BØRGLUM KLOSTER 1719-1757

14. april 1719 Niels Nielsens hustru Kirsten Nielsdatter i Hjortnæs, død 13. april. Børn: Søren Kjeldsen, 18 år, fra afdødes forrige ægteskab med Kjeld Sørensen, Kjeld Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 9 år, Anne Nielsdatter, 5 år, Else Nielsdatter, 2 år. Deres morbroder Svend Nielsen i Sønder Li, Vrejlev sogn, og halvmorbroder Niels Pedersen, ladefoged på Birkelse, var formyndere.

9. juni 1721. Søren Nielsen i Bonchen, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Niels Sørensen 11 år, Mette Sørensdatter 10 år. Formynder for børnene deres farbrødre Jens Nielsen på Rønnelien og Jens Nielsen i Krattet.

Anne Christensdatter i Hedegaard i Jetsmark Sogn, død 29. sept. 1721, gift med Clemen Clemensen. Børn: Jens Poulsen, 27 år, Peder Sørensen boende i Roppen i Hune Sogn, Anne Sørensdatter, 50 år, Maren Sørensdatter i Hune Torp, gift med Søren Jensen, og Johan Sørensdatter i Momgaard i Aaby Sogn.

19. nov. 1721 Afg. Jens Jensen i Holmsøgaard, død 23. Oktober, gift med Karen Thomasdatter. Børn: Johanne Jensdatter, 30 år, Margrethe Jensdatter, 23 år, Thomas Jensen, 21 år. Enken fragår stedet pga landgilderestancer. Hun har ingen forlover.

24. nov. 1721 Jens Madsen Qwist i Hornum, død 21. September, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Anne Jensdatter, 8 dage gl. Formynder Peder Qwist i Hornum. Lavværge Jacob Andersen i Hornum.

 11. juni 1722 Jørgen Sørensen Brus i Hersom, død 26. april, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Søren, 25 år, Mette, 21 år, Maren, 23 år. Værge Michel Pedersen af Eistrup. Lavværge Poul Knudsen i Hersom.

29. jan. 1723, død nov. 1722, pag. 17b Kirsten Christensdatter gift med Laurs Toersen i Bonchen, Saltum Sogn. Afdøde havde til huse hos Laurs i Porten i Sdr. Saltum

4. feb. 1723 Niels Mortensens hustru sal. Anne Nielsdatter i Vrensted, død aug. 1722. Deres børn: Niels, 2 år, hans værge Knud Christensen af Vrensted.

8. feb. 1723 Mourits Christensens sal. hustru Else Andersdatter i Vrensted, død aug. 1722. Arvinger: faderen Anders Sørensen, som bor i gården, og en søster Anne Andersdatter gift med Niels Jensen i Stenum.

28. apr. 1723 Jørgen Jensens sal. hustru Kirsten Laursdatter i Nøtten. Datter Anne Jørgensdatter, 4 år, hendes værge Laurs Pedersen af Nøtten. Skifte 3. Sept. 1723.

Skifte 4. oktober 1723, død 4. sept. 1723, Christen Andersen, Søndergaard i Aasendrup gift med Kirsten Nielsdatter. Hans broder Anders Andersen i Risør i Norge, hans børn 3 sønner og 1 datter, en søster Johanne Andersdatter i Tveden, Jerslev sogn, og Kirsten Andersdatter i Furreby, gift med Olle Jespersen. 2 vurderingsmænd: Jens Christensen og Niels Jensen i Aasendrup. Enkens lavværge Thomas Laursen af Sundsted. Tjenestefolk: Anders Ollesen, Christen Roed, Poul Nielsen, Anne Pedersdatter, Kirsten Christensdatter.

23. nov. 1723 Christen Jensens sal. Hustru Kirsten Christensdatter i Børglum. Børn: Kirsten Christensdatter, hendes værge er morbroder Christen Christensen Degn, der bor i Frøkier.

Skifte 23. juli 1724, død 25. feb. 1724, Mette Nielsdatter, Nøtten i Ferslev, gift med Søren Nielsen Wamen. Deres børn: Niels, 11 år, Niels, 8 år, Wogn, 4 år, deres formynder Søren Villadsen i Nøtten. Søren Nielsen er ejer af Christen Sørensens sted i Horsens, Blendstrup sogn 10 td 2 skp 3 fjk, Niels Nielsens sted i Sterup, Jerslev sogn, 5 skp 2 fjk, et gadehus, beboet af Palle Laursen 1 alb, en gård i Løchstøer, beboet af Petter Bertelsen Farver, købt på offentlig auktion 6. oktober 1721.

22. marts 1725 Laurs Jensen i Vrensted, død 26. februar, gift med Anne Christensdatter. Børn af 1. ægteskab: Jens Lauridsen i Arendahl i Norge, ungefæhr 36 år, Christen Lauridsen i København, ungefæhr 36 år, Wil Lauridsen, 33 år, Mads Laursen, 26 år. En datter fra 2. ægteskab med enken: Anne Laursdatter, 14 år, med formynder morbroderen Laurs Christensen i Skøttrup. Lavværge Jens Nielsen i Vanggaard, Stenum. Enken frasiger sig fæstet pga boens og hendes slette tilstand. Anne bliver i boen hos broderen Mads.

16. apr. 1725 Christen Andersens sal. Hustru Maren Laursdatter i Linderup, død sept. 1724. En broder, sal. Hans Laursens børn: Anne Hansdatter, gift med Thomas Jensen i Linderup, Johanne Hansdatter, gift med Niels Andersen ibid., Maren Hansdatter, gift med Mads Jensen ibid., Giertrud Hansdatter, gift med Laurs Pedersen i V. Brønderslev, Ingeborg Hansdatter, gift med Stephen Ollesen i Holt, Maren Hansdatter, gift med Johan Hermandsen i København, Thomas Hansen, i kongens tjeneste ved fodgarden, en søster Anne Laursdatter, boende i Ulhøj, Serritslev sogn, en søster sal. Else Laursdatters datter Boel Poulsdatter i Stenum by.

25. juni 1725 afg. Søren Nielsen i Skøttrup, gift med Elle Pedersdatter. Børn: Peder, 12 år, Maren, 10 år, Niels, 8 år, deres formynder er farbroder Niels Nielsen i Vittrup. Enkens fæstemand Mads Andersen.

25. juni 1725 afg. Thøger Jensen i Skøttrup, gift med Maren Andersdatter. Børn af 1. kuld med sal. Mette Pedersdatter: Niels Thøgersen i Skøttrup, 40 år, Mads Thøgersen i Nørre Lyngby, 36 år, Jens Thøgersen i Vittrup, 34 år, Maren Thøgersdatter, 31 år. Af 2. kuld med enken: Else Thøgersdatter, 24 år, Mette Thøgersdatter, 20 år, Anne Thøgersdatter, 18 år, Niels Thøgersen, 14 år, Kirsten Thøgersdatter, 11 år, deres værger Niels Thøgersen i Skøttrup og Søren Nielsen Mariegaard ibid.

3. september 1725 sal. Laurs Pedersen i Stenvad, gift med Johanne Mortensdatter Kjærulf. Børn: Peder Laursen, 11 år, Morten Laursen, 8 år, deres formynder velagte Morten Jensen i Hvilshøjgaard som nærmeste pårørende. Enkens lavværge velagte Jens Madsen af Kraghede. Boet blev registreret 16. Nov. 1723.

12. marts 1726 sal. Olle Christensen i Hønsholm, gift med Mette Sørensdatter. Deres børn: Anne Olufsdatter, gift med Clemen Clemensen i Hedegaard, Jetsmark, 28 år, Johanne Olufsdatter, 26 år, Karen Olufsdatter, 22 år, begge hjemme. Deres formynder farbroderen Peder Christensen i Kvorup. Enkens lavværge hendes broder Niels Sørensen i Hønsholm. Vurderingsmænd Frands Andersen og Niels Christensen i Pilgaard. Enken afstår stedet til Jens Poulsen, som ægter Johanne.

8. dec. 1726 Sal. Christen Pedersen i Vrensted, død 26. Juni 1726, gift med Johanne Sørensdatter. Børn: Peder Christensen, 28 år, Søren Christensen, 25 år, Knud Christensen, 21 år, Laurs Christensen, 13 år, Mette Christensdatter, 6 år. Lavværge Christen Pedersen Vester, værge Niels Mortensen, begge af Vrensted. Vurderingsmænd Niels Christensen og Anders Pedersen, begge af Vrensted.

12. dec. 1726, registreret 18. januar, sal. Johanne Nielsdatter i Vrensted, gift med Niels Jacobsen. Hendes børn: Søren Christensen i Blokhuset, 32 år, Anders Christensen hos broderen i Blokhuset, 42 år, Jens Nielsens og Christen Sørensens hustruer, begge i Vrensted. Børnene er født på stedet Gaden i Vrensted by, deres fader var Christen Andersen. Vurderingsmænd Niels Christensen og Anders Pedersen af Vrensted.

22. marts 1727 sal. Christen Jespersen i Vittrup, død 3. Marts, gift med Bodil Nielsdatter. Arvinger: broderens, sal. Jens Jespersens, søn Jesper Jensen, 14 år, hans formynder Laurids Madsen i Mariegaard. Enkens lavværge Niels Jensen i Nørgaard, Aasendrup.

11. apr. 1727 sal. Christen Sørensen i Damgaard, Fristrup, død 11. Apr. gift med Mette Marie Christensdatter Deres børn: Simon Christensen, 25 år, Johanne Christensdatter, 23 år. Lavværge enkens broder Christen Christensen Degn i Frøkier, datterens værge Jens Lauridsen i Fristrup.

19. juni 1727 sal. Margrethe Christensdatter i Kringelborn, gift med Jep Pedersen. Arvinger: Laurs Poulsens hustru Maren Sørensdatter i Schaiberg, den afdødes datter.

5. sept. 1727 sal. Poul Pedersen i Børglum by, gift med Anne Nielsdatter. Deres børn: Maren, 20 år, Dorethe, 13 år, Niels, 11 år. Lavværge Peder Nielsen i Børglum by, formynder for børnene deres nærmeste pårørende Kield Knudsen i Vittrup.

15. sept. 1727 sal. Kirsten Christensdatter i Holmsøgaard, gift med Anders Nielsen. Deres børn: Kirsten, 20 år, og Ingeborg Andersdatter. Hendes søn Søren Vognsen, 26 år. Pigernes formynder deres morbroder Niels Christensen.

14. jan. 1728 sal. Christen Christensen i Frøkier, Børglum sogn, gift med Maren Jørgensdatter. Deres børn: Christen Christensen, 25 år, Gunde Christensen, 13 år, Jørgen Christensen, 10 år, Mette Kirstine, 16 år. Den sal. Mands svoger Jens Pedersen Ladefoged i Fristrup var formynder, og enkens lavværge var Christen Christensen i Børglum by, en anden svoger til afdøde.

20. feb. 1728 sal. Laurs Christensen i Skøttrup, død 10. januar, gift med Dille Thomasdatter. Deres børn: Maren Laursdatter, 28 år, gift med Anders Pedersen i Skøttrup, Christen Lauridsen, 13 år, hvis formynder er farbroderen Anders Christensen i Skjøttrup. Lavværge Anders Lauridsen i Skjøttrup.

14. feb. 1729 sal. Thomas Laursen i Sundsted, død 23. dec. 1728, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Maren Thomasdatter, 11 år Karen Thomasdatter, 8 år, Johanne Thomasdatter, 6 år, Christen Thomasen, 4 år, Kirsten Thomasdatter, 8 uger gl. Enkens lavværge Niels Nielsen i Hjortnæs, børnenes værger farbrødrene Jørgen Laursen i Sundsted, Anders Lauridsen i Skjøttrup og Matthias Laursen ibid. Vurderingsmænd Christen Sørensen og Moust Christensen af Vrensted.

12. marts 1729 sal. Maren Sørensdatter i Hersom, død jan. 1725, gift med Laurs Christensen. Afdøde forhen gift med Niels Andersen, hvis datter, Johanne Nielsdatters mand Anders Mortensen i Smersted gav hendes daværende stiffader Jacob Jacobsen afkald for arv efter faderen. Afdødes sønner Anders og Søren Nielsen gav 17. Juni 1715 deres stiffader Laurs Christensen afkald for fædrene og mødrene arv. En datter Maren Nielsdatter, sal. Niels Jensens enke i Kibsgaard i Dronninglund gav afkald 13. Juli 1718, og en søn Niels Kjær til Kjærsgaard gav afkald 7. Juli 1718.

10. maj 1729, død 19. apr. Christopher Jensen i Børglum gift med Johanne Christensdatter. Børn: Christen Christophersen, 21 år, Jens Christophersen, 14 år, deres formynder Jens Christophersen i Børglum by. Lavværge Peder Heilesen. Vurderingsmænd Anders Sørensen og Peder Nielsen af Vrensted.

26. juli 1728 sal. Søren Pedersen i Stenberggaard, Børglum sogn, død 26. Juni, gift med Anne Madsdatter. Deres børn: Peder Sørensen, 21 år, Mads Sørensen, 19 år, Niels Sørensen, 15 år, Karen Sørensdatter, 12 år. Lavværge Peder Simonsen i Vanggaard, formyndere for børnene Niels Nielsen af Hjortnæs og afdødes broder Peder Pedersen i Filholm.

26. nov. 1728 sal. Jens Christensen, som døde hos Poul Knudsen i Hersom d. 27. Okt. Enken Kirsten Madsdatters lavværge er Anders Ollesen i Hersom. Arving Maren Jensdatter, 9 år, hendes formynder Poul Knudsen i Hersom.

11. maj 1729 sal. Peder Thomasen i Hedegaard, død aug. 1728, gift med Maren Christensdatter. Deres børn: Johanne Pedersdatter, 36 år, gift med Peder Jensen i Schald, Aaby sogn, Dorethe Pedersdatter, 31 år, Mette Pedersdatter, 26 år, Christen Pedersen, 20 år. På de umyndiges vegne Clemen Clemensen i Hedegaard, på enkens vegne Peder Christensen i Kvorup. Vurderingsmænd Niels Sørensen og Jens Poulsen i Hønsholm.

11. maj 1729 sal. Søren Lauridsen i Purkjær, død 6. Okt. 1728, gift med Anne Jensdatter. Børn: Poul Sørensen, 10 år. Lavværge Laurs Pedersen i Purkjær og sønnens værge Niels Sørensen i Hønsholm. Vurderingsmænd Jens Poulsen i Hønsholm og Christen Christensen i Hune.

21. maj 1729 sal. Karen Jensdatter i Lindrup, gift med Anders Christensen. Deres børn: Christen Andersen, 29 dage gl. hans formynder Mads Jensen i Linderup.

17. Maj og 12. Juni 1731, side 146b, 148 Skifte efter Knud Christensen i Vrensted Vestergaard, gift med Mette Jensdatter. Børn: Jens Knudsen, 16 år, Christen Knudsen, 12 år, Niels Knudsen, 13 år, hvis formynder var Poul Jensen af Aasendrup. Enkens lavværge Knud Ydsen af Vrensted.

20. juni 1729 sal. Jens Christensen af Ulhøj, død 21. Maj. Hans søskendebørn på moderens side: Jens Zivertsen i Serritslev, 40 år, Laurs Sørensens hustru af Aaby, Johanne Zivertsdatter, 48 år, Rasmuses hustru i København, Dorethe Zivertsdatter, 46 år, Niels Pedersen, tjenende i Norge, hans hustru Anne Nielsdatter, 55 år, i Underaare, Peder Nielsen i København, 47 år. På hans faders side: Christen Nielsens hustru i Vester Brønderslev Karen Olufsdatter. Den afdødes tjenestefolk Ing Christensdatter og Jesper Christensen.

16. juli 1729 sal. Kirsten Nielsdatter i Hjortnæs, død 16. juni, gift med Niels Nielsen. Arvinger: en broder Jep Nielsen i Fristrup, Aaby sogn, 60 år, Jens Nielsen i Vedsted, Aaby sogn, 47 år, Peder Nielsen i Sundsted, Vrensted sogn, 46 år, Niels Nielsen i Bisgaard, Jetsmark sogn, 45 år, Maren Nielsdatter i Sundsted, 40 år. Niels Mariegaard i Fristrup stævnede arvingerne.

13. aug. 1729, nr. 188 Jens Nielsen Purkærs fæstebrev

8. aug. 1729 sal. Jens Jensen i Fristrup, død 4. Jan., gift med Maren Sørensdatter. Deres børn: Johanne Jensdatter, 27 år, gift med Anders Nielsen i Aasendrup, Jens Jensen, 21 år. Lavværge Jens Lauridsen i Fristrup, kurator for Jens Niels Pedersen i Mariegaard. Vurderingsmænd Jens Pedersen Ladefoged og Søren Ollesen, begge af Fristrup.

7. nov. 1729 sal. Maren Gregersdatter i Scharvad, død 18. Maj 1728, gift med Søren Thomasen. Deres børn: Maren Sørensdatter, 1 ½ år gl, hvis formynder er Laurs Mortensen på Kraghede. Vurderingsmænd Niels Mouridsen og Laurs Jensen, begge af Kraghedegaard.

21. Nov. 1729 Skifte efter Bendt Christensen i Østrup Mølle, gift med Maren Nielsdatter. Lavværge Jens Skolemester af Østrup. Deres barn Niels Nendtsen, 11 år, med formynder Poul Jørgensen i Østrup. Vurderingsmænd Christen Christensen og Christen Andersen af Østrup.

10. feb. 1730 sal. Peder Christensen i Lyngby Torp, død 19. december, gift med Kirsten Clausdatter. Deres børn: Anne Pedersdatter, 15 år, Barbra Pedersdatter, 13 år, Johanne Pedersdatter, 9 år. Lavværge Niels Clausen i Dahlmark og formyndere for børnene Niels Jensen i Vittrup og Peder Jensen i Lyngby Torp, de nærmeste pårørende. Skiftevidner Peder Jensen i Kodal og Knud Christensen på Hoven.

5. juni 1730 sal. Christen Christensen i Vittrup, død 20. februar, gift med Maren Andersdatter. Søskende: Knud Christensen på Hoven, Jep Christensen i Alstrup, Mathias Laursens hustru i Skjøttrup Karen Christensdatter, Niels Nielsens hustru i Vittrup. Enkens lavværge Jens Andersen i Vittrup.

5. juni 1730 sal. Anne Thomasdatter i Vittrup, gift med Christen Nielsen. Deres børn: Niels Christensen, 30 år, Mads Christensen, 27 år, Else Christensdatter, 34 år, gift med Jens Christensen, alle i Vittrup.

10. juni 1730 sal. Maren Olufsdatter i Tanderup, død 29. Nov. 1729, gift med Christen Christensen. Børn: Kirsten Christensdatter, 23 år, trolovet med Peder Madsen, deres fællesbørn Anne Christensdatter, 3 år, og Christen Christensen, 2 år.

24. juli 1730 sal. Johanne Andersdatter i Stenberggaard, død 24. Juni, gift med Peder Laursen. Deres børn: Laurs Pedersen, Anders Pedersen, Niels Pedersen, Jens Pedersen og Peder Pedersen, alle myndige, Maren Pedersdatter, hendes datter Johanne Christensdatter, 8 år, som er i gården, Karen Pedersdatter, trolovet med Niels Nielsen i Hjortnæs, Malene Pedersdatter og Mette Pedersdatter, 21 år. Johannes formynder er Christen Lauridsen i Boelet i Øster Hjermitslev.

14. okt. 1730 sal. Jørgen Lauridsen i Sundsted, død 13. august, gift med Anne Jørgensdatter. Deres børn: Maren, 1 år, Johanne, 16 år, Anders, 14 år, Anne, 10 år. Lavværge Christen Christensen i Holmen, formyndere afdødes brødre Anders Laursen i Skjøttrup og Matthias Laursen i Skjøttrup. Skiftevidner Christen Sørensen Kammager og Niels Christensen, begge af Vrensted.

16. okt. 1730 sal. Dille Thomasdatter i Skjøttrup, død 2. juli. Børn: Maren Laursdatter, gift med Anders Pedersen i Skjøttrup, Christen Laursen, 16 år, hos søsteren. Sønnens farbroder Anders Christensen i Skjøttrup var formynder.

17. feb. 1731 sal. Moust Christensen i Vrensted, gift med Maren Michelsdatter. Hendes lavværge Poul Laursen i Vrensted. Skiftevidner Christen Sørensen og Christen Madsen i Vrensted.

16. apr. 1731 sal. Jørgen Pedersen i Skjøttrup, gift med Karen Andersdatter. Børn: Maren Jørgensdatter, 28 år, Anne Jørgensdatter, 26 år, Anders Jørgensen, 24 år, Peder Jørgensen, 20 år, Jacob Jørgensen, 17 år, Niels Jørgensen, 13 år. Deres formynder Mads Andersen af Skjøttrup, enkens lavværge Søren Pedersen sammesteds.

17. maj 1731 sal. Knud Christensen i Vestergaard i Vrensted, død 2. Maj. Enkens Mette Jensdatters lavværge Knud Ydsen af Vrensted. Børn: Jens Knudsen, 16 år, Christen Knudsen, 12 år, Niels Knudsen, 13 år, deres formynder Poul Jensen af Aasendrup.

13. aug. 1731 afg. Peder Christensen i Qvorup, Jetsmark sogn, død 26. Juli, gift med Else Sørensdatter. Hendes datter Karen Pedersdatter, hvis formynder er Laurs Pedersen i Purkjær.

20. sept. 1731 Fæstebrev til Hans Poulsen barnefødt i Bækgaard, Stenum, et sted i Kvorup, som Peder Christensen sidst beboede og fradøde. Han ægter enken.

20. dec. 1731 afg. Jens Ibsen i Neder Skaiberg, død 8. November, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Jep Jensen i Krabdrup, 41 år, Christen Jensen i Agdrup i Taars sogn, 39 år, Zidsel Jensdatter, gift med Niels Christensen i Waad i Ugilt sogn, 37 år, Else Jensdatter, 33 år, gift med Anders Jensen i Steensbech, Hørmested sogn, Mads Jensen, 31 år, tjenende broderen i Krabdrup, Niels Jensen, 26 år, hjemme hos moderen, Christen Jensen, 22 år, hjemme, hvis formynder er Christen Nielsen i Kringelborn. Enkens lavværge Christen Jensen af Stadshede.

25. jan. 1732 sal. Maren Jensdatter i Aasendrup, gift med Søren Kjeldsen. Deres børn: Kjeld Sørensen, 7 år, Jens Sørensen, 5 år, Christen Sørensen, 2 år, deres formynder er morbroder Poul Jensen.

25. feb. 1732 afg. Jens Nielsen i Snapholt, død 21. Feb., gift med Mette Ollesdatter. Deres børn: Else Jensdatter, 24 år, tjenende i Norge, Maren Jensdatter, 22 år, gift med Peder Nielsen i Taars sogn i Sæsing by, Niels Jensen, 21 år, Dorethe Jensdatter, 18 år, Olle Jensen, 12 år, alle hos deres gamle moder, hvis lavværge er Anders Christensen af Bredelund i Taars. Børnenes formynder Christen Jensen af Stadshede.

19. aug. 1732 Anders Jacobsens afg. hustru Karen Pedersdatter, død 10. august i Vejby. Deres børn: Maren Andersdatter, 10 år, Anne Andersdatter, 6 år. Hendes børn: Laurs Villadsen, 36 år, Peder Villadsen, 20 år, Maren Villadsdatter, 27 år.

16. marts 1733 afg. Olle Christensen i Bundgaard, Vrensted sogn. Børn: Søren Ollesen, 33 år, Karen Ollesdatter, 18 ? år. Formynder Laurs Sørensen. Skiftevidner Christen Kammager og Anders Simonsen i Vrensted.

3. nov. 1733 afg. Michel Pedersens hustru Johanne Simonsdatter i Fristrup. Børn: Simon Michelsen, 24 år, Olle Michelsen, 20 år, Christen Michelsen, 14 år, Niels Michelsen, 12 år, Mette Michelsdatter, 32 år, Ellen Michelsdatter, gift med Niels Erichsen i Vittrup. Overværende Laurs Pedersen af Skjøttrup.

1734 Fæstebrev til Chr. Jensen, barnefødt i Østrup, et hus i Bunken, Jens Pedersen sidst beboede.

2. sept. 1734 afg. Niels Sørensen i Holmsøgaard, gift med Gjertrud Christensdatter. Deres børn: Søren Nielsen, 33 år, Christen Nielsen, 28 år, Vogn Nielsen, 21 år, Maren Nielsdatter, gift med Jens Mortensen i Beistrup, Johanne Nielsdatter, 30 år, Anne Nielsdatter, 26 år. Lavværge Vogn Jensen i Holmsøe, senere enkens broder Jens Christensen af Broust. Vurderingsmænd Anders Eskesen og Anders Nielsen af Holmsøgaard.

26. juni 1734 Fæstebrev til Christopher Jensen, født i Norge, et sted i Pirup, som før var beboet af Peder Jensen og sidst af Karen Jensdatter.

3. feb. 1735 sal. Christen Degns efterladte enke i Frøkier. Børn: Christen Christensen, 35 år, Gunde Christensen, 26 år, Jørgen Christensen, 16 år, Mette Kirstine Christensdatter, 29 år. Nærværende Christen Jensen og Peder Heilesen af Børglum by.

18. nov. 1735 afg. Niels Marqworsen, gift med Johanne Andersdatter i Kraghedegaard. Deres børn: Anders Nielsen, 40 år, gevorben soldat i København, Karen Nielsdatter, gift med Niels Nielsen i Vester Hassing, Maren Nielsdatter, forhen gift med Niels Jensen i Vester Hassing, Inger Nielsdatter, gift med Hans Christian Jensen i Kraghedegaard. Enkens lavværge Lars Jensen af Kraghedegaard. Skiftevidner Søren Christensen af Lyngdrup og Jacob Sørensen af Teckegaard.

1735 Fæstebrev til Chr. Nielsen, født i Jonstrup i Saltum sogn, et sted i Ejersted by 2 skp 1 fjk.

14. okt. 1735 sal. Laurs Andersens enke i Korslund, Maren Michelsdatters ansøgning om uskiftet bo. Hans stiffader er Christen Laursen i Boelet i Hjermeslev, hans slægtning er Clemend Madsen af Hallund. Deres fælles børn: Anders Laursen, 21 år, Maren Laursdatter, 23 år, Margrethe Laursdatter, 20 år, Maren Laursdater, 18 år. Enkens søskende er sal. Jens Michelsen og sal. Anne Michelsdatter i Nibe.

1736 Fæstebrev til Anders Nielsen Mariegaard det hus i Vrensted, som Christen Mickelsen forhen har beboet, Helvede 1 fjk.

9. feb. 1736 sal. Maren Madsdatter i Børglum by, gift med Frands Jepsen. Børn: Jeppe Frandsen, 9 år, Mads Frandsen, ½ år. På børnenes vegne Niels Nielsen i Hjortnæsgaard.

8. marts 1736 sal. Johanne Christensdatter i Ulstrup, gift med Anders Mørch. Børn: Kirsten Andersdatter, gift med Niels Jensen i Ruberg, afdødes børn med Christen Jensen, hendes 1. Mand, Kirsten Christensdatter, gift med Christen Laursen i Ruberg, Johanne Christensdatter, 39 år, hos stiffaderen.

24. apr. 1736 sal. Kirsten Poulsdatter i Vrensted, død 19. April, gift med Mads Laursen. Afdødes broder Anders Poulsen i Hjermitslev og søster Inger Poulsdatter er arvinger.

16. juni 1736 sal. Anders Pedersen, gift med Maren Lauridsdatter i Skjøttrup. Deres børn: Peder Andersen, 9 år, Laurs Andersen, 6 år, Dilled Andersdatter, 2 år. Enkens broder Christen Laursen i Skjøttrup og afdødes broder Niels Pedersen af Børglum by var nærværende, samt Laurs Pedersen af Skjøttrup, birkedommer og nabo.

16. juni 1736 sal. Peder Simonsen i Vanggaard, gift med Anne Jensdatter. Deres børn: Simon Pedersen, 12 år, Knud Pedersen, 6 år, Niels Pedersen, 2 år, Anne Pedersdatter, 10 år, Margrethe Pedersdatter, 7 år, og Birgitte Pedersdatter, 5 år. Lavværge enkens broder Niels Jensen af Torup, børnenes formynder er deres fasters mand Peder Nielsen af Børglum by.

8. aug. 1736 afg. Christen Pedersen i Ruberg, gift med Mette Jensdatter. Arvinger ikke nævnt.

27. nov. 1736 Peder Christensens afg. hustru i Vrensted. Deres børn: Christen Pedersen, 4 år, Jens Pedersen, 2 år. Overværende den sal. kones slægtning Anders Pedersen i Vrensted.

4. dec. 1736 afg. Jacob Nielsen, forrige staldkarl ved Børglum Kloster. Søskende: Jens Nielsen, 32 år, Maren Nielsdatter, 30 år, begge af Vejby. Niels Nielsen i Vejby på søsterens vegne.

23. Feb. 1737 Fæstebrev til Clemmen Knudsen, forhen boende i Skjødsholm, på Bremen i Jetsmark S, som Maren Poulsdatter beboer og godvilligen oplader.

4. juli 1737 sal. Peder Laursen i Stenberggaard. Børn: Laurs Pedersen, 46 år, Anders Pedersen, 44 år, Niels Pedersen, 42 år, Mette Pedersdatter, 26 år, sal. Maren Pedersdatter, som var gift med Christen Thomasen i Heilsted, hendes børn Thomas Christensen, 9 år, Anne Christensdatter, 18 år, Johanne Christensdatter, 14 år

10. dec. 1737 sal. Jens Christensen, som boede og døde i Aasendrup Nørgaard, gift med Maren Jørgensdatter. Afkald fra Else Jensdatter, gift med Poul Jensen i Aasendrup.

16. jan. 1738 afg. Jens Nielsen på Rønnelien, gift med Dorethe Jensdatter. Deres børn: Niels Jensen, 36 år, det vides ikke, hvor han er, Anne Jensdatter, 42 år, gift med Olle Christensen ved Hoven, Kirsten Jensdatter, 38 år, Maren Jensdatter, 34 år, sal. Kirsten Jensdatter, forhen gift med Thomas Madsen her ved stedet, ingen livsarvinger.

Zidsel Ollesdatter, bryggerpige ved Børglum Kloster, reg. 17. marts 1738, død 14. Marts, ugift. Arvinger: en halvbroder Anders Olesen, tjenende i Vollerup, 30 år, halvbroder Olle Ollesen, tjenende på Sejlstrup, 15 år, halvsøster Anne Ollesdatter, tjenende i Vollerup, 14 år, en helsøster Maren Ollesdatter, 34 år, tjenende i Øster Brønderslev.

20. okt. 1738, s. 185 sal. Maren Christensdatter i Hedegaard i Jetsmark, gift med afg. Peder Thomassen. Børn: Christen Pedersen 31 år, Johanne Pedersdatter gift med Peder Jensen i Aaby Sogn i Schald by, Mette Pedersdatter gift med Jens Iversen, Kvorup i Jetsmark, Dorthe Pedersdatter 40 år, ugift og hjemme i Hedegaard hos broderen Christen.

7. Nov. 1738 Skifte efter Mads Sørensen Damsgaard i Fristrup, Børglum S., død feb., gift med Anne Nielsdatter. Børn: Søren Madsen, 13 år, Kirsten Madsdatter, 4 år. Enkens fader Niels Nielsen af Hjortnæs var overværende sammen med enkens halvbroder Søren Kieldsen af Aasendrup.

27. maj 1739 sal. Jørgen Laursen i Pilgaard, Jetsmark sogn, gift med Kirsten Espensdatter. Børn: Olle Jørgensen, 50 år, Laurs Jørgensen, 33 år, Anne Jørgensdatter, 24 år.

27. maj 1739, pag. 191b sal. Morten Nielsen gift med Johanne Nielsdatter i Nørre Saltum. Børn: Niels Mortensen, 23 år, Maren Mortensdatter, 16 år.

27. maj 1739 Mads Nielsen i Sønderby i Jetsmark gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Madsen, 20 år, Niels Madsen, 18 år, Jacob Madsen, 14 år, Jørgen Madsen, 12 år, Margrethe Madsdatter, 8 år.

3. marts 1740 sal. Adolf Pedersen Væver, gift med Johanne Nielsdatter. Børn af 1. Ægteskab: Peder Adolfsen, 42 år, Hans Adolfsen, 40 år, Niels Adolfsen, 36 år, Else Adolfsdatter, 34 år. Af 2. Ægteskab: Niels Adolfsen, 16 år, Jens Adolfsen, 11 år, Maren Adolfsdatter, 5 år.

7. apr. 1740 sal. Inger Laursdatter, gift med Christoffer Nielsen i Aasendrup. Børn: Birgitte Christoffersdatter, 35 år, gift med Søren Sørensen i Vrensted, Niels Christoffersen, hjemme hos faderen, 34 år, Gjertrud Christoffersdatter, 32 år, gift med Morten Jensen i Schulsmark, Peder Christoffersen, hjemme hos faderen, 24 år, Christen Christoffersen, 22 år, Johanne Christoffersdatter, 20 år, Anders Christoffersen, 16 år, hjemme. Naboen Niels Pedersen i Aasendrup var til stede.

18. aug. 1740 sal. Karen Hansdatter i Stenum by, gift med Christen Nielsen. Hendes børn: Hans Nielsen i Purkjær, Jetsmark sogn, 46 år, Jens Nielsen, 44 år, Zidsel Nielsdatter, gift med Christen Jensen i Liebachen, Vrensted.

21. dec. 1740 sal. Michel Christensen i Langtved, Hellum sogn. Børn: Christen Michelsen Mørk, rådmand og postmester i Viborg, Niels Michelsen i Slettingen, Hellum sogn, Karen Michelsdatter, boende hjemme.

13. jan. 1741 Christen Knudsens afg. hustru i Vrensted, død 22. dec. 1740 . Hendes søskende: helbroder Christen Jensen i Vrensted, halvbroder Jens Svendsen i Lindholm, helsøster i Vester Brønderslev.

12. maj 1741 sal. Tøger Laursen, død 9. Marts, som boede hos sin søster, sal. Christen Drejers enke Maren Laursdatter i Vittrup. Søskende: halvbroder Peder Laursen, 36 år, er i Skjøttrup, halvbroder Simon Laursen, 29 år, tjener i Rolighed, Ingstrup Sogn, helsøster Maren Laursdatter i Vittrup, halvsøster Mette Laursdatter, helbroder sal. Søren Laursen i Vittrup, hans børn Niels Sørensen, 22 år, Laurs Sørensen, 18 år, Jens Sørensen, 15 år, Kirsten Sørensdatter, Johanne Sørensdatter og Karen Sørensdatter, 12 år.

30. juni 1741 sal. Karen Sørensdatter i Schaiberg, gift med Niels Jensen. Deres børn: Jens Nielsen, 2 år, Dorethe Nielsdatter, 5 uger gl. Niels Jensen af Snapholt var nærmeste pårørende til børnene. Deres farbroder er Christen Jensen af Hornberg.

21. aug. 1741 sal. Maren Sørensdatter i Schøttrup, gift med Simon Michelsen. Børn: Johanne Simonsdatter, 4 år, Søren Simonsen, 1 ½ år. Deres morbroder Peder Sørensen af Schøttrup var formynder.

9. dec. 1741 sal. Henrich Ildtberg, gartner ved Børglum Kloster, død 19. Dec. 1740 hos søsteren Kirsten Matthiasdatter og svogeren Søren Jensen af Hals.

11. dec. 1741 sal. Christen Jensen i Thise, gift med Maren Nielsdatter. Deres børn: Thomas Christensen, 27 år, Anne Christensdatter, 22 år, Mette Christensdatter, 19 år, samt en søn af 1. ægteskab, Niels Jacobsen af Vrensted.

4. maj 1742 afg. Peder Nielsen i Vrensted, gift med Anne Nielsdatter. Deres børn: Maren, 11 år, Else, 9 år, Niels, 7 år, Christen, 5 år, Else, 3 år. Børnenes morbroder Jens Nielsen af Vrensted var nærværende.

16. maj 1742 afg. Anders Laursen i Aasendrup, gift med Gjertrud Andersdatter. Børn: Laurs Andersen, 23 år, Anders Andersen, 14 år, Margrethe Andersdatter, gift med Anders Clausen i Børglum by, Kirsten Andersdatter, gift med Matthias Podemester i Aalborg, Catharine Andersdatter, Bodil Andersdatter. På de umyndiges vegne Laurs Pedersen af Aasendrup.

18. maj 1742 sal. Kirsten Jensdatter i Hornberg, gift med Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 1 år, hvis værge er Niels Jensen af Snapholt.

25. maj 1742 sal. Niels Nielsen af Hjortnæs. Børn: Kield Nielsen, 30 år, conditionerende i København, Anne Nielsdatter, gift med Laurs Kjeldsen i Damsgaard, Fristrup, Else Nielsdatter, 28 år. Søren Kjeldsen af Aasendrup var nærværende på de umyndiges vegne.

9. juni 1742, s. 208 sal. Mette Sørensdatter, Østrup i Saltum s. gift med Niels Christensen (s. 231) Børn: Christen Nielsen, 12 år, Morten Nielsen, 4 år, Maren Nielsdatter, 15 år, Johanne Nielsdatter, 8 år. Værge for børnene Chr. Jensen i Østrup.

14. juli 1742 sal. Simon Nielsen i Fristrup, gift med Inger Pedersdatter. Arvinger: Moderen Maren Sørensdatter, der opholder sig i Blochhusene, helbroderen Søren Nielsen i Vrensted, Maren Nielsdatter, gift med Jens Nielsen i Blochhusene, en helbroder sal. Peder Nielsens børn i Vrensted Niels Pedersen, 7 år, Christen Pedersen, 5 år, Maren Pedersdatter, 10 år, Else Pedersdatter, 9 år, Ell Pedersdatter, 2 år. Jens Nielsen af Brusgaard er de umyndiges morbroder.

10. okt. 1742 sal. Kirsten Nielsdatter i Aasendrup, gift med Søren Kieldsen. Deres børn: Maren Sørensdatter, 9 år, Kirsten Sørensdatter, 7 år, Anne Sørensdatter, 4 år, Niels Sørensen, 2 ½ år. Deres værge Niels Pedersen af Aasendrup. Laurs Kjeldsen i Damsgaard er formynder for Niels, Peder Sørensen i Stenberggaard for pigerne. Sal. Peder Nielsen i Ladegaarden ved Thise var børnenes morbroder.

Sal. Maren Jensdatter, Sønderby i Jetsmark, reg. 13. okt. 1742, gift med afgangne Mads Nielsen. Børn: Jens Madsen, 24 år, Niels Madsen, 22 år, Jacob Madsen, 20 år, Jørgen Madsen, 16 år, Margrethe Madsdatter, 12 år. Frands Andersen af Pilgaard på de umyndiges vegne.

16. okt. 1742 sal. Christen Sørensen i Vrensted, gift med Maren Christensdatter. Børn: Søren Christensen, 22 år, Christen Christensen, 19 år, Laurs Christensen, 12 år, Maren Christensdatter, 24 år, Dorethe Christensdatter, 20 år, Johanne, 16 år, Else, 8 år

3. nov. 1742 sal. Jens Andersen i Vittrup, gift med Johanne Pedersdatter. Børn: Maren Jensdatter, 8 år, Mette Jensdatter, 4 år. Laurs Nielsen af Kodal var til stede som deres pårørende.

Anne Jensdatter i Sdr. Saltum reg. 8. feb. 1743 gift 1. med Willads Simonsen og 2. med Jens Sørensen. Børn: Jens Villadsen, myndig, boende i Sønder Saltum, Kirsten Villadsdatter, boende i Sundby, forhen gift med Rasmus Nielsen, Simon Villadsen, myndig, boende i Alstrup, Birgitte Jensdatter gift med Peder Pedersen i Nørre Saltum, Anne Sophie Jensdatter gift med Niels Bertelsen i Pandrup, Jetsmark Sogn. Skiftevidner Anders Svendsen og Jens Melkiorsen af Sønder Saltum.

13. feb. 1743 Niels Andersen i Vittrup, gift med Johanne Thomasdatter. Børn af 1. ægteskab: Maren Nielsdatter, 19 år, Christen Nielsen, 13 år, Anne Nielsdatter, 10 år. Enkens lavværge hendes broder Jens Tomasen af Vittrup, på børnenes vegne Laurs Kieldsen af Damsgaard i Fristrup.

15. marts 1743 sal. Christen Christensen i Vittrup, gift med Gjertrud Thomasdatter. Deres børn: Christen, 6 år, Anne, 11 år, Maren, 2 år. Jens Thomasen af Vittrup, morbroder til børnene, var nærværende.

6. apr. 1743 sal. Christen Christensen, gift med ? Deres børn: Christen, 20 år, Anders, 19 år, Bertel, 17 år, Peder, 7 år, Anne, 16 år, Ingeborg, 11 år. På enkens vegne Niels Michelsen af Slettingen, på børnenes vegne Jens Jensen af Kiædegaarden i Hellum.

26. apr. 1743 sal. Maren Jørgensdatter i Aasendrup, gift med Jens Thomasen. Hendes børn: Else Jensdatter, gift med Jens Nielsen, og børn med forrige mand Poul Jensen: Jens Poulsen, 12 år, Dorete Poulsdatter, 4 år.

5. Juni 1743 Skifte efter Anders Olesen i Vittrup. Deres børn: Olle Andersen , 26 år, Terkel Andersen, 12 år, Christen Andersen, 4 år, Else Andersdatter, 20 år, Kirsten Andersdatter, 15 år, Johanne Andersdatter, 10 år.

9. juni 1743 sal. Mette Sørensdatter i Østrup, gift med Niels Christensen. Deres børn: Christen Nielsen, 12 år, Morten Nielsen, 4 år, Maren Nielsdatter, 10 år. På børnenes vegne Christen Jensen af Østrup.

8. juli 1743 sal. Niels Erichsen i Vittrup, gift med afg. Ellen Mikkelsdatter. Deres børn: Erik Nielsen, 4 år, Johanne Nielsdatter, 10 år, Maren Nielsdatter, 8 år, Zidsel Nielsdatter, 7 år.

13. okt. 1743 Mads Nielsens enke Maren Jensdatter i Sønderby. Børn: Jacob Madsen, 20 år, Jens Madsen, 24 år, Niels Madsen, 22 år, Jørgen Madsen, 16 år, Margrethe Madsdatter, 12 år.

2. dec. 1743, s. 232b Mette Andersdatter i Sdr. Saltum gift 1. med Jens Pedersen 2. med Peder Jensen. Afkald fra sal. Gjertrud Jensdatters mand Søren Nielsen i Vester Halle i Vadum sogn.

20. feb. 1744 sal. Maren Laursdatter i Skjøttrup, gift med 1. Sal. Anders Pedersen 2. Olle Mikkelsen. Børn: Laurs Andersen, 14 år, Dille Andersdatter, 10 år. Deres farbroder Niels Pedersen af Børglum var formynder. Enkemandens broder Simon Mikkelsen var til stede.

9. nov. 1744, s. 236b Maren Christensdatter i Vrensted gift med Chr. Sørensen. Børn: Søren Christensen i Norge, 27 år, Christen Christensen, 25 år, Thomas Christensen, 16 år, Maren Christensdatter, 28 år, Dorethe Christensdatter, 24 år, Johanne Christensdatter, 19 år, Else Christensdatter, 9 år. På de umyndiges vegne deres fasters mand Svend Nielsen i Kroben i Vrensted.

29. juli 1744 sal. Maren Knudsdatter, gift med Søren Eriksen i Vrensted. Børn: Christen Sørensen, 20 år, Erik Sørensen, 18 år, Kirsten Sørensdatter, 25 år, Maren Sørensdatter, 27 år, Anne Sørensdatter, 13 år.

16. jan. 1745 afg. Jens Madsen i Lindrup. Børn: Laurs Jensen, 37 år, Maren Jensdatter, 34 år, Karen Jensdatter, 35 år.

18. jan. 1745 sal. Anne Clausdatter i Lindrup, gift med Hans Nielsen. Børn: Niels Clausen, Claus Hansen, begge myndige.

19. jan. 1745 sal. Peder Nielsen i Vejby, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Niels Pedersen, 34 år, Kirsten Pedersdatter, gift med Anders Laursen, tjenende i Vejby, Maren Pedersdatter, gift med Søren Pedersen i Børglum by, Zidsel Pedersdatter, 20 år, Margrethe Pedersdatter, 15 år, Mette Pedersdatter, 13 år, Dorthe Pedersdatter, 11 år. Den sal. Mands svoger Anders Laursen var overværende på egne og søskendes vegne.

30. jan. 1745 afg. Søren Nielsen i Hersom, gift med Kirsten Justdatter. Børn: Niels Sørensen, 3 år. Lavværge Anders Ollesen af Hersom, og barnets værge farbroderen Jens Nielsen af Hornum.

8. feb. 1745 sal. Mads Laursen Smed i Skøttrup, gift med Bende Pedersdatter. Deres børn: Laurs Madsen, 10 år, Peder Madsen, 8 år, Else Madsdatter, 11 år, Anne Madsdatter, 5 år. Deres farbroder Jens Jensen i Mariegaard var til stede.

30. juli 1745 sal. Dorethe Christensdatter i Hjortnæs, gift med Yde Christensen. Børn: Christen Ydesen, 14 år, Anne Ydesdatter, 2 år. Deres farbroder Christen Haugaard i Ingstrup, Niels Pedersen af Børglum by og Fridrich Pedersen Ladefoged ved Børglum Kloster, de umyndiges morbrødre, var til stede.

5. apr. 1746 afg. Maren Pedersdatter i Bonken, Saltum sogn, gift med Christen Jensen. Deres børn: Niels Christensen, 6 år, Johanne Christensdatter, 3 år.

21. maj 1746 sal. Christen Jensen Smed i Vrensted, gift med Margrethe Mogensdatter. Deres børn: Jens Christensen, 4 år, Jep Christensen, 2 år.

6. juni 1746 afg. Søren Poulsens enke sal. Maren Nielsdatter i Vejby sogn. Børn: Johanne Sørensdatter, 30 år, Sidsel Sørensdatter, 28 år, Niels Sørensen, 16 år, alle i København, Maren Sørensdatter,23 år, Gregers Sørensen, 13 år, begge hjemme. Overværende Jens Madsen på arvingernes vegne. Skiftevidner Jens Hansen og Jacob Christensen af Vejby.

5. juni 1747 Laurids Nielsens hustru i Vanggaard, Stenum sogn, Anne Christensdatter. Søskende: Kirsten Christensdatter, ugift, Maren Christensdatter, gift, begge boende i Nørholm i Himmersyssel.

7. juni 1747 Christen Lauridsen i Stien, Jetsmark sogn. Enkens lavværge Peder Madsen af Kongsbak. Deres børn: Niels Christensen i Lindholms mølle, 30 år, Anne Christensdatter, 21 år, Maren Christensdatter, 14 år. Jens Poulsen af Kjædegaard og Peder Jørgensen af Kanstrup overværende. På fraværende arvingers vegne Niels Nielsen af Klarborg.

3. juli 1747 sal. Maren Jensdatter i Skøttrup, gift med Olle Michelsen. Afdødes forældre Jens Jensen og Johanne Christensdatter i Mariegaard, Fristrup, er eneste arvinger. På deres vegne er Niels Jensen overværende.

7. juli 1747 sal. Maren Jensdatter i Vejby, gift med Mads Fridrichsen. Et nyfødt barn død samtidig. Konens moder er Maren Thøgersdatter, morbrødre er Christen Thøgersen og Michel Thøgersen.

9. juli 1747 afg. Kirsten Pedersdatter i Lyngby Torp, gift med Jesper Jensen. Børn: Karen Jespersdatter, 4 år, Jens Jespersen, 2 år, Peder Jespersen, 9 uger. På børnenes vegne deres morfader Peder Jensen af Kodal. Vurderingsmænd Laurs Villadsen og Jens Jespersen, begge af Lyngby Torp.

28. sept. 1747 sal. Hans Nielsen i Lindrup. Søskende: Johanne Nielsdatter, Peder Nielsen af Lindrup, samt Anders Nielsen af Knappeshauge, Maren Nielsdatter, gift med Laurids Jensen i Lindrup, og Jens Nielsen i Øster Hjermitslev. Overværende ved skiftet Niels Adolfsen, Claus Hansen og Jens Thomsen af Lindrup.

6. okt. 1747 sal. Karen Christensdatter på Løth i Vejby sogn, gift med Søren Thøgersen. Hendes børn: Christen Baltzersen i Vittrup, 53 år, Hans Baltzersen i Vejby, 52 år, Laurids Baltzersen i Vollerup, 48 år, Maren Baltzersdatter, 44 år, gift med Niels Christensen i Saarne?, Else Baltzersdatter, ugift, er i Assøe i Dronniglund sogn.

9. okt. 1747 Niels Poulsen i Skøttrup, gift med Maren Nielsdatter.. Børn: Poul Nielsen, 24 år, Maren Nielsdatter, 22 år, Anne Nielsdatter, 14 år. Skiftevidner Anders Jensen og Christen Ydesen af Skøttrup. Enkens lauværge Laurs Pedersen, de umyndiges værge Anders Jørgensen.

16. okt. 1747 afg. Niels Jensen i Nørgaard, Aasendrup, død 15. oktober. Børn: Maren Nielsdatter, 28 år, hjemme. Formynder Niels Sørensen af Aasendrup. Skiftevidner Søren Kjeldsen og Niels Christophersen af Aasendrup.

10. nov. 1747 afg. Laurs Christensen i Hersom, død 4. november, gift med Kirsten Laursdatter. Brodersønner: Niels Poulsen, 25 år, tjenende i Dalsgaard, Poul Poulsen, 15 år, tjener enken. Hendes lavværge Anders Olufsen af Hersom, deres formynder Jens Andersen af Eistrup.

November 1748, s. 303 Ellen Pedersdatter i Skjøttrup, Børglum, gift 1. med Søren Nielsen og 2. med Mads Andersen.

20. feb. 1749, s. 306b Christen Andersen, Aasendrup i Vrensted sogn, gift 1. med Kirsten Nielsdatter og 2. med Inger Andersdatter.

29. feb. 1748 afg. Hans Sørensen, forrige kornmåler ved Børglum Kloster. Børn: Søren Hansen, en datter, hvis navn ikke nævnes. Heller ikke enkens navn er nævnt.

8. marts 1748 Christen Madsens hustru Anne Jensdatter i Vrensted Vurderingsmænd Christen Lauridsen og Niels Christensen af Vrensted. Børn: Jens Christensen, 18 år, Maren Christensdatter, 26 år, Anne Christensdatter, 21 år, Johanne Christensdatter, 14 år, alle hjemme. På arvingernes vegne Christen Knudsen af Vrensted.

27. maj 1748 afg. Anne Pedersdatter i Vrensted, forhen gift med Peder Pedersen, der for 20 år siden rejste, og ingen ved hvor er. Deres børn: Hans Pedersen, 24 år, tjener i Børglum Præstegaard, Mette Pedersdatter, 27 år, tjente sidst i Aalborg. Vurderingsmænd Christen Lauridsen og Peder Nielsen i Vrensted. Overværende Kjeld Christensen.

22. juni 1748 sal. Maren Nielsdatter i Hersom, gift med Anders Ollesen. Hendes børn med sal. Jørgen Sørensen Bruus: Søren Jørgensen, 54 år, Mette Jørgensdatter,53 år, gift med Michel Pedersen i Eistrup, Maren Jørgensdatter, 49 år, gift med Jens Lassen Malli i Hasseris. Skiftevidner Jens Andersen af Eistrup og Knud Andersen af Hornum.

22. juli 1749 Kirsten Mortensdatter gift med Thomas Nielsen i Hune Torp. Børn: Niels Thomsen, 22 år, Dorethe Thomasdatter, 32 år, Johanne Thomasdatter, 18 år. På børnenes vegne Laurs Christensen i Hune Torp.

2. aug. 1748 sal. Mogens Jensen af Lindrup, gift med Maren Olufsdatter. Deres børn: Christen Mogensen, 44 år, Anne Mogensdatter, 40 år, Mette Mogensdatter, 30 år. Lavværge Peder Sørensen af Stenberggaard. På sin fæstemø og hendes søsters vegne Christen Andersen.

19. sept. 1748 sal. Kirsten Christensdatter i Fristrup, død 8. Sept. gift med Poul Clemendsen. Afdødes brødre: Peder Christensen i Wingaard, Knud Christensen Emb, Jens Christensen på Libachen.

7. okt. 1748 afg. Peder Knudsen i Scharvad, gift med Maren Mortensdatter. Afdødes søskende: Christen Wever, succederende byfoged i Hjørring, Jacob Knudsen i Kragheden, 39 år, Kirsten Birgitte Knudsdatter, 53 år, enke i Sindholt, Maren Knudsdatter, 52 år, gift med Friderich Pedersen i Ultved. Lavværge Jens Sørensen af Kraghede.

10. dec. 1748 afg. Christen Jørgensen i Vrensted by, gift med Maren Simonsdatter. Børn: Jørgen Christensen, 9 år, Maren Christensdatter, 3 år. Lavværge Søren Nielsen af Vrensted og formynder Niels Christensen af Vrensted.

15. feb. 1749 Hans Poulsens afg. hustru i Qworup, død januar. Arvinger konens søskende, som bor langt væk. På deres vegne Søren Nielsen af Qworup. Intet at arve.

18. feb. 1749, død nov. 1748 Ellen Pedersdatter i Skøttrup, gift med Mads Andersen. Børn i 1. ægteskab med Søren Nielsen: Peder Sørensen i Skøttrup, myndig, Niels Sørensen i Aasendrup, myndig, Maren Sørensdatter, død, var gift med Simon Michelsen i Skøttrup, hendes børn Søren Simonsen, 9 år, og Johanne Simonsdatter, 11 år. Med enkemanden: Anne Madsdatter, 23 år, hvis morbroder Friderich Pedersen var til stede.

20. feb. 1749 sal. Christen Andersen i Aasendrup, gift med Inger Andersdatter. Børn med sal. Kirsten Nielsdatter: Anne Christensdatter, 45 år, Maren Christensdatter, 40 år. Enkens lavværge Niels Sørensen af Aasendrup, børnenes formynder Niels Christophersen af Aasendrup.

27. feb. 1749 sal. Johanne Nielsdatter i Lønstrup, gift med Christen Madsen. Deres børn: Niels Christensen, myndig, er hjemme, Mads Christensen, myndig, tjener i Aasendrup, Christopher Christensen, 22 år, er i Ruberg, Margrethe Christensdatter, 24 år, hjemme. Datterens værge er farbroder Anders Madsen af Lønstrup. Vurderingsmænd Jesper Jørgensen og Niels Ollesen.

1.marts 1749 sal. Anne Christensdatter i Krogsgaard, Thise, gift med Peder Nielsen. Deres børn: Olle Pedersen, myndig, Christen Pedersen, myndig, begge hjemme, Karen Pedersdatter, gift med Jens Mogensen i Thise, Maren Pedersdatter, 28 år, trolovet med Anders Laursen i Thise. Enkemandens broder Jens Nielsen af Vrensted var til stede. Vurderingsmænd Niels Sørensen og Christen Jensen af Thise.

5. marts 1749 sal. Olle Jacobsen i Vrensted, gift med Maren Jensdatter. Deres børn: Jacob Ollesen, formentlig tjenende i Arendal i Norge, myndig, Niels Ollesen, tjener i Løkken, myndig, Ove Ollesen, myndig, hjemme, Anne Ollesdatter, gift og bor på Sjælland, Maren Ollesdatter, gift med Christen Knudsen i Vrensted, Anne Ollesdatter, gift med Søren Sørensen i Vrensted. Enkens lavværge Christen Jensen af Vrensted. Vurderingsmænd Søren Nielsen og Svend Nielsen af Vrensted.

20. marts 1749 afg. Christen Nielsen i Stenum, død 18. Feb. Gift med Birgitte Laursdatter. Deres datter Karen Christensdatter, 3 år. Enkens fader Laurs Laursen af Stenum er lavværge, Jacob Melkiorsen af Stenum er datterens værge. Vurderingsmænd Niels Pedersen og Simon Nielsen af Stenum.

20. juni 1749 afg. Thøger Pedersen i Linderup. Børn: Maren Thøgersdatter, 38 år, Kirsten Thøgersdatter, 36 år, Jens Thøgersen, 24 år, alle hjemme. På datterens vegne Laurs Jensen af Linderup. Sønnen fæster stedet. Vurderingsmænd Jens Thomsen og Claus Hansen af Linderup.

5. juli 1749 sal. Christen Jensen i Stadshede, død 17. Juni. Børn: Jens Christensen, på stedet, Anne Christensdatter, gift med Niels Thomsen i Synder Birk, Taars sogn, Karen Christensdatter, gift med Christen Madsen i Dalsager, Ugilt sogn. Vurderingsmænd Jens Pedersen af Kolborn og Christen Nielsen af Kringelborn.

10. juli 1749 afg. Anders Michelsen i Vittrup, gift med Gjertrud Thomasdatter. Børn: Thomas Andersen, 3 år, Mikkel Andersen, 1 år, Kirsten Andersdatter, 5 år. Enkens broder Jens Thomsen af Vittrup er lavværge, og Christen Baltzersen af Vittrup er værge for børnene.

22. juli 1749 afg. Kirsten Mortensdatter i Hune Torp, gift med Thomas Nielsen. Børn: Niels Thomsen, 22 år, Dorthe Thomasdatter, 32 år, Johanne Thomasdatter, 18 år. Laurs Christensen i Hune Torp på børnenes vegne.

s. 320 sal. Christen Jensen, Østrup i Saltum, reg. 25. sept. 1749, gift med Anne Christensdatter. Børn: Niels Christensen, 8 år, Johanne Christensdatter, 6 år. Enkens lavværge Christen Christensen af Østrup, Niels Mortensen i Nør Saltum og Niels Christensen i Østrup på børnenes vegne.

25. sept. 1749, pag. 322 sal. Maren Christensdatter gift 2. med Laurs Christensen på Bakken i Sønder Saltum. Hendes børn: Niels Christensen i Vrensted, Dorthe Christensdatter, tjener på Baggesvogn. Tjenestefolk Johanne Thomasdatter og Christen Pedersen (høstløn)

4. dec. 1749 afg. Anne Nielsdatter i Vrensted, gift med Knud Christensen Ydsen. Deres børn: Christen Knudsen, 15 år, Knud Knudsen, 13 år, Niels Knudsen, 8 år, Kield Knudsen, 5 år, Jens Knudsen, 2 år, Maren Knudsdatter, 20 år, Else Knudsdatter, 10 år. Vurderingsmænd Christen Madsen og Christen Christensen af Vrensted.

24. dec. 1749 afg. Christen Pedersen i Kirkhusene i Hune, død 28. Okt. gift med Margrethe Clemmensdatter. Børn: Anne Christensdatter 31 år, Maren Christensdatter 28 år, Margrethe Christensdatter 27 år, Else Christensdatter 24 år, alle hjemme hos moderen. Børnenes værge Clemmed Erichsen af Kirkhusene, enkens lavværge Christen Pedersen af Kirkhusene.

16. feb. 1750 afg. Christen Jensen Øster i Vrensted synden bækken, død 9. Januar, gift med Maren Wiffersdatter. Deres børn: Jens Christensen, myndig, Maren Christensdatter, 29 år. Enkens lavværge Christen Jensen Vester. Vurderingsmænd Christen Pedersen og Anders Ollesen af Vrensted.

3. apr. 1750 afg. Maren Jensdatter i Voldstrup, død 25. Feb. Gift med Simon Madsen. Afdødes søskende: Knud Jensen i Nibe, Mette Jensdatter, gift med Søren Pedersen i Nørholm, halvbroder Jens Andersen i Eistrup, halvsøster Else Andersdatter, gift med Poul Jepsen i Flamsted.Vurderingsmænd Niels Laursen og Christen Sørensen af Voldstrup.

20. maj 1750 afg. Niels Erichsen i Østergaard, Vittrup, død 19. Apr. Gift med Maren Nielsdatter. Børn med sal. Ellen Mikkelsdatter: Johanne Nielsdatter, 15 år, Maren Nielsdatter, 14 år, Sidsel Nielsdatter, 12 år, Erik Nielsen, 10 år. Med enken: Niels Nielsen, 5 år, Stephen Nielsen, 4 år, Ellen Nielsdatter, 2 år, Maren Nielsdatter, 1 år. Enkens lavværge Jens Laursen af Vittrup, børnenes farbroder Jens Eriksen, tjenende på Børglum Kloster, samt Simon Mikkelsen af Skøttrup, som er morbroder til de 4 børn, var til stede.

4. aug. 1750 afg. Anne Laursdatter i Vrensted, gift med Christopher Hansen. Deres børn: Hans Christophersen, 6 år, Laurs Christophersen, 4 år, Kirsten Christophersdatter, 12 år, Maren Christophersdatter, 10 år, Anne Christophersdatter, 8 år, Else Christophersdatter, 2 år. Deres tilsynsværge var Christen Madsen af Vrensted. Vurderingsmænd Niels Nielsen og Christen Christensen af Vrensted.

15. sept. 1750 afg. Christen Jensens enke sal. Maren Nielsdatter i Thise by. Hendes børn: Peder Thomsen, Christen Thomsen, begge i Vrensted, Niels Thomsen, Thomas Christensen, begge på stedet, myndige, Anne Christensdatter, 30 år, hjemme, Mette Christensdatter, gift med Jens Nielsen af Hjermeslev. Vurderingsmænd Christen Laursen og Thomas Laursen af Thise. Sønnen Thomas har fæstet stedet.

5. nov. 1750 afg. Niels Sørensen i Krogsgaard, Thise, død 6. oktober. Gift med Inger Laursdatter. Deres børn: Else Nielsdatter, 36 år, Maren Nielsdatter, 34 år. Enkens lavværge er en broder Søren Laursen af Hammelmose Mølle, og formynder for døtrene er Christen Christensen af Thise.Vurderingsmænd Peder Nielsen af Krogsgaard og Christen Sørensen af Thise.

1.nov. 1750 afg. Maren Pedersdatter i Vrensted, gift med Villads Nielsen. Afdødes søskende: Christen Pedersen i Vrensted, Anne Pedersdatter, gift med Anders Nielsen, til huse på stedet. Vurderingsmænd Anders Pedersen og Christen Sørensen af Vrensted.

10. dec. 1750 afg. Peder Pedersen i Børglum by, gift med Birgitte Jensdatter. Børn: Peder Pedersen, musketer ved et gevorben regiment i København, gift med Anne Christensdatter, som bor på stedet, Moust/Mogens Pedersen, hjemme. Enkens lavværge Niels Pedersen af Børglum by.

20. jan. 1751 afg. Anne Andersdatter i Haugaard, Thise, død dec. 1750, gift med Christen Nielsen. Deres børn: Anders Christensen, 2 år, Kirsten Christensdatter, 3 år. Deres morbroder Peder Andersen af Vester Brønderslev var til stede. Vurderingsmænd Peder Nielsen og Søren Christensen af Thise.

23. marts 1751 afg. Anne Jensdatter i Vejby, 21. Feb. Skoleholder Søren Jensen i Vejby og Niels Nielsens hustru, som havde haft tilsyn med afdøde, som var meget fattig og i 2 år svagelig. Sognets beboere havde forsørget hende.

1. apr. 1750 sal. Laurs Christensen, død 13. Marts hos Søren Christensen på Bachen i Saltum sogn. Ingen arvinger nævnt, intet at arve.

14. apr. 1751, nr. 773-74 Fæstebrev til Jens Pedersen i Sdr. Saltum

8. maj 1751 sal. Maren Nielsdatter i Aasendrup, Vrensted sogn, død 8. Apr. Gift med Jacob Jørgensen Roed. Afdødes halvsøskende: Jens Thomsen og Søren Thomsen, begge i Aasendrup, Anne Thomasdatter, gift med Niels Sørensen i Aasendrup, Else Thomasdater, gift med Anders Jørgensen i Skøttrup, alle myndige. Vurderingsmænd Christen Jensen og Anders Christensen Ydsen af Vrensted. Skoleholder Christen Jensen Eylersgaard er afdødes farbroder, Jens Jensen Eylersgaard mødte på egne og søskendes vegne og angav, at de var hendes farbroder, sal. Jens Jensen Eylersgaards børn i Løkken. Christen Ollesen af Vrensted mødte på sin moders Maren Jensdatters vegne, som var sal. Olle Jacobsens hustru af Vrensted, afdødes faster. Karen Jensdatter, gift med Niels Nielsen i Vrensted, og Anne Jensdatter af Stenum, gift med Villads Christensen, var også afdødes fastre. Christen Pedersens enke Anne Nielsdatter fremlagde hendes sal. Mands fæstebrev af 12. Jan. 1726, hvorefter hun har fæstet halvdelen af stedet. Christen Pedersen er ifølge fæstebrevet født i Aasendrup og overtog stedet efter Niels Nielsen. Jacob Jørgensen fik fæstebrev 16. Aug. 1748. Tjenestefolk Niels Christensen og Peder Jørgensen.

10. juli 1751 afg. Valdborg Sørensdatter i Vrensted, gift med Christen Christensen. Børn: Niels Christensen, 17 år, hans tilsynsværge Laurs Christensen af Vrensted. Vurderingsmænd Christen Kammager og Christopher Hansen af Vrensted. Enkemanden kunne pga svaghed og armod ikke mere besidde stedet.

24. juli 1751 afg. Anne Kieldsdatter i Vittrup, død 26. Juli, gift med Kield Mouritsen. Deres børn: Johanne Kieldsdatter, 8 år, Maren Kieldsdatter, 5 år, Anne Kieldsdatter, 3 år. Deres morbroder Kield Kieldsen af Vittrup var værge.

3. aug. 1751 afg. Karen Thomasdatter i Gølstrup, Jelstrup sogn, død 23. Juni, gift med Jens Nielsen. Deres børn: Thomas Jensen, 30 år, Niels Jensen, 20 år, Anne Jensdatter, 25 år, Bodil Jensdatter, 22 år. Vurderingsmænd Hans Jensen og Laurs Christensen af Gjølstrup.

12. nov. 1751 afg. Maren Jensdatter i Eylersgaard, Vrensted, død 11. Okt. Gift med Peder Christensen. Deres børn: Karen Pedersdatter, 19 år, hvis værge er Anders Christensen. Vurderingsmænd Christen Madsen og Anders Olufsen af Vrensted.

Ca. 1751-1752 ARVEAFKALD Olle Jensen i Hungerholt i Skærum sogn, Stephan Jensen i Børglum by, Jens Jensen, tjenende ibid, Toer Jensen i Kolborn, Christen Nielsen i Kringelborn på hustrus Anne Jensdatters vegne, Niels Jensen i Snapholt på hustrus Anne Jensdatters vegne, Jens Pedersen i Ugilt på hustru Johanne Jensdatters vegne, afg. Christen Laursens enke Maren Jensdatter i Heiselback, Taars sogn, alle myndige, giver afkald til faderen Jens Pedersen i Kolborn, Ugilt sogn, for arv efter deres moder, sal. Johanne Sørensdatter. Vidner Jens Christensen i Stadshede og Anders Jørgensen i Trelden.

28. jan. 1752 sal. Anders Sørensen i Skøttrup, død 23. Dec. 1751, gift med Zidsel Lauridsdatter. Deres børn: Søren Andersen, 14 år, Laurs Andersen, 8 år, Jacob Andersen, 6 år, Niels Andersen, 3 år. Enkens broder Niels Laursen i Skøttrup var lavværge, Anders Jensen af Skøttrup børnenes værge.

12. feb. 1752 afg. Knud Christensen Ydsen i Vrensted, død samme dag, gift med afg. Maren Andersdatter. Overværende var mandens broder Peder Christensen samt Søren Madsen af Vrensted. Afdødes børn af 1. ægteskab: Christen Knudsen, 18 år, Knud Knudsen, 16 år, Niels Knudsen, 11 år, Kield Kieldsen, 8 år, Jens Knudsen, 5 år, Maren Knudsdatter, 22 år, Else Knudsdatter, 13 år.

Konens søskende: en halvsøster Kirsten Andersdatter, Christophers enke i Aabye, en helsøster sal. Birgitte Andersdatter, gift med Mads Laursen i Hjermitslev, hendes børn Johanne Madsdatter i Hjermitslev. På deres vegne var Laurs Pedersen af Vrensted til stede. Vurderingsmænd Christen Madsen og Søren Ollesen af Vrensted.

29. feb. 1752 sal. Niels Nielsen Truslev i Trudslevgaarden, Vrensted, gift med Karen Jensdatter. Vurderingsmænd Søren Nielsen og Søren Eriksen af Vrensted. Enken med lavværge Christen Jensen af Vrensted erklærer, at hun ikke kan blive ved stedet, som kommer under opsyn af Anders Jørgensen af Skøttrup. Den sal. Mands halvbroder, Jens Nielsen af Vrensted, brødrene Jacob Nielsen af Linnerup og Christen Nielsen i Schulsmark, Ingstrup sogn, var til stede.

8. marts 1752, s. 364b Kjeld Kjeldsen i Faarup erklærer, at han har fået leveret sin moders, Birgitte Christensdatters gangklæder, af hendes mand, Gregers Laursen, Pirup i Hune sogn. Vidner Jens Pedersen og Mads Bertelsen i Faarup.

20. Marts 1752 Skifte efter Laurs Jensen i Sønder Saltum, død 18. Feb. Gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Laursen i Vittrup, Jens Laursen i Saltum, Anders Laursen, tjenende i Vrensted, Christen Laursen i Vrensted, Peder Laursen i Vittrup, Hans Laursen i Saltum, alle myndige. Enkens lavværge Jens Melkiorsen af Saltum. Vidner Søren Christensen og Niels Madsen af Saltum. Enken overtager fæstet af gården.

 23. okt. 1752 afg. Hans Nielsen i Bonchen, Saltum sogn, død 21. Sept.gift med Anne Christensdatter. Hendes lavværge Olle Sørensen af Østrup. Ingen livsarvinger, men en farbroders børn, bl.a. Sr. Søren Baare i Løkken og hans søskende Christen Baare i Qworup, Jørgen Baare i Trudslev, Kirsten Baare, gift med Søren Pedersen i Blochhuset.

2. nov. 1752 Fæstebrev til Niels Jensen i Ingstrup

20. nov. 1752 afg. Johanne Andersdatter i Hoven i Lyngby sogn, død 16. Okt., gift med Knud Christensen. Børn med afg. Niels Laursen: Thomas Nielsen i Vittrup, sal. Maren Nielsdatter, forhen gift med Jesper Jensen i Vittrup, hendes børn Niels Jespersen, 11 år. Børn med enkemanden: sal.Anne Knudsdatter, gift med Laurs Thomsen i Øster Halle, hendes børn Maren Laursdatter, 3 år, Johanne Laursdatter, 1 år, samt Margrethe Knudsdatter, gift med Svend Sørensen i Vistrup, Maarup sogn. Vurderingsmænd Laurs Villadsen og Peder Jensen af Lyngby Torp.

20. nov. 1752 afg. Johanne Ovesdatter i Vittrup, gift med Jens Pedersen. Deres børn: Margrethe Jensdatter, ½ år gl.

22. jan. 1753 Jens Pedersen i Sdr. Saltum, død 23. dec. 1752, gift med Gjertrud Poulsdatter, for hvem præsten, hr. Laurids Fugl var værge. Børn: Mette Jensdatter, 9 måneder, hvis værge var Niels Christensen af Trudslev. Vurderingsmænd Anders Svendsen og Jep Simonsen af Sønder Saltum. Peder Mouridsen i Vedsted, som er af mådelig tilstand, skylder 2 rd.

22. jan. 1753, død 21. Dec. 1752 Maren Sørensdatter i Bonchen, Saltum sogn, gift med 1. Afg. Søren Nielsen, børn: Mette Sørensdatter, gift med Christen Christensen i Østrup. 2. Ægteskab, enkemanden Niels Nielsen, børn: Inger Nielsdatter. Vurderingsmænd Søren Christensen af Saltum og Thord Laursen af Bonchen.

22. jan. 1753, død 23. Dec. 1752 sal. Dorethe Laursdatter i Bunchen, gift med Laurs Jørgensen. Afdødes børn med sal. Anders?: Laurs Andersen, 26 år, svag og vankundig, Peder Andersen, 24 år, Michel Andersen, 16 år, begge tjenende i Alstrup, Niels Andersen, 13 år, tjener Christen Pedersen i Sønder Saltum, Maren Andersdatter, tjener i Alstrup, 20 år. Med enkemanden: Kirsten Laursdatter, 8 år. Christen Pedersen af Saltum, som er søskendebarn til mandens stifbørn, var overværende på deres vegne.

19. feb. 1753 Oluf Jacobsens enke i Vrensted Maren Jensdatter, død 7. Jan.Børn: Jacob Ollesen i Norge, Niels Ollesen, tjenende i Løkken, Christen Ollesen og Ove Ollesen, begge myndige og hjemme, Anne Ollesdatter, gift og bor på Sjælland, Maren Ollesdatter, gift med Christen Knudsen, og Anne Ollesdatter, gift med Søren Sørensen i Vrensted.

27. feb. 1753 sal. Inger Jensdatter i Sdr. Saltum, død 24. jan. 1753, gift med Anders Svendsen. Børn: Karen Andersdatter. Vurderingsmænd Jens Sørensen og Friderich Pedersen.

2. apr. 1753 sal. Kirsten Laursdatter i Aasendrup, gift med Christen Nielsen, fæster af et gadehus. Datter Anne Christensdatter 27 år. Vurderingsmænd Søren Thomsen og Laurs Christensen af Aasendrup.

3. apr. 1753 afg. Kjeld Madsen i Vejby, gift med Andersdatter. Børn: Mads Kjeldsen, 15 år, Kirsten Kjeldsdatter, 14 år, Maren Kjeldsdatter, 11 år, Anne Kjeldsdatter, 7 år. Enkens lavværge Mads Jensen af Vejby, Børnenes værge Jens Hansen af Vejby.

9. apr. 1753 Jens Jensens hustru Johanne Christensdatter i Mariegaard. Børn fra 1. Ægteskab med Jens Sørensen: Christen Jensen i Mariegaard, Niels Jensen i Skøttrup, Johanne Jensdatter, gift med Niels Knudsen i Sejlstrup Mølle, Anne Jensdatter, gift med Peder Sørensen i Skøttrup. 2. ægteskab med enkemanden: Jens Jensen, hjemme hos faderen, svag og syg,og Margrethe Jensdatter, gift med Oluf Sørensen i Skøttrup.

22. juni 1753 afg. Villads Kjeldsen i Vrensted, død 4. Jan. Gift med Anne/Johanne Jensdatter. Børn fra 1. Ægteskab med Kirsten Laursdatter: Niels Villadsen, tjenende i Gierndrup i Øster Brønderslev sogn, Anne Villadsdatter, gift med Jesper Jensen i Vittrup, Giertrud Villadsdatter i Norge. Enkens lavværge Anders Pedersen af Vrensted, Søren Nielsen af Vrensted på fraværende arvingers vegne. Vurderingsmænd Anders Jørgensen og Poul Poulsen af Vrensted.

22. juni 1753 sal. Kirsten Christensdatter i Vrensted, død 17. Juni, gift med husmand Niels Tøgersen. Ingen livsarvinger, Christen Sørensen i Vrensted er afdødes farbroders søn. Søren Nielsen i Vrensted er overværende. Vurderingsmænd Svend Nielsen og Poul Poulsen i Vrensted. 4 rd gæld til Niels Sørensen i Aasendrup.

1. aug. 1753 afg. Anders Pedersen i Vejby, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Jens Andersen og Christen Andersen, begge i Vejby, Maren Andersdatter, gift med Søren Kjeldsen i Vejby, Kirsten Andersdatter, 19 år, Mette Andersdatter, 15 år, begge hjemme.

28. aug. 1753 Christen Christensens enke sal. Inger Andersdatter i Munkholt, Hellum sogn, død 2. aug. Børn: Christen Christensen, myndig, hjemme, Anders og Bertel Christensen, myndige og tjenende på Børglum Kloster, Peder Christensen, 16 år, hjemme, Anne Christensdatter, 24 år, hjemme, Maren Christensdatter, 23 år, hjemme, Ingeborg Christensdatter, 20 år, tjenende i Kjølskegaard. Niels Michelsen af Acdensen? I Hellum sogn, var til stede.

14. sept. 1753 afg. Laurits Nielsen i Linnerup, gift med Margrethe Erichsdatter. Børn: Erich Larsen, myndig, hjemme, Christen Laursen, 17 år, tjenende Laurs Laursen i Linnerup. Enkens lavværge Jens Jensen i Linnerup.

29. nov. 1753 Christen Christensen Møllers enke Karen Hansdatter, som boede hos Øster Christen Christensen i Østrup, Saltum Sogn. Børn: Maren Christensdatter gift med Friedrich Jespersen i Sdr. Saltum, og Johanne Christensdatter gift med førnævnte Chr. Christensen i Østrup.

21. jan. 1754 afg. Maren Sørensdatter i Saltum, gift med Jens Melkiorsen. Konens søster Birgitte Sørensdatter, gift med Laurs Thoersen på Bonchen i Saltum sogn. Thoer Laursen, eneste søn af Laurs Thoersen, var til stede.

31. jan. 1754 afg. Mads Jensen i Linnerup, Tolstrup sogn. Børn: Jens Madsen og Hans Madsen, begge myndige, Anne Madsdatter, 36 år, Maren Madsdatter, 26 år, alle hjemme. Laurs Jensen af Linnerup på pigernes vegne.

4. marts 1754 afg. Jens Nielsen i Vejby, død 2. Feb. Gift med Anne Sørensdatter. Deres børn: Kirsten Jensdatter, 16 år. Enkens lavværge Yde Jensen, pigens værge Niels Pedersen Feiersted.

5. marts 1754 afg. Christen Pedersen i Hedegaard, Jetsmark sogn, død 31. Jan. Gift med Anne Sørensdatter. Børn: Peder Christensen, 12 år, Christen Christensen, 10 år, Maren Christensdatter, 6 år, Karen Christensdatter, 3 år. Enkens lavværge Christen Gunstrup af Kvorup, børnenes værge Jens Iversen af Kvorup.

6. marts 1754, død 1. feb. afg. Maren Andersdatter i Vittrup, gift med Thomas Olufsen. Ingen børn af 1. Ægteskab med Christen Christensen, ingen livsarvinger. Søskende alle døde.

8. apr. 1754 afg. Laurs Thoersen i Bonchen, Saltum sogn, gift med Birgitte Sørensdatter. En søn, Thor Laursen, er myndig.

8. apr. 1754 afg. Peder Pedersens enke i Linnerup, Tolstrup sogn. Børn: Peder Pedersen i Linnerup, Kirsten Pedersdatter, gift med Morten Jensen Smed i Aalborg, Johanne Pedersdatter, gift med Anders Pedersen i Varberg, Karen Pedersdatter, 20 år, er i huset.

23. apr. 1754 afg. Peder Christensen Eylersgaard i Vrensted, gift med Karen Christensdatter. Børn af 1. Ægteskab med sal. Maren Christensdatter: Karen Pedersdatter, 12 år, hvis farbroder Knud Christensen af Sundsted var til stede. Enkens lavværge Niels Nielsen. Vurderingsmænd Anders Christensen og Niels Pedersen.

29. apr. 1754, s. 429 sal. Maren Poulsdatter, Nøtten i Ferslev sogn, død 29. April, gift med Søren Nielsen Buus. Børn: Peder Sørensen Brandt, nu tjenende på Sjælland, myndig, Laurs Sørensen Buus i Ferslev, myndig, Poul Sørensen Buus, 21 år, Christen Sørensen Buus, 14 år, Mette Sørensdatter, gift med Poul Jensen i Voldsted sogn og by, Sophie Sørensdatter, 16 år, Gjertrud Sørensdatter, 12 år.Jørgen Jensen af Nøtten blev beskikket som værge.

2. maj 1754 afg. Søren Nielsen i Gaarden, Vrensted, gift med Maren Michelsdatter. Skiftevidner Svend Nielsen og Niels Tøgersen af Vrensted. Arvinger: broderen Peder Nielsens børn af Vrensted Niels Pedersen, 17 år, Christen Pedersen, 16 år, Maren Pedersdatter, gift med Jens Christensen Emb i Sundsted, Else Pedersdatter, 19 år, Ellen Pedersdatter, 14 år, Kirsten Pedersdatter, 11 år, samt en søster Maren Nielsdatter, gift med Jens Nielsen i Blochhuset. Vurderingsmænd Christen Madsen og Anders Christensen Ydsen af Vrensted. Enkens lavværge Sr Jens Thomsen Helmich, sognedegn af Vrensted og Thise menigheder, på de umyndige børns vegne deres stiffader Christen Laursen af Vanggaard i Vrensted og deres morbroder Jens Nielsen Bruus i Vrensted. Søren Pedersen i Vrensted, Anders Christensen Ydsen i Vrensted, Peder Christensen i Ingstrup, Christen Nielsen Munch i Vejby, Peder Sørensen i Stenberggaard, Søren Christensen ved Gregersens i Vrensted, Christen Haugaard i Ingstrup, Christen Laursen i Vanggaard, Peder Ydsen i Vrensted, Mads Jensens kone i Vrensted, Niels Eylersgaard i Vrensted, Mads Madsen i Sundsted, Laurs Kudsk i Aasendrup, Else Heylesdatter i Vrensted, Niels Christensen i Slotsgaarden, Christen i Ryttensgaard, Christen Krag af Vrensted, Christen Heylesen, Niels Søndermark i Vrensted, Christen Smed i Vrensted, Christen Poulsen i Vrensted, Niels Mortensen i Vrensted, Maren Jepsdatter, tjenende Sr. Søren Bondrup i Løkken, Jens Wiffersen i Vrensted, Anders Andersen af Skæve sogn, Anders Bach i Vrensted, Jens Welt på Gjøl, Peder Pedersen på Gjøl, Niels Weever på Gjøl, Niels Thomsen ved leddet i Thise, Laurs Pedersen i Kochholm, Thomas Andersen i Snapholt, og Jens Thue på Gjøl skylder boet penge. Afdøde ejede 2 huse i Vrensted, det ene beboet af Christen Pedersens enke Gjertrud Nielsdatter, det andet af Anders Simonsens enke Anne Jensdatter.

 11. maj 1754, s. 409 sal. Kirsten Simonsdatter, Østrup i Saltum Sogn gift med Jens Skolemester. Christen Christensen af Østrup var til stede på fraværende arvingers vegne.

15. maj 1754 afg. Niels Pedersen Smed i Børglum by, gift med Johanne Pallesdatter. Eneste barn Karen Nielsdatter, 5 år, hvis tilsynsværge var Jørgen Christensen af Børglum by. Enkens lavværge Niels Pedersen af Børglum by.

15. maj 1754 Morten Mortensens afg. Hustru i Børglum by. Enkemanden kendte ingen arvinger.

15. maj 1754, død 5. Apr. afg. Margrethe Andersdatter i Frøkier, gift med Anders Clausen. Deres børn: Heyle Andersen, 12 år, Anders Andersen, 9 år, Else Andersdatter, 6 år. Anders Madsen af Fristrup var til stede.

25. maj 1754 afg. Husmand Laurids Nielsen i Aasendrup, gift med Kirsten Clemmensdatter. Børn: Simon Laursen, myndig, Anne Laursdatter, gift med Heyle Madsen i Rødkier, Lendum sogn, Maren Laursdatter, 27 år. Enkens lavværge Anders Nielsen af Aasendup. Jens Thomsen af Aasendrup var til stede. Vurderingsmænd Laurs Christensen og Laurs Andersen af Aasendrup.

25. maj 1754 afg. Anders Laursens enke Gjertrud Andersdatter i Aasendrup, boende i et hus. Børn: Laurs Laursen, boende på stedet, myndig, Anders Laursen, myndig, i Aalborg,Kirsten Andersdatter, gift med Christen Christensen i Aalborg, Cathrine Andersdatter, tjener i Aalborg, 22 år, Bodil Andersdatter, 17 år, på stedet, afg. Margrethe Andersdatter, forhen gift med Anders Clausen i Børglum by, hendes 3 børn. Jens Thomsen af Aasendrup på de umyndiges vegne, vurderingsmænd Anders Nielsen og Laurs Christensen af Aasendrup.

21. juli 1754 afg. Anders Pedersen i Stenberggaard, gift med Mette Christensdatter. Søskende: halvbroderen Niels Pedersen i Stenberggaard, afg. Laurs Pedersen, forhen i Hedegaard hans børn Anders Laursen, 20 år, i Hjermeslev, Peder Laursen, 16 år, i Stenberggaard, Maren Laursdatter, 22 år, tjener i Aalborg, Johanne Laursdatter, 21 år, i Stenberggaard, Karen Laursdatter, 17 år, tjener i Hjermeslev, søsteren Mette Pedersdatter, gift med Anders Laursen i Korslund, søsteren afg. Maren Pedersdatter i Øster Meilsted hendes børn Thomas Christensen, myndig, i Stenberggaard, Maren Christensdatter, 20 år, i Meilsted, Anne Christensdatter, gift med Jørgen Sørensen i Stenum, Johanne Christensdatter, gift med Anders Jørgensen i Vodskov, Grindsted. Enkens lavværge Yde Christensen af Hjortnæs, senere Niels Christensen af Hjermeslev, på fraværende arvingers vegne Peder Sørensen af Stenberggaard, senere Peder Pedersen af Mølgaard.

24. juli 1754 afg. Knud Sørensen i Vrensted, gift med Johanne Laursdatter. Deres børn: Søren Knudsen, 14 år, Laurs Knudsen, 10 år, Jens Knudsen, 7 år, Maren Knudsdatter, 23 år, Gjertrud Knudsdatter, 18 år, Johanne Knudsdatter, 12 år. Enkens lavværge Christen Madsenaf Vrensted, børnenes værge Christopher Hansen.

24. juli 1754 afg. Niels Nielsen i Vrensted, gift med Else Christensdatter. Deres børn: Niels Nielsen, myndig, Christen Nielsen, myndig, Maren Nielsdatter, 27 år. Enkens lavværge Laurs Christensen af Vrensted.

14. nov. 1754 afg. Maren Andersdatter i Skøttrup, gift med Anders Laursen. Deres børn: Kirsten Andersdatter, 4 år, Laurs Andersen, 2 år. Afdødes fader Anders Laursen den ældre var til stede.

10. dec. 1754 afg. Jep Jensen i Krabdrup, Taars sogn, gift med Anne Andersdatter. Børn: Jens Jepsen, myndig, Anders Jepsen, 22 år, Morten Jepsen, 17 år, alle hjemme, Anne Jepsdatter, gift med Jens Pedersen i Grydbech, Johanne Jepsdatter, 13 år, Maren Jepsdatter, 9 år, Else Jepsdatter, 6 år. Enkens lavværge Søren Kjeldsen af Aasendrup. Skiftevidner Niels Villadsen af Houstrup og Christen Christensen af Ulsdam i Krabdrup.

8. feb. 1755 Afkald for arv efter afg. Johanne Laursdatter i Aasendrup, gift med Christen Nielsen. Børn: Laurs Laursen i Rendbech, Saltum sogn, Anne Laursdatter i Filholm, Thise sogn, gift med Hans Andersen, Kirsten Laursdatter i Sønder Saltum, gift med Peder Hansen.

15. feb. 1755, s. 448 Anne Christensdatter, Stride i Vester Hjermitslev gift med Niels Nielsen. Børn: Christen Nielsen, myndig, Niels Nielsen, myndig, Søren Nielsen, 19 år, alle hjemme, Margrethe Nielsdatter gift med Jens Laursen i Saltum, Else Nielsdatter, 22 år, hjemme.

15. feb. 1755 sal.Anne Pallesdatter i Nør Saltum gift med Niels Mogensen. Børn: Peder Nielsen, myndig, Thomas Nielsen, 20 år, Niels Nielsen, 16 år, Palle Nielsen, 13 år, Mogens Nielsen, 10 år, Anders Nielsen, 8 år, Margrethe Nielsdatter, 23 år, Mette Kirstine Nielsdatter, 6 år, Maren Nielsdatter, 10 uger.

22. feb. 1755 afg. Christen Nielsen i Haugaard, Thise sogn, gift med Birgitte Christensdatter. Børn fra 1. Ægteskab med Anne Andersdatter: Anders Christensen, 7 år, Kirsten Christensdatter, 7 år. Med enken: Niels Christensen, 6 uger. Enkens fader Christen Nielsen af Saltum og børnenes farbroder Kjeld Nielsen af Ingstrup, samt deres morbroder Peder Andersen af Vester Brønderslev var til stede. Vurderingsmænd Thomas Christensen og Christen Pedersen af Thise.

25. feb. 1755 afg. Niels Jacobsen i Aasendrup, gift med Maren Christensdatter. Børn fra 1. Ægteskab med Bodil Pedersdatter: Maren Nielsdatter, gift med Kjeld Laursen Hovmand i Furreby, Dorethe Nielsdatter, tjener Gjertrud Linnerup i Vrensted. Med enken: Jacob Nielsen, 17 år. Enkens lavværge Anders Nielsen af Aasendrup. Vurderingsmænd Jens Thomasen og Laurs Christensen af Aasendrup.

5. apr. 1755 afg. Maren Mougsdatter i Hersom, gift med Anders Ollufsen. Børn: Olle Andersen, 6 år, Mougst Andersen, 4 år, Maren Andersdatter, 2 år. Deres morbroder Laurs Mougstsen i Molberg var til stede. Vurderingsmænd Jens Andersen og Poul Jensen i Eystrup. Gæld til Jens Andersen i Eystrup og Peder Wammen i Nørholm.

19. juli 1755 afg. Johanne Jensdatter i Vejby, gift med Jens Andersen. Søstre: Maren Jensdatter, gift med Christen Kjær i Brødslev, Ingstrup sogn, Johanne Jensdatter, gift med Anders Knudsen i Gjølstrup, Jelstrup sogn, Else Jensdatter, gift med Laurs Pedersen i Gjølstrup.

22. juli 1755 afg. Bodil Laursdatter i Hathuse, Jerslev sogn, gift med Erich Andersen. Børn: en uægte søn Laurs Mikkelsen, 36 år, som for mange år siden er rejst udenlands, med enkemanden Anders Erichsen, 25 år, hjemme, Maren Erichsdatter, gift med Peder Rasmussen i Basebech, Jerslev sogn. Niels Andersen blev beskikket som værge for den fraværende søn.

25. sept. 1755 afg. Husmand Peder Pedersen i Linnerup, gift med Maren Poulsdatter. Børn: Peder Pedersen, 1 år. Enkens lavværge Anders Christensen af Linnerup, på barnets vegne Jens Nielsen af Linnerup.

25. sept. 1755 afg. Anne Jensdatter i Linnerup, gift med Peder Nielsen. Afdødes børn af 1. ægteskab med afg Peder Simonsen: Simon Pedersen og Birgitte Pedersdatter, er begge døde, Knud Pedersen, myndig, Anne Pedersdatter i Hospitalet i Aalborg, Margrethe Pedersdatter, 27 år, hjemme. Med enkemanden: Niels Pedersen, 14 år. Jens Nielsen af Linnerup var til stede på de umyndiges vegne.

28. sept. 1755 Fæstebrev til Niels Jensen i Ingstrup

12. dec. 1755 afg. Jens Poulsen i Kjærgaard, Jetsmark sogn, gift med Johanne Olufsdatter. Børn: Oluf Jensen i Hønsholm, Poul Jensen, myndig, Søren Jensen, 20 år, Anne Jensdatter, 25 år, Maren Jensdatter, 18 år, alle hjemme. Enkens lavværge Niels Bertelsen i Pandrup.

24. dec. 1755 afg. Anders Laursen og hustru Maren Christensdatter i Skøttrup. Børn: afg. Maren Andersdatter, forhen gift med den unge Anders Laursen, hendes børn Laurs Andersen, 4 år, og Kirsten Andersdatter, 6 år.

3. apr. 1756, s. 43, G121-2 Fæstebrev til Jens Pedersen, født i Jetsmark, som har fået afskedspas fra fru Statlænder, Kjettrupgaard, på et sted i Kvorup, som Hans Poulsen beboede og pga alderdom fraflyttede.

10. nov. 1756 afg. Laurs Nielsens enke Margrethe Erichsdatter i Linnerup, død 10. okt. Børn: Erich Laursen, som fæster huset, 30 år, Christen Laursen, 21 år, tjener Niels Jensen i Torup, Johanne Laursdatter, gift med Christen Andersen i Vester Brønderslev. Jens Madsen er tilsynsværge for den yngste.

15. nov. 1758 nr. 745 Fæstebrev til Chr. Christensen i Ingstrup

29. marts 1757 afg. Anne Nielsdatter hos Oluf Sørensen i Fristrup, gift med Niels Jensen, forhen i Skøttrup. Deres børn: Jens, 12 år, Niels, 10 år, Peder, 5 år, Christen, 5 år, Kirsten, 8 år. Overværende Peder Sørensen i Skøttrup og Oluf Sørensen i Fristrup.

27. apr. 1757 afg. Husmand Christen Nielsen Morbror i Aasendrup. Eneste datter Anne Christensdatter, hvis farbroder Anders Nielsen Morbror er værge.

11. maj 1757 afg. møller Hans Jensen, som boede ved Børglum Klosters vejrmølle, gift med Anne Nielsdatter. Afdødes fader Jens Thomsen i Smidstrup, Sejlstrup sogn, på hans vegne mødte Hans Andersen fra Poulstrup i Vrejlev sogn. Enkens lavværge Laurs Laursen der på stedet.

 16. marts 1778 Fæstebrev til Niels Jensen i Borup

14. aug. 1780 Fæstebrev til Søren Laursen i Ingstrup

14. aug 1780 Fæstebrev til Christen Christensen i Ingstrup

14. aug 1780, nr. 955,957 Fæstebrev til Peder Christensen i Ingstrup

24. aug. 1781, nr. 966 Fæstebrev til Otte Nørgaard i Vrensted