SKIFTEPROTOKOL FOR BØRGLUM KLOSTER GODS 1707-15  G35-57

 

Johanne Andersdatter, Børglum, d. 13. apr. 1713, g.m. Heile Sørensen 2. Thomas Laursen. Børn: Anders og Søren Heilesen, begge tjenende på stedet, Peder Heilesen, tjen. mag Henrich Brunou i Børglum by, Heile Heilesen, soldat ved landmilitsen, som alle er myndige. Fol. 109

 

Karen Andersdatter, Hordenberg, Ugilt sogn, reg. 21. marts 1711, g.m. Jens Andersen. Søskende: Anne Andersdatter, boende i Glimsholt, Birgitte Andersdatter i Klarup, en halvsøster Else Christensdatter, gift med Anders Christensen i Hornberg. Fol. 78

 

Christen Andersen, Børglum, d. 18. apr. 1713, g.m. Anne Knudsdatter, hvis broder Jesper Knudsen i Børglum by var lavværge. Børn: Knud, 22 år, Anders, 20 år, Niels, 12 år, og Karen, 14 år. Fol. 115

 

Laurs Andersen, Vittrup, reg. 5. juni 1713, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 43 Arvinger: broderen Niels Andersen, tjenende i Aalborg, og Peder Andersen i Smidstrup, Sejlstrup sogn. Restancer 1692-1707 78 rd 3 mk.

 

Anders Christensen, Schaiberg, reg. 15. apr. 1712, g.m. Maren Jensdatter. Søren Jensen, barnefødt i Sindal, Sindallund, er lovet stedet, og skal ægte enken. Fol. 91

 

Lars Christensen, beboende en halvgård i Vrensted fragår fæstet pga armod og alderdom (i live). Villads Nielsen har overtaget stedet. Reg. 3. marts 1711, fol. 82

 

Laurs Christensen, Vrensted, reg. 19. aug. 1713, g.m. afg. Karen Laursdatter. Børn: Christen Laursen, boende i Stenum sogn og by, Niels Laursen, dragon under major Vestes kompagni, skal være i Holsten eller Pommern, er gift med Maren Mathiasdatter, som bor i huset, der er lovet hende i fæste, Anders Laursen, soldat under kaptajn Holstes kompagni, liggende i Holsten. Fol. 146

 

Mads Christensen, Fristrup Bispgaard (i live), reg. 2.apr. 1707, fol. 14 Kunne for armods og udygtigheds skyld ikke vedblive sin part af gården. Intet andet at bekomme end en gammel forsultet ko og nogle gamle sengepjalter, samt en gl. låseløs kiste, tilsammen vurderet for 3 rd 4 mk 4 sk, hvilket MC underdanigst bad om at måtte beholde til sig og sin arme hustrus og børns føde.

 

Mads Christensen, Børglum, i live, reg. 2.apr. 1707, fol. 16

Kan ej længere for alderdom, armods og sengeliggende svagheds skyld betros sin fæstegård. Restance fra 1692-1706 59 rd 1 mk 14½ sk.

 

Mads Christensen, Knappeshave, reg. 4.dec. 1710, g.m. Maren Nielsdatter. Børn: Laurs Madsen, 40 år, Niels Madsen, 36 år, Christen Madsen, 39 år, Mads Madsen, 26 år, Kirsten, 38 år, Maren, 28 år. Fol. 71

 

Villads Christensen, beboende en halvgård i Vejby, reg. 21. nov. 1714, g.m. Karen Pedersdatter. Børn: Laurs, 11 år, Peder, 4 år, Maren, 9 år, hvis værge er deres fasters mand, Niels Nielsen af Vejby. Anders Jacobsen ægter enken. Fol. 183

 

Else Christensdatter, Kringelbaaren, Ugilt sogn, reg. 26. feb. 1707, g.m. Thomas Pedersen, fol. 19, 32. Boede og døde i et halvt boel. Børn: Sidsel Tommesdatter, 7 år.

 

Maren Christensdatter, Skjøttrup, reg. 13. juli 1711, g.m. Søren Nielsen. Afdødes søskende: Laurs Christensen, boende i Fristrup, søskendebørn: Jørgen Laursens hustru Anne Jørgensdatter i Fristrup, Thomas Jensens hustru Maren Jensdatter, boende i Vittrup, Niels Andersens hustru Maren Nielsdatter af Koedahl, Christen Thomasens hustru Anne Nielsdatter, boende i Boller, som berettede, at der endnu var flere søskendebørn. Fol. 85

 

Maren Jensdatter, Vittrup, reg. 23. marts 1708, g.m. Niels Pedersen. Begge døde med 4 ugers mellemrum. Børn: Peder Nielsen, boende i Østergaard i Vittrup, Inger Nielsdatter, 40 år ugift, hjemmeboende, et stakkels, vankundig menneske, Karen Nielsdatter, gift med Hans Nielsen i Harritslev, Maren Nielsdatter, gift med Poul Hellesen i Emb, Johanne Nielsdatter, 35 år, tjener på stedet. Gården fæstes til den, der vil ægte Johanne og tage Inger med i købet. Fol. 35

 

Anders Jensen, Børglum by.  Arvinger: Søsters søn Peder Laursen i Steenberggaard, broders søn Christen Simonsen i Fristrup, søsterdatter Johanne Simonsdatter af Børglum by, gift med Jens Andersen. Jens Christensen af Skøttrup fæster gården og ægter den sal. mands stifdatter Dorthe Nielsdatter. Reg. 4. feb. 1713, fol. 100

 

Jens Jensen, Krabdrup, i live, reg. 15. apr. 1712. Afstår gården til sin søn Christen Jensen. Fol. 94

 

Peder Jensen, Neder Bisgaard, Fristrup, reg. 12. maj 1714, g.m. 1. Kirsten 2. Maren Christensdatter. Børn med 1. kone: Jens Pedersen, 24 år, har fæstet halvparten af gården, Niels Pedersen, 22 år, Peder Pedersen, 20 år, Sidsel Pedersdatter, 17 år, tjener Jens Christensen i Børglum by. Med 2. kone: Niels Pedersen, 2 1/2 år, og Kirsten Pedersdatter, 12 år. Fol. 158

 

Søren Jensen, Over Schaiberg, i live, opgiver stedet, der nu er fæstet til Michel Pedersen, barnefødt i Mygdal by. Reg. 28. jan. 1713, fol. 97

 

Søren Jensen, Øster Hedegaard, Vester Brønderslev, d. 5. juni 1713, g.m. Margrete Andersdatter. Børn: Anne Sørensdatter, gift med Laurs Sørensen i Vester Brønderslev, Karen Sørensdatter, 19 år, hjemme. Fol. 133

 

Jacob Jørgensen, Vittrup, reg. 12. maj 1707, g.m. Else Andersdatter, fol. 23. Boede og døde i et gadehus. Børn: Jørgen Jacobsen, 10 år, hvis formynder er Jørgen Pedersen i Fristrup, hans næste frænde.

 

Christen Knudsen, Fristrup Bispgaard, i live, reg. 25. marts 1707, fol. 9 Kunne ikke besidde stedet for armod. Efter registrering og vurdering er 5 rd 2 mk tilbage, som CK "med fattig hustru og fem små børn bad om til deres ophold".

 

Karen Laursdatter, Vrensted, reg. 19. aug. 1713, g.m. afg. Laurs Christensen. Se skifte efter Laurs Christensen. Fol. 146

 

Christen Laursen, Skjøttrup, reg. 24. juli 1713, g.m. Kirsten Gregersdatter. Børn: Laurs Christensen, gift og boende i Skjøttrup, Jens Christensen, boende i Børglum by, Anders Christensen, værende på stedet, Gregers Christensen, som skal være i Norge, Maren Christensdatter, boende i Fristrup, og Anne Christensdatter, gift med Laurs Jensen i Vrensted. Fol. 139

 

Jens Laursen, Vrensted by, i live, reg. 8. marts 1707, fol. 5. Formåede ej for armods skyld at besidde stedet. Restancer 1692- 1706 157 rd 2 mk 7½ sk. 

 

Niels Laursen, Kirkholm, reg. 5. maj 1715, g.m. Kirsten Jacobsdatter. Børn: Jacob, 11 år, Jens, 9 år, Maren, 3 år, hvis værge var morbroder Christen Jacobsen, boende i Vejby. Fol. 189

 

Johanne Mouridsdatter, Vangen, reg. 7.dec. 1715, g.m. Niels Pedersen. Børn: Maren Nielsdatter, 10 år, Anne Nielsdatter, 4 år. Fol. 198

 

Kjeld Nielsen, Vittrup Østergaard, reg. 11. maj 1714, g.m. Dorthe Laursdatter. Arving er hans moder Margrethe Jensdatter, værende på stedet. Enkens lavværge var hendes fader Laurs Andersen i Fristrup. Fol. 150

 

Terchel Nielsen, Vittrup, i live, reg. 4. feb. 1711. Det befandtes, at han ej længere for tilslagen armod kunne betroes sin iboende halve gård. Fol. 80

 

Karen Pedersdatter, Skjøttrup, reg. 15. juni 1713, g.m. Laurids Sørensen.Børn: Peder, 7 år, Christen, 5 år, Simon, 1 år. Fol. 119

 

Christen Pedersen, Kringelbaaren, reg. 11.dec. 1710, g.m. Margrethe Christensdatter. Brødre er Mads Pedersen boende i Klarup i Taars sogn, og Mads Pedersen boende i Smakken i Jerslev sogn. Enkens fæstemand Jep Pedersen var til stede. Fol. 73

 

Michel Pedersen, Over Schaiberg, i live, reg. 14. sep 1714. Afstår stedet til Jens Andersen, der før boede i Baggesvogns mølle. Fol. 180

 

Niels Pedersen, Vittrup, reg. 23. marts 1708, g.m. Maren Jensdatter, fol. 35. Begge døde straks efter hinanden, konen 4 uger tidligere. Børn: Peder Nielsen i Vittrup Østergaard, Inger Nielsdatter, 40 år, et stakkels vankundig menneske, boende i stærvboen, og Karen Nielsdatter, gift med Hans Nielsen i Harritslev, Maren Nielsdatter, gift med Poul Hellesen i Emb, Johanne Nielsdatter, 35 år, tjener i stærvboen. Restancer 1692- 1706 43 rd 2 mk 4 sk. Inger skal forsørges af enten broderen Peder Nielsen eller den, der fæster gården og får søsteren Johanne til ægte.

 

Thomas Pedersen, Kringelbaaren, Ugilt sogn, i live, fol. 32

Formedelst tiltagende armod han ej længere evne eller agtedes nyttig til at besidde sit fæste. Restancer 1701 - 1707 10 rd 8 sk. Naboen Christen Pedersen ville fæste stedet og bruge det til sit eget boels part.

 

Morits Poulsen, Børglum, reg. 21. nov. 1708, fol. 47 Han døde hos Peder Pedersen i Børglum by. Arvingerne er hans søskende: Mette Poulsdatter, sal. Christen Knudsens, boende i Hjørring, Kirsten Poulsdatter, sal. Christen Michelsens i Alstrup, sal. Niels Poulsens børn, 3 sønner og 8 døtre, sal. Barbara Poulsdatters og sal. Peder Olufsens børn, 4 sønner og 3 døtre, blandt hvilke er Laurs Pedersen i Børglum by, Poul Pedersen og Oluf Pedersen, begge tjenende i Sjælland, sal. Johanne Poulsdatters og sal. Simon Jensens børn i Børglum by, nemlig 2 sønner og 2 døtre, afg. Ellen Poulsdatters og sal. Jens Christensens på Øland deres børn, 1 søn og 5 døtre, bl.a. Peder Pedersens hustru Birgitte Jensdatter i Børglum by. Restancer 1692-1705 18 rd 1 mk 8 sk. MP var værge for Maren Christensdatter.

 

Niels Andersen Skafte, Skjøttrup, i live, reg. 28. feb. 1707, fol. 3. Kunne ej for armods og slette tilstands skyld formå at besidde gården. Restancer 1692- 1707 70 rd 3 mk 15 sk.

 

Jens Sørensen, Mariegaard, Fristrup i Børglum, reg. 15. nov. 1715, g.m. Johanne Christensdatter. Børn: Christen Jensen, 11 år, Niels Jensen, 3 år, Johanne Jensdatter, 15 år, Anne Jensdatter, 4 år, hvis morbroder Jens Christensen var til stede, da ingen var i live på fædrene side. Enkens fæstemand, Jens Jensen, har fæstet gården. Fol. 191

 

Kjeld Sørensen, Hjortnæs, reg. 6. juni 1707, g.m. Kirsten Nielsdatter, hvis stiffader Peder Nielsen af Manne i Thise sogn var lavværge, fol. 25. Børn: Søren Kjeldsen, 4 år, hvis formynder var Peder Laursen af Steenberggard.

 

Peder Sørensen, Frøkjær, reg. 24. apr. 1713, g.m. Karen Nielsdatter.Børn: Niels Pedersen, 2 1/2 år. Christen Andersen, tjenende Peder Laursen i Skjøttrup, har fæstet stedet. Fol. 107

 

Margrethe Sørensdatter, Vanggaard, Stenum sogn, reg. 23. juli 1713, g.m. 1. Simon Pedersen (d.1686) 2. Knud Laursen. Børn: Peder Simonsen, 31 år, har fæstet halvparten af gården, Johanne Simonsdatter, 37 år, gift med Michel Pedersen i Skjøttrup, Maren Simonsdatter, 35, og Else Simonsdatter, 29 år, begge ugift og hjmme. Fol. 124

 

Afg. Christen Sørensens kone i Skjøttrup, i live, reg. 1711. Christen Ydesen har fæstet stedet. Boens middel og besætning er overgivet til sønnen  Søren Christensen til den bolig i Vittrup, han har fæstet. Fol. 83

 

Niels Thomasen, Linderup, Tolstrup sogn, reg. 24. jan. 1710, g.m. Maren Laursdatterhvis lavværge er Hans Lauritsen i Holt. Arvinger: Anne Thomasdatter, gift med Laurs Mortensen i Holt, Maren Thomasdatter, boende i Smersted, og søsterbørn Anne Hansdatter, gift med Tomas Jensen i Linderup, Johanne Hansdatter, gift med Niels Andersen sammesteds, Giertrud Hansdatter, boende i Vester Brønderslev, Maren Hansdatter i København. Fol. 64

 

Anne Thøgersdatter, Dalmark, reg. 14. maj 1714, g.m. 1. Anders Madsen 2. Søren Pedersen, fol. 166

 

Maren Thøgersdatter, Linderup, reg. 25. juni 1710, g.n. afg. Oluf Jensen. Børn: Niels Olufsen, 28 år, hjemme, Maren Olufsdatter, gift med Christen Hansen i Hjermitslev, Cidsel Olufsdatter, 32 år, hjemme, og halvsøster Maren Nielsdatter, boende i Filholm. Fol. 58

 

 

Niels Thøgersen, Vejby sogn og by, reg. 27. maj 1709, g.m. Inger Andersdatter, hvis lavværge er Hans Jensen i Vejby. fol. 53. Børn: Tøger Nielsen, 20 år, Anders Nielsen, 16 år, Niels Nielsen, 12 år, Mads Nielsen, 5 år, Johanne Nielsdatter, 10 år, Else Nielsdatter, 7 år, hvis formynder er den sal. mands halvbroder Christen Jacobsen i Vejby.

 

Peder Thøgersen, Børglum, i live, reg. 26. marts 1707, fol. 11

Formåede ej at vedblive stedet.

 

Christen Christensen Toppenberg, Børglum, i live, reg. 13. juni 1712, fol. 96 

 

_______________________________________________________________1719-87

 

Anne Abrahamsdatter, Vrensted, reg. 19. aug. 1782, g.m. Poul Poulsen. Børn: Karen Poulsdatter, 19 år, på hvis vegne Niels Erichsen af Vrensted var til stede. Fol. 836b

 

Niels Adolphsen, Linnerup i Tolstrup, d. 4. aug. 1761, g.m. Karen Jensdatter, hvis lavværge var birkedommeren Laurs Pedersen af Skjøttrup. Børn: Jens, 8 år, Mads, 6 år, Adolph, 3 år, hvis værge er Laust Jensen af Linnerup. fol. 503

 

Anne Andersdatter, Lyngby Torp, reg. 4. dec. 1758, g.m. velagtede Jens Jespersen. Børn: Jesper Jensen, 9 år, Jens Jensen, 7 år, Anders Jensen, 1 år, og Kirsten Jensdatter, 5 år, hvis værge var Lars Villadsen af Lyngby Torp, deres nærmeste nærværende. Fol. 474b

 

Anne Andersdatter, Børglum, reg. 11. aug. 1785, g.m. Moust Laursen. Børn: Laurs Moustsen, 5 år, Anne Moustdatter, 1 år, Poul Svenningsen, opholdende sig i Svenstrup by. Fol. 900, 901b

 

Elle Andersdatter, tjenestepige i Skjøttrup i Børglum, d. 22. sep 1786. Søskende: halvbroderen Niels Andersen, 21 år, helsøsteren Johanne Andersdatter, 26 år, tjener i Løkken, en ditto Dorthe Andersdatter, tjener i Furreby, en do. Anne Andersdatter, 17 år, tjener i Børglum, halvsøsteren Johanne Marie, 11 år, opholder sig i Vittrup. Fol. 938

 

Else Andersdatter, Vrensted, reg. aug. 1722, g.m. Mourits Christensen.Arvinger: faderen Anders Sørensen i Vrensted, søsteren Anne Andersdatter, gift med Niels Jensen i Stenum. Fol. 21b

 

Giertrud Andersdatter, boende i et hus i Aasendrup i Vrensted, reg. 25. maj 1754, g.m. afg. Anders Laursen. Børn: Laurs Andersen, værende på stedet, Anders Laursen i Aalborg, myndig, Kirsten Andersdatter i Aalborg, gift med Christen Christensen Ellespol, Cathrine Andersdatter, 22 år, tjener i Aalborg, Bodil Andersdatter, 17 år, hjemme på stedet, samt Margrethe Andersdatter, som er død, hendes med Anders Clausen i Børglum by 3 umyndige børn. På de umyndige døtres vegne var nærværende Jens Thomasen i Aasendrup. Fol. 453

 

Inger Andersdatter, Munkholt i Hellum, reg. 2. aug. 1753, g.m. Christen Christensen. Børn: Christen Christensen, på stedet, Anders Christensen og Bertel Christensen, begge myndige og tjenende på Børglum Kloster, Peder Christensen, 16 år, hjemme, Anne Christensdatter, 24 år, hjemme, Maren Christensdatter, 23 år, hjemme, Ingeborg Christensdatter, 20 år, tjener i Kjølskegaard, hvis værge er Niels Michelsen af Astensen i Hellum sogn. Fol. 392b

 

Inger Andersdatter, 66 år, Knappeshauge i Tolstrup, reg. 23. juli 1781, g.m. Lars Nielsen. Ingen livsarvinger. Fol. 812b, 813

 

Johanne Andersdatter, Børglum, reg. 20. juni 1761, gm. Jens Poulsen. Børn: Anders, 14 år, Poul, 9 år, hvis farbroder Anders Poulsen af Vittrup er værge. Fol. 496b, 497

 

Johanne Andersdatter, Linnerup i Tolstrup, reg. 8. april 1754, g.m. Peder Pedersen. Børn: Peder Pedersen i Linnerup, Kirsten Pedersdatter, gift med Morten Jensen Smed i Aalborg, Johanne Pedersdatter, gift med Anders Pedersen i Voerberg, og Karen Pedersdatter, 20 år, hjemme. Fol. 456b, 457

 

Johanne Andersdatter, Stenberggaard i Børglum, d. 24. jan. 1730, g.m. Peder Laursen. Børn: Laurs Pedersen, Anders Pedersen, Niels Pedersen, Jens Pedersen, Peder Pedersen, alle myndige, samt Maren Pedersdatter, gift, hvis datter Johanne Christensdatter, 8 år gl. er i Stenberggaard, Karen Pedersdatter, trolovet med Niels Nielsen i Hjortnæs, Malene Pedersdatter, og Mette Pedersdatter, den yngste 21 år. Johanne Christensdatters formynder er Christen Lauritsen i Boelet, Øster Hjermitslev. Fol. 124b, 125

 

Johanne Andersdatter, Vrensted, reg. 7. feb. 1775, g.m. Niels Pedersen. Børn: Anne Nielsdatter, 9 år, og Johanne Nielsdatter, 7 år. Fol. 695

 

Johanne Andersdatter, Hoven i Lyngby, d. 16. okt. 1752, g.m. 1. Niels Laursen 2. Knud Christensen. Børn: Thomas Nielsen i Vittrup, sal. Maren Nielsdatter, hendes børn med Jesper Jensen i Vittrup, Niels Jespersen, 11 år, sal. Anne Knudsdatter, hendes børn med Laurs Thomsen i Øster Halle, Maren Lauridsdatter, 3 år, og Johanne Lauridsdatter, 1 år, Margrethe Knudsdatter, gift med Svend Sørensen i Vistrup, Maarup sogn. Fol. 375

 

Anders Pedersen, Skjøttrup i Børglum, reg. 15. feb. 1777, g.m. Karen Andersdatter. Enkens lavværge er Claus Pedersen af Skjøttrup. Børn: Sidsel Andersdatter, 15 år, Anne Andersdatter, 13 år, Anders, 11 år, og Jacob, 3 år. Børnenes værge Søren Nielsen Vester af Skjøttrup. Fol. 726b, 727

 

Maren Andersdatter, Vittrup i Børglum, reg. 20. sep 1959, g.m. Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 6 år, og Maren Christensdatter, 3 år, hvis værge er deres farbroder Niels Jensen. Fol. 484

 

Maren Andersdatter, Børglum, reg. 19. nov. 1781, g.m. Niels Poulsen. Børn: Poul Nielsen, gift husmand i Børglum, Peder, myndig, tjenende faderen, Anders, 23 år, Jens, 20 år, begge tjenende på godset, Karen, gift med boelsmand Otte Larsen i Børglum, Anne, gift med Hans Nielsen Lyngbytorp på godset, Mette og Maren, begge hjemme hos faderen. Fol. 816

 

Maren Andersdatter, Vrensted, reg. 9. marts 1783, g.m. gårdmand Peder Madsen. Børn: Ellen Pedersdatter, 4 år, Maren Pedersdatter, 2 år, og Anne Pedersdatter, 5 dage. Fol. 860

 

Maren Andersdatter, Vejby, d. 28. dec. 1763, g.m. Søren Kjeldsen. Børn: Thøger, 10 år, Niels, 9 år, Anders, 3 år, Johanne, 6 år. Børnenes ældste morbroder Jens Andersen Søndergaard af Vejby var værge. Fol. 550

 

Maren Andersdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 4. juni 1771, g.m. Lars Andersen. Børn: Anders Larsen, 8 år, Jens Larsen, 6 år, Poul Larsen, 3 år. Fol. 642b

 

Maren Andersdatter, Vrensted, d. 2. feb. 1752, g.m. Knud Christensen Ydsen. Begge er døde med få ugers mellemrum. Den sal. mands broder Peder Christensen var overværende samt Søren Madsen af Vrensted. Børn: Christen Knudsen, 18 år, Knud Knudsen, 16 år, Niels Knudsen, 11 år, Kield Knudsen, 8 år, Jens Knudsen, 5 år, Maren Knudsdatter, 22 år, Else Knudsdatter, 13 år. Den sal. kones arvinger: en halvsøster Kirsten Andersdatter, Christophers enke, boende i Aabye, helsøsteren Birgitte Andersdatter, gift med Mads Laursen i Hjermeslev, hendes datter Johanne Madsdatter i Hjermeslev. Fol. 365

 

Maren Andersdatter, Vittrup i Børglum, d. 1. feb. 1754, g.m. 1. Christen Christensen 2. Thomas Olufsen. Ingen livsarvinger. Fol. 401b

 

Maren Andersdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 14. nov 1754, g.m. Anders Laursen. Børn: Kirsten Andersdatter, 4 år, og Laurs Andersen, 2 år. Den sal. kones fader Anders Laursen den ældre var værge. Fol. 442b

 

Margrethe Andersdatter, Frøkjær i Børglum, sk. 29. jan 1761, g.m. Laurids Sørensen. Børn: Søren Laursen, 7 år, Peder Laursen, 1 år, Else Laursdatter, 5 år. Deres værge er morfaderen Anders Nielsen. fol. 495b

 

Mette Andersdatter, Sdr. Saltum, afk. 2. dec. 1753, g.m. 1. Jens Pedersen 2. Peder Jensen, fol. 232b

 

Anders Andersen, som opholdt sig hos gårdmand Jens Sørensen i Børglum. Fors. 27. nov. 1775. Arvinger: Anders Sørensen af Linnerup, og broder Jens Sørensen i Børglum, samt afg. Jens Andersens 2 sønner ibid, Anders Jensen, 16 år og Peder Jensen, 14 år. Fol. 741

 

Anders Andersen, Skjøttrup i Børglum, d. 29. marts 1787, g.m. Anne Jensdatter, fol. 949b

 

Christen Andersen, Løth i Vejby, d. 4. maj 1783, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 868b, 869

 

Christen Andersen, Aasendrup i Vrensted, reg. 20. feb. 1749, g.m. 1. Kirsten Nielsdatter 2. Inger Andersdatter, fol. 306b

 

Christen Andersen, tjenestekarl i Skjøttrup i Børglum, sk. 4. feb. 1781, fol. 807b

 

Christen Andersen, Søndergaard i Aasendrup, d. 4. sep 1723, g.m. Kirsten Nielsdatter, fol. 29

 

Christen Andersen, Ingstrup, d. 4. maj 1763, g.m. Maren Christensdatter, hvis lavværge er Niels Wistisen af Ingstrup. Afdøde var født i Understed sogn, Vendsyssel. Fol. 537b

 

Jens Andersen, Kandstrup i Børglum, reg. 15. jan. 1762, g.m. Maren Thøgersdatter, fol. 506b, 507

 

Jens Andersen, Kandstrup i Børglum, reg. 20.juli 1762, g.m. Karen Pedersdatter, fol. 526b, 527

 

Jens Andersen, Vejby, reg. 21. jan. 1782, g.m. Dorethe Pedersdatter, fol. 822b

 

Jens Andersen, Vangen i Vejby, d. 15. apr. 1784, g.m. 1. Dothe Christensdatter 2. Inger Christensdatter, fol. 888

 

Jens Andersen, Vrensted, reg. 21. feb. 1760, g.m. Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Christen Sørensen. Fol. 485b

 

Jens Andersen, Vittrup i Børglum, reg. 3. nov. 1742, g.m. Johanne Pedersdatter, fol. 212b

 

Lars Andersen, Aasendrup i Vrensted, 30. jan. 1786, g.m. 1. Maren Andersdatter 2. Karen Christensdatter, fol. 908

 

Laurs Andersen, Korslundgaard i Hellevad, smfr.sk. 14. okt. 1735, g.m. Maren Michelsdatter, fol. 216

 

Mads Andersen, Vrensted, reg. 24. nov. 1761, g.m. Maren Christensdatter, fol. 505

 

Peder Andersen, Vittrup i Børglum, reg. 17. aug. 1776, g.m. Mette Nielsdatter, fol. 707b

 

Søren Andersen, Stenberggaard i Børglum, reg. 1. nov. 1785, g.m. 1. Else Nielsdatter 2. Inger Hansdatter, fol. 907

 

Jens Andersen Bach, Vrensted, d. 5. okt. 1779, fol. 770b

 

Jørgen Sørensen Buus, Hæsum i Ø.Hornum sogn, d. 26. apr. 1722, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 13b

 

Michel Buthes, Vrensted, d. 29. juli 1783, g.m. Anne Margrethe Jensdatter, fol. 871b

 

Anne Christensdatter, Aasendrup i Vrensted, aug. 1782, g.m. Peder Nielsen. Søskende: 1. Jens Christensen i Rakkeby, gårdmand på Sejlstrup gods 2. Christen Christensen, død i Vrensted, hans børn Christen Christensen, gift, tjener Jens Brandborg i Vrensted, Jens Christensen, ugift, over 30 år, tjener Christen Brandt i Vrensted, Karen Christensdatter, gift med Jens Brandborg i Vrensted, Else Christensdatter, gift med Laurs Drejer i Tømmerby 3. Christen Christensen, forhen i Hundelev, skal være bortrømt for 6-7 år siden 4. Laurs Christensen, død, hans søn og datter. Fol. 844b

 

Anne Christensdatter, opholdskone i Vrensted, d. maj 1787, g.m. afg. ?? fol. 890b

 

Anne Christensdatter, Hedegaard i Jetsmark, d. 29. sep. 1721, g.m. Clemend Clemendsen Børn: Jens Poulsen, 27 år, Peder Sørensen, boende Roppen i Hune sogn, Anne Sørensdatter, 50 år, Maren Sørensdatter, gift med Søren Jensen i Hune Torp, og Johanne Sørensdatter i Momgaard, Aabye sogn. fol. 7b

 

Anne Christensdatter, Vanggaard i Stenum, reg. 5. juni 1747, g.m. Laurids Nielsen, fol. 246b

 

Anne Christensdatter, Krogsgaard i Thise, reg. 1. marts 1749, g.m. Peder Nielsen, fol. 309b

 

Anne Christensdatter, Stride i V. Hjermitslev, reg. 15. feb. 1755, g.m. Niels Nielsen. Børn: Christen Nielsen, myndig, Niels Nielsen, myndig, Søren Nielsen, 19 år, alle hjemme, Margrethe Nielsdatter, gift med Jens Laursen i Saltum, Else Nielsdatter, 22 år, hjemme. Fol. 448

 

Anne Christensdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 4. nov. 1761, g.m. Laurs Andersen, fol. 512

 

Anne Margrethe Christensdatter, Børglum, reg. 8. feb. 1782, g.m. Mathias Jensen, fol. 827

 

Anne Marie Christensdatter, Aasendrup i Vrensted, d. 1787, g.m. Christen Jensen, fol. 951b

 

Berthe Christensdatter, Haugaard i Thise, reg. 28. okt. 1777, g.m. Christen Olesen, fol. 754b

 

Birgitte Christensdatter, Farup i Saltum, afk. 8. marts 1752, g.m. Gregers Laursen, fol. 364b

 

Dorethe Christensdatter, Hjortnæs i Børglum, sk. 30. juli 1745, g.m. Yde Christensen, fol. 245

 

Dorthe Christensdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 24. jan. 1777, g.m. Jens Andersen, fol. 715b

 

Else Christensdatter, husfæster ved Mariegaard i Fristrup, Børglum, d. 11. marts 1762.  Arvinger: 1 broder Christen Christensen, boende i huset, 1 søster Mette Christensdatter, som forhen var gift med Christen Christensen Bach i Brødslev, Ingstrup, hendes børn a. Lars Christensen, 30 år, tjener Peder Svendsen i Ingstrup b. Zidsel, tjener Christen Hedegaard i Brødslev. Formynder for Mette er Anders Clausen af Børglum by. Fol. 521

 

Giertrud Christensdatter, Linderup i Tolstrup, reg. 20. feb. 1768, g.m. Jacob Nielsen, fol. 626

 

Inger Christensdatter, Vejby, d. 8. feb. 1778, g.m. Yde Jensen, fol. 756b

 

Johanne Christensdatter, Ulstrup i Rubjerg, reg. 8. marts 1736, g.m. Anders Mørch, fol. 171

 

Johanne Christensdatter, Mariegaard i Fristrup, Børglum, afk. 8. apr. 1753, g.m. 1. Jens Sørensen 2. Jens Jensen, fol. 387

 

Johanne Christensdatter, Løth i Vejby, d. 31. marts 1779, g.m. Peder Nielsen, fol. 766b

 

Johanne Christensdatter, Vrensted, reg. 12. feb. 1780, g.m. smed Jens Christensen, fol. 780

 

Johanne Christensdatter, Vrensted, d. 14. jan. 1781, g.m. Laurs Christensen, fol. 808

 

Johanne Christensdatter, Vrensted, d. 26. okt. 1786, g.m. Niels Jensen Graver, fol. 940b

 

Karen Christensdatter, Vrensted, reg. 15. okt. 1778, g.m. Michel Pedersen Ellitsgaard, fol. 760

 

Karen Christensdatter, Løth i Vejby, reg. 6. juni 1747, g.m. Søren Thøgersen, fol. 253b

 

Kirsten Christensdatter, Bonchen i Saltum, d. nov. 1722, g.m. Laurs Tornsen, fol. 17b

 

Kirsten Christensdatter, Børglum, d. 25. maj 1723, g.m. Christen Jensen, fol. 26b

 

Kirsten Christensdatter, Holmsøgaard i Haverslev, d. 28. juli 1727, g.m. 1. Vogn .. 2. Anders Nielsen, fol. 66

 

Kirsten Christensdatter, Fristrup i Børglum, d. 8. sep 1748, g.m. Paul Laursen, fol. 291

 

Kirsten Christensdatter, Vrensted, d. 17. juni 1753, g.m. Niels Tøgersen, fol. 390b

 

Kirsten Christensdatter, Skjøttrup i Børglum, d. 7. nov. 1786, g.m. 1. Jens Laursen, Østergaard i Vittrup 2. Jens Pedersen, fol. 939b

 

Maren Christensdatter, Vrensted, fors. 24. feb. 1777, g.m. afg. Mads Andersen (bl.505), fol. 729

 

Maren Christensdatter, Mariegaard i Børglum, d. 10. juni 1779, g.m. Jens Andersen, 769b

 

Maren Christensdatter, Aasendrup i Vrensted, d. 1779, ugift, fol. 782

 

Maren Christensdatter, Hedegaard i Jetsmark, d. 10. aug. 1738, g.m. afg. Peder Thomasen. Børn; Christen Pedersen, 31 år, Johanne Pedersdatter, gift med Peder Jensen i Aaby sogn i Schald by, Mette Pedersdatter, gift med Jens Iversen i Kvorup, Jetsmark, Dorthe Pedersdatter, 40 år, ugift og hjemme i Hedegaard hos broderen. Fol. 185

 

Maren Christensdatter, Vrensted, reg. 9. nov. 1744, g.m. afg. Christen Sørensen, fol. 236b

 

Maren Christensdatter, Bakken i Sdr. Saltum, reg. 25. sep. 1749, g.m. 2. Laurs Christensen, fol. 322, 323

 

Maren Christensdatter, Skjøttrup i Børglum, sk. 24. dec. 1755, g.m. afg. Anders Laursen, fol. 464b

 

Margrethe Christensdatter, Ingstrup, d. 8.dec. 1779, ugift, fol. 806

 

Margrethe Christensdatter, Kringelboren i Ugilt, d. 3. feb. 1727, g.m. 1. Søren .. 2. Jep Pedersen, fol. 63b

 

Margrethe Christensdatter, Løth i Vejby, reg. 28. marts 1776, g.m. 1. Peder Pedersen 2. Jens Christensen Mariegaard 3. Niels Madsen, fol. 704b

 

Mette Christensdatter, Vrensted, d. 23. apr. 1763, ugift, fol. 563

 

Mette Christensdatter, Vester Kraghede i Ørum, reg. 7. feb. 1770, g.m. Jacob Knudsen, fol. 629

 

Mette Christensdatter, Hathuset, Tostendal i Jerslev, d. 20. maj 1787, g.m. afg. Erich Andersen, fol. 955

 

Mette Christensdatter, Vrensted, sk. 9. okt. 1787, g.m. Laurs Christoffersen, fol. 958

 

Anders Christensen, Vittrup i Børglum, reg. 9. juli 1764, g.m. Johanne Nielsdatter, fol. 570b

 

Anders Christensen, Libakken i Vrensted, reg. 16. jan. 1775, g.m. Johanne Christensdatter, fol. 692b

 

Anders Christensen, smed, Vangen i Vejby, d. 5. marts 1787, g.m. Kirsten Hansdatter, fol. 950

 

Berndt Christensen, Østrup i Saltum, reg. 2. nov. 1729, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 100b

 

Christen Christensen, birkeskriver, Frøkjær i Børglum, reg. 15. juli 1765, g.m. afg. .. fol. 603b

 

Christen Christensen, Munkholt i Hellum, reg. 6. apr. 1743, g.m. Inger Andersdatter (bl. 392b), fol. 226

 

Christen Christensen, Vittrup i Børglum, reg. 15. marts 1743, g.m. Giertrud Thomasdatter, fol. 224b

 

Christen Christensen, Aasendrup i Vrensted, d. 20. jan. 1762, g.m. Maren Jensdatter, fol. 505b

 

Christen Christensen, Vittrup i Børglum, 20. feb. 1730, g.m. Maren Andersdatter, fol. 118b

 

Erich Christensen, Skjøttrup i Børglum, reg. 5. dec. 1781, g.m. Else Thomasdatter, fol. 817

 

Jacob Christensen, Vejby, d. 13. maj 1762, g.m. Margrethe Kjeldsdatter, fol. 526

 

Jens Christensen, Ulhøj i Serritslev, d. 21. maj 1729, fol. 104

 

Jens Christensen, Hæsom i Ø.Hornum, d. 27. okt. 1728, g.m. Kirsten Madsdatter, fol. 142b

 

Jens Christensen, Nørgaard i Aasendrup, afk. 10. dec. 1737, g.m. Maren Jørgensdatter, fol. 183b

 

Jens Christensen, skrædder, Vrensted, d. 8. dec. 1779, fol. 795b

 

Jens Christensen, Løth i Vejby, reg. 4. apr. 1782, g.m. Maren Pedersdatter, fol. 831b

 

Jens Christensen, Kokholm i Stenum, reg. 8. apr. 1786, g.m. Johanne Christensdatter, fol. 929b

 

Jens Christensen, Stadshede i Ugilt, reg. 27. okt. 1767, g.m. Anne Thomasdatter, fol. 615

 

Knud Christensen, Vestergaard i Vrensted, d. 2. maj 1731, g.m. Mette Jensdatter, fol. 146b, 148

 

Knud Christensen, Sundsted i Vrensted, d. 7. dec. 1763, g.m. Maren Nielsdatter, 547

 

Knud Christensen, Hoven i Lyngby Torp, reg. 28. nov. 1767, g.m. 1. Johanne Andersdatter 2. Karen Nielsdatter, fol. 620

 

Lars Christensen, Aasendrup i Vrensted, d. 17. apr. 1761, g.m. Inger Pedersdatter, fol. 515b

 

Laurs Christensen, Skjøttrup i Børglum, d. 10. jan. 1728, g.m. Dehle Thomasdatter, fol. 72b

 

Laurs Christensen, Hæsum i Ø.Hornum, d. 4. nov. 1747, g.m. Kirsten Laursdatter, fol. 273

 

Laurs Christensen, Bachen i Saltum, d. 13. marts 1750, fol. 344b

 

Moust Christensen, Vrensted, reg. 17. feb. 1731, g.m. Maren Michelsdatter, fol. 144, 145b

 

Michel Christensen, Langtved i Hellum, reg. 21. dec. 1740, g.m. afg... fol. 195

 

Niels Christensen, Vittrup i Børglum, reg. 13. feb. 1743, g.m. 2. Johanne Thomasdatter, hvis lavværge er broderen Jens Thomasen af Vittrup. Børn: Maren Nielsdatter, 19 år, Christen Nielsen, 13 år, Anne Nielsdatter, 10 år. Deres værge er Laurs Kieldsen af Damsgaard i Fristrup. Fol. 223

 

Niels Christensen, Skjøttrup i Børglum, fors. 27. okt. 1761, g.m. Kirsten Nielsdatter, fol. 504

 

Olle Christensen, Bundgaard i Vrensted, reg. 16. marts 1733, g.m. afg... fol. 161

 

Olle Christensen, Hønsholm i Jetsmark, reg. 12. marts 1726, g.m. Mette Sørensdatter, fol. 48b

 

Peder Christensen, Lyngby Torp, d. 19. dec. 1729, g.m. Kirsten Clausdatter, fol. 138

 

Peder Christensen, Kvorup i Jetsmark, d. 26. juli 1731, g.m. Else Sørensdatter, fol. 159b

 

Peder Christensen, Eilersgaard i Vrensted, reg. 23. apr. 1754, g.m. 1. Maren Jensdatter 2. Karen Christensdatter, fol. 403

 

Søren Christensen, Skjøttrup i Børglum, reg. 6. okt. 1770, g.m. Kirsten Andersdatter, fol. 633b

 

Søren Christensen, Vrensted, reg. 9. okt. 1775, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 702

 

Thomas Christensen, Thise, d. 1778, g.m. Maren Christensdatter, fol. 758b

 

Thøger Christensen, Vejby, reg. 26. juli 1780, g.m. Kirsten Andersdatter, fol. 788

 

Yde Christensen, Vejby, reg. 28. feb. 1763, g.m. 1. Dorthe Christensdatter 2. Kirsten Pedersdatter, fol. 530

 

Anne Clausdatter, Linderup i Tolstrup, reg. 18. jan. 1745, g.m. 2. Hans Nielsen, fol. 239b

 

Niels Pedersen Dahl, Vrensted, d. 15. feb. 1784, g.m. Else Nielsdatter, fol. 885b

 

Søren Pedersen Dahl, Vrensted, reg. 6. feb. 1777, g.m. Anne Poulsdatter, fol. 728b

 

Christen Christensen Degn, Frøkjær i Børglum, reg. 21. dec. 1727, g.m. Maren Jørgensdatter, fol. 69b

 

Christen Laursen Dommer, Vrensted, sk. 19. aug. 1782, g.m. 1. Anne Jensdatter 2. Else Madsdatter, fol. 837b

 

Margrethe Erichsdatter, Linderup i Tolstrup, d. 10. okt. 1756, g.m. afg. Laurs Nielsen, fol. 464b

 

Niels Erichsen, Østergaard i Vittrup, Børglum, d. 14. apr. 1750, g.m. 1. Ellen Michelsdatter 2. Maren Nielsdatter, fol. 329b

 

Søren Erichsen, opholdsmand, Vrensted, reg. 26. juli 1762, g.m. afg.. fol. 524

 

Peder Nielsen Gade, Vrensted, reg. 27. okt. 1785, g.m. Anne Andersdatter, fol. 905b

 

Maren Gregersdatter, Skarvad i Ørum, d. 18. maj 1728, g.m. Søren Thomassen, fol. 135b

 

Anne Hansdatter, Vejby, d. 10. maj 1762, g.m. Peder Mortensen, fol. 524b

 

Anne Hansdatter, Vittrup i Børglum, d. 14. maj 1783, fader: Hans Sørensen, fol. 869b

 

Karen Hansdatter, Stenum, sk. 18. aug. 1740, g.m. Christen Nielsen, fol. 194b

 

Karen Hansdatter, som boede hos Øster Christen Christensen i Østrup i Saltum, d. 21. apr. 1753, g.m. afg. Christen Christensen Møller. Børn: Maren Christensdatter, gift med Friederich Jespersen i Sdr. Saltum, og Johanne Christensdatter, gift med førnævnte Christen Christensen i Østrup. Fol. 405

 

Christopher Hansen, Vrensted, reg. 24. marts 1779, g.m. Else Jensdatter, fol. 765

 

Niels Hansen, Vittrup i Børglum, d. 13. juli 1762, fol. 525b

 

Niels Hansen, Ingstrup, d. 8. apr. 1762, g.m. Maren Madsdatter, fol. 527b

 

Niels Hansen, Vejby, sk. 20. jan. 1781, g.m. Kirsten Jensdatter, fol. 807

 

Anne Heilesdatter, Vittrup i Børglum, reg. 6. okt. 1773, g.m. Peder Andersen, fol. 624b

 

Karen Heilesdatter, Vrensted, reg. 27. nov. 1736, g.m. Peder Christensen, fol. 178b

 

Peder Heilesen, Børglum, reg. 15. aug. 1759, g.m. Else Heilesdatter, hvis lavværge er Niels Pedersen af Børglum. Børn: Heile Pedersen, 29 år, forpagter ved Holtegaards bryggeri i Sjælland, Niels Pedersen, 23 år, hjemme, Søren Pedersen, 19 år, tjener i København, Johanne Pedersdatter, gift med Jens Nielsen i Dahlmark, Mette Pedersdatter, gift med Jens Ibsen Krabdrup i Børglum. fol. 482

 

Søren Ollesen Hungerholt, Vanggaard i Stenum, fors. 21. feb. 1786, ugift, fol. 911

 

Peder Hvol, Vrensted, reg. 21. feb. 1780, g.m. Anne Stephansdatter, fol. 789b

 

Jens Ibsen, Neder Skaiberg i Ugilt, d. 8. nov. 1731, g.m. Johanne Christensdatter, fol. 156b

 

Henrich Ildtberg, gartner, Børglum Kloster, d. 19. dec. 1740, fol. 198

 

Maren Jacobsdatter, Løth i Vejby, reg. 20. marts 1779, g.m. Christen Christensen, fol. 764

 

Niels Jacobsen, Aasendrup i Vrensted, reg. 25. feb. 1755, g.m. 1. Bodil Pedersdatter 2. Maren Christensdatter, fol. 452

 

Olle Jacobsen, Vrensted, reg. 5. marts 1749, g.m. Maren Jensdatter, fol. 312

 

Anne Jensdatter, Sdr. Saltum, reg. 8. feb. 1743, g.m. 1. Villads Simonsen 2. Jens Sørensen. Børn: Jens Villadsen, myndig, boende i Sdr. Saltum, Kirsten Villadsdatter, boende i Sundby, forhen gift med Rasmus Nielsen, Simon Villadsen, myndig, boende i Alstrup, Birgitte Jensdatter, gift med Peder Pedersen i Nørre Saltum, Anne Sophie Jensdatter, gift med Niels Bertelsen i Pandrup, Jetsmark. Fol. 221

 

Anne Jensdatter, Vrensted, reg. 8. marts 1748, g.m. Christen Madsen, fol. 279b

 

Anne Jensdatter, Vejby, d. 21. feb. 1751, fol. 343

 

Anne Jensdatter, Linderup i Tolstrup, reg. 25. sept. 1755, g.m. 1. Peder Simonsen 2. Peder Nielsen (bl. 175b), fol. 461b

 

Anne Jensdatter, Mariegaard, Fristrup i Børglum, sk. 18. feb. 1760, g.m. Peder Sørensen. Arvinger: Christen Jensen i Mariegaard, Niels Jensen af Fristrup, Margrethe Jensdatter, gift med Oluf Sørensen i Fristrup, Johanne Jensdatter, boende i Sejlstrup Mølle. Fol. 487

 

Anne Jensdatter, Børglum, reg. 1. okt. 1760, g.m. Laurits Mouritsen. Børn: Mourits Laursen, 10 år, Matthias Laursen, 8 år, Jens Laursen, 5 år, Jørgen Laursen, 2 år, Dorethe Laursdatter, 4 år, Maren Laursdatter, 1 år. Værge deres farbroder Kjeld Mouritsen af Vittrup. Fol. 501b

 

Anne Jensdatter, Vejby, reg. 24. feb. 1762, g.m. afg. Jens, fol. 509

 

Anne Jensdatter, Vrensted, d. 4. apr. 1782, fol. 834

 

Birthe Jensdatter, Vejby, d. 6. dec. 1761, g.m. Anders Svendsen, fol. 507

 

Bodil Jensdatter, Vejby, d. 29. maj 1779, g.m. Jens Nielsen Schaiberg, fol. 768

 

Ell Jensdatter, Vittrup i Børglum, d. 11. juli 1759, g.m. 1. Jens Pedersen 2. Christen Nielsen. Børn: Peder Jensen, 5 år, Jens Christensen, ½ år. Værge Jens Lauridsen af Østergaard. Fol. 481

 

Else Jensdatter, reg. 12. okt. 1771, g.m. Niels Christensen, fol. 656

 

Else Jensdatter, Knappeshus i Tolstrup, reg. 8. nov. 1777, g.m. 2. Anders Christophersen Natmand, fol. 754

 

Inger Jensdatter, Sdr. Saltum, d. 24. jan. 1753, g.m. Anders Svendsen. Børn: Karen Andersdatter. Fol. 383

 

Johanne Jensdatter, Vrensted, d. 22. dec. 1740, g.m. Christen Knudsen, fol. 196b

 

Johanne Jensdatter, Vejby, reg. 19. juli 1755, g.m. Jens Andersen, fol. 457b

 

Johanne Jensdatter, Vrensted, reg. 20. apr. 1759, g.m. Peder Thomasen. Børn: Thomas Pedersen, 30 år, Mads Pedersen, 23 år, begge i Kongelig Majestæts tjeneste i København, Jens Pedersen, 28 år, for 4 år siden bortrømt, og Mette Pedersdatter, 9 år. fol. 479b

 

Johanne Jensdatter, Vejby, reg. 17. dec. 1764, g.m. Anders Jensen Hjulmand, fol. 581, 583b

 

Johanne Jensdatter, Linderup i Tolstrup, reg. 24. aug. 1786, g.m. Hans Madsen, fol. 935

 

Karen Jensdatter, Linderup i Tolstrup, d. 22. apr. 1729, g.m. Anders Christensen, fol. 91

 

Karen Jensdatter, Rohdgaarden, Aasendrup i Vrensted, d. 1. nov. 1782, g.m. 1. Jacob Jørgensen Rohd (bl. 721b) 2. Laurs Knudsen, fol. 847

 

Kirsten Jensdatter, Hornberg i Ugilt, reg. 18. maj 1742, g.m. Christen Jensen, fol. 203

 

Maren Jensdatter, Aasendrup i Vrensted, d. 4. sept. 1731, g.m. Søren Kieldsen, fol. 151b

 

Maren Jensdatter, Sønderby i Jetsmark, reg. 13. okt. 1742, g.m. afg. Mads Nielsen. Børn: Jens Madsen, 24 år, Niels Madsen, 22 år, Jacob Madsen, 20 år, Jørgen Madsen, 16 år, og Margrethe Madsdatter, 12 år. Fol. 210

 

Maren Jensdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 3. juli 1747, g.m. Olle Michelsen, fol. 256

 

Maren Jensdatter, Vejby, reg. 7. juli 1747, g.m. Mads Friederichsen, fol. 258b

 

Maren Jensdatter, Volstrup i Ø.Hornum, d. 25. feb. 1750, g.m. Simon Madsen, fol. 327b

 

Maren Jensdatter, Eilersgaard i Vrensted, d. 11. okt. 1751, g.m. Peder Christensen, fol. 360

 

Maren Jensdatter, Vrensted, d. 7. jan. 1753, g.m. afg. Oluf Jacobsen, fol. 394b

 

Maren Jensdatter, Børglum, d. 11. maj 1762, g.m. afg. Niels Pedersen, fol. 573b

 

Maren Jensdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 21. juni 1777, g.m. 1. Christen Christensen 2. Lars Andersen (bl. 506), fol. 744b

 

Maren Jensdatter, opholdskone i Vrensted, fors. 4. dec. 1779, fol. 774b

 

Maren Jensdatter, Linderup i Tolstrup, sk. 3. apr. 1782, g.m. Olle Jensen, fol. 829b

 

Maren Jensdatter, Vittrup i Børglum, reg. 6. okt. 1786, g.m. Niels Thomasen, fol. 937

 

Maren Jensdatter, Børglum, d. 9. apr. 1787, g.m. Niels Pedersen Vestergaard, fol. 955b

 

Mette Jensdatter, Vejby, reg. 19. juni 1759, g.m. 1. Jens? 2. Yde Christensen. Børn: Dorthe Jensdatter, 7 år, Anne, 4 år, Jens, 1 år. Værge deres salig moders broder Jens Jensen af Gølstrup. Fol. 480

 

Mette Jensdatter, Taarup i Tolstrup, reg. 12. juni 1765, g.m. Thomas Nielsen, fol. 599b

 

Mette Jensdatter, Børglum, sk. 7. nov. 1782, g.m. Laust Nielsen, tjenestekarl, fol. 844

 

Mette Jensdatter, Børglum, reg. 28. juli 1784, g.m. Jens Sørensen. Børn: Søren Jensen, 13 år, Anne Jensdatter, 7 år, Ingeborg Jensdatter, 14 uger. Deres værge er farbroderen Anders Sørensen af Linderup. Fol. 892

 

Anders Jensen, Skjøttrup i Børglum, reg. 10. okt. 1759, g.m. Kirsten Poulsdatter, hvis lavværge er Anders Poulsen af Vittrup. Børn: Karen, Johanne og Maren. Værge Niels Poulsen. Fol. 485

 

Anders Jensen, Stenberg i Børglum, sk. 2. maj 1778, g.m. Mette Jensdatter, fol. 759b

 

Christen Jensen, Thise, reg. 11. dec. 1741, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 199b

 

Christen Jensen, Stadshede i Ugilt, d. 17. juni 1749, fol. 317

 

Christen Jensen, Østrup i Saltum, reg. 25. sept. 1749, g.m. Anne Christensdatter, fol. 320

 

Christopher Jensen, Børglum, d. 17. apr. 1729, g.m. Johanne Christensdatter, fol. 85

 

Hans Jensen, møller, Børglum Kloster, fors. 11. maj 1757, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 467b

 

Jens Jensen, Holmsøgaard i Haverslev, d. 20. okt. 1721, g.m. Karen Thomasdatter, fol. 9b

 

Jens Jensen, Fristrup i Børglum, d. 4. juni 1729, g.m. Maren Sørensdatter, fol. 93

 

Jens Jensen, Børglum, d. 14. okt. 1786, g.m. Maren Laursdatter, fol. 945b

 

Jens Jensen, Fristrup i Børglum, d. 15. jan. 1783, g.m. 2. Bodil Jensdatter, fol. 856

 

Jep Jensen, Krabdrup i Taars, reg. 10. dec. 1754, g.m. Anne Andersdatter, fol. 444

 

Jesper Jensen, Vittrup i Børglum, reg. 16. feb. 1770, g.m. Anne Villadsdatter, fol. 635

 

Laurids Jensen, Kraghedegaard i Ørum, reg. 3. marts 1760, g.m. afg. Margrethe Simonsdatter. Børn: Niels Lauridsen, boende i Scharvad, Jens Lauridsen i Kraghedegaard, Otte Lauridsen, tjenende ibidem, Kirsten Laursdatter, gift med Christen Jensen i Sønder Ravnstrup, Karen Laursdatter, gift med Michel Jensen i Store Langtved i Hellevad, Mette Lauridsdatter, gift med Christen Jensen i Frenne, Dronninglund, og Maren Lauridsdatter, hjemme hos broderen i Kraghedegaard. Fol. 488

 

Laurs Jensen, Vrensted, reg. 26. feb. 1725, g.m. Anne Christensdatter, fol. 36, 38b   

 

Laurs Jensen, Sdr. Saltum, d. 18. feb. 1752, g.m. Johanne Jensdatter, hvis lavværge er Jens Melkiorsen af Saltum. Børn: Jens Laursen, boende i Vittrup, Peder Laursen, boende ibidem, Christen Laursen i Vrensted, Anders Laursen, tjenende ibidem, Jens Laursen og Hans Laursen. Fol. 368

 

Laust Jensen, Linderup i Tolstrup, d. 23. april 1762, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 518

 

Mads Jensen, Linderup i Tolstrup, reg. 31. jan. 1754, fol. 397

 

Magnus Jensen, Linderup i Tolstrup, reg. 12. aug. 1748, g.m. Maren Olufsdatter, fol. 289

 

Niels Jensen, Aasendrup i Vrensted, d. 15. okt. 1747, fol. 265

 

Niels Jensen, Fristrup i Børglum, reg. 30. feb. 1778, g.m. Bodil Jensdatter, fol. 756

 

Olle Jensen, Langtved i Hellum, reg. 23. juni 1777, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 750

 

Peder Jensen, Bechgaard i Vrensted, sk. 2. apr. 1740, g.m. Kirsten Jensdatter, hvis lavværge er Christen Sørensen af Vrensted. Afdødes børn med 1. hustru: Maren Pedersdatter, Jens Pedersen, 42 år, Mads Pedersen, Niels Pedersen, 24 år, Laurs Pedersen, 28 år. Deres fælles søn Jens Pedersen, 14 år. Fol.

 

Peder Jensen, Vejby, d. 17. okt. 1783, ugift, fol. 875b

 

Søren Jensen, Linderup i Tolstrup, d. 20. aug. 1775, g.m. Karen Nielsdatter, fol. 701

 

Thomas Jensen, Vrensted, sk. 30. apr. 1762, g.m. Johanne Pedersdatter, fol. 520

 

Thøger Jensen, Skjøttrup i Børglum, reg. 25. juni 1725, g.m. 1. Mette Pedersdatter 2. Maren Andersdatter, fol. 43

 

Yde Jensen, Stenberg i Børglum, reg. 26. aug. 1777, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 749

 

Jens Jepsen, Skovhuset i Ugilt, reg. 18. maj 1774, g.m. Else Laursdatter, fol. 689

 

Bodil Jespersdatter, boende hos sin søn Jesper Jensen i Lyngby Torp, sk. 21. dec. 1763, g.m. afg. Jens Jensen. Børn: Jesper Jensen, Jens Jensen i Risør i Norge, snedker af profession, Birthe Jensdatter, gift og boende i Lindholm, Sundby. Fol. 541b

 

Christen Jespersen, Vittrup i Børglum, d. 3. marts 1727, g.m. Bodil Nielsdatter, fol. 56b

 

Jens Jespersen, Lyngby Torp, reg. 7. juli 1785, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 898

 

Maren Jørgensdatter, Vrensted, sk. 19. dec. 1786, g.m. Christen Nielsen Ellitsgaard, fol. 944b

 

Maren Jørgensdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 26. apr. 1743, g.m. 1. Poul Jensen  2. Jens Thomasen, fol. 227b

 

Maren Jørgensdatter, Frøkjær i Børglum, reg. 3. feb. 1735, g.m. afg. Christen Christensen Degn (bl. 69b), fol. 167

 

Anders Jørgensen, Skjøttrup i Børglum, d. 24. juli 1761, g.m. Else Thomasdatter, hvis lavværge er broderen Jens Thomasen af Aasendrup. Børn: Jørgen, 21 år, Niels, 13 år, Maren, 18 år, Anne, 14 år, Karen, 8 år. Deres fasters mand, Christen Hansen af Skøttrup er værge. Fol. 497b

 

Christen Jørgensen, Vrensted, reg. 15. dec. 1748, g.m. Maren Simonsdatter, fol. 298

 

Knud Jørgensen, snedker, Aasendrup i Vrensted, reg. 7. maj 1765, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 598

 

Anne Kieldsdatter, Vittrup i Børglum, d. 26. juli 1751, g.m. Kield Mouritsen, fol. 356b

 

Christen Kieldsen, Vejby, d. 1. maj 1762, g.m. Mette Pedersdatter, fol. 522

 

Kield Kieldsen, Vittrup i Børglum, reg. 16. dec. 1778, g.m. Johanne Madsdatter, fol. 762

 

Laurs Kieldsen, Fristrup i Børglum, fors. 15. feb. 1774, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 686b, 688

 

Søren Kieldsen, Aasendrup i Vrensted, d. 4. juli 1764, g.m. 1. Maren Jensdatter 2. Mette Nielsdatter, fol. 571b

 

Søren Kjeldsen, Vejby, fors. 3. juni 1777, g.m. 1. Maren Andersdatter (bl. 550) 2. Giertrud Nielsdatter, fol. 719

 

Villads Kjeldsen, Vrensted, d. 4. juni 1753, g.m. 1. Kirsten Laursdatter 2. Anne Jensdatter, fol. 389

 

Giertrud Knudsdatter, Vrensted, fors. 30. jan. 1782, g.m. afg. .., fol. 826

 

Maren Knudsdatter, Vrensted, reg. 29. juli 1744, g.m. Søren Ericksen. Børn: Christen Sørensen, 20 år, Erik Sørensen, 18 år, Kirsten Sørensdatter, 25 år, Maren Sørensdatter, 22 år, og Anne Sørensdatter, 13 år. Fol. 236

 

Maren Knudsdatter, Aasendrup i Vrensted, d. 8. okt. 1782, g.m. afg. ? , fol. 815

 

Christen Knudsen, Vrensted, reg. 15. apr. 1776, g.m. 2. Maren Olesdatter(bl. 196b), fol. 705b

 

Jens Knudsen, Vrensted, reg. 11. feb. 1770, g.m. Margrethe Pedersdatter, fol. 638

 

Knud Knudsen, Vrensted, reg. 31. jan. 1765, ugift, (bl. 595b duplikat), fol. 580b

 

Peder Knudsen, Scharvad i Ørum, reg. 7. okt. 1748, g.m. Maren Mortensdatter, fol. 293

 

Peder Mausen Knustrup, d. 16. maj 1784 på Børglum Kloster, ugift, fol. 893b

 

Maren Larsdatter, Vanggaard i Vrensted, d. 25. marts 1763, g.m. Christen Laursen, fol. 534b

 

Wille Larsen, Vrensted, d. 8. feb. 1762, ugift, 520b

 

Jørgen Lauridsen, Sundsted i Vrensted, d. 13. aug. 1730, g.m. Anne Jørgensdatter, fol. 129

 

Niels Lauridsen, skrædder, Vrensted, reg. 26. sept. 1763, g.m. Johanne Nielsdatter, fol. 539

 

Niels Lauridsen, Skjøttrup i Børglum, d. 20. aug. 1758, g.m. Mette Nielsdatter, hvis lavværge er Anders Pedersen. Børn: Niels Nielsen, 5 år, Anne Nielsdatter, 18 år, og Karen Nielsdatter, 15 år, hvis værge er Christen Lauridsen. Fol. 477b

 

Søren Lauridsen, Purkjær i Jetsmark, d. 6. okt. 1728, g.m. Anne Jensdatter, fol. 89

 

Laust Laustsen, Fristrup i Børglum, d. 29. nov. 1782, g.m. Maren Jensdatter, fol. 853b

 

Zidsel Lauridsdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 11. okt. 1759, g.m. Anders Pedersen. Børn: Søren Andersen, 20 år, Laurs Andersen, 19 år, Jakob Andersen, 13 år, Niels Andersen, 9 år. Fol. 485b

 

Christen Lauridsen, Stien i Jetsmark, sk. 7. juni 1747, fol. 255

 

Anne Laursdatter, Vrensted, reg. 4. aug. 1750, g.m. Christopher Hansen, fol. 332

 

Berthe Laursdatter, Stenum, reg. 24. feb. 1777, g.m. 1. Christen Nielsen (bl. 314b) 2. Jørgen Pedersen, fol. 729b

 

Bodel Laursdatter, Hathuset i Jerslev, reg. 22. juli 1755, g.m. Erich Andersen, fol. 459

 

Dorethe Laursdatter, Bunchen i Saltum, d. 23. dec. 1752, g.m. 2. Laurs Jørgensen, fol. 381b

 

Inger Laursdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 7. apr. 1740, g.m. Christopher Nielsen, fol. 193

 

Johanne Laursdatter, Aasendrup i Vrensted, ajk 8. feb. 1755, g.m. Christen Nielsen, fol. 446

 

Kirsten Laursdatter, Nøtten i Ferslev, reg. 28. apr. 1723, g.m. Jørgen Jensen, fol. 23b

 

Kirsten Laursdatter, Aasendrup i Vrensted, d. 20. marts 1753, g.m. Christen Nielsen, fol. 385b

 

Maren Laursdatter, Linderup i Tolstrup, d. sept. 1724, g.m. Christen Andersen, fol. 38b

 

Maren Laursdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 20. feb. 1744, g.m. 1. Anders Pedersen  2. Olle Michelsen, fol. 233

 

Anders Laursen, Aasendrup i Vrensted, reg. 16. maj 1742, g.m. Giertrud Andersdatter, fol. 202

 

Anders Laursen, Skjøttrup i Børglum, sk. 24. dec. 1755, g.m. afg. Maren Christensdatter, fol. 464b

 

Anders Laursen, Hjortnæs i Børglum, reg. 23. okt. 1772, ugift, fol. 667b

 

Christen Laursen, Mariegaard, Fristrup i Børglum, sk. 25. jan. 1763, g.m. Maren Christensdatter, fol. 549

 

Jens Laursen, Østergaard, Vittrup i Børglum, reg. 19. marts 1777, g.m. Kirsten Christensdatter, fol. 738b

 

Jens Laursen, Kraghedegaard i Ørum, reg. 2. okt. 1777, g.m. Karen Nielsdatter, fol. 752

 

Jørgen Laursen, Pilgaard i Jetsmark, sk. 27. maj 1739, g.m. Kirsten Espensdatter, fol. 191

 

Mads Laursen, smed, Skjøttrup i Børglum, reg. 8. feb. 1745, g.m. Bente Pedersdatter, fol. 244

 

Niels Laursen, Damsgaard, Fristrup i Børglum, reg. 17. apr. 1782, g.m. Maren Christensdatter, fol. 832

 

Niels Laursen, Scharvad i Ørum, d. 19. dec. 1782, g.m. Mette Nielsdatter, fol. 857

 

Peder Laursen, Stenberggaard i Børglum, sk. 4. juli 1737, g.m. afg. Johanne Andersdatter (bl. 124b), fol. 182

 

Peder Laursen, Lyngby Torp, reg. 15. feb. 1787, g.m. Mette Nielsdatter, fol. 946b

 

Søren Laursen, Torstendal i Jerslev, reg. 23. juni 1777, g.m. Ingeborg Christensdatter, fol. 745b

 

Thomas Laursen, Sundsted i Vrensted, d. 23. dec. 1728, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 75, 78b

 

Tøger Laursen, Vittrup i Børglum, d. 9. marts 1741, fol. 197

 

Anne Madsdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 9. juli 1772, g.m. Claus Nielsen, fol. 664

 

Anne Madsdatter, som opholdt sig hos Knud Jensen i Knappeshauge i Tolstrup, d. 14. feb. 1786. Søskende: 1 helbroder Christen Madsen i Krattet, Hellum, 1 helsøster Maren Madsdatter, gift med Jens Mortensen i Ørum sogn på Knudeje gods. Fol. 909

 

Bodil Madsdatter, Lyngby Torp, reg. 10. juli 1777, g.m. Hans Nielsen, fol. 747b

 

Else Madsdatter, Vittrup i Børglum, reg. 6. okt. 1786, g.m. Christen Nielsen Kræmmer, fol. 93b

 

Maren Madsdatter, Børglum, reg. 9. feb. 1737, g.m. Frantz Jepsen, fol. 170

 

Maren Madsdatter, Ingstrup, d. 7. maj 1786, g.m. afg. ? fol. 830b

 

Mette Madsdatter, Kirkholm i Vejby, d. 8. juni 1777, g.m. 2. Peder Nielsen, fol. 746b

 

Mette Madsdatter, Vrensted, sk. 19. dec. 1786, g.m. Niels Nielsen Mortensen, fol. 945

 

Christen Madsen, Vrensted, reg. 10. feb. 1759, g.m. afg. Anne Jensdatter (bl. 280), fol. 478b

 

Jens Madsen, Linderup i Tolstrup, reg. 16. jan. 1745, g.m. afg. ? fol. 238

 

Jens Madsen, Linderup i Tolstrup, reg. 16. juni 1780, g.m. Mette Jensdatter, fol. 785b

 

Kield Madsen, Vejby, reg. 3. apr. 1753, g.m. Anne Andersdatter, fol. 386

 

Niels Madsen, Vejby, reg. 17. jan. 1765, g.m. Kirsten Svendsdatter, fol. 594

 

Jens Christensen Mariegaard, Løth i Vejby, reg. 7. juli 1774, g.m. Magrethe Christenmsdatter, fol. 690b

 

Søren Nielsen Mariegaard, Aasendrup i Vrensted, reg. 29. juni 1763, g.m. Else Thøgersdatter, fol. 546

 

Niels Marquorsen, Kraghedegaard i Ørum, reg. 18. nov. 1735, g.m. Johanne Andersdatter, fol. 168b

 

Magrethe Matthiasdatter, boende hos Christen Christophersen i Vrensted, sk. 30. juni 1763. Arvinger: 1 brodersøn Niels Pedersen, 1 do. Poul Pedersen, begge i Vrensted, 1 brodersøn Matthias Pedersen i Tolstrup sogn, 1 brodersøn Jens Pedersen i Sindal sogn, 1 broderdatter Maren Pedersdatter, gift med Peder Nielsen i Linnerup, 1 broderdatter Kirsten Pedersdatter hos hendes broder Jens Pedersen, Karen, gift med Jens Christensen i Vrensted. Fol. 537

 

Christen Matthiassen, Vittrup i Børglum, d. 20. marts 1781, g.m. Anne Jepsdatter. fol. 809b

 

Ellen Mikkelsdatter, Vittrup i Børglum, reg. 8. juli 1743, g.m. Niels Erichsen, fol. 231

 

Mette Mikkelsdatter, Fristrup i Børglum, d. 8. marts 1763, g.m. Jens Jensen, fol. 535b

 

Anders Michelsen, Vittrup i Børglum, d. 8. juni 1749, g.m. Giertrud Thomasdatter, fol. 319

 

Olle Michelsen, Skjøttrup i Børglum, reg. 6. dec. 1771, g.m. 1. Maren Laursdatter (bl. 233) 2. Maren Jensdatter (bl. 256) 3. Maren Nielsdatter (bl. 613) 4. Lisbeth Laursdatter, fol. 661

 

Simon Michelsen, Skjøttrup i Børglum, d. 15. maj 1783, g.m. 1. Maren Sørensdatter (bl. 298) 2. Ane Jensdatter, fol. 870b 

 

Anne Mogensdatter, Linderup i Tolstrup, 26. jan. 1763, g.m. Christen Andersen, fol. 528b

 

Mette Mogensdatter, Linderup i Tolstrup, reg. 22. feb. 1760, g.m. 2. Peder Jensen, fol. 488

 

Jens Mogensen, Fristrup i Børglum, reg. 14. marts 1777, g.m. Mette Nielsdatter, fol. 736

 

Christen Nielsen Morbror, Aasendrup i Vrensted, reg. 27. apr. 1757, g.m. afg. ? fol. 466b

 

Anne Mortensdatter, Hedehuset i Børglum, reg. 31. juli 1779, g.m. Christen Michelsen, fol. 787

 

Kirsten Mortensdatter, Hune Torp, reg. 22. juli 1749, g.m. Thomas Nielsen. Børn: Niels Thomsen, 22 år, Dorethe Thomasdatter, 32 år, Johanne Thomasdatter, 18 år, hvis værge er Laurs Christensen i Hune Torp. Fol. 319b

 

Maren Mortensdatter, Scharvad i Ørum, d. 28. maj 1764, g.m. Niels Laursen, fol. 584

 

Morten Mortensen, Børglum, d. 1. feb. 1763, g.m. 1. Anne Nielsdatter (bl. 411) 2. Johanne Jensdatter, fol. 530b

 

Peder Mortensen, Vejby, d. 29. jan. 1763, ugift, fol. 531

 

Maren Mougsdatter, Hæsum i Ø.Hornum, d. 11. marts 1755, g.m. Anders Ollufsen, fol. 454b

 

Jens Nielsen Myrtue, Ingstrup, reg. 27. maj 1782, g.m. Kirsten Ollesdatter, hvis lavværge er Jens Ollesen Skolemester i V. Hjermeslev. Børn: Olle Jensen, 25 år, Karen Jensdatter, 19 år, begge hjemme. Deres formynder er farbroderen, gårdmand Søren Nielsen i Myrtue, V. Hjermeslev. Fol. 835

 

Kirsten Nielsdatter, Hjortnæs i Børglum, d. 13. apr. 1719, g.m. 1. Kield Sørensen  2. Niels Nielsen Børn: Søren Kieldsen, 11 år, (formynder Peder Laursen, Stenberggaard) Kield Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 9 år, Anne Nielsdatter, 5 år, Else Nielsdatter, 2 år, på hvis vegne var nærværende deres morbroder Svend Nielsen i Sønderby, Vrejlev sogn, og deres halvmorbroder Niels Pedersen, ladefoged på Birchelse, da ingen nærmere værge på fædrene side var til. Fol. 2, 5b

 

Anne Nielsdatter, Vrensted, sk. 4. dec. 1749, g.m. Knud Christensen Ydesen, fol. 324b

 

Anne Nielsdatter, Børglum, reg. 15. maj 1754, g.m. Morten Mortensen (bl. 530b), fol. 411

 

Anne Nielsdatter, Vrensted, d. aug. 1722, g.m. Niels Mortensen, fol. 19

 

Anne Nielsdatter, Damsgaard, Fristrup i Børglum, d. 29. nov. 1783, g.m. afg. ? fol. 883b

 

Anne Nielsdatter, Fristrup i Børglum, d. 25. aug. 1756, g.m. Niels Jensen (før i Skjøttrup), fol. 466

 

Anne Nielsdatter, Vanggaard i Vrensted, reg. 4. feb. 1761, g.m. Christen Lauridsen. Børn: Maren Pedersdatter, 29 år, gift med Jens Emb i Vrensted, Else Pedersdatter, gift med Christen Rytter i Løkken, Ellen Pedersdatter, 21 år, Kirsten Pedersdatter, 18 år, Niels Pedersen, 26 år, og Christen Pedersen, 25 år. Fol. 492b

 

Anne Nielsdatter, boende hos Jakob Jørgensen i Aasendrup i Vrensted, d. sept. 1760, g.m. afg. Christen Pedersen. Afdødes søskende: Anders Nielsen af Aasendrup, 72 år, Mette Nielsdatter, gift med Christen Jensen i Vrensted, 1 broderdatter tjenende i Aasendrup, Anne Chrisensdatter, 34 år, hvis værge er Niels Sørensen af Aasendrup. Fol. 494

 

Anne Nielsdatter, Lyngby Torp, d. 21. nov. 1763, g.m. Jesper Jensen, fol. 542

 

Birthe Nielsdatter, Fristrup i Børglum, sk. 25. jan. 1764, g.m. Jens Larsen, fol. 549b

 

Dorthe Nielsdatter, Vrensted, fors. 26. okt. 1776, g.m. afg. ? fol. 708

 

Else Nielsdatter, Stenberggaard i Børglum, reg. 23. juni 1766, g.m. 2 Søren Andersen, fol. 608

 

Inger Nielsdatter, Vrensted, d. 24. feb. 1782, g.m. 1. Jørgen Nielsen 2. Villads Andersen, fol. 828b

 

Johanne Nielsdatter, Vrensted, reg. 18. jan. 1726, g.m. 1. Christen Andersen 2. Niels Jacobsen, fol. 53b

 

Johanne Nielsdatter, Lønstrup i Maarup, reg. 27. feb. 1749, g.m. Christen Madsen, fol. 307b

 

Johanne Nielsdatter, Knappeshauge i Tolstrup, d. 9. feb. 1780, ugift, fol. 777

 

Johanne Nielsdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 18. maj 1773, g.m. Anders Laursen Vester, fol. 680b

 

Karen Nielsdatter, Vittrup i Børglum, reg. 27. jan. 1761, g.m. Kield Mouridsen. Børn: Moust Kjeldsen, 6 år, Niels Kjeldsen, 6 uger, Anne Kjeldsdatter, 8 år, og Mette Kjeldsdatter, 2 år. Værge er deres farbroder Christen Mouridsen. Fol. 495

 

Kirsten Nielsdatter, Hjortnæs i Børglum, d. 16. juni 1719, g.m. Niels Nielsen. Børn: Søren Kjeldsen, 15 år, Kjeld Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 9 år, Anne Nielsdatter, 2 år. Deres morbroder, Svend Nielsen i Sønderby, Vrejlev sogn, og en halvmorbroder, Niels Pedersen, ladefoged på Birkelse, er værger. Formynder for Søren er Peder Lauridsen af Stenberggaard. Fol. 95

 

Kirsten Nielsdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 10. okt. 1742, g.m. Søren Kieldsen, fol. 213, 217b

 

Maren Nielsdatter, Vrensted, reg. 8. jan. 1780, g.m. Christen Erichsen, fol. 814b

 

Maren Nielsdatter, Vittrup i Børglum, d. jan. 1786, g.m. Niels Christensen Worm, fol. 921b

 

Maren Nielsdatter, Krogsgaard i Tise, reg. 14. aug. 1758, g.m. Christen Nielsen. Børn: Inger Christensdatter, 3 år, og Maren Christensdatter, 1 år, hvis værge var deres moders søsters mand, Søren Lauridsen af Vester Brønderslev. Fol. 476

 

Maren Nielsdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 1. sept. 1766, g.m. Olle Michelsen, fol. 613

 

Maren Nielsdatter, Løth i Vejby, reg. 7. juni 1746, g.m. afg. Søren Poulsen, fol. 252

 

Maren Nielsdatter, Hæsum i Ø.Hornum, reg. 22. juni 1748, g.m. 1. Jørgen Sørensen Bruus (bl. 13b) 2. Anders Ollufsen, fol. 283, 286

 

Maren Nielsdatter, Tise, reg. 15. sept. 1750, g.m. afg. Christen Jensen, fol. 333

 

Maren Nielsdatter, Aasendrup i Vrensted, d. 8. apr. 1751, g.m. Jacob Jørgensen Roes, fol. 345b

 

Maren Nielsdatter, Vejby, reg. 3. jan. 1780, g.m. Peder Jensen, fol. 805

 

Mette Nielsdatter, Nøtten i Ferslev, reg. 25. feb. 1724, g.m. Søren Nielsen, fol. 32, 35b

 

Mette Nielsdatter, Kirkholm i Vejby, reg. marts 1776, g.m. Peder Nielsen, fol. 704

 

Zidsel Nielsdatter, Skjøttrup i Børglum, d. 15. sept. 1780, g.m. Jørgen Pedersen, fol. 792

 

Anders Nielsen, Knappeshauge i Tolstrup, reg. 23. juni 1766, g.m. Anne Madsdatter, fol. 610b

 

Christen Nielsen, Haugaard i Thise, reg. 22. feb. 1755, g.m. 1. Anne Andersdatter 2. Birgitte Christensdatter, fol. 449

 

Christen Nielsen, som beboede og døde i et hus i Aasendrup i Vrensted, reg. 17. apr. 1758, g.m. Anne Christensdatter, hvis lavværge er velagtede Christen Christensen Krog fra Vrensted. Arvinger: en broder Laurs Nielsen i Aalborg. Fol. 473b

 

Christen Nielsen, Krogsgaard i Thise, d. 6. juli 1761, g.m. 1. Maren Nielsdatter Børn: Inger, 6 år 2. Anne Christensdatter, hvis lavværge er Christen Pedersen i Thise. Børn: Maren, 1½ år. Afdødes ældste broder Søren Nielsen af Vrensted er værge. Fol. 499

 

Christen Nielsen, Børglum, d. 1. feb. 1763, fol. 533

 

Christen Nielsen, Stenum, d. 18. feb. 1749, g.m. Birgitte Laursdatter, fol. 314b

 

Christen Nielsen, Haugaard i Thise, d. 20. dec. 1750, g.m. Anne Andersdatter, fol. 339b

 

Hans Nielsen, Bonchen i Saltum, d. 21. sept. 1751, g.m. Anne Christensdatter, fol. 372

 

Hans Nielsen, Linderup i Tolstrup, reg. 28. sept. 1747, g.m. afg. ? fol. 268b

 

Jacob Nielsen, Børglum Kloster, aukt. 5. nov. 1736, ugift, fol. 180b

 

Jens Nielsen, Vejby, d. 2. feb. 1754, g.m. Anne Sørensdatter, fol. 398b

 

Jens Nielsen, Snapholt i Ugilt, d. 21. jan 1721, g.m. Mette Ollesdatter, fol. 154b, 155b

 

Jens Nielsen, Rønnelien i Hune, d. 24. dec. 1737, g.m. Dorethe Jensdatter, fol. 183b

 

Jens Nielsen, Dalmark i Vejby, d. 5. feb. 1762, g.m. Johanne Pedersdatter, fol. 509b

 

Lars Nielsen, Knappeshauge i Tolstrup, d. 16. feb. 1784, g.m. Kirsten Christensdatter, fol.884b

 

Laurids Nielsen, Linderup i Tolstrup, reg. 14. sept. 1753, g.m. Magrethe Erichsdatter, fol. 394

 

Laurs Nielsen, Aasendrup i Vrensted, reg. 25. maj 1754, g.m. Kirsten Clemmensdatter, fol. 413

 

Laurs Nielsen, Vrensted, reg. 7. juli 1757, g.m. Margrethe Matthiasdatter, hvis lavværge er Kristen Kristensen af Vrensted. Arvinger: en broder, Laurs Nielsen, vides ej hvor er, og en søster Birgitte Nielsdatter, gift med Jens Skrædder i Fristrup. Fol. 471

 

Laurs Nielsen, Vittrup i Børglum, reg. 24. maj 1784, g.m. Kirsten Hansdatter, fol. 887

 

Mads Nielsen, Søndermark i Vrensted, reg. 10. apr. 1766, g.m. Ane Christensdatter, fol. 606

 

Mads Nielsen, Sønderby i Jetsmark, sk. 27. maj 1739, g.m. Maren Jensdatter. Børn: Jens Madsen, 20 år, Niels Madsen, 18 år, Jacob Madsen, 14 år, Jørgen Madsen, 12 år, Margrethe Madsdatter, 8 år. Fol. 191

 

Morten Nielsen, N.Saltum, sk. 27. maj 1739, g.m. Johanne Nielsdatter, fol. 191b

 

Niels Nielsen, Vrensted, reg. 24. juli 1754, g.m. Else Christensdatter, fol. 441

 

Niels Nielsen, Linderup i Tolstrup, reg. 30. juli 1776, g.m. Maren Sørensdatter, fol. 706

 

Niels Nielsen, Vrensted, reg. 13. jan. 1779, g.m. 2. Karen Andersdatter, fol. 762b

 

Niels Nielsen, Hjortnæs i Børglum, d. 16. maj 1742, g.m. afg. Kirsten Nielsdatter (bl 2), fol. 204

 

Niels Nielsen (Truslev) i Vrensted, d. 28. feb. 1752, g.m. Karen Jensdatter, hvis lavværge er Christen Jensen af Vrensted. Arvinger: en halvbroder Jens Nielsen af Vrensted, brødrene Jacob Nielsen af Linnerup og Christen Nielsen, boende i Schulsmark. Fol. 369

 

Peder Nielsen, Linderup i Tolstrup, reg. 10. okt. 1763, g.m. 1. Anne Jensdatter 2. Maren Pedersdatter, fol. 539b

 

Peder Nielsen, Vrensted, reg. 4. maj 1742, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 200

 

Peder Nielsen, Vejby, reg. 19. jan. 1745, g.m. Johanne Jensdatter, fol. 240

 

Peder Nielsen, Aasendrup i Vrensted, sk. 8. jan. 1783, fol. 861, 862b

 

Poul Nielsen, murmester, Vittrup i Børglum, reg. 26. maj 1777, g.m. Anne Mortensdatter, fol. 744

 

Poul Nielsen, Skjøttrup i Børglum, reg. 15. juni 1762, g.m. Anne Jensdatter, fol. 523

 

Simon Nielsen, Fristrup i Børglum, reg. 14. juli 1742, g.m. Inger Pedersdatter, fol. 209

 

Søren Nielsen, Bonchen i Saltum, d. nov. 1720, g.m. Maren Sørensdatter Børn: Niels Sørensen, 11 år, og Mette Sørensdatter, 10 år, hvis farbrødre Jens Nielsen på Rønnelien og Jens Nielsen i Krattet var værger. fol. 66b

 

Søren Nielsen, Skjøttrup i Børglum, reg. 25. juni 1725, g.m. Elle Pedersdatter, fol. 41

 

Søren Nielsen, Vrensted, fors. 2. maj 1754, g.m. Maren Michelsdatter, fol. 413b, 415

 

Søren Nielsen, Hæsum i Ø.Hornum, reg. 30. jan. 1745, g.m. Kirsten Justdatter, fol. 241b

 

Thomas Nielsen, Vittrup i Børglum, reg. 13. sept. 1783, g.m. 2. Maren Jensdatter, fol. 874b

 

Morten Norsker, Vrensted, sk. 23. marts 1780, g.m. Maren Ollesdatter, fol. 490

 

Kirsten Ollesdatter, Ingstrup, d. 9. okt. 1782, g.m. afg. Jens Nielsen Myrtue, fol. 850b

 

Mette Ollesdatter, Vittrup i Børglum, d. 20. feb. 1782, g.m. Jens Andersen, fol. 828

 

Zidsel Ollesdatter, Børglum Kloster, d. 14. marts 1738, ugift, fol. 184b

 

Anders Ollesen, Vittrup i Børglum, reg. 5. juni 1742, g.m. Maren Terkelsdatter, fol. 230b

 

Niels Ollesen, Aasendrup i Vrensted, fors. 9. dec. 1779, ugift, fol. 773b

 

Søren Ollesen, Vrensted, reg. 12. juli 1773, g.m. Giertrud Poulsdatter, fol. 682b

 

Maren Olufsdatter, Børglum, reg. 9. feb. 1770, g.m. Otte Laursen, fol. 636b

 

Maren Olufsdatter, Tanderup i Haverslev, reg. 22. nov. 1729, g.m. 2. Christen Christensen, fol. 122

 

Jørgen Ollufsen, Vittrup i Børglum, fors. 20. aug. 1759. Arvinger: brødrene Peder Olufsen af Ulstrup, Thomas Olufsen af Vittrup, søstrene Karen Olufsdatter, gift med Villum i Rubjerg, og Birgitte Olufsdatter, gift med Claus Pedersen i Vittrup. Fol. 483b

 

Johanne Ovesdatter, Vittrup i Børglum, d. 6. maj 1752, g.m. Jens Pedersen, fol. 376

 

Anne Pallesdatter, N.Saltum, reg. 15. feb. 1755, g.m. Niels Mogensen. Børn: Peder Nielsen, myndig, Thomas Nielsen, 20 år, Niels Nielsen, 16 år, Palle Nielsen, 13 år, Mogens Nielsen, 10 år, Anders Nielsen, 8 år, Margrethe Nielsdatter, 23 år, Mette Kirstine Nielsdatter, 6 år, Maren Nielsdatter, 10 uger. Fol. 446b

 

Anne Pedersdatter, Børglum, fors. 20. nov. 1776, g.m. Lars Pedersen Løth, fol. 713b

 

Anne Pedersdatter, V.Hjermeslev, sk. 7. apr. 1777, g.m. afg. ? fol. 737

 

Anne Pedersdatter, Løth i Vejby, reg. 7. apr. 1779, g.m. 2. Poul Madsen, fol. 764b

 

Anne Pedersdatter, Vrensted, reg. 27. maj 1748, g.m. Peder Pedersen, fol. 282

 

Birgitte Pedersdatter, Linderup i Tolstrup, reg. 25. sept. 1755, g.m. afg. Peder Simonsen i Vanggaard (bl. 175), fol. 461b

 

Barbara Pedersdatter, Lyngby Torp, reg. 13. dec. 1770, g.m. Lars Villadsen, fol. 639b

 

Ellen Pedersdatter, Skjøttrup i Børglum, d. nov. 1748, g.m. 1. Søren Nielsen 2. Mads Andersen, fol. 303

 

Else Pedersdatter, Vrensted, d. 16. aug. 1760, g.m. Søren Erichsen. Søskende: Just Pedersen ved Munkbro i Vrensted, 59 år, Laurs Pedersen i Skjødsholm, ca. 56 år, Jens Pedersen i Alstrup, 50 år, Niels Pedersen i Østrup, 48 år, Anders Pedersen i Mumgaard, Aaby, ca. 49 år, Poul Pedersen hos broderen i Østrup, ca. 47 år, Maren Pedersdatter, 46 år, gift med Jens Overgaard i Nørlev. Fol. 490b

 

Inger Pedersdatter, Fristrup i Børglum, reg. 11. juni 1771,g.m. Lars Larsen, fol. 644b

 

Johanne Pedersdatter, Tise, reg. 1. marts 1780, g.m. Niels Mortensen, fol. 781

 

Johanne Pedersdatter, Dalmark i Vejby, g.m. 1. Jens Nielsen (bl. 509b) 2. Morten Jepsen, fol. 903

 

Johanne Pedersdatter, Vittrup i Børglum, reg. 11. juni 1786, g.m. Niels Andersen, fol. 933

 

Karen Pedersdatter, til huse hos Claus Nielsen i Skjøttrup i Børglum, sk. 27. jan. 1761, g.m. afg. Christen Lauridsen, Vittrup. Børn: Dorthe Christensdatter, forhen gift med Yde Christensen i Hjortnæs, deres børn Christen Ydesen og Anne Ydesdatter, små og umyndige. Deres far var værge. Afdødes broder, Frederik Pedersen, ladefoged, var til stede. Fol. 492

 

Karen Pedersdatter, Vejby, d. 10. aug. 1732, g.m. Anders Jacobsen, fol. 158

 

Kirsten Pedersdatter, Søndergaard, Aasendrup i Vrensted, reg. 17. juli 1782, g.m. Niels Sørensen, fol. 839

 

Kirsten Pedersdatter, Vejby, reg. 17. marts 1778, g.m. Anders Laursen, fol. 757b

 

Kirstine Pedersdatter, Lyngby Torp, reg. 9. juli 1747, g.m. Jesper Jensen, fol. 260

 

Magrethe Pedersdatter, Vrensted, reg. 30. juli 1781, g.m. 1. Jens Knudsen (bl. 630) 2. Anders Andersen, fol. 813b

 

Maren Pedersdatter, Vangen i Vejby, reg. 21. aug. 1782, g.m. Jens Nielsen, fol. 838

 

Maren Pedersdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 31. jan. 1765, g.m. Jacob Jensen, fol. 579b, 596b

 

Maren Pedersdatter, Bonchen i Saltum, reg. 5. apr. 1746, g.m. Christen Jensen, fol. 246

 

Maren Pedersdatter, Vrensted, reg. 3. nov. 1750, g.m. Villads Nielsen, fol. 336b

 

Mette Pedersdatter, Vrensted, d. 12. feb. 1783, g.m. Therkild Andersen, fol. 858

 

Zidsel Pedersdatter, Fristrup i Børglum, d. 17. marts 1761, g.m. 1. Anders Jensen 2. Niels Jensen Børn: Peder Andersen i Mariegaard, Christen Andersen, tjenende broderen i Mariegaard, Niels Andersen i København, Karen Andersdatter, tjener herskabet på Børglum Kloster, og Giertrud Andersdatter, tjener sin broder i Mariegaard. Fol. 496

 

Zidsel Pedersdatter, Vrensted, reg. 18. jan. 1762, g.m. afg. Søren Pedersen, fol. 505b

 

Anders Pedersen, Skjøttrup i Børglum, fors. 16. jan. 1777, g.m. Karen Andersdatter, fol. 726

 

Anders Pedersen, Vejby, reg. 1. aug. 1753, g.m. Kirsten Pedersdatter, fol. 392

 

Anders Pedersen, Stenberggaard i Børglum, d. 20. juli 1754, g.m. Mette Christensdatter, fol. 432

 

Anders Pedersen, Skjøttrup i Børglum, reg. 16. juli 1736, g.m. Maren Lauridsdatter, fol. 173b

 

Christen Pedersen, Kirkhusene i Hune, d. 28. okt. 1749, g.m. Margrethe Clemmensdatter. Børn: Anne Christensdatter, 31 år, Maren Christensdatter, 28 år, Margrethe Christensdatter, 27 år, og Else Christensdatter, 24 år, alle hjemme hos moderen. Værge Clemen Erichsen af Kirkhusene. Fol. 325

 

Christen Pedersen, Hedegaard i Jetsmark, d. 31. jan. 1754, g.m. Anne Sørensdatter, fol. 400

 

Christen Pedersen, Vrensted, reg. 26. juli 1726, g.m. Johanne Sørensdatter, hvis lavværge er Christen Vester. Børn: Peder Christensen, 28 år, Søren Christenssen, 25 år, Knud Christensen, 21 år, Laurs Christensen, 13 år, og Mette Christensdatter, 6 år. Fol. 51

 

Christen Pedersen, reg. 8. aug. 1736, g.m. Mette Jensdatter, fol. 178

 

Friderich Pedersen, Skjøttrup, fhv. ladefoged på Børglum Kloster, d. 2. feb. 1764, ugift, fol. 551, 557

 

Jens Pedersen, Sdr. Saltum, d. 23. dec. 1752, g.m. Giertrud Poulsdatter, hvis lavværge er præsten, hr. Laurids Fugl. Børn: Mette Jensdatter, 9 måneder, hvis værge er (morfars broder) Niels Christensen af Trudslev. Fol. 376b

 

Jens Pedersen, Vittrup i Børglum, reg. 29. nov. 1757, g.m. 2. Ell Jensdatter, hvis lavværge er Jens Laursen i Vittrup. Børn: Margrethe Jensdatter, 6 år, enkens stifdatter, Peder Jensen, 4 år, hvis antagne værge er Claus Nielsen i Skjøttrup. Afdøde havde penge tilgode hos Peder Skytte i Rubjerg, Laurs Snedker i Lyngby, Peder Skomager i Lyngby og Mogens Pedersen i Børglum by. fol. 472

 

Jens Pedersen, Sdr. Saltum, afk. 2. dec. 1743, g.m. Mette Andersdatter, fol. 232b

 

Just Pedersen, snedker, Munkbro i Vrensted, reg. 9. dec. 1763, g.m. Cathrine Jensdatter. Børn: Christine Justdatter, gift med Erik Sørensen i Vrensted, Anne Justdatter, gift med Christen Laursen i Vrensted, Else Justdatter, ugift, hos moderen. Lavværge Niels Sørensen af Aasendrup, og Elses værge Anders Nielsen af Aasendrup. Fol. 541

 

Jørgen Pedersen, Skjøttrup i Børglum, reg. 16. apr. 1731, g.m. Karen Andersdatter, fol. 148b

 

Laurs Pedersen, Scharvad i Ørum, reg. 16. nov. 1723, g.m. Johanne Mortensdatter, fol. 45b

 

Niels Pedersen, smed, Børglum, reg. 15. maj 1754, g.m. Johanne Pallesdatter, fol. 410

 

Niels Pedersen, Børglum, d. 13. apr. 1762, g.m. Maren Jensdatter, fol. 573b

 

Poul Pedersen, Børglum, reg. 18. aug. 1727, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 64

 

Peder Pedersen, Løth i Vejby, d. 4. feb. 1763, g.m. Margrethe Christensdatter, fol. 534

 

Peder Pedersen, Vittrup i Børglum, reg. 8. juli 1763, g.m. Anne Margrethe Christensdatter, fol. 538

 

Peder Pedersen, Feiersholt i Taars, sk. 3. marts 1764, g.m. 1. Anne Christensdatter 2. Maren Jensdatter, fol. 550b

 

Peder Pedersen, Linderup i Tolstrup, reg. 25. sept. 1755, g.m. Maren Poulsdatter, fol. 461

 

Peder Pedersen, Børglum, reg. 10. dec. 1750, g.m. Birgitte Jensdatter, fol. 337b

 

Peder Pedersen, Knappeshauge i Tolstrup, d. 27. apr. 1781, g.m. Maren Johansdatter, fol. 810b

 

Peder Pedersen, Vejby, reg. 21. jan. 1782, g.m. Mette Pedersdatter, fol. 824

 

Simon Pedersen, Linderup i Tolstrup, reg. 25. sept. 1755, fader: afg. Peder Simonsen (bl. 175b), fol. 461b

 

Søren Pedersen, Stenberggaard i Børglum, d. 26. juni 1728, g.m. Anne Madsdatter, hvis lavværge er Peder Simonsen i Vanggaard. Børn: Peder Sørensen, 21 år, Mads Sørensen, 19 år, Niels Sørensen, 18 år, Karen Sørensdatter, 12 år. Børnenes kurator er Niels Nielsen i Horsens, og den sal. mands broder, Peder Pedersen i Filholm, nævnes som formynder. Fol. 81

 

Thomas Pedersen, Vrensted, sk. 21. apr. 1762, fol. 519b

 

Thøger Pedersen, Linderup i Tolstrup, sk. 20. juni 1749, fol. 316b

 

Christen Peitersen, Vrensted, reg. 27. apr. 1784, g.m. Maren Peitersdatter, fol. 886

 

Anne Poulsdatter, Aasendrup i Vrensted, reg. 3. jan. 1780, g.m. Thomas Andersen, fol. 775

 

Giertrud Poulsdatter, Vrensted, fors. 1. jan. 1777, g.m. 1. Søren Ollesen (bl. 682) 2. Poul Andersen, fol. 717

 

Kirsten Poulsdatter, Vrensted, d. 19. apr. 1736, g.n. Mads Laursen, fol. 172

 

Maren Poulsdatter, Nøtten i Ferslev, d. 29. apr. 1754, g.m. Søren Nielsen Buus, fol. 429

 

Maren Poulsdatter, Linderup i Tolstrup, sk. 22. feb. 1760, g.m. 1. Peder Pedersen (bl. 461) 2. Hans Madsen, fol. 487b

 

Maren Povelsdatter, Børglum, sk. 14. okt. 1761, g.m. afg. Anders Jacobsen, fol. 502b

 

Jens Poulsen, Kjædegaard i Jetsmark, sk. 12. dec. 1755, g.m. Johanne Olufsdatter, fol. 463b

 

Niels Poulsen, Skjøttrup i Børglum, sk. 9. okt. 1747, g.m. Maren Nielsdatter, fol. 264b

 

? Quorup i Jetsmark, d. jan. 1749, g.m. Hans Poulsen, fol. 300b

 

Jens Madsen Quist, Ø.Hornum, d. 21. sept. 1721, g.m. Kirsten Christensdatter, fol. 11b

 

Jacob Jørgensen Rohd, Aasendrup i Vrensted, reg. 12. feb. 1777, g.m. Karen Jensdatter, fol. 721b

 

Johanne Simonsdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 3. nov. 1733, g.m. afg. Michel Pedersen, fol. 162b

 

Kirsten Simonsdatter, Østrup i Saltum, reg. 11. maj 1754, g.m. Jens Skolemester, fol. 409

 

Maren Simonsdatter, Vrensted, d. 19. feb. 1786, g.m. 1. Christen Jørgensen 2. Søren Nielsen Jørgensen, fol. 918

 

Margrethe Simonsdatter, Kraghedegaard i Ørum, reg. 3. marts 1760, g.m. afg. Laurids Jensen, fol. 488

 

Peder Simonsen, Vanggaard i Børglum, reg. 16. juni 1736, g.m. Ane Jensdatter, fol. 175

 

Niels Christensen Slot, Vrensted, reg. 27. dec. 1783, g.m. Maren Ollesdatter, fol. 877b

 

Christen Jensen Smed, Vrensted, sk. 21. maj 1746, g.m. Margrethe Mogensdatter (bl. 653b), fol. 246b

 

Christen Jensen Smed, smed, Vrensted, reg. 29. aug. 1771, g.m. Margrethe Mogensdatter (bl. 246b), fol. 653b

 

Christen Mathiasen Smed i Vrensted, 28. juni 1740, g.m. Inger Nielsdatterhvis lavværge er den sal. mands fader, Matthias Laursen af Callum. Børn: Jens Christensen, Christen Christensen, Kirsten Christensdatter, 14 år. Deres farbroder, Jens Mathiasen fra Gølstrup i Jelstrup sogn, er værge.

 

Peder Smed, smed, Skjøttrup Hede i Børglum, fors. 7. sept. 1776, g.m. Benedikte Pedersdatter, fol. 709b, 712

 

Kirsten Svendsdatter, Vejby, fors. 30. nov. 1775, g.m. afg. Niels Madsen (bl. 594), fol. 703

 

Anders Svendsen, svend på Børglum Kloster mølle, d. 11. juni 1761, fol. 587b

 

Anne Sørensdatter, Lyngby Torp, reg. 31. dec. 1767, g.m. Hans Nielsen, fol. 624

 

Bodil Sørensdatter, Krogsgaard i Thise, reg. 23. marts 1769, g.m. Christen Pedersen, fol. 627

 

Johanne Sørensdatter, Kolborn i Ugilt, afk. ca. 1752, g.m. Jens Pedersen, fol. 361b

 

Karen Pedersdatter, Schaiberg i Ugilt, sk. 30. juni 1741, g.m. Niels Jensen, fol. 197b

 

Karen Sørensdatter, Kraghedegaard i Ørum, reg. 17. sept. 1774, g.m. Niels Christensen, fol. 691b

 

Kirsten Sørensdatter, Vrensted, reg. 1. marts 1777, g.m. Niels Jensen Graver, fol. 724

 

Maren Sørensdatter, Hæsum i Ø.Hornum, d. jan. 1726, g.m. 1. Niels Andersen 2. Laurs Christensen, fol. 78b

 

Maren Sørensdatter, Skjøttrup i Børglum, reg. 21. aug. 1741, g.m. Simon Michelsen, fol. 198

 

Maren Sørensdatter, Bonchen i Saltum, d. 21. dec. 1752, g.m. 1. Søren Nielsen 2. Niels Nielsen, fol. 381

 

Maren Sørensdatter, Saltum, sk. 21. jan. 1754, g.m. Jens Melchiorsen, fol. 396b

 

Maren Sørensdatter, Løth i Vejby, sk. 17. nov. 1780, g.m. Poul Madsen, fol. 804

 

Mette Sørensdatter, Østrup i Saltum, reg. 9. juni 1742, g.m. Niels Christensen. Børnenes lavværge er Christen Jensen i Østrup. Fol. 208, 231

 

Valdborg Sørensdatter, Vrensted, sk. 10. juli 1751, g.m. Christen Christensen, fol. 355b

 

Anders Sørensen, Skjøttrup i Børglum, d. 23. dec. 1751, g.m. Zidsel Lauridsdatter, fol. 362

 

Christen Sørensen, Damsgaard, Fristrup i Børglum, d. 11. apr. 1727, g.m. Mette Marie Christensdatter, fol. 59b

 

Christen Sørensen, Vrensted, reg. 16. okt. 1742, g.m. Maren Christensdatter (bl. 236b), fol. 211b

 

Christen Sørensen, Vrensted, reg. 9. nov. 1744, g.m. Maren Christensdatter (bl. 211b), fol. 236b

 

Erich Sørensen, Vrensted, reg. 16. nov. 1767, g.m. Kirsten Justdatter, hvis lavværge er Christen Laursen Ryttensgaard af Vrensted. Børn: Søren Erichsen, 5 år, Jens Erichsen, 3 år, Just Erichsen, 2 år. Deres værge er farbroderen Christen Sørensen. Fol. 618b

 

Hans Sørensen, kornmåler, Børglum Kloster, sk. 29. feb. 1748, fol. 278

 

Jens Sørensen, Skjøttrup i Børglum, d. 23. jan. 1777, g.m. Sissel Nielsdatter, fol. 731b

 

Knud Sørensen, Vrensted, sk. 24. juli 1754, g.m. Johanne Laursdatter, fol. 440b

 

Lars Sørensen, Vittrup i Børglum, reg. 27. jan. 1763, g.m. 1. Margrethe Andersdatter 2. Anne Christensdatter, fol. 529b

 

Mads Sørensen, Damsgaard, Fristrup i Børglum, d. feb. 1737, g.m. Anne Nielsdatter, fol. 188b

 

Niels Sørensen, Krogsgaard i Tise, d. 6. okt. 1750, g.m. Inger Laursdatter, fol. 334b

 

Niels Sørensen, Løth i Vejby, reg. 26. marts 1777, g.m. Inger Laursdatter, fol. 740

 

Niels Sørensen, Aasendrup i Vrensted, 14. feb. 1779, g.m. Maren Jensdatter, fol. 761

 

Niels Sørensen, Vittrup i Børglum, reg. 30. maj 1780, g.m. Mette Nielsdatter, fol. 781b

 

Niels Sørensen, Holmsøgaard i Haverslev, reg. 5. dec. 1733, g.m. Giertrud Christensdatter, fol. 164b

 

Ole Sørensen, Fristrup i Børglum, sk. 14. juli 1775, g.m. Margrethe Jensdatter, fol. 700b

 

Peder Sørensen, Skjøttrup i Børglum, reg. 27. jan. 1761, g.m. Zidsel Nielsdatter. Afdødes broder, Niels Sørensen i Aasendrup, 42 år, hans søsters, Maren Sørensdatters efterladte børn Søren Simonsen, 21 år, og Johanne Simonsdatter, 23 år. Enkens lavværge er Claus Nielsen af Skjøttrup. F

ol. 493

 

Peder Sørensen, Tise, d. 10. sept. 1763, g.m. Johanne Christensdatter, fol. 543

 

Laurs Thoersen, Bonchen i Saltum, sk. 8. apr. 1754, g.m. Birgitte Sørensdatter, fol. 404b

 

Anne Thomasdatter, Vittrup i Børglum, reg. 26. juni 1729, g.m. Christen Nielsen, fol. 120

 

Anne Thomasdatter, Børglum, reg. 8. juli 1761, g.m. Jørgen Andersen. Børn: Anders, 14 år, tjener Christen Thomsen i byen, Maren, 18 år, hjemme, Johanne, 11 år, tjener Christen Møller i Børglum, Karen, 8 år, Thomas, 3 år. Deres værge er Jens Poulsen af Børglum. Fol. 498b

 

Anne Thomasdatter, Stadshede i Ugilt, reg. 30. jan. 1773, g.m. 1. Jens Christensen (bl. 615) 2. Jens Nielsen, fol. 672

 

Dehle Thomasdatter, Skjøttrup i Børglum, d. 2. juli 1730, g.m. afg. Laurs Christensen (bl. 72b), fol. 132b

 

Dorethe Thomasdatter, Linderup i Tolstrup, sk. 3. maj 1764, g.m. Olle Nielsen, fol. 570

 

Else Thomasdatter, Ingstrup, reg. 22. feb. 1786, g.m. Christen Madsen, fol. 915

 

Giertrud Thomasdatter, Vittrup i Børglum, reg. 30. apr. 1781, g.m. 1. Christen Christensen 2. Anders Michelsen 3. Christen Nielsen, fol. 809

 

Karen Thomasdatter, Gjølstrup i Jelstrup, d. 23. juni 1751, g.m. Jens Nielsen. Børn: Thomas, 30 år, Anne, 25 år, Niels, 20 år, Bodel, 23 år. Fol. 358

 

Maren Thomasdatter, Sundsted i Vrensted, reg. 17. juni 1777, g.m. Olle Andersen, fol. 647

 

Jens Thomasen, Vrensted, d. 12. marts 1783, g.m. Inger Laursdatter, fol. 868

 

Jens Thomasen, Aasendrup i Vrensted, reg. 15. juni 1770, g.m. Maren Christensdatter, fol. 631b

 

Peder Thomasen, Hedegaard i Jetsmark, d. aug 1728, g.m. Maren Christensdatter, fol. 86b

 

Søren Thomasen, Aasendrup i Vrensted, sk. 26. juni 1786, g.m. Maren Sørensdatter, fol. 933b

 

Maren Thøgersdatter, Vejby, reg. 29. aug. 1780 Fader: afg. Thøger Christensen, fol. 789

 

Niels Thøgersen, Vrensted, reg. 19. juli 1777, g.m. Maren Hansdatter, fol. 748b

 

Niels Andersen Vester, Vittrup i Børglum, fors. 30. jan. 1775, g.m. Johanne Thomasdatter. Søskende: Ole Andersen i byen, Terkild Andersen i Vrensted, Christen Andersen i Vittrup, Johanne Andersdatter, gift med Niels Andersen i Vittrup, Else Andersdatter, gift med Peder Laursen i Vittrup, Kirsten Andersdatter, gift med Søren Simonsen i Skøttrup. fol. 696

 

Adolf Pedersen Væver, Vrensted, reg. 3. marts 1740, g.m. 2. Johanne Nielsdatter, fol. 192

 

Anne Ydesdatter, Vrensted, reg. 17. jan. 1775, g.m. Christen Laursen, fol. 693b

 

Christen Ydesen, Vanggaard i Stenum, d. 16. jan. 1786, ugift, fol. 922

 

Knud Christensen Ydesen, Vrensted, d. 12. feb. 1752, g.m. 1. Anne Nielsdatter (bl. 324b) 2. afg. Maren Andersdatter, fol. 365

 

Peder Nielsen Ydesen, Vrensted, d. 30. okt. 1762, g.m. Giertrud Jensdatter, fol. 528

 

Christen Jensen Øster, Bakken i Vrensted, d. 9. jan. 1750, g.m. Maren Viffertsdatter, fol. 326