G35 - 21 Børglum Klosters Godsarkiv Fæsteprotokol

14. nov. 1707 Fæstebrev til Ole Jacobsen, barnefødt i Vrensted, på de tvende boliger, som hans moder, afg. Jacob Christensens enke sammesteds, i fæste besad, og nu formedelst alderdom ej længere formår at besidde, og hun må nyde ophold hos sønnen. Hartkorn 5 td. 2 skp. 1 fjk.

30. jan. 1708 fæstebrev til Laurs Pedersen på en gårdspart i Vittrup, som Niels Pedersen pga. alderdom og svaghed opladt haver, 3 td. 7 skp. 1 fjk. Han ægter en af Niels Pedersens døtre.

3.feb. 1708 fæste til Niels Andersen Skovboe, forgangen år fra Skøttrup kommende, og nu i Lyngby værende, en Furreby Kirke tilhørende og på Lyngby Mark beliggende jord, som Jens Hansen, tjener til Hr. Peder Jensen på Wang, udi bemeldte Lyngby boende, sidst i fæste havde, og pga. jordens ringhed og slette beskaffenhed, da en del af sandflugt er beskadiget, nu overlader til Niels Andersen Skovbo

2. maj 1708 fæstebrev til Laurs Poulsen, barnefødt i Faarup Sogn på den part af Kringelbaaren i Ugilt sogn som Thomas Pedersen frakom. 1 td. 2 skp. 1/2 alb.

6. juli 1708 til Kjeld Knudsen på den halve gård i Vittrup, som Laurs Andersen fradøde. 3 td. 3 skp. 2 fjk.

1. feb. 1709 til Christen Christensen, barnefødt i Munkholt, Hellum sogn, på Munkholts hus, som hans fader af lige navn, nu sal. Christen Christensen fradøde, og moderen for ham oplader.

 

7. maj 1709 til Jens Jensen, barnefødt i Vittrup, på den gårdspart i Vejby, som Niels Tøgersen fradøde, og enken ham oplader. 4 td. 6 skp. 3 fjk.

1. maj 1709 til Anders Pedersen Skrædder fra Vraa, dog født i Børglum sogn, på det gadehus i Børglum by, som Niels Glarmester fradøde. 1 skp. 2 alb.

7. maj 1709 til Thomas Lauridsen på halvdelen af Bispgaard, som hans fader Laurids Andersen beboer. 2 td. 1 fjk. 1 3/4 alb.

30. juni 1709 til Marquor Jensen på det hus i Vrensted, som Jens Mathiasen sidst havde i fæste, og nu overlader ham. 1 alb.

30. aug. 1709 til Søren Eriksen, barnefødt i Vrensted, på den bygning sammesteds, som hans fader Erik Terkelsen beboer, og for alderdoms skyld til ham afstår, hvilket boel og biering står for 2 td. 7 skp. 1 alb.

3. sept. 1709 til Anders Pedersen på halvdelen af hans faders, Peder Jespersens, gård i Vrensted efter faderens vilje og opladelse. den halve part er hartkorn 3 td. 1 skp. 3 fjk.

4. sept 1709 til Peder Nielsen, barnefødt i Emb by, 2/3 af den gårdspart i Børglum by, som Anders Jensen beboer og godvilligt oplader ham. 3 td. 4 skp. 2 fjk.

18. okt. 1709 til Kjeld Sørensen på det bol og værested i Vejby, som hans fader Søren Kjeldsen beboer. 1 td. 1 skp. 1 fjk.

23. nov. 1709 til Christen Laursen på fjerdeparten af Fristrup Mariegaard, som er halvdelen af det, hans fader Laurs Christensen har i fæste og beboer. 2 td. 2 skp. 1 fjk. 2 alb.

14. dec. 1709 til Frantz Jepsen på halvparten af hans faders, Jep Nielsen Ladefogeds gård i Børglum by. 2 td. 1 skp. 2 fjk. ½ alb.

14. dec. 1709 til Jens Pedersen på den halve part af det bol, hans fader Peder Jensen, har afstået i Vejby 1 td. 6 skp. 2 fjk. 2 ½ alb.

15. dec. 1709 til Christen Nielsen Møller, boende i Vittrup, på det hus sammesteds som Mikkel Nielsen i armod fradøde og enken fast øde forlod. 2 fjk.

27. feb. 1710 til Christen Andersen, barnefødt i Jetsmark sogn, på den halve gård i Linderup, Tolstrup sogn, som Niels Tomasen fradøde, og enken ham oplader. 4 td. 2 skp. 1 fjk. 2 ½ alb.

14. marts 1710 til Niels Poulsen, barnefødt i Børglum by, på det halve bol og biering, som Erik Jensen sidst i fæste havde og for hans udygtigheds og utilbørlige forholds skyld blev fradømt. Niels Poulsens fader, Poul Pedersen skal sammen med ham stå for fæstemålet, indtil han bliver myndig 1 td. 3 fjk. 2 ½ alb.

24. apr. 1710 til Anders Poulsen i Skøttrup på halvdelen af den 2/3 gård, som hans fader, sal. Poul Pedersen forlængst fradøde og hans moder ham oplader. 2 td. 7 skp. 3 fjk. 2/3 alb.

24. apr. 1710 til Jens Pedersen i Fristrup på halvdelen af den part i Bispgaard, Fristrup, som hans fader Peder Jensen beboer, og han pga. alderdom overlader ham. 2 td. 1 fjk. 1 3/4 alb.

25. apr. 1710 til Jens Lauritsen på den anden halve part af hans gamle faders, Laurs Christensens 2/3 i Mariegaard i Fristrup, som faderen oplader ham. 1/3 er 2 td. 2 skp. 1 fjk.

25. apr. 1710 til Peder Pedersen på den halve gård i Linderup, Tolstrup sogn, som Christen Jensen for udygtigheds skyld blev afsat. 2 td. 7 skp. 1 fjk. 1 alb.

25. apr. 1710 til Mads Jensen på hans faders, Jens Hansens biering i Linderup, som han for alderdoms skyld overlader ham. 2 td. 6 skp.

3. dec. 1710 til Toer Christensen, boende i Knappeshauge i Tolstrup sogn, på den halve part af den bolig, som Mads Christensen fradøde. 2 skp. 2 fjk. 1 alb.

12. dec. 1710 til Jep Pedersen, barnefødt i Knefverhede i Volstrup sogn, på den bolig i Kringelbaaren i Ugilt sogn, som Chr Pedersens enke nu iboer. 1 td. 2 fjk. ½ alb.

21. jan. 1711 til Jens Ydesen af Vejby på halvparten af den gårdspart, hans fader Yde Christensen nu ibor og pga. alderdom oplader ham. 1 td. 3 skp. 2 fjk.

17. feb. 1711 til Villads Nielsen af Vrensted på den halve gård samme sted, som Lars Christensen nu ibor og pga. alderdom og armod oplader ham. 4 td. 3 fjk. 1 alb.

17. marts 1711 til Peder Sørensen Vester, boende i Børglum by, på det gadehus ibd., som Jens Pedersen Kaaber sidst beboede og pga. alderdom og armod afstod.

17. marts 1711 til Christen Ydesen hos sin fader i Vejby på den halve gård i Skøttrup, som Christen Sørensens enke Anne Gregersdatter sidst iboede og pga. armod afstod. 4 td. 2 skp. 2 fjk. 1 alb.

17. marts 1711 Hans Nielsen, barnefødt i Linderup, Tolstrup, det hus i Linderup, som Claus Jensen er fradød.

28. marts 1711 til Søren Christensen, barnefødt i Skøttrup, på den halve gård i Vittrup, som Terkel Nielsen sidst iboede og pga. armod fragangen. 2 td. 6 skp. 2 ½ alb. Fæsterens forældre er Maren Christensdatter og sal. Christen Sørensen i Skøttrup.

2. apr. 1711 til Niels Terkelsen, barnefødt i Vittrup, på den liden bolig kaldet Løt i Vejby sogn, 4 skp. 3 fjk., som Mads Kjeldsen sidst iboede og fradøde.

22. apr. 1711 til Jens Pedersen af Kaalborre på halvparten af den bolig sammesteds, som hans fader Peder Christensen pga. alderdom oplader ham. 6 skp. 2 fjk. 2 alb.

16. apr. 1712 til Niels Christensen, barnefødt i Vrensted, på den halve gård sammesteds, som hans moder, sal. Christen Laursens enke, Johanne Christensdatter har beboet og nu oplader ham. 4 td. 5 skp. 1 alb.

16. apr. 1712 til Søren Jensen, barnefødt i Søndal sogn i Søndallund, på den bolig i Schaiborg, som afg. Anders Christensens enke nu ibor. 6 skp. 3 fjk. 1 alb.

18. apr. 1712 til Søren Laursen, barnefødt i Vejby sogn, på det hus i Vejby, kaldet Løth, 4 skp. 3 fjk., som Niels Terkildsen pga. armod har frasagt sig.

13. juni 1712 til Thomas Andersen, barnefødt i Vrensted sogn og by, på det hus i Børglum by, som Christen Toppenborg, pga. armod har kvitteret. 5 skp. 3 fjk. 1 alb.

4. nov. 1712 til Peder Nielsen, barnefødt i Emb, som havde fæstet 2/3 af den gård i Børglum by, som Anders Jensen bebor, men nu fæster han den halve part af Jens Christensens gård i Vejby, 2 td. 1 skp. 2 1/4 alb., og ægter hans datter.

6. feb. 1713 til Jens Christensen, barnefødt i Skøttrup, på den gårdspart i Børglum by, som Anders Jensen tilforn havde, og nu er fradød, 5 td. 2 skp. 3 fjk.

7. feb. 1713 til Michel Pedersen, barnefødt i Mygdal sogn og by på Odden gods, på den bolig i Øvre Schaiberg, som afg. Anders Christensens enke beboede og nu i kort tid har været beboet af Søren Jensen, som pga. armod og udygtighed har kvitteret den. 6 skp. 3 fjk. 1 alb.

14. marts 1713 Christen Laursen af Fristrup, som efter fæstebrev af 23. nov. 1709 har fæstet halvparten af den gård, hans fader Laurs Christensen i Fristrup Mariegaard havde i fæste, har afstået samme halvpart til sin broder Jens Laursen, og han fæster selv halvparten af Christen Madsens gård (pga. alderdom)i Vittrup, 1 td. 7 skp. 2 fjk. 1 ½ alb.

25. apr. 1713 til Christen Andersen, barnefødt i Fristrup, nu tjenende Peder Laursen i Skøttrup, på det hus i Børglum by, kaldet Frøkier, 6 skp. 2 ½ alb., som Peder Sørensen nu er fradød.

26. juli 1713 til Anders Christensen, barnefødt i Skøttrup, på den halve gård, som hans fader Christen Laursen havde og nu er fradød. 3 td. 7 skp.

11. aug. 1711 til Peder Poulsen, barnefødt i Skøttrup, på den bolig i Vester Brønderslev sogn, kaldet Øster Hedegaard, som Søren Jensen havde i fæste og nu er fradød. 7 td. 4 skp. 1 fjk.

22. aug. 1713 til Maren Mathiasdatter af Vrensted på et gadehus i Vrensted, som Laurs Christensen nu er fradød. 1 alb.

11. okt. 1711 til Niels Terkildsen, barnefødt i Vittrup, på det hus ibd., som Jacob Nielsen har opladt ham. 2 fjk.

28. okt. 1711 til Christen Jensen, barnefødt i Stuben, Lendum sogn, på den halve part af Stadshede, som Toer Heilesen bebor og har opladt ham, idet han ægter datteren.

INGEN DATO til Christen Jensen, barnefødt i Krabdrup, Taars sogn, på den halvgård i Krabdrup, som faderen Jens Jensen og pga. alderdom og armod overlader ham.

17. maj 1714 til Mourits Christensen, født i Tolstrup sogn, Øster Hjermeslev by, nu tjenende på Børglum Kloster, på den halve gård i Vittrup Østergaard, som Kjeld Nielsen nu er fradød, 6 td. 3 fjk. 2 alb.

25. maj 1714 til Peder Jensen af Rønnelien i Hune sogn, på det hus i Pirup, som hans fader Jens Andersen bebor og pga. hans høje alderdom overlader ham. 3 skp. 2 fjk. 2 alb.

11. aug. 1714 til Laurs Knudsen, barnefødt i Skøttrup, på det gadehus i Vittrup, som afg. Peder Laursen havde, og nu bebos af enken. 7 skp. 1 alb.

14. sept. 1714 Jens Andersen, som før har boet i Baggesvogns mølle, fæster den bolig kaldet Schaiberg i Ugilt sogn, som Michel Pedersen, som for kort tid siden fæstede den, og nu ville afstå den igen. 6 skp. 3 fjk. 1 alb.

28. sept. 1714 Anders Jacobsen, barnefødt i Vittrup, nu tjenende mag. Hendrik Brunov i Børglum by, fæster den gård i Vejby, som Villads Christensen havde og nu er fradød.

16. apr. 1715 Jens Jensen, barnefødt i Vittrup, fæster den 1/4part gård i Fristrup Mariegaard, som Jens Sørensen, før havde og nu er fradød, 2 td. 2 skp. 1 fjk. 2 alb. Han ægter enken.

16. apr. 1715 Jens Jacobsen, barnefødt i Vejby, fæster afg. Niels Laursens hus, kaldet Kirkholm, som enken for sin broder Jens Jacobsen, har opladt. 4 skp. 3 fjk. 1 alb.

24. apr. 1715 Søren Laursen, barnefødt i Skøttrup, fæster det gadehus i Vittrup, som Morten Christensens enke beboede og har opladt ham. 2 fjk.

24. apr. 1715 Jens Laursen, barnefødt i Fristrup, fæster det gadehus ibid. som hans gl. moder har beboet, og nu overlader hun ham stedet, 1 fjk. 1 alb.

22. feb. 1716 Niels Laursen, barnefødt i Øster Brønderslev sogn i Kraghede, nu tjenende i Vittrup, fæster det gadehus i Vittrup, som Thomas Nielsen beboer og pga. alderdom overlader det til sin svigersøn.

2. marts 1716 Knud Ollesen, barnefødt i Vittrup, fæster sin faders, afg. Olle Andersens halve gård i Vittrup, 3 td. 1 skp. 2 fjk. 1 ½ alb.