, Anders Christensen, do - Hungerholt Christen Jensen, do - Øster Skaiberg Laurs Poulsen, 28. juni 1726 - Kringelborn Christen Nielsen, 12. januar 1728 - Gjølstrup Jens Nielsen, 12. maj 1719  Himmersyssel  Hersom Anders Olesen, 8. oktober 1722 - Hornum Knud Andersen, 4. december 1722, Søren Christensen, 12. maj 1719, Jens Madsen, do, Jacob Andersen, do, Anders Jacobsen, do - Hersom Jørgen Bus, do, Poul Knudsen, do, Laurs Christensen, do, Søren Nielsen, do - Eistrup Christen Poulsen, do, Michel Pedersen, do, Anders Madsen, do, Søren Jensen, do - Frendrup Anne Christensdatter, do - Volstrup Simon Madsen.

189. Revers fæstebreve fra 1719 til 1730, nummereret som i fæsteprotokollen 1. Niels Pedersen i Stenum, 24. marts 1731 2. Mads Christensen på Søndermark, 29. marts 1731 3. Jens Christensen i Østrup 4. Christen Nielsen i Pilgaard, 21. juli 1731 5. Jens Jensen i Fristrup, 24. maj 1731 6. Niels Thomsen i Vrensted, 23. maj 1731 7. Anders Madsen i Fristrup, 16. juni 1731 8. Christen Laursen i Skøttrup, 24. juni 1731 9. Hans Poulsen i Kvorup, 20. september 1731 10. Laurs Nielsen i Aasendrup, 23. november 1731 11. Christen Nielsen ibidem, 23. november 1731  12. Jep Pedersen i Knæverhede, 13. december 1731  13. Niels Jensen i Neder Skaiberg  14. Knud Christensen i Sundsted, 4. februar 1732  15. Anne Pedersdatter i Vrensted, 14. maj 1732  16. Christen Steffensen i Vester Vidstrup, 17. maj 1732  17. Søren Poulsen på Løth, 28. maj 1732  18. Niels Pedersen i Frendrup, 16. april 1732  19. Jens Jensen på Vangen, 26. november 1732  20. Jens Jensen den ældre ibidem, 26. november 1732  21. Niels Jensen i Snapholt, 10. oktober 1732  22. Christen Pedersen i Børglum by, 16. november 1632  23. Peder Adolfsen i Vrensted, 16. juni 1732  24. Peder Nielsen ibidem, 10. januar 1733  25. Thomas Nielsen i Alstrup  26. Jens Jensen i Glede, Lild Sogn  27. Anders Andersen i Børglum by  28. Anders Jensen i Vejby.

Vogn Poulsen i Guldbæk, 12. maj 1719, og Knud Jensen i Eistrup, 12. oktober 1726

192. Fæsteforestillinger, ansøgninger, mv.: 1. Ang. afgangne Søren Andersens hus på Steenberg, som er bygget på Jens Sørensens gårds grund i Børglum. Jens Sørensens gård er den ringeste i byen, og han ansøger om at overtage huset - men Jens Olesen, ungkarl af Fristrup, som har hareskår og derfor uegnet til soldatertjeneste eller gårdfæste, har ansøgt om at fæste huset og ægte Søren Andersens enke, som har mange små børn. haN formår ikke at give indfæstning.  2. Afgangne Niels Thøgersens enkes hus i Vrensted, som enken vil oplade til sønnen Thøger Nielsen, der er murermester af profession og har fripas fra godset.  3. Langtved i Hellum Sogn bebos af Jens Nielsen, som bør fragå stedet pga. armod, men forundes husly for sin 3-årige drengs skyld. Ungkarl Steffen Pedersen, uden for godset, tjenende i Hellum, er en selvejersøn i et strølægd for liden til kongens tjeneste og foregiver at eje 40 rd, en anden ansøger til fæstet er en midaldrende mand, gift og har 2 sønner, af Føiting i Hellum Sogn, som har tilhørt Vrejlev Kloster, den tredje ansøger er Christen Christensen landsoldat, tjenende i Steenberggaard, gift og har en datter, en god bonde, der har 50 daler. Soldaten er besvogret med Thomas i Steenbergaard. 14. august 1786.

193. Peder Nielsen Gades enke i Vrensted, som har 5 små børn og begge sin afdøde mands forældre, gamle og affældige, til ophold på stedet. Tjenestekarlen Christen Nielsen, tjenende i Aasendrup og født i Skøttrup, 32 år gammel, vil overtage enken og stedet på nogle betingelser. 18. november 1785

194. Jens Knudsen, 41 år, tjenende Thomas Krogsgaard i Thise, har med sin broder Lars Knudsen i Roedgaarden i Aasendrup ansøgt at blive overladt fæste af det hus i Aasendrup, som Lars Andersen fradøde december. 22. april 1786.

195. Niels Jensen, født i Vejby, 30 år, som fejler lidt på øjnene, men anses for tjenlig til gårds fæste, ansøger at få Jens Jespersen i Lyngby Torp hans enke og sted i fæste. 23. juli 1785.

196. 1. Søren Thomasens øde gård i Vittrup, hartkorn 5 td 4 skp 1 fjk 2 alb. Søren Pedersen Ladefoged på Børglum Kloster og fæster af et hoveristed i Vittrup, som han har forbedret, ansøger om at fæste gården. 2. Niels Worms hus i Vittrup, 1 skp 2 alb. Beboeren har små børn og går rundt og tigger. Gårdmand Christen Knudsen ønsker stedet mod at betale restancerne. 28. maj 1786.

197. 1. Jens Nielsen Graver på Christen Laursen Vanggaards gård, hartkorn 6 td 5 skp ½ alb, som han pga. alderdom vil afstå til Jens Nielsen Graver, som ægter datteren og forsørger de gamle. 26. april 1785.

198. Ansøgning fra Niels Sørensen, forrige beboer af Søndergaard i Aasendrup, til 2 huspladser i Fristrup gade, hvor husene blev nedbrudt i 1783. Den ene plads har været Jesper Jensens. 26. sept. 1786

199. Den hovfri bonde Christen Christensen Kammager i Vrensted, som med hustru, begge gamle, ønsker at oplade stedet til deres eneste søn Christen Christensen, 40 år gl. 6. oktober 1786.

200. 16. oktober 1686 Peder Jensen af Børglum by fæster 2 parter af sal. Anders Mikkelsens boel i Vejby, den halve part, som Mikkel Andersen afstod, de 4 skp, som Kirsten Andersdatter oplod, til sammen 16 skp.

201. 16. oktober 1690 Niels Hansen, barnefødt i Linderup, fæster ½ gård ibidem, som hans moder har opladt ham.

202. 28. februar 1691 Anders Jensen, barnefødt i Vejby, fæster halvparten af hans stiffaders bolig i Vejby.

203. 15. februar 1691 Mogens Christensen, barnefødt i Linderup, fæster de 2 td skyld af de 3/4 parter i den ½ gård ibidem , som Jens Christensen Skrædder pga. armod lagde øde.

204. 4. november 1695 Jens Pedersen af Vangen i Vejby Sogn fæster en ½ ødegård i Linderup, som Jens Kusk før iboede.

205. 3. juli 1702 Tøger Pedersen af Linderup i Tolstrup Sogn fæster den halve gård ibidem, som hans fader Peder Thøgersen bebor.

206. 2. november 1703 Jens Madsen af Linderup fæster den ½ gård ibidem, som Jens Nielsen pga. armod efterlod øde. Hartkorn 2 td 6 skp 3 fjk ½ alb.

207. 10. juli 1703 Niels Andersen af Linderup fæster den ½ gård ibidem, hans fader Anders Nielsen beboer.

208. 14. december 1709 Jens Pedersen fæster ½ part i hans faders Peder Jensens boel i Vejby.

209. 25. april 1710 Mads Jensen fæster sin faders Jens Hansens sted i Linderup. Hartkorn 2 td 6 skp.

210. 27. februar 1710 Christen Andersen, barnefødt i Jetsmark Sogn, fæster ½ gård i Linderup, Tolstrup Sogn, som Niels Thomasen fradøde og enken oplod ham.

211. 25. april 1710 Peder Pedersen fæster den ½ gård i Linderup, Tolstrup Sogn, som Christen Jensen pga. armod og udygtighed frakom. Hartkorn 2 td 7 skp 1 fjk 1 alb.

212. 11. august 1713 Peder Poulsen, barnefødt i Skøttrup, fæster Hedegaard i Vester Brønderslev Sogn, som Søren Jensen er fradød. Hartkorn 2 td 4 skp 1 fjk.

213. 5. januar 1718 Anders Nielsen i Linderup fæster ½ gård ibidem, som hans fader Niels Jensen havde. Hartkorn 3 td 2 skp 1 fjk 1½ alb.

214. 11. oktober 1719 Knud Andersen fæster ½ gård i Vrensted Sogn og by, som Johan Poulsen har opladt ham. Hartkorn 3 td 6 skp.

215. 12. maj 1719 Jens Nielsen, barnefødt i Gølstrup, fæster 1 td hartkorn af hans faders Niels Pedersens bolig ibidem.

216. 12. maj 1719 Peder Pedersen, født i Stubdrup, fæster et sted i Børglum by. Hartkorn 2 td 7 skp 1 fjk.

217. 12. maj 1719 Niels Nielsen, født i Trudslev, fæster 2/3 af gård i Vrensted. Hartkorn 5 td 7 skp 1 fjk 1/3 alb.

218. 12. maj 1719 Christen Andersen, født i den 1/12 part gård af Abildgaard i Alstrup, fæster samme part gård. Hartkorn 7 skp 1 fjk.

219. 12. maj 1719 Christen Nielsen, født i Faarup, fæster gård i Alstrup by. Hartkorn 6 td 3 skp 2 alb.

220. 12. maj 1719 Niels Christensen, født i Alstrup, fæster ½ Abildgaard i Alstrup. Hartkorn 6 td 2 alb.

221. 12. maj 1719 Laurs Toersen, født i Rubjerg Sogn, fæster hus i Bunchen, Saltum Sogn. Hartkorn 1 skp 1 alb.

222. 12. maj 1719 Søren Nielsen, født i Hune Sogn, fæster hus i Bunchen, Saltum Sogn. Hartkorn 3 fjk 2 alb.

223. 12. maj 1719 Laurs Christensen, født i Alstrup, fæster et sted, Bachen i Saltum Sogn. Hartkorn 5 skp 2 alb.

224. 12. maj 1719 Christen Andersen, født i Østrup, fæster ½ gård i Østrup, som Bolle Svendsen har opladt ham. Hartkorn 4 skp 2 fjk 3/4 alb.

225. 7. november 1708 Peter Petersen Graver fæster det boel Hans Mortensen har beboet. Underskrevet af de Stromberg, Aalborg.

226. 12. maj 1719 Christen Christensen, født i Østrup, fæster ½ gård i Østrup, hans fader Christen Christensen og Bolle Svendsen før beboede. Hartkorn 2 td 4 skp 2 fjk 3/4 alb.

227. 12. maj 1719 Peder Nielsen, født i Østrup, Saltum Sogn, fæster hus ved Rendbæk, samme sogn.

228. 12. maj 1719 Morten Nielsen, født i Nør Saltum, fæster gård i Nør Saltum, hartkorn 4 td 4 skp.

229. 12. maj 1719 Anders Jensen, født i Sønder Saltum, fæster ½ gård i Sønder Saltum. Hartkorn 4 td 3 skp 3 fjk 1½ alb.

230. 12. maj 1719 Peder Simonsen, født i Vanggaard, fæster Vanggaard, hartkorn 8 td 3 fjk 2 alb.

231. 12. maj 1719 Niels Nielsen, født i Alstrup by, fæster Hjortnæs, hartkorn 8 td 2 skp 2 fjk 2 alb.

232. 12. maj 1719 Søren Pedersen, født i Filholm, Thise Sogn, fæster ½ part af Steenberggaard. Hartkorn 7 td 7 skp 3 fjk ½ alb.

233. 12. maj 1719 Peder Laursen, barnefødt i Hundelev, Jelstrup Sogn, fæster ½ part af Steenberggard, hartkorn 7 skp 3 fjk ½ alb.

234. 12. maj 1719 Peder Pedersen Graver, født i Vester Hjermeslev, fæster bolig i Østrup, Saltum Sogn, hartkorn 3 skp 2 fjk.

235. 12. maj 1719 Laurs Pedersen, født i Bundgaard, Jetsmark Sogn, fæster hus i Purkjær, 3 skp 1 alb.

236. 12. maj 1719 Thomas Nielsen, født i Svendstrup Sogn, fæster huset Stien i Jetsmark Sogn, 2 skp 2 alb.

237. 12. maj 1719 Ellen Hansdatter, født Jetsmark Sogn, fæster hus i Sønderby, 3 fjk 2 alb.

238. 12. maj 1719 Clemen Knudsen, født i Sønderby, fæster 4 td 3 skp 1 fjk 2/3 alb i Skødsholm.

239. 12. maj 1719 Jørgen Laursen, født i Østrup, fæster 1/4 part af Pilgaard, Jetsmark Sogn, 3 td 5 skp 3 fjk 3/4 alb.

240. 12. maj 1719 Niels Christensen, født i Graven, Kollerup Sogn, fæster 1/4 part af Pilgaard, Jetsmark sogn, 3 td 5 skp 3 fjk 3/4 alb.

241. 12. maj 1719 Peder Christensen, født i Vadum Sogn, fæster bolig i Kvorup, Jetsmark Sogn, 1 td 3 fjk 1 alb.

242. 12. maj 1719 Niels Sørensen, født i Hønsholm, Jetsmark Sogn, fæster ½ Hønsholm, 2 td 2 skp 2 fjk.

243. 12. maj 1719 Ole Christensen, født i Kvorup, fæster ½ part af Hønsholm, Jetsmark Sogn, 2 td 2 skp 2 fjk.

244. 12. maj 1719 Peder Thomsen, født i Løth, fæster ½ part af Hedegaard, Jetsmark Sogn, 3 td 4 skp.

245. 12. maj 1719 Inger Pedersdatter, født i Tornby, fæster hus vesten kirken i Hune Sogn.

246. 12. maj 1719 Søren Nielsen, født i Hune Sogn, fæster huset Nybore i Hune Sogn.

247. 12. maj 1719 Jens Nielsen, født i Pirupshvarre, fæster huset Rønnelien i Hune Sogn.

248. 12. maj 1719 Anders Nielsen, født i Pirup, fæster et stykke jord i Hune Sogn.

249. 12. maj 1719 Peder Jensen, født i Pirup, fæster 2 boliger i Pirup, det ene 2 skp 2 fjk 2 alb, det andet 3 fjk 1 alb.

250. 12. maj 1719 Anders Nielsen, født i Pirup, fæster noget jord i Hune Sogn.

251. 12. maj 1719 Jens Pedersen, født i Røgelhede, fæster gård i Røgelhede, 5 td 4 skp 2 fjk 1 alb.

252. 12. maj 1719 Jens Poulsen, født i Albæk Sogn, fæster boligen Torstendal i Jerslev Sogn, 1 td 1 fjk 2 alb.

253. 12. december 1719 Peder Olesen, født i Serritslev Sogn, fæster boligen Feiersholt i Taars by, 1 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

254. 12. maj 1719 Niels Laursen, født i Kraghede, Øster Brønderslev Sogn, fæster hus i Vittrup, 2 skp 1 fjk 2 alb.

255. 12. maj 1719 Peder Clausen, født i Lyngby Torp, fæster hus i Vittrup, 1 skp 1 fjk 1 alb.

256. 12. maj 1719 Kjeld Knudsen, født i Vittrup, fæster ½ gård i Vittrup, 3 td 3 skp 2 fjk.

257. 12. maj 1719 Kjeld Sørensen, født i Vejby, fæster bolig i Vejby, 1 td 1 skp 1 fjk 2 alb.

258. 12. maj 1719 Niels Nielsen Mørch, født i Vrensted, fæster hus i Vrensted, 1 alb.

259. 12. maj 1719 Jens Ibsen, født i Skaiberg, fæster Neder Skaiberg, 7 skp 2 alb.

260. 12. maj 1719 Jens Andersen, født i Stenum Sogn, fæster ½ part af Hornberg, 5 skp 1 fjk 1½ alb.

261. 12. maj 1719 Jep Pedersen, født i Knæverhede, fæster ½ part af Kringelborg, 1 td 2 fjk ½ alb.

262. 12. maj 1719 Jens Andersen, født i Astrup Sogn i Sandager, fæster Øster Schaiberg, 6 skp 3 fjk 1 alb.

263. 12. maj 1719 Laurs Poulsen, født i Kaarup Sogn, fæster ½ part af Kringelborg, 2 fjk ½ alb.

264. 12. maj 1719 Christen Jensen, født i Stubben, Lendum Sogn, fæster gården Stadshede, Ugilt Sogn, 2 td 4 skp 1 fjk.

265. 12. maj 1719  Jens Nielsen, født i Snapholt, fæster Snapholt, 1 td 1 skp 1 fjk 2 alb.

266. Vittrup bys extract fæstebreve indrettet 1719

267. 12. maj 1719 Peder Pedersen, født i Hvems, Astrup Sogn, fæster Feiersholt, 1 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

268. 12. maj 1719 Anders Friderichsen, født i Hjørring, fæster ½ gård i Krabdrup, 2 td 3 fjk 1½ alb.

269. 12. maj 1719 Christen Jensen, født i Krabdrup, fæster ½ Krabdrup, 2 td 3 fjk 1½ alb

270. 12. maj 1719 Anders Christensen, født i Lendum Sogn, Bredmose, fæster ½ part af Horneberg, 5 skp 1 fjk 1½ alb.

271. 12. maj 1719 Christen Jensen, født i Hungerholt, fæster Hungerholt, 1 td 1 alb.

272. 12. maj 1719 Christen Christensen, født i Hune, fæster en bolig i Hune by, 5 skp 1 fjk.

273. 12. maj 1719 Christopher Jensen, født i Børglum by, fæster bolig i Børglum by, 6 skp.

274. 12. maj 1719 Anders Pedersen, født i Børglum Sogn, fæster gadehus i Børglum by, 1 skp 2 alb.

275. 12. maj 1719 Christen Sørensen, født i Børglum by, fæster gadehus i Børglum by, 3 skp 1 fjk 1 alb.

276. 12. maj 1719 Else Nielsdatter, født i Rubjerg Sogn, fæster hus i Vrensted.

277. 12. maj 1719 Laurs Andersen Bojer, født i Vittrup, fæster gadehus i Børglum by, 3 fjk 1 alb.

278. 12. maj 1719 Maren Hansdatter, født i Nørre Harritslev, fæster gadehus i Børglum by, 1 alb.

279. 12. maj 1719 Mads Christensen, født i Fristrup, fæster gadehus i Børglum by, 3 fjk 1 alb.

280. 12. maj 1719 Niels Høngaard, født i Ingstrup, fæster hus i Vrensted, 2 alb.

281. 12. maj 1719 Oluf Jacobsen, født i Vrensted, fæster hus i Vrensted.

282. 12. maj 1719 Jens Hellesen, født i Fristrup, fæster ½ gård i Vrensted by, 4 td 3 fjk 1 alb.

283. 12. maj 1719 Mikkel Pedersen, født i Skøttrup, fæster gård i Skøttrup, 8 td 7 skp 2 fjk 2 alb.

284. 12. maj 1719 Laurs Sørensen, født i Faarup, Ingstrup Sogn?, fæster ½ gård i Skøttrup, 6 td 2 skp 2 fjk 2½ alb.

285. 12. maj 1719 Søren Nielsen, født i Vittrup, fæster ½ gård i Skøttrup, 6 td 2 skp 2 fjk 2½ alb.

286. 12. maj 1719 Gregers Poulsen, født i Skøttrup, fæster ½ gård i Skøttrup, 5 td 5 skp 1 fjk 2½ alb.

287. 12. maj 1719 Anders Christensen, født i Skøttrup, fæster ½ gård i Skøttrup, 3 td 7 skp.

288. 12. maj 1719 Niels Nielsen, født i Tømmerby, fæster ½ gård i Skøttrup, 3 td 7 skp.

289. 12. maj 1719 Laurs Nielsen, født i Furreby, fæster ½ gård i Skøttrup, 6 td 3 skp 1 alb.

290. 12. maj 1719 Tøger Jensen, født i Vittrup, fæster gård i Skøttrup, 9 td 4 skp.

291. 12. maj 1719 Niels Tøgersen, født i Skøttrup, fæster ½ gård i Skøttrup, 4 td 7 skp 2 fjk ½ alb.

292. 12. maj 1719 Mathias Laursen, født i Fristrup, fæster ½ gård i Skøttrup, 4 td 7 skp 2 fjk ½ alb.

293. 12. maj 1719 Laurs Christensen, født i Skøttrup, fæster bolig i Skøttrup, 2 td 7 skp 3 fjk 2/3 alb.

294. 12. maj 1719 Peder Laursen, født i Skøttrup, fæster gård i Skøttrup, 6 td 1 skp 3 fjk 1 alb.

295. 12. maj 1719 Jens Jensen, født i Fristrup, fæster bolig i Fristrup, 2 td 6 skp 2 fjk.

296. 12. maj 1719 Mads Sivertsen, født i Børglum by, fæster bolig i Fristrup, 1 td 6 skp 1 alb.

297. 12. maj 1719 Christen Simonsen, født i Børglum by, fæster boligen Damsgaard i Fristrup, 4 td 2 skp.

298. Fristrup by – forside til extract af fæstebreve 1719

299. 24. oktober 1727 Jens Pedersen, født i Fristrup, fæster stedet Damsgaard i Fristrup, som Christen Simonsen sidst beboede og fradøde, 4 td 2 skp. Har tjent 10 år som ladefoged på klosteret.

300. 12. maj 1719 Christen Knudsen, født i Fristrup, fæster gadehus i Fristrup, 1 fjk 1 alb.