BØRGLUM KLOSTER 1803-1831

 

26. marts 1803 afg. Christen Andersen i Vrensted, gift med Margrethe Christensdatter. Datter Sidsel Christensdatter, 23 år, hjemme. Hendes værge farbroder gårdmand Ole Christensen i Sundsted, enkens lavværge sognefogden Mads Nørgaard af Vrensted.

 

18. juni 1803 afg Niels Christensen, boende hos Niels Mogensen Smed på Libachen i Vrensted. Søskende: afg. Niels Christensen i Skøttrup, hans børn Christen Nielsen, 41 år, i Vrensted, Karen Nielsdatter, gift med Niels Mogensen på Libachen, afg. Christen Christensen i Vrensted, hans børn Niels Christensen, 48 år, i Hvorup, Sundby Sogn, Christen, 35 år, i Aasendrup, Niels, 33 år, tjener Mads Nørgaard i Vrensted, Maren, gift med Jens Jørgensen i Brødland i Hammer Sogn, afg. Jens Christensen i Vrensted, hans børn Johanne, gift med Christen Jensen i Vrensted, Karen, gift med Niels Laursen på Hald i Ingstrup sogn, Anne, gift med Anders Thomsen i Vrensted, Ellen, 29 år, i Aasendrup, Simon Christensen i Frøkjer, Børglum.

 

25. juni 1803 afg. husfæster Søren Thomsen i Linnerup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Thomas, myndig, tjener i København, Heile, myndig, i Jerslev by, Jens, 16 år, tjener Søren Nørgaard i Vrensted, Karen, gift med Christen Pedersen i stærbvboen, Johanne, gift med Anders Ydesen på Aamarch i Serritslev sogn, Maren, 26 år, tjener i Hvorup, Sundby sogn. Enkens lavværge Kjeld Andersen af Linnerup, børnenes formynder Jens Olesen.

 

14. juli 1803 afg. gårdfæster Lars Christensen i Skøttrup, enkemand. Børn: Michel Larsen, myndig og hjemme, Anne Larsdatter, gift med Jens Olesen i Linnerup.

 

18. juli 1803 afg. Johanne Jensdatter, gårdmand Lars Christensens hustru i Vrensted. Arvinger: Mads Christensen, tjenende hos G. Caspersen & sønner i København, Niels Christensen af Thise og Christen Christensen i stærvbostedet, hvis kurator er gårdmand Anders Madsen af Vrensted.

 

12. aug. 1803afg ungkarl Christen Nielsen hos gårdmand Stephen Nielsen i Skøttrup. Søskende: Jens Nielsen Post i Manne by, Thise sogn, Karen Nielsdatter, tjener i Aalborg.

 

6. sept. 1803 afg. Kirsten Christensdatter, husmand Heile Madsens hustru i Lille Knappeshauge i Tolstrup sogn. Søskende: Christen Christensen i Klæstrup, Jerslev sogn, søsterdatter Mariane Madsdatter, gift med Peder Laursen i Stenum.

 

5. okt. 1803 afg. pige Sidsel Jensdatter i Vrensted. Søskende: Maren Jensdatter, Anne Jensdatter, gift med gårdmand Christen Mikkelsen i Vrensted, Birgitte Jensdatter, ugift, hvis formynder er Melkior Laursen af Vanggaard.

 

31. okt. 1803 afg. Karen Nielsdatter i Vittrup, gårdmand Jens Nielsen Bromands hustru. Halvsøskende: gårdmand Christen Jørgensen i Vittrup, Kirsten Christensdatter, gift med husmand Niels Christensen på Løth, Else Andersdatter, 40 år, på stærvbostedet.

 

31. okt. 1803 afg Anne Nielsdatter på Stenberg, Jens Pedersens hustru. Børn: Christen Ydesen i Vejby, Jens Ydesen i Vittrup, Anders i Aae i Serritslev sogn, Niels Ydesen i Linnerup, Karen Ydesen, gift med Niels Laursen i Vester Brønderslev, Anne, gift med Mads Andersen i Aasendrup, Else, gift med Lars Slot i Vittrup, Maren, gift med Christen Olesen på Løth.

 

7. jan. 1804 afg. gårdmand Niels Christensen Pyt i Vrensted, gift med Johanne Larsdatter. Børn: Christen, 13 år, Mette, 10 år, Inger, 7 år, hvis formynder er deres søskendebarn Mads Sørensen Nørgaard af Vrensted. Enkens lavværge Niels Nielsen Løth.

 

21. marts 1804 afg. Birgitte Madsdatter, gårdmand Jens Nielsens hustru i Schaiberg, Ugilt sogn. Børn: Niels, Jensen, 24 år, Mads Jensen, 12 år, Morten Christian, 6 år, Maren, 22 år, Else, 14 år, Karen Marie, 8 år, alle hjemme. Deres formyndere Christen Jensen fra Lørslev og Jocum Jensen fra Dahls Mølle.

 

30. apr. 1804 afg. tjenestekarl Laurs Jensen hos gårdmand Jens Pedersen i Skøttrup. Søskende: Johanne Jensdatter, gift med Peder Mortensen i Løkkens Mølle, Maren Jensdatter, ugift, hos søsteren, afg. Mette Jensdatter, gift med Laurs Nielsen på Løth, hendes datter Johanne Laursdatter.

 

17. okt. 1804 afg. Kirsten Jensdatter, husmand Heile Madsens hustru i Lille Knappeshauge i Tolstrup sogn. Moderen Maren Jensdatter bor hos en datter i Venneberg, søskende Jens Jensen i Sønderlev i Skallerup sogn, Kristen i Nørre Lyngby, Mette Kirstine, gift med husmand Jens Jensen i Rakkeby, Johanne, gift med gårdmand Anders Vestergaard i Vrensted, Karen, gift med Peder Nielsen i Venneberg.

 

31. okt. 1804 afg. Else Sørensdatter, gårdmand Niels Sørensens hustru i Vrensted. Eneste barn Søren Nielsen, 2 år, hvis tilsynsværge er gårdmand Jørgen Andersen Østergaard af Vrensted.

 

5. dec. 1804 afg. gårdmand Olle Andersen i Sundsted, gift med Pernille Christensdatter. Deres børn: Anders, 24 år, Maren, 30 år, Dorthe, 26 år, hvis formynder er morbroderen selvejer Christen Christensen fra Ingstrup. Kurator for sønnen selvejer Poul Christensen sammesteds. Enkens lavværge Simon Sørensen af Sundsted.

 

11. jan. 1805 afg. Karen Magrethe Jensdatter, husmand Jens Christensen Sands hustru i Ingstrup. Børn: Maren Laursdatter, gift med Christen Nielsen Gorsker i Trudslev, Mette Laursdatter, 26 år, hjemme, Anne Jensdatter, 22 år, tjener Jørgen Kudsk i Trudslev, Maren Jensdatter, 18 år, hjemme.

 

26. jan. 1805 afg. Peder Jensen Leergrav, gårdmand i Vejby, gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Pedersen i Sønderlev i Skallerup sogn, myndig, Peder i Sønderlev, Skallerup sogn, Niels i Vejby, Jens, 23 år, hjemme, Matthias, 15 år, hjemme, Anne, gift med husmand Peder Andersen i Sønder Vraa, Maren, 20 år, hjemme. Enkens lavværge Mads Jensen af Vejby.

 

22. feb. 1805 afg. Mette Nielsdatter, Christen Sørensens hustru i Lyngby Torp. Vidner sognefogden Peder Madsen og gårdmand Adolph Nielsen, begge af Lyngby. Børn: Lars Pedersen, 16 år, Barbra, gift med Jens Christensen Kremer af Vittrup, Sidsel, gift med Jens Jensen Molstrup i Lyngby, Maren, 25 år, ugift, hvis morbroder Jens Nielsen Boller af Lyngby var formynder.

 

6. marts 1805 afg. husmand Mads Andersen i Aasendrup, gift med Anne Ydesdatter. Børn: Anders, myndig, Else, 22 år, tjener i Borup, Ingstrup sogn, hvis morbroder Jens Ydesen af Vittrup var formynder. Enkens lavværge Thomas Sørensen Nørgaard i Aasendrup.

 

11. marts 1805 afg. Poul Pedersen Siøstrup, fæster af Børglum Klosters vindmølle i Fristrup, gift med Maren Mortensdatter. Hendes lavværge er broderen Jens Nielsen Kok af Børglum by, senere gårdmand Peder Nielsen Mariegaard af Fristrup. Moderen Anne Christensdatter i Siøstrup i Aas sogn, søskende Søren Pedersen, fæster af Fastrup Mølle i Uldstrup sogn, Jens Pedersen, ejer af en gård i Sjælland, Else Pedersdatter, enke, er hos moderen, Karen Pedersdatter, gift med Poul Larsen Skomager i Siøstrup, afg. Christen Pedersen i Nyerup i Gislum sogn, hans børn, Jeppe, 9 år, Anne, 7 år.

 

3. apr. 1805 afg. Jens Christensen i Kirkholmen i Vejby, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Christen, myndig, Anders, 24 år, Kirsten, 21 år, Margrethe, 18 år, Kirsten Cathrine, 12 år, Niels, 15 år, Jens, 9 år, hvis formynder er morbroder Jens Jensen Damgaard af Fristrup. Enkens lavværge Peder Ydesen af Vejby.

 

7. maj 1805 afg. Karen Andersdatter, Anders Sørensen Helledes hustru i Vrensted. Børn: Mads Nielsen, 29 år, og Jens Nielsen, 25 år.

12. juni 1805 afg. husfæster Niels Madsen Grønning på Løth i Børglum sogn, gift med Johanne Sørensdatter. Hans børn: Mads Nielsen Grønning i Vejby, Peder Nielsen i Furreby, Christen Nielsen, tjener på Børglum Kloster som studedriver, Birgitte Nielsdatter, gift med Niels Sørensen på Sejlstrup Mark, en dattersøn Knud Sørensen Sandager i København, 14 år, søn af Søren Knudsen Sandager sammesteds. Enkens lavværge Jens Jensen Søndergaard af Løth,.

 

11. nov. 1805 afg. gårdmand Christen Nielsen i Hardenberg, Ugilt sogn, gift med Tove Christensdatter. Søskende: Morten Nielsen, er i stærvboen, Laurs Nielsen, tjener i Schaiberg, Jens Nielsen i Schaiberg, halvbroderen afg. Jens Nielsens børn Jens Jensen, 32 år, tjener i stærvboen, Niels Jensen i Skøttrup, 29 år,  Peder Jensen, 20 år, tjener i Vejby, senere i Furreby, Bodil Jensdatter, 24 år, tjener i Vejby, Dorthe Kathrine Jensdatter, 10 år, i Vejby. Enkens lavværge Peder Friederichsen.

 

3. dec. 1805 afg. Karen Nielsdatter, Niels Mogensens hustru på Libakken i Vrensted. Børn: Mogens Nielsen, soldat i København, Niels, hjemme, Jens, 14 år, tjener i Vrensted, Niels Frandsen, tjener i Ingstrup, Lars, hjemme. Deres morbroder er gårdmand Christen Nielsen af Vrensted.

 

16. feb. 1806 afkald efter Maren Nielsdatter, Hans Andersens hustru af Kragdrup i Taars sogn. Søskende: Johanne Nielsdatter, gift med husmand Christen Nielsen i Hvidsted, Taars sogn, Kirsten Nielsdatter, gift med Christen Jensen i Holt, Bindslev sogn, og afg. Christen Nielsen, hans børn Maren Christensdatter, 14 år, og Else Christensdatter, 4 år. Deres stedfader Mads Christensen i Nørre Bindslev var formynder.

 

17. marts 1806 afg. Anne Andersdatter, Peder Pedersens hustru i Vittrup. Børn: Johanne Pedersdatter, gift med gårdmand Matthias Kjeldsen i Vittrup, Anne Marie Pedersdatter, gift med Niels Kjeldsen, bor på stærvbostedet.

 

29. maj 1806 afg. gårdmand Lars Madsen Kanstrup i Børglum by, gift med Kirsten Jensdatter. Børn af 1. Ægteskab: Anne Larsdatter, gift med gårdmand Jens Andersen i Børglum by. Af 2. Ægteskab: Karen Laursdatter, 5 år, Mads Laursen, ½ år. Enkens lavværge Peder Kanstrup af Børglum.

 

18. juni 1806 afg. gårdmand Niels Jensen Schaiberg i Skøttrup, gift med Anne Heilesdatter. Søskende: Jens Jensen, myndig, tjener i Hardenberg, Ugilt sogn, Poul Jensen, 21 år, tjener i Furreby, Bodil Jensdatter, 23 år, Dorthe Cathrine Jensdatter, 11 år, begge tjenende i Vejby. Enkens Lavværge Søren Nielsen her på stedet, senere hendes fader Heile Christensen af Skøttrup. Formynder for børnene Niels Pedersen Vanggaard af Vejby og kurator gårdmand Christen Svendsen i Furreby.Enkens fæstemand Gregers Nielsen.

 

18. juni 1806 afg. aftægtsmand Laurs Christensen hos gårdmand Jens Nielsen i Skøttrup. Arving gårdmand Christen Svendsen af Furreby.

 

6. nov. 1806 afg. gårdmand Knud Jensen i Knappeshauge i Tolstrup sogn, gift med Maren Johannesdatter. Deres børn: Margrethe, 21 år, tjener i Mellem Mølle, Mette, 19 år, hjemme, Maren, 17 år, tjener i Mellem Mølle, Peder, 14 år, hjemme, Kirsten, 12 år, hjemme, for hvem deres morbroder Søren Johannesen fra Rønnovsholm var formynder. Enkens lavværge Kjeld Andersen af Linnerup. Enkens børn af 1. Ægteskab Christen Pedersen og Johanne Pedersdatters mand Anders Ollesen fra Vestermark i Serritslev sogn var til stede.

 

11. dec. 1806 afg. gårdmand Christen Jensen i Ulstrup by, Ruberg sogn, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Jens, 13 år, Peder, ½ år, Anne, 16 år, Birgitte Marie, 7 år, Maren, 4 år, for hvem gårdmand Jens Christensen af Lyngby blev ansat som værge. Enkens lavværge gårdmand Jens Pedersen af Ruberg.

 

12. feb. 1807 afg. Kirsten Andersdatter, husmand Mads Nielsen Grønnings hustru i Vejby.Børn: Christen Thøgersen, myndig, hjemme, Kirsten Thøgersdatter, gift med gårdmand Niels Ydesen i Vejby.

 

20. feb. 1807 afg. Søren Christensen i Kaalborren, i Ugilt sogn, gift med Anne Jensdatter. Børn: Anne og Kirsten, for hvem deres nærmeste fædrene slægtning gårdmand Christen Christensen fra Overugilt i Ugilt sogn var værge. Enkens lavværge hendes fader gårdmand Jens Nielsen i Stadshede, Ugilt sogn.

 

10. marts 1807 afg. Peder Jensen Steen, røgter på Børglum Kloster, gift med Anne Catrine Nielsdatter. Deres datter Caren Marie Pedersdatter, 3 år, hvis værge er gårdmand Peder Kanstrup af Børglum by. Enkens lavværge gårdmand Jens Sørensen i Børglum.

 

31. marts 1807 afg. Lars Madsen i Vrensted, gift med Johanne Pedersdatter. Søskende: Søren Madsen, husmand i Lørslev, Ugilt sogn, Anders Madsen, husmand i Taars, Mette Madsdatter, aftægtskone i Hvidsted by, Taars sogn, Kirsten, bor i Hvidsted, Maren, huskone i Sindal. Enkens lavværge Christen Olesen af Vrensted.

 

6. maj 1807 afg. gårdmand Simon Christensen i Frøkjær, Børglum sogn, gift med Anne Heilesdatter. 2 myndige sønner Christen og Erich Simonsen, begge hjemme. Enkens lavværge Jens Andersen af Børglum.

9. maj 1807 afg. gårdmand Christen Christensen i Vittrup, gift med Maren Ollesdatter. Børn: Christen, 27 år, Maren, 24 år, begge hjemme. Enkens lavværge hendes broder Niels Ollesen af Vejby.

 

22. maj 1807 afg. Maren Jensdatter, gårdmand Mikkel Larsens hustru i Skøttrup. Deres børn: Lars, 8 år, Maren, 6 år, for hvem deres morbroder Jens Jensen af Fristrup var værge.

 

7. juli 1807 afg. Johanne Andersdatter, indsidder hos Svend Bachs enke i Vrensted. Søskende: Niels Andersen, 18 år, Margrethe Andersdatter, 22 år, Stephen Andersen i Furreby, Jens Andersen i Terpet, Taars sogn, Thomas Andersen i Klæstrup, Niels Andersen i Lørslev, de sidste 4 halvbrødre. På de umyndiges vegne Christen Erichsen af Vrensted.

 

12. okt. 1807 afg. gårdmand Jens Jensen i Fristrup, gift med Maren Andersdatter. Hendes lavværge broderen Jørgen Andersen. Deres børn: Anders, 23 år, Else, gift med gårdmand Mikkel Larsen i Skøttrup.

 

14. okt. 1807 afg. husfæster Mikkel Andersen Skrædder i Vittrup. Gift med Anne Pedersdatter. Deres søn Anders, 5 år, havde som født værge farbroderen Thomas Andersen af Aasendrup i Vrensted sogn. Enkens lavværge husmand Ole Clausen af Vittrup.

 

13. feb. 1808 afg. Birgitte Christensdatter, gårdmand Jens Nielsen Østergaards hustru

i Vittrup. Deres børn: gårdmand Niels Jensen af Vejby, 34 år, Christen, 27 år, Jens, 24 år, Thøger, 19 år, Karen, 31 år.

 

31. marts 1808 afg. Anne Laursdatter, husmand Lars Jensens hustru af Aasendrup. Deres børn: Lars, 23 år, tjener på Børglum Kloster, Jens, 25 år, udkommanderet som soldat, Inger, 20 år, Karen, 20 år, Johanne, 17 år, Maren, 17 år, for hvem deres morbroder Christen Laursen Kudsk af Fristrup var værge.

 

2. maj 1808 afg. Anne Nielsdatter, gårdmand Adolph Nielsens hustru i Lyngby Torp. Børn: Niels Hansen, udkommanderet til flåden ved København, og Lars Hansen, tjener hjemme. Vitterlighedsvidner sognefogden Peder Madsen fra Sønder Lyngby og Christen Sørensen fra Lyngbytorp. Tilsynsværge gårdmand Jens Nielsen Boller af Lyngby.

 

4. juni 1808 afg. gårdfæster Morten Nielsen Gaarden i Vrensted, gift med Maren Andersdatter.Deres børn: Jens, myndig, Niels, gift og bosat i Mariegaard, Anders, myndig, udkommanderet til landeværnstjeneste i Fladstrand, Maren, gift med gårdmand Peder Jensen Bekgaard af Vrensted, Johanne, 15 år, hjemme, for hvem Christen Nielsen i Gaarden, Vrensted var formynder.

 

11. juni 1808 afg. gårdmand Anders Andersen Vestergaard i Vrensted, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Christen, 25 år, hjemme, Margrethe, 22 år, tjener i Vrensted, Zidsel, 19 år, tjener hos sin halvbroder Anders Hovalt på Langbrokjær, alle af 2. Ægteskab, Anne Catrine, 11 år, hjemme, af 3. Ægteskab. Enkens lavværge Niels Nielsen Løth af Vrensted.

 

2. nov. 1808 afg. husmand Jens Christensen Møller af Aasendrup i Vrensted sogn, gift med Anne Ydesdatter. Søskende: Lars Christensen fra Tømmerby, myndig, Peder Christensen fra Stenum, myndig, Maren, gift med Christen Christensen Langbro i Thise, Anne, gift med Jens Jensen af Vester Hjermitslev, Christen Christensen, bor i Ingstrup, Helle Jensdatter, gift med Niels Larsen i Hallund, afg. Maren Christensdatters 2 børn Else Laursdatter og Maren Laursdatter, begge ugifte hos deres fader Laurs Nielsen i Filholm. Enkens lavværge Thomas Sørensen af Aasendrup.

 

5. nov. 1808 afg. Mette Poulsdatter, Anders Gregersens hustru på Løth i Børglum sogn. En uægte søn Christian Pedersen, 11 år, i Fristrup, for hvem hans mosters mand Jens Siøstrup var værge.

 

9. jan. 1809 afg. Johanne Sørensdatter, gårdmand Mads Olesens hustru af Fristrup by. Børn: Ole Madsen, 27 år, landsoldat på Sjælland, og Søren Madsen, 22 år, hjemme. Deres morbroder gårdmand Christen Sørensen af Lyngbytorp var til stede.

 

20. maj 1809 afg. Anne Sørensdatter, husmand Peder Madsen Helledes hustru i Vrensted. Deres børn: Niels, 20 år, Maren, 19 år, Kirsten, 17 år.

 

3. juni 1809 afg. Johanne Nielsdatter, gårdmand Søren Nielsens hustru i Skøttrup. Deres børn: Anne, 6 år, og Johanne, spæd, for hvem sognefogden Jens Jensen af Løkken var værge.

 

10. juni 1809 afg. gårdfæster Søren Nielsen i Aasendrup, gift med Kirsten Jensdatter. Deres børn: Jens, 16 år, Niels, 14 år, Anne, gift med Thomas Andersen i Stenvad, Johanne, gift med Niels Sørensen i Vrensted, Jørgen, 20 år, hjemme, og Else, 18 år, hjemme. Enkens lavværge Jens Mortensen fra Kraghede, senere gårdmand Jens Laursen i Aasendrup.

 

14. juni 1809 afg. husfæster Poul Madsen fra Løth, gift med Sidsel Christensdatter. Søskende: gårdmand Christen Madsen af Ingstrup, Niels Madsen, hos Søren Erichsen i Vrensted, afg. Else Madsdatter, gift med husmand Christen Laursen af Vrensted, hendes børn husmand Mads Christensen i Manne, og Anne Christensdatter, 28 år, tjener i Vrensted. Enkens lavværge Søren Jensen af Fristrup.

 

24. juni 1809 afg. gårdmand Niels Andersen i Vrensted, gift med Sidsel Hansdatter. Børn: Anders Nielsen, 29 år, Christen Nielsen, 24 år, Dorthe Nielsdatter, 26 år. Enkens lavværge Mads Mogensen fra Bagterp. 

 

28. okt. 1809 afg. Bodil Sørensdatter, husmand Niels Olesens hustru i Aasendrup.Deres børn: Søren, 14 år, for hvem handelsmand Hr. Christen Jensen af Løkken var værge.

 

13. jan. 1809 afg. husmand Niels Jensen Holm i Vittrup, gift med Kirsten Jespersdatter. Børn: Jesper, 38 år, tjener i Skøttrup, Peder, 32 år, udkommanderet som landeværn ved Fladstrand, Jens, myndig, udkommanderet til kongelig tjeneste i København, Niels, 18 år, hjemme, Anne Catrine, 34 år, tjener i Skøttrup, Maren, 18 år, hjemme, hvis formynder er gårdmand Mikkel Laursen af Skøttrup. Enkens lavværge gårdmand Christen Jørgensen i Vittrup.

 

13. juni 1810 afg. husmand Christen Madsen af Ingstrup, gift med Dorthe Pedersdatter, hvis lavværge er selvejerhusmand Niels Jensen af Ingstrup. Børn af forrige ægteskab: Mads Christensen, skoleholder i Aaby sogn, Axel Christensen, udkommanderet på Læsø, hans tilsynsværge Just Clemensen. Af sidste ægteskab: Hans Christensen, 10 år, tjener i Øster Borup, Else Christensdatter, 20 år, tjener degnen i Ingstrup, Maren, 12 år, tjener i Borup, Else Kirstine, 5 år, hjemme, for hvem deres morbroder Søren Pedersen fra Ejersted i Saltum sogn var værge.

 

18. juni 1810 afg. Inger Hansdatter, husmand Jens Olesens hustru i Børglum. Børn: Hans Sørensen, brændevinsbrænder i , Else Sørensdatter, gift med Niels Mortensen fra Snarup i Rakkeby sogn, Maren Sørensdatter, ugift , Mette Sørensdatter, gift og bosat i Mors, Inger Sørensdatter, ugift, 26 år, Karen Sørensdatter i Stade i Venneberg sogn. Værge for de umyndige enkemandens broder Mads Olesen fra Fristrup og Mads Mogensen fra Bagterp i Vrensted sogn.

 

19. juli 1810 afg. Poul Thomasen i Aasendrup, gift med Else Andersdatter, hvis lavværge er faderen Anders Vestergaard fra Filholm i Thise sogn. Børn: en nyfødt søn, kaldet Poul Thomasen, 6 uger gl. Enkens søn af forrige ægteskab Laurs Laursen, 2 år, havde som værge Thomas Andersen af stærvboen.

 

19. sept. 1810 afg. Niels Sørensen i Skøttrup, gift med Karen Poulsdatter. Eneste arving en søster Maren Sørensdatter, ca. 52 år, bor i gården, hendes værge Søren Nielsen af byen. Enkens lavværge Steffen Nielsen af Skøttrup.

 

19. sept. 1810 afg. ungkarl Jens Nielsen i Hjortnæs. Søskende: gårdmand Søren Nielsen af Skøttrup, Anne Nielsdatter, gift med Peder Kjeldsen i Venneberg, Birthe Nielsdatter, enke efter Peder Jensen i Hundelev, Jelstrup sogn.

 

22. sept. 1810 afg. Kirsten Clausdatter, Thomas Sørensens hustru i Aasendrup. Deres børn: Else Marie, 12 år, Søren, 7 år, på hvis vegne deres morbroder Niels Clausen fra Skøttrup var til stede.

 

1.dec. 1810 afg. gårdmand Moust Laursen i Børglum, gift med Johanne Nielsdatter, hvis lavværge er broderen sognefoged Peder Nielsen i Mariegaard. Børn: Laurs Moustsen, 31 år, udkommanderet på Samsø, af 1. Ægteskab, Niels Moustsen, 20 år, Jørgen, 14 år, Niels Peter, 11 år, Anne Moustdatter, 24 år, Mette, gift med Christen Jensen Holmen i Horsens sogn, Marie, 9 år. Deres værge morbroder Jens Nielsen fra Fristrup.

 

1.dec. 1810 afg. Mette Nielsdatter, Søren Jacobsens hustru i Fristrup. Børn: Niels Jensen, bosat i Venneberg, ca. 36 år, Jacob Sørensen, 34 år, fæster stærvbostedet, Søren Sørensen, bosat i Vraa, 30 år, en slegfredsdatter Kirsten Andersdatters søn Søren Jespersen, 22 år, i Børglum by. På de fraværendes vegne gårdmand Søren Olesen i Fristrup.

 

31. okt. 1810 afg. Anne Jeppesdatter, Mogens Christensens hustru i Vittrup. Børn: Matthias Christensen, udkommanderet på Samsø, Jens Christensen, bosat i Vrejlev sogn, Høgsted.

 

21. feb. 1811 afg. Anne Jensdatter, gårdmand Christen Michelsens hustru i Vrensted. Børn: Michel Christensen, 2 år, Karen Christensdatter, 4 ½ år, for hvem deres farbroder Peder Michelsen fra Næskjærbro i Ruberg sogn var værge.

 

7. marts 1811 afg. gårdmand Christen Christensen i Børglum, gift med Birgitte Jensdatter. Børn: Jens, 8 år, Christen, 6 år, Niels, 3 år, Johanne, 9 uger, for hvem deres morbroder Jens Jensen fra Lyngbytorp var værge. Enkens lavværge Anders Vestergaard.

 

19. apr. 1811 afg. Niels Ydesen i Vejby, gift med Kirsten Thøgersdatter. Børn: Ellen Nielsdatter, 15 år, hvis farbroder Peder Ydesen af byen var værge. Lavværge for enken Mads Nielsen Grønning.

 

16. sept. 1811 afg. Inger Sørensdatter, gårdmand Peder Michelsens hustru i Næskjærbro, Ruberg sogn. Vidner sognefoged Peder Bødker fra Ruberg og Lars Christensen fra Jelstrup. Børn: Maren Jensdatter, tjener Wilcbech i Jelstrup sogn, 28 år, Gunde Jensdatter, 26 år, tjener i Østergaard i Vittrup, Anne Marie, 23 år, hjemme, Margrethe, tjener i Lønstrup, 19 år, for hvem den fødte værge var gårdmand Niels Jørgensen fra Vrensted.

 

20. dec. 1811 afg. Karen Nielsdatter, husmand Jens Nielsens hustru i Børglum by. Gårdmand Christen Andersen i Børglum er gift med afdødes datter.

 

28. dec. 1811 afg. Maren Nielsdatter, Anders Pedersens hustru i Vejby. Børn: Anders Andersen, 6 år, Zidsel Andersdatter, 14 år, Karen, 11 år, Ane Kirstine, 10 år, for hvem deres slægtning Christen Christensen i Vejby var værge.

 

28. dec. 1811 afg. Kirsten Christensdatter, Peder Moustsens hustru i Børglum by. Deres børn: Moust Pedersen, 25 år, Christen Pedersen, 21 år, Laurs Pedersen, 18 år, Jens, 13 år, Anne, 22 år, Karen, 16 år, Anne Catrine, 10 år, for hvem morbroder Peder Kodahl fra Furreby var tilsynsværge.   

 

10. jan. 1812 afg. Maren Kjeldsdatter, husmand Jens Matthiesens hustru i Vittrup. Børn: Christen Jensen, 29 år, dragon ved Jyske Regiment, Maren Jensdatter, 32 år, tjener i Løkken.

 

15. feb. 1812 afg. gårdmand Christen Olesen i Vejby, gift med Maren Ydesdatter. Deres søn Ole Christensen, 6 år, for hvem farbroder Jens Olesen fra Fristrup var værge. Enkens lavværge Anders Ydesen, gårdmand i Manne, Thise sogn.

 

22. feb. 1812 afg. Mariane Poulsdatter, Mads Hansens hustru i Skøttrup. Deres børn: Niels Hansen, 22 år, Hans, 18 år, Anne, 20 år, Johanne, 16 år, hvis formynder er gårdmand Jens Andersen af Skøttrup.

 

29. feb. 1812 afg. husmand Christen Jespersen i Vrensted, gift med Anne Christensdatter.Børn: Johanne Christensdatter, 18 år, tjener Peder Mariegaard i Børglum sogn, af forrige ægteskab, Jesper Christensen, 14 år, Niels, 12 år, Anne Marie, 7 år, for hvem Niels Jespersen er født værge, men i hans forfald Søren Erichsen af byen. Enkens lavværge Christen Erichsen.

 

2. marts 1812 afg. gårdmand Christen Steffensen i Børglum, gift med Anne Andersdatter. Deres børn: Joseph Christensen, 6 år, Kirsten Christensdatter, 12 år, Johanne, 10 år, for hvem deres slægtning gårdmand Jens Andersen af byen var værge. Enkens lavværge Jens Andersen i byen.

 

2. marts 1812 afg. ungkarl Niels Moustsen i Børglum by. Hans moder Johanne Nielsdatter, søskende Laust Moustsen, myndig, Jørgen, 18 år, Niels Peter, 15 år, Anne Moustdatter, gift med Søren Kjeldsen i Aasendrup, Mette, gift med Christen Holmen i Horsens sogn, Ide Marie, 6 år, hvis værge er Jens Heilesen af byen. Enkens lavværge broderen Peder Mariegaard.

 

1.juni 1812 afg. Kirsten Nielsdatter, husmand Anders Pedersen Fiskers hustru i Vejby. Arvinger afg. husmand Niels Nielsen af Linnerup, hans børn Jeppe Nielsen, myndig, soldat ved 3. Jydske Regiment, for tiden i Lolland, Kirsten Marie Nielsdatter, gift med arbejdsmand Niels Pedersen Tondring i Viborg, Anne Nielsdatter, 30 år, ugift i stærvboet, Mariane Nielsdatter, 21 år, tjener gårdmand Lars Vestergaard i Linnerup, for hvem Niels Pedersen Vindgaard i Vejby var værge.

 

20. apr. 1813 afg. ungkarl Lars Moustsen i Børglum. Søskende: Jørgen Moustsen, 16 år, Niels Peter Moustsen, 14 år, Anne Moustdatter, gift med Søren Kjeldsen i Aasendrup, Mette Moustdatter, gift med Christen Jensen Holmen på Løkkens Kjær, Ide Marie Moustdatter, 11 år, for hvem gmd Jens Poulsen af Børglum var værge.

 

21. apr. 1813 afg. Anne Christensdatter, husmand Lars Jensens enke i Ingstrup. Børn: Jens Larsen, 26 år, Christen Larsen, 22 år, Maren Larsdatter, 30 år, Mette Larsdatter, 28 år, Margrethe Larsdatter, 19 år.

 

23. apr. 1813 afg. Sidsel Christensdatter, gmd Lars Gravers hustru i Vrensted. Sønnen Niels Laursen, 4 år, er eneste arving. For ham var gmd Christen Nielsen Gaarden i Vrensted tilsynsværge.

 

15. maj 1813 afg. Maren Pedersdatter, Søren Jensens hustru i Hordenborg. Eneste arving datteren, Mariane Sørensdatter, 2 år, for hvem Christen Sørensen fra Lørslev var formynder.

 

31. maj 1813 afg. husmand Villads Pedersen i Vejby, gift med Kirsten Pedersdatter. Søskende: Jens Pedersen, husmand på Stenberg i Børglum sogn, afg. Peder Pedersen, hvis datter Anne Pedersdatter er gift med Jens Andersen på Sejlstrup Mark. Enkens lv Jens Jensen på Wangen.

 

18. okt. 1813 afg. boelsmand Jens Jensen på Løth, gift med Anne Pedersdatter, hvis lv er Peder Pedersen af Løth. Eneste barn Jens Jensen, 12 år, har som formynder gmd Anders Jensen Westergaard af Børglum.

28. okt. 1813 afg. gårdmand Peder Simonsen i Skøttrup, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Morten Pedersen, 38 år, Simon Pedersen, 32 år, Magrethe Pedersdatter, 38 år, for hvem gmd Simon Pedersen af Løkkensholm var formynder. Enkens lv gmd Mikkel Laursen af Skøttrup.

 

11. nov. 1813 afg. Dorthe Pedersdatter, husmand Just Clemensens enke af Ingstrup.Børn: Hans Christensen, 14 år, Else Christensdatter, 24 år, Maren Christensdatter, 18 år, Else Kirstine Christensdatter, 8 år, for hvem deres morbroder Søren Pedersen fra Ejersted var formynder.

 

19. nov. 1813 afg. Else Christensdatter, husmand Peder Christensens hustru på Løth.

Børn: Niels Christian Pedersen, 4 år, Heile Pedersen, 1 år, Anne Kirstine Pedersdatter, 2 år, for hvem gmd Anders Jensen af Børglum var værge.

 

31. dec. 1813 afg. gårdmand Anders Olsen i Vittrup, gift med Anne Jensdatter, for hvem Moust Kjeldsen af Vittrup var lavværge. Børn: Niels Andersen, 22 år, Ole Andersen, 20 år, Jens, 18 år, Mads, 4 år, Maren, 19 år, Inger, 11 år, Anne Cathrine, 3 år.

 

1.juli 1814 afg. Ellen Nielsdatter, gårdmand Søren Pedersens kone af Vittrup. Børn: Else Sørensdatter, gift med gmd Niels Eriksen i Vittrup, Kirsten Sørensdatter, 25 år, for hvem gmd Jens Christensen af Vittrup var formynder.

 

1.juli 1814 afg. Jens Nielsen af Skøttrup, gift med Maren Jensdatter. Børn: Anders Jensen, 25 år, Lars Jensen, 11 år, Niels Jensen, 4 år, Anne Jensdatter, 18 år, Karen Marie Jensdatter, 6 år, Sidsel, 4 år, Kirsten, 2 år, for hvem Adolph Nielsen af Lyngby Torp. Enkens lv Jens Andersen af Skøttrup.

 

16. jan. 1815 afg. Jens Andersens enke Karen Christensdatter i Vittrup.Børn: Anders Jensen, 26 år, og Mette Jensdatter, 29 år, hvis formynder var Kjeld Kjeldsen af Vittrup.

 

1.feb. 1815 afg. gårdmand Christen Pedersen i Børglum, gift med Mette Jensdatter, for hvem Jens Sørensen var lv. Afdødes moder Poul Nielsens enke Kirsten Pedersdatter af Børglum var eneste arving.

 

13. feb. 1815 afg. gårdmand Christen Andersen i Kragdrup, gift med Johanne Sørensdatter. Børn: Anne Marie Christensdatter, 3 ½ år, og Mette Johanne Christensdatter, 1 ½ år, for hvem gmd Jeppe Andersen af Wolsholt var formynder. Enkens lv Jens Nielsen af Heiselholt.

 

19. juli 1815 afg. Maren Nielsdatter, gårdmand Niels Jensens hustru af Lyngby Torp. Børn: Anne Kirstine Nielsdatter, gift med Christen Jensen i Gjølstrup, Maren, 27 år, og Anne, 25 år, begge hjemme hos stedfaderen. Deres morbroder Peder Nielsen af Ruberg var formynder. Vurderingsmænd gårdmændene Adolph Nielsen og Christen Sørensen af Lyngby Torp.

 

15. sept. 1815 afg. Birgitte Nielsdatter, husmand Mogens Jensens kone i Linnerup. Børn: Jens Mogensen, 40 år, Niels Mogensen, 37 år, og Mette Margrethe Mogensdatter, 48 år, gift med Jens Nielsen Beck i Bjergby norden for Hjørring. Ved forretningen 22. Maj 1816 er også manden død.

 

27. sept. 1815 afg. Anne Jensdatter, gårdmand Christen Jørgensens hustru af Vittrup. Børn: Christen Christensen, 30 år, Kirsten Christensdatter, 24 år, Mette Christensdatter, 22 år, Karen, 19 år, Anne, 13 år, for hvem gmd Peder Nielsen af Mariegaard var formynder.

 

17. sept. 1815 afg. gårdmand Thomas Jensen i Aasendrup, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Jens, 11 år, Niels, 10 år, Else, 6 år, Kirsten, 5 år, Mette, 2 år. Enkens lv gårdmand Thomas Sørensen af Aasendrup, senere hendes farbroder Peder Thomsen. Børnenes fødte værge deres farbroder Jens Jensen, for hvem selvejer Mads Andersen i Mølgaard, Tolstrup sogn, mødte.

 

14. nov. 1815 afg. gårdmand Jens Olesen i Skøttrup, gift med Anne Larsdatter, hvis lv er gårdmand Michel Larsen af Skøttrup. Børn: Ole Jensen, 17 år, Maren Jensdatter, 15 år, for hvem gmd Søren Olesen af Wasen var formynder.

 

24. nov. 1815 afg. husmand Niels Andersen Back i Vrensted, gift med Dorothea Mortensdatter. Søskende: afg. Svend Back af Vrensted, hans børn Maren Svendsdatter, 22 år, og Karen Svendsdatter, 19 år, Kirsten Back, gift med husmand Lars Nielsen i Vrensted, afg. Maren Back, forhen gift med Peder Hellede i Vrensted, hendes børn Ellen Pedersdatter, gift med skoleholder Mads Ingstrup i Fristrup, Aaby sogn, Maren Pedersdatter, 32 år, og Anne Pedersdatter, 28 år, afg. Karen Back, hendes børn Mads Nielsen i København, 36 år, og Jens Nielsen, 32 år, gift soldat på Møn, afg. Anne Back, hendes børn Niels Pedersen, 40 år, gårdmand i Westermark, Ingstrup, Anders Pedersen, 33 år, hos broderen i Westermark, Anne Pedersdatter, gift med Just Erichsen i Vrensted, og Maren Pedersdatter, gift med podemester Piuart i Øster Svenstrup sogn. Enkens lv Søren Norsker i Vrensted.

 

18. marts 1816 afg. gårdmand Lars Jensen i Kraghedegaard, gift med Karen Jensdatter. Børn: Jens Larsen, 26 år, Søren Larsen, 18 år, Jens Jesper Larsen, 14 år, Maren Larsdatter, 30 år, gift med Poul Laursen i Sønder Ruberg, Bodil, 25 år, for hvem morbroder Christen Jensen af Øster Hassing var formynder. Enkens lv hendes broder Niels Simonsen fra Sulsted.

 

19. maj 1816 afg. mejerske Karen Margrethe Møller på Børglum Kloster. Søskende: Anders Møller, snedkermester i Skisby, Jens Møller, forvalter på Bjergby pr. Ringsted i Sjælland, Christian Møller i Løkken, Dorthe Cathrine, husholderske i Skæve Præstegaard, 36 år, Mariane, gift med husmand Knud Jensen på Dybvad Gods, halvsøskende på faderens side købmand Niels Møller i Arendal i Norge, Christen Møller, toldkasserer i Egersund i Norge, Johanne Jensdatter, enke efter afg. Niels Haugaard, borger og feldbereder i Hjørring, Ane Marie Jensdatter, gift med borger og skomagermester Søren Stephansen i Hjørring, Maren Jensdatter, gift med danselærer Haack på Aalborg, halvsøskende på mødrene sideJens Peter Wraae, 24 år, i Sejlstrup Mølle, Bodil Marie, 22 år, tjener på Villerup.

 

20. maj 1816 afg. Dorthe Jensdatter, husmand Niels Nielsens hustru af Aasendrup.

Børn: Jens Nielsen, mindreårig, Dorthe Nielsdatter, gift med møllersvend Niels Jensen i Løkkens Mølle, og Bodil Nielsdatter, 19 år, for hvem deres morbroder Jens Jensen fra Gjølstrup var formynder.

 

25. maj 1816 afg. husmand Thøger Jensen i Vrensted. Børn: Maren, 30 år, Niels, 29 år, Christen, 25 år, Kirsten, 20 år. Enken hensidder i uskiftet bo.

 

20. juni 1816 afg. Dorthe Thomasdatter, gårdmand Peder Thomasens steddatter. Moderen Kirsten Jensdatter og søskende Jens Thomsen, 11 år, Niels Thomsen, 10 år, Else Thomasdatter, 6 år, Kirsten Thomasdatter, 5 år, Mette Thomasdatter, 2 år.

 

12. juli 1816 afg. husmand Jens Nielsen Lie i Vrensted, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 12 år, Niels Jensen, 7 år, Jens Christian Jensen, 4 år, Johanne Jensdatter, 4 år, for hvem deres farbroder Christen Nielsen Lie af Aasendrup var formynder. Enkens lv hr. Dietz fra Vrensted degnebolig.

 

30. sept. 1816 afg. gårdmand Christen Nielsen Graver i Vrensted, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Niels Christensen, 27 år, Niels Christensen, 22 år, Anders Christensen, 21 år, Kirsten Christensdatter, gift med gmd Thomas Sørensen i Aasendrup, Anne Christensdatter, 18 år, Maren Christensdatter, 11 år, for hvem deres farbroder Hr. Jens Graver til Kornumgaard var værge. Enkens lv hendes broder Lars Nielsen fra Haugaards Mølle. 

 

30. sept. 1816 afg. husmand Jens Sørensen i Sønder Wraae. Fællesbørn: Christen Jensen, 22 år, Jens, 11 år, Johanne, 28 år, Maren, samt særkuldsbørn Thomas Jensen. Enken hensidder i uskiftet bo.

4. nov. 1816 afg. Dorothea Christensdatter, husfæster Christen Andersens hustru af Børglum. En datter Anne Christensdatter, 32 år, har som født værge Christen Christensen Mariegaard fra Børglum Kloster.

 

9. nov. 1816 afg. gårdmand Ole Andersen i Sundsted, gift med Pernille Christensdatter. Børn: Anders, 36 år, Maren, 42 år, Dorothea, 38 år, for hvem morbroderen selvejergårdmand Poul Christensen af Ingstrup var formynder.

 

24. jan. 1817 afg. husmand Peder Andersen Hellede af Vrensted, gift med Anne Christensdatter. Børn med Maren Andersdatter: Ellen Pedersdatter, gift med Mads Ingstrup i Aaby sogn, Fristrup, Maren Pedersdatter, 34 år, ugift, Anne Pedersdatter, 32 år. Med Anne Sørensdatter: Niels Pedersen, gårdmand i Vibsig, Tolstrup sogn, Maren Pedersdatter, 32 år, Kirsten Pedersdatter, 28 år. Med enken: Mads Pedersen, 5 år, Kirsten Pedersdatter, 4 år, Poul Pedersen, 2 år. Enkens lv Kristen Knudsen af Vrensted. Enkens lv gårdmand Christen Knudsen af Vrensted, børnenes værge skolelærer Jens Møller i Vrensted.

 

31. jan. 1817 afg. gårdmand Christen Andersen Ellitsgaard i Vrensted, gift med Inger Christensdatter, hvis lv er gårdmand Christen Mikkelsen af Vrensted. Særkuldsbørn: Anders Christensen, myndig, Niels Christensen, 22 år, Christen Christensen, 17 år, hvis værge er farbroder sognefoged Jørgen Andersen..

 

9. feb. 1817 afg. husmand Christen Jensen Drejer af Linnerup, gift med Karen Jensdatter. Børn: Christen Christensen, 25 år, Erik Christensen, 15 år, Karen, 31 år, Dorthe, 21 år, Inger Marie, 18 år. 

 

2. apr. 1817 afg. husmand Jens Pedersen på Stenberg, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Maren Jensdatter, 9 år.

 

3. apr. 1817 afg. Peder Christensen Kok af Vittrup, gift med Anne Marie Pedersdatter. Børn: Kirsten Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter, 16 år, Margrethe, 4 år. Enkens lv Anders Jensen af Vittrup.

 

9. apr. 1817 afg. gårdfæster Christen Jensen Qvisselholt af Hjortnæs, gift med Maren Pedersdatter. 1 datter Anne Christensdatter, 15 år, hvis værge er gmd Christen Sørensen af Stenberggaard, senere Morten Stisen fra Ringstedbro i Dronninglund sogn.. Enkens lv gmd Mads Christensen Munk ibidem, senere selvejer Mads Andersen Mølgaard af Tolstrup, senere Niels Mørch fra Quisselholt i Dronninglund sogn.

 

25. apr. 1817 afg. gårdmand Peder Jensen Bechgaard i Vrensted, gift med Maren Mortensdatter. 1 datter Anne Marie, 15 år. Enkens lv udflyttergårdmand Ole Christensen af Vrensted, datterens værge Søren Erichsen af Vrensted.

 

9. maj 1817 afg. Kirsten Christensdatter, gårdmand Thomas Sørensens kone i Aasendrup. Børn: Kirsten, 4 år, Mariane, 4 år, og Anne Marie, 4 uger, for hvem hr. Jens Jensen til Kornumgaard var værge.

 

10. maj 1817 afg. gårdmand Jens Jensen i Børglum. Børn med Ingeborg Pedersdatter: Peder, 20 år, Jens, 18 år. Med enken Else Margrethe Lauridsdatter: Laurids, 11 år, Thomas, 6 år, Anders, 3 år, Ingeborg, 13 år, og Anne Margrethe, 1 år. Enkens lv Laurs Thomsen i Børglum, senere broderen Anders Laursen fra Vrejlev Mølle, beskikket værge for børnene Jens Christensen Rom af Børglum.

 

1.juni 1817 afg. husmand Hans Svendsen i Borup, Vraae sogn, gift med Johanne Poulsdatter. Børn: Niels, 20 år, Ole, 17 år, Birthe, 24 år.

 

3. aug. 1817 afg. husmand Peder Sørensen i Vittrup, gift med Margrethe Pedersdatter. Børn: Anne Margrethe, 1 år. Enkens lv hendes forlovede Jens Larsen af Aasendrup, barnets fm boelsmand Anders Jensen af Vittrup.

 

5. nov. 1817 afg. husfæsterske Maren Jacobsdatter på Løth, enke efter Peder Jcobsen. Børn: Jacob Pedersen, 35 år, Thomas Pedersen, 30 år, soldat ved 3. Jyske Regiment, Jens Pedersen, 22 år, Inger Pedersdatter, 33 år, gift med Jens Frederiksen i Bagterp, Margrethe Pedersdatter, 31 år, enke efter husmand Peder Sørensen i Vittrup, Mette Pedersdatter, 25 år, ugift.

 

8. nov. 1817 afg. husfæster Jens Pedersen af Stenberg, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Maren Jensdatter, 10 år. Enkens lv gårdmand Jens Christensen i Vejby, barnets formynder beskikket gårdmand Jens Andersen af Børglum.

 

26. dec. 1817 afg. gårdmand Melkior Larsen i Vanggaard, død natten mellem d. 25. Og 26. Dec, gift med Anne Jensdatter. Børn: Lars Melkiorsen, 32 år, Anne Melkiorsdatter, gift med gårdmand Christen Thomasen i Stenberggaard, Dorothea Melkiorsdatter, gift med gårdmand Niels Sørensen Holmen i Vrensted.

 

1.jan. 1818 gårdmand Jens Jensen Damsgaards kone Maren Kristensdatter. Hendes børn: Laurs Nielsen, gårdmand i Vejby, Kristen Damsgaard, gårdmand i Skjøttrup, Ane Nielsdatter, gift med aftægtsmand Mads Olesen i Fristrup, Mette Nielsdatter, gift med Abraham Kristensen i Emb, Maren Nielsdatter, gift med gårdmand Ole Madsen i Fristrup, alle myndige.

 

 14. jan.1818 gårdmand Christen Jensens kone Johanne Christensdatter i Vollerup. Børn: Jens Christensen, 20 år, Christen Christensen, 18 år, Niels Kristian Kristensen, 9 år, Inger Christensdatter, 15 år, Johanne Marie Christensdatter, 12 år, hvis formynder er Jacob Hendrichsen af Vollerup..

 

4. feb. 1818 afg. huskone Inger Andersdatter af Thise by. Arvinger: Hendes søstersøn Anders Jensen, 40 år, tjenende Niels Nielsen i Aalborg.

 

17. feb. 1818 gårdmand Bertel Moses kone afg. Maren Poulsdatter af Mosen i Moesberg sogn, som var gift 1. Gang med Kristen Nielsen. Børn: Ane Cathrine Christensen, 30 år, ugift, Niels Bertelsen, 27 år, Kristen Bertelsen, 24 år, Poul Bertelsen, 16 år, Maren Bertelsdatter, 26 år, Karen Bertelsdatter, 22 år, hvis formynder er gårdmand Palle Olesen i Korsholt i Hørmested sogn.

 

13. marts 1818 afg. huskone Mette Nielsdatter af Vittrup. Børn: Knud Pedersen, myndig, Anders Pedersen, myndig, Ane Cathrine, gift, Mette Olesdatter, gift med Kristen Nielsen i Vittrup.

 

18. marts 1818 afg. gårdmand Niels Clausen i Skjøttrup. Børn: Claus Nielsen, 22 år, Peder, 18 år, Jens, 15 år, alle hjemme. Enken Malene Pedersdatters lv sognefoged Friderich Pedersen i Furreby, børnenes fm deres farbroder sognefoged Mads Clausen i Dahlmark.

 

21. marts 1818 afg. husmand Johan Michelsen af Vittrup. Børn: Anders Johansen, 16 år, Johanne Johansdatter, 22 år.

 

7. apr. 1818 afg. Peder Jespersen i Børglum. Børn: Niels Pedersen, 28 år, Maren Pedersdatter, 32 år, ugift, begge hjemme. Enkens, Mette Nielsdatters lv gårdmand Christen Poulsen af Børglum, datterens fm hendes farbroder Niels Jespersen, gårdmand i Stenum.

 

13. maj 1818 afg. husmand Søren Christensen Skrædder i Vrensted. Afdødes moder Mette Christensdatter opholder sig i Vrensted, broderen Kristen Kristensen Urmager i Øster Brønderslev, myndig, broderen Jacob Kristensen Smed i Vester Brønderslev sogn, Døvling kaldet, broderen Kristian Kristensen i Faarup i Hune sogn ?, broderen Peder Kristensen, død, hans børn Johanne Pedersdatter, 21 år, Mette Marie Pedersdatter, 20 år, søsteren Maren Kristensdatter, gift med gårdmand Thomas Nielsen i Vrensted. Enkens Maren Sørensdatters lv Peder Sørensen fra Thise.

 

17. maj 1818 afg. huskone Kirsten Jespersdatter i Vrensted. Børn: Maren Sørensdatter, 25 år, ugift, Anne Sørensdatter, 14 år.

 

9. sept. 1818 afg. huskone Ane Nielsdatter af Løth, gift med Thomas Jensen. Uskiftet bo, udarvinger.

 

10. okt. 1818 gårdmand Anders Mortensens kone Maren Laursdatter i Vrensted. Søskende: gårdmand Jens Laursen i Thise, Zidsel Laursdatter, 44 år, ugift, Ane Kathrine Laursdatter, 28 år, ugift.

 

1.nov. 1818 afg. husmand Thomas Jensen Skrædder og hustru Anne Nielsdatter på Løth. Søskende: Peder Thorup, husmand i Linnerup, Niels Jensen, husmand i Vollerup, Johanne Jensdatter, gift med husmand Bertel Sørensen i Serritslev. Konens søskende: Niels Nielsen, tjenende på Børglum Kloster, Karen Nielsdatter, død, hendes børn husmand Niels Jensen i Hundelev og husmand Jens Jensen på Løth, Johanne Jensdatter, gift med Peder Bødker i Hundelev, husmand Knud Jensen i Vrensted og Jens Jensen, tjenende i Sundsted i Vrensted sogn.

 

27.nov. 1818 husmand Niels Jespersens kone Else Kristensdatter i Vittrup. Børn: Maren Nielsdatter, 25 år, ugift.

 

5. dec. 1818 gårdmand Jens Erichsen af Vrensted, gift med Ane Thomasdatter. Børn: Erich Jensen, 16 år, Kirstine Jensdatter, 13 år, Dorthe Jensdatter, 10 år. Enkens lv hendes broder gårdmand Christen Thomasen af Thise, børnenes fm deres farbroder Søren Erichsen af Vrensted.

 

14. jan. 1819 afg. husmand Niels Thomsen i Vittrup. Børn: Else Marie Nielsdatter, gift med husmand Niels Nielsen på Løth, Kirsten Nielsdatter, gift med husmand Anders Kjeldsen i Ugilt sogn, Maren Nielsdatter, 25 år, ugift, hjemme, Thomas Nielsen, husfæster i Vittrup. På arvingernes vegne mødte Matthias Kjeldsen af Vittrup, broder til Anders Kjeldsen.

 

20. marts 1819 afg. gårdmand Matthias Laursen af Linnerup, gift med Karen Steffensdatter. Børn: Jens Matthiasen, myndig, Ane Matthiasdatter, gift med husmand Thøger Knudsen ibid. Kirsten Mathiasdatter, 22 år, hjemme, ugift. Enkens lv Kjeld Kristensen af Linnerup, fm for datteren hendes farbroder Jens Laursen af Aasendrup.

 

17. apr. 1819 husmand Jens Andersen Kjær af Vejby, gift med Mette Jensdatter.

Testamente af 1811.

20. apr. 1819 husmand Niels Jensen Pleth i Vrensted. Børn: Jens Nielsen, 7 år, Gertrud Nielsdatter, 15 år.

 

13. maj 1819 husmand Hans Clausen Bang af Tømmerby. Arvinger: søsterdatteren Nicoline Bjørnsdatter Bang, tjenende i Hjørring, senere gift med gårdfæster Jens Hansen Gaarsholt i Knøsen i Albech sogn, broderen Jens Bang, efter rygte død uden arvinger, boede i Horsens sogn og by. Enken Maren Andersdatters lv gårdmand Christen Jensen af Tømmerby, senere hendes broder husmand Niels Andersen af Tømmerby.

 

10. juni 1819 gårdmand Jens Kjeldsen af Vittrup, gift med Maren Madsdatter. Børn: Mads Jensen, myndig, Maren Jensdatter, 32 år, ugift, hvis farbroder Kjeld Kjeldsen af Vittrup er fm, begge hjemme hos moderen. Enkens lv gårdmand Christen Christensen af Vittrup.

 

15. juni 1819 gårdmand Johan Ovesens kone Mette Andersdatter af Vejby. Børn: Ove Johansen, 4 år, hvis fm er gårdmand Peder Ydesen af Vejby.

 

17. jan. 1820 gårdkone Karen Jensdatter af Haugaard i Thise, gift med Kristen Kristensen. Børn: Jens Kristensen, myndig, hjemme, Niels Kristensen, 24 år, Kristen Kristensen, 19 år, Birthe Marie Kristensdatter, 22 år, Mette Christensdatter, 13 år, hvis fm er gårdmand Niels Kristensen af Filholm.

 

7. feb. 1820 gårdkone Karen Knudsdatter af Vejby, gift med Svend Laursen. Børn: Laurs Svendsen, 14 år, Anders Svendsen, 5 år, Anne, 12 år, Mette, 9 år, Maren, 7 år, Karen Svendsdatter, 2 år, hvis fm er Peder Nielsen Stade i Vennebjerg sogn.

 

14. marts 1820 husmand Ole Pedersen Kjær af Sønder Vraa. Børn: Peder Olesen, 23 år, Ane Marie Olesdatter, 21 år, hjemme, Apollone Olesdatter, 16 år.

 

16. juni 1820 ungkarl Moust Pedersen, hvis fader er gårdmand Peder Moustsen i Børglum.

 

4. sept. 1820 husmand Kristen Hansen af Vrensted, gift med Mette Nielsdatter. Børn fra 1. Ægteskab med Maren Jensdatter: Hans Christensen i Jelstrup, Jens Christensen, husmand i Thise. Med enken: Niels Christensen, 24 år, Maren Margrethe Christensdatter, 28 år, hjemme, Margrethe Christensdatter, 20 år, tjener i Thise.

1.okt. 1820 enken Mette Nielsdatter, død 30. Sept. Fm for døtrene gårdmand Niels Nielsen, udflytter af Vrensted.

 

10.okt 1820 gårdmand Heile Christensens kone Ellen Simonsdatter af Skjøttrup. Børn: Kristen Heilesen, myndig, Anne Heilesdatter, gift med gårdmand Gregers Nielsen i Skjøttrup.

 

4. feb. 1821 husmand Laurs Jensen af Aasendrup, gift med Johanne Hansdatter. Børn: Jens Laursen, husmand i Vittrup, Laurs Larsen, husmand i Vrensted, Karen Laursdatter, ugift, 30 år, tjener i Aalborg, Inger Larsdatter, gift med husmand Anders Hansen Tiaaes i Løkken, Maren Larsdatter, enke efter Peder Skomager i Løkken, Johanne Larsdatter, gift med indsidder Simon Christensen i Aasendrup. Enkens lv hendes broder gårdmand Mads Hansen i Skjøttrup.

 

22. feb. 1821 gårdmand Thomas Christensen Basse, udflytter af Vrensted, gift med Mette Nielsdatter. Børn: Kristen Thomsen, 11 år, Else Thomasdatter, 19 år, Maren Thomasdatter, 14 år, Ane Thomasdatter, 9 år. Enkens lv husmand Jens Nielsen af Skjulsmark, børnenes fm deres farbroder selvejergårdmand Søren Christensen af Vrensted. Enkens broder Niels Nielsen af Skjulsmark havde penge til gode i boet.

 

6. marts 1821 husmand Jens Madsens kone Inger Christensdatter af Linnerup. Børn: Mads Kristian Jensen, 5 år, Anders Jensen, 3 år, hvis fm er selvejer Mads Andersen i Mølgaard.

 

5. maj 1821 gårdmand Christen Nielsen Slot i Vrensted, gift med Else Larsdatter. Børn: Niels Kristensen, 16 år, Lars Kristensen, 4 år, Maren Kristensdatter, 12 år, Johanne Marie, 9 år, hvis farbroder, selvejergårdmand Ole Nielsen fra Holte by i Tolstrup sogn, var fm, senere deres fødte værge selvejergårdmand Mads Mogensen i Bagterp. Enkens lv gårdmand Christen Christensen af Vrensted.

 

13. juli 1821 huskone Else Christensdatter af Vrensted. Søskende: Kirsten Christensdatter, enke efter humand Niels Pleth i Vrensted, Maren Christensdatter, gift med husmand Niels Nielsen i Saltum.

 

14. sept. 1821 gårdmand Lars Knudsen Roed i Aasendrup, gift med Birthe Nielsdatter. Børn: Niels Larsen, myndig, Niels Jensen Larsen, 21 år, Karen Larsdatter, gift med Jens Christian Hansen i Borup, Johanne Larsdatter, gift med Jens Andreas Kjær i Ingstrup, Kirsten Larsdatter, død, forhen gift med selvejergårdmand Kjeld Baggesen i Ingstrup, hendes børn Kirstine, 3 år, og Elle Kirstine, 1 år. Enkens lv hendes broder Søren Nielsen Graver i Drustrup, Saltum sogn, senere selvejer Mads Mogensen i Bagterp.

 

4. okt. 1821 Magrethe Heilesdatter af Vrensted

 

 

17. okt. 1821 huskone Else Marie Nielsdatter af Løth, gift med Niels Nielsen. Testamente af 1811.

 

20. okt 1821 huskone Bodil Jensdatter i Vejby. Søskende: Niels Jensen, boende i Aalborg.

 

7. nov. 1821 husmand Jens Larsens søn Jens Jensen i Vrensted.

 

7. nov. 1821 gårdmand Christen Christensen Rykinds søn Christen i Vrensted, og hans datter Ellen Kirstine Christensdatter.

 

21. nov. 1821 husfæster Kirsten Christensdatter i Kirkholmen.

 

8. dec. 1821 gårdmand Mads Clausen af Dahlmark i Vejby sogn, gift med Malene Christensdatter. Testamente af 1810.

 

26. dec. 1821 gårdmand Anders Jensens søn Niels Christensen i Skjøttrup.

 

1.jan. 1822 Søren Thomsen af Aasendrup, søn af gårdmand Thomas Sørensen.

 

2.jan. 1822 huskone Johanne Kristensdatter af Linnerup. Myndige arvinger, intet skifte.

 

13. feb. 1822 huskone Mette Jensdatter af Aasendrup. Børn: Karen Jensdatter, gift med Peder Sørensen Vanggaard i Vrensted.

 

15. feb. 1822 husmand Jens Jensens kone Kirsten Nielsdatter af Vrensted. Børn: Jens Jensen, 18 år, Gertrud Jensdatter, 28 år, Inger Jensdatter, 14 år, hvis fm er gårdmand Peder Christensen Vestergaard i Vrensted.

 

8. marts 1822 tjenestekarl Christen Mathiasen af Børglum. Myndige arvinger.

 

25. juni 1822 husfæster Niels Larsens søn Jens Andreas Jensen på Løth. Intet at arve.

 

6. juli 1822 huskone Zidsel Jensdatter af Vrensted. Myndige arvinger, intet skifte.

 

15. aug. 1822 huskone Johanne Hansdatter af Vittrup. Børn: Anders Andersen, boende i Ugilt sogn, Jens Andersen, indsidder i Nørre Vraa, Ane Kirstine, gift med Anders Smed i Vrensted, Maren, 22 år, hjemme, Else Marie, 20 år, Ane Marie, død, hendes søn Anders Jensen, 8 år.

 

22. aug. 1822 husmand Simon Christensens kone Anne Christensdatter på Løth. Børn: Margrethe, 14 år. Søskende: Jens Christensen i Løkken, Niels Christensen på Christen Aagaards mark i Sejlstrup sogn, husfæster, halvbroder husfæster Jacob Christensen på Løth.

 

23. sept. 1822 gårdmand Svend Larsens datter Karen Kirstine af Vejby. Intet til arv.

 

26. sept. 1822 Jens Christian Pedersen af Stenberg, søn af husmand Peder Sørensen. Intet til arv.

 

29. sept. 1822 husfæster Peder Pedersens søn Christen Pedersen på Løth. Ingen arv.

 

12. okt. 1822 Maren Andersdatter af Vrensted. Faderen levende.

 

20. okt. 1822 Niels Eriksen, husmand Erik Kristensens søn af Vrensted. Ingen arv.

 

10. nov. 1822 gårdfæster Anders Sørensen Hellede af Vrensted, gift med Margrethe Andersdatter. Børn: Søren Andersen, 16 år, Anders, 14 år, Mads, 12 år, Kirsten, 7 år, Søren, 1 år, Karen Marie, 9 år, Kirsten, 4 år, hvis fm er farbroderen selvejergårdmand Kristen Sørensen af Lyngby Torp. Enkens lv Jens Laursen af Vrensted.

 

19. nov. 1822 pigen Else Marie Thomasdatter af Aasendrup, datter af Thomas Nørgaard ibid.

 

26. dec. 1822 gårdmand Jens Nielsen i Schaiberg, Ugilt sogn, gift med Ane Jensdatter. Børn af 1. Ægteskab med Birgitte Madsdatter: Niels Jensen, p.t. i Randers, myndig, Mads Jensen, tjenende i Ulstrup i Hjørring sogn, myndig, Morten Kristen, hjemme, Maren Jensdatter, gift med Niels Thomsen i Lille Starbach i Aasted sogn, Else Jensdatter, gift med Jens Jensen i Taars, Karen Marie Jensdatter, 30 år, ugift og hjemme. Børn med enken: Jens Christian, 3 år, Birgitte Jensdatter, 8 år, Johanne Marie, 6 år, hvis fm er Iver Andersen fra Holmen i Ugilt sogn. Enkens lv Michel Larsen af Stoksted.

 

26. dec. 1822 Else Andersdatter i Eskjær Mølle, gift med Hans Pedersen. Myndige arvinger.

 

1.feb. 1823 husfæster Jacob Nielsens søn Niels Jacobsen af Vrensted. Intet at arve.

 

3. feb. Gårdfæster Jens Andersen, udflytter af Børglum, gift med Anne Laursdatter. Børn: Anders Jensen, fuldmyndig, Lars Jensen, 15 år, begge hjemme hos moderen. Enkens lv gårdmand Peder Kanstrup af Børglum, fm for den yngste er farbroderen Jørgen Andersen i Vrensted.

 

13. feb. 1823 tjenestekarl Niels Jensen Kristensen af Vrensted, hos udflytter Kristen Nielsens enke i Vrensted. Moder Maren Nielsdatter, enke efter Christen Nielsen Graver, og afdødes søskende gårdmand Niels Kristensen i Vrensted, Anders Christensen, bosat i Sæby, Kirsten Kristensdatter, død, forhen gift med Thomas Sørensen Nørgaard i Aasendrup, hendes børn Kirsten Thomasdatter, 9 år, Marianne Thomasdatter, 7 år, Anne Marie Thomasdatter, 6 år, søsteren Anne Kristensdatter, 24 år, er i Aasendrup, Maren Kristensdatter, 20 år, ugift, hjemme.

 

17. feb. 1823 husfæster Jens Olesen af Stenberg, gift med Johanne Marie Andersdatter. Børn: Anders Jensen, 10 år, Anne Margrethe Jensdatter, 8 år, hvis farbroder Mads Olesen af Fristrup var fm. Enkens lv sognefoged Kristen Jensen af Vejby.

 

19. feb. 1823 gårdmand Adolf Nielsens hustru Zidsel Jensdatter i Lyngby Torp. Børn: Niels Adolfsen, 9 år, Anne Adolfsdatter, 13 år, Kirsten Adolfsdatter, 7 år, hvis fm er selvejergårdmand Niels Jensen af Sønder Lyngby.

 

7. marts 1823 gårdmand Anders Nielsens søn Jens Kristian Andersen i Vrensted. Ingen arv.

 

19. marts 1823 husfæster Kristian Olesen Smed af Furreby. Børn: Ole Kristensen, 2 år, Maren, 5 år.

 

18. aug. 1823 gårdmand Svend Laursens datter Karen Svendsdatter. Intet til arv.

 

13. juni 1823 gårdmand Simon Pedersens kone Inger Sørensdatter i Aasendrup.Børn: Søren Simonsen, 7 år, Maren Simonsdatter, 6 år, Kirsten Simonsdatter, 4 år, Karen Margrethe Simonsdatter, 1 år, hvis morfader husmand Jens Jensen af Aasendrup var fm. Af fremlagte obligationer fremgår, at Simon Pedersen tidligere boede i Løkkensholm, Furreby sogn.

 

17. juni 1823 Niels Jensen, søn af gårdmand Jens Pedersen af Linnerup.Ingen arv.

 

3. juli 1823 gårdmand Søren Andersens kone Anne Christensdatter af Søndermark. i Vrensted. Børn: Kristen Sørensen, 7 år, Anders Sørensen, 3 år, Anne Sørensdatter, 6 år, Gertrud Sørensdatter, spæd, hvis morfader, husmand Søren Jensen fra Hundelev, var fm.

 

21. juli 1823 husfæster Thomas Jensens søn i Ingstrup Niels Thomasen. Ingen arv.

 

8. aug. 1823 Søren Mortensen Norsker og hustru Kirsten Jeppesdatter af Vrensted. Børn: Maren Sørensdatter, gift med indsidder Niels Kristensen i Vrensted, Anne Sørensdatter, 19 år, tjener udflytter Kristoffer Nielsen i Vrensted. Hendes fm er farbroderen Niels Mortensen af Vrensted.

 

17. okt. 1823 gårdmand Anders Jensens kone Anne Marie Nielsdatter i Vejby. Børn: Johanne Marie Andersdatter, gift med Niels Kjeldsen i Vejby, Gertrud Andersdatter, ugift, hjemme. Den yngstes fm er farbroderen Niels Christensen Ellitsgaard i Vrensted.

 

5. nov. 1823 husmand Niels Andersens kone Kirsten Jensdatter på Libachen i Vrensted sogn. Børn: Maren Nielsdatter, 2 år, Kirsten Nielsdatter, spæd, hvis morbroder, skoleholder Christen Jensen af Stenum, er værge.

 

10. nov. 1823 gårdmand Anders Nielsens kone Else Christensdatter i Vrensted. Børn: Niels Andersen, 8 år, Anne Marie Andersdatter, 11 år, Inger Marie Andersdatter, 6 år, hvis morfader, selvejergårdmand Christen Olesen i Vrensted, er værge.

 

15. nov. 1823 gårdmand Michel Nielsen i Vittrup, gift med Ane Kjeldsdatter. Børn: Mads Michelsen, myndig, Johanne Mikkelsdatter, gift med gårdmand Kristen Kristensen i Vittrup, Maren Mikkelsdatter, 34 år, ugift og hjemme. Enkens lv Kjeld Kjeldsen i Vittrup, den ugiftes værge er farbroderen gårdmand Niels Østergaard af Vittrup.

 

17. nov. 1823 gårdmand Anders Nielsens søn Jens Christian Andersen i Vrensted.

 

20. nov. 1823 husmand Anders Gulds datter Magrethe Andersdatter i Vrensted, 5 år.

 

3. dec. 1823 husmand Christen Nielsen i Vittrup

 

12. dec. 1823 gårdkone Karen Andersdatter af Mariegaard

 

14. dec. 1823 Kjeld Sørensen, søn af gårdmand Søren Kjeldsen i Aasendrup. Ingen arv.

 

17. dec. 1823 gårdmand Anders Jensen Vestergaard af Børglum. Myndige arvinger.

 

17. feb. 1824 Anne Cecilie Jensdatter, 16 uger, husmand Jens Andersens datter af Vrensted.

 

18. feb. 1824 husmand Michel Andersens datter Anne Cathrine i Ingstrup.

 

25. apr. 1824 husfæster Kristen Andersen i Fristrup. Uskiftet bo.

 

21. juli 1824 husmand Niels Gregersens datter Else Marie Nielsdatter af Løth.

 

15. sept. 1824 gårdmand Kristen Kristensen af Vittrup, gift med Johanne Mikkelsdatter. Børn: Mariane Kristensdatter, 5 år, hvis fm er Michel Larsen af Skjøttrup. Enkens lv gårdmand Mads Mikkelsen af Vittrup.

 

27. sept. 1824 gårdmand Anders Mortensen af Vrensted. Myndige arvinger.

 

8. nov. 1824 husmand Anders Sørensen på Vangen i Vejby sogn, gift med Karen Sørensdatter. Børn: Søren Andersen, 10 år, hvis fm er Søren Nielsen på Sejlstrup Mark. Enkens lv hendes stiffader husmand Kristen Kristensen på Vangen.

 

28. nov. 1824 husmand Peder Pedersens datter Sidsel Marie af Tømmerby.

 

15. dec. 1824 Niels Pedersens kone Anne Sørensdatter i Feiersholt. Myndige arvinger.

 

3. jan. 1825 husmand Kristen Bertelsens datter Anne Birgitte Pedersdatter af Linnerup

 

29. jan. 1725 Søren Madsens søn i Vejby, Matthias Sørensen, 11 dage gl.

 

17. feb. 1825 husmand Niels Andersens datter Marianne Nielsdatter i Vrensted

 

21. feb. 1825 gårdmand Anders Nielsens datter Else Andersdatter i Vrensted.

 

24. feb. 1825 Melkior Kristensens fader, gårdmand Kristen Thomsen af Stenberggaard, gift med Anne Melkiorsdatter. Børn: Thomas Kristensen, 29 år, Melkior Kristensen, 27 år, Jens Kristensen, 23 år, Niels Kristenen, 17 år, Kristen Kristensen, 13 år, Ane Kristensdatter, 24 år, ugift og hjemme, Mette Kristensdatter, 20 år, Inger Marie Kristensdatter, 9 år, hvis fm er fæstegårdmand Lars Østergaard af Manne. Enkens lv Mads Andersen af Mølgaarde.

 

26. feb. 1825 gårdmand Anders Glarmesters tjenestepige Zidsel Marie Mortensdatter i Vrensted. Intet til arv.

 

 

15. marts 1825 Hans Andersens datter Maren Hansdatter af Fristrup. Intet til arv.

 

15. marts 1825 gårdmand Christen Christensen Rykinds søn Christen Andreas i Vrensted. Intet til skifte.

 

15. apr. 1825 husfæster Anders Andersens søn Niels Peter Andersen af Vrensted.

 

23. apr. 1825 husfæster Niels Nielsen af Aasendrup. Børn: Jens Nielsen, 29 år, Dorthe Nielsdatter, gift med husmand Niels Jensen Thise i Løkken, Bodil Nielsdatter, 27 år, ugift og hjemme. Hendes fm er morbroderen Jens Jensen af Gjølstrup. Denne er ved næste skiftesamling død, så selvejergårdmand Poul Jensen af Aasendrup beskikkes som værge.

 

13. maj 1825 husmand Peder Sørensen Dahl af Thise.

 

24. maj 1825  Morten Andersens søn Ole Mortensen af Thise

 

9. juni 1825 gårdmand Niels Kristensens søn Niels Kristian Kristenseni Skjøttrup

 

13. juni 1825 gårdkone Niels Clausens enkes søn Peder Nielsen, 26 år, af Skjøttrup. Myndige arvinger.

 

17. juni 1825 husfæster Jacob Andersen i Børglum.

 

21. juni gårdmand Michel Laursens kone Else Jensdatter i Skjøttrup. Børn: Anders Michelsen, 17 år, Simon Michelsen, 14 år, Niels Michelsen, 12 år, Lars Michelsen, 5 år, Mariane Michelsdatter, 9 år, Mette Marie Michelsdatter, 1 1/2 år, hvis beskikkede fm er selvejergårdmand Christen Svendsen af Furreby. 

 

22. juni 1825 skolelærer Ole Hovalts søn Friderich Olesen i Skjøttrup. Intet til skifte.

 

16. aug. 1825 husmand Lars Larsen Højs kone Maren Madsdatter af Ingstrup. Søskendebørn: Ane Margrethe Andersdatter, gift med Bertel Laursen af Hvorup Klithusene i Ingstrup sogn. Arvingen kaldes Lars Larsen Højs stifdatter.

 

20. sept. 1825 husfæster Kristen Olesen Smed i Furreby, gift med Anne Sørensdatter. Børn: Ole Kristensen, 4 år, Maren Kristensdatter, 7 år, hvis farbroder Niels Olesen Smed af Sønder Lyngby er fm. Enkens lv handelsmand Niels Andersen i Løkken, senere hendes mand Anders Christensen af Furreby.

 

24. sept. 1825 Ellen Christensdatter af Hjortnæs. Faderen lever.

 

7. okt. 1825 gårdmand Anders Andersens datter Maren Andersdatter i Vrensted.

 

15. okt. 1825 husmand Jens Nielsens søn Jens Jensen på Løth, 3 1/2 år.

 

7. nov. 1825 boelsmand Bertel Olesen af Hungerholt. Myndige arvinger.

 

11. nov. 1825 gårdmand Anders Jørgensens søn Jørgen Andersen i Skjøttrup

 

11. nov. 1825 husmand Ole Andersens sønner Christen og Anders i Linnerup

 

6. jan. 1826 husmand Morten Andersens datter Birthe Johanne Mortensdatter af Thise

 

15. jan. 1826 husmand Søren Olesens kone Anne Clemendsdatter på Vasen i Aasendrup. Børn: Ole Jens Sørensen, 18 år, Clemen Sørensen, 15 år, Else Sørensdatter, gift med skolelærer Stenum i Jetsmark, Maren Sørensdatter, gift med gårdmand Anders Nielsen i Vrensted.

 

20. jan. 1826 gårdmand Niels Jespersens kone Maren Jørgensdatter af Stenum. Testamente af 1811.

 

1.marts 1826 husmand Michel Andersens kone Maren Andersdatter af Ingstrup

 

12. marts 1826 husmand Niels Mortensen Norskers kone Zidsel Andersdatter af Vrensted

 

18. marts 1826 gårdmand Peder Nielsen i Mariegaard. Myndige arvinger.

 

28. marts 1826 gårdfæster Søren Ovesens tjenestepige Mette Christensdatter i Thise. Myndige arvinger.

 

19. marts 1826 gårdmand Jens Jensens kone Kirsten Jensdatter af Aasendrup. Børn: Jens Sørensen, gårdmand i Aistrup, Kjeld Sørensen, fuldmyndig, hjemme, Anne Sørensdatter, gift med Thomas Andersen i Stenvad, Johanne Sørensdatter, gift med gårdmand Niels Sørensen i Vrensted, Inger Sørensdatter, død, forhen gift med Simon Pedersen af Aasendrup, hendes børn Søren Simonsen, 9 år, Maren Simonsdatter, 7 år, Kirsten Simonsdatter, 5 år, Karen Margrethe, 3 år, Else Sørensdatter, gift med skolelærer og kirkesanger Svend Nielsen i Aistrup.

 

23. apr. 1826 husmand Thomas Larsen i Aasendrup

 

24. apr. 1826 husmand Lars Gravers datter Karen Marie Larsdatter i Vrensted, 21 år.

 

23. maj 1826 gårdmand Jens Pedersens søn i Linnerup, Niels Christian Jensen.

 

2. juni 1826 boelsmand Søren Nielsens kone Marianne Thøgersdatter i Feiersholt, Taars sogn. Børn: Niels Christian Sørensen, 9 år, Peder Christian Sørensen, 2 år, Anne Kirstine Sørensdatter, 8 år, Karen Marie Sørensdatter, 6 år, hvis fm er fæstehusmand Laurs Bentsen af Heden.

 

14. juni 1826 Niels Vestergaards moder Dorthe Larsdatter i Børglum. Myndige arvinger.

 

29. juni 1826 gårdmand Ole Kristensens søn Christen Olesen.

 

6. juli 1826 gårdmand Søren Nielsen i Skjøttrup. Børn af 1. Ægteskab med Johanne Nielsdatter: Anne Sørensdatter, 23 år. Børn med enken Else Nielsdatter: Jørgen Sørensen, 14 år, Niels Sørensen, 11 år, Maren Sørensdatter, 16 år, Johanne Sørensdatter, 7 år, Kirstine Sørensdatter, 4 år, hvis fm er gårdmand Lars Pedersen Dreier af Tømmerby. Enkens lv Michel Larsen i Skjøttrup. Hendes broder Erich Nielsen i Skjøttrup er nævnt.

 

14. juli 1826 husmand Jens Sørensens kone Kirsten Christensdatter i Sønder Vraa. Børn: Kristen Jensen, 34 år, bosat i Knappeshauge i Tolstrup sogn, Jens Jensen, 21 år, tjener i Holtet by, Johanne Jensdatter, 38 år, ugift og hjemme, hvis fm er selvejergårdmand Peder Pedersen af Sønder Vraa. Kurator for Jens er Jens Jensen i Stenum.

 

28. juli 1826 gårdmand Niels Møllers søn Hans i Vrensted

 

4. aug. 1826 gårdmand Søren Andersens søn Lars Christian Sørensen i Søndermark, Vrensted sogn

 

1.sept. 1826 husmand Niels Nielsens datter Zidsel Nielsdatter på Løth

 

16. nov. 1826 husmand Niels Jacobsens kone Kirsten Larsdatter af Børglum

 

22. nov. 1826 gårdmand Jens Hansen Nygaards datter Mette Jensdatter i Linnerup

 

19. dec. 1826 gårdmand Christen Jensen Kanstrups kone Mette Larsdatter i Børglum. Børn af 1. Ægteskab med Christen Jensen: Else Johanne Christensdatter, gift med hjulmand Jens Jensen i Guldager, Vrejlev sogn Zidsel Christensdatter, ugift og hjemme, 34 år, Johanne Christensdatter, gift med husmand Anders Jensen i Børglum. Fm for Zidsel gårdmand Jens Poulsen af Børglum.

 

21. dec. 1826 husmand Jens Jensens kone Kirsten Andersdatter i Fristrup

 

10. jan. 1827 Peder Christensen Smed i Vittrup hans søster Kirsten Christensdatter af Fristrup by hos faderen, husfæster Christen Larsen. Hendes uægte datter, Inger Marie Christensdatter, 5 år, er eneste arving.

 

12. jan. 1827  Niels Sørensen af Vrensted, gift med Johanne Sørensdatter. Børn af 1. Ægteskab med Johanne Christensdatter: Lars Nielsen, fuldmyndig, Inger Nielsdatter, gift med husmand Søren Thomsen Basse i Vrensted, Maren Nielsdatter, gift med selvejergårdmand Clemen Thomsen i Gølstrup. Af 2. Ægteskab med Else Sørensdatter: Søren Nielsen, 24 år. Af 3. Ægteskab med enken: Christen Nielsen, 19 år, Søren Nielsen, 13 år, Niels Nielsen, 8 år, Peder Nielsen, 2 år, Johanne Nielsdatter, 18 år, Else Nielsdatter, 16 år, Kirsten Nielsdatter, 10 år, Ane Nielsdatter, 5 år. Enkens lv selvejergårdmand Poul Jensen af Aasendrup. På Maren Nielsdatters vegne mødte med fuldmagt gårdmand Kristen Kristensen Bruun, udflytter i Vrensted. De umyndiges fm deres farbroder gårdmand Simon Sørensen på Sundsted.

 

16. jan. 1827 Ole Hovalts broder Kristoffer Thomsen Hovalt i Bomhuset i Fristrup, gift med Anne Nielsdatter. Søskende: David Thomsen Hovalt, selvejergårdmand i Emb, Ove Thomsen Hovalt, bosat i Staun ved Nibe, Anders Thomsen Hovalt, død, hans datter Anne Marie Andersdatter, gift med selvejergårdmand Poul Pedersen i Kaas, Jetsmark sogn, Jens Thomsen Hovalt, død, hans søn Thomas Christian Jensen Hovalt, bosat i Clausholms Lunderdahl i Hellevad sogn, halvbroderen Ole Thomsen Hovalt i Børglum Vestre Skole, halvsøsteren Johanne Marie Thomasdatter, gift med Jens Christensen Kragh, husmand i Vrensted. Enkens lv Hans Pedersen Møller af Fristrup.

 

17. feb. 1827 gårdmand Niels Kristensen i Vrensted. Søn Anders Matthisen Nielsen.

 

13. apr. 1827 Jens Madsens datter Zidsel Jensdatter i Linnerup, 1 år.

 

21. apr. 1827 gårdmand Anders Andersens søn Anders i Vrensted

 

26. apr. 1827 husmand Jørgen Kristensens søn Christian Jørgensen i Vittrup.

 

26. apr. 1827 gårdmand Niels Thøgersens datter Johanne Katrine Nielsdatter i Vrensted, 1 1/2 år.

 

19. maj 1827 husmand Christen Larsen Kudsks kone Zidsel Nielsdatter af Fristrup.

 

26. juni 1827 husfæster Jens Andersen Kiekholms søn Anders i Vrensted

 

30. juni 1827 husfæster Michel Andersens kone Maren Andersdatter i Ingstrup. Børn: Anders Jørgensen, fæstehusmand i Vedsted, Aaby sogn, Andreas Michelsen, vagtmester ved Kurassionregimentet ? i Horsens, Ingeborg Michelsdatter, 14 år, tjener gårdmand Niels Vrangdrup i Ingstrup. Fm for de umyndige afdødes søstersøn selvejergårdmand Jens Andreas Kjær af Ingstrup.

 

30. dec. 1827 gårdmand Jens Pedersens søn Lars i Linnerup

 

30. dec. 1827 Christen Dreiers søn Anders Christensen i Linnerup.

 

15. jan. 1827 husmand Peder Christensen Smeds kone Maren Pedersdatter på Vittrup Hede. Børn: en slegfredssøn Mads Erichsen, 24 år, er i Laage, Vennebjerg sogn, Anne Cathrine Pedersdatter, 13 år, Niels Peter Pedersen, 10 år.

 

2. feb. 1827 gårdmand Simon Sørensens kone Maren Andersdatter på Sundsted, Vrensted sogn. Børn: Søren Simonsen, fuldmyndig, Anders Simonsen, ligeså, Lars Simonsen, 24 år, Christen Simonsen, 20 år, Niels Simonsen, 12 år, Maren Simonsdatter, 34 år, gift med husmand Niels Frandsen på Liebachen, Johanne Simonsdatter, 26 år, ugift og hjemme. Fm for de umyndige husmand Niels Andersen på Liebachen i Vrensted.

 

23. feb. 1828 husmand Niels Christensens kone Karen Jensdatter i Børglum. Børn: Mette Marie Nielsdatter, 1 år, Karen Nielsdatter, spæd. Beskikket fm gårdmand Jens Christensen Rom af Børglum.

 

18. apr. 1828 husfæster Laurs Jensens søn Jens Laursen

 

23. apr. 1828 gårdmand Thøger Jensens datter Karen Kirstine i Vittrup, 3/4 år

 

15. maj 1828 husfæster Kristen Jensen Vrangdrups søn Laurs Kristensen af Vrensted, 24 år

 

24. maj 1828 gårdmand Christen Laursens datter Inger Marie Christensdatter af Skjøttrup

 

8. juni 1828 husmand Anders Christensens stedsøn Ole Christensen af Furreby. Afdødes moder Anne Sørensdatter og søsteren Maren Christensdatter, 9 år. Hendes fm er den fødte værge Niels Olesen Smed af Sønder Lyngby.

 

28. juni 1828 Søren Kjeldsens datter Johanne Marie af Aasendrup, 15 år

 

3. juli 1828 husmand Lars Larsen, udflytter af Vrensted, hans kone Mette Nielsdatter. Børn af 1. Ægteskab med Thomas Christensen Basse: Christen Thomsen, 18 år, Else Thomasdatter, gift med Jens Pedersen af Aasendrup, Maren Thomasdatter, 20 år, tjener hos udflytter Anders Kragh i Vrensted, Ane Thomasdatter, 15 år, hjemme, hvis fm er Jens Nielsen Kongesbach af Skjulsmark.

 

9. juli 1828 gårdfæster Mads Laursens stifsøn Jens Nielsen i Ingstrup. Søskende: Søren Nielsen, myndig, tjener i Vester Hjermitslev, Niels Nielsen, myndig, tjener Thomas Larsen i Ingstrup, Laurs Madsen, myndig, hjemme, Christen Madsen, myndig, hjemme, Anne Kirstine Madsdatter, 24 år, Magrethe Madsdatter, 20 år, begge hjemme.

 

16. juli 1828 Karen Sørensdatter på Wangen, gift med Niels Nielsen.

 

30. juli 1828 husfæster Peder Michelsens plejedatter Birthe Jensdatter, 12 år, i Neskjerbro.

 

22. aug. 1828 gårdkone Birthe Nielsdatter af Aasendrup. Søn  Jens Nielsen Larsen

 

1.nov. 1828 gårdmand Mads Hansens søn Niels Sørensen Madsen af Skjøttrup, 17 år.

 

16. nov. 1828 husmand Peder Pedersens søn Jens Pedersen på Haugen i Vejby, 16 dage.

 

16. dec. 1828 husmand Jens Jensens kone Zidsel Christensdatter på Løth.

 

16. dec. 1828 husmand Niels Andersens datter Marianne Nielsdatter på Libakken i Vrensted, 22 uger.

 

18. dec. 1828 husmand Lars Larsens kone Johanne Pedersdatter i Vittrup. Søskende: Lars Pedersen, 60 år, selvejerhusmand i Furreby, Dorthe Pedersdatter, 68 år, ugift, på stervbostedet.

 

28. jan. 1829 gårdmand Lars Nielsens datter Karen Marie Larsdatter af Vrensted.

 

11. marts 1829 udflyttergårdmand Anders Andersens datter Karen Andersdatter af Vrensted.

 

16. marts 1829 gårdkone Johanne Christensdatter af Børglum

 

14. apr. 1829 Jens Pedersens fader, gårdmand Peder Moustsen af Børglum. Børn: Christen Pedersen, fuldmyndig, bosat i Kokholm, Stenum sogn, Lars Pedersen, fæstegårdmand i Fristrup, Jens Pedersen, fuldmyndig, hjemme, Anne Pedersdatter, gift med gårdmand Svend Larsen i Vejby, Maren Pedersdatter, gift med husmand Christen Kjeldsen i Fristrup, Ane Cathrine Pedersdatter, 27 år, ugift, hjemme.

 

14. apr. 1829 gårdmand Kristen Kristensens søn Anders Kristensen af Hjortnæs.

 

6. maj 1829 gårdmand Ole Christensen i Vrensted, gift med Kirsten Andersdatter. Børn: Anders Olesen, 29 år, Jens Olesen, 14 år, Anne Marie Olesdatter, gift med selvejergårdmand Lars Pedersen i Vrensted. Enkens lv Niels Christensen Thise af Vrensted. Den umyndiges fm farbroderen Christen Christensen, gårdmand i Vrensted.

 

20. maj 1829 huskone Johanne Jensdatter af Aasendrup

 

24. maj 1829 husmand Ole Andersens datter Mette Johanne Olesdatter af Vittrup, 4 år.

 

30. maj 1829 gårdkone Karen Madsdatter af Vejby

 

31. maj 1829 gårdmand  Jens Kristensen Kræmer af Vittrup, gift med Barbara Pedersdatter.Børn af 1. Ægteskab med Karen Kjeldsdatter: Kjeld Jensen, bosat i Vejby, myndig, Kristen Jensen, myndig, selvejerhusmand i Ruberg, Anders Jensen, gårdmand i Vittrup, fuldmyndig. Med enken: Niels Peter Jensen, 23 år, Karen Jensdatter, 26 år, Mette Jensdatter, 23 år, alle hjemme. Enkens lv Jens Jensen Kulstrup af Lyngby Torp, fm for de yngste farbroderen Mads Kristensen i Stenberggaard.

 

4. juni 1829 gårdmand Niels Ellitsgaards kone Gjertrud Andersdatter i Vejby. Børn: Christen Nielsen, 4 år, Anne Marie Nielsdatter, 2 år, Anne Nielsdatter, spæd, hvis morbroder, gårdmand Anders Nielsen af Vittrup, var fm.

 

7. juni 1829 gårdmand Jens Pedersens søn Laurs Jensen i Linnerup.

 

2. sept. 1829 husmand Jens Madsen Kok i Børglum.

 

20. sept. 1829 gårdmand Peder Jensen Kanstrups kone Anne Larsdatter i Børglum. Børn: Laurs Pedersen, 28 år, Anders Pedersen, 24 år, Karen Pedersdatter, gift med husmand Jacob Pedersen på Løth, Anne Pedersdatter, gift med Peder Sørensen på Stenberg, Kirsten Pedersdatter, gift med husmand Christen Sørensen på Løth, Else Pedersdatter, 22 år, hjemme. Fm for de umyndige deres morbroder Jens Larsen af Aasendrup.

 

4. okt. 1829 gårdmand Kristen Jensen Kanstrups datter Mette Kristensdatter.

 

24. nov. 1829 husmand Christen Thøgersens datter Karen Christensdatter i Vrensted.

 

24. dec. 1829 gårdmand Mads Hansens datter Mette Madsdatter af Skjøttrup.

 

12. jan. 1830 gårdmand Kjeld Jensens søn Laurs Kjeldsen i Vejby.

 

22. jan. 1830 husmand Anders Pedersen Gades datter Anne Andersdatter i Vrensted.

 

7. feb. 1730 husmand Jens Olesens søn Ole Christian Jensen i Kirkhuset.

 

23. marts 1830 husmand Niels Andersens søn Christen på Libakken i Vrensted.

 

9. apr. 1830 husmand Jens Knudsen sønder i Aasendrup.

 

16. apr. 1830 husmand Jens Villumsens kone Marianne Jensdatter af Vejby.

 

20. apr. 1830 gårdmand Michel Larsen i Skjøttrup anmeldte, at gårdmand Niels Jensen sammesteds var død.

 

3. maj 1830 Peder Christensen Smeds datter Anne Kathrine Pedersdatter på Vittrup Hede.

 

4. maj 1830 sognefoged Niels Jensen anmeldte, at husfæster Christen Pedersen af Lyngby Torp var død. Almisselem.

 

8. maj 1830 Johanne Marie Poulsdatters moder Margrethe Jensdatter af Børglum. Almisselem.

 

16. juni 1830 Niels Hansen på en udflyttergrund i Skjøttrup, gift med Maren Steffensdatter. Børn: Hans Nielsen, 16 år, Karen Nielsdatter, 18 år, begge hjemme. Enkens lv Anders Jørgensen i Skjøttrup, børnenes fm  gårdmand Michel Larsen i Skjøttrup.

 

26. juni 1830 Gårdmand Jens Thomsen Nørgaards søn Thomas Jensen - anmeldt af Jens Thomsen af Aasendrup.

 

1.juli 1830 husmand Jens Knudsen Nør af Aasendrup, gift med Maren Jensdatter. Søskendebørn: en brodersøn Niels Larsen Roed, boende i Trudslev, Ingstrup sogn, en do. Niels Jensen Larsen i Roedgaarden i Aasendrup, en broderdatter Johanne Larsdatter, gift med gårdmand Jens Andreas Kjær i Ingstrup, en do. Karen Larsdatter, gift med sognefoged Jens Christian Hansen Bang i Borup, død, deres søn Hans Bang Jensen, 19 år, en broderdatter Kirsten Larsdatter, forhen gift med gårdmand Kjeld Baggesen i Ingstrup, død, hendes børn Kirstine Kjeldsdatter, 10 år, Ellen Kirstine Kjeldsdatter, 8 år, begge hjemme. Enkens lv Thomas Christensen af Løkkens Mølle.

 

8. juli 1830 husmand Anders Pedersen Gades søn Niels Andersen af Vrensted.

 

28. juli 1830 gårdmand Poul Christensens søn Christen Poulsen af Thise.

 

29. juli 1830 gårdmand Simon Pedersens søn Niels Sørensen Simonsen af Aasendrup.

 

11. okt. 1830 husfæster Jens Rasmussen i Lyngby Torp - anmeldt af Adolph Nielsen sammesteds.

 

19. okt. 1830 husmand Jacob Nielsens søn Niels Jacobsen i Vrensted.

 

13. nov. Gårdmand Simon Pedersen i Aasendrup - anmeldt af gårdmand Christen Andersen sammesteds.

 

9. nov. 1830 husfæster Mads Nielsen Grønning i Vejby, gift med Anne Pedersdatter, som døde 11. April 1830 - anmeldt af gårdmand Lars Nielsen af Vejby. Testamente vedlagt.

 

25. nov. 1830 husmand Thomas Jensens hustru Maren Hansdatter af Ingstrup. Børn: Jens Thomsen, 9 år, Anne Birgitte Thomasdatter, 6 år, Inger Marie Thomasdatter, 4 år, Kristine Thomasdatter, 2 år, hvis fm var deres morbroder Niels Hansen, selvejerhusmand i Sønder Saltum.

 

2. dec. 1830 husfæster Lars Nielsen af Vrensted - anmeldt af Jens Andersen sammesteds.

 

30. dec. 1830 gårdmand Christen Christensens datter Hedvig Marie Christensdatter af Vittrup.

 

30. dec. 1830 husmand Jens Nielsens datter Karen Jensdatter på Løth.

 

11. jan. 1831 husmand Hans Jensen af Vrensted, gift med Anne Margrethe Christensdatter. Børn af 1. Ægteskab med Else Andersdatter: Jens Hansen, fuldmyndig, Thomas Hansen, fæstehusmand i Taars sogn, Peder Hansen, fuldmyndig, tjener i Vrensted, Anne Hansdatter, 28 år, i Vittrup. Af 2. Ægteskab med enken: Else Hansdatter, 8 år. Enkens lv husmand Niels Pedersen i Vrensted.

 

20. jan. 1831 Niels Jensens moder i Vejby, Anne Marie Pedersdatter, gårdkone sammesteds, gift med gårdmand Jens Nielsen sammesteds. Børn: Niels Jensen, fuldmyndig, Anne Jensdatter, 32 år, begge hjemme. Beskikket fm gårdmand Lars Christian Nielsen af Vejby.

 

18. feb. 1831 husmand Jens Sørensens datter Anne Margrethe Jensdatter i Børglum - anmeldt af Anders Andersen af Børglum.

 

20. marts 1831 gårdmand Anders Olesen på Sundsted - anmeldt af tjenestekarl Kristian Kristensen af Vrensted.

 

21. marts 1831 husfæster Søren Jørgensens datter Birthe Marie Sørensdatter af Vejby.