BØRGLUM KLOSTER 1831-1851

 

Side 1b

22. marts 1831 gårdmand Niels Jensens kone Anne Ydesdatter i Vejby. Myndige arvinger har delt arven.

 

24. marts 1831 husmand Jacob Nielsens datter Else Marie Jacobsdatter i Vrensted. Intet til arv.

 

10. april 1831 gårdmand Thøger Jensens datter Karen Kirstine Thøgersdatter i Vittrup. Intet til arv.

 

11. april 1831 gårdmand Lars Nielsens datter Karen Marie Larsdatter i Graven, Vrensted. Intet til arv.

 

13. april 1831 husmand Niels Andersens datter Maren Kirstine Nielsdatter på Libakken i Vrensted. Intet til arv.

 

29. april 1831 husmand Christen Jensens datter Zidsel Johanne Christensdatter på Løth. Intet til arv.

 

31. maj 1831 husmand Anders Thomsens datter Mariane Andersdatter i Vittrup, 19 år. Intet til arv.

 

7. juni 1831 Ole Sørensens 2 døtre Maren og Anne Johanne Olesdatter i Skøttrup. Intet til arv.

 

21. juli 1831 husmand Morten Andersen Kræmmers søn Søren Mortensen i Thise. Intet til arv.

 

30. juli 1831 Jørgen Sørensen af Thollestrup anmeldte, at husmand Christen Christensens søn Jens Christensen af Borup eller Foldberg. Intet til arv.

 

6. august 1831 husmand Jens Nielsen på Løth. Enken i uskiftet bo.

 

2. september 1831 husmand Morten Kræmmers datter Birthe Johanne Mortensdatter i Thise. Intet til arv.

 

1.oktober 1831 husmand Niels Kjeldsens kone Anne Marie Pedersdatter af Vittrup. Ingen livsarvinger, indbyrdes testamente.

 

Side 2a

1.oktober 1831 huskone Maren Pedersdatter af Vejby. Myndige arvinger har delt.

 

9. oktober 1831 husmand Anders Nielsen Skøttrups søn Niels Jensen Andersen af Vrensted. Intet til arv.

 

25. oktober 1831 husmand Niels Andersens søn Kristen Nielsen på Libakken i Vrensted. Intet til arv.

 

27. november 1831 husmand Jens Sørensen af Børglum, gift med Jacobine Jacobsdatter. Enken i uskiftet bo.

 

Side 2b

12. januar 1832 Christoffer Nielsens kone Helvig Nielsdatter af Vrensted. Almisselem.

 

14. januar 1832 husmand Christen Kjeldsens søn Kjeld Christensen af Fristrup. Intet til arv.

 

17. januar 1832 Johan Poulsen anmeldte, at gårdmand Jens Laursens søn Jens Jensen er død.

 

30. januar 1832 husmand Peder Christensen Smeds datter Zidsel Marie Pedersdatter af Vittrup. Intet til arv.

 

8. februar 1832 husmand Ole Christensens datter Kirsten Marie Olesdatter på Løth. Intet til arv.

 

27. februar 1832 husmand Peder Christian Nielsens Matthias Pedersen af Vejby. Intet til arv.

 

12. marts 1832 husmand Jacob Pedersens søn Peder Jacobsen på Løth. Intet til arv.

 

18. marts 1832 gårdmand Christoffer Nielsen af Vrensted anmeldte, at husfæsterske Maren Andersdatter samme sted er død. Almisselem.

 

22. marts 1832 husmand Christen Jensen Wrangdrups kone Maren Pedersdatter af Vrensted.

 

23. marts 1832 Christen Pohl i Linnerup anmeldte, at husmand og almisselem Peder Jensen Thorup af Linnerup er død.

 

3. april 1832 gårdmand Niels Christensen Møllers datter Birthe Cathrine Nielsdatter af Vrensted.

 

16. april 1832  husmand Jens Rasmussen i Lyngby Torp, gift med Maren Jensdatter. Børn: Peder Jensen, 16 år, Jens Jensen, 11 år, Rasmus Jensen, 8 år, Mette Johanne Jensdatter, 13 år, Ane Katrine Jensdatter, 6 år. Enkens morbroder Lars Thomsen, husmand i Emb, var lavværge, børnenes formynder var ansat sognefoged Mads Jensen i Vittrup.

 

Side 3b

5. juni 1832 gårdmand Anders Jørgensens søn Jørgen Andersen i Skøttrup. Intet til arv.

 

29. juni 1832 gårdmand Jens Christensen af Børglum anmeldte, at husmand Erik Jensen samme sted var død. Enken i uskiftet bo.

 

7. august 1832 Christen Madsen anmeldte, at gårdfæster Mads Larsen af Ingstrup var død.

 

7. august 1832 Michel Larsen af Skøttrup anmeldte, at gårdfæster Ole Sørensen samme sted var død.

 

17. august 1832 husmand Christen Jensen Wrangdrups kone Maren Pedersdatter af Vrensted. Deres børn: Jens Christensen, tjenende Ole Sørensens enke i Skøttrup, myndig, Maren Christensdatter, 23 år, tjenende Niels Mogensen i Vrensted. Hendes morbroder selvejerhusmand Søren Pedersen af Vester Hjermitslev var formynder.

 

Side 4b

15. september 1832 gårdfæster Mads Larsen i Præstensgaard, Ingstrup, gift med Anne Jensdatter. Deres børn: Lars Madsen, myndig, Christen Madsen, myndig, Maren Kirstine Madsdatter, 27 år, Margrethe Madsdatter, 25 år, alle hjemme. Enkens lavværge Jens Olesen af Ingstrup. Se også side 6a.

 

Side 5b

17. september 1832 gårdfæster Ole Sørensen i Skøttrup, gift med Else Nielsdatter. Søskende: Niels Sørensen, fæstehusmand i Vester Brønderslev, Maren Sørensdatter, 52 år, ugift i Vester Brønderslev. Enkens lavværge gårdmand Michel Larsen af Skøttrup.

 

Side 6b

22. September 1832 Jens Jensens broder Niels Jensen af Vejby.

26. oktober 1832 gårdfæster Niels Jensen i Vejby, gift med Ellen Andersdatter. Børn: Anne Nielsdatter, spæd, hendes formynder farbroderen Jens Jensen af Vejby. Enkens lavværge gårdmand Peder Andersen af Hundelev.

 

Side 7b

10. november 1832 Jørgen Nielsens søn Thomas Nielsen Jørgensen i Fristrup. Intet til arv.

 

16. november 1832 husmand Morten Andersens søn Søren Mortensen i Thise. Intet til arv.

 

28. november 1832 husmand Christen Jensen Bech af Linnerup, gift med Ellen Andersdatter. Almisselem.

 

9. januar 1833 Niels Jensens fader gårdfæster Jens Nielsen af Vejby.

 

23. januar 1833 gårdmand Christen Larsens datter Inger Marie Christensdatter af Thise. Intet til arv.

 

23. januar 1833 husmand Hans Pedersens søn Peder Hansen af Vrensted. Intet til arv.

 

7. februar 1833 gårdmand Lars Pedersens søn Lars Larsen af Stenum. Intet til arv.

 

Side 8a

9. februar 1833 gårdmand Jens Nielsen i Vejby. Børn: Niels Jensen, myndig, Maren Jensdatter, 34 år, hjemme. I den fødte værges sted var ansat gårdmand Jens Pedersen i Vejby.

 

Side 8b

16. februar 1833 Jens Sørensen på Tidselbakken i Børglum sogn, gift med Jacobine Jacobsdatter. Børn: Jacob Jensen, 6 år, Johanne Kirstine Jensdatter, 4 år. Enkens lavværge husmand Johan Fredrik Dietz, og børnenes farbroder fæstehusmand Christen Sørensen som værge, begge af Løth.

 

Side 9b

17. februar 1833 husmand Jens Jensen Villumsen af Vejby. Enken i uskiftet bo.

 

5. april 1833 Anders Olesen i Vrensted anmeldte, at gårdmand Anders Andersen samme sted var død.

 

8. april 1833 Jesper Sørensen af Fristrup anmeldte, at gårdmand Søren Jespersen samme sted var død.

 

9. april 1833 fæstehusmand Lars Larsen af Vittrup, gift med Ingeborg Jørgensdatter. Enken i uskiftet bo.

 

9. april 1833 gårdmand Anders Nielsens søn Peder Andersen af Vrensted. Intet til arv.

 

10. april 1833 Peder Jensen af Aasendrup anmeldte, at husfæster Jacob Pedersens søn Peder Christian Jacobsen samme sted var død. Intet til arv.

 

21. april 1833 gårdmand Kjeld Jensens søn Jens Christian Kjeldsen i Vejby. Intet til arv.

 

5. august 1833 boelsmand Christian Kjeldsens datter Christiane Sophie Christensdatter af Faurholt. Intet til arv.

 

9. maj 1833 udflytter Anders Andersen i Vrensted, gift med Anne Kirstine Thomasdatter. Børn: Anders Andersen, 5 år, Karen Andersdatter, 2 år, Johanne Andersdatter, spæd. Enkens lavværge Christen Simonsen af Sundsted, beskikket formynder gårdmand Christen Laursen af Skøttrup.

 

Side 10b

11. maj 1833 Fæstegårdmand Søren Jespersen i Fristrup, gift med Birthe Hansdatter.Børn: Jørgen Sørensen, 22 år, Hans Sørensen, 16 år, Dorthe Sørensdatter, 24 år, alle hjemme. Enkens lavværge selvejer Christen Andersen af Mellem Harken i Vrejlev sogn, formynder gårdmand Anders Sørensen Sloth af Thise.

 

Side 11a

4. juli 1833 husmand Niels Pedersen Wingaards søn Peder Nielsen i Vejby. Intet til arv.

 

10. juli 1833 husmand Niels Laursens kone Karen Thomasdatter af Mosberg. Uskiftet bo.

 

Side 11b

19. august 1833 husmand Knud Jensens kone Anne Jensdatter af Vrensted. Uskiftet bo.

 

2.september 1833 husmand Anders Andersens søn Niels Peter Andersen af Vrensted. Intet til arv.

 

12. oktober 1833 gårdmand Christen Bertelsens kone Elisabeth Christensdatter af Mosen i Mosberg.

 

23. oktober 1833 husmand Peder Christensen Skrædder i Smidstrup. Uskiftet bo.

 

25. oktober 1833 afg. Jens Villumsens datter Jensine Jensdatter i Vejby. Intet til arv.

 

17. november 1833 gårdmand Lars Hansens kone Anne Jensdatter af Kaalborre.

 

20. november 1833 Christen Bertelsens kone Elisabeth Christensdatter i Mosen, Mosberg sogn. Børn: Thomas Christian Christensen, 9 år, Peder Christensen, 3 år, Lars Christensen, spæd, Mette Marie Christensdatter, 11 år, Maren Christensdatter, 6 år. Formynder deres morbroder gårdmand Rasmus Christensen fra Beckmann i Aasted sogn.

 

Side 12a

25. november 1833 husmand Niels Laursens kone Karen Thomasdatter i Løchthjem i Mosberg sogn. Børn: Anthomine Jensdatter, 22 år, i Holmen, Tolne sogn, Lene Marie Nielsdatter, 11 år, hvis morbroder gårdmand Lars Christian Thomsen i Holmen, Tolne sogn, var formynder.

 

Side 13a

16. december 1833 Lars Hansens kone Anne Jensdatter i Kaalborre, Ugilt sogn. Børn med Søren Christensen: Anne Sørensdatter, gift med indsidder Niels Nielsen i Lille Klarup, Kirsten Sørensdatter, gift med Peder Christian Sørensen af Bæklund. Med enkemanden: Søren Larsen, 22 år, Jens Larsen, 13 år, Christian Larsen, 9 år, Maren Larsdatter, 20 år, alle hjemme, for hvem deres morbroder Christian Jensen af Heden i Lendum sogn var kurator.

 

Side 14a

17. januar 1834 gårdmand Peder Christensen Lunds datter i Vittrup Sidsel Marie Pedersdatter. Intet til arv.

 

27. januar 1834 gårdmand Niels Christensens søn Niels Sørensen Nielsen i Skjøttrup. Intet til arv.

 

3. februar 1834 husmand Thomas Pedersens datter Anne Thomasdatter og søn Søren Peter Thomsen i Sønder Vraa. Intet til arv.

 

5. februar 1834 Niels Andersens fader Anders Nielsen i Vittrup.

 

10. februar 1834 husmand Søren Christensens søn Mads Christian Sørensen på Sundsted. Intet til arv.

 

10. februar 1834 husmand Jens Jensen i Vrensted.

 

15. februar 1834 husmand Anders Nielsen Skjøttrups søn Niels Jensen Andersen i Vrensted. Intet til arv.

 

26. februar 1834 gårdmand Christen Jensen Kanstrup i Børglum.

 

28. februar 1834 husmand Niels Andersens søn Mads Nielsen af Libakken i Vrensted. Intet til arv.

 

4. marts 1834 gårdmand Poul Christensen Krogsgaards søn Jens Christian Poulsen i Thise.

 

5. marts 1834 husmand Jens Olesens søn Ole Christian Jensen af Vrensted. Intet til arv.

 

Side 14b

8. marts 1834 fæstegårdmand Anders Nielsen af Vittrup, gift med Else Jensdatter. Børn: Niels Andersen, myndig, Margrethe Andersdatter, gift med fæstehusmand Lars Pedersen på Sejlstrup Mark, Johanne Andersdatter, gift med husmand Christen Christensen i Vittrup, Maren Andersdatter, 25 år, hjemme. Enkens lavværge Christen Larsen Degn af - Hede, den umyndiges fødte værge selvejergårdmand Niels Nielsen af Hundelev.

 

Side 15a

12. marts 1834 gårdmand Niels Andersen i Skjøttrup.

 

15. marts 1834 fæstehusmand Jens Jensen i Vrensted, gift med Mette Thomasdatter. Børn med Kirsten Nielsdatter: Jens Jensen, myndig, Gjertrud Jensdatter, enke efter husmand Jens Thomsen i Furreby, Inger Johanne Jensdatter, 25 år. Med enken: Thomas Søren Jensen, 2 år, Kirsten Jensdatter, 11 år. Enkens lavværge Søren Thomsen af Sønder Lyngby, beskikket formynder fæstegårdmand Niels Thøgersen af Vrensted.

 

Side 15b

26. Marts 1834 gårdmand Christen Poulsen i Børglum.

 

27. marts 1834 gårdmand Lars Nielsens søn Søren Larsen af Vrensted. Intet til arv.

 

1.april 1834  fæstegårdmand Christen Jensen Kanstrup i Børglum, gift med Mette Sørensdatter. Børn: Jens Peter Christensen, 3 år, og Mette Christensdatter, 1 år, for hvem husmand Jørgen Christensen af Vittrup var formynder. Enkens lavværge gårdmand Jens Christensen Rom af Børglum.

 

Side16b

11. april 1834 fæstegårdmand Niels Andersen i Skjøttrup, gift med Johanne Marie Larsdatter. Børn: med Anne Kjeldsdatter: Anders Nielsen, fæstehusmand i Vrensted, Erich Nielsen, selvejer i Gaarestrup, Else Nielsdatter, enke efter gårdmand Ole Sørensen af Skjøttrup. Med enken: Lars Nielsen, 24 år, Kjeld Nielsen, 20 år, Jens Nielsen, 18 år, Anne Nielsdatter, 26 år, for hvem gårdmand Anders Jensen af Skjøttrup var kurator. Enkens lavværge gårdmand Michel Larsen af Skjøttrup.

 

Side 17b

24. april 1834 fæstegårdmand Christen Jensen i Vejby, gift med Kirsten Matthiasdatter. Deres børn: Niels Christensen, 29 år, Matthias Christensen, 17 år, Mette Christensdatter, gift med gårdmand Anders Christensen i Børglum, Maren Christensdatter, 23 år, ugift og hjemme. Enkens lavværge husmand Peder Sørensen af Stenberg, født værge gårdmand Jacob Poulsen af Børglum.

 

Side 18b

25. april 1834 gårdmand Niels Jensen Larsens søn Lars Christian Nielsen i Aasendrup. Intet til arv.

 

25. april 1834 gårdmand Jens Thomsens søn Søren Jensen af Aasendrup. Intet til arv.

 

6. maj 1834 gårdmand Peder Kristensen Smeds søn Søren Christian Pedersen af Vittrup. Intet til arv.

 

6. juni 1834 gårdmand Niels Pedersens søn Mads Nielsen i Mariegaard. Intet til arv.

 

8. juni 1834 gårdmand Jens Christensens søn Christen Jensen i Vollerup. Intet til arv.

 

22. juni 1834 husmand Jørgen Sørensen i Vittrup anmeldte, at gårdmand Peder Christensen Smeds stedsøn Søren Peter Andersen af Vittrup var død. Intet til arv.

 

29. juni 1834 gårdmand Johan Poulsens søn Ole Christian Johansen af Borup. Intet til arv.

 

11. juni 1834 husmand Jacob Nielsens datter Karen Marie Jacobsdatter af Vrensted. Intet til arv.

 

12. juli 1834 gårdmand Lars Nielsens kone Maren Laursdatter af Vrensted.

 

26. juli 1834 fæstehusmand Jens Nielsen af Løth i Børglum sogn, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Christen Jensen, 18 år, Niels Jensen, 14 år, Peder Jensen, 11 år, Anne Kirstine Jensdatter, 16 år, Else Jensdatter, 3 år, alle hjemme. Enkens lavværge gårdmand Peder Pedersen af Fristrup, beskikket formynder gårdmand Jens Christensen Rhod i Børglum.

 

Side 19b

9. august 1834 Peder Jensen af Aasendrup anmeldte, at husmand Jacob Pedersens datter Anne Kirstine Jacobsdatter samme sted var død. Intet til arv.

 

3.september 1834 husmand Niels Sørensens kone Dorthe Melchiorsdatter af Vrensted. Uskiftet bo.

 

6. september 1834 husmand Christen Christensens datter Inger Kirstine Christensdatter på Foldberg i Vraa. Intet til arv.

 

10. september 1834 udflytter Lars Nielsen Gaarns kone Maren Laursdatter i Vrensted. Børn: Lars Christian Larsen, 11 år, Søren Laursen, 7 år, Sidsel Laursdatter, 17 år, Ellen Kirstine Larsdatter, 8 år, Maren Kirstine Larsdatter, spæd, for hvem morfaderen Lars Jensen Boelt af Øster Hjermitslev var værge.

 

Side 20b

12. september 1834 husmand Anders Michelsens søn Jens Peter Andersen i Fristrup. Intet til arv.

 

24. september 1834 husmand Jens Jensen af Fristrup. Anmeldt af Joseph Christensen samme sted. Myndige arvinger har delt.

 

3. oktober 1834 husmand Johan Peter Larsens datter Mette Cathrine Johansdatter af Tidselbakken. Intet til arv.

 

9. oktober 1834 tjenestekarl Anders Christensen af Ingstrup anmeldte, at husmand Lars Larsen Høj samme sted var død.

 

2.november 1834 husmand Claus Pedersens kone Else Ydesdatter på Løth. Myndige arvinger har delt.

 

6. november 1834 fæstehusmand Lars Larsen Høj i Ingstrup, gift med Else Jeppesdatter. Søskende: Jens Larsen, fæstehusmand i Vesterkjæret i Vester Brønderslev sogn, halvbroder Niels Nielsen, husmand i Øster Brønderslev sogn, afg. søster Anne Larsdatters børn, Inger Nielsdatter, gift med husmand Lars Nielsen i Bredholt Skov i Dronninglund sogn, og Maren Nielsdatter, gift med indsidder Anders Nielsen i Vester Brønderslev by, afg. Anne Nielsdatter, forhen gift med fæstehusmand Jens Nielsen i Vester Brønderslev by, deres børn Niels Jensen, 19 år, og Maren Jensdatter, 16 år. Enkens lavværge selvejergårdmand Christen Sørensen af Brødslev.

 

Side 22a

13. december 1834 sognefoged Christen Jensen i Vejby anmeldte, at huskone Anne Pedersdatter samme sted var død.

 

20. december 1834 sognefoged Mads Jensen af Vittrup anmeldte, at husmand Mogens Christensen samme sted var død. Enken Anne Nielsdatter sidder i uskiftet bo.

 

Side 22b

21. december 1834 Søren Simonsen af Aasendrup anmeldte, at husmand Peder Thomsen samme sted var død.

 

26. december 1834 husmand Niels Andersens datter Johanne Marie Nielsdatter på Libakken i Vrensted. Intet til arv.

 

Side 23a

12. januar 1835 Mads Nielsen Grønnings enke Anne Pedersdatter af Vejby. Afdødes broderdatter Johanne Sørensdatter af Lønstrup, 21 år,  var arving ifølge testamente. I den fødte værges fraværelse beskikkedes gårdmand Jacob Olesen af Vejby.

 

Side 24b

29. januar 1835 gårdmand Lars Nielsens datter Maren Kirstine Larsdatter af Vrensted.

 

10. februar 1835 fårehyrde Christen Christensen på Børglum Kloster. Arvinger: En halvsøster, Anne Katrine Christensdatter, gift med Christen Nielsen Morild i Hæstrup sogn og by. Se side 25b.

 

18. februar 1835 gårdmand Lars Pedersens søn Jens Peter Larsen af Børglum. Intet til arv.

 

Side 25b

5. marts 1835 husmand Morten Andersens søn Peder Mortensen af Thise. Intet til arv.

 

Side 26a

19. april gårdmand Jens Jensens kone Zidsel Pedersdatter af Lyngby Torp.

 

7. juli 1835 husfæster Peder Christensens kone Anne Jensdatter af Løth. Uskiftet bo.

 

24. juli 1835 husfæster Jens Jensens kone Zidsel Pedersdatter i Lyngby Torp. Deres børn: fæstehusmand Jens Jensen i Lyngby Torp, Niels Jensen, tjenende i Kronholm i Ruberg sogn, Peder Jensen, tjenende i Sønder Lyngby, begge myndige, Jens Jensen, 20 år, hjemme, Anne Marie Jensdatter, gift med fæstegårdmand Søren Christensen i Børglum, Mette Jensdatter, 16 år, hjemme. Formynder gårdmand Niels Jensen Bolle af Lyngby.

 

Side 27a

25. oktober 1835 husmand Anders Olesen af Vrensted, anmeldt af Jens Olesen samme sted.

 

27. oktober 1835 husfæster Knud Jensens kone Anne Jensdatter i Vrensted. Børn: Hans Jensen, tjenende i Sønder Saltum, Lars Larsen, tjenende i Aasendrup, Kjeld Knudsen, tjenende i Vrensted, alle myndige, Jens Knudsen, 17 år, tjenende i Ingstrup by, Jens Christian Knudsen, 9 år, hjemme, Karen Marie Knudsdatter, 14 år, tjenende i Vrensted. Beskikket formynder gårdmand Anders Christensen af Vrensted.

 

Side 28a

15. november 1835 gårdmand Niels Larsen Møllers datter Maren Nielsdatter på Toft i Vrensted. Intet til arv.

 

18. november 1835 husmand Peder Sørensens kone Anne Pedersdatter i Stenberg. Uskiftet bo.

 

19. november 1835 husfæster Niels Christensens datter Mette Marie Nielsdatter i Børglum. Anmeldt af gårdmand Jens Christensen Rhom samme sted.

 

26. november 1835 Søren Pedersens moder huskone Anne Pedersdatter af Thise. Myndige arvinger har delt.

 

8. december 1835 udflyttergårdmand Niels Christensens datter Else Marie Nielsdatter af Vrensted. Intet til arv.

 

30. december 1835 Anders Olesen i Vrensted, gift med Marie Thomasdatter. Afdødes fader Ole Andersen Back af Løkken var arving. Enkens lavværge husmand Søren Thomsen af Sønder Lyngby.

 

Side 29a

26. januar 1836 husmand Jens Madsens datter Dorethe Jensdatter på Tidselbakken. Intet til arv.

 

27. januar 1836 husmand Anders Andersens søn Thomas Christian Andersen af Vrensted. Anmeldt af husmand Hans Andersen samme sted.

 

27. marts 1836 tjenestekarl Peder Jensen af Aasendrup anmeldte, at Jens Jensens søn Anders Jensen samme sted var død. Intet til arv.

 

3. maj 1836 husmand Thorsten Pedersens datter Karen Margrethe på Tidselbakken. Intet til arv.

 

30. maj 1836 gårdmand Christen Andersen af Aasendrup. Anmeldt af Lars Larsen samme sted.

 

Side 29b

7. juni 1836 gårdmand Anders Jensens søn Kjeld Andersen i Vittrup. Intet til arv.

 

5. juli 1836 Jens Christian Jensen af Vrensted hans stiffader husmand Christen Jensen i Aasendrup.

 

12. juli 1836 Lars Larsen i Vittrup, gift med Ingeborg Jørgensdatter. Deres barn Lars Larsen, 4 år, hvis formynder var Christian Jensen af Kajholm i Ruberg sogn. Enkens lavværge selvejergårdmand Jens Jensen af Ruberg.

 

Side 30b

22. juli 1836 fæstegårdmand Christen Andersen i Aasendrup, gift med Else Andersdatter. Børn: Anders Christensen, 24 år, Peder Thøger Christensen, 20 år, Maren Christensdatter, 17 år, alle hjemme.Enkens lavværge Anders Andersen i Østrup, Saltum sogn, formynder deres farbroder selvejergårdmand Peder Andersen af Hedegaard i Jetsmark sogn.

 

Side 31b

Skøde på gård No. 23 i Vrensted, som sognefoged Mads Sørensen Nørgaard forhen beboede. Køberen var Laurs Nielsen Smed i Thise. Vedlagt skiftet efter gårdmand Christen Andersen af Aasendrup.

 

Side 32b

13. august 1836 husmand Niels Christian Christensens søn Søren Niels Christensen af Vejby.

 

14. august 1836 ungkarl Jens Olesen af Vrensted. Myndige arvinger delte selv. Anmeldt af Lars Pedersen Kjergaard samme sted.

 

3. september 1836 gårdmand Anders Poulsens datter Johanne Andersdatter af Skøttrup.

 

15. september 1836 fæstegårdmand Mikkel Larsen af Skøttrup anmeldte, at gårdkone Maren Stephensdatter samme sted var død.

 

1.oktober 1836 husmand Anders Olesen Preus af Vrensted, gift med Mette Thomasdatter. Hendes lavværge Søren Thomsen af Vrensted. Enken var gift 1.med Jens Jensen Preus, hendes søn Jens Jensen var mødt. Den beskikkede værge for de umyndige var gårdmand Niels Thøgersen af Vrensted. Skiftet efter Kirsten Nielsdatter 6.april 1833 omtales.

 

Side 33b

5.oktober 1836 Niels Hansens enke Maren Stephensdatter i den udflyttede gård i Skøttrup. Børn: Hans Nielsen, 22 år, Karen Nielsdatter, 24 år, begge hjemme. Som deres formynder var beskikket gårdmand Mikkel Laursen af Skøttrup. Se side 35b.

 

Side 34b

6. oktober 1836 Christen Jensen i Vrensted, gift med Johanne Marie Pedersdatter. Børn med Maren Pedersdatter: Jens Christensen, 32 år, Maren Christensdatter, 27 år, begge tjenende i Vrensted. Med enken: Peder Christensen, 3 1/2 år, og Maren Kirstine Christensdatter, 2 år. Enkens lavværge Christen Kammager af Vrensted, beskikket formynder Jørgen Andersen samme sted.

 

Side 35b

20. november 1836 husmand Niels Christian Christensens datter Anne Nielsdatter af Vejby.

 

18. december 1836 husmand Jens Jensen Kielstrups søn, ungkarl Jens Jensen, af Lyngby Torp.

 

15. januar 1837 husmand Lars Thomsens kone Maren Mortensdatter af Børglum.

 

Side 36b

18. januar 1837 husmand Niels Andersens søn Christen Nielsen på Libakken i Vrensted.

 

24. januar 1837 husmand Niels Andersens datter Anne Marie Nielsdatter på Libakken i Vrensted.

 

25. januar 1837 husmand Niels Mortensen i Vrensted. Anmeldt af indsidder Jens Andersen Dragon samme sted.

 

26. januar 1837 gårdmand Peder Justesens datter Else Marie Pedersdatter i Vrensted.

 

6. januar 1837 husmand Peder Sørensens kone Anne Pedersdatter på Stenberg i Børglum sogn. Børn: Jens Christian Pedersen, 12 år, Anne Kirstine Pedersdatter, 10 år, Maren Pedersdatter, 6 år, for hvem morbroderen gårdmand Lars Pedersen af Børglum var formynder. Se side 39a.

 

Side 37a

27. Januar 1837 ungkarl Niels Christensens stiffader Christen Jensen Thom i Børglum.

 

28. januar 1837 Svend Pedersen i Søndergaard anmeldte, at husmand Christen Andersen Smed i Børglum var død.

 

29. januar 1837 Ove Christensen af Næskjærbro anmeldte, at husmand Peder Mikkelsen samme sted var død.

 

1.februar 1837 Niels Mortensen i Vrensted, gift med Johanne Nielsdatter. Testamente.

 

Side 38a

7.februar 1837 ungkarl Niels Christensen i Børglum anmeldte, at Christen Jensens datter Mariane Christensdatter samme sted var død.

 

7.februar 1837 Indbyrdes testamente mellem afg. Peder Mortensen og hustru Karen Jensdatter i Næskjærbro, Ruberg sogn.

 

Side 39

25. februar 1837 gårdmand Christen Christensens datter Anne Christensdatter af Linnerup.

 

13. marts 1837 almisselem og huskone Maren Dorthea Olesdatter i Vrensted. Anmeldt af Pastor Ingerslev.

 

4. marts 1837 Christen Jensen Thim i Børglum, gift med Birthe Jensdatter. Børn: afg. Mariane Christensdatter, 23 år,  hendes halvsøskende Christen Christensen, 32 år, Niels Christensen, 29 år, Johanne Christensdatter, 26 år. Enkens lavværge gårdmand Peder Pedersen i Fristrup, beskikket formynder gårdmand Jens Poulsen i Børglum. Se side 40b.

 

Side 40b

19. marts 1837 husmand Ole Andersens søn Christen Olesen i Vittrup.

 

Side 41a

8. april 1837 husmand Peder Christensens kone Anne Jensdatter på Løth i Børglum sogn. Børn: Else Pedersdatter, 10 år, Mette Johanne Pedersdatter, 8 år, for hvem deres morbroder husmand Lars Jensen af Kirkholm var formynder.

 

Side 41b

17. april 1837 husfæster Anders Thomsens kone Kirsten Andersdatter i Linnerup. Indbyrdes testamente.

 

Side 42a

8. maj 1837 husmand Niels Jensen Dahls kone Maren Sørensdatter i Vrensted.

 

16. maj 1837 fæstehusmand Søren Kjeldsen af Aasendrup. Uskiftet bo. Anmeldt af sadelmager Winther i Løkken.

 

4. juni 1837 gårdmand Anders Pedersen Skrædder i Vejby.

 

13. juni 1837 husfæster Thomas Nielsen af Linnerup, gift med Anne Poulsdatter. Almisselem.

 

Side 42b

18. juni 1837 gårdfæster Kjeld Jensens kone Mariane Nielsdatter i Vejby.

 

3. juli 1837 gårdfæster Erik Justesens kone Anne Eriksdatter i Vrensted. Anmeldt af ungkarl Anders Jensen samme sted.

 

16. juli 1837 gårdfæster Søren Sørensen i Vester Hjermitslev. Anmeldt af Christen Krogsgaard, gårdmand af Thise.

 

17. juli 1837 husmand Niels Andersens datter Anne Nielsdatter på Libakken i Vrensted.

 

22. juli 1837 husfæster Niels Andersens søn Anders Nielsen på Libakken i Vrensted. Anmeldt af husmand Mikkel Lie i Vrensted.

 

25. juli 1837 sognefoged og gårdfæster Christen Jensens kone Mette Nielsdatter i Vejby.

 

14. august 1837 fæstegårdmand Søren Sørensen i Vester Hjermitslev by, gift med Dorethe Thomasdatter. Deres børn: Maren Kirstine Sørensdatter, 23 år, Kirsten Marie Sørensdatter, 20 år, begge hjemme. Enkens lavværge selvejergårdmand Christen Thomsen Krogsgaard i Thise, formynder fæstegårdmand Niels Pedersen af Vester Hjermitslev. Skøde fra Klemmen Thomsen Borup i Holmgaard, Vester Hjermitslev, til Søren Sørensen på Bondensgaard i V. Hjermitslev, dateret 1816. Klemmen Thomsen købte gården 1810 af Lars Pedersen.

 

Side 44b

28. september 1837 Kjeld Jensens kone Mariane Nielsdatter i Vejby. Deres datter Karen Margrethe Kjeldsdatter, 10 år, havde som født værge gårdmand Jens Moustsen i Vittrup.

 

Side 46a

28. september 1837 Sognefoged Christen Jensens kone Mette Nielsdatter i Vejby. Deres børn: Niels Christensen, 23 år, og Hedvig Christensdatter, 12 år, for hvem Jens Jensen af Gjølstrup var kurator, som formynder blev beskikket gårdmand Kjeld Jensen af Vejby.

 

Side 48a

29. september 1837 fæstegårdmand Anders Pedersen i Vejby, gift med Maren Nielsdatter. Børn med Else Marie Nielsdatter: Anders Andersen, 31 år, Zidsel Andersdatter, gift med husmand Niels Nielsen på Løth, Karen Andersdatter, gift med husmand Søren Jensen på Haurholm i Maarup sogn, Anne Kirstine Andersdatter, 34 år, ugift indsidderske i Vejby. Med enken: Niels Peter Andersen, 18 år, Niels Jensen Andersen, 15 år, Jens Christian Andersen, 13 år, Maren Andersdatter, 24 år, Zidsel Katrine Andersdatter, 23 år, Johanne Marie Andersdatter, 19 år, alle hjemme. Enkens lavværge gårdmand Kjeld Jensen i Vejby, beskikket formynder gårdmand Claus Nielsen i Dahlmark.

 

Side 51a

19. oktober 1837 husfæster Jens Hansen i Vrensted. Anmeldt af gårdmand Christen Mikkelsen samme sted.

 

12. november 1837 ungkarl Lars Jensens moder, gårdfæster Jens Andersens enke, Anne Larsdatter i Børglum.

 

16. november 1837 husfæster Jens Hansen i Vrensted by, gift med Birthe Jensdatter. Søskende: Thomas Hansen, Peder Hansen, begge myndige, Anne Hansdatter, gift med husmand Peder Mikkelsen i Maarup, halvsøster Else Hansdatter, 15 år, hos moderen, Hans Jensens enke i Vrensted. Enkens lavværge gårdmand Niels Thøgersen af Vrensted, i den fødte værges fravær beskikket formynder gårdmand Erik Jensen i Vrensted.

 

Side 52a

12. december 1837 husfæster Niels Andersens søn Anders Nielsen på Libakken i Vrensted. Anmeldt af husmand Søren Thomsen Bak i Vrensted.

 

19. december 1837 husfæster Mikkel Lies kone Anne Margrethe Mortensdatter i Vrensted. Uskiftet bo.

 

Side 52b

29. december 1837 ungkarl Niels Peter Jensens moder, Jens Christensens enke, Barbara Pedersdatter i Villerup.

 

14. januar 1838 husfæster Jens Christensen i Langtved. Uskiftet bo.

 

8. marts 1838 gårdfæster Christen Christensens datter Maren Christensdatter i Vrensted.

 

10. april 1838 gårdfæster Jens Kjeldsens pige Ellen Anne Jensdatter i Vejby. Anmeldt af Christen Madsen i Vejby.

 

19. april 1838 Jens Christian Jensens moder Anne Jensdatter i Skaiberg, Ugilt sogn.

 

22. april 1838 gårdfæster Niels Christensen Møllers datter Maren Nielsdatter i Vrensted.

 

29. april 1838 gårdfæster Peder Christian Jørgensens tjenestekarl Matthias Christensen i Børglum. Myndige arvinger.

 

30. april 1838 Jens Nielsens enke Anne Jensdatter i Skaiberg, Ugilt sogn. Børn: Jens Christian Jensen, 18 år, Birgitte Jensdatter, 24 år, Johanne Marie Jensdatter, 21 år, alle hjemme. Beskikket formynder selvejergårdmand Jens Christian Jensen af Melbak i Ugilt sogn.

 

Side 54a

4. maj 1838 udflyttergårdmand Lars Jensens tjenestekarl Christen Christensen i Børglum by. Anmeldt af gårdmand Anders Christensen samme sted.

 

6. maj 1838 fæstegårdmand Lars Christian Nielsen af Vejby. Anmeldt af gårdmand Yde Pedersen af Vejby.

 

24. maj 1838 gårdfæster Christen Knudsens kone Anne Katrine Larsdatter på Sundsted. Indbyrdes testamente.

 

Side 54b

25. maj 1838 husfæster Niels Sørensen Holmens kone Dorethe Melchiorsdatter i Vrensted by. Deres børn: Søren Andersen Nielsen, 24 år, tjenende i Aalborg, Lars Nielsen, 22 år, tjener på Børglum Kloster, Melchior Nielsen, 19 år, tjenende i Vrensted, Anne Marie Nielsdatter, 26 år, tjenende Pastor Sørensen i Hunstrup Præstegaard, Maren Nielsdatter, 25 år, tjenende Hr. assessor Cayrøe i Aalborg. Beskikket formynder gårdmand Niels Mortensen Gade i Vrensted.

 

Side 55b

4. juni 1838 gårdmand Lars Pedersen i Børglum. Anmeldt af aftægtsmand Peder Kanstrup i Børglum.

 

7. juni 1838 gårdfæster Jens Pedersens tjenestekarl Jens Christensen i Vejby.

 

12. juni 1838 husfæster Jens Jensen på Libakken i Vrensted. Anmeldt af gårdmand Christen Knudsen på Sundsted.

 

13. juni 1838 husfæster Jens Madsens kone Anne Nielsdatter på Tidselbakken i Børglum. Uskiftet bo.

 

21. juni 1838 husfæster Anders Nielsen i Vrensted, gift med Maren Pedersdatter.

 

17. juli 1838 gårdfæster Lars Pedersens enkes tjenestepige Hanne Jespersdatter i Børglum. Anmeldt af aftægtsmand Peder Kanstrup i Børglum.

 

9. juli 1838 husfæster Jens Olesens datter Anne Marie Jensdatter i Vrensted.

 

15. juli 1838 husfæster Jens Jensens kone Anne Svendsdatter. Uskiftet bo.

 

Side 56a

27. juli 1838 fæstegårdmand Lars Pedersen i Børglum, gift med Johanne Jensdatter. Deres barn Jens Peter Larsen, 12 år, som i den fødte værges fravær blev beskikket gårdmand Lars Jensen, udflytter af Børglum, som værge. Enkens lavværge fæstegårdmand Anders Laursen af Emb.

 

Side 57a

1.august 1838 husfæster Jens Andersens datter Karen Jensdatter på Løth.

 

3.august 1838 husfæster Thomas Jensens datter Maren Thomasdatter i Vrensted.

 

 

Side 57b

3.august 1838 gårdmand Lars Christian Nielsen i Vejby, gift med Mette Nielsdatter. Deres børn: Niels Larsen, 15 år, Niels Peter Larsen, 11 år, Lars Peter Larsen, 8 år, Ellen Marie Larsdatter, 20 år, som blev beskikket sognefoged Christen Jensen i Vejby til værge. Enkens lavværge husmand Anders Mikkelsen i Smidstrup.

 

Side 59a

5.august 1838 husfæster Søren Jespersens datter Anne Marie Sørensdatter i Børglum.

 

11. august 1838 fæstehusmand Anders Nielsen Smed, udflyttet af Vrensted, gift med Maren Pedersdatter. Deres barn Niels Peter Andersen, 1 1/2 år, blev beskikket husmand Niels Hansen på Wangen i Vejby sogn som værge. Enkens lavværge gårdmand Christen Christensen af Vrensted.

 

Side 60b

17.august 1838 indsidderske Maren Thomasdatters uægte barn Anne Marie Kjeldsdatter i Vrensted. Anmeldt af husmand Thomas Jacobsen i Vrensted.

 

27. august 1838 husfæster Jens Madsens kone Anne Nielsdatter på Tidselbakken i Børglum. Børn: Kirsten Christensdatter, avlet med Christian Christensen i Stenum, og med enkemanden: Mads Jensen, 10 år, Maren Jensdatter, 7 år, Else Jensdatter, 4 år. Deres fødte værge gårdmand Jørgen Nielsen af Vittrup.

 

Side 62a

28.august 1838 gårdfæster Anders Christensens søn Christen Andersen af Børglum.

 

Side 62b

20.oktober 1838 Jens Nielsens enke, gårdkone Anne Jensdatter af Skaiberg i Ugilt sogn. En mindreårig søn Jens Christian Jensen, Birgitte Jensdatter og Johanne Marie Jensdatter havde som formynder selvejergårdmand Jens Christian Jørgensen af Melbeck i Ugilt sogn. Se side 63b.

 

Side 63b

26.oktober 1838 Husfæster Morten Andersens kone Johanne Svendsdatter af Thise.

 

Side 64a

29.oktober 1838 husfæster Otto Christensens søn Laurs Ottosen på Aaslehede i Børglum sogn.

 

16.november 1838 husfæster Christian Nielsens kone Mette Olesdatter i Vittrup.

 

24.november 1838 husfæster Jens Jensens søn Jens Jensen på Aaslehede i Børglum sogn.

 

11.december 1838 gårdfæster Anders Jensen Hjorde af Vittrup anmeldte, at husfæster Jørgen Nielsens søn Jens Christian Jørgensen samme sted var død.

 

Side 64b

19.december 1838 husmand Morten Andersen Kræmmers kone Johanne Svendsdatter i Thise by. Børn: Else Marie Larsdatter, enke efter indsidder Jens Christian Christensen af Thise, Anders Christian Mortensen, 19 år, tjenende i Saltum sogn, Ole Mortensen, 13 år,  Niels Svend Mortensen, 12 år. Deres fødte værge gårdmand Christen Andersen af Thise.

 

Side 65b

21.december 1838 husfæster Jens Jensens kone Anne Svendsdatter på Aaslehede i Børglum sogn. Deres barn Karen Jensdatter, 3 år, havde som født værge gårdmand Svend Larsen af Vejby.

 

Side 66b

14.februar 1839 husmand Villads Hansen anmeldte, at boelsmand Christian Heilesen i Feiersholt, Taars sogn, var død.

 

12.februar 1839 Christian Nielsens kone Mette Olesdatter i Vittrup. Deres børn: Niels Christensen, 21 år, Ole Christensen, 19 år, Mette Cathrine Christensdatter, 17 år, for hvem morbroder husmand Svend Pedersen i Vittrup var værge.

 

Side 68a

19.februar 1839 Husfæster Christen Sørensen på Stenberg anmeldte, at gårdfæster Anders Christensen Møllers tjenestekarl Anders Jensen af Børglum var død.

 

26.februar 1839 gårdfæster Johan Poulsens datter Anne Marie Johansdatter af Borup i Vraa sogn.

 

28.februar 1839 gårdfæster Anders Jensens datter Anne Marie Andersdatter af Børglum.

 

2.marts 1839 husfæster Frederik Christian Frederiksens stifsøn Niels Peter Andersen i Vrensted.

 

20. marts 1839 boelsmand Christian Heilesen i Feiersholt, Taars sogn, gift med Margrethe Christensdatter. Børn med Karen Pedersdatter: Anne Kirstine Christensdatter, 21 år, Helene Christensdatter, 16 år, tjenende Anders Nielsen i Ugilt. Med enken: Christen Christensen, 3 år, Christine Caroline Christensdatter, 13 år, Christiane Sophie Christensdatter, 6 år. Beskikket formynder selvejer Jens Mogensen af Karmisholt, enkens lavværge indsidder Christen Christensen i Taars.

 

Side 69b

20.april 1839 husfæsterske og almisselem Karen Christensdatter af Lyngby Torp. Anmeldt af sognefoged Jens Mikkelsen i Lyngby.

 

27. april 1839 ungkarl Jens Christensens moder Anne Marie Jensdatter i Skjøttrup.

 

3.maj 1839 Niels Peter Andersens moder gårdfæsterske Maren Nielsdatter af Vejby. Børn: Niels Peter Andersen, 20 år, Niels Jensen Andersen, 17 år, Jens Christian Andersen, 15 år, Maren Andersdatter, 26 år, gift med Jens Jensen på Aaslehede, Zidsel Cathrine Andersdatter, 24 år, Johanne Marie Andersdatter, 21 år. Beskikket formynder selvejergårdmand Claus Nielsen af Dahlmark. Se side 71a.

 

Side 71a

6.maj 1839 Jens Peter Jacobsens fader husfæster Jacob Pedersen på Løth.

 

23.maj 1839 husfæster Peder Christensen Kraghs søn Laurits Christian Pedersen af Vrensted.

 

7.juni 1839 Christen Larsen Broens kone Anne Marie Jensdatter i Skøttrup by. Deres børn: Lars Christian Christensen, 23 år, Jens Christensen, 20 år, Anders Christensen, 18 år, Anders Christian Christensen, 10 år, Søren Christensen, 7 år, Christen Christensen, 4 år, Peder Christensen, spæd. Deres værge var selvejergårdmand Anders Christopher Sørensen af Underaare.

 

Side 72b

19.juni 1839 ungkarl Christian Nielsen af Vrensted anmeldte, at husfæster Thomas Jacobsens kone Anne Jensdatter samme sted var død.

 

26. juni 1839 ungkarl Thomas Mikkelsens fader gårdfæster Mikkel Thomsen i Lyngby Torp.

 

9.juli 1839 husfæster Thomas Jacobsens kone Anne Jensdatter i Vrensted. Børn: Jacob Thomsen, 21 år, hvis kurator var selvejergårdmand Peder Christensen Bruunsgaard, udflyttet af Vrensted.

 

Side 73b

18.juli 1839 Christen Heilesens søn Christen Christensen i Feiersholt, Taars sogn.

 

18.juli 1839 gårdfæster Peder Christensens datter Caroline Mathilde Pedersdatter i Stadshede, Ugilt sogn.

 

25.juli 1839 fæstegårdmand Mikkel Thomsen i Lyngby Torp, gift med Maren Nielsdatter. Deres børn: Thomas Mikkelsen, 21 år, Johanne Marie Mikkelsdatter, 14 år, Johanne Kirstine Mikkelsdatter, 10 år. Enkens lavværge gårdmand Clemmen Thomsen af Gjølstrup, formynder børnenes farbroder boelsmand Christian Thomsen af Furreby.

 

Side 74b

26.juli 1839 ungkarl Jens Christian Gregersens fader gårdfæster Gregers Nielsen af Skjøttrup.

 

26. juli 1839 gårdfæster Christen Larsen Broens søn Peder Christensen i Skjøttrup. Anmeldt af ungkarl Niels Andersen af Skjøttrup.

 

10.oktober 1839 husfæster Anders Pedersen Gades stedsøn Niels Christian Christensen af Vrensted.

 

18. oktober 1839 gårdfæster Gregers Nielsen i Skjøttrup, gift med Anne Heilesdatter. Børn: Niels Gregersen, 29 år, Jens Christian Gregersen, 26 år, Zidsel Gregersdatter, 22 år, Heile Gregersen, 18 år. Enkens lavværge møller Christen Heilesen i Kjærsgaards mølle, beskikket formynder gårdmand Christen Larsen Østergaard i Skjøttrup.

 

Side 75b

1.november 1839 ungkarl Niels Mikkelsens fader gårdfæster Mikkel Larsen i Skjøttrup.

 

2.november 1839 gårdfæster Niels Kjeldsens kone Johanne Marie Mikkelsdatter i Vejby. Deres børn: Kjeld Nielsen, 13 år, Christen Nielsen, 7 år, Mette Nielsdatter, 9 år, Anne Nielsdatter, 3 år. Deres værge var selvejergårdmand Niels Nielsen af Hundelev i Jelstrup sogn.

 

Side 77

7.december 1839 gårdfæster Mikkel Larsen i Skjøttrup, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Mikkelsen i Thirup, fuldmyndig, Anders Mikkelsen i Holland, Mårup sogn, fuldmyndig, Simon Mikkelsen, tjenende købmand Ifversen i Hjørring, fuldmyndig, Niels Mikkelsen, tjener hjemme, fuldmyndig, Lars Mikkelsen, 21 år, hjemme, salig Maren Mikkelsdatter, forhen gift med gårdmand Jens Nielsen i Furreby, hendes børn Niels Christian Jensen, 12 år, og Johanne Marie Jensdatter, 7 år, begge hos faderen, Mariane Mikkelsdatter, 23 år, Mette Marie Mikkelsdatter, 15 år. Enkens lavværge selvejergårdmand Christen Svendsen i Sønder Lyngby. Kurator for sønnen Lars og værge for døtrene var møller C. Heilesen af Kjærsgaard Mølle. Se også side 81b.

 

Side 78b

30.december 1839 gårdkone Maren Nielsdatter i Vejby. Børn: Niels Peder Andersen, mindreårig, Niels Jensen Andersen, Jens Christian Andersen, Maren Andersdatter, gift med Jens Jensen i Aaslehede, Zidsel Kathrine Andersdatter, gift med gårdmand Peder Jensen Poulsen, Johanne Marie Andersdatter, gift med Niels Kjeldsen i Vejby. Sønnens formynder selvejergårdmand Claus Nielsen af Dahlsmark.

 

Side 83b

28.februar 1840 husfæster Christen Mikkelsens kone Kirsten Hansdatter i Vejby. Uskiftet bo.

 

14.marts 1840 gårdfæster Poul Andersen Bundgaards søn Simon Christian Poulsen af Vrensted.

 

19.marts 1840 husfæster Thomas Nielsens kone Anne Pedersdatter af Vittrup. Myndige arvinger foretager selv deling.

 

20.marts 1840 indsidder Lars Christiansen af Vrensted anmeldte, at husfæsterske Anne Margrethe Christensdatter sammesteds var død.

 

23.marts 1840 skovrider Clausen i Kaalborre anmeldte, at gårdfæster Peder Christensens søn Mads Christian Pedersen af Stadshede var død.

 

24. marts 1840 husfæsterske Anne Margrethe Christensdatter i Vrensted. Børn: Jens Hansen, 19 år, og Else Hansdatter, 18 år.

 

Side 84

2.april 1840 gårdfæster Erik Justesens søn Niels Eriksen i Vrensted.

 

11. april 1840 gårdmand Lars Nielsen i Damsgaard anmeldte, at husfæster Niels Jensen Wandt i Vrensted var død. Oprettet testamente 24. Juli 1807 mellem Niels Wandt og efterlevende hustru Maren Christensdatter, da boende i Sønder Ejersted.

 

Side 84b

3.juli 1840 ungkarl Jørgen Madsens fader gårdfæster Mads Hansen i Skjøttrup.

 

30.juli 1840 husfæster Christen Larsens kone Dorthe Nielsdatter på Sundsted i Vrensted sogn. Uskiftet bo.

 

31.juli 1840 fæstegårdmand Mads Hansen i Skjøttrup, gift med Zidsel Jørgensdatter. Børn med Mariane Poulsdatter: Jørgen Madsen, 25 år, Poul Madsen, 17 år, Mariane Madsdatter, 27 år, Karen Madsdatter, 21 år, Maren Madsdatter, 19 år, Ane Madsdatter, 15 år, alle hjemme. Enkens lavværge Anders Jørgensen af Skjøttrup, børnenes værge husmand Niels Madsen af Aasendrup.

 

Side 85b

14.august 1840 husfæster Christen Thomsens søn Thomas Christensen i Vrensted.

 

30.august 1840 gårdfæster Jens Poulsens kone Johanne Nielsdatter i Børglum. Myndige arvinger deler selv.

 

26.september 1840 gårdfæster Anders Andersens datter Johanne Marie Andersdatter i Vrensted.

 

Side 86

2.oktober 1840 ungkarl Christen Simonsen anmeldte, at gårdfæster Johan Poulsens kone Mette Marie Hansdatter af Borup i Vraa sogn var død.

 

14. december 1840 husfæster Hans Jensens enke Anne Margrethe Christensdatter i Vrensted. Børn: Jens Hansen og Else Hansdatter, begge umyndige. Beskikket værge fæstegårdmand Anders Jensen Mariegaard af Skjøttrup.

 

Side 86b

16. oktober 1840 gårdfæster Jacob Olesens kone Kirsten Pedersdatter i Vejby.

 

1.oktober 1840 gårdfæster Søren Thomsens søn Christen Sørensen i Vejby.

 

8. november 1840 gårdfæster Jens Christensens søn Jens Peter Jensen i Vollerup.

 

18. november 1840 gårdfæster Johan Poulsens kone Mette Marie Hansdatter i Borup, Vraa sogn. Børn: Poul Johansen, 8 år, Mette Johansdatter, 5 år. Deres morfader Hans Andersen Rokholm af Guldager var formynder.

 

Side 88

19. november 1840 husfæster Christen Kjeldsens søn Kjeld Peter Christensen i Fristrup.

 

21. november 1840 ungkarl Peder Andersen af Vrensted Præstegaard anmeldte, at hans fader husfæster Anders Pedersen af Vrensted var død.

 

24. november 1840 fæstegårdmand Jacob Olesens kone Kirsten Pedersdatter i Vejby. Deres børn: Anne Johanne Jacobsdatter, 34 år, Marie Frederikke Jacobsdatter, 27 år, Petrine Jacobsdatter, 24 år, for hvem morbroderen selvejerhusmand Peder Pedersen i Raien i Tornby var formynder. Se også side 91a pantebrev til Thomas Berthelsen i Løkkensmølle.

 

Side 89b

28. november 1840 fæstegårdmand Lars Larsen Bahs i Vrensted Udflyttergårde, gift med Ane Nielsdatter. Børn: Niels Larsen, 11 år, Mette Marie Larsdatter, 9 år, Margrethe Larsdatter, 5 år. Deres formynder gårdmand Anders Nielsen af Vrensted, enkens lavværge sognefoged Christen Jensen af Øster Hjermitslev.

 

19. december 1840 gårdfæster Niels Andersens søn Lars Nielsen i Vittrup.

 

30. december 1840 gårdmand Lars Sørensens datter Inger Marie Larsdatter på Sundsted i Vrensted

sogn.

 

Side 91b

21. januar 1841 gårdfæster Christen Christensen Dreiers datter Else Christensdatter i Linnerup.

 

1.februar 1841 ungkarl Jens Nielsen i Skjøttrup anmeldte, at gårdfæsterske Malene Pedersdatters tjenestepige Mette Christensdatter sammesteds var død.

 

16. februar 1841 husfæster Jacob Pedersens datter Ane Kirstine Jacobsdatter af Aasendrup.

 

25. februar 1841 selvejergårdmand Claus Nielsen af Dahlmark anmeldte, at ungkarl Jens Nielsen af Skjøttrup var død.

 

Side 92

3. marts 1841 gårdfæster Anders Jensens datter Ane Marie Andersdatter i Børglum.

 

5. marts 1841 husfæster Otto Christensens søn Jens Christian Ottosen af Aaslehede.

 

1.april 1841 gårdfæster Poul Andersen Bundgaards søn Carl Severin Poulsen i Vrensted.

 

7. april 1841 fæstegårdmand Anders Jensen Kræmmer og hans fraskilte kone Ane Cathrine Matthiasdatter i Vittrup. Boopgørelse. Konens lavværge var husmand Peder Christian Nielsen Kjær af Vejby. Se side 93b, 95b, 96, 99b, 101, 103, 115b.

 

Side 93

12. april 1841 Christen Christensen Houens søn Samuel Christensen i Lyngby Torp.

 

24. april 1841 gårdfæster Christen Christensen Rykinds datter Johanne Marie Christensdatter i Vrensted.

 

Side 93b

6. maj 1841 husfæster Anders Mikkelsens søn Peder Christian Andersen af Fristrup, 15 uger gl.

 

8. maj 1841 gårdmand Niels Mikkelsens søn Mikkel Larsen Nielsen i Skjøttrup, 10 uger gl.

 

21. maj 1841 husfæster Jens Jensens datter Zidsel Marie Jensdatter af Lyngby Torp.

 

25. maj 1841 Hans Rubæk anmeldte, at hans svigermoder Ane Cathrine Jacobsdatter, fattiglem i Børglum, var død.

 

Side 95

23. juni 1841 husmand Niels Thomsens søn Poul Jensen Nielsen i Vrensted, 2 år gl.

 

7. juli 1841 fæstehusmand Peder Christensen på Løth, gift med Ane Nielsdatter. Børn med Else Christensdatter: Heile Pedersen, 28 år, Ane Kirstine Pedersdatter, gift med husmand Niels Jensen i Børglum. Med Ane Jensdatter: Else Pedersdatter, tjener Niels Ellitsgaard i Vejby, Mette Johanne Pedersdatter, 13 år, hjemme. Enkens lavværge husmand Christen Pedersen på Løth. Se side 101b.

 

Side 96

26. juli 1841 husmand Jens Andersens søn Anders Jensen af Vrensted.

 

10. august 1841 husmand Thomas Jacobsens datter Anne Marie i Vrensted, 1 år gl.

 

Side 97

18. august 1841 smed Mads Eriksens datter Kathrine Madsdatter i Børglum, 3 år.

 

19. august 1841 gårdfæster Søren Nielsen i Vittrup, 64 år, anmeldt af sønnen Søren Sørensen.

 

26. august 1841 husfæster Peder Christensen Kudsks nyfødte søn i Vrensted.

 

2.september 1841 husmand Niels Jensens søn Jens Andreas Nielsen i Børglum, 1 år.

 

19. september 1841 gårdmand Anders Damsgaards datter Johanne Christensdatter i Børglum, 2 år.

 

19. september 1841 gårdfæster Søren Nielsen i Vittrup, gift med Kirsten Jensdatter. Hendes lavværge gårdmand Thøger Jensen i Vittrup. Børn: Jens Sørensen, husmand i Lyngby, Niels Sørensen, tjener på Børglum Kloster, myndig, Søren Sørensen, 22 år, Rasmus Peter Sørensen, 15 år, Jens Christian Sørensen, 10 år, Karen Sørensdatter, ugift, Maren Sørensdatter, ugift, Marie Kirstine Sørensdatter, 19 år, Kirsten Sørensdatter, 12 år, hjemme. Se side 102b.

 

Side 98

29. september 1841 husfæster Jens Jensen Kulstrup i Lyngby Torp.

 

3.oktober 1841 husmand Niels Gregersens datter Maren Nielsdatter af Løth.

 

4. oktober 1841 pigen Zidsel Gregersdatters uægte datter Ane Marie Madsdatter i Skjøttrup.

 

10. oktober 1841 gårdmand Niels Holms datter Ane Nielsdatter i Skjøttrup, 4 år.

 

10. oktober 1841 gårdmand Søren Thomsens datter Ane Sørensdatter i Vejby, 3 år.

 

15. oktober 1841 husmand Niels Jensen Smeds kone Maren Christensdatter i Harritslev. Uskiftet bo.

 

22. oktober 1841 husmand Jens Jensen Kulstrup i Lyngby Torp, gift med Mette Jørgensdatter. Børn med Zidsel Pedersdatter: Jens Jensen, selvejerhusmand i Lyngby Torp, Niels Jensen, selvejerboelsmand i Bagterp ved Hjørring, Peder Jensen, selvejerboelsmand i Lyngby Torp, Ane Marie Jensdatter, gift med gårdfæster Søren Christensen i Børglum, Mette Jensdatter, ugift, hjemme. Med enken: Ane Marie Jensdatter, 3 uger gl. Enkens lavværge gårdmand Christen Hoven af byen, de umyndiges formynder gårdmand Niels Jensen Bolle.

 

Side 99b

22. oktober 1841 gårdmand Niels Pedersens søn Mads Nielsen i Mariegaard.

 

Side 101

12. december 1841 gårdmand Jørgen Nielsen i Vittrup hanss fader, fattiglem Niels Jacobsen i Børglum.

 

Side 102b

8. januar 1842 husmand Thomas Christian Andersen af Sejlstrup anmeldte, at husfæster Jens Larsen Lies hustru Maren Christensdatter af Vrensted var død. Uskiftet bo.

 

Side 104

20. januar 1942 husmand Anders Andersen af Vrensted anmeldte, at husmand Hans Pedersen Bertelsen var død. Uskiftet bo.

 

2. februar 1842 husmand Peder Pedersens kone Maren Andersdatter af Tømmerby. Uskiftet bo.

 

15. marts 1842 husmand Niels Christensen af Børglum anmeldte, at gårdmand Peder Larsen Hordenberg var død. Uskiftet bo.

 

15. marts 1842 gårdmand Niels Erichsens kone Else Sørensdatter i Vittrup.

 

16. marts 1842 husmand Søren Jespersens søn Jens Christian Sørensen i Børglum.

 

Side 104b

31. marts 1842 skovfoged Larsen Pedersens datter Marie Larsen i Skovhuset, Ugilt sogn, 1 år.

 

2. april 1842 gårdfæster Peder Larsen i Hordenberg, gift med Inger Christensdatter. Søskende: Maren Larsdatter, gift med gårdmand Peder Suderboe i Waarsøe, Karen Larsdatter, gift med gårdmand Jens Christensen af Over Heislet i Ugilt sogn, Ane Larsdatter, gift med smed Simon Christensen af Teglhuset i Hørmested sogn, halvbroder Lars Jensen, gårdmand i Tryde i Dronninglund sogn, Jens Christian Jensen, tjener consul Brgen i Frederikshavn. Se side 113, 115b.

 

Side 105b

9. april 1842 husmand Peder Pedersens hustru Maren Andersdatter i Tømmerby. Børn med enkemanden: Hans Peter Pedersen, 19 år. Af et tidligere ægteskab Anne Johanne Hansdatter, ugift, tjener i Stenum. Deres morbroder husmand Niels Andersen af Tømmerby var værge.

 

Side 106

13. april 1842 gårdfæster Niels Eriksens hustru Else Sørensdatter i Vittrup. Deres børn: Maren Nielsdatter, gift med Peder Andersen, i stærvboet, Ellen Nielsdatter, ugift og hjemme. Deres morbroder gårdmand Christen Hansen af Jelstrup var formynder.

 

Side 107b

19. april 1842 gårdmand Niels Mikkelsens søn Mikkel Larsen Nielsen i Skjøttrup, 3 uger.

 

16. maj 1842 Claus Pedersen Sloth anmeldte, at almisselem Karen Pedersdatter var død.

 

23. maj 1842 gårdmand Jens Madsens søn Anders Jensen i Vejby.

 

Side 108

4. juni 1842 gårdmand Christen Madsens datter Else i Stenberggaard, 3 uger.

 

26. juni 1842 gårdmand Christen Knudsens datter Christiane i Sundsted, 1 år gl.

 

7. juli 1842 gårdfæster Peder Poulsens søn Anders Peter Poulsen i Vejby.

 

10. juli 1842 husmand Peder Matthisens datter Ane Pedersdatter i Lyngby Torp.

 

7. august 1842 husmand Søren Nielsen af Vittrup, gift med Else Mortensdatter. Anmeldt af sognefoged Mads Jensen. Testamente af 31. december 1830.

 

14. august 1842 husmand Jens Olesens søn Ole Christian Jensen i Vrensted, 1 år gl.

 

Side 109

25. august 1842 gårdmand Anders Matthias Nielsens datter Ane Marie i Vrensted, 2 dage gl.

 

30. august 1842 husmand Christen Andersen Hønsholm i Aasendrup og fraskilte hustru Ane Johanne Larsdatter. Manden sad i Hjørring Arrest, mistænkt for overfald og drab på husmand Jens Jensen Post. Konens lavværge gårdmand Lars Larsen af Aasendrup. Se side 111, 113, 119b, 122, 124, 133b.

 

Side 111

15. september 1842 husmand Niels Christian Christensen i Vittrup. Uskiftet bo.

 

14. oktober 1842 gårdmand Lars Christensens kone Kirsten Terkildsdatter af Aasendrup.

 

Side 111b

25. oktober 1842 gårdmand Yde Jensens kone Dorthe Jensdatter i Vejby. Testamente side 117b.

 

12. november 1842 Kirsten Terkildsdatter, gårdfæster Lars Christensens hustru i Aasendrup. Børn: Christen Larsen, 15 år, Thomas Christian Larsen, 14 år, Lars Peter Larsen, 10 år, Søren Larsen, 6 år, Mads Larsen, 1 år, Maren Larsdatter, 12 år, Kirsten Marie Larsdatter, 7 år, Mariane Larsdatter, 4 år. Deres fødte værge var selvejergårdmand Jens Jensen af Ruberg.

 

Side 112b

15. november 1842 husmand Lars Olesens kone Ane Christensdatter af Stenum.

 

21. november 1842 gårdmand Peder Poulsens broder, tjenestekarl Mikkel Poulsen af Vejby.

 

Side 113

25. november 1842 gårdmand Niels Clausens søn Søren Nielsen af Vrensted, 7 år gl.

 

Side 113b

11. december 1842 gårdmand Kjeld Jensens søn Jens Christian af Vejby, 3 uger gl.

 

Side 114

17. december 1842 skolelærer Ole Thomsen Hovalt i Børglum Vestre skole, gift med Maren Kathrine Jensdatter. Hendes lavværge Anders Jensen Mariegaard af Skjøttrup. Børn: Thomas Olesen, 26 år, bor i Ruberg sogn, Jens Christian Olesen, 20 år, hjemme, Johanne Kirstine Olesdatter, gift med husmand Steffen Jensen i Hundelev, Kirsten Marie Olesdatter, gift med husmand Jens Hansen i Furreby, Christiane Olesdatter, ugift, tjener i Tolstrup Præstegaard. Formynder gårdmand og sognefoged Christen Larsen Østergaard af Skjøttrup. Se side 119, 125.

 

Side 118b

1.januar 1843 fattiglem Jens Andersen i Vrensted.

 

28. januar 1843 gårdmand Christen Jensen Østergaards datter Inger Marie i Skjøttrup, 12 år gl.

 

4. februar 1843 husfæster Hans Pedersen Bertelsen i Vrensted, gift med Ane Nielsdatter. Enkens lavværge ungkarl Peder Larsen. Børn: Else Marie Hansdatter, 9 år, Kirsten Hansdatter, 6 år, Jens Hansen, 2 år. Deres formynder var gårdmand Anders Nielsen af Vrensted.

 

Side 120b

23. februar 1843 gårdmand Peder Mortensen Pyts kone Johanne Larsdatter i Vrensted. Børn: Mette Nielsdatter, gift med gårdmand Anders Andersen Glarmester af Vrensted, Inger Marie Nielsdatter, gift med gårdmand Lars Andersen Aae i Sulsted sogn, og afg. gårdmand Christen Nielsen i Øster Hjermitslev, hans børn Niels Christensen, 29 år, af Tømmerby, Christen Hansen Christensen, 21 år, hos moderen, Johanne Marie Christensdatter, Karen Christensdatter, Inger Marie Christensdatter, Marie Christensdatter, alle hos moderen.

 

23. februar 1843 gårdmand Peder Thøger Christensens datter Kirsten Marie i Aasendrup.

 

Side 122b

21. april 1843 Zidsel Jørgensdatter i Skjøttrup, enke efter gårdfæster Mads Hansen. Børn: Jørgen Madsen, 28 år, hjemme, Poul Madsen, 20 år, Mariane Madsdatter, Karen Madsdatter, Maren Madsdatter, Ane Madsdatter, alle ugifte. Deres halvbroder, husmand Niels Madsen af Aasendrup, var formynder. Se også side 126b, 132, 135b.

 

Side 124

21. april 1843 husmand Anders Jensen Kanstrup i Børglum. Søskende: en halvbroder, husmand Jens Jensen i Aaslehede, og en søster gift med husmand Jens Nielsen Søndergaard af Løth.

 

Side 126

4. juni 1843 husfæster Niels Pedersen Bødkers kone Kirsten Sørensdatter af Tidselbak.

 

Side 127

16. juli 1843 husmand Niels Pedersen Bødker anmeldte, at indsidder Hans Pedersens søn Niels Peter Hansen var død.

 

18. juli 1843 husmand Mikkel Pedersen af Vrensted. Uskiftet bo.

 

13. august 1843 gårdmand Niels Nielsen Morilds hustru Zidsel Christensdatter af Kringelborren i Ugilt sogn. Deres børn: Niels Christian Nielsen, 32 år, hjemme, og Mariane Nelsdatter, ugift. Hendes formynder var skovrider Clausen af Kaalborre.

 

Side 128b

12. september 1843 husmand Ole Jensens datter Ane Margrethe Olesdatter af Fristrup.

 

14. oktober 1843 husmand Christen Mikkelsen af Vejby.

 

Side 129

22. oktober 1843 husfæster Søren Jensen Ilder af Fristrup. Uskiftet bo. Anmeldt af sønnen, ungkarl Jens Christian Sørensen.

 

24. oktober 1843 gårdmand Christen Larsen Ledets kone Johanne Marie Christensdatter af Thise Mark. Deres børn: Lars Christian Christensen, 26 år, Thomas Christian Christensen, 23 år, Niels Christensen, 20 år, Jens Peter Christensen, 18 år, Christian Christensen, 11 år, Inger Marie Christensdatter, 7 år. Deres formynder var gårdmand Peder Andersen af Thise.

 

30. oktober 1843 gårdmand Jens Madsens datter Mette Cathrine i Vejby, 3 uger gl.

 

21. november 1843 gårdmand Christen Jensen i Borup.

 

Side 130b

16. december 1843 gårdmand Christen Jensen i Borup, Vraa sogn, gift med Mette Cathrine Pedersdatter. Deres børn: Jens Christensen, 19 år, Johanne Marie Christensdatter, 12 år. Deres fødte værge var gårdmand Søren Jensen af Calum i Serritslev sogn.

 

Side 132

20. december 1843 Christen Jensen af Tømmerby anmeldte, at hans svigermoder, Heile Madsens kone Ane Thorsdatter var død.

 

24. december 1843 husmand Hans Pedersens datter Ane Hansdatter, 22 år gl.

 

Side 132b

7. januar 1844 husmand Iver Jensens kone Ingeborg Jørgensdatter af Vittrup. Hendes børn med Lars Larsen: Lars Larsen, 12 år, hvis fødte værge var selvejergårdmand Christian Kaiholm af Ruberg sogn.

 

Side 133b

1.februar 1844 husmand Jens Christensen Tofts søn Christen i Vrensted, 10 år gl.

 

4. februar 1844 husmand Jens Pedersen Thorup af Aasendrup. Anmeldt af hans myndige søn Peder Nielsen Jensen.

 

Side 135b

7. februar 1844 ungkarl Niels Mouritsen anmeldte, at husfæster Søren Nielsen Mahlins kone Kirsten Pedersdatter af Løth var død. Anmelderen var deres plejesøn. Myndige arvinger var gårdmand Erik Christensen af Vrensted, gårdmand Ole Jensen af Hvilshøj, husmand Claus Pedersen af Løth og husmand Peder Sørensen af Hallund sogn.

 

25. marts 1844 afdøde gårdmand Chisten Jensen og enken Mette Cathrine Pedersdatters datter Johanne Marie Christensdatter af Borup, 12 år gl. enkens lavværge Johan Poulsen i Borup. Søskende: helbroderen Jens Christensen, mindreårig, og halvsøsteren Mette Marie Jensdatter, gift med skrædder Peder Jensen. Se også side 136.

 

Side 136

10. april 1844 husmand Niels Sørensen Holmen anmeldte, at ugifte fruentimmer Maren Christensdatters barn Ane Margrethe Nielsdatter var død, 13 år gl.

 

8. maj 1844  gårdmand Anders Damsgaards søn Jens af Børglum, 14 dage gl.

 

9. maj 1844 Jens Christian Andersens moder Johanne Ydesdatter, boelsmand Anders Jensens kone af Kirkholm.

 

9. juni 1844 gårdmand Anders Poulsens datter i Skøttrup, Kirstine Andersdatter, 2 1/2 år.

 

26. juni 1844 Peder Christensens datter Karen Pedersdatter i Stadshede.

 

25. juni 1844 gårdmand Jens Roms kone i Børglum.

 

28. juni 1844 gårdmand Christen Madsens tjenestepige Maren Olesdatter i Steenberggaard.

 

4. juli 1844 gårdmand Søren Christensens plejedatter Kirstine Nielsdatter i Børglum.

 

8. juli 1844 gårdfæster Jens Christensen Roms hustru Mette Jensdatter i Børglum. Søskende: halvbroder Søren Jensen, husmand i Jelstrup sogn, helsøster, afg.  Karen Jensdatter, gift med husmand Niels Christensen i Børglum, hendes datter Karen Nielsdatter, ugift.

 

Side 139

9. juli 1844 gårdfæster Lars Christian Nielsens enkes søn Lars Peter Larsen af Vejby, 14 år gl.

 

17. juli 1844 husmand Niels Andersen Glarmesters kone Ane Christensdatter i Vrensted.

 

3. august 1844 gårdmand Anders Christensen Møllers datter Margrethe Andersdatter i Børglum, 12 år.

 

9. august 1844 gårdmand Anders Poulsens datter Johanne Marie Andersdatter i Skøttrup, 20 uger gl.

 

13. august 1844 husmand Erik Frøkjærs søn Jens Eriksen i Fristrup.

 

Side 139b

31. august 1844 gårdmand Christen Mikkelsens kone Walborg Thomasdatter i Vrensted. Børn: Dorthe Christensdatter, gift med Peder Jensen Smed i Stenum, Inger Kirstine Christensdatter, gift med Peder Pedersen Smed i Vrensted, Thomas Christensen, 21 år. Se side 139b

 

6. september 1844 gårdmand Anders Christensen Møllers datter Kirstine Andersdatter i Børglum, 18 uger gl.

 

14. september 1844 gårdmand Ole Madsens plejedatter Ane Marie Christensdatter i Fristrup, 7 år gl.

 

23. september 1844 gårdfæsterske Christen Jensens enke Mette Cathrine Pedersdatter i Borup, hendes svigersøn Peder Jensens barn Johanne Marie Pedersdatter, 6 dage.

 

Side 140

20. oktober 1844 husmand Niels Peter Pedersens hustru Mette Jensdatter af Vittrup Kjær. Uskiftet bo.

 

6. november 1844 gårdmand Mads Mikkelsen i Vittrup. Børn: Johanne Madsdatter, gift med gårdmand Niels Peter Jensen i Vittrup, Kjeld Madsen, Christen Madsen, hvis kurator var gårdmand Christen Christensen Spang i Vittrup. Se side 141.

 

21. november 1844 udflyttergårdmand Lars Jensens søn Jens Larsen af Børglum, 3 år gl.

 

26. november 1844 gårdmand Adolph Nielsen i Lyngby Torp, gift med Kirsten Jensdatter. Hendes lavværge gårdejer Christen Svendsen af Lyngby. Vidner sognefoged Niels Mikkelsen og gårdmand Niels Pedersen af Lyngby. Børn: Niels Adolphsen, 30 år, Jens Adolphsen, 20 år, Ane Adolphsdatter, gift med husmand Niels Toft Mortensen af Sønder Lyngby, Kirsten Adolphsdatter, ugift.

 

11. december 1844 husmand Søren Thomsens datter Mette Kirstine Sørensdatter i Vrensted. 

 

Side 141

30. december 1844 drengen Lars Peter Larsen af Vittrup. Moderen, enke Mette Nielsdatter af Vejby, hvis lavværge var gårdmand Anders Mikkelsen af Smidstrup, og broderen Niels Larsen, 22 år, søsteren Ellen Marie Larsdatter, gift med Mads Christian Jensen, Niels Peter Larsen, umyndig. Kurator for brødrene sognefoged Christen Jensen af Vejby.

 

Side 142

31. december 1844 gårdmand Christen Knudsens søn Christen Christensen i Sundsted, 14 uger gl.

 

10. januar 1845 gårdmand Anders Jensens datter Karen Kirstine Andersdatter i Kirkholm, 13 år gl.

 

15. januar 1845 gårdmand Lars Jensen Spids datter Anne Christensdatter i Børglum, 4 år gl.

 

22. januar 1845 husmand Anders Jensen Junior af Kirkholm. Se side 142b.

 

25. januar 1845 gårdmand Lars Simonsens søn Jørgen Larsen i Sundsted, 2 år gl.

 

Side 142b

31. januar 1845 gårdmand Christen Christensen Spangs kone Johanne Marie Jensdatter i Vittrup. Børn: Peder Christensen, 27 år, Christen Christensen, 23 år, Karen Margrethe Christensdatter, ugift.

 

Side 143b

Gårdmand Jens Pedersens datter Johanne Kirstine Jensdatter i Børglum, 4 år.

 

20. februar 1845 husmand Anders Nielsens søn Søren Andersen i Skøttrup, 5 år gl.

 

22. februar 1845 gårdmand Niels Mikkelsens datter Else Cathrine Nielsdatter i Skøttrup, 1 år gl.

 

Side 144

23. februar 1845 husmand Christen Nielsen Gartners tjenestepige Birthe Marie Sørensdatter i Fristrup.

 

23. februar 1845 husmand Jens Madsen Tidselbaks søn Mads Jensen, 7 år gl.

 

28. februar 1845 lejehusmand Hans Jensen Smeds søn Niels Hansen i Vrensted, 2 år gl.

 

23. april 1845 husmand Søren Thomsens søn Thomas Peter Sørensen af Vrensted, 31 år gl.

 

27. april 1845 gårdmand Anders Christian Jensens broder, tjenestedreng Søren Christian Jensen af Vrensted.

 

11. maj 1845 husmand Christen Nielsen Gartners datter Johanne Marie Christensdatter i Fristrup, 3 år gl.

 

12. juni 1845 gårdmand Jens Christian Gregersens datter Ane Marie Jensdatter af Skjøttrup, 20 uger gl.

 

16. juni 1845 gårdmand Anders Jensen Spil af Børglum anmeldte, at gårdmand Jens Christensen Rom var død. Søskende: halvbroder gårdmand Jens Christensen Christensen af Broens Mølle i Hørby sogn, og halvbroder gårdmand Anders Christensen af Sønder Rom i Taars sogn.

 

Side 144b

2. august 1845 gårdmand Yde Jensen af Vejby anmeldte, at husmand Niels Nielsen af Wangen var død. Se side 146

 

21. august 1845 husmand Knud Jensens datter Ane Marie Knudsdatter i Vrensted, 7 år gl.

 

25. august 1845 husmand Christen Kjeldsen Munk af Fristrup. Enkens lavværge Lars Pedersen.Se side 146.

 

29. august 1845 gårdmand Jesper Sørensens broder Hans Sørensen af Fristrup.

 

Side 145

12. september 1845 husmand Christen Laursen af Sundsted. Anmeldt af sønnen Laurs Christensen.

 

4. november 1845 gårdmand Ole Madsens kone Maren Nielsdatter af Fristrup. Børn: Niels Olesen, myndig, Mads Olesen, myndig, og svigersønnen Niels Christian Hjortnæs. Se side 145b.

 

4. november 1845 husmand Peder Mikkelsens søn Niels Mikael Pedersen af Vittrup.

 

3. december 1845 husmand Niels Jacobsens datter Ane Nielsdatters uægte barn Ane Cathrine Andersdatter af Vrensted, 4 år gl.

 

12. december 1845 gårdmand Jens Poulsens søn Poul Jensen i Skøttrup, 4 år gl.

 

23. december 1845 ungkarl Christen Thomsen af Børglum Kloster hans broder tjenestekarl Anders Peter Thomsen hos Christen Degn på Aaslehede.

 

31. december 1845 husmand Jens Olesen af Vrensted anmeldte, at fattiglem Ane Christensdatter var død.

 

Side 145b

7. januar 1846 Thøger Christian Jensens svigerfader Mikkel Nielsen Lie af Vrensted. Afdøde havde modtaget almisse.

 

14. januar 1846 gårdmand Jens Madsens datter Marie Jensdatter af Vejby, 6 år gl.

 

 Side 146

18. februar 1846 indsidder Jens Christian Andersens fader, boelsmand Anders Jensen af Kirkholm.

 

Side 146b

4. marts 1846 sognefoged Christen Jensens datter Mette Christensdatter af Vejby, 7 år gl.

 

5. marts 1846 gårdmand Lars Christensens datter Ane Larsdatter i Aasendrup, 10 uger gl.

 

7. marts 1846 husmand Thomas Jacobsens datter Ane Marie Thomasdatter af Vrensted, 1 år gl.

 

14. marts 1846 gårdmand Christen Pedersens kone Ellen Jensdatter af Kokholm. Børn: Kirsten Christensdatter, ugift.

 

20. marts 1846 Søren Børgesens søn Laust Christian Sørensen af Vittrup, 3 år gl.

 

Side 147

7. april 1846 husmand Niels Thomsen i Furreby, hans broder fæstehusmand Søren Thomsen af Vrensted. Enken i uskiftet bo. Arvinger: husmand Laurs Christensen Slot og husmand Rasmus Jensen af Vrensted, Maren Sørensdatter, gift med indsidder Kjeld Knudsen i Vrensted.

 

22. maj 1846 gårdmand Thomas Ellitzgaards søn Andreas Thomsen i Vrensted, 3 år gl.

 

Side 147b

8. juli 1846 husmand Jens Larsens datter Inger Marie Jensdatter i Vittrup, 9 år.

 

14. juli 1846 husmand Niels Thomsen af Vrensted, gift med Else Marie Poulsdatter. Børn: Thomas Jensen Nielsen, 10 år, Johanne Nielsdatter, 4 år. Enkens lavværge gårdmand Jens Poulsen i Skøttrup, børnenes formynder gårdmand Lars Pedersen af Mariegaard.

 

10. august 1846 gårdmand Jens Christensens søn Peder Jensen af Vittrup, 2 år gl.

 

29. august 1846 gårdmand Peder Christensen Smed i Vittrup, gift med Sidsel Jørgensdatter. Hendes lavværge sognefoged Mads Jensen. Se side 149b.

 

12. september 1846 gårdmand Anders Christensen Møllers datter Kristine Andersdatter af Børglum, 4 år gl.

 

14. september 1846 gårdmand Anders Jensen Mariegaards kone Karen Nielsdatter af Skøttrup. Se side 149b.

 

Side 148b

29. oktober 1846 gårdmand Lars Jensen Udflytters søn Jens Andersen af Børglum, 8 dag gl.

 

30. oktober 1846 gårdmand Anders Christensen Damsgaards søn Johan Christian Andersen i Børglum, 3 uger gl.

 

18. november 1846 husmand Niels Nielsen af Wangen i Vejby sogn, gift med Inger Marie Jespersdatter. Børn med Karen Sørensdatter: Anders Nielsen, 18 år. Med enken: Dorthe Cathrine Nielsdatter.

 

Side 149

21. november 1846 husmand Niels Jensen Skrædders søn Jens Andreas Nielsen i Børglum, 2 år gl.

 

Side 149b

26. december 1846 husmand Christen Christensen Vollerup af Børglum, gift med Ane Kirstine Knudsdatter. Hendes lavværge Poul Pedersen. Børn: Christen Christensen, 12 år, Johanne Christensdatter, 6 år. Deres formynder var husmand Christen Pedersen af Løth, gift med afdødes søster. Se side 153.

 

Side 150

2. januar 1847 ungkarl Hans Peter Pedersens fader husmand Peder Pedersen af Tømmerby.

 

26. januar 1847 gårdmand Erik Christensen af Vrensted.

 

10. februar 1847 gårdmand Christen Knudsens søn Christen Christensen af Sundsted, 1/2 år.

 

24. marts 1847 gårdmand Ole Madsens hustru Maren Nielsdatter i Fristrup. Børn: Mads Olesen, 26 år, hjemme, Niels Olesen, 25 år, garder ved regimentet i København, Maren Olesdatter, ugift, Ane Margrethe Olesdatter, ugift, begge hjemme, Johanne Olesdatter, død, forhen gift med Niels Christian Christensen Hjortnæs af Vrensted, deres datter Mette Marie Nielsdatter, 3 år gl. Formynder for Niels var husmand Jacob Sørensen Dreyer af Fristrup, for døtrene gårdmand Lars Nielsen Damsgaard af Fristrup.

 

Side 152

29. marts 1847 gårdmand Erik Christensen af Vrensted, gift med Ane Christensdatter. Hendes lavværge gårdmand Christen Christensen Rykind af Vrensted. Børn: Christen Eriksen, 27 år, gårdmand i Vrensted, Jens Christian Eriksen, 24 år, hjemme, Niels Christian Eriksen, 16 år, Niels Eriksen, 12 år, Maren Eriksdatter og Kirsten Eriksdatter, ugifte og hjemme.

 

Side 152b

4. april 1847 gårdmand Niels Andersens tvillingsøn Niels Nielsen af Vittrup, 14 dage gl.

 

19. maj 1847 gårdmand Peder Jensen Andersens datter Ane Johanne Pedersdatter af Vittrup, 11 dage gl.

 

26. maj 1847 husmand Christen Thomsens datter Mette Marie Christensdatter af Vrensted, 2 år gl.

 

Side 153b

24. juni 1847 husmand Peder Jensen Koks datter Waldborg Marie Pedersdatter i Børglum, 14 uger gl.

 

3. juli 1847 tjenestekarl på Børglum Kloster Niels Sørensen Bjørndahl, død på Hjørring Sygehus. Se side 154b, 156.

 

Side 154

6. juli 1847 gårdmand Peder Jensen Poulsens søn Christian Michael Pedersen i Vejby.

 

17. juli 1847 husmand Jens Jensens plejedatter Maren Kirstine Nielsdatter i Aaslehede, 1 år.

 

Side 154b

29. juli 1847 husmand Christopher Larsens kone Ane Nielsdatter på Løth. Afdødes myndige hel- og halvsøskende: gårdmand Lars Nielsen i Skjøttrup, Kjeld Nielsen og Jens Nielsen af Skjøttrup, Else Nielsdatter, enke efter Ole Sørensen af Skjøttrup, husmand Anders Nielsen i Vrensted, gårdmand Erik Nielsen i Gaarestrup. Se side 156b

 

3. august 1847 gårdmand Christen Madsens søn Jacob Christensen af Stenberggaard, 1/4 år.

 

Side 155a

28. september 1847 husfæster Christen Sørensens kone Mette Marie Nielsdatter på Løth. Efterlader sig en umyndig datter. Uskiftet bo.

 

30. november 1847 gårdfæster Anders Nielsen af Vrensted, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge var Thomas Bertelsen af Løkkens Mølle. Børn med Else Christensdatter: Niels Andersen, 32 år, tjener i København, Ane Marie Andersdatter, gift med gårdmand Christen Thomsen i Vrensted by, Inger Marie Andersdatter, gift med gårdmand Christen Mikkelsen af byen. Med enken: Ole Andersen, 20 år, hjemme, Christen Andersen, 18 år, tjener i Vrensted, Niels Christian Andersen, 17 år, hjemme, Peder Andersen, 14 år, hjemme, Jens Christian Andersen, 9 år, Else Andersdatter, gift med gårdmand Niels Christian Hjortnæs i Vrensted.

 

Side 156

8. december 1847 fattiglem Niels Hansen.

 

22. december 1847 husmand Peder Andersens datter Margrethe Pedersdatter i Sundsted, 14 uger gl.

 

Side 156b

1.januar 1848 gårdmand Peder Larsen Gaardens kone Johanne Marie Jørgensdatter i Vittrup. Deres fælles søn Lars Pedersen, 4 år gl., havde som formynder husmand Peder Mathiasen Pedersen af Lyngby Torp, som er gift med afdødes søster. Se side 158.

 

4. januar 1848 gårdmand Niels Mikkelsens søn Anders Christian Nielsen i Skjøttrup, 2 år gl.

 

5. januar 1848 gårdmand Niels Andersens søn Jørgen Nielsen i Vittrup, 9 måneder gl.

 

5. januar 1848 gårdmand Lars Simonsens kone Else Jørgensdatter i Sundsted. Uskiftet bo med 5 umyndige fællesbørn. Føllesbørn: Simon Larsen, 12 år, Maren Larsdatter, 14 år, Ane Larsdatter, 10 år, Inger Marie Larsdatter, 7 år, Johanne Kirstine Larsdatter, 2 1/2 år, alle hjemme. Deres morbroder sognefoged Mads Jørgensen af Vrensted var værge. Se side 159.

 

Side 157

26. januar 1848 husmand Christen Sørensens hustru Mette Marie Nielsdatter af Tidselbak. Deres børn: Søren Christian Christensen, 20 år, Niels Christian Christensen, 14 år, Marie Christensdatter, ugift og hjemme. Deres kurator var gårdmand og sognefoged Lars Jensen Udflytter af Børglum.

 

Side 159

26. januar 1848 husmand Jens Andersens steddatter Maren Kirstine Christensdatter i Vrensted, 13 år gl.

 

7. februar 1848 husmand Thorsten Pedersen af Tidselbak anmeldte, at fattiglem Anders Andersen ibidem var død.

 

14. februar 1848 indsidder Jens Christian Jacobsens moder Karen Jensdatter, husmand Jacob Christensen Hvingels hustru på Løth.

 

Side 159b

8. marts 1848 husfæster Anders Nielsen Skjøttrup i Vrensted. Enken Ane Jensdatter ansøger om at hensidde i uskiftet bo med deres fællesbørn.

 

21. marts 1848 husmand Ole Andersens kone Johanne Johansdatter i Vittrup. Afkald fra Søren Christian Børgesen, gift med datteren Maren Olesdatter, Anders Christian Olesen og Peder Christian Thomsen. Se side 160.

 

Side 160

21. april 1848 husmand Christen Thøgersens kone Kirsten Jensdatter i Vrensted.

 

19. maj 1848 skovrider Clausens ældste søn Oluf Christian af Kaalborre.

 

Side 160b

20. maj 1848 husmand Knud Jensens søn Christian Knudsen i Vrensted, 8 dage gl.

 

10. juni 1848 gårdmand Christen Larsen Ledets søn Jens Peter Christensen af Thise, 22 år gl.

 

23. juni 1848 gårdmand Anders Matthias Nielsens kone Ane Andersdatter af Vrensted Udflyttere. Fællesbørn: Jens Andersen, 18 år, Niels Andersen, 4 år, Gjertrud Marie Andersdatter, 16 år, Karen Marie Andersdatter, 13 år, alle hjemme. Deres morbroder selvejerhusmand Kjeld Andersen af Vrensted var værge. Se side 162.

 

24. juli 1848 husmand Niels Pedersens kone Johanne Christensdatter på Stenberg.

 

19. august 1848 husmand Jacob Pedersens kone Inger Andersdatter af Aasendrup.Fællesbørn: Jens Jacobsen, 7 år, Mariane Jacobsdatter, ugift, og Johanne Marie Jacobsdatter, ugift. Deres morbroder, aftægtsmand Ole Andersen af Vittrup, var værge. Se side 161.

 

8. september 1848 husmand Peder Jensens datter Marie Nielsdatter på Vangen.

 

Side 161

12. september 1848 gårdmand Jens Pedersen Nygaard af Linnerup, gift med Ane Larsdatter, hvis lavværge var gårdmand Christen Christensen Dreyer af Linnerup. Fællesbørn: Margrethe Jensdatter, gift med gårdmand Jens Christensen i Øster Brønderslev, Maren Jensdatter, ugift og hjemme, Johanne Jensdatter, gift med Anders Sørensen, Ellen Marie Jensdatter, ugift og hjemme. Se side 161b.

 

Side 161b

Husmand Thorsten Pedersens søn Peder Nielsen af Tidselbak, 1 år gl.

 

20. oktober 1848 pigen Mette Cathrine Christensdatters slegfredbarn Mette Kistine Kjeldsdatter af Vittrup, 7 uger gl.

 

Side 162

16. november 1848 husmand Niels Peter Pedersens kone Mette Jensdatter af Vittrup Hede. Deres fælles barn Maren Nielsdatter, 4 år, havde som værge morbroderen, gårdmand Niels Peter Jensen af Vittrup.

 

Side 164

5. december 1848 gårdmand Niels Clausens steddatter Johanne Andersdatter af Vrensted, 16 år.

 

20. december 1848 husmand Moust Pedersens hustru Ellen Andersdatter af Linnerup. Under fattigvæsenet.

 

21. december 1848 gårdmand Christen Knudsens kone Dorthe Marie Pedersdatter af Vrensted. Deres fællesbarn er en 10-årig søn, Peder Christian Christensen, hvis værge var selvejergårdmand Niels Pedersen af Vrensted Vester Udflyttere. Se side 164b.

 

28. december 1848 tømmermand og indsidder Jens Christian Jacobsens fader husfæster Jacob Christensen Hvingel af Løth, forhen gift med Karen Jensdatter. Fællesbørn: Jens Christian Jacobsen, 39 år, hjemme, Johanne Jacobsdatter, ugift og hjemme. Hendes formynder var husmand Jens Christian Sørensen af Fristrup. Se side 164b.

 

Side 166

25. januar 1849 husmand og smed Lars Nielsens datter Karen Marie Larsdatters uægte søn Lars Christensen, 3 uger gl.

 

29. januar 1849 gårdmand Peder Christensen Smed i Vittrup, gift med Zidsel Jørgensdatter. Hendes lavværge var sognefoged Mads Jørgensen af Vittrup. Hans børn: husmand Niels Peter Pedersen af Vittrup.

 

Side 166b

9. februar 1849 husmand Anders Mikkelsens datter Else Marie Andersdatter af Bomhuset, 4 år gl.

 

10. februar 1849 husmand Thomas Jensen Spils datter Else Marie Thomasdatter af Børglum, 3 måneder gl.

 

Side 167

16. februar 1849 husmand Jacob Sørensen Dreyers hustru Inger Berthelsdatter af Fristrup.

 

17. februar 1849 Jesper Sørensens søn Søren Jespersen af Fristrup, 6 år gl.

 

26. maj 1849 husmand Christen Sørensen Munks tjenestepige Bodil Jensdatter i Steenberg. Afdøde efterlader sig en kæreste, tjenestekarl David Danielsen i Børglum Præstegaard, og et uægte barn, Jens Christian Davidsen. Se side 168.

 

3. juni 1849 avlskarl Niels Jensen Søerhedens datter Maren Nielsdatter af Christiansdahl, 2 år.

 

Side 167b

19. juni 1849 Niels Christensen Møllers kone Mette Larsdatter af Vrensted Udflyttere. Fællesbørn: Christen Nielsen, 29 år, Niels Jensen Nielsen, 26 år, Niels Nielsen, 23 år, Hans Nielsen, 21 år, Anders Christian Nielsen, 20 år, Søren Thomsen Nielsen, 17 år, Maren Kirstine Nielsdatter, 30 år, ugift og hjemme. Se side 168b.

 

Side 168

3. juli1849 husmand Peder Christian Nielsen Kjær af Vejby, gift med Maren Matthiasdatter. Se side 169.

 

Side 168b

24. juli 1849 gårdmand Christen Knudsens søn Anders Christian Christensen i Sundsted, 6 uger gl.

 

25. juli 1849 gårdmand Thøger Jensens svigermoder, fruentimmeret Else Andersdatter af Vittrup.

 

12. august 1849 husmand Peder Mikkelsen af Vittrup, gift med Ane Hansdatter. Se side 169.

 

25. august 1849 tjenestekarl Morten Sørensen af Vrensted, tjenende på Børglum Kloster.

 

5. oktober 1849 husmand Jørgen Christensens kone Ane Marie Christiansdatter af Vittrup.

 

30. oktober 1849 husmand Niels Jacobsen af Vrensted. Se side 169.

 

Side 169

21. december 1849 gårdmand Anders Christensen Møllers datter Christiane Andersdatter af Børglum.

 

30. december 1849 tjenestekarl Christen Nielsens udøbte datter af Vrensted.

 

2. januar 1850 gårdmand Niels Pedersen Mariegaards kone Margrethe Hedvig Madsdatter af  Mariegaard i Fristrup. Se side 175b.

 

10. januar 1850 gårdmand Yde Jensens søn Jens Ydesen af Vejby, 3/4 år gl.

 

Side 169b

24. februar 1850 almisselem Margrethe Sørensdatter, husmand Peder Jensen Thorups enke af Linnerup.

 

12. marts 1850 husmand Knud Pedersens kone Kirsten Hansdatter af Vittrup.

 

6. marts 1850 husmand Christen Larsens kone Margrethe Frederiksdatter af Løth i Børglum Sogn. Fællesbørn: Lars Frederik Christensen, 15 år, Jens Andreas Christensen, 12 år, Christian Wilhelm Christensen, 6 år. Deres formynder var selvejerhusmand Poul Thomas Poulsen af Vesterhede i Vraa Sogn. Se side 177b.

 

14. april 1850 gårdmand Peder Christensens kone Ane Madsdatter i Stadshede, Ugilt Sogn. Fællesbørn: Niels Christian Pedersen, 20 år, legemlig svag og blind, Jørgen Peter Pedersen, 16 år, Christian Ferdinand Pedersen, 13 år, Mads Pedersen, 10 år, hvis formynder var morbroderen gårdmand Peder Madsen af Toftelund ved Sæby, Volstrup Sogn. Se side 174b.

 

26. april 1850 husmand Christen Thøgersens søn, snedker og ungkarl Jens Christian Christensen af Vrensted, 29 år.

 

26. april 1850 Niels Christensens hustru Ane Marie Pedersdatter i Bækgaard, Vrensted. Manden var arresteret for mordet på afdøde, og hans broder Laurs Christensen Sloth, husmand på Vrensted Mark, var til stede. Arvinger: 1. selvejergårdmand Erik Sørensen af Bagterp, afdødes søskendebarn, hendes fader Peder Jensen og Erik Sørensens moder Mette Jensdatter var søskende og for længst døde. 2. Johanne Mortensdatter, enke efter gårdmand Niels Christensen i Gjølstrup, den afdødes moders, Maren Mortensdatters, søster. På hendes vegne mødte gæstgiver Christian Andersen af Løkkensvej i Ruberg Sogn. 3. Niels Mortensen, søn af afdødes morbroder afg. Niels Mortensen af Mariegaard i Børglum Sogn. På hans vegne mødte gårdmand Jens Jacobsen af Gjølstrup. Se side 173b, 175b, 179b. Et hus på Baadstedhede blev solgt på auktion til tjenestemand Ole Christian Laursen for 385 rbd. Niels Christensen Bækgaard samt 3 medskyldige blev dømt til at have livet forbrudt, derfor ingen arv til manden.

 

Side 173b

5. juni 1850 tjenestekarl Poul Christian Pedersen af Nielsminde.

 

Side 174b

14. juni 1854 husmand Peder Larsens steddatter Johanne Marie Jørgensdatter af Vrensted.

 

Side 175

6. juli 1850 gårdmand Christen Knudsens søn Peder Christian Christensen af Vrensted.

 

Side 175b

19. juli 1850 husmand Niels Pedersen Wiingaard af Vejby.

 

Side 177b

4. november 1850 gårdmand Anders Christensen Møllers datter Christiane Andersdatter af Børglum, 8 dage gl.

 

13. november 1850 husmand Thøger Knudsen.

 

19. november 1850 tjenestekarl Jens Thøger Nielsens datter Karen Kirstine Jensdatter af Tidselbak, 21 uger gl.

 

Side 178b

31. december 1850 gårdmand Jens Nielsen på Løth, hans søn Niels Jensen faldet i slaget ved Isted i juli måned. Afdødes søn Jens Nielsen, 4 år, var eneste arving. Hans formynder var gårdmand Anders Svendsen af Kirkensgaard i Sejlstrup, der er broder til den umyndiges for længst afdøde moder Karen Svendsdatter.

 

Side 179

31. december 1850 gårdmand Christen Knudsens søn Peder Christian Christensen af Vrensted.