BØRGLUM KLOSTER 1787-1803

 

16. okt. 1787 afg. boelsmand Otte Laursen i Børglum, gift med Karen Nielsdatter. Børn fra 1. Ægteskab Maren Ottesdatter, 21 år, for hvem gårdmand Niels Pedersen Vestergaard i Børglum var formynder, fra 2. Ægteskab Margrethe Ottesdatter, 15 år, hvis morfader Niels Poulsen i Børglum var formynder. Enkens lavværge Moust Pedersen af Børglum.

 

2. sept. 1787 afg. Mette Christensdatter i Stenberggaard, aftægtskone hos gårdfæster Thomas Christensen, gift med Anne Jensdatter. Brodersønnen Christen Nielsen, der tjener i Manne, 30 år, en afdød broderdatter Margrethe Nielsdatter, hendes 2 sønner Niels Jensen, 19 år, der tjener i Bolet i Øster Hjermitslev, og Jens Christensen, hvis fader Christen Laursen af Bolet var formynder,  en halvbroders 2 sønner Jens Jensen, gårdmand i Hjermitslev, og afg. Niels Jensen Bechgaard i Stenum, hvis børn er Maren Nielsdatter, gift med Ole Østergaard i Stenum, og Bodil Nielsdatter, tjenende i Ingstrup Præstegaard.

 

14. nov. 1787 afg. Christen Christensen i Neskjærbro, Ruberg sogn, ugift. Søskende: Jens Christensen, bor på stedet, Anne Christensdatter, gift med husmand Christen Christensen Krog i Vrensted, Johanne Christensdatter, ugift, 32 år, tjener i Vrensted.

 

11. marts 1787 afg. Johanne Marie Nielsdatter, gift med gårdmand Laust Sørensen i Tostendahl. Børn: Inger Marie, 4 år, Anne, 6 uger gl. Deres morbroder Anders Nielsen i Hansbech er tilsynsværge.

 

16. apr. 1787 afg. Maren Nielsdatter, gårdmand Ole Andersens hustru i Vittrup. Børn: Anders Ollesen, 34 år, hos faderen, Niels Olesen, gårdfæster i Vittrup på Børglum Klosters gods, Christen Ollesen, 29 år, tjener i Børglum, Maren Olesdatter, gift med gårdmand Christen Christensen i Vittrup, Anne Ollesdatter, 27 år, ugift, hos faderen.

 

21. dec. 1787 afg. Maren Wiffertsdatter i Vrensted. Datteren Gjertrud Nielsdatter, gift med husmand Anders Nielsen på Hvidstedgaards gods, er eneste arving.

 

23. apr. 1788 afg. Niels Madsen Søndermark, gårdmand i Vrensted, gift med Karen Andersdatter. Børn: Mads Nielsen, 14 år, Anders Nielsen, 11 år, og Jens Nielsen, 8 år, for hvem deres farbroder Peder Madsen, gårdmand i Børglum, var værge. Enkens lavværge hendes broder Svend Andersen, der tjener på stedet.

 

25. juni 1788 afg. gårdmand Christen Madsen i Vrensted, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Mads Christensen, 11 år, Christen Christensen, 8 år, for hvem farbroderen Anders Madsen, gårdmand i Vrensted, var værge. Enkens lavværge Niels Jensen Graver af Vrensted.

 

26. juni 1788 afg. Anne Christensdatter, gårdmand Jeppe Frandsens hustru i Vrensted. Børn: Christen Jepsen, 25 år, Maren Jeppesdatter, 28 år, Kirsten Jepsdatter, 20 år, Mette Jepsdatter, 18 år, alle hjemme. Afdødes farbroder gårdmand Søren Madsen i Vrensted var tilsynsværge.

 

26. juni 1788 afg. gårdmand Mads Madsen i Vrensted, gift med Maren Andersdatter. Hendes lavværge broderen Olle Andersen af Sundsted. Søskende: gårdmand Peder Madsen i Vrensted, afg. Niels Madsens børn Mads, 14 år, Anders, 10 år, og Jens, 8 år. Tjenestekarlene Svend Andersen og Jens Madsen var til stede.

 

29. maj 1788 afg. Johanne Christensdatter, gårdmand Anders Jensens hustru i Kokholm. Børn fra 1. Ægteskab: Maren Jensdatter, 11 år, Anne, 9 år, Zidsel, 7 år, Birgitte, 5 år. Fra 2. Ægteskab Jens Andersen, 8 dage gl. Deres morbroder gårdmand Jens Christensen i Vrensted på Hvidstedgaards gods var tilsynsværge.

 

21. juli 1788 Afg. Kirsten Christensdatter, gårdmand Jens Thomasens hustru i Ingstrup. Deres børn: Thomas Jensen, 31 år, Christen Jensen, 29 år, Anne Jensdatter, 24 år, Kirsten Jensdatter, 22 år. Deres tilsynsværge selvejer Laurits Kjeldsen af Ingstrup.

 

31. marts 1788 afg. gårdmand Niels Laursen Gaarden og hustru Anne Pedersdatter i Vrensted. Børn: Laurs Nielsen, 10 år, Maren Nielsdatter, 12 år, Margrethe Nielsdatter, 6 år, for hvem deres farbroder gårdmand Søren Laursen i Vester Hjermitslev på Børglum Klosters gods var formynder. Simon Jensen og søster Kirsten Jensdatter fra Vester Hjermitslev, den sal. mands søsters børn, samt hans broderdatter Maren Nielsdatter fra Haugaards Mølle var til stede. Tjenestefolk Søren Christensen og Søren Laursen, samt Bodil Christensdatter. Afskrift af fæstebrev af 22. Dec. 1764: Niels Laursen Saltum fæster den gård i Vrensted, som Peder Hansen sidst beboede, hvis enke Karen Thomasdatter fæsteren ægter. Afskrift af fæstebrev til Niels Laursen i Vrensted på en eng i Hammelmose Enge under Birkelse Stamhus, som Niels Nielsen på Rendbæk sidst beboede, dateret 31. Maj 1783.

 

23. juli 1788 afg. Inger Christensdatter, boelsmand Jens Jensens hustru i Vejby. Børn fra 1. Ægteskab Anders Jensen, 9 år, Christen Jensen, 7 år, Niels Jensen, 5 år,  2. Ægteskab Anne Kirstine, 1 ½ år, og Johanne, 8 uger gl. Deres tilsynsværge Morten Jepsen i Dahlmark, da nærmeste frænde Stephan Jensen Koedahl i Hune sogn var fraværende.

 

26. aug. 1788 afg. Maren Bertelsdatter i Hungerholt, Skærum sogn, enke efter Olle Jensen. Børn: husmand Jens Ollesen i Fristrup, Børglum sogn, Bertel Ollesen, 40 år, her på stedet, Peder Ollesen, 33 år, tjener i Thorup, Christen Ollesen, 29 år, tjener i Dahlmark, alle på Børglum Klosters gods, Maren Ollesdatter, gift med gårdmand Jeppe Christensen i Skærum sogn i Øster Skærum by, Johanne Ollesdatter, gift med Christen Jepsen i Meiling i Aasted sogn, begge på Knivholts gods, Anne Ollesdatter, 26 år, ugift, hjemme.

 

27. aug. 1788 afg. husmand Terkild Andersen i Vrensted, gift med Else Christensdatter. Børn: Christen Terkildsen, 3 år til Mikkelsdag, og af ægteskabet med Dille Andersdatter Anders Terkildsen, 26 år, tjener i Knappeshauge, og Friderich Terkildsen, bødker i Løkken, 25 år. Enkens  lavværge Niels Jensen Graver af Vrensted. Christens farbroder gårdmand Olle Andersen i Vittrup var formynder.

 

12. sept. 1788 afg. Mette Jensdatter, gårdmand Anders Sørensen Vestergaards hustru i Linnerup.Søskende: gårdmand Niels Jensen i Alstrup på Birkelse Gods, husmand Mads Jensen på Ingstrup Præstegårds annexgods, en afdød broders søn Christen Sørensen, 25 år, tjener i Holmgaard i Vester Hjermitslev.

 

2. okt. 1788 afg. husmand Christen Nielsen Ellitsgaard i Vrensted, gift med Anne Matthiasdatter. En afg. broder Niels Nielsen, forhen gårdmand i Vrensted på Børglum Klosters gods, hans børn Niels Nielsen, 27 år, hjemme, Mette Nielsdatter, Anne, Bodil og Else, en afg. søster Maren Nielsdatter, forhen gift med Søren Christensen, hendes børn Christen Sørensen, 19 år, Niels, 13 år, Else, 21 år, og Maren, 20 år, samt  med 2. mand, gårdmand Laurs Christophersen af Vrensted, datteren Anne Laursdatter, 18 år. Enkens lavværge gårdmand Anders Andersen i Vrensted.

 

4. nov. 1788 afg. Maren Andersdatter, afg. Mads Madsens enke i Vrensted. Brødrene gårdmand Olle Andersen i Sundsted, Christen og Niels Andersen, gårdmænd i Vrensted, er arvinger. Tjenestefolk Niels Pedersen, Anne Nielsdatter og Else Nielsdatter.

 

15. aug. 1788 afg. gårdmand Christen Thomasen i Vrensted, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Thomas Christensen, 5 år, Peder Christensen, 4 år, hvis formynder er deres farbroder gårdmand Peder Thomsen i Qwasthauge i Vester Hjermitslev på Børglum Klosters gods. Enkens lavværge Niels Jensen Graver i Vrensted.

 

15. aug. 1788 afg. Lars Thomasen i Vrensted, tjenende Christen Thomasen ibidem. Enken Johanne Andersdatters lavværge hendes broder gårdmand Anders Andersen i Vrensted. Børn: Dorthe Larsdatter, 30 år, og Johanne Larsdatter, der tjener som amme på Abelt Hovedgaard sønden fjorden. Deres formynder farbroderen gårdmand Peder Thomasen i Qwasthauge, Vester Hjermitslev. Enken i stærvboen Kirsten Pedersdatter var til stede. 

 

2. aug. 1788 afg. gårdmand Niels Poulsen i Skøttrup, gift med Mariane Poulsdatter. Afdødes moder Anne Jensdatter, aftægtskone på stedet, søstrene Karen Poulsdatter, gift med gårdmand Jørgen Pedersen i Skøttrup, og afg. Anne Poulsdatter, forhen gift med gårdmand i Aasendrup Thomas Andersen, hendes søn Poul Thomasen, 11 år. Enkens lavværge Claus Nielsen i Skøttrup.

 

9. feb. 1789 afg. Kirsten Thøgersdatter, husmand Yde Christensens hustru på Løth. Børn: Maren Ydesdatter, ca. 48 år, ugift, hos faderen, Zidsel Ydesdatter, gift med Jacob Christensen i Hune by på Lundergaards gods, Anne Ydesdatter, 37 år, for ½ år siden rejst til København, uden at nogen har hørt fra hende. Gårdmand Niels Nielsen Mortensen i Vejby var tilsynsværge.

 

3. juni 1789 afg. Mette Pedersdatter, gårdmand Niels Andersens hustru i Vejby. Børn fra ægteskabet med Christen Kjeldsen sønnen gårdmand Kjeld Christensen i Vejby

og datteren Anne Christensdatter, gift med Jens Svenningsen, husmand i Rakkeby på Sejlstrup Gods.

 

4. juli 1789 afg. Christen Jensen i Kaalborn, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Jens Christensen, 30 år, Søren Christensen, 13 år,  Anne Christensdatter, gift med gårdmand Jørgen Madsen i Ugilt på Linderumgaards gods, Maren Christensdatter, 26 år, tjener svogeren i Ugilt, Johanne Christensdatter, 24 år, her på stedet. Enkens lavværge Jens Nielsen af Stadshede. Formyndere for de ugifte deres farbroder Jens Jensen af Linnerup samt gårdmand Stephan Jensen i Børglum, men i hans forfald sønnen Christen Stephansen.

 

12. dec. 1788 afg. Jeppe Frandsen i Vrensted, forhen gift med Anne Christensdatter. Børn: Christen Jepsen, 25 år, Maren Jepsdatter, 27 år, Kirsten Jepsdatter, 21 år, og Mette Jepsdatter, 19 år. Deres farbroder Niels Frandsen Smed på Libacken ved Vrensted på Børglum Klosters gods var formynder. Søren Madsen i Vrensted på Hvidstedgaards gods var til stede som pårørende.

 

31. juli 1789 afg. Else Kjeldsdatter, husmand Peder Gregersens hustru i Skøttrup. Afdødes søskendebørn gårdmand Niels Andersen i Vittrup, Maren Jensdatter, gift med gårdmand Anders Poulsen ibidem, Bodil Jensdatter, afg. husmand Jens Jensens hustru i Fristrup, afg. Johanne Jensdatters børn gårdmand Mads Hansen i Skøttrup, Maren Hansdatter, Johanne Hansdatter, og Kirsten Hansdatter. Velagte Claus Nielsen, gårdmand i Skøttrup, var til stede på arvingernes vegne.

 

14. okt. 1789 afg. Anders Sørensen Vestergaard, gårdmand i Linnerup. Moderen Ingeborg Andersdatter, som bor i stærvboen, broderen Peder Sørensen, husmand på Løth i Børglum sogn, Anders Sørensen, gårdmand i Linnerup, Jens Sørensen, gårdmand i Børglum, og Malene Sørensdatter, gift med Niels Madsen, husmand på Løth. Afdødes fæstemø Maren Nielsdatter, hendes lavværge Hans Bertelsen i Skelsted i Vester Brønderslev sogn.

 

17. nov. 1789 afg. Olle Nielsen, husmand i Linnerup, gift med Margrethe Pedersdatter. Børn fra ægteskabet med afg. Dorthe Thomasdatter Anders Ollesen, 30 år, tjener på Børglum Kloster, og Anne Ollesdatter, 40 år, tjener i Melhaven i Serritslev sogn. Enkens lavværge Anders Sørensen, gårdmand i Linnerup.

 

6. nov. 1789 afg. husmand Terkild Andersens hustru Else Christensdatter i Vrensted

 Børn: Christen Terkildsen, 4 år, hvis tilsynsværge er velagte Anders Andersen Østergaard, gårdmand i Vrensted, i formynderen gårdmand Olle Andersen i Vittrup hans forfald. Afdødes broder Peder Christensen, landsoldat, tjenende i Stenum, og søstrene Anne og Maren Christensdatter var til stede, samt Anne Poulsdatter.

 

5. okt. 1789 afg. Niels Pedersen Søndermark, husmand i Vrensted, gift med Karen Nielsdatter. Søskende: husmand Poul Pedersen i Furreby, Jens Pedersen på Eskjær gods, Maren Pedersdatter, enke efter Jens Smed på Løth, Kirsten Pedersdatter, gift i Bindslev sogn. Enkens lavværge gårdmand Laurs Christensen i Vrensted.

 

5. okt. 1789 afg. Christen Ollesen i Haugaard, Thise sogn. Børn: Christen Christensen, 33 år, Olle Christensen, 30 år, Anne Christensdatter, 24 år. Hendes værge gårdmand Christen Knudsen i Vrensted i stedet for den fødte værge farbroderen Ove Ollesen af Aasendrup. Sønnen Christen beholder gården. Afdødes broder sal. Jacob Ollesen Eylergaard i Arendahl i Norge nævnes i forbindelse med tilkommende arv.  

 

28. apr. 1790 afg. Niels Jensen Graver i Vrensted. Børn: Jens Nielsen, gårdmand i byen, Christen Nielsen, gårdmand ibidem, Søren Nielsen, 24 år,  stedet, Kirsten Nielsdatter, gift med Lars Knudsen, gårdmand i Aasendrup, Birgitte Nielsdatter, ugift, 21 år, hjemme, på hvis vegne hendes fasters mand Hans Thoersen, gårdmand i Vrensted på Hvidstedgaards gods, var formynder. Kurator for Søren hans mosters mand Christen Jensen Bruus i Vrensted. Tilstående gæld hos bl.a Jens Knudsen, selvejer i Vestermark, Ingstrup sogn og Poul Kusk i Brglum Mølle, Anders Vestergaard i Filholm. Skiftebrev efter afdødes sal. hustru Kirsten Sørensdatter, dateret 1. Marts 1777, nævnes. Obligation fra Peder Nielsen Hald i Ingstrup, gift med Johanne Jensdatter, og fra Peder Christensen Ladefoged i Trudslev.

 

23. juni 1790 afg. Dorthe Christensdatter, husmand Erich Laursens hustru i Linnerup, Tolstrup sogn. Søskende: !. afg. Christen Christensen, forhen på Bachen ved Snedsted i Serritslev sogn, hans døtre Johanne, 44 år, ugift, er i Stenum, Mette, 41 år, ugift, tjener Stephen Nielsen i Skøttrup, Maren, gift med husmand Christen Jørgensen i Stenum på Hjermitslevgaards gods 2. Inger Christensdatter, gift med husmand Christen Ottesen i Tømmerby på Asdahl gods. Gårdmand Stephen Nielsen i Skøttrup var værge.

 

23. sept. 1790 afg. Thomas Christensen i Stenberggaard, gift med Anne Jensdatter. Børn: Christen Thomasen, 28 år, Mette Thomasdatter, 22 år, begge hjemme. Enkens lavværge velagte Søren Pedersen af Vittrup, Børglum sogn. Formynder for Mette Christen Jensen, gårdmand i Svenstrup sønden Aalborg, i hans forfald Melkior Laursen af Vanggaard i Stenum sogn.

 

11. okt. 1790 afg. Kirsten Andersdatter, gårdmand Jens Pedersens hustru i Vittrup. Børn: Peder Jensen, 33 år, Michel Jensen, 27 år, begge tjenende herskabet på Børglum Kloster, Karen Jensdatter, gift med Morten Nielsen Bechgaard af Vrensted på Hvidstedgaards gods, Anne Jensdatter, 31 år.

 

15. jan. 1791 afg. gårdmand Niels Andersen Øster i Vittrup, gift med Johanne Andersdatter. Børn: Anders Nielsen, 26 år, Lars Nielsen, 20 år, Jørgen Nielsen, 20 år, tjener Jens Kragdrup i Børglum by,  Niels Nielsen, 15 år, Anne Marie Nielsdatter, 29 år. Enkens lavværge gårdmand Laurs Pedersen af Vittrup, børnenes formynder deres farbroder Olle Andersen af Vittrup, i hans sygdomsforfald hans søn Anders Ollesen, gårdmand i Vittrup.

 

19. jan. 1791 afg. Jens Thomsen, gårdmand i Ingstrup. Børn: Thomas Jensen, 33 år, Christen Jensen, 31 år, Anne Jensdatter, 27 år, Kirsten Jensdatter, 24 år, alle hjemme. Deres morbroder Jens Christensen fra Kirkholm i Vejby sogn på Børglum Klosters gods var fraværende, i stedet var Ole Jensen Myrtue, gårdmand i Ingstrup, værge.

 

25. feb. 1791 afg. gårdmand Peder Andersen i Vejby, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Jens Pedersen, 41 år, tjener i Aasendrup, Anders Pedersen, 39 år, husmand i Vejby, Anders Pedersen, 37 år, tjener i Aasendrup, Niels Pedersen, 26 år, hjemme, Kirsten Pedersdatter, 30 år, tjener i Aasendrup, Karen Pedersdatter, 24 år, hjemme, på hvis vegne deres morbroder Niels Nielsen, gårdmand af Vejby var til sted, gårdmand Mads Nielsen af Vejby var lavværge for enken.

 

19. marts 1791 afg. ungkarl Christen Jensen i Ingstrup, afg. Jens Thomasens søn. Jens Christensen af Kirkholm var som morbroder til arvingerne til stede, samt broderen Thomas Jensen. Tjenestekarlen Christen Filholm af Asdahl Gods. På de umyndige søstres vegne  Peder Christensen af Borup i Ingstrup sogn.

 

6. apr. 1791 afg. husmand Niels Frandsen Smed på Libak i Vrensted, gift med Karen Christensdatter, hvis lavværge er Jens Stephansen, husmand på Libak, senere Simon Christensen i Frøkjær, Børglum sogn. Afdødes broderbørn: Christen Jepsen, 27 år, Maren Jepsdatter, 37 år, gift med Niels Nielsen Løth, gårdmand i Vrensted, Kirsten Jepsdatter, 24 år, Mette Jepsdatter, 21 år, alle hos svogeren i Vrensted.

 

15. apr. 1791 afg. gårdfæster Peder Laursen i Hjortnæs, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Karen Pedersdatter, gift med Jens Iversen af Stade i Serritslev sogn, Maren, 24 år, Mette, 22 år, Malene, 19 år, og Karen Cathrine, 16 år, alle hjemme. Enkens lavværge gårdmand Christen Thomasen i Stenberggaard,. Afdødes ven og pårørende gårdmand Bertel Christensen i Røgelhede var tilsynsværge. Afsrift af fæstebrev, dateret 17. Juni 1762: Peder Laursen, barnefødt i Hedegaard i Vester Brønderslev, fæster gården Hjortnæs i Børglum sogn, som Yde Christensen pga forødelse af boet er fradømt.

 

25. juni 1791 afg.gårdmand Christen Andersen i Linnerup, gift med Maren Svensdatter, hvis lavværge er gårdmand Kjeld Andersen i Linnerup. Børn: Anne Christensdatter, 28 år, Svend Christensen, 15 år, begge hjemme. Fra afdødes forrige ægteskab med afg. Anne Mogensdatter gårdmand Christen Christensen i Langtved, Hellum sogn, og Anders Christensen, 36 år, i stærvboen, Johanne Christensdatter, gift med gårdmand Christen Jensen i Serritslev sogn. De umyndiges tilsynsværge gårdmand Anders Sørensen i Linnerup.

 

12. aug. 1791 afg. Hans Nielsen, gårdfæster i Lyngby Torp, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Søren Hansen, 29 år, hjemme, Niels Hansen, 24 år, tjener i Vrensted, Inger Hansdatter, 26 år, tjener i Vrensted, Anne Hansdatter, 20 år, Bodil Hansdatter, 16 år, begge hjemme, alle af forrige ægteskab, Niels Hansen, 12 år, Lars Hansen, 8 år, begge enkens sønner. Hendes lavværge broderen Poul Nielsen, gårdmand i Børglum, børnenes formynder deres farbrødre Søren Nielsen af Vrensted og Niels Nielsen af Aasendrup. Vurderingsmænd gårdmand Jens Nielsen Bolle i Sønder Lyngby og Jens Jensen i Kolstrup, Lyngby Torp.

 

8. okt. 1791 afg. Jacob Jensen, husmand i Aasendrup, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Johanne Marie Jacobsdatter, 32 år, af 1. Ægteskab, Maren Jacobsdatter, 24 år, Jens Jacobsen, 16 år, tjener Stephen Nielsen i Stenberg, Børglum sogn. Enkens lavværge ungkarl Jens Pedersen af Aasendrup, børnenes fødte værge, deres morbroder Jens Jensen bor sønden Aggersund i Tolstrup, er gammel, i hans sted er gårdmand Jens Nielsen af Aasendrup tilsynsværge.

 

14. feb. 1792 afg. Inger Nielsdatter, husmand Christen Pedersens hustru i Vrensted. Børn: Peder Christensen, 24 år, Mette Christensdatter, 30 år, Anne Christensdatter, 32 år, tjener i Ingstrup, Johanne Christensdatter, 27 år, tjener i Børglum by. Deres formynder Christen Bruus, gårdmand af Vrensted.

 

1.marts 1792 afg. Maren Nielsdatter, husmand Søren Hansens hustru i Børglum. Børn: Jens Nielsen, 33 år, Maren Mortensdatter, 28 år, hvis formynder er mølleren Poul Pedersen af Børglum Klosters mølle.

 

16. marts 1792 afg. Inger Malene Sandholt, som døde hos Jens Christensen og hustru Kirsten Jensdatter i Kirkholm, hvor hun uden herskabets eller forældrenes vidende havde opholdt sig. Afdøde var datter af  forhenværende degn i Børglum, Thomas Sandholt, og har været gift i København med en afdød hyrekusk Peder Lund, med hvem hun havde en datter, Kirstine Magdalene Pedersdatter Lund, 6-7 år gl. Sr. Stausholm i Hjørring er formynder for sit søskendebarns datter.

 

8. aug. 1792 afg. Søren Nielsens enke Mette Jensdatter i Skøttrup. Børn: Niels Sørensen, 31 år, Maren Sørensdatter, 33 år, ugift, begge tjener i Skøttrup. Skiftet blev foretaget hos gårdmand Stephan Nielsen i Skøttrup, siden ingen lejlighed dertil fandtes i den lille hytte, hvori hun døde. Formynder for datteren Jens Pedersen af Skøttrup.

 

14. aug. 1792 afg. Christen Mikkelsen, husfæster i Børglum, gift med Dorthe Christensdatter. Børn: Mikkel Christensen, husmand i Vejby, Lars Christensen, gårdmand i Vrensted, Johanne Christensdatter, gift med Anders Jørgensen i Linnerup, Elle Christensdatter, gift med Peder Pedersen, husmand på Løth, alle af afdødes forrige ægteskab, og Anne Christensdatter, 4 år, hos moderen. Enkens lavværge Niels Pedersen af Børglum.

 

4. dec. 1792 afg. husindsidder Anders Jørgensen i Linnerup, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Jørgen Andersen, 15 år, tjener i byen, Christen Andersen, 13 år, tjener i Skøttrup, Jens Andersen, 4 år, Anne Andersdatter, 6 år. Enkens lavværge Kjeld Andersen, gårdmand i byen. Thomas Jørgensen fra Vanggaard var farbroder og født værge.

 

10. dec. 1792 afg. ungkarl Christen Pedersen i Aasendrup. Moderen Johanne Christensdatter, afg. husmand Peder Sørensens enke i Thise, søskende Peder Pedersen, tjenende i Mølgaard, Tolstrup sogn, 20 år, Ellen Pedersdatter, gift med Christen Laursen i Thise.

 

23. dec. 1792 afg. Johanne Christensdatter, husmand Christen Jespersens hustru i Vrensted. Datteren Johanne Christensdatter, 4 uger gl. er eneste arving. Dets farbroder gårdmand Niels Jespersen i Venneberg sogn var tilsynsværge og dets morbroder husmand Jens Christensen i Rakkeby var nærværende.

 

27. dec. 1792 afg. husmand Knud Pedersen i Børglum, gift med Kirsten Andersdatter. Søskende: Margrethe Pedersdatter, Olle Nielsens enke i Linnerup, Niels Pedersen, over 50 år, ugift og tjener i Emb, Enkens lavværge Niels Pedersen af Børglum, på arvingernes vegne gårdmand Moust Laustsen i Børglum.

 

4. jan. 1793 afg. husmand Hans Madsen i Linnerup. Børn: gårdmand Mads Hansen i Skøttrup, Maren Hansdatter, 24 år, hjemme, Johanne Hansdatter, 22 år, tjener i Søndergaard i Holt, Tolstrup sogn, Kirsten Hansdatter, 19 år, tjener Poul Andersen i Vittrup, der som pårørende var tilsynsværge for de umyndige.

 

10. jan. 1793 afg. Hans Sørensen, husmand i Vittrup, gift med Maren Terkildsdatter. Børn: Thomas Hansen, tjener i Kringelborn, Ugilt sogn, 27 år, Terkild Hansen, 26 år, tjener i Skøttrup, Johanne Hansdatter, gift med boelsmand Anders Jensen i Vittrup. Enkens lavværge Jens Nielsen Østergaard af Vittrup.

 

21. jan. 1793 afg. Jørgen Christensen Vanggaard i Vejby, gift med Maren Mortensdatter. Børn: Niels Jørgensen, 18 år, Morten Jørgensen, 15 år, Margrethe Jørgensdatter, 13 år, Anne Jørgensdatter, 7 år, for hvem Jens Nielsen Skaiberg i Vejby var formynder. Enkens lavværge Niels Mortensen af Vejby.

 

22. feb. 1793 afg. Lars Christensen, som blev fundet død på Gaardens mark i Vejby. Ugift, forhen røgter på Børglum Kloster. Afdødes halvsøskende på mødrene side, da han er slegfredsbarn: husmand Jens Hansen i Aasendrup, Christen Hansen, over 36 år, tjener på Sebber Kloster, Gjertrud Hansdatter, gift med Christen Jørgensen i Aasendrup.

 

2. marts 1793 afg. Maren Thomasdatter i Aasendrup, gift med Rasmus Nielsen. Børn: Niels Rasmussen, 28 år, Karen Rasmusdatter, 25 år, begge hos faderen, Maren Rasmusdatter, gift med Lars Christensen, landsdragon, bor i Børglum by, Johanne Rasmusdatter, 29 år, tjener på Nøragergaard.

 

6. marts 1793 afg. Maren Pedersdatter, husmand Jens Christensen Embs hustru i Vrensted. Børn: Anne Jensdatter, gift med Anders Thomsen Thaars af Vrensted, Johanne Jensdatter, 39 år, hos faderen, Karen Jensdatter, 35 år, tjener i Sundsted, Ellen Jensdatter, 24 år, tjener Lars Christensen i Vrensted. Deres morbroder, husmand Christen Pedersen af Vrensted var tilsynsværge.

30. marts 1793 afg. Magrethe Jørgensdatter, husmand Jens Jensens hustru på Libak i Vrensted. Børn: Jørgen Jensen, 29 år, tjener i Vrensted, Jens Jensen, 23 år, tjener i Aasendrup, Kirsten Jensdatter, 26 år, hjemme, Johanne Jensdatter, 20 år, tjener i Øster Hjermitslev, Tolstrup sogn. Børnenes morbroder husmand Christen Jørgensen i Aasendrup var nærværende.

 

30. marts 1793 afg. Johanne Jørgensdatter, Lars Christensens hustru i Sundsted. Arvinger: broderen afg. Anders Jørgensen i Vrensted hans børn Jørgen Andersen, 32 år, tjener i Holmen, Vrensted sogn, Poul Andersen, 28 år, tjener i Vrensted, Anders Andersen, 8 år,  Maren Andersdatter, gift med Lars Andersen i Skøttrup, Johanne Andersdatter, 27 år, tjener i Vrensted, Kirsten Andersdatter, 16 år, hos moderen i Vrensted. Enkemanden havde afstået stedet til Simon Sørensen, nu gift mand på stedet. Afskrift af fæstebrev, dateret 14. Okt. 1792: Simon Sørensen af Vrensted tiltræder gården til 1. Maj 1793 og forbinder sig til at ægte pigen Maren Andersdatter i Sundsted, som Lars Christensen er beslægtet med.

 

30. marts 1793 afg. Jens Christensen, husmand i Vrensted, gift med Dorthe Mortensdatter. Afdødes børn i forrige ægteskab: Christen Jensen, over 40 år, tjener i Borup i Ingstrup sogn, Karen Jensdatter, gift med husmand Niels Laursen i Vrensted, Kirsten Jensdatter, gift med Søren Thomasen Bødker i Nibe, Johanne Jensdatter, som for 4 år siden rejste til København, og siden har ingen hørt fra hende. Enkens lavværge husmand Niels Andersen i byen.

 

22. apr. 1793 afg. gårdfæster Anders Jørgensen i Vrensted, gift med Karen Andersdatter. Børn med sal. Anne Nielsdatter: Jørgen Andersen, 32 år, tjener i byen, Poul Andersen, 25 år, hjemme, Maren Andersdatter, gift med gårdmand Lars Andersen i Skøttrup, Johanne Andersdatter, 27 år, tjener i præstegården i byen. Med enken: Anders Andersen, 8 år, Kirsten Andersdatter, 17 år. Enkens lavværge gårdmand Lars Christensen i Skøttrup. Da der ingen mor- eller farbroder var, blev sognefoged Mads Sørensen, gårdmand i byen, beskikket som værge for de umyndige.  

 

10. aug. 1793 sal. Anders Laursens enke Mette Pedersdatter, fordum af Stenberggaard, nu inderste i Hjortnæs. Arvinger: broderen, afg. Lars Pedersen, hans søn Peder Laursens og hustru Mette Pedersdatters børn Karen Pedersdatter, gift med Jens Iversen i Stade, Maren Pedersdatter, 26 år, Mette Pedersdatter, 24 år, Malene Pedersdatter, 22 år, Catrine Pedersdatter, 19 år, alle 5 den afdødes søskendes børnebørn , Laurs Pedersens afg. datter Johanne Laursdatter, hendes børn Niels Pedersen, 22 år, tjener i byen, Malene Pedersdatter, gift med Peder Sørensen i Emb. Afdødes søster afg. Maren Pedersdatters børnebørn, nemlig den ældste søn Thomas Christensens af Stenberggaard hans efterlevende børn Christen Thomsen, gårdmand i Stenberggaard, og Mette Thomasdatter, gift med Lars Pedersen i Manne, Maren Pedersdatters  afg. datter Anne Christensdatters børn Christen Jørgensen, husmand i Stenum, Maren Jørgensdatter, gift med Hans Jensen i Kiedegaard i Jetsmark sogn, og Inger Jørgensdatter, gift med Thomas Sørensen, husmand i Svingelen i Thise sogn, Maren Pedersdatters datter Maren Christensdatter, gift med Hans Ollesen, husmand i Manne, Thise sogn, Maren Pedersdatters datter afg. Johanne Christensdatters efterlevende børn Maren Andersdatter, gift med Poul Andersen i Vrensted, i alt 1 søskendebarn og 13  søskendebørnebørn.

 

11. sept. 1793 afg. gårdmand Kjeld Sørensen i Aasendrup, gift med Anne Christensdatter. Sønnen Søren Kjeldsen, 11 år, hvis formynder er farbroderen Thomas Sørensen, som opholder sig hos sin moder Søren Thomasens enke af byen, som tilsynsværge gårdmand Jens Laursen af byen. Enkens lavværge Thomas Nielsen her på stedet.

 

23. dec. 1793 afg. Peder Johansen i Vittrup, gift med Karen Laursdatter. Børn: Christen Pedersen, 6 år, Jens Pedersen, 2 år, hos moderen, samt Johannes Pedersen fra forrige ægteskab, som ingen ved hvor er. Jens Christensen af Vittrup var tilsynsværge. Enkens lavværge hendes stiffader Jens Andersen, der tjener i Vittrup.

 

23. dec. 1793 afg. Kjeld Moustsens enke Johanne Mathiasdatter i Vittrup, hos gårdfæster Matthias Kjeldsen. Børn: Matthias Kjeldsen, gårdmand i byen, Anders Kjeldsen, 25 år, tjener Niels Vestergaard i Børglum, Karen Kjeldsdatter, gift med gårdmand Jens Christensen i Vittrup, Dorthe Kjeldsdatter, 20 år, tjener svogeren ibidem, for hvem gendes halvbroder Moust Kjeldsen, gårdmand i Vittrup, var formynder.

 

2. jan. 1794 afg. gårdmand Mads Jensen i Vejby, gift med Mette Jensdatter. Børn: Jens Madsen, 42 år, Anders Madsen, 23 år, Karen Madsdatter, 35 år, Maren Madsdatter, 26 år, alle hos moderen, Maren Madsdatter, gift med gårdmand Jens Kjeldsen i Vittrup, Anne Madsdatter, gift medgårdmand Niels Nielsen i Vittrup. Enkens lavværge Anders Jensen Børglum, gårdmand i Vejby, børnenes morbroder Anders Jensen Ydesen af Vejby som kurator og formynder. Afskrift af fæstebrev dateret 10. Feb. 1753: Mads Jensen, født i Vejby, fæster det sted i Vejby sogn, hans fader Jens Madsen har beboet og nu pga. alderdom afstår til sønnen mod ophold på stedet.

 

 2. maj 1794 afg. husmand Christen Pedersen i Vrensted. Børn: Peder Christensen, 26 år, tjener gårdmand Mads Østergaard i Vrensted, Anne Christensdatter, gift med Jesper Christensen af Ingstrup, Mette Christensdatter, 32 år, hjemme, Johanne Christensdatter, 29 år, ugift og hjemme. Formynder er deres farbroder, husmand Niels Pedersen af Vrensted.

7. juni 1794 afg. gårdfæster Yde Jensen i Vejby. Børn: Jens Ydesen, 30 år, Niels Ydesen, 28 år, Peder Ydesen, 25 år, alle hjemme, Jens Ydesen, 18 år, tjener i Aasendrup, Dorthe Ydesdatter, gift med gårdmand Anders Jensen i Vejby, Anne Ydesdatter i stærvboen, gift med Jens Madsen i Vejby, Mette Ydesdatter, 33 år, Johanne Ydesdatter, 21 år, begge hjemme. Deres farbroder Peder Jensen, gårdmand i byen, var formynder.

 

17. juni 1794 afg. Maren Jacobsdatter, gårdmand Christen Christensen Kammagers hustru i Vrensted. Børn: Christen Christensen, 6 år, Jacob, 5 år, Lars, 2 år. Deres tilsynsværge Mads Jensen.

 

9. juli 1794 afg. Maren Sørensdatter hos gårdmand Thomas Sørensen i Aasendrup. Børn: Thomas Sørensen, 36 år, gårdmand på stedet, Anne Sørensdatter, gift med gårdmand Jens Laursen i Aasendrup på Asdahl Gods, Kirsten Sørensdatter, gift med selvejergårdmand Laurs Kjeldsen i Ingstrup, afg. Kjeld Sørensen, gårdmand i Aasendrup, hans søn Søren Kjeldsen, 11 år. Som tilsynsværge beskikket lægsmanden i Børglum sogn, Peder Nielsen, gårdmand  i Mariegaard i Børglum. Fæstebrev til Thomas Sørensen, dateret 9. Okt. 1793.

 

19. juli 1794 afg. Anne Christensdatter i Vrensted, gift med Anders Andersen. Børn: Anders Christensen Hovalt, 20 år, fra ægteskabet med skoleholder Christen Andersen Hovalt i Vrensted, Christen Andersen, 12 år, Magrethe, 8 år, Zidsel, 5 år. Formynder for Anders hans farbroder skoleholder Thomas Hovalt af Vejby, for de yngste deres morbroder Niels Christensen, gårdmand i Thise på Hammelmose Gods.

 

3. sept. 1794 afg. Ane Kirstine Nielsdatter, gårdmand Lars Knudsens hustru i Roedgaard i Aasendrup. Børn: Niels Larsen, 5 år, Karen Larsdatter, 10 år, Kirsten Larsdatter, 1 ½ år, for hvem deres morbrødre Jens Nielsen Graver og Christen Nielsen Graver, begge gårdmænd af Vrensted, var formyndere.

 

6. okt. 1794 afg. Maren Andersdatter, husinderste i Skøttrup by hos Peder Gregersen og hustru Maren Christensdatter. Afdødes slegfredsbarn Maren Ollesdatter, 12-13 år, værende hos husmand  Jens Nielsen i Børglum, var eneste arving. Afdødes broder er fattighusbeboer i Vrensted, så Claus Nielsen af Skøttrup blev beskikket som værge.

 

21. okt. 1794 afg. Karen Stephansdatter, degneenken Mette Maria Alter, sal. Christen Windes enke i Vrensted, hendes moder. Børn: Degneenken, en søn Stephan Mortensen, forhen gift i Christiania, det vides ikke, om han har efterladt arvinger

 

23. jan. 1795 afg. Niels Pedersen Vestergaard i Børglum, gift med Dorthe Laursdatter. Børn: Jens Nielsen, 14 år, Anne Nielsdatter, 16 år, Else Nielsdatter, 12 år, Johanne Nielsdatter, 8 år, alle 4 børn af afg. Maren Jensdatter, Maren Nielsdatter, 5 år, enkens datter. Enkens lavværge Moust Laursen af Børglum, de ældstes værge deres morbroder Christen Jensen i Dahl i Venneberg sogn,  i hans forfald har han formået sin svoger Niels Pedersen fra Holland i Maarup sogn, den yngstes værge Peder Moustsen af Børglum.

 

3. jan. 1795 afg. Anders Poulsen, gårdfæster i Vittrup, gift med Maren Jensdatter. Børn: Poul Andersen, husmand i Vittrup, Jens Andersen, gårdmand i Skøttrup, Anders Andersen, 29 år, hjemme, Karen Andersdatter, 46 år, Maren Andersdatter, 27 år, begge hjemme, Kirsten Andersdatter, 40 år, tjener Lars Christensen i Skøttrup.

 

31. jan. 1795 afg. Niels Matthiasen i Vittrup, gift med Margrethe Laursdatter. Børn: Mathias Nielsen, 11 år. Enkens lavværge Poul Andersen af Vittrup, sønnens værge Michel Nielsen af Vittrup.

 

5. feb. 1795 afg. gårdfæster Anders Jensen Kudsk i Vejby, gift med Dorthe Ydesdatter. Børn: Thomas Andersen, 4 år, Mette Andersdatter, 12 år, Anne Andersdatter, 10 år, Kirsten Andersdatter, 7 år. Enkens lavværge Niels Ydesen, gårdmand af Vejby, børnenes fødte værge deres farbroder Peder Jensen, gårdmand i Vejby.

 

7. marts 1795 afg. landsoldat Mads Christensen hos Lars Christensen Østergaard i Linnerup, Tolstrup sogn. Afdødes søster Maren Christensdatter opholder sig hos Christen Laursen i Manna. Husmand Niels Ydesen i Linnerup er tilsynsværge, senere Olle Jensen, gårdmand i Linnerup.

 

9. marts 1795 afg. Anne Christensdatter, Søren Madsens hustru i Mariegaard, Børglum sogn. Børn: Anne Margrethe, 22 år, Kirsten, 19 år, Anne, 15 år, Johanne, 13 år. Tilsynsværge Peder Nielsen, gårdmand i Mariegaard, da ingen født værge fandtes på mødrene side.

 

13. juni 1795 afg. gårdfæster Anders Ydesen i Vejby, gift med Anne Christensdatter. Børn: Jens Ydesen, 35 år, Maren Ydesdatter, 37 år, tjener i København, Anne Ydesdatter, 36 år, Inger Ydesdatter, 30 år, Kirsten Ydesdatter, 26 år, tjener i Aalborg, Karen Ydesdatter, 16 år. Enkens lavværge Mads Nielsen Grønning i Vejby, tilsynsværge Jens Madsen, gårdmand i Vejby.

 

14. apr. 1795 afg. husmand Peder Mathiasen i Vrensted, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Karen Pedersdatter, 11 år,  hvis fødte værge er farbroderen Valentin Mathiasen, husmand i Faarup i Saltum sogn. Enkens lavværge gårdmand Anders Andersen af Vrensted.

 

17. apr. 1795 afg. Jens Christensen, husmand ved Neskierbro, gift med Inger Sørensdatter. Børn: Maren, 12 år, Gunild, 9 år, Anne Marie, 6 år, Magrethe, 3 år, hvis morbroder Niels Sørensen, gårdmand i Vrensted, var værge. Enkens lavværge gårdmand Niels Nielsen Østergaard af Vittrup.

 

6. maj 1795  husfæster Niels Madsen Grønnings hustru Anne Nielsdatter på Løth. Børn: Mads Nielsen, gårdmand i Vejby, Peder Nielsen, 37 år, tjener Peder Smed på Vittrup Hede, Christen Nielsen, 26 år, tjener Steffen Nielsen i Skøttrup, gevorben soldat, Birgitte Marie, 28 år, hjemme, afg. Johanne Nielsdatter, gift med Søren Knudsen Sandager, værtshusmand i København, hendes søn Knud Sørensen, hos faderen, 10 år.

 

6. maj 1795 afg. Johanne Sørensdatter, husfæster Peder Nielsen Kirkholms hustru på Løth. Søskende: afg. Niels Sørensen i Furreby, hans børn Søren Nielsen, 27 år, tjener i Furreby, Maren og Karen Nielsdatter, tjener i Furreby sogn,. 

 

3. juni 1795 afg. Anders Christensen Møller, gårdfæster i Børglum, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Christen Andersen, 32 år, Jens, 29 år, tjener i Vejby, Peder, 21 år, gevorben soldat i København,  Lars, 17 år, Anne, 34 år, Maren, 26 år, tjener på Børglum Kloster. Enkens lavværge Laurs Madsen.

 

1.juli 1795 afg. Mads Fridrichsen Kiær, husmand i Vejby, gift med Maren Andersdatter. Børn: Anders Madsen, 46 år, Mette Madsdatter, 40 år, begge hjemme. Enkens lavværge skoleholder Thomas Hovalt i Vejby.

 

6. juli 1795 afg. Anne Jensdatter, Jens Laursens hustru i Skøttrup. Børn: Jens Jensen, 24 år, en slegfredsdatter Maren Christiansdatter, gift med Thomas Clemmensen i Furreby sogn og by. Kurator for sønnen Jens Jensen i Fristrup.

 

14. aug. 1795 afg. Anne Nielsdatter, husmand Michel Andersens hustru i Ingstrup.Søskende: Jens Nielsen, bor i Alstrup, Lars Nielsen, tjener i Ingstrup, Thomas Nielsen, tjener i Alstrup by, alle myndige, Maren Nielsdatter, 39 år, tjener i Brødslev.

 

26. sept. 1795 afg. Maren Simonsdatter, gårdmand Lars Christensens hustru i Skøttrup. Børn: Michel Larsen, 17 år, Anne Larsdatter, 20 år, for hvem deres morbroder gårdmand Søren Simonsen af Skøttrup var værge.

 

8. aug. 1795 afg. Anne Ydesdatter, gårdmand Melkior Laursens hustru i Vanggaard, Stenum sogn.Børn: Laurs Melkiorsen, 8 ½ år, Anne Melkiorsdatter, gift med Christen Thomasen, gårdmand i Stenberggaard, Dorthe Melkiorsdatter, 16 år. Farbroderen Niels Laursen af Vanggaard var værge.

 

20. nov. 1795 samfrændeskifte efter sal. Madame Mette Cathrine Brantsen, født Holm, i Søndergaard i Aasendrup, forvalter Hans Brantsens hustru.. Børn: Ulrich Adolph, født 13. Nov. 1779, Helvig Kirstine, født 27. Okt. 1781, Karen, født 7. Dec. 1782, Anne Marie, født 23. Nov. 1784, Agneta Marie, født 1. Sept. 1789. Deres formyndere er  købmand Hr.Conrad Holm i Aalborg, halvbroder til afdøde, forpagter Otte Gerhard Byssing på Torstedlund, som er gift med afdødes helsøster Christine Sophie Holm, købmand Hr. Peder Kreiler i Nibe, gift med afdødes helsøster Elisabeth Holm, købmand Hr. Wigel Holm i Hobro, gift med helsøsteren Juliane Holm.

 

29. dec. 1795 afg. Anders Ollesen, røgter på Børglum Kloster. Afdødes søster Anne Ollesdatter tjener gårdmand Heile Laursen i Thise sogn og by, 40 år. Afdøde blev fundet død på sengen ved middagstid, efter han havde holdt St. Stephens morgen, af Jens Christensen Teglbrænder, Peder Jensen Ladefoged, Thøger Sørensen Staldkarl, Thomas Andersen og Niels Sørensen, studerøgtere.

 

26. feb. 1796 afg. gårdfæster Niels Sørensen i Ingstrup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 4 år, Søren Nielsen, 3 år, og Niels Nielsen, 8 dage. Enkens lavværge gårdmand og selvejer Niels Christensen af Brødslev, børnenes værge deres farbroder Rasmus Sørensen, gårdmand i Lemmergaard i Vester Hjermitslev.

 

7. marts 1796 afg. Anne Andersdatter i Vrensted, gift med gårdmand Christen Nielsen Gade.Børn: Niels Pedersen, 22 år, Anders Pedersen, 16 år, Anne Pedersdatter, gift med Just Erichsen, gårdmand i Vrensted, Maren Pedersdatter, 20 år, tjener på Kokkedal i Han Herred. Formynder deres morbroder Svend Andersen Back, husmand af Vrensted.

 

4. apr. 1796 afg. husmand Poul Poulsen af Vrensted, gift med Karen Jensdatter. Børn: Anne, 6 år, Maren, 1 år, samt Karen, 34 år, tjener i Aalborg, fra ægteskabet med afg. Anne Abrahamsdatter. Enkens lavværge hendes broder Jens Hansen af Vrensted, værge for børnee gårdmand Christen Nielsen af Vrensted.

 

15. apr. 1796 afg. Karen Pedersdatter, husmand Jørgen Christensen Munks hustru i Vrensted. Børn: Christen Jørgensen, 24 år, Peder Jørgensen, 23 år, Søren Jørgensen, 20 år, alle tjenende i Vrensted sogn, Maren, 31 år, hjemme.

 

3. juni 1796 afg. Inger Clausdatter, gårdmand Jens Thomasens hustru i Vrensted. Sønnen Claus Jensen, gårdmand i Meilsted på Hjermitslevgaards gods, er eneste arving.

21. nov. 1796 afg. Lars Christensen, husmand i Børglum, gift med Maren Rasmusdatter. Børn: Anders Larsen, 3 år, og Else Marie Larsdatter, 1 år. Enkens lavværge Christen Jørgensen, gårdmand af Børglum, børnenes værge gårdmand Peder Jensen Kanstrup af Børglum.

 

15. dec. 1796 afg. Margrethe Christensdatter, husmand Anders Laursens hustru i Ingstrup. Børn: Lars Andersen, 21 år, tjener Peder Bødker i Trudslev, Christen Andersen, 19 år,  tjener Jørgen Thomsen i Borup, Jens Andersen, 15 år,  Anders Andersen, 9 år, begge hjemme, samt Else Jensdatter, 27 år, født inden afdøde blev gift, hos stiffaderen. Børnenes værge Olle Jensen Rytter af Ingstrup.

 

21. dec. 1796 afg. Maren Ydesdatter, husmand Christen Ollesens hustru på Løth. Søskende: Sidsel Ydesdatter, gift og bor i Hune by, afg. Anne Ydesdatters søn Christen Marcussen, 15 årtjener i Fristrup i Aaby sogn.

 

4. jan. 1797 afg. gårdmand Anders Mathias Andersen Frøkjær i Vrensted, gift med Maren Madsdatter. Børn: Anders Andersen, 10 år, Margrethe, 14 år, Maren, 8 år, alle hos moderen.Enkens lavværge gårdmand og sognefoged Mads Sørensen i Vrensted, formynder for børnene deres morbroder Anders Madsen, gårdmand i Vrensted.

 

24. jan. 1797 afg. Maren Thomasdatter, gårdmand Olle Jensens hustru i Linnerup. Børn: Anne Marie, 14 år, Kirsten, 8 år, Karen, 4 år, alle hos faderen. Deres morbroder Bertel Thomasen, gårdmand fra Kalum i Serritslev sogn, var værge.

 

13. feb. 1797 afg. husfæster Jens Ydesen på Wangen i Vejby, gift med Mette Jensdatter. Søskende: Niels Ydesen, gårdmand i Vejby, Peder Ydesen, 27 år, tjener broderen, Jens Ydesen, 20 år, tjener Jens Nielsen i Aasendrup, Dorthe Ydesdatter, gift med Niels Munk, Anne Ydesdatter, gift med Jens Madsen, begge gårdmænd i Vejby, halvsøster Mette Ydesdatter, 36 år, og Johanne Ydesdatter, 24 år, ugifte og tjener i Vejby. Enkens lavværge Morten Jepsen.

 

16. marts 1797 afg. Mette Willumsdatter, sal. Jens Nielsens enke i huset vd Kirkholm. Børn: Peder Jensen, gårdmand i Vejby, Niels Jensen, 36 år, tjener i Hundelev, Jens Jensen, 34 år, tjener i Børglum, Inger Jensdatter, gift med Peder Jensen i Hundelev, Karen Jensdatter, hjemme, en afdød søns børn i Vejby Mette Andersdatter, 15 år, Anne Andersdatter, 12 år, og Kirsten Andersdatter, 10 år.

 

20. maj 1797 afg. Jens Jensen i Kolstrup, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Jens Jensen, 21 år, Birgitte, 23 år, begge hjemme. Enkens lavværge Christen Sørensen af Lyngby Torp, børnenes formynder deres morbroder Jens Nielsen fra Bolle i Lyngby Torp, men i hans fravær deres farbroder Christen Jensen i Horsens.

19. juni 1797 afg. Jens Christensen Teglbrænder i Fristrup, gift med Anne Jensdatter. Enkens lavværge hendes broder Knud Jensen af Knappeshauge. Sønnen Christen Jensen, født 28. Apr. sidst , hans farbroder Knud Christensen fra Heiselt var formynder i stedet for den ældste farbroder, Morten Christensen i Graverhusene på Weffesholms Gods. Afskrift af fæstebrev, dateret 7. Dec. 1795: Jens Christensen Teglbrænder, som i andet år har arbejdet på Nøragergaards og Børglum Klosters teglværker, er forundt hus og grund i fæste i Fristrup by.

 

3. juli 1797 afg. Anne Christensdatter, Anders Christensens hustru ved Rykind. Datteren Anne Andersdatter er eneste barn. Moderens broder Jep Hardenberg, boende i Brønderslev, var værge.

 

31. juli 1797 afg. Søren Laursen i Vester Hjermitslev sogn og by, gift med Anne Christensdatter. Børn: Laurs Sørensen, 28 år, hjemme, Christen, 25 år, tjener i Holmgaard i byen, Jens, 20 år, hjemme, Søren, 17 år, hjemme, Niels, 14 år, hos mosteren i Ingstrup, Maren Kirstine, gift med Peder Sørensen i Holmgaard, og Anne, 7 år. Enkens lavværge hendes søsters mand Peder Villadsen, gårdmand i Ingstrup, formynder for børnene deres morbroder, selvejer og gårdmand Peder Christensen af Ingstrup.

 

6. okt. 1797 afg. Jens Christensen Emb, husmand i Vrensted. Børn: Johanne Jensdatter, 40 år, hjemme, Karen Jensdatter, gift med husmand Niels Hald i Ingstrup, Ane Jensdatter, gift med Anders Thomsen i Vrensted, Ellen Jensdatter, 24 år, tjener Søren Graver i Vrensted. Værge for de umyndige degnen i Vrensted, Hr. Silckemand.

 

7. okt. 1797 afg. husmand Jens Andersen i Vittrup, gift med Karen Christensdatter. Børn: Anders Jensen, 9 år, Mette Jensdatter, 12 år, for hvem deres fasters mand, gårdmand Erich Nielsen i Vittrup, var værge. Enkens lavværge sognegogden Søren Pedersen af Vittrup.

 

18. okt. 1797 afg. Karen Kjeldsdatter, gårdfæster Jens Christensens hustru i Vittrup. Børn: Kjeld Jensen, 8 år, Christen Jensen, 6 år, Anders Jensen, 3 år, for hvem deres morbroder Matthias Kjeldsen, gårdmand i Vittrup, var tilsynsværge.

 

23. nov. 1797 afg. gårdfæster Søren Knudsen i Vrensted, gift med Maren Ollesdatter. Søskende: Lars Knudsen i Roedgaarden i Aasendrup, Jens Knudsen, husmand i Aasendrup, Maren Knudsdatter, gift med Jens Jensen, husmand i Serritslev?. Enkens lavværge gårdmand Christen Nielsen i Vrensted.

 

2. feb. 1798 afg. gårdmand Søren Madsen i Mariegaard i Fristrup, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Anne Margrethe, 24 år, tjener på Børglum Kloster, Anne, 20 år, tjener Jep Jensen på Kraghede, Kirsten, 23 år, og Johanne, 18 år, begge hjemme, børn af forrige hustru Anne Christensdatter. Enkens lavværge Peder Nielsen i Mariegaard, de umyndiges værge Jens Jensen i Damsgaard i Fristrup, senere som tilsynsværge sognefogden Søren Pedersen af Vittrup. En halvbroder til døtrene er Christen Laursen, der er daglønner i Aalborg.

 

14. marts 1798 afg. Jens Jensens enke Anne Nielsdatter i Kolstrup i Lyngby Sogn.Børn: Jens Jensen, 22 år, Birgitte Jensdatter, 24 år, begge hjemme, for hvem deres morbroder, selvejer Jens Nielsen fra Boller i Lyngby Sogn var værge, senere i hans forfald Christen Sørensen af Lyngby Torp. Vidner Christen Ydesen og Niels Jensen, begge gårdmænd i Lyngby Torp, senere Peder Mathiasen fra Sønder Lyngby og Adolph Nielsen fra Lyngby Torp.

 

18. apr. 1798 afg. gårdmand Knud Christensen i Vrensted, gift med Anne Thomasdatter. Deres børn: Christen Knudsen, 3 år, og Maren Knudsdatter, 6 år. Enkens lavværge Christen Nielsen Gade af Vrensted. Børnenes værge deres morfader Thomas Christensen af Thise.

 

22. maj 1798 afg. Niels Andersen Smed på Wangen i Vejby, gift med Inger Larsdatter. Børn: Anders Nielsen, 7 år, Lars Christian, 2 år, for hvem farbroderen Hans Andersen i stærvboet var værge, senere farbroderen Christen Andersen Smed i Børglum, som er den rette fødte værge. Enkens lavværge hendes broder Christen Laursen fra Øster Mellerup i Jerslev sogn. Afskrift af fæstebrev, dateret 4. Juni 1787: Niels Andersen, født på Wangen i Vejby sogn, fæster det hus samme sted, som hans fader Anders Christensen havde i fæste.

 

7. juli 1798 afg. Maren Pedersdatter, gårdfæster Thomas Christensens hustru i Vrensted. Søskende: Christen Pedersen, 55 år, tjener i Saltum sogn, Jens Pedersen, husmand i Alstrup sogn på Birkelse Gods, Johanne Pedersdatter, 41 år, tjener Christen Krogsgaard i Thise.

 

7. juli 1798 afg. Jens Knudsen Smed i Vrensted, gift med Anne Matthiasdatter. Søskende: 1. Knud Knudsen, der er i Randers,   2. Dorthe Knudsdatter, enke i Ertbølle, i Stadsby sogn, hendes svigersøn Søren Hansen, skoleholder i Kjølby i Torsted? Sogn  3. Christen Knudsen, der bor i Moesewraa ved Morskanten  4. Afg. Christian Knudsen, hans børn Else Marie, 26 år, tjenende ved Nørre ?, og Karen Marie, 23 år, tjenende i Bygballe ved Randers.  Enkens lavværge Mads Sørensen, sognefoged i Vrensted. Afdøde fik fæstebrev 2. Sept. 1790 på det sted i Vrensted, som afg, Christen Ellitsgaard sidst beboede, idet han ægtede enken. I fæstebrevet kaldes han Jens Knudsen, smed i Aasendrup.

 

14. juli 1798 afg. Jens Nielsen Skaiberg i Vejby, gift med Maren Pedersdatter. Børn med Bodil Jensdatter: Jens Jensen, 24 år, Niels Jensen, 22 år, tjener Kjeld Christensen i Vejby, og med enken: Jens Jensen, 12 år, Bodil Jensdatter, 16 år, Dorthe Cathrine, 2 år. Enkens lavværge Stephen Pedersen af Venneberg, afdødes halvbroder Christen Nielsen fra Hardenberg i Taars? Sogn var værge for børnene, de yngstes morbroder Jens Pedersen fra Øster Wistrup i Wistrup sogn var formynder.

 

 

13. juli 1798 afg. Sidsel Clemensdatter, gårdmand Jens Andersens hustru i Skøttrup. Børn: Anders Jensen, 9 år, Maren Jensdatter, 17 år, begge hjemme. Deres værge morbroderen Svend Clemmensen af Furreby.

 

5. dec. 1798 afg Anders Nielsen, husmand i Scharvadhus, gift med Kirsten Christensdatter. Faderen Niels Andersen af Vester Brønderslev er arving. Enkens fader Christen Jacobsen på Kraghede var til stede.

 

18. juni 1798 afg. Anders Laursen, husmand i Ingstrup, gift 1. med afg. Margrethe Christensdatter. Børn: Lars Andersen, 23 år, tjener i Borup, Christen Andersen, 21 år, Jens Andersen, 18 år, Anders Andersen, 10 år. Børn med enken Maren Madsdatter: Anne Magrethe, ½ år. Børnenes formynder deres farbroder Christen Laursen i Schulsmark, enkens lavværge Peder Haugaard i Ingstrup by.

 

15. jan. 1799 afg. Johanne Christensdatter, gårdmand Niels Sørensens hustru i Vrensted. Børn: Søren Nielsen, 9 år, Inger Nielsdatter, 7 år, Lars Nielsen, 2 år, Maren Nielsdatter, 11 år, for hvem afdødes broder Christen Christensen af Vrensted var tilsynsværge.

 

13. feb. 1799 afg. Morten Jepsen i Dahlmark, gift med Malene Christensdatter. Sønnen fra forrige ægteskab Jens Mortensen, gårdfæster i Taarup i Tolstrup sogn er eneste arving. Enkens lavværge Christen Christensen fra Stagsted i Sejlstrup Sogn.

Farbroderen Jens Jepsen Kragerup nævnes i sønnens afkaldsbrev.

 

1.marts 1799 afg. Kirsten Nielsdatter, husfæster Jens Sørensens hustru i Linnerup. Søskende: Jacob Nielsen, gårdmand i Vittrup, Christen Nielsen, gårdmand i Vrensted, halvbroderen Søren Nielsen, 29 år, tjener i Vittrup, halvsøsteren Sidsel Nielsdatter, gift med husmand Christen Laursen i Fristrup, Anne Marie Nielsdatter, gift med Tøger Sørensen i Venneberg.

 

3. maj 1799 afg. gårdmand Laurs Christophersen i Vrensted, gift med Maren Hansdatter. Børn: 1. Anne Larsdatter, 22 år, fra ægteskabet med Maren Nielsdatter  2. Christopher Laursen, 17 år  3.  Maren Larsdatter, 19 år, begge fra ægteskabet med Mette Christensdatter  4. Hans Larsen, 4 år  5. Lars Larsen, 5 år  6. Mette Larsdatter, 8 år, alle fra ægteskabet med enken. Enkens lavværge gårdmand Lars Christensen i Vrensted, børnenes formynder deres farbroder Niels Christensen i Vrensted.

 

20. maj 1799 afg. gårdfæster Christen Christensen Kammager i Vrensted, gift med Anne Marie Knudsdatter. Børn af forrige ægteskab Christen, 12 år, Jacob, 10 år, og Laurs, 7 år. Børn med enken Søren, 3 år, og Maren, 3 år, alle hjemme, undtagen Christen, der tjener Søren Nørgaard i Vrensted. På børnenes vegne deres farfars broder Laurs Christensen af Sundsted, og enkens lavværge Niels Jepsen af Vrensted. Børnenes farfader Christen Christensen er aftægtsmand på stedet.

 

1.juni 1799 afg. Thomas Christensen i Krogsgaard i Thise, gift med Dorthe Ollesdatter. Deres børn: Thomas Thomasen, gårdmand i Thise, Christen Thomasen, 20 år, hjemme, Anne Thomasdatter, gift med gårdmand Jens Erichsen i Vrensted, Maren Thomasdatter, gift med gårdmand Christen Nielsen ibidem, Kirsten Thomasdatter, gift med Niels Hansen, der tjener svogeren Jens Erichsen, Karen Thomasdatter, 24 år, Dorthe Thomasdatter, 22 år, Voldborre Thomasdatter, 18 år, hjemme og ugifte. Enkens lavværge gårdmand Søren Christensen i Thise, på de yngstes vegne deres farbroder, skoleholder Christen Christensen af Thise.

 

6. juli 1799 afg. Maren Sørensdatter, husmand Anders Gregersens hustru på Løth. Børn: Søren Andersen, 13 år, og Anne Marie Andersdatter, 11 år. Deres tilsynsværge husmand Anders Pedersen på Løth.

 

6. juli 1799 afg. Karen Jensdatter, gårdfæster Stephen Nielsens hustru i Skøttrup. Børn med Niels Adolphsen Jens Nielsen, husmand af Børglum, Adolph Nielsen, gårdmand i Lyngby Torp, Jens Nielsen, den yngste, 39 år, gårdmand i Skøttrup.

 

5. juli 1799 afg. Maren Sørensdatter, gift med husfæster Laurs Nielsen på Løth. Børn: Søren Laursen, 13 år, og Niels Laursen, 5 år, for hvem deres morbroder Niels Sørensen af Vejby var tilsynsværge.

 

5. okt. 1799 afg. husfæster Peder Nielsen på Løth, gift med Karen Pedersdatter. Børn med Mette Nielsdatter: husmand Niels Pedersen i Vejby, Christen Pedersen, som for mange år siden er bortrømt, og ingen ved hvor er,  Ingeborg, gift med Jacob i Vester Brønderslev, Mette, gift med Johan Michelsen i Stenvad,  Margrethe, gift med Jens Rytter i Manna, Karen, ugift, tjener i Kraghedegaard, Johanne, ugift, tjener i Tolstrup degnebolig. Børn med enken: 2 tvillingdøtre, 2 år gl. Mette og Margrethe. Jens Nielsen Munch af Stenberggaard er morbroder til stedbørnene.

 

28. nov. 1799 afg. Michel Pedersen Ellitsgaard i Vrensted, gift med Inger Christensdatter. Børn: Peder Michelsen, husmand i Neskierbro, af det forrige ægteskab, og Christen Michelsen, 20 år, fra sidste ægteskab. Enkens lavværge Christen Kjeldsen af Vrensted.

 

1799 afkald fra Niels Sørensen, selvejer i Lønstrup, Simon Thøgersen i Maarup, gift med Maren Sørensdatter, begge arvinger efter deres moder, Gjertrud Nielsdatter, gårdmand Anders Jensens hustru i Vejby.

 

1.apr. 1800 afg. Jens Laursen, gårdmand i Skøttrup, gift med Ingeborg Andersdatter. Børn: Laust Jensen, 4 år, Anders Jensen, 12 uger, børn af enken, Jens Jensen, husmand på Løth fra ægteskabet med Anne Jensdatter. Enkens lavværge Jens Pedersen af Skøttrup, morbroder Kjeld Andersen af Linnerup var værge for de yngste.

 

22. apr. 1800 afg. Erich Laursen Drejer, husmand i Linnerup, gift med Birthe Jensdatter. Børn: Lars Erichsen, 8 år, og Jens Erichsen, 6 år. Enkens lavværge Knud Jensen af Knappeshauge, beskikket værge for børnene gårdmand Kjeld Andersen af Linnerup.

 

19. juni 1800 afg. Maren Ollesdatter, husmand Christen Christensens hustru i Langtved. Børn: Olle, 5 år, Christen, 1 år, for hvem selvejer Peder Jacobsen Holst i Slettingen var tilsynsværge.

 

7. juni 1800 afg. Christopher Pedersen Blok i Scharvad, gift med Maren Laursdatter. Børn: Niels Christophersen, 21 år, tjener i Hals, Severin Christophersen, 18 år, tjener i Tylstrup, Aistrup sogn. Enkens lavværge Thomas Ollesen fra Kraghede, kurator for sønnerne Thomas Andersen fra Kraghede, siden deres nærmeste pårørende, Just Laursen, bor i Horsens.

 

18. juli 1800 afg. Lisbeth Laursdatter, husmand Jørgen Andersens hustru i Hoven, Lyngby sogn. Børn: Niels Ollesen, tjener ved Gudumlunds kalkfabrikker, Maren Ollesdatter, gift med Jørgen Mogensen i Tofte, Vidstrup sogn, Anders Jørgensen, hjemme. Vurderingsmænd Niels Jensen og Adolph Nielsen, begge af Lyngby Torp.

 

9. aug. 1800 afg. husmand Jens Nielsen på Løth, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Anders Jensen, 10 år, Ide Jensdatter, 7 år, Dorthe Jensdatter, 4 år, hvis farbroder Peder Nielsen, gårdmand i Mariegaard, var værge. Enkens lavværge Søren Jensen på Løth.

 

4. sept. 1801 afg. Sidsel Gregersdatter, gårdmand Jens Nielsens hustru i Fristrup, Børglum Sogn. Børn fra forrige ægteskab: Gregers Nielsen, 28 år, tjener i Mariegaard, Jens Christian, 26 år, tjener i Børglum by, Niels Nielsen, 22 år, hjemme, Kirsten, gift med Christen Ollesen i Bagterp, St. Hans Sogn, Maren, 19 år, hjemme, Niels Jensen, 15 år, hjemme.

 

15. okt. 1800 afg. husfæster Simon Ollesen ved Knappeshauge,  Enkens lavværge Knud Jensen af Knappeshauge. Afdødes søskende: helbroderen Peder Ollesen, selvejerhusmand i Tømmerby, helsøsteren Johanne Ollesdatter, gift med husmand Niels Pedersen i Torpet Odden, Anne Ollesdatter, gift med gårdmand Jørgen Pedersen i Vellingshøj, og Maren Ollesdatter, gift med Lars Christensen Kodahl i Nørre Lyngby, halvbroderen Niels Ollesen, ugift, i Tofte, Vidstrup sogn, halvsøsteren Maren Ollesdatter, gift med gårdmand Jørgen Mogensen i Vidstrup sogn i Toftgaardene.

 

13. dec. 1800 afg. Ingeborg Pedersdatter på Løth, husfæster Jens Jensens hustru. Børn: Peder Jensen, 4 år, Jens Jensen, 2 år, hvis morfader Peder Sørensen, aftægtsmand på stedet, var tilsynsværge.

 

26. juni 1800 afg. gårdfæster Niels Jespersen i Stenum, gift med Maren Jørgensdatter, hvis lavværge er Peder Poulsen i Stenum. Afdødes søskende: helsøster Kirsten Jespersdatter i Vittrup, halvbroder Peder Jespersen, gårdmand i Børglum, halvbroder Niels Jespersen, tjener på stedet,  halvbroder afg. Jens Jespersen, forhen i Lyngby Torp, hans børn Jesper Jensen, 19 år, og Anne Kirstine Jensdatter, 22 år, begge hos stedfaderen Niels Jensen i Lyngby Torp, halvsøsteren Karen Jespersdatter, ingen har hørt fra hende i 10 år, men hun skulle bo i Brandal Sogn i Riber Stift og måske enke efter Niels Larsen Flox, og har 4 børn.

 

 

30. apr. 1801 afg. Niels Pedersen i Torpet Odden i Lyngby Sogn, gift med Johanne Ollesdatter. Sønnen Peder Nielsen, 8 år, havde som værge sin farbroder Søren Pedersen, sognefoged og gårdmand i Vittrup. Enkens lavværge Erich Nielsen, gårdmand i Vittrup.Vurderingsmænd Christen Sørensen og Adolph Nielsen, begge gårdmænd af Lyngby Torp.

 

12. sept. 1801 gårdmand Christen Andersens afg. hustru Johanne Andersdatter i Børglum by. Afdødes søskende: helsøster Dorthe Andersdatter, 28 år, tjener Christen Stephansen i Børglum, Anne Andersdatter, gift med Christen Stephansen i Børglum, Johanne Marie Andersdatter, tjener Peder Kanstrup i Børglum, på hvis vegne hendes morbroder Erich Nielsen af Vittrup var mødt

 

26. sept. 1801  husmand Michel Andersens afg. hustru Magrethe Nielsdatter i Vittrup by. Arvinger: 1. en afg. broder Søren Nielsen, forhen i Skøttrup, hans børn Niels Sørensen, 36 år, tjener på Børglum Kloster, Maren Sørensdatter, 32 år, i Skøttrup 2. Søsteren Anne Nielsdatter, enke efter Niels Jespersen i Lyngby Torp 3. Søsteren Mette Nielsdatter, gift med Olle Clausen i Vittrup

 

8. feb. 1802 afg. gårdmand Jørgen Pedersen i Skøttrup, gift med Karen Poulsdatter. Børn: Anders, 8 år, Sidsel, 16 år, Anne, 11 år, Maren, 6 år, hvis farbroder Jens Pedersen af Skøttrup var værge.

 

16. feb. 1802 afg. Anders Jensen Kirkholm på Børglum Kloster. Børn: Jens Andersen, 33 år, tjener på Børglum Kloster, Maren, gift med Jens Jensen i Kirkhusene i Vejby sogn, Kirsten, gift med Christopher Hansen, tømmermand ved Holmen i København, Karen, 38 år, husfæster i Vejby.

 

17. juni 1802 afg. Else Christensdatter, Poul Christensen Krogsgaards hustru i Thise. Børn: Jens Christian, 2 år, Dorthea Marie Poulsdatter, 2 måneder gl. Børnenes morfader Christen Christensen, skoleholder i Thise, var værge, sammen med deres moders morbroder Poul Simonsen af Vestergaard i Mosberg Sogn. Enkemandens fader Christen Pedersen er fæster af Krogsgaard.

 

26. juli 1802 afg. Anders Nielsen, der druknede på Ingstrup Sø. Hans stiffader er gårdmand Anders Sørensen Hellede i Vrensted, gift med moderen Karen Andersdatter.Søskende: Mads Nielsen, 27 år, soldat i København, Jens Nielsen, 25 år, tjener i Vibsig, Tolstrup Sogn, for hvem Lars Christensen fra Sundsted var overværende.

 

7. aug. 1802 afg. Maren Andersdatter, gårdmand Jens Nielsens hustru i Skøttrup. Børn: Anders Jensen, 13 år, Anne Jensdatter, 5 år, for hvem Ole Christensen af Vrensted var tilsynsværge.

 

27. aug. 1802 afg. Anders Jepsen af Kragdrup i Taars Sogn, gift med Anne Thomasdatter. Deres børn: Jeppe, bor i Volsholt i Taars Sogn, Thomas i Lendum, Jens, myndig, hjemme, Laust, 21 år, i København som rekrut, Christen, 19 år, hjemme, Maren, gift med Søren Madsen i Houstrup i Taars Sogn, Anne, gift med Thomas Jensen i Taars, Zidsel, 24 år, hjemme.

 

16. okt. 1802  gårdmand Christen Andersen Ellitsgaards hustru Anne Nielsdatter i Vrensted by.Børn: Anders, 12 år, Niels, 8 år, Christen, 5 år, for hvem Kjeld Sørensen af Vrensted var tilsynsværge som nærmeste pårørende.

 

21. okt. 1802 afg. Anne Larsdatter, husmand Poul Andersens hustru i Vittrup. Søskende: Johanne Larsdatter, gift med Niels Thomsen i Venneberg sogn.

 

25. nov. 1802 husmand Jens Jensens afg. hustru Johanne Christensdatter på Libakken i Vrensted Sogn. Børn: Christen, 6 år, og Magrethe, 4 år, for hvem afdødes broder Thomas Christensen fra Gjølstrup var tilsynsværge.

 

27. nov. 1802 afg. husmand Anders Jensen i Aasendrup, gift med Edel Jensdatter. Hendes lavværge Jens Knudsen af Aasendrup. Afdødes søskende: Ane Jensdatter, gift med husfæster Rasmus Madsen i Skæve Sogn, halvbroderen Mogens Jensen, husfæster i Linnerup, på hvis vegne var mødt Lars Jensen af Aasendrup.

 

13. dec. 1802 afg. Inger Christensdatter, gift med husmand Lars Christensen Lie i Vrensted. Husfæster Jens Laursen, afdødes søn, Johanne Larsdatter, gift med husfæster Niels Christensen, giver afkald for arv efter moderen.

 

28. dec. 1802 afg. gårdmand Jens Madsen i Vejby, gift med Anne Ydesdatter. Børn: Mette, 20 år, Ellen, 17 år, Yde, 14 år, Mads, 10 år. Enkens lavværge hendes broder gårdmand Niels Ydesen af Vejby, på børnenes vegne deres fasters mand Niels Østergaard af Vejby.

 

10. feb. 1803 afg. Johanne Jensdatter, gårdmand Lars Christensens hustru i Vrensted. Afdødes børn: Mads Christensen, myndig, tjener hos en brygger i København, Christen Christensen, 22 år, hjemme, Birthe Christensdatter, gift med Niels Christensen i Thise. Kurator for Christen er farbroderen Anders Madsen i Vrensted.

 

3. dec. 1802 afg. gårdfæster Christen Christensen i Krogsgaard, Thise Sogn. Børn: Poul Christensen i stærvboen, Anne Christensdatter, enke efter Søren Nielsen i Øster Hjermitslev. Hendes lavværge Lars Pedersen Elling i Manne.

 

6. dec. 1802 afg. gårdfæster Thoer Christensen i Linnerup, Tolstrup Sogn, gift med Maren Jensdatter. Deres børn: Christen, myndig, hjemme, Jens, myndig, tjener i Klarup by, Inger tjener i Alstrup by, Anne tjener i Vester Brønderslev by, Sidsel tjener i Skøttrup, for hvem mødte som kurator Christen Thomasen af Stenberggaard.Enkens lavværge gårdmand Lars Christensen i Linnerup.