BØRGLUM KLOSTER 1757-87

 

7. juli 1757 afg. Laurs Nielsen i Vrensted, gift med Margrethe Matthiasdatter. Søskende: Laust Nielsen, der ej vides hvor er, Birgitte Nielsdatter, gift med Jens Skrædder i Fristrup. Vurderingsmænd Kristen Sørensen og Niels Mortensen af Vrensted. Lavværge for enken Kristen Kristensen af Vrensted. På den fraværende arvings vegne Jens Knudsen.

 

29. nov. 1757 afg. Jens Pedersen i Vittrup, gift med Ell Jensdatter. Børn: Margrethe Jensdatter, 6 år, enkens stifdatter, og Peder Jensen, 4 år. Enkens lavværge Jens Laursen i byen, børnenes formynder Claus Nielsen i Skøttrup.

 

17. apr. 1758 afg. Christen Nielsen i Aasendrup, gift med Anne Christensdatter. En broder Laust Nielsen i Aalborg. Enkens lavværge Christen Christensen fra Vrensted.

Vurderingsmænd Jens Thomsen og Erik Pedersen af Aasendrup.

 

4. dec. 1758 velagtede Jens Jespersens afg. hustru Anne Andersdatter i Lyngby Torp. Børn: Jesper Jensen, 9 år, Jens Jensen, 7 år, Anders Jensen, 1 år, Kirsten Jensdatter, 5 år, deres nærmeste slægtning Lars Villadsen af Lyngby Torp. Vurderingsmænd Jens Pedersen og Jesper Jensen af Hune Torp.

 

14. aug. 1758 afg. Maren Nielsdatter i Krogsgaard, Thise sogn, gift med Christen Nielsen.  Børn: Johanne Christensdatter, 3 år, Maren Christensdatter, 1 år. Deres afg. Mosters mand Søren Lauridsen af Vester Brønderslev. Vurderingsmænd Christen Sørensen af Thise og Christen Pedersen af Krogsgaard.

 

30. sept. 1758 afg. Niels Lauridsen i Skøttrup, død 20. Aug. Gift med Mette Nielsdatter. Børn: Niels Nielsen, 5 år, Anne Nielsdatter, 18 år,  Karen Nielsdatter, 15 år. Deres værge Christen Lauridsen, enkens lavværge Anders Pedersen.

 

10. feb. 1759  afg. Christen Madsen i Vrensted. Børn: Jens Christensen, 31 år, Maren Christensdatter, Anne Christensdatter, Johanne Christensdatter, på hvis vegne var til stede Søren Madsen. Vurderingsmænd Niels Jensen Graver og Christen Christensen Kammager af Vrensted.

 

20. apr. 1759 afg. Johanne Jensdatter i Vrensted, gift med Peder Thomsen. Børn: Thomas Pedersen, 30 år, Mads Pedersen, 23 år, begge i kongens tjeneste i København, Jens Pedersen, 28 år, for 4 år siden bortrømt, Mette Pedersdatter, 9 år, hvis værge er Niels Nielsen af Vrensted. Vurderingsmænd Peder Hansen og Mikkel Pedersen af Vrensted.   

 

19. juni 1759 afg. Mette Jensdatter i Vejby, gift med Yde Jensen. Deres børn: Dorthe Jensdatter, 7 år, Anne Jensdatter, 4 år, Jens Jensen, 1 år, på hvis vegne deres morbroder Jens Jensen af Gjølstrup mødte.

 

14. aug. 1759 afg. Ell Jensdatter i Vittrup, gift med Christen Nielsen. Børn: Peder Jensen, 15 år, Jens Christensen, ½ år. Jens Lauridsen af Østergaard er værge for Peder. Vurderingsmænd Oluf Andersen og Niels Andersen af byen.

 

15. aug. 1759 afg. Peder Heilesen i Børglum, gift med Else Heilesdatter. Børn: Heile Pedersen, 29 år, forpagter ved Holtegaards kogerier på Sjælland, Niels Pedersen, 22 år, hjemme, Søren Pedersen, 19 år, tjener i København, Johanne Pedersdatter, gift med Jens Nielsen af Dahlmark, Mette Pedersdatter, gift med Jens Jepsen Krabdrup i Børglum. Lavværge Niels Pedersen af Børglum.

 

20. aug. 1759 afg. Jørgen Olufsen i Vittrup. Brødre Peder Olufsen i Ulstrup, Thomas Olufsen af byen, søstre Karen Olufsdatter, gift med Villum i Nørre Ruberg, og Birgitte Olufsdatter, gift med Claus Pedersen i Vittrup. Enkens lavværge Niels Andersen.

 

20. sept. 1759 afg. Maren Andersdatter i Vittrup, gift med Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 6 år, Maren Christensdatter, 3 år, hvis farbroder Niels Jensen var værge.

 

10. okt. 1759 afg. Anders Jensen i Skøttrup, gift med Kirsten Poulsdatter.  Børn: Karen Andersdatter, Johanne Andersdatter, Maren Andersdatter. Enkens lavværge Anders Poulsen af Vittrup, børnenes værge Niels Poulsen.

 

11. okt. 1759 afg. Zidsel Lauridsdatter i Skøttrup, gift med Anders Pedersen. Børn: Søren Andersen, 20 år, Laust Andersen, 17 år, Jakob Andersen, 13 år, Niels Andersen, 9 år.

 

21. feb. 1760 afg. Jens Andersen i Vrensted, gift med Maren Nielsdatter. Hans forældre er arvinger. Vurderingsmænd Laurs Kjærgaard og Søren Christensen af Vrensted. Enkens lavværge Christen Sørensen.

 

18. feb. 1760 afg. Anne Jensdatter i Skøttrup, gift med Peder Sørensen. Søskende: Christen Jensen i Mariegaard, Niels Jensen af Fristrup, Margrethe Jensdatter, gift med Oluf Sørensen ibid. Og Johanne Jensdatter i Sejlstrup Mølle.

 

22. feb. 1760 afg. Maren Poulsdatter i Linnerup, gift med Hans Madsen. Børn: Maren Hansdatter og Peder Pedersen.

22. feb. 1760 afg. Mette Mogensdatter i Linnerup, gift med Peder Jensen.. Hendes søn Mogens Jensen fra forrige ægteskab er arving.

 

3. marts 1760 afg. Laurids Jensen i Kraghedegaard, gift med Margrethe Simonsdatter. Børn: Niels Lauridsen i Scharvad, Jens Lauridsen i Kraghedegaard, Otte Laursen, tjener på stedet, Kirsten Lauridsdatter, gift med Christen Jensen i Sønder Ravnstrup, Karen Lauridsdatter, gift med Michel Jensen i Store Langtved i Hellevad sogn, Mette Laursdatter, gift med Christen Jensen i Frenne i Dronninglund sogn, Maren Lauridsdatter, hjemme hos broderen i Kraghedegaard. Vurderingsmænd Otte Pedersen fra Aagaarden og Christen Pedersen fra Tachegaard.

 

15. sept. 1760 afg. Else Pedersdatter i Vrensted by, død 16. Aug. Gift med Søren Erichsen. Søskende: Just Pedersen ved Munchbro i Vrensted sogn, 59 år, Laurs Pedersen i Skødsholm, Jetsmark sogn, ca. 56 år, Jens Pedersen i Alstrup sogn og by, 50 år, Niels Pedersen i Østrup, Saltum sogn, 48 år, Anders Pedersen i Hungaard, Aaby sogn, ca. 49 år, Poul Pedersen i Østrup hos broderen, ca. 47 år, Maren Pedersdatter, gift med Jens Overgaard i Nørlev, ca. 46 år. Vurderingsmænd Anders Olufsen, Christen Laursen, Laurs Christensen og i Niels Jensen Gravers forfald Anders Nielsen af Vrensted.

 

27. jan. 1761 afg. Huskone Karen Pedersdatter, forhen gift med sal. Christen Laursen i Vittrup, nu boende i Claus Nielsens gård i Vittrup. Børn: sal. Dorthea Christensdatter, forhen gift med Yde Christensen i Hjortnæs, hendes børn Christen Ydsen og Anne Ydsdatter. Afdødes broder er Friderich Pedersen Ladefoged.

 

4. feb. 1761 afg. Anne Nielsdatter i Vanggaard, Vrensted sogn, gift med Christen Laursen. Børn: Niels Pedersen, 26 år, Christen Pedersen, 25 år, Maren Pedersdatter, 29 år, gift med Jens Emb i Vrensted, Else Pedersdatter, gift med Christen Rytter i Løkken, Ellen Pedersdatter, 21 år, Kirsten Pedersdatter, 18 år. Vurderingsmænd Knud Christensen i Sundsted og Niels Jensen Graver af Vrensted.

 

27. jan. 1761 afg. Peder Sørensen i Skøttrup, gift med Zidsel Nielsdatter. Afdødes broder Niels Sørensen i Aasendrup, Vrensted sogn, 42 år, hans søster Maren Sørensdatters børn Søren Simonsen, 21 år, og Johanne Simonsdatter, 23 år, er afdødes arvinger. Enkens lavværge Claus Nielsen af Sejlstrup Mølle.

 

28. jan. 1761 afg. Anne Nielsdatter, sal. Christen Pedersens enke, som boede hos Jakob Jørgensen i Aasendrup, Vrensted sogn. Søskende: Anders Nielsen af Aasendrup, 72 år, Mette Nielsdatter, gift med Christen Jensen i Vrensted, en broderdatter tjenende i Aasendrup, Anne Christensdatter, 34 år, for hvem Niels Sørensen af Aasendrup var værge. Vurderingsmænd Søren Kjeldsen og Niels Christophersen af Aasendrup. Jakob Jørgensen har fæstet stedet i Aasendrup 16. aUg. 1748 efter Niels Jørgensen, hvis enke boede hos ham.

 

29. jan. 1761 afg. Karen Nielsdatter i Vittrup, gift med Kjeld Mouridsen. Børn: Moust Kjeldsen, 6 år, Niels Kjeldsen, 6 uger, Anne Kjeldsdatter, 8 år, Mette Kjeldsdatter, 2 år, hvis værge er deres farbroder Christen Mouridsen.

 

29. jan. 1761 afg. Margrethe Andersdatter i Vittrup, gift med Laurits Sørensen. Børn: Søren Laursen, 7 år, Peder Sørensen, 1 år, Else Sørensdatter, 5 år. Deres morfader Anders Nielsen er værge.

 

15. apr. 1761 Zidsel Pedersdatter i Fristrup, død marts, gift med husmand Niels Jensen. Børn med Anders Jensen: Peder Andersen i Mariegaard, Christen Andersen, tjener sin broder, Niels Andersen i København, Karen, der tjener herskabet på Børglum Kloster, Gjertrud, tjenende sin broder i Mariegaard.

 

20. juni 1761 afg. Johanne Andersdatter, gift med Jens Poulsen i Børglum by. Børn: Anders, 14 år, Poul, 9 år, for hvem deres farbroder Anders Poulsen af Vittrup var værge.

 

24. juli 1761 afg. Anders Jørgensen i Skøttrup, gift med Else Thomasdatter. Børn: Jørgen, 21 år, Niels, 13 år, Maren, 18 år, Anne, 14 år, Karen, 8 år, for hvem  deres fasters mand Christen Hansen af Skøttrup var værge. Enkens lavværge hendes broder Jens Thomsen af Aasendrup.

 

8. juli 1761 afg. Anne Thomasdatter i Børglum, Jørgen Andersens hustru. Børn: Anders, 14 år, tjener Christen Thomsen i byen, Maren, 18 år, hjemme, Johanne, 11 år, tjener Christen Møller i Børglum, Karen, 8 år, Thomas, 3 år, for hvem Jens Poulsen af Børglum var værge.

 

6. juli 1761 afg. Christen Nielsen i Krogsgaard, Thise sogn, død 6. juli, forhen gift med sal. Maren Nielsdatter (skifte 27. sept. 1758). Deres børn: Inger Christensdatter, 6 år, Maren, 4 år, og i ægteskabet med enken Anne Christensdatter Maren, 1 ½ år, Christen, 8 dage, for hvem Søren Nielsen af Vrensted, afdødes ældste broder, var værge. Enkens lavværge Christen Pedersen i Thise.

 

1.okt. 1761 afg. Anne Jensdatter i Børglum, gift med Laurits Mouritsen. Børn: Mourits Laursen, 10 år, Mathias Lauritsen, 8 år, Jens Lauritsen, 5 år, Jørgen Lauritsen, 2 år, Dorethe Laursdatter, 4 år, Maren Laursdatter, 1 år, for hvem deres farbroder Kjeld Mouritsen af Vittrup var værge..

 

14. okt. 1761 afg. Maren Poulsdatter i Børglum, afg. Anders Jacobsens hustru. Børn: Poul, 22 år, tjener i Vejby, Villads, 20 år, tjener i Børglum, Peder, tjener i Vejby, Maren, tjener i Børglum, for hvem deres farbroder Niels Poulsen var værge.

 

5. aug. 1761 afg. Niels Adolfsen i Linnerup, gift med Karen Jensdatter. Børn: Jens, 8 år, Mads, 6 år, Adolf, 3 år, Jens, 1 år, for hvem Laurs Jensen af Linnerup var formynder, enkens lavværge Laurs Jensen af Skøttrup.

 

27. okt. 1761 Sal. Niels Christensen i Skøttrup, gift med Kirsten Heilesdatter. Børn: Karen, 2 ½ år, Christen, 10 uger, for hvem deres farbroder, gårdmand Erich Christensen af Kettrup var værge. Enkens lavværge Christen Laursen i Skøttrup.

 

24. nov. 1761 sal. Mads Andersen i Vrensted, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Madsen, 20 år, tjener Niels Sørensen i Aasendrup, Anders Madsen, 15 år, er i Øster Hjermitslev, Zidsel Madsdatter, 18 år, tjener Jens Sørensen i Skøttrup, Maren, 11 år, Anne, 10 år, begge hjemme. Deres værge Peiter Christensen af Vrensted, enkens lavværge Mads Nielsen af Vrensted. Vurderingsmænd Christen Knudsen og Niels Gade af Vrensted.

 

18. jan. 1762 afg. Zidsel Pedersdatter, sal. Søren Pedersens enke i Vrensted. Vurderingsmænd Christen Laursen og ung Christen Sørensen af Vrensted. Hendes sal. Mands pårørende er Christen Pedersen i Vrensted.

 

18. feb. 1762 afg. Christen Christensen i Aasendrup, død 20. Jan. Gift med Maren Jensdatter. Deres børn: Jens Christensen, 18 år, tjener på Børglum Kloster, Johanne Christensdatter, tjener Sr. Søren Baare i Lychen, 20 år, Maren, 16 år, hjemme, Anne, 12 år, for hvem Søren Thomasen af Aasendrup var værge. Enkens lavværge Sr. Jens Ollesen, handelsmand i Lychen.

 

15. jan. 1762 afg. Husmand Jens Andersen i Børglum, gift med Maren Thøgersdatter. Deres børn: Mette, 33 år, tjener på Børglum Kloster, Anne, 31 år, hjemme, for hvem Stephen Jensen i Børglum var værge, enkens lavværge Jens Andersen af Børglum.

 

7. dec. 1761 Anders Svendsens afg. hustru Birthe Jensdatter i Vejby. Søskende: halvbroder Simon Andersen i Rakkeby, død, hans børn: 1. Jesper, 50 år, tjener i Sejlstrup Mølle 2. Olle i Racheby, 40 år 3. Else i Jelstrup by 4. Anne i Nørre Harreslev by, Venneberg sogn, søsteren Karen Jensdatter, forhen gift med Niels Hansen i Racheby, død, hendes søn Peder Nielsen i Racheby, søsteren Zidsel Jensdatter, død, hendes datter Ide Christensdatter, gift med Thomas Vollerup i Jelstrup, en søster Maren Jensdatter, som boede i Rakkeby, død, hendes uægte sønner 1. Peder Nielsen i Hundelev og 2. Jens Jensen, tjenende i Vejby, alle arvinger på Sejlstrup Gods, undtagen Anne Simonsdatter i Nørre Harreslev, som er af Villerup Gods, og Jens Jensen af Vejby, som er af Børglum Klosters gods. Beskikket værge Peder Mortensen af Vejby.

 

22. feb. 1762 sal. Anne Jensdatter i Vejby. Børn: Yde Jensen, som er fæster af gården, Peder Jensen i byen, Kirsten, gift med Jens Hansen i byen, Mette, gift med Anders Jensen sønder her i Vejby, Anne, var gift med annexbonden Jens Munch, død, hendes børn 1. Jens, 5 år, Kirsten, 7 år, Anne, 2 år. For Jens Munchs børn var Yde Hansen værge.

 

9. feb. 1762 afg. Jens Nielsen i Dalmark, gift med Johanne Pedersdatter. Hendes lavværge Niels Hansen af Vejby. Deres børn: Niels, 2 år, Peder, ½ år, Johanne, 8 år, Kirsten, 6 år, Else, 4 år, hvis farbroder gårdmand Claus Nielsen af Skøttrup var værge.  

 

25. nov. 1761 afg. Anne Christensdatter, Laurs Andersens hustru i Aasendrup, død 4. Nov. Arvinger hendes søskende: Niels Christensen, død, hans 3 umyndige børn i Risør, Norge, Christen Christensen i Lørslev by, Ugilt sogn på Hvidstedgaards gods, 40 år, Laurs Christensen i Vrensted by på Hvidstedgaards gods, 30 år. Værge for de umyndige Jens Andersen af Aasendrup.

 

16. maj 1761 afg. Laurs Christensen i Aasendrup, gift med Inger Pedersdatter. Deres børn: Anne, 8 år, Maren, 7 år, Christen, 4 år, Peder, 2 år, alle hos moderen. Deres formynder Søren Thomasen af Aasendrup, da børnenes farbroder Christen Christensen var syg. Enkens lavværge Niels Sørensen ibid.

 

14. maj 1762 afg. Laust Jensen i Linnerup, død af smitsom sygdom 23. April, gift med Maren Nielsdatter. Søskende: Karen Jensdatter, gift med gårdmand Søren Jensen i Linnerup, Maren Jensdatter, gift med Christen Christensen ved Bachen i Serritslev sogn, Vrejlev gods. På deres vegne var til stede Erik Larsen Dreyer af Linnerup. Enkens lavværge hendes broder Peder Nielsen af Linnerup.

 

21. apr. 1762 Sal. Thomas Pedersen i Vrensted. Søskende: helsøster Margrethe, gift med Laurs Kjærgaard i Vrensted, halvsøster Mette, ugift, her i boen, halvsøster Johanne, ugift, ibid. Halvsøster Maren, gift med Christen Laursen i Thise. På de ugiftes vegne Christen Knudsen af Vrensted. 

 

30. apr. 1762 sal. Thomas jensen i Vrensted, gift med Johanne Pedersdatter.  Deres børn: Jens i Vrensted, Dorethe, gift med Olle Nielsen i Linnerup, Johanne, gift med Mads Thomasen i Underaare by, Serritslev sogn, Bodil, gift med Niels Andersen i Linnerup by, Hvidstedgaards gods, Maren, gift med Rasmus Nielsen, tjenende i Stenum by. Enkens lavværge Jep Frandsen af Vrensted.

 

8. feb. 1762 afg. Ville Larsen i Vrensted, der var hos Niels Bach. Arving hans afdøde broders, Mads Larsens datter Maren Madsdatter, 12 år, er i huset hos Niels Bach.

 

10. apr. 1762 afg. Else Christensdatter, husfæster ved Mariegaard, død 11. Marts. Søskende: Christen Christensen, bor i huset, Mette Christensdatter, var gift med Jens Christensen Bach i Brødslev, Ingstrup sogn, død, hendes børn 1. Lars Jensen, tjener Peder Svendsen i Ingstrup 2. Zidsel, tjener Christen Hedemand i Brødslev. Anders Clausen af Børglum by var til stede på deres vegne.

 

9. juni 1762 sal. Christen Kjeldsen i Vejby, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Kjeld, 14 år, Anne, 9 år, begge hjemme. Deres Farbroder Søren Kjeldsen i Vejby er formynder. Enkens lavværge skoleholder Søren Jensen af Vejby.

 

15. juni 1762 afg. Poul Nielsen i Skøttrup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Niels, 9 år, Anne, 11 år, Maren, 7 år, Karen, 5 år, Anne, 2 år, for hvem afdødes søsters mand Olle Michelsen i Skøttrup var til stede. Enkens lavværge Lars Christensen i Skøttrup.

 

26. juni 1762 sal. Søren Erichsen i Vrensted. Børn: Christen i Vrensted, Erich i Vrensted, Anne, gift med Hans Nielsen i Lyngby Torp, Kirsten, gift med Søren Christensen i Vrensted. Sønnen Erik Sørensen fik fæstebrev på gården 2. okt. 1760 mod at underholde faderen hans livstid. Afskrift af fæstebrevet.

 

30. juni 1762 afg. Anne Hansdatter i Vejby, Peder Mortensens hustru i Vejby, død 10. maj. Søskende: Christen Hansen, Jens Hansen, Niels Hansen, alle i Vejby.

 

15. juni 1762 afg. Niels Hansen i Vittrup, død 13. Juni. Søskende: Anne Hansdatter, gift med Jens Mørk i Vittrup, Kirsten Hansdatter, gift med Lars Nielsen, Else Hansdatter, ugift, i Aalborg, for hvem Peder Larsen Vester i Vittrup blev beskikket som værge.

 

14. juli 1762 sal. Jacob Christensen i Vejby, gift med Margrethe Kjeldsdatter. Børn: Kirsten, 16 år, Maren, 10 år, alle hjemme. Deres værge Niels Hansen af Vejby, da ingen af afdødes brødre kunne møde. Enkens lavværge Søren Jensen af byen.

 

20. juli 1762 sal. Jens Andersen i Kandstrup, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Anders, 6 år, Peder, 1 ½ år, begge hjemme, for hvem deres ældste farbroder Søren Andersen i Børglum var formynder. Enkens lavværge Christen Thomasen ibid.

8. maj 1762 sal. Niels Hansen i Ingstrup, død 8. April, gift med Maren Madsdatter.  Børn af 1. Ægteskab med Anne Marie: Else Malene, gift med Jørgen Thomasen ved Arendal. Med enken: Hans, 28 år, vankundig, hjemme, på hvis vegne var til stede Lars Damsgaard af Ingstrup. Enkens lavværge Niels Vistesen af Ingstrup.

 

29. nov. 1762 sal. Peder Nielsen Ydsen i Vrensted, død 30. Okt. Gift med Gertrud Jensdatter.  Deres børn: Maren Pedersdatter, 4 år, hjemme, på hvis vegne Vester Christen Knudsen af Vrensted var til stede. Enkens lavværge Niels Jensen Graver af Vrensted.

 

6. jan. 1763 afg. Anne Mogensdatter i Linnerup, gift med Christen Andersen. Deres børn: Christen, 12 år, Christen, 11 år, Anders, 7 år, Johanne, 9 år. På børnenes vegne Jens Nielsen af Linnerup.

 

27. jan. 1763 afg. Lars Sørensen i Vittrup, gift med Anne Christensdatter. Børn med Margrethe Andersdatter: Søren, 8 år, Peder, 3 år, Else, 6 år, alle hjemme, på hvis vegne var til stede deres fasters mand Thomas Nielsen Hoven af Vittrup. Enkens lavværge Christen Nielsen af Vittrup.

 

28. feb. 1763 afg. Yde Christensen i Vejby, gift med Kirsten Pedersdatter.  Børn af 1. Ægteskab med Dorthe Pedersdatter: Anne, 20 år, tjener i Børglum, Christen, 16 år, tjener Christen Munch i Vejby. Med enken: Dorethe, 14 år, Else, 13 år, Maren, 11 år, Kirsten, 8 år, Niels, 7 år, Svend, 4 år, Peder, 3 år, Karen, 1 år, på hvis vegne var til stede Laurs Mousen af Vejby, da nærmeste fødte værge ikke kunne være der. Enkens lavværge Hans Baltzersen af Vejby.

 

3. marts 1763 sal. Mortrn Mortensen i Børglum, gift med Johanne Jensdatter. Søskende: halvbroder Niels, halvsøster Margrethe, begge i Biersted sogn og by. Enkens lavværge Anders Clausen af Frøkier.

 

28. feb. 1763 afg. Peder Mortensen i Vejby, trolovet med Mette Andersdatter. Søskende: Karen Mortensdatter, gift med Jens Hansen i Vejby, Maren Mortensdatter, ugift, her i huset, sal. Jens Mortensen, hans datter Margrethe Jensdatter, gift med Jens Larsen i Gølstrup på Sejlstrup Gods.

 

3. marts 1763 afg. Christen Nielsen i Børglum. Afdødes eneste broder er Laurs Nielsen i Thise på Hjermitslevgaards gods.

 

5. marts 1763 afg. Peder Pedersen på Løth, gift med Margrethe Christensdatter. Deres børn: Karen Pedersdatter, på hvis vegne var til stede Niels Pedersen på Løth. Enkens lavværge Jens Andersen Søndergaard i Vejby.

23. apr. 1763 Afg. Maren Larsdatter, gift med Christen Laursen Vanggaard i Vrensted. Deres søn Laust, 7 uger gl. som nu også er død.. Øster Brønderslev Kirkebog: Anno 1763 den 10. april blev jordet Morten Sørensens af Brønderslev by, hans kones broderbarn af Vrensted by, nemlig Laust, 7 uger.

 

25. apr. 1763 Mette Michelsdatter, død 8. Marts, gift med Jens Jensen i Fristrup. Søskende: helbroder Simon Mikkelsen, Olle Mikkelsen, begge i Skøttrup, Niels Mikkelsen i Østergaard, Vittrup, Christen Mikkelsen, tjener på klosteret, Elle Mikkelsdatter, forhen gift med Niels Eriksen i Vittrup, hendes børnErik, 20 år, Johanne, gift med Vester Anders Larsen i Skøttrup, Maren, gift med gårdmand i Vittrup Christen Jensen, Zidsel, gift med Jens Sørensen i Skøttrup, halvsøster Maren Mikkelsdatter, forhen gift med afg. Lars Sørensen i Skøttrup, er nu i Snapholt, Thise sogn, halvsøster Anne Mikkelsdatter, forhen gift med Anders Mariegaard, er i Vrensted på Hvidstedgaards gods. Olle Sørensen af Fristrup var beskikket som værge.

 

30. juni 1763 afg. Margrethe Matthiasdatter i Vrensted, en gl. og fattig kone. Christen Christophersens kone Maren Jensdatter berettede, at afdødes arvinger var: brodersønnen Niels Pedersen, do. Poul Pedersen, begge i Vrensted, en brodersøn Mathias Pedersen i Tolstrup sogn, do. Jens Pedersen i Sindal sogn, en broderdatter Maren Pedersdatter, gift med Peder Nielsen i Linnerup, do. Kirsten Pedersdatter, hos broderen Jens, en søsterdatter Karen, gift med Jens Christensen i Vrensted.

 

4. juli 1763 afg. Christen Andersen i Ingstrup, gift med Maren Christensdatter, hvis lavværge er Niels Vistesen af Ingstrup. Hun angav, at afdøde var født i Understed sogn i Vendsyssel og havde ingen livsarvinger.

 

8. juli 1763 sal. Peder Pedersen, husmand i Vittrup, gift med Anne Magrethe Christensdatter. Deres børn: Peder, 26 år, hjemme, Inger Pedersdatter, gift med Jens Christensen i Kræmmergaarden, Aasendrup, Karen Pedersdatter, ugift, hjemme.

 

25. juli 1763 afg. Mette Nielsdatter i Vrensted, gift med Christen Jensen Spilmand. Arvinger hendes søskende, som manden ikke kender. Ingen arv.

 

26. sept. 1763 afg. Niels Lauridsen Skrædder i Vrensted, gift med Johanne Nielsdatter. Deres børn: Johanne, 16 år, Jens, 14 år, Lars, 11 år, Niels, 10 år, Søren, 2 år, Anne, 6 år, på hvis vegne var til stede Morten Nielsen af Vrensted. Enkens lavværge Jacob Nielsen Skrædder i Vrensted.

 

10. okt. 1763 afg. Peder Nielsen i Linnerup, gift med Maren Pedersdatter. Børn af 1. Ægteskab med Anne Jensdatter: Niels, 23 år. Med enken: Anne, 5 ½ år, for hvem Søren Jensen af Linnerup blev beskikket værge. Enkens lavværge Jens Nielsen ibid.

3. dec. 1763 afg. Jep Jensen i Vrensted, gift med Johanne Jensdatter. Deres børn: Clemend, 37 år, tjener degnen i Vrensted, Jens, 26 år, tjener Anders Jørgensen i Vrensted. Birthe, tjener i Tømmerby, Maren, tjener Søren Jensen i Saltum, Mette, tjener i Sundsted, Anne, tjener Niels Graver i Vrensted, Johanne, tjener Niels Søndermark, Catrine, tjener hjemme, for hvem gårdmand Peder Hansen af Vrensted blev beskikket som værge. Enkens lavværge Christen Pedersen Skrædderholm af Vrensted.

 

9. dec. 1763 afg. Just Pedersen Snedker ved Munchebro i Vrensted sogn, gift med Catrine Jensdatter. Børn: Christine Justdatter, gift med Erik Sørensen i Vrensted, Anne, gift med Christen Laursen i Vrensted, Else, ugift, hos moderen. Enkens lavværge Niels Sørensen af Aasendrup.

 

21. dec. 1763 afg. Anne Nielsdatter i Lyngby Torp, gift med Jesper Jensen. Børn: Niels, 14 år, Kirsten, 4 år, begge her i gården. Deres formynder Lars Villadsen i Lyngby Torp.

 

10. okt. 1763 afg. Peder Sørensen i Thise, gift med Johanne Christensdatter. Deres børn: Christen, 1 ½ år, Ellen, 5 år, hvis formynder var Christen Pedersen i Krogsgaard, Thise. Enkens lavværge Christen Christensen af Thise. Afdødes broder er Henrich Sørensen, konens søster Agitha Christensdatter. Afdøde handlede som kræmmer.

 

29. juni 1763 afg. Søren Nielsen Mariegaard i Aasendrup, gift med Else Thøgersdatter. Afdødes søskende:børn: Christen Jensen i Mariegaard, Niels Jensen i Fristrup, begge Børglum sogn, Jens Jensen i Skøttrup, Christen Jensen i Snarup på Hæstrupgaards gods, Else Jensdatter, gift med Christopher Hansen i Vrensted. Enkens lavværge Niels Christophersen af Aasendrup.

 

7. jan. 1764 afg. Knud Christensen i Sundsted, gift med Maren Nielsdatter. Arvinger: helbroder Lars Christensen i Vrensted, helbroder afg. Søren Christensen, forhen i Jetsmark, hans søn Christen Sørensen i Jetsmark, Lundergaards gods, broder sal. Peder Christensen, forhen i Vrensted, hans datter Karen, ugift i Vrensted, søster Mette Christensdatter, gift med Niels Pyt i Vrensted på Langholt Gods. Karens nærmeste pårørende gårdmanden Peder Nielsen i Vrensted var værge. Enkens lavværge Niels Sørensen af Aasendrup. Afdøde havde afstået gården til Olle Andersen mod ophold.

 

25. jan. 1763 afg. Christen Laursen, som boede i et hus ved Fristrup Mariegaard, gift med Maren Christensdatter. Deres børn: Laurs, 7 år, Christen, 3 år, Dorethe, 18 år, tjener Vester Peder Laursen i Vittrup, Maren, 11 år, Johanne, 6 år, for hvem Lars Larsen af Fristrup var formynder. Enkens lavværge Jens Christensen af Fristrup.

 

25. jan. 1764 afg. Birthe Nielsdatter i Fristrup, gift med Jens Larsen. Afdøde var født i Serritslev sogn, og manden kendte ikke arvingerne.

 

26. jan. 1764 afg. Maren Andersdatter i Vejby, gift med Søren Kieldsen. Børn: Thøger, 10 år, Niels, 9 år, Anders, 3 år, Johanne, 6 år, for hvem deres ældste morbroder Jens Andersen Søndergaard af Vejby var formynder.

 

3. marts 1764 afg. Peder Pedersen i Feiersholt, Taars sogn, gift med Maren Jensdatter. Børn fra 1. Ægteskab med Anne Christensdatter: Christen Pedersen, 30 år, har stedet i fæste. Med enken: Peder, 16 år, Niels, 12 år, Hans, 7 år, Kirsten, 10 år, for hvem Anders Jepsen af Krabdrup blev beskikket værge. Enkens lavværge Lars Sørensen Smed af Taars by. Vurderingsmænd Niels Villadsen af Houstrup, Taars sogn, og Niels Jensen af Taars by.

 

2. feb. 1764 afg. Friderich Pedersen, død i Claus Nielsens gård i Skøttrup, Søskende: sal. Lars Pedersen, forhen i Vittrup, hans søn Peder Laursen i Gaarden i Vittrup, Niels Pedersen Vestergaard i Børglum by. Sal. Anders Pedersen, forhen i Skøttrup, hans børn 1. Lars Andersen, 30 år, tjener i Aasendrup 2. Dillet Andersdatter, 29 år, ugift, senere gift med Terkild Andersen af Skøttrup, sal. Ellen Pedersdatter, forhen gift med Mads Andersen i Skøttrup, hendes børn 1. Niels Sørensen i Aasendrup, 2. afg. Maren, forhen gift med Simon Mikkelsen i Skøttrup, hendes børn Søren Simonsen og Johanne Simonsdatter, senere gift med Peder Jensen i Sønder Lyngby. 3. Anne Madsdatter, gift med Claus Nielsen 4. Sal. Karen Pedersdatter, forhen gift med Christen Mariegaard i Vittrup, hendes børn 1. Sal. Dorthe Christensdatter, forhen gift med Yde Christensen i Hjortnæs, Børglum sogn, hendes børn 1. Christen Ydsen, 16 år og 2. Anne Ydsdatter, 8 år, hjemme hos faderen, for hvem Øster Anders Laursen af Skøttrup var værge. Niels Pedersen Vestergaards børn i Vittrup: Jens, 43 år, for nogle år siden undvigt fra godset, det vides ikke hvor han er, Anne, gift med Niels Pedersen i Børglum, Ellen, gift med Mads Andersen i Lønstrup. Afskrift af skifte 30. juli 1745 efter Dorethe Christensdatter i Hjortnæs, gift med Yde Christensen.

 

25. apr. 1763 afg. Mette Christensdatter i Vrensted hos Peder Ydsen Skrædders enke, Gjertrud Jensdatter.  Arvinger: helsøster Johanne, ugift, hos Jens Skoleholder i Vrensted, helsøster Maren, gift med Christen Larsen Tredring i Thise på Nipstrup gods, halvsøster Margrethe, gift med Lars Kjærgaard i Vrensted på Hvidstedgaards gods.

 

3. maj 1764 afg. Dorthe Thomasdatter, gift med Thomas Skrædder i Linnerup. Deres børn: Anders, 5 år, Anne, 11 år, hvis beskikkede værge var Christen Laursen af Linnerup.

 

9. juli 1764 afg. Anders Christensen i Vittrup, gift med Johanne Nielsdatter. Børn: Christen Andersen i Vejby, 35 år, Jens Andersen, 33 år, tjener Jens Laursen i Østergaard i Vittrup, Peder Andersen, 31 år, tjener broderen Christen, Niels Andersen, 29 år, tjener Vester Anders Laursen i Vittrup, Lars Andersen, 21 år, yjener Peder Andersen i Mariegaard, Anne Andersdatter, ugift, hos moderen. Hendes værge Olle Andersen af Vittrup, moderens lavværge Thomas Ollesen af Vittrup.

 

5. juli 1764 afg. Søren Kjeldsen i Aasendrup, gift med Mette Nielsdatter. Børn af 1. Ægteskab med Maren Jensdatter: Jens, 40 år, i Skøttrup. Med Kirsten Nielsdatter: Niels, 25 år, er i gården, Maren, gift med Søren Thomsen i Aasendrup, Kirsten, gift med Niels Jensen Graver i Vrensted, Anne, ugift, er i gården. Enkens lavværge Niels Kjeldsen af Aasendrup

 

14. maj 1762 sal. Niels Pedersen og hustru Maren Jensdatter i Børglum by. Børn: Jens Nielsen, 42 år, skal være bortrømt for nogle år siden uden tilladelse, Anne, ugift, her i huset, Ellen, ugift her i huset. Moust Pedersen i Børglum by beskikket som værge. Niels Pedersen er broder til afdøde Fridrich Pedersen i Skøttrup. Anne bliver gift med Niels Pedersen af Børglum by, Ellen med Mads Andersen af Lønstrup.

 

31. jan. 1765 afg. Maren Pedersdatter i Aasendrup, gift med Jacob Jensen. Børn: Maren, 6 år, hvis tilsynsværge er Niels Sørensen af Aasendrup.

 

31. jan. 1765 afg. Knud Knudsen af Vrensted, ungkarl. Søskende: Christen, 30 år, tjener Erik Sørensen i Vrensted, Niels, 24 år, tjener Jep Frandsen, Kjeld, 20 år, tjener Søren Jensen i Sønder Saltum, Jens, 18 år, Else, tjener Morten Nielsen i Vrensted, Maren, her i huset, gift med Anders Nielsen. Morten Nielsen af Vrensted er tilsynsværge.

 

17. dec. 1764 afg. Johanne Jensdatter i Vejby, gift med Anders Jensen Hjulmand. Afdødes moder Johanne Christensdatter og søster Maren Pedersdatter, gift med Peder Villadsen i Vejby.

 

26. juni 1764 afg. Maren Mortensdatter i Scharvad, Øster Brønderslev sogn, gift med Niels Laursen. Søskende: Niels Mortensen i Stade i Vester Hassing sogn på Vraa gods, Anne Mortensdatter, hendes søn Morten Holgersen, skolemester i Frue sogn i Aalborg

 

11. juni 1761 afg. Anders Svendsen Møllersvend i Børglum Mølle. Hans søn Jens Andersen, 28 år, gartner på Sjælland, Laust Andersen, 25 år, tjener i Vraa Præstegaard, Mette Andersdatter, 23 år, tjener Jens Thomasen i Aasendrup, hvis beskikkede værge er Christen Christensen af Fristrup.

 

17. jan. 1765 afg. Husmand Niels Madsen i Vejby, gift med Kirsten Sørensdatter. Deres børn: Jens Nielsen, myndig, i Brøndum i Kollerup sogn i Han Herred, Maren Nielsdatter, 16 år, hjemme. Enkens lavværge Anders Svendsen af Vejby, datterens værge skoleholder Mads Svendsen i Børglum.

 

31. jan. 1765 afg. Maren Pedersdatter, gift med gadehusmand Jacob Jensen Rytter i Aasendrup. Børn: Johanne Marie, 6 år.

 

7. maj 1765 afg. Knud Jørgensen Svendsen i Aasendrup, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Christian Knudsen, 34 år, tjener Peder Lund i Viborg, Jens, 27 år, i Aasendrup, Christen, 26 år, på Børglum Kloster, Knud, tjener Michel Eylertsgaard i Vrensted, Anders, 15 år, hjemme, Dorthe Kirstine, gift med Niels Poulsen i Ertbølle. Enkens lavværge Niels Sørensen i Aasendrup, Jens Knudsen i Aasendrup på børnenes vegne.

 

12. juni 1765 Thomas Nielsens afg. Hustru i Taarup, Tolstrup sogn. Afdødes moder Johanne Pedersdatter i Dronninglund sogn i Bleisberg og søskende Ole Jensen, 32 år, hos moderen, Johanne og Maren Jensdatter, Karen, tjener degnen i Ørsøe.

 

15. juli 1765 afg. Birkeskriver Christen Christensen i Frøkier. Afdødes søn Anders Christian Christensen, hvis fæstemø er Birthe Thomasdatter. Tjenestepigen Else Hansdatter krævede en kiste i boet, som havde tilhørt hendes moder, men Anders Christian havde frataget hende. Dette bevidnede Anders Clausen og hustru, samt Niels Clausens hustru af Frøkier 

 

10. apr. 1766 afg. Mads Nielsen i Søndermark i Vrensted, gift med Anne Christensdatter. Børn: Niels Madsen, 22 år, Peder, 16 år, Mads, 10 år, hvis formynder var Laurs Christensen i Østergaard i Vrensted. Enkens lavværge Niels Gade.

 

23. juni 1766 afg. Else Nielsdatter i Stenberggaard, gift med Søren Andersen. Børn i 1. Ægteskab: Søren Pedersen, 19 år, Niels Pedersen, 14 år, Mads, 11 år, Kirsten, 23 år. Med enkemanden: Anne Sørensdatter, 6 år, hvis værge er Jens Sørensen af Skøttrup.

 

23. juni 1766 afg. Anders Nielsen af Knappeshauge, gift med Anne Madsdatter. Søskende: sal. Peder Nielsen i Linnerup, hans børn Niels, 25 år, Peder, 2 år, Anne, 8 år, broderen sal. Jens Nielsen i Øster Hjermeslev, hans børn Niels, tjener Poul i Øster Hjermeslev, 26-27 år, Stefan, tjener Anders Heilesen i Vejby, 21 år, Christen hos moderen i Tømmerby, 10-11 år, samt Anne og Maren, søsteren Maren Nielsdatter i Linnerup, Søsteren Johanne, her på stedet, på hvis vegne Olle Jensen af Linnerup var til stede. Enkens lavværge Søren Jensen af Linnerup.

 

1. sept. 1766 Maren Nielsdatter i Skøttrup, gift med Olle Michelsen. Deres børn: Mikkel, 19 år, Peder, 14 år, Simon, 12 år, Johanne, 9 år, Anne, 5 år, Maren, 2 ½ år, hvis værge var Simon Mikkelsen af Skøttrup.

 

27. oktober 1767 afg. Jens Christensen af Stadshede i Ugilt sogn, gift med Anne Thomasdatter. Søskende: Karen Christensdatter, gift med Christen Svendsen Dahlsager i Ugilt sogn, sal. Anne Christensdatter, forhen gift med Niels Thomassen i Sønder Birch i Taars sogn, børn Christen Nielsen, 17 år, tjener her, Christen Nielsen, 22 år, hos faderen, samt Maren Nielsdatter, gift med Niels Christensen i Morild, Taars sogn, en slegfredbroder Christen Nielsen på Kringelborn i Ugilt sogn, en søster Anne, død for ca. 20 år siden, forhen gift med Christen på Knudsholm i Ugilt sogn, hendes børn Niels Christensen i Steht i Vrejlev sogn, Kirsten Christensdatter, samme sted, Inger Christensdatter, tjener her på stedet, Johanne Christensdatter, tjener i Ugilt Præstegaard, Maren og Karen Christensdatter, begge tjener på Stensbech i Bindslev sogn. Enkens lavværge Mads Ovesen fra Linderum i Ugilt sogn.

 

16. nov. 1767 afg. Erich Sørensen i Vrensted, gift med Kirsten Justdatter. Deres børn: Søren Erichsen, 5 år, Jens, 3 år, Just, 2 år. Enkens lavværge Christen Larsen Ryttensgaard af Vrensted. Børnenes farbroder Christen Sørensen var værge.

 

28. nov. 1767 afg. Knud Christensen på Hoven i Lyngby Torp, gift med Karen Nielsdatter. Fra 1. ægteskab med Johanne Andersdatter, død for 15-16 år siden, børn: Magrethe Knudsdatter, gift med Niels Larsen Øster i Nør Harridslev på Fuglsig gods, Anne Knudsdatter, død for 15 år siden, var gift med Lars Thomsen i Øster Hald i Vadum sogn, nu i Lindholm på Rødslet gods, deres børn Maren Larsdatter, 18 år, og Johanne Larsdatter, 16 år, her på stedet. På arvingernes vegne velagte mand Christen Andersen i Lyngby på Bøgsted gods. Vurderingsmænd Lars Villadsen, underskrevet Lars Nielsen, og Jesper Jensen, begge af Lyngby Torp, senere også Jens Pedersen ibid. Enkens lavværge hendes egen søn fra 1. Ægteskab med Niels Jespersen, Jens Nielsen.  

 

31. dec. 1767 afg. Anne Sørensdatter, gift med Hans Nielsen i Lyngby Torp.  Deres børn: Søren Hansen, 6 år, Niels Hansen, 1 ½ år, Inger Hansdatter, 3 år. Vurderingsmænd Jesper Jensen og Jens Pedersen af Lyngby Torp.

20. feb. 1768 afg. Gjertrud Christensdatter i Linderup, gift med Jacob Nielsen. Søskende: Hans Christensen i Sønder Vraa, Johanne Christensdatter i Holt, Serritslev sogn, Anders Christensen i Sejlstrup sogn.

 

23. maj 1769 afg. Bodil Sørensdatter i Krogsgaard, Thise, gift med Christen Pedersen. Deres børn: Anne Christensdatter, 16 år, hos enkemanden.

 

7. feb. 1770 afg. Jacob Knudsen i Kraghede, gift med Mette Christensdatter. Børn: Christen Jacobsen, 19 år, Anne Jacobsdatter 22 år, begge hjemme. Vurderingsmænd Knud Jensen i Lindholdt i Aistrup sogn og Niels Christensen fra Øster Kraghede i Ørum sogn.

 

15. juni 1770 afg. Jens Thomassen i Aasendrup, gift med Maren Christensdatter. Deres børn: Thomas Jensen, 25 år, Christen Jensen, 23 år, Niels Jensen, 16 år, Karen Jensdatter, 20 år, samt Anne Jensdatter, 11 år, alle hjemme. Enkens lavværge Niels Sørensen af Aasendrup, formynder for børnene Søren Thomasen i Aasendrup.

 

6. okt. 1770 afg. Søren Christensen i Skøttrup, gift med Kirsten Andersdatter. Deres børn: Anders Sørensen, 5 år, Christen Sørensen, 8 år, Jørgen Sørensen, 2 år, Johanne, 15 år, Maren, 10 år.  Enkens Lavværge Søren Simonsen, de umyndiges værge Christen Larsen Skøttrup.

 

16. feb. 1770 afg. Jesper Jensen, husmand i Vittrup, gift med Anne Villadsdatter. Børn: Niels Jespersen, 28 år, tjener Jens Thomsen i Vittrup, Christen Jespersen, 25 år, tjener Christen Jensen i Mariegaard, Kirsten Jespersdatter, hjemme. Enkens lavværge Niels Nielsen fra Vittrup.

 

9. feb. 1770 afg. Maren Olufsdatter, gift med Otte Laursen i Børglum. Deres datter Maren Ottesdatter, 7 år, eneste arving.

 

11. feb. 1770 afg. Jens Knudsen i Vrensted, gift med Margrethe Pdersdatter. Deres børn: Knud Jensen, 12 år, Mette Jensdatter, 15 år, og en datter, 10 år. Enkens lavværge Niels Sørensen af Aasendrup, børnenes værge deres farbroder Christen Knudsen af Vrensted.

 

13. dec. 1770 afg. Barbara Pedersdatter i Lyngby Torp, gift med Lars Villadsen. Børn: Peder Laursen, 26 år, Kirsten Laursdatter, 20 år, Anne Laursdatter, 19 år, alle hjemme, samt Karen Laursdatter, gift med Anders Jensen i Annexpræstegaarden i Lyngby sogn. Vurderingsmænd Jens Pedersen fra Vittrup og Jesper Jensen af Lyngby Torp.

 

4. juni 1771 afg. Maren Andersdatter i Aasendrup, gift med Lars Andersen. Deres børn: Anders Larsen, 8 år, Jens Larsen, 6 år, Poul Larsen, 3 år.

 

11. juni 1771 afg. Inger Pedersdatter i Fristrup, gift med Lars Larsen. Arvinger: Peder Colding i Vester Hassing sogn, afdødes søstersøn, Christen Colding i Vester Hassing, også søstersøn, Olle Smed i Hadschou.

 

17. juni 1771 afg. Maren Thomasdatter i Sundsted, Vrensted sogn, gift med Olle Andersen. Afdødes broder Christen Thomasen i Vrensted og en afdød søster Karen Thomasdatter i Vrensted.

 

29. aug. 1771 afg. Husmand Christen Smed i Vrensted, gift med Margrethe Mogensdatter. Børn: Anne Christensdatter. Enkens lavværge hendes søn Jens Christensen.

 

12. okt. 1771 afg. Else Jensdatter i Vrensted, gift med Niels Christensen. Søskende: Niels Jensen Graver i Vrensted på Børglum Klosters gods, Johanne Jensdatter, gift med Hans Thorsen på Hvidstedgaards gods, Gjertrud Jensdatter, enkekone i Vrensted, Maren Jensdatter, gift med Jens Pedersen i Ejersted, Saltum sogn.

 

6. dec. 1771 afg. Olle Michelsen i Skøttrup, gift med Lisbeth Laursdatter. Børn: Peder Ollesen, 16 år, tjener Simon Mikkelsen i Skøttrup, Simon Ollesen, 17 år, hjemme, Johanne Ollesdatter, Anne Ollesdatter, Niels Ollesen. Enkens lavværge Christen Laursen i Skøttrup, børnenes værge Simon Mikkelsen i Skøttrup, afdødes broder.

 

9. juli 1772 afg. Anne Madsdatter i Skøttrup, gift med Claus Nielsen. Deres børn: Niels Clausen, 21 år, Mads Clausen, 9 år, Ellen Clausdatter, 17 år, Kirsten Clausdatter, 6 år.

 

23. okt. 1772 afg. Anders Laursen, som tjente sin broder Peder Laursen i Hjortnæs. Søskende: Peder Laursen i Hjortnæs, Johanne Laursdatter, gift med Peder Pedersen Brandt i Emb på Sejlstrup gods, Maren Laursdatter, for nogle år siden rejst sønden for Aalborg, hvor vides ikke.

 

20. jan. 1773 afg. Anne Thomasdatter i Stadshede, Ugilt sogn, gift med Jens Nielsen. Søskende: Maren Thomasdatter i Knudsholm, Ugilt sogn, Johanne Thomasdatter, gift med Jens Hendrichsen i Hvidsted by, afdød halvbroder Jens Thommasen, hans børn Thomas Jensen i Faurholt, Hørby sogn, myndig, Peder Jensen, tjener på Sukkerhuset i Aalborg, 23 år, Maren Jensdatter, tjener på Aalborg Sukkerhus, ugift, halvsøster Anne Thomasdatter i Tykskov, Taars sogn, enke, hendes søn Christen Mathiasen af Tykskov, halvsøster Mette Thomasdatter i Bredmose på Lengsholm gods, gift med Hans Pedersen, halvsøsterdatter Maren Sørensdatter i Aasted sogn, gift med Christen Christensen, hendes søn Christen Christensen, halvsøster sal. Maren Thomasdatter, hendes børn Olle Sørensen i Kjærskov i Lendum sogn, myndig, Thomas Sørensen i Hult, Lendum sogn, myndig, Peder Sørensen, 25 år, tjener på Ravnstrup i Hellevad sogn, Jens Sørensen, tjener i Aistrup, myndig.

 

18. maj 1773 afg. Afg. Johanne Nielsdatter i Skøttrup, gift med Anders Laursen Vester. Deres børn: Niels Andersen, Johanne Andersdatter, Ellen Andersdatter, Dorthe Andersdatter, Anne Andersdatter, alle umyndige.

 

12. juli 1773 afg. Søren Ollesen i Vrensted, gift med Gjertrud Poulsdatter. Børn: Poul Sørensen, Maren Sørensdatter, Mette Sørensdatter, Else Sørensdatter, Anne Sørensdatter, Karen Sørensdatter, hvis værge er Christen Jensen af Vrensted. Enkens lavværge Laust Poulsen fra Holt i Serritslev sogn.

 

6. okt. 1773 afg. Anne Heilesdatter, gift med Peder Andersen i Vittrup. Afdødes halvsøster Kirsten Heilesdatter, tjener Jens Poulsen i Aasendrup.

 

15. feb. 1774 afg. Laurs Kjeldsen i Fristrup, gift med Anne Nielsdatter. Deres børn: Mads Laursen, Niels Laursen, Kjeld Laursen, alle myndige, Christen Laursen, 21 år, hvis værge er farbroderen Knud Kjeldsen af Vittrup, samt Kirsten Laursdatter, gift med Peder Sørensen, der tjener i Fristrup.

 

18. maj 1774 afg. Jens Jepsen i Skovhuset, Ugilt sogn, gift med Else Laursdatter. Deres børn: Mads Jensen, 4 år, hvis formynder er Christen Jensen fra Kaalbaaren, Ugilt sogn.

 

7. juli 1774 afg. Jens Christensen Mariegaard på Løth, Vejby sogn, gift med Margrethe Christensdatter. Deres børn: Anne Margrethe Jensdatter, 14 år, hvis formynder er hendes bedstefader Christen Jensen af Fristrup.

 

17. sept. 1774 afg. Karen Sørensdatter i Kraghedegaard, gift med Niels Christensen. Deres børn: Jacob Nielsen, 26 år, Christen Nielsen, 22 år, Anne Nielsdatter, gift med Laurs Nielsen Munch i Kraghedegaard.

 

16. jan. 1775 afg. Anders Christensen på Libachen ved Vrensted, gift med Johanne Christensdatter. Deres børn: Jens Andersen, 17 år, Christen Andersen, 15 år, Jørgen Andersen, 13 år, Kirsten Andersdatter, 23 år, hvis værge var Niels Jensen Graver af Vrensted. 

 

17. jan. 1775 afg. Anne Ydsdatter i Vrensted, gift med Christen Laursen. Deres børn: Else Christensdatter, 9 år, Catrine Christensdatter, 2 år.

 

7. feb. 1775 afg. Johanne Andersdatter i Vrensted, gift med Niels Pedersen. Deres børn: Anne Nielsdatter, 9 år, Johanne Nielsdatter, 7 år.

 

30. jan. 1775 afg. Niels Andersen Vester i Vittrup, gift med Johanne Thomasdatter. Søskende: Ole Andersen i Vittrup, Terkild Andersen i Vrensted, Sr. Christen Andersen Vittrup i Aalborg, Johanne Andersdatter, gift med Niels Andersen i Vittrup, Else Andersdatter, gift med Peder Laursen i Vittrup, Kirsten Andersdatter, gift med Søren Simonsen i Skøttrup. Enkens lavværge Christen Nielsen af Vittrup.

 

14. juli 1775 afg. Ole Sørensen, gårdmand i Fristrup, gift med Margrethe Jensdatter. Deres børn: Mads, myndig, og Jens Olesen, hvis kurator er Jens Jensen af Fristrup, begge hjemme. Enkens lavværge Søren Madsen.

 

21. aug. 1775 afg. Søren Jensen, gårdmand i Linnerup, gift med Karen Jensdatter. Søskende: Søren Jensen, Inger Jensdatter i Jerslev, enke, Maren Jensdatter, gift med Søren Pedersen i Krogen, Albæk sogn. Enkens lavværge Jens Madsen af Linnerup.

 

9. okt. 1775 afg. Søren Christensen, gårdmand i Vrensted, gift med Maren Nielsdatter. Deres børn: Christen Sørensen, 8 år, Niels, 6 år, Else, 11 år, Maren, 4 år, hvis farbroder Jens Christensen i Vrensted er værge. Enkens lavværge Niels Jensen Graver ibid.

 

30. nov. 1775 afg. Kirsten Svendsdatter, huskone i Vejby. Børn: Sr. Jens Nielsen Vejby i Brøndum, Maren Nielsdatter, gift med Peder Mogensen i Vejby.

 

4. marts 1776 afg. Mette Nielsdatter i Kirkholm, gift med Peder Nielsen. Deres børn: Niels Pedersen, 20 år, Christen Pedersen, 18 år, Ingeborg Pedersdatter, 15 år, Mette Pedersdatter, 12 år, Magrethe Pedersdatter, 10 år, Karen Pedersdatter, 6 år, Johanne Pedersdatter, 3 år.

 

28. marts 1776 afg. Magrethe Christensdatter, huskone i Løth, gift med Niels Madsen. Børn: Maren Christensdatter, Karen Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Anne Margrethe Jensdatter, hvis værge er morbroder Jørgen Christensen i Vejby.

 

15. apr. 1776 afg. Christen Knudsen, gårdmand i Vrensted, gift med Maren Olesdatter. Deres børn: Anne, 34 år, Knud, 30 år, Johanne, 26 år, alle hjemme. Enkens lavværge hendes broder Christen Olesen, gårdmand i Thise.

 

30. juli 1776 afg. Gårdmand Niels Nielsen i Linnerup, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Christen, 12 år, Søren, 7 år, Mette, 4 år, hvis værge er Anders Sørensen af Linnerup. Enkens lavværge Erich Laursen ibid.

 

17. aug. 1776 afg. Peder Andersen, husmand i Vittrup, gift med Mette Nielsdatter. Deres børn: Knud, 1 år, Anders, 1 år, hvis værge er Jens Pedersen af Vittrup. Enkens lavværge Mikkel Andersen af Vittrup.

 

26. okt. 1776 afg. Huskone Dorthe Nielsdatter i Vrensted. Børn: Christen Andersen, 60 år, bor hos afdøde, Maren Andersdatter, 56 år, gift med Niels Nielsen Ellesgaard, gårdmand i Vrensted, Niels Andersen, 55 år, bor i huset, Ole Andersen, gårdmand i Sundsted, Christen Andersen, gårdmand i Vrensted.

 

7. sept. 1776 afg. Husmand Peder Smed på Skøttrup Hede, gift med Benedikte Pedersdatter. Arvinger: moderen Maren Jensdatter i Vrensted, søskende: afg. Søren Christensen i Vrensted, hans børn Else, Maren, Christen, og Niels, broderen Jens Christensen, husmand i Vrensted, Niels Christensen, husmand i Løth, søster Maren Christensdatter, gift med gårdmand Christen Laursen i Vrensted, søster Anne Christensdatter, hos moderen i Vrensted. Enkens lavværge gårdmand Laurs Madsen i Børglum.

 

20. nov. 1776 afg. Anne Pedersdatter i Børglum, gift med Lars Pedersen Løth. Søskende: afg. Birgitte Pedersdatter, forhen gift med Jens Nielsen i Furreby, hendes børn Peder, Kirsten, Maren og Anders, Karen Pedersdatter, gift med Thomas Sørensen i Furreby, Bodil Pedersdatter i Vrensted.

 

24. jan. 1777 afg. Dorthe Christensdatter i Aasendrup, gift med Jens Andersen. Deres børn: Johanne Jensdatter, 14 år, Jens Jensen, 12 år, Anne, 10 år, Maren, 8 år, Karen, 4 år, Anne Marie, 2 år, hvis tilsynsværge er Jens Jespersen af Kringlen.

 

1. jan. 1777 afg. Gjertrud Poulsdatter i Vrensted, gift med gårdmand Poul Andersen. Børn: Maren Sørensdatter, 32 år, tjener Christen Dommer i Vrensted, Mette Sørensdatter, 30 år, hos Sidsel Rasmusdatter, Poul, 28 år, her på stedet, Anne, 21 år, her, Karen, 15 år, her.

 

3. jan. 1777 afg. Gårdmand Søren Kjeldsen i Vejby, gift med Gjertrud Nielsdatter. Børn: Thøger Sørensen, 21 år, Niels, 19 år, Johanne, 16 år, Anders, 13 år, Niels, 8 år, Maren, 3 år, for hvem Niels Nielsen i Vejby er værge. Enkens lavværge Jens Nielsen af Vejby, hendes broder.

 

12. feb. 1777 afg. Jacob Jørgensen Roed i Aasendrup, gift med Karen Jensdatter. Deres børn: Anne Marie Jacobsdatter, 20 år, Maren, 16 år, Jens, 12 år, Jørgen, 10 år, Karen, 8 år, Niels, 6 år, Anne, 2 år, for hvem Lars Christensen af Skøttrup var formynder. Enkens lavværge hendes broder Mads Jensen, gårdmand i Vrensted af Nipstrup Gods.

 

1. marts 1777 afg. Kirsten Sørensdatter i Vrensted, gift med Niels Jensen Graver. Deres børn: Kirsten Nielsdatter, 18 år, Jens, 15 år, Christen, 13 år, Søren, 11 år, Birgitte, 9 år, Kjeld, 3 år, alle hjemme.

 

16. jan. 1777 afg. Anders Pedersen i Skøttrup, gift med Karen Andersdatter. Børn: Sidsel Andersdatter, 15 år, Anne, 13 år, Anders, 11 år, Jacob, 3 år, for hvem Søren Nielsen Vester af Skøttrup var formynder. Enkens lavværge Claus Pedersen af Skøttrup.

 

6. feb. 1777 afg. Søren Pedersen Dahl i Vrensted, gift med Anne Poulsdatter. Deres børn: Peder, 9 år, Maren, 3 år, for hvem deres farbroder Niels Christensen i Vrensted er værge. Enkens lavværge Christen Kammager ibid.

 

24. feb. 1777 afg. Huskone Maren Christensdatter i Vrensted. Børn: gårdmand Christen Madsen i Vrensted, gårdmand Anders Madsen ibid., Sidsel Madsdatter, gift med Jens Christensen i Thise, Maren Madsdatter, 27 år, ugift, Anne Madsdatter, som er dum, 26 år.

 

24. feb. 1777 afg. Birthe Laursdatter, gift med gårdmand Jørgen Pedersen i Stenum. Børn fra 1. Ægteskab: Karen Christensdatter, 30 år, Mette, 28 år, for hvem deres morbroder Poul Laursen i Stenum var formynder. 2. Ægteskab:  Johanne Jørgensdatter, 27 år, Maren, 25 år, Margrethe, 20 år.

 

23. jan. 1777 afg. Gårdmand Jens Sørensen i Skøttrup, gift med Sidsel Nielsdatter. Søskende: Niels Søndergaard i Aasendrup, Maren Sørensdatter, gift med gårdmand Søren Thomsen ibid., Kirsten Sørensdatter, gift med gårdmand Niels Graver i Vrensted, Anne, gift med gårdmand Christen Bruus ibid. Enkens lavværge Simon Mikkelsen.

 

14. marts 1777 afg. Husmand Jens Mogensen i Fristrup, gift med Mette Nielsdatter. Deres søn Niels, 1 år, har Peder Andersen af Fristrup som formynder. Enkens lavværge hendes farbroder Lars Kjærgaard i Vrensted.

 

8. marts 1777 afg. Huskone Anne Pedersdatter i Vester Hjermitslev. Børn: husmand Peder Andersen i Bonken, Saltum sogn, Anne og Margrethe Andersdatter, begge ugifte, Ingeborg Jensdatter, gift med boelsmand Hans Christensen i Filholm, Thise sogn.

 

19. marts 1777 afg. Gårdmand Jens Laursen i Vittrup, gift med Kirsten Christensdatter. Deres børn: Mette Jensdatter, gift med Anders Pedersen i Børglum, Johanne, 22 år, Anne, 21 år, Laurs, 12 år, Maren, 10 år, for hvem deres farbroder Anders Laursen af Skøttrup var formynder. Enkens lavværge Niels Mikkelsen i Vittrup.

 

26. marts 1777 afg. Husmand Niels Sørensen på Løth, gift med Inger Laursdatter. Deres børn: Laurs Nielsen, 26 år, Peder, 25 år, Mette, 26 år, gift med Jens Christensen Kok på Løth, Johanne, 23 år. Enkens lavværge Mads Nielsen på Løth.

 

27. nov. 1777 afg. Anders Andersen, til huse hos Jens Sørensen i Børglum. Arvinger: Søren Andersen i Børglum hans efterladte børn husmand Peder Sørensen på Løth, gårdmand Anders Sørensen i Linnerup og gårdmand Jens Sørensen i Børglum, Anders Sørensen, 22 år, som tjener broderen i Linnerup, afg. Mads Andersen i Vrensted hans efterladte børn Christen og Anders Madsen, begge gårdmænd i Vrensted, Sidsel Madsdatter, gift med Jens Hellede i Thise, Maren og Anne Madsdatter, afg. Jens Andersen i Børglum hans sønner Anders Jensen, 16 år, og Peder Jensen, 14 år, afg. ? Andersdatter, gift med gårdmand Niels Bombech i Borup, hendes børn Anders Nielsen, Peder Nielsen og Sidsel Nielsdatter.

 

26. maj 1777 afg. Poul Nielsen Murmester i Vittrup, gift med Anne Mortensdatter. Deres børn: Marie Poulsdatter, gift med Johan Christian Bager, borger i Hjørring, Inger Poulsdatter, 32 år, ugift, tjener på Langholt, Marianne Poulsdatter, ugift, hos moderen, 25 år, Maren Poulsdatter, død ugift, hendes uægte datter Anne Marie, 10 år, hos enken. Enkens lavværge Peder Madsen i Smedehuset.

 

21. juni 1777 afg. Maren Jensdatter i Aasendrup, gift med husmand Lars Andersen. Børn: Johanne Christensdatter, gift med Peder Jensen Holmsøe i Løkken, Maren Christensdatter, 32 år, ugift, Anne Christensdatter, 27 år, begge hjemme.

 

23. juni 1777 afg. Søren Laursen i Torstendahl, gift med Ingeborg Christensdatter. Deres børn: Lars Sørensen, 28 år, Birthe Sørensdatter, gift med Svend Nielsen i Svennum, Ingeborg Sørensdatter, gift med Christen Christensen i Allerup.

 

9. juni 1777 afg. Mette Madsdatter i Kirkholm, gift med Peder Nielsen. Børn: Johanne Nielsdatter, gift med husmand Niels Jensen i Venneberg, Anne Nielsdatter, gift med Søren Andersen, tjenende Peder Vrensted i Lønstrup.

 

10. juli 1777 afg. Bodil Madsdatter i Lyngby Torp, gift med Hans Nielsen. Deres børn: Christen Hansen, 5 år, Anne Hansdatter, 7 år, Bodil Hansdatter, 3 år. Vurderingsmænd Peder Laursen og Jens Jensen af Lyngby Torp. 

 

19. juli 1777 afg. Fæstehusmand Niels Thøgersen i Vrensted, gift med Maren Hansdatter. Børn: Thøger Nielsen, 23 år. Enkens lavværge Morten Gaarden.

 

16. aug. 1777 afg. Yde Jensen, gift med Anne Nielsdatter i Steenberggaard, Børglum. Børn: Christen Ydesen, gårdmand i Børglum, Jens Ydesen, 14 år, Niels Ydesen, 13 år, Anders Ydesen, 7 år, alle hos broderen Christen, Karen, gift med Niels Laursen i Aistrup på Vraa Gods, Anne, gift med Jens Andersen i Fristrup, Else, 16 år, hos broderen, Maren, hos moderen.

 

23. juni 1777 Olle Jensen Brantsen i Langtved, gift med Anne Nielsdatter.Børn: Anne Marie Olufsdatter, for hvem Niels Rasmussen af Vestergaard i Hellum var værge. Enkens lavværge hendes trolovede Jens Christensen af Langtved. Vurderingsmænd Lars Sørensen fra Torkendahl og Michel Michelsen af Blaakier. Niels Jensens enke nyder ophold ved stedet.

 

2. okt. 1777 afg. Jens Laursen i Kraghedegaard i Ørum sogn, gift med Karen Nielsdatter.  Deres børn: Laurits, 16 år, Jens, 14 år, Margrethe, 12 år, Kirsten, 8 år, Benedikte, 2 år. Enkens lavværge Hr. Schmith, kapellan til Ørum Menighed. Børnenes farbroder Niels Laursen i Scharvad var værge.

 

8. nov. 1777 afg. Else Jensdatter i Knappeshus, gift med natmanden Anders Christophersen. Børn: Martha Andersdatter, 3 år, Jens Andersen, 9 år, Dorthe Andersdatter, 14 år, de to sidste enkemandens stifbørn.

 

28. okt. 1777 afg. Birthe Christensdatter i Haugaard, Thise, gift med Christen Olesen. Børn: Christen, 20 år, Ole, 16 år, Maren, 14 år, Anne, 12 år, alle hjemme.

 

30. feb. 1778 afg husmand Niels Jensen i Fristrup, gift med Bodil Jensdatter. Børn: Søren Nielsen, 5 år, Zidsel, 15 år, Anne Marie, 11 år, Christen Nielsen, 25 år, mandens stifsøn, tjener Jørgen Andersen i Skøttrup.

 

11. marts 1778 afg. Inger Christensdatter i Vejby, gift med Yde Jensen. Børn: Christen, 12 år, Niels, 9 år, Peder, 4 år, Jens, 2 år, Mette, 16 år, Johanne, 3 år, for hvem farbroderen Peder Jensen i Vejby var tilsynsværge.

 

17. marts 1778 afg. Kirsten Pedersdatter i Vejby, gift med Anders Laursen. Børn: Peder Andersen, 20 år, tjener Knud Laursens Birthe i Vejby, Anne Andersdatter, 38 år, hjemme.

 

1778 afg. Thomas Christensen i Thise, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen, 19 år, Maren, gift med Michel Christensen i Thise på Hammelmose Gods, Bodil, 22 år, hjemme, for hvem morbroderen Thomas Christensen fra Vestermark i Ingstrup sogn var formynder. Enkens lavværge Niels Christensen Pyt af Vrensted.

 

2. maj 1778 afg. Anders Jensen på Stensberg, gift med Mette Jensdatter. Afdødes søster Ide Jensdatter, gift med Niels Pedersen på Løth her i sognet var arving. Enkens lavværge Laust Moustsen af Børglum.

 

15. okt. 1778 afg. Karen Christensdatter i Vrensted, gift med Michel Pedersen Ellitsgaard. Deres søn Peder Michelsen, 21 år var arving. Hans kurator var Niels Nielsen Ellitsgaard af Vrensted.

 

4. juni 1776 Indbyrdes testamente mellem Niels Sørensen og Maren Jensdatter af Aasendrup, der har været gift i 2 år.

 

16. dec. 1778 afg. Gårdmand Kjeld Kjeldsen af Vittrup, gift med Johanne Madsdatter. Børn: Mads Kjeldsen, 26 år, Jens Kjeldsen, 24 år, gårdmand i Vittrup, Kjeld, 19 år, Anne, 22 år, Maren, 16 år.

 

13. jan. 1779 afg. Gårdmand Niels Nielsen i Vrensted, gift med Karen Andersdatter. Deres børn: Niels, 20 år, Mette, 23 år, Anne, 21 år, Bodil, 18 år, Else, 4 år,  for hvem deres farbroder Christen Nielsen af Vrensted var kurator. Enkens lavværge Niels Christensen.

 

20. marts 1779 afg. Maren Jacobsdatter på Løth, gift med Christen Christensen. Børn: Jacob, 12 år, og Christen, 9 år, tjener i Fristrup.

 

20. marts 1779 afg. Anne Pedersdatter på Løth, gift med Poul Madsen. Børn: Else Christensdatter, 26 år, tjener Sr. Vinde i Vrensted, Maren, 14 år, hjemme, Anne, 12 år, Niels Christensen, 25 år, tjener i Vrensted, Peder, 24 år, tjener i Lønstrup, for hvem deres farbroder Niels Hansen af Løth var formynder.

 

24. marts 1779 afg. Christopher Hansen i Vrensted, gift med Else Jensdatter. Børn: gårdmand Laurs Christophersen i Vrensted, Niels Christohersen, 21 år, halvbroder til Laurs, hjemme, Kirsten, gift med Jacob Nielsen på Hvidstedgaards gods, Maren, gift med Jens Bernt, forhen i Ingstrup, ingen ved nu hvor de er, Anne, gift med Niels Pedersen Slot i Vrensted, Else, 32 år, hjemme, skal være vild i hovedet. Enkens lavværge Niels Graver af Vrensted.

 

31. marts 1779 afg. Johanne Christensdatter på Løth, gift med Peder Nielsen. Afdødes fader Christen Madsen i Østervraa i Torslev sogn er arving.

 

29. maj 1779 afg. Bodil Jensdatter i Vejby, gift med Jens Schaiberg. Børn: Jens, 5 år, Niels, 2 år, Peder, 7 uger gl., hvis formynder er Niels Hansen af Vejby, nærmeste fødte værge.

 

11. juni 1779 afg. Maren Christensdatter i Fristrup Mariegaard, gift med Jens Andersen. Arving hendes fader Christen Laursen af Skøttrup.

 

6. aug. 1779 afg. Gårdmand Jens Andersen Bach i Vrensted, trolovet med Maren Nielsdatter  Afdødes fader Anders Bach er arving. Fæstemøens lavværge Christen Kammager.

 

2. dec. 1779 afg. Niels Ollesen i Aasendrup. Afdødes søskende: Ove Ollesen i Aasendrup, Christen i Han Herred, Maren Ollesdatter i Vrensted på Børglum Klosters gods, Anne Ollesdatter, huskone i Vrensted på Hvidstedgaards gods,  alle myndige, Jacob Ollesen, købmand i Norge, Anne, gift med en podemester i Flensborg.

 

4. dec. 1779 afg. Maren Jensdatter i Vrensted. Børn: husmand Niels Christensen på Løth, sal. Søren Christensen, hans børn Christen, 13 år, Niels, 7 år, Else og Maren, alle i stærvboen, Laurs Christensen i Vrensted, Maren Christensdatter, gift med Christen Laursen i Vanggaard, Anne Christensdatter, vanvittig, hos broderen i Vanggaard. Værge for de umyndige Søren Nielsen, gårdmand i Vrensted.

 

3. jan. 1780 afg. Anne Poulsdatter i Aasendrup, gift med Thomas Andersen. Børn: Poul Thomsen, 4 år, hvis værge er hans moders stiffader gårdmand Anders Andersen i Skøttrup.

 

8. juni 1780 afg. Maren Nielsdatter i Vrensted, gift med Laurs Christophersen. Børn: Christen, 11 år, Niels, 9 år, Else, 14 år, Maren, 13 år, alle fra ægteskabet med Søren Christensen, samt Anne, 3 år, enkemandens datter. Værge for stifbørnene er deres farbroder Niels Christensen på Løth i Børglum sogn, for Anne Laursdatter er husmand Jacob Nielsen i Vrensted på Hvidstedgaards gods værge.

 

29. feb. 1780 afg. Johanne Nielsdatter i Knappeshauge, Tolstrup sogn.. Søskende: afg. Jens Nielsen, forhen i Øster Hjermitslev, hans børn Niels Jensen, husmand i Øster Hjermitslev, Stephan Jensen ibidem, Christen Jensen i Vester Brønderslev, alle myndige, Maren Jensdatter, ugift, hos broderen, alle på Hjermitslevgaards gods, afg. Peder Nielsen, forhen i Linnerup, hans børn Niels Pedersen, over 35 år, tjener i Tømmerby, Peder Pedersen, 15 år, tjener i Stenberggaard, Anne Pedersdatter, tjener Jens Jensen i Linnerup, alle af Børglum Kloster Gods. 

 

12. feb. 1780 afg. Johanne Christensdatter i Vrensted, gift med Jens Christensen. Børn: Christen, 11 år, Jeppe, 8 år, Anne, 4 år, hvis tilsynsværge er morbroderen Jens Christensen i Vittrup.

 

1. marts 1780 afg. Johanne Pedersdatter i Thise, gift med Niels Mortensen. Børn: Peder Nielsen, 6 år, Niels Nielsen, 2 år, hvis fødte værge er Christen Krogsgaard i Thise.

 

30. maj 1780 afg. Husmand Niels Sørensen i Vittrup, gift med Mette Nielsdatter. Hendes lavværge Kjeld Moustsen. Børn: Jens Nielsen, 26 år, tjener i Vrensted, Søren Nielsen, 18 år, tjener i Skøttrup, Anne, 22 år, hjemme, Birthe, 28 år, tjener i Hundelev. Deres formynder Laurs Mathiasen.

 

3. apr. 1780 afg. Tjenestepige Maren Christensdatter i Aasendrup i afg. Niels Sørensens gård. Gården beboes nu af Kjeld Sørensen. Arvinger: Johanne Christensdatter, gift med Peder Holm i Løkken, Anne Christensdatter, trolovet med Kjeld Sørensen her på stedet, Jens Christensen, for ca. 12 år siden bortrømt, skal være død.

 

16. juni 1780 afg. Gårdmand Jens Madsen i Linnerup, gift med Mette Jensdatter. Hendes lavværge Søren Jensen fra Hjermitslev. Sønnen Mads Jensen, 19 år, har som værge sin farbroder Hans Madsen af Linnerup.

 

31. maj 1779 afg. Anne Mortensdatter i Børglum, gift med Christen Michelsen. Børn: Michel Christensen, 33 år, i Fristrup, Laurs Christensen, 23 år, tjener i Skøttrup, Johanne, gift med Anders Jørgensen, der tjener i Børglum Præstegaard, Elle Christensdatter, 20 år, tjener i Østergaard, Vittrup.

 

26. juli 1780 afg. Halvgårdmand Thøger Christensen i Vejby, gift med Kirsten Andersdatter. Børn: Maren Thøgersdatter, 24 år, Kirsten, 13 år, Christen, 8 år, for hvem deres morbroder Peder Andersen i Vejby var formynder. Enkens lavværge Niels Nielsen i Vejby.

 

29. aug. 1780 afg. Maren Thøgersdatter i Vejby, som boede hos sin moder, Thøger Christensens enke. Se ovenstående skifte.

 

21. feb. 1780 afg. Peder Hvol, husmand i Vrensted, gift med Anne Stephansdatter. Intet at arve, ingen arvinger nævnt.

 

21. feb. 1780 afg. Morten Norsker, husmand i Vrensted, gift med Maren Ollesdatter. Børn: Niels og Søren, Dorthe, gift med Jens Vistesen. Enkens lavværge Jeppe Frandsen.

 

16. sept. 1780 afg. Gårdmand Jørgen Pedersens hustru i Skøttrup Zidsel Nielsdatter. Søskende: helbroder Erik Nielsen, gårdmand i Vittrup, helsøster Maren Nielsdatter, gift med gårdmand Christen Jensen i Vittrup, afg. Johanne Nielsdatter, forhen gift med Anders Laursen, som nu er i Vittrup, hendes børn Niels Andersen, 14 år, Johanne Andersdatter, 21 år, Else, 18 år, Dorthe, 12 år, Anne, 8 år, alle tjenende i Skøttrup og Furreby, halvbroder Niels Nielsen, tjener i Kraghede, Stephan Nielsen, gårdmand i Linnerup, og Else Nielsdatter, ugift, hos stiffaderen Niels Michelsen i Vittrup, en halvsøster Maren Nielsdatter, gift med Christen Jensen, gårdmand i Horsens på Langholts gods.

 

9. dec. 1779 afg. Jens Christensen Skrædder i Vrensted, boende hos Laurs Christophersen. Søskende: afg. Søren Christensen hans børn Christen Sørensen, 12 år, Niels Sørensen, 9 år, Else Sørensdatter, 15 år, Maren Sørensdatter, 13 år, for hvem gårdmand Søren Nielsen af Vrensted var værge, deres morbroder er Christen Ellitsgaard, broderen Niels Christensen på Løth, søster Maren Christensdatter, gift med Christen Laursen i Vanggaard, Anne Christensdatter, hos afd. Broder, er vanvittig.  

 

21. okt. 1780 afg. Maren Sørensdatter på Løth, gift med Poul Madsen. Søskende: broderen husmand Poul Sørensen i Vrensted, Mette Sørensdatter, 36 år, Else Sørensdatter, 29 år, Anne Sørensdatter, 26 år, Karen Sørensdatter, 20 år.

 

3. jan. 1780 afg. Maren Nielsdatter i Vejby, gift med Peder Jensen. Børn: Jens Pedersen, 21 år, Peder Pedersen, 13 år, Niels, 8 år, Anders, 5 år, Anne Pedersdatter, 10 år, for hvem deres morbroder Jens Nielsen Munch af Stenberggaard var værge.

 

5. jan. 1780 afg. Pige Margrethe Christensdatter i Ingstrup. Søskende: Jens Christensen i Kirkholm i Vejby sogn, Kirsten Christensdatter, gift med Jens Thomasen, gårdbeboer der på stedet, Johanne Christensdatter, 45 år, ugift, i Ingstrup.

 

26. jan. 1781 afg. Gårdmand Niels Hansen i Vejby, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, husmand på Wangen i Vejby, Hans Nielsen i stærvboen. Enkens lavværge Yde Jensen af Vejby.

 

4. feb. 1781 afg. karl Christen Andersen i Skøttrup. Søskende: Anders Andersen i Skøttrup, Anders Andersen i Vrensted, Peder Andersen på Løth, Bodil Andersdatter, gift med Thomas Stephansen, husmand i Kringelhus i Venneberg sogn.

 

22. jan. 1781 afg. Johanne Christensdatter i Vrensted, gift med husmand Lars Christensen. Hendes broder gårdmand Niels Christensen Slot, her på stedet, er arving.

 

30. apr. 1781 afg. Gjertrud Thomasdatter i Vittrup, gift med gårdmand Christen Nielsen. Børn med 1. mand Christen Christensen: Anne Christensdatter, gift med Lars Mathiasen, husmand i Vittrup. Med Anders Michelsen: Thomas Andersen, gårdmand i Aasendrup, Michel Andersen, husmand i Vittrup. Med enkemanden: Anne Christensdatter, 26 år.

 

20. apr. 1781 afg. Christen Mathiasen i Vittrup, som druknede på havet. Gift med Anne Jensdatter. Børn: Mathias, Christensen, 12 år, tjener i Skøttrup, Jens Christensen, 6 år, hjemme, for hvem Jens Christensen af Vittrup var formynder. Enkens lavværge Christen Nielsen af Vittrup.

 

28. maj 1781 afg. Peder Pedersen i Knappeshauge, Tolstrup sogn, gift med Maren Johansdatter. Børn: Christen Pedersen, 5 år, Maren Pedersdatter, 4 år, Johanne Pedersdatter, 2 ½ år, for hvem deres morfader gårdmand i Emb Johan Jensen var formynder. Enkens lavværge Anders Pedersen Mølgaard i sognet.

 

23. juli 1781 afg. Inger Andersdatter i Knappeshauge, gift med Lars Nielsen. Ingen arvinger.

 

30. juli 1781 afg. Magrethe Pedersdatter i Vreensted, gift med gårdmand Anders Andersen i Vrensted. Børn: Knud Jensen, 29 år, Mette Jensdatter, 26 år, Anne Jensdatter, 22 år, alle i stærvboen. Formynder morbroderen husmand Niels Pedersen af Løth i Børglum sogn.

 

4. aug. 1781 afg. Maren Nielsdatter i Vrensted, gift med Christen Eriksen. Børn: Maren Christensdatter, 21 år, Anne Christensdatter, 16 år, Else Christendatter, 14 år,

 

9. okt. 1781 afg. Maren Knudsdatter, huskvinde i Aasendrup. Afdødes brødre Christen og Jens Knudsen var til stede. Børn: Knud Andersen, 22 år, tjener i Aasendrup, Else Andersdatter ibidem. Afdødes mand var bortrømt for 6 år siden.

 

19. nov. 1781 afg. Maren Andersdatter, gift med gårdmand Niels Poulsen i Børglum. Børn: Poul, myndig, gift husmand i Børglum, Peder, tjener i Skøttrup, Anders, 33 år, Jens, 30 år, begge tjener på godset, Karen, gift med Otte Larsen i Børglum, Anne, gift med Hans Nielsen i Lyngby Torp på godset, Mette og Maren, begge hjemme.

 

5. dec. 1781 afg. Erich Christensen, gårdmand i Skøttrup, gift med Else Thomasdatter. Søskende: gårdmand Christen Christensen i Vrensted på Nipstrup Gods, husmand Jens Christensen i Vrensted på Børglum Klosters gods, Niels Christensen, 50 år, tjener Hr. Svend i Vrensted, gårdmand Simon Christensen i Børglum på Børglum Klosters gods, afg. Niels Christensen, forhen i Skøttrup, hans 2 børn Christen Nielsen, 21 år, tjener Niels Andersen i Vrensted, Karen Nielsdatter hos Niels Frandtsen ibidem, Karen Christensdatter, gift med Niels Frandtsen, smed og husmand på Børglum Klosters gods i Vrensted. Enkens lavværge hendes broder Søren Thomasen i Aasendrup.

 

21. jan. 1782 afg. Jens Andersen, gårdmand i Vejby, gift med Dorthe Pedersdatter. Deres børn: Peder Jensen, 26 år, Anders Jensen, 15 år, Jens Jensen, 6 år, Johanne Jensdatter, 20 år, Anne, 18 år, Kirsten, 13 år. Enkens lavværge Niels Pedersen på Løth. Børnenes farbroder Peder Andersen, gårdmand i Vejby, var formynder.

 

21. jan. 1782 afg. gårdmand Peder Pedersen i Vejby, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Anne, 7 år, for hvem farfaderen Peder Villadsen, som er på stedet, er formynder. Enkens lavværge Hans Nielsen af Vejby.

 

30. jan. 1782 afg. huskvinde Gjertrud Knudsdatter i Vrensted. Søskende: Maren Knudsdatter, gift med Jens Jensen, husmand i Lørslev på Hvidstedgårds gods, Laurs Knudsen fra Rodgården i Aasendrup, Søren og Jens Knudsen, tjener i Vrensted, Anne Knudsdatter, ugift, tjener Niels Christophersen i Vrensted.     

 

8. feb. 1782 afg. Anne Margrethe Christensdatter, gift med husmand Matthias Jensen i Børglum. Børn: Jens Matthiasen, 4 år, Johanne Matthiasdatter, 8 år, for hvem deres eneste morbroder Clemen var født værge, men da han farer til søs, er gårdmand Christen Jørgensen i Børglum formynder.

 

20. feb. 1782 afg. Mette Ollesdatter, gift med husmand Jens Andersen i Vittrup. Afdødes fader Olle Pedersen, som nyder ophold på stedet, er arving. Jens Andersens sal. Kones søster, Kirsten Andersdatter, 30 år, bor der også og er syg og skrøbelig.

 

11. marts 1782 afg. Inger Nielsdatter, gift med husmand Villads Andersen i Vrensted. Børn med afg. Jørgen Nielsen: Anders Jørgensen, 16 år, tjener Poul Bondgaard i Vrensted, og Michel Jørgensen, 12 år, tjener Michel Nielsen i Stenum. Med enkemanden: Jørgen Villadsen, 4 år, hos Poul Bondgaard, Maren, ½ år, hos moster Christen Justsens kone i Aasendrup. Formynder for de ældste Poul Andersen, gårdmand i Vrensted.

 

3. apr. 1782 afg. Maren Jensdatter, gift med gårdmand Olle Jensen i Linnerup. Børn: Jens, 20 år, Thomas, 17 år, Jens, 15 år, Niels, 13 år, Søren, 8 år, Christen, 1 ½  år, Maren, for hvem morbroderen Jens Jensen af Fristrup var værge.

 

19. maj 1781 afg. huskvinde Maren Madsdatter, et fattigt almisselem i Ingstrup hos Christen Madsen, husmand ved Ingstrup kirke. Søren Laursen i Ingstrup havde besørget hendes jordefærd. Søsterbørn: Simon Jepsen i Tanderupgaard, Han Herred, Christen Jepsen i Sønder Saltum, Jens Jepsen i Aalborg, Niels Jepsen, brænderiejer i København, Karen Jepsdatter, gift med Christen Kusk i Østrup, Maren Jepsdatter, gift med Jens i Sønder Saltum, samt afg. Mads Jepsen i Jetsmark hans 3 myndige børn, 1 søn og 2 døtre.

 

4. apr. 1782 afg. husmand Jens Christensen på Løth i Børglum sogn, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Christen Jensen, 14 år, tjener Moust Laursen i Børglum, hans værge farbroderen Jørgen Christensen af Vejby.

 

17. apr. 1782 afg. Niels Laursen, gårdmand i Damsgaard i Fristrup, gift med Maren Christensdatter. Børn: Laurs, 5 år, Christen, 3 år, Anne, 4 år, Mette, 1 ½ år, Maren, 5 uger gl. Enkens lavværge Søren Madsen i Fristrup, børnenes værge deres morbroder Christen Heilesen af Fristrup.

 

30. apr. 1782 afg. Anne Jensdatter, huskone i Vrensted. Børn: Peder Christensen, over 50 år, gift og bor i Norge i Kaalborre ved Arendal, gårdmand Jens Christensen i Kokholm, Stenum sogn på Børglum Klosters gods, Johanne Christensdatter, gift med Niels Lie, husmand i Vrensted, Maren Christensdatter, gift med Niels Jensen her på stedet, Margrethe Christensdatter, gift med gårdmand Christen Andersen i Vrensted.

 

27. maj 1782 afg. Jens Nielsen Myrtue, gårdmand i Ingstrup by, gift med Kirsten Ollesdatter. Børn: Olle Jensen, 25 år, Karen Jensdatter, 19 år, begge hjemme. Enkens lavværge Jens Ollesen, skoleholder i Vester Hjermitslev, på børnenes vegne deres farbroder Søren Nielsen i Myrtue i Vester Hjermitslev sogn.

 

19. aug. 1782 afg. Anne Abrahamsdatter, gift med husmand Poul Poulsen i Vrensted. Børn: Karen Poulsdatter, 19 år, for hvem Niels Erichsen af Vrensted var værge.

 

19. aug. 1782 afg. Christen Laursen Dommer, husmand i Vrensted, gift med Else Madsdatter. Børn med afg. Anne Justdatter: Else, 15 år, tjener i Venneberg, og Katrine, 9 år, hjemme, for hvem deres mosters mand Clemen Jepsen på Wasen ved Aasendrup var værge. Med enken: Mads, 6 år, og Maren, 2 år, for hvem Niels Jensen Graver var værge. Enkens lavværge hendes broder Niels Madsen, gårdmand i byen.   

 

 

21. aug. 1782 afg. Maren Pedersdatter, gift med husmand Jens Nielsen i Vejby. Børn: Niels Jensen, 27 år, tjener i Vrensted, og Else Jensdatter, tjener i Aasendrup, for hvem Christen Jacobsen af Vejby var til stede.

 

17. juli 1782 afg. Kirsten Pedersdatter, gift med gårdmand Niels Sørensen i Søndergaard i Aasendrup. Børn: Søren, 18 år, Kirsten, 14 år, Else, 6 år, Maren, 3 år, for hvem deres morbroder Søren Pedersen, ladefoged ved Børglum Kloster, var til stede. Enkemanden var sengeliggende, så svogeren Søren Thomasen, gårdmand i byen, var til stede.

 

7. nov. 1782 afg. Mette Jensdatter, tjenestekarl Laurs Nielsens hustru i Børglum. Afdøde opholdt sig hos husmand Niels Sørensen i Børglum. Børn: Johanne Laursdatter, 2 uger gl. hendes tilsynsværge Anders Christensen, gårdmand i Børglum.

 

11. sept. 1782 afg. Anne Christensdatter, gift med husmand Peder Nielsen i Aasendrup. Søskende: 1. Christen Christensen, som boede og døde i Vrensted, hans børn Christen, gift og tjener i Brandborg i Vrensted sogn, Jens, ugift, over 30 år, tjener Christen Sørensen i Vrensted, Karen, gift med Jens Brandborg i Vrensted, Else, gift med Laust Drejer i Tømmerby 2. Laust Christensen, der boede og døde i Venneberg sogn, hans børn Henrich Laursen, tambour ved et garderregiment i Holsten, Maren, 20 år, tjener i Hallund sogn 3. Christen Christensen, der boede i Hundelev på Sejlstrup Gods, hans børn Christen, husmand i Snorum i Rakkeby sogn, Jens, gift og bor i Ruberg Præstegaard, Kirsten, Anne og Johanne, hos moderen i Gjølstrup, Jelstrup sogn 4. Niels Christensen boede og døde i Hundelev på Sejlstrup Gods, hans børn Anne, gift med Søren Andersen i Luneborg, Venneberg sogn på Villerup Gods, Johanne, gift med husmand Niels Jensen i Venneberg på Villerup Gods 5. Maren Christensdatter, var gift med Peder Pedersen i Harritslev på Aastrup Gods, børn Jens, myndig, tjener i Harritslev, Johanne, gift med Peder Nielsen Vognmand i Hundelev 6. Karen, gift med Christen Laursen, tjenende ved Aastrup 7. Jens Christensen, gårdmand i Rakkeby på Sejlstrup Gods 8. Kirsten Christensdatter, gift med Christen Madsen af Søhede? I Torslev sogn på Heiselt Gods.

 

30. nov. 1782 afg. Karen Jensdatter, gift med gårdmand Laurs Knudsen i Roedgaarden, Aasendrup. Børn: Jens Jacobsen, 20 år, Jørgen Jacobsen, 18 år, Niels Jacobsen, 12 år, Anne Marie Jacobsdatter, gift med gårdmand Niels Jensen i Sønderby i Jetsmark på Rødslet Gods, Maren Jacobsdatter, 23 år, Karen Laursdatter, 16 år, Maren Laursdatter, 8 år. Børnenes morbroder gårdmand Mads Jensen i Vrensted på Nipstrup Gods var til stede.

 

10. okt. 1782 afg. Kirsten Ollesdatter, sal. gårdmand Jens Nielsen Myrtues enke i Ingstrup. Børn: Olle Jensen, 24 år, Karen Jensdatter, 20 år, begge hjemme, for hvem farbroderen Søren Nielsen fra Myrtue i Vester Hjermitslev var formynder. Kurator for sønnen hans morbroder skoleholder Jens Ollesen i Vester Hjermitslev.

 

30. nov. 1782 afg. Laust Laustsen, husmand i Fristrup, Børglum sogn, gift med Maren Sørensdatter. Søskende: afg. Anders Laursen, der var murermester i København, hans børn. Enkens lavværge hendes halvbroder Peder Madsen Smed på Heden ved Skøttrup.

 

18. jan. 1783 afg. husmand Jens Jensen i Fristrup, gift med Bodil Jensdatter. Børn fra forrige ægteskab: gårdmand Jens Jensen i Fristrup, Anne Jensdatter, gift med gårdmand Jens Laursen i Skøttrup, afg. Maren Jensdatter, forhen gift med gårdmand Olle Jensen i Linnerup, hendes børn Jens Ollesen, 20 år, Thomas Ollesen, 16 år, Jens Ollesen, 14 år, Niels Ollesen, 12 år, Søren Ollesen, 6 år, Christen Ollesen, 2 år, Maren Ollesdatter, 10 år, alle hos faderen. Enkens lavværge Jens Andersen af Mariegaard i Fristrup.

 

19. feb. 1783 afg. husmand Niels Laursen i Scharvad, gift med Mette Nielsdtter. Børn: Laust Nielsen, 13 år, Maren Margrethe, 16 år, begge hjemme, for hvem deres farbroder Otte Laursen, husmand i Børglum, er født værge. Enkens lavværge Christopher Laursen af Scharvad.

 

13. feb. 1783 afg. Mette Pedersdatter, gift med husmand Terkild Andersen i Vrensted. Søskende: helbroder Michel Pedersen, gårdmand i Vrensted, afg. Christen Pedersen, som sidst boede i Alstrup på Vraa Gods, hans søn Peder, helsøster Karen Pedersdatter, gift med Laurs Madsen, gårdmand i Børglum, Kirsten Pedersdatter, gift med gårdmand Anders Christensen i Børglum, Else Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen, husbeboer i Løkken.

 

13. apr. 1783 afg. Maren Andersdatter, gift med Peder Madsen, gårdmand i Vrensted. Børn: Ellen Pedersdatter, 4 år, Maren Pedersdatter, 2 år, Anne Pedersdatter, 5 uger, for hvem gårdmand Niels Madsen i Vrensted var formynder.

 

12. dec. 1782 afg. Peder Nielsen, husmand i Aasendrup. Søskende: gårdmand Søren Nielsen i Vrensted, Niels Nielsen i Aasendrup, Hans Nielsen, gårdmand i Lyngby Torp, afg. Christen Nielsen, forhen gårdmand i Krogsgaard i Thise, hans børn Inger Christensdatter, gift med Niels Mortensen, landsoldat for Børglum Klosters gods, tjenende i Vrensted, Maren Christensdatter, 25 år, tjener i Øster Brønderslev Præstegaard, senere Anders Thøgersen i Vester Brønderslev, Maren Christensdatter, 22 år, tjener Jens Boelskifte i Alstrup, afg. Niels Nielsen, forhen i Linnerup, hans børn Christen, 19 år, Niels, 14 år, begge tjener i Vrensted, Mette, 12 år, hos farbroderen i Aasendrup.

 

29. apr. 1783 Afg. Jens Thomasen, husmand i Vrensted, gift med Inger Laursdatter. Børn: Thomas Jensen, 25 år, tjener i Vrensted, Jens Jensen, 13 år, Helvig Jensdatter, 15 år, Enkens lavværge Niels Jensen af Vrensted.

 

6. maj 1783 afg. husbeboer Christen Andersen på Løth, gift med Anne Nielsdatter. Børn af forrige ægteskab Jacob Christensen, 14 år, og Christen Christensen, 11 år, Mette Christensdatter, 28 år, for hvem Peder Jacobsen, halvgårdmand i Vejby, var nærværende. Enkens lavværge husmand Jens Nielsen af Vejby.

 

16. maj 1783 afg. Anne Hansdatter, Hans Sørensens datter i Vittrup.

 

20. maj 1783 afg. Simon Mikkelsen i Skøttrup, Børn: Søren Simonsen, gårdmand i Skøttrup, Peder Simonsen, ugift, Johanne Simonsdatter, gift med gårdmand Peder Mathiesen i Lyngby på Bøgsted Gods, Maren Simonsdatter, gift med Laust Christensen, gårdmand her på stedet, Kirsten Simonsdatter, gift med Jacob Christensen Kaaber i Nørre Lyngby, husmand på Bøgsted Gods, Johanne Simonsdatter, gift med Hendrich Christensen i Furreby på Sejlstrup Gods, Anne Simonsdatter, gift med Heile Christensen, gårdmand i Skøttrup, Birthe Simonsdatter, ugift, 26 år, her hos svogeren.

 

23. aug. 1783 afg. Michel Buthelt, husmand i Vrensted, gift med Anne Margrethe Jensdatter. Enkens lavværge Søren Madsen af Vrensted. Arvinger: afdødes umyndige datterdatter Dorthe Marie Frederiksdatter, barnefødt i København, for hvem den fødte værge var Mads Jensen Østergaard af Munkbro ved Vrensted.

 

13. sept. 1783 afg husmand Thomas Nielsen i Vittrup, gift med Maren Jensdatter. Børn: husmand Niels Thomsen i Vittrup på Børglum Klosters gods, Jens Thomsen, 26 år, tjener i Børglum, Søren Thomsen, Birthe Thomasdatter, gift med Anders Jensen, husmand i Vrensted, Johanne Thomasdatter, gift og bor i Taars sogn, Jens Thomsen, hjemme. Enkens lavværge Anders Nielsen, gårdmand i Vittrup. Niels Andersen, gårdmand ibidem formynder for de umyndige.

 

3. nov. 1783 afg. Peder Jensen, gårdmand i Vejby, ugift. Moderen Dorthe Pedersdatter, her på stedet, søskende Anders Jensen , 17 år, Jens, 8 år, Johanne Jensdatter, ugift, 22 år, tjener i Vejby, Anne, gift med Kjeld Christensen i byen, Kirsten, 15 år, hjemme. Enkens lavværge Niels Pedersen på Løth. Børnenes formynder deres farbroder Peder Andersen i Vejby.

 

27. dec. 1783 afg. Niels Christensen Sloth, gårdmand i Vrensted, gift med Maren Ollesdatter. Børn: Christen Nielsen, 10 år, Olle Nielsen, 6 år, for hvem den fødte værge er gårdmand Anders Ollufsen af Thise af stamhuset Hjermitslevgaard. Enkens lavværge Søren Knudsen af Vrensted.

 

2. dec. 1783 afg. Anne Nielsdatter i Damsgaard, Fristrup, nu boende hos gårdfæster Jens Jensen Damsgaard efter fledføringskontrakt af 22. Apr. 1775 med sønnen Niels Laursen. Afdødes søn Søren Madsen, gårdmand i Fristrup, var til stede.

 

23. feb. 1784 afg. Laurs Nielsen, husmand i Knappeshauge, gift med Kirsten Christensdatter. Arving Hans Madsen, husmand af Linnerup, afdødes søskendebarn, Anne Madsdatter, gift med Anders Nielsen, aftægtsmand i Linnerup, begge på Børglum Kloster gods, Olle Stephansen, gårdmand i Holt på Hvidstedgaards gods. Enkens lavværge Knud Jensen af Knappeshauge.

 

17. marts 1784 afg. Niels Pedersen Dahl, husmand i Vrensted, gift med Else Nielsdatter. Børn: Maren Nielsdatter, 6 år, Else, 3 år, Mette, 1 ¼ år, hvis formynder er Niels Jensen Graver af Vrensted.

 

27. apr. 1784 afg. Christen Peitersen, husmand i Vrensted, gift med Maren Peitersdatter. Hendes lavværge Peder Madsen. Børn: Maren Christensdatter, 28 år, Kirsten, 15 år, Christen, 12 år, for hvem faderens halvbroder Niels Pedersen er formynder.

 

23. maj 1784 afg. Laurs Nielsen, husmand i Vittrup, gift med Kirsten Clausdatter. Børn: Johanne Laursdatter, gift med Niels Thomasen hos sin fader Thomas Nielsen, gårdmand i Nørre Harritslev i Venneber sogn af Linderumgaards gods, Anne Laursdatter, 40 år, hjemme, ugift. Enkens lavværge Peder Pedersen af Vittrup.

 

23. apr. 1784 afg. Jens Andersen på Vangen i Vejby, gift med Inger Christensdatter. Afdødes børn fra 2 ægteskaber: Anne Jensdatter, 22 år, tjener Jens Jensen i Aasendrup, Anne, 17 år, tjener Anders Laursen i Skøttrup, Maren, 15 år, tjener Thomas Andersen i Aasendrup, Karen, 12 år, Anne Marie, 9 år, Jens, 19 år, hjemme, Anders, 6 år, Christen, 3 år, Niels, 1 år, for hvem husmand Mads Christensen i Smidstrup på Sejlstrup Gods, var værge. Enkens lavværge Otte Pedersen i Vejby.

 

13. juli 1784 afg. Anne Christensdatter hos Christen Vanggaard i Vrensted. Afdødes søskende: Niels Christensen, husmand på Løth i Børglum sogn, afg. Søren Christensen, forhen gårdmand i Vrensted, hans børn Christen Sørensen, 17 år, Niels Sørensen, 14 år, Else Sørensdatter, 20 år, Maren Sørensdatter, 18 år, Maren Christensdatter, gift med Christen Laursen i Vrensted. Niels Jensen Graver tilsynsværge for de umyndige.

 

28. juli 1784 afg. Mette Jensdatter, gift med gårdmand Jens Sørensen i Børglum. Børn: Søren Jensen, 3 år, Anne Jensdatter, 7 år, Ing Jensdatter, 14 uger gl., for hvem deres farbroder Anders Sørensen i Linnerup var værge.

 

16. maj 1784 afg. Peder Hansen Knudstrup på Børglum Kloster. Moder Mette Jacobsdatter i Nøragergaard, søskende Christen Hansen Knudstrup i Hasberg?? Mølle, Mons Knudstrup  

 

19. jan. 1785 afg. Niels jensen Teglbrænder i Fristrup, gift med Zidsel Gregersdatter. Hendes lavværge gårdmand Jens Jensen Grønsig i Fristrup. Børn: Gregers Nielsen, 11 år, Jens Christian, 9 år, Niels, 7 år, Kirsten, 15 år, Maren, 2 år, hvis morbroder husmand Niels Gregersen på Løth var formynder.

 

7. juli 1783 afg. gårdbeboer Jens Jespersen i Lyngby Torp, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Jesper Jensen, 4 år, Anne Kirstine Jensdatter, 6 år. Enkens lavværge Jørgen Pedersen på Hoven, de umyndiges formynder var farbroderen Peder Jespersen, gårdmand i Børglum. Vurderingsmænd Peder Laursen og Hans Nielsen af Lyngby Torp. Afdøde skyldte Jens Kolstrup i Lyngby Torp 10 rd.

 

19. juli 1785 afg. Anne Andersdatter, gårdmand Moust Laursens hustru i Børglum. Børn: Laurs Moustsen, 5 år, Anne Moustdatter, 1 år, for hvem deres farfar Laurs Moustsen af Børglum var værge, samt Poul Svenningsen i Øster Svenstrup by på Bratskov Gods, født inden ægteskabet.

 

18. aug. 1785 afg. Johanne Pedersdatter, gårdmand Morten Jepsens hustru i Dahlmark. Børn fra 1. ægteskab: Niels Jensen, 26 år, og Peder Jensen, 24 år, Johanne Jensdatter, gift med gårdmand Jens Nielsen i Aasendrup, Else Jensdatter, gift med Søren Nielsen sammesteds, samt Else Jensdatter, 27 år, i stærvboen. Deres værge var farbroderen Claus Nielsen, gårdmand i Skøttrup. Med enkemanden: sønnen Jens Mortensen, 20 år, hvis morbroder Niels Pedersen, gårdmand i Børglum, var værge.

 

27. okt. 1785 afg. Peder Nielsen Gade, gårdmand i Vrensted, gift med Anne Andersdatter. Børn: Niels Pedersen, 11 år, Anders Pedersen, 6 år, Anne Pedersdatter, 14 år, Maren, 9 år, Johanne, 2 år, hvis farfader Niels Christensen, aftægtsmand på stedet, var værge. Enkens lavværge Niels Madsen, gårdmand i Vrensted.

1.nov. 1785 afg. Søren Andersen, husmand på Stenberg, gift med Inger Hansdatter. Børn: Hans Sørensen, 10 år, Else Sørensdatter, 14 år, Maren, 13 år, Mette, 8 år, Inger, 5 år, Karen, 4 år, samt stifdatteren Anne Sørensdatter, 21 år, tjener i Skøttrup. Enkens lavværge Knud Laursen af Vejby.

 

30. jan. 1786 afg. husmand Laurs Andersen i Aasendrup, gift med Karen Christensdatter, forhen gift med Maren Andersdatter. Børn: Christen Laursen, 12 år, Thomas, 5 år, fra 1. Ægteskab Anders, 21 år, tjener Christen Jensen i Aasendrup, Jens, 18 år, tjener Laurs Snedker i Ingstrup, Poul, i skrædderprofession. Enkens lavværge Jacob Jensen i Aasendrup. Tilsynsværge gårdmand Jens Nielsen af Aasendrup.

 

15. feb. 1786 afg. Anne Madsdatter, der opholder sig i Knappeshauge hos Knud Jensen. Halvbroderen Christen Madsen i Krattet i Hellevad sogn, og søsteren Maren Madsdatter ibidem er arvinger.

 

21. feb. 1786 afg. Søren Ollesen, tjenende i Vanggaard, Stenum sogn, ugift. Moderen Maren Bertelsdatter, enke, boende i Hungerholt på Børglum Klosters gods, helbroder Jens Ollesen, husmand i Fristrup, Børglum sogn, Bertel, 37 år, tjener sin moder i Hungerholt, Peder, 32 år, soldat og tjener Thomas Nielsen i Thaarup, Christen, 25 ½ år, tjener i Snapholt, Maren, gift med Jeppe Christensen i Østerby, Skærum sogn på Knivholt Gods, Johanne, gift med Christen Jepsen i Meiling, Aasted sogn, hvis fader Jeppe Christensen var til stede, Anne, 24 år, ugift, hjemme hos moderen, for hvem Jens Ollesen af Fristrup var værge.

 

22. feb. 1786 afg. Else Thomasdatter, husmand Christen Madsens hustru i Ingstrup ved kirken. Børn: Mads, 16 år, tjener i Kaas, Jetsmark sogn, Axel, 6 år, hvis tilsynsværge var gårdmand Jens Thomasen af Ingstrup. Christen Madsen fremlagde et skøde på et sted i Brødslev by, Damsgaard, som var købt 6. dec. 1784 af Karen Jensdatter, Knud Hollands enke.

 

26. marts 1786 afg. Maren Simonsdatter, gårdmand Søren Nielsens hustru i Vrensted. Børn: Christen Sørensen, 34 år, tjener på Aarupgaard, Niels Sørensen, 32 år, her på stedet, Simon, 29 år, ligeså, Inger, gift med Jens Christensen, tjenende i Vrensted. Fra forrige ægteskab med Christen Jørgensen: Jørgen Christensen, husmand i Vrensted, afg. Maren Christensdatter, forhen gift med Kjeld Sørensen hos Søren Madsen i Vrensted, hendes børn Anne, 7 år, Maren, 5 år.

 

26. apr. 1786 afg. Maren Christensdatter, husmand Niels Jensens hustru i Vrensted. Søsteren Margrethe Christensdatter, gift med Christen Andersen, gårdmand i Vrensted, afg. Jens Christensen, forhen gårdmand i Kokholm, hans børn Maren, 9 år, Anne, 7 år, Zidsel, 5 år, Birgitte, 3 år, alle hos moderen i Kokholm. Deres morbroder Jens Christensen, gårdmand i Vrensted var værge. Søsteren Johanne Christensdatter, forhen gift med husmand Niels Christensen i Vrensted, hendes børn Michel, 23 år, Christen, 15 år, Jens, 10 år, Birthe, 26 år, Anne, 13 år.

 

10. maj 1786 afg. Maren Nielsdatter, husmand Niels Christensen Worms hustru i Vittrup. Børn: Anders Nielsen, 5 år, og Anne Cathrine Nielsdatter, 8 år. For hvem Olle Andersen, gårdmand i Vittrup, var tilsynsværge.

 

19. jan. 1786 afg. Christen Ydesen i Vanggaard, Stenum sogn. Søskende: Anne Ydesdatter, gift med Melkior Laursen i Vanggaard, halvsøskende Niels Ydesen, 28 år, tjener Niels Vestergaard i Børglum, Svend Ydesen, 27 år, i Staarupgaard, Peder Ydesen, 25 år, tjener Anders Andersen i Vrensted, Dorthe Ydesdatter, gift med Jens Christensen Kiul i Svingelen, Thise sogn på Asdal Gods, Maren Ydesdatter, gift med gårdmand Peder Christensen i Stenum på Asdal Gods, Else Ydesdatter, 34 år, tjener købmand Hr. Niels Søndergaard i Aalborg, Kirsten Ydesdatter, 50 år, tjener Niels Poulsen i Manne, Karen Ydesdatter, 23 år, tjener Peder Jensen Snedker i Aalborg.

Beskikket tilsynsværge Jens Nielsen Munk af Stenberggaard. Afdødes morbroder var afg. Friderich Pedersen i Skøttrup.

 

8. apr. 1786 afg. Jens Christensen, gårdmand i Kokholm, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Maren, 9 år, Anne, 7 år, Sidsel, 5 år, Birgitte, 3 år, for hvem deres morbroder gårdmand Jens Christensen i Vrensted på Hvidstedgaards gods var værge. Enkens lavværge Melkior Laursen i Vanggaard.

 

11. juni 1786 afg. Johanne Pedersdatter, husmand Niels Andersens hustru i Vittrup. Børn: Anders Nielsen, 16 år, Mette Nielsdatter, 14 år, for hvem deres morbroder Claus Pedersen, husmand i Vittrup, var værge.

 

25. juni 1786 afg. Søren Thomasen, gårdmand i Aasendrup, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Kjeld Sørensen, gårdmand i Aasendrup, Thomas Sørensen, 26 år, tjener i stærvboen, Anne, gift med gårdmand Jens Nielsen ibidem af Asdahls gods, Kirsten, gift med Laurs Kjeldsen, selvejerbonde i Ingstrup, Else, 19 år, hjemme. Enkens lavværge Niels Sørensen af Aasendrup.

 

24. aug. 1786 afg. Johanne Jensdatter, husmand Hans Madsens hustru i Linnerup. Børn: Mads Hansen, tjener i Fristrup, 23 år, Maren Hansdatter, tjener i Serritslev sogn, 15 år, Johanne, 14 år, tjener i Børglum, Kirsten, 12 år, hjemme, for hvem gårdmand Anders Jørgensen i Linnerup var tilsynsværge.

 

6. okt. 1786 afg. Else Madsdatter, husmand Christen Nielsen Kræmmers hustru i Vittrup. Børn: Mads Christensen, 22 år, tjener hos sin halvbroder gårdfæster Jens Christensen i Vittrup, Niels Christensen, 8 år, Elle Christensdatter, 19 år, Anne Christensdatter, 18 år, hos faderen. For den sidste var Peder Pedersen af Vittrup tilsynsværge.

 

6. okt. 1786 afg. Maren Jensdatter, husmand Niels Thomasens hustru i Vittrup. Børn: Thomas Nielsen, 11 år, Else Marie Nielsdatter, 12 år, Kirsten, 7 år, for hvem Peder Pedersen af Vittrup var tilsynsværge.

 

22. sept. 1786 afg. tjenestepige Elle Andersdatter i Skøttrup. Søskende: Niels Andersen, 21 år, Johanne Andersdatter, 26 år, tjener i Løkken, Dorthe, 16 år, tjener i Furreby, Anne, 13 år, tjener i Børglum, halvsøsteren Johanne Marie, 11 år, tjener i Vittrup, for hvem deres morbroder Stephen Nielsen, gårdmand i Skøttrup, var formynder.

 

16. nov. 1786 afg. Kirsten Christensdatter, gårdmand Jens Pedersens hustru i Skøttrup. Børn: Laust Jensen, 23 år, i stærvboen. Afg. Mette Jensdatter, forhen gift med Laust Nielsen, nu husmand på Løth, hendes datter Johanne Laursdatter, 6 år, Johanne Jensdatter, gift med mølleren i Furreby Mølle Niels Christensen, Anne Jensdatter, 30 år, Maren Jensdatter, 22 år, begge ugift og hemme. Deres farbroder Peder Laursen af Vittrup var født værge, men i hans fravær blev udnævnt gårdmand Claus Nielsen af Skøttrup.

 

25. nov. 1786 afg. Johanne Christensdatter, gårdmand Niels Jensen Gravers hustru i Vrensted. Arvinger: Moderen Maren Ollesdatter, sal. Christen Knudsens enke i Vrensted, nu hos sønnen Knud Christensen, gårdmand i Vrensted, søsteren Anne Christensdatter, 42 år, ugift, hos broderen.

 

19. dec. 1786 afg. Maren Jørgensdatter, husmand Christen Nielsen Ellitsgaards hustru i Vrensted. Søskende: Anders Jørgensen, gårdmand i Vrensted, Johanne Jørgensdatter, gift med Laurs Christensen i Sundsted.

 

19. dec. 1786 afg. Mette Madsdatter, husmand Niels Nielsens hustru i Vrensted. Børn: Niels Nielsen, 36 år, hos gårdmand Søren Madsen i byen, Mads Nielsen, 26 år, i stærvboen, Anne Nielsdatter, gift med gårdmand Peder Sørensen i Øster Brønderslev på Hvidstedgaards gods.

 

4. dec. 1786 afg. gårdmand Jens Jensen i Børglum, gift med Maren Laursdatter. Børn: Jens Jensen, 22 år, Søren Jensen, 18 år, Zidsel Jensdatter, alle hjemme. Enkens lavværge gårdmand Niels Pedersen i Børglum, børnenes formynder deres farbroder Christen Jensen, en gammel røgter på Børglum Kloster, i hans forfald gårdmand Jens Jepsen i Børglum.

 

15. feb. 1787 afg. gårdmand Peder Laursen i Lyngby Torp, gift med Mette Nielsdatter. Deres børn: Laurs, 2 år, Barbara, 13 år, Zidsel, 10 år, Maren, 8 år, for hvem deres morbroder Jens Nielsen i Boller er født værge, men i hans fravær udnævnes Jens Jensen af Lyngby Torp. Enkens lavværge Jørgen Andersen på Hoven. Vurderingsmænd Hans Nielsen og Villads Pedersen, begge af Lyngby Torp.

 

27. apr. 1787 afg. gårdmand Anders Andersen i Skøttrup, gift med Anne Jensdatter. Søskende: gårdmand Anders Andersen i Vrensted på Børglum Klosters gods, husmand Peder Andersen på Løth, Børglum sogn, samme gods, Bodil Andersdatter, gift med Thomas Steffensen i Kringelhuset i Venneberg sogn på Villerup Gods. Enkens lavværge gårdmand Jørgen Pedersen i Skøttrup.

 

4. maj 1787 afg. Anders Christensen Smed i Vejby, gift med Kirsten Hansdatter. Børn: Christen Andersen, 30 år, tjener i Aalestrup i Østerbølle sogn sønden fjorden, en søn Niels Andersen, 27 år, Hans Andersen, 20 år, begge hjemme, Inger Andersdatter, gift med Olle Pedersen Munk, annexbonde i Vejby sogn. Enkens lavværge Morten Jepsen på Dahlmark. Kurator for børnene farbroder Peder Christensen Smed i Vollerup, Emb sogn.

 

7. maj 1787 afg. Anne Marie Christensdatter, gårdmand Christen Jensens hustru i Aasendrup. Børn: Jens Christensen, 1 ½ år, Else Christensdatter, 4 år, hvis tilsynsværge var gårdmand Kjeld Sørensen i Aasendrup.

 

6. juni 1787 afg. Mette Christensdatter, afg. Erich Andersens enke i Hathuset ved Tostendahl, Jerslev sogn. Broderen Christen Christensen i Karmesiig i Skæve sogn, Knudseje Gods er eneste arving.

 

22. juni 1787 afg. Maren Jensdatter, gårdmand Niels Pedersen Vestergaards hustru i Børglum. Børn: Jens Nielsen, 6 år, Anne Nielsdatter, 9 år, Else, 4 år, Johanne, ½ år gl. Deres morbroder Christen Jensen af Vennebergdahl i Venneberg sogn var tilsynsværge.

 

9. okt. 1787 afg. Mette Christensdatter, gårdmand Lars Christophersens hustru i Vrensted. Børn: Christopher, 5 år, Maren, 6 år. Deres sal. Moders morbroder gårdmand Poul Laursen i Stenum var tilsynsværge.