AASTRUP GODS 1790-1819

G20-3

3.juli 1790 gårdmand Anders Sørensen Stade i Sønder Harritslev, gift med Kirsten Jensdatter. Hendes lavværge Anders Nielsen Krog i Jonstrup. Børn: Anders Andersen, Søren Andersen, Jens Andersen, Anne Andersdatter, Johanne Andersdatter, Kirsten Andersdatter, alle umyndige og under 18 år gamle. Børnenes formynder Niels Sørensen fra Gunderup. 

23.februar 1791 husmand Peder Villadsen i Bagterp, gift med Maren Andersdatter. Børn: Anders Pedersen, 9 år, tjener i Vandsted. Enkens lavværge gårdmand Jens Nielsen i Bagterp, sønnens formynder var farbroderen Ove Villadsen, husmand i Bagterp. 

2.april 1791 pigen Mette Kirstine Olesdatter, født i Stade i Serritslev Sogn, har i 4 år opholdt sig hos Peder Pedersen Smed i Sønder Harritslev. Søskende: Niels Olesen Stade, 27 år, tjenende i København, Johanne Marie Olesdatter, 23 år, og Kirsten Marie Olesdatter, tjenende i Stade, begge ugifte. Deres tilsynsværge var Peder Smed. Afdødes fædrene og mødrene arv indestår hos amtets øvrighed, til hvem afdødes overformynder, forpagteren på Rønnovsholm, har sendt dem. 

1790 Afkald på arv efter Ingeborg Jensdatter af Vennebjerg, givet af Jens Christensen og hans søster Kirsten Christensdatter. 

16.maj 1790 Afkald fra Niels Christensen, Else Christensdatter, Christen Sørensen og Karen Sørensdatter, hel- og halvsøskende til afg. Mette Christensdatter Mølbak. De har uden skifte delt hendes efterladenskaber mellem dem og deres gamle mor. 

26. august 1790 Afkald fra Niels Christensen Moltsen, husmand i Vennebjerg, og Niels Thomsen Landsoldat, tjenende i Gjurup, efter deres afg. søster Kirsten Thomasdatter. 

29.juni 1791 Afkald fra Søren Moltsen af Nørre Harritslev, Jens Moltsen ibidem, Niels Moltsn i Sønder Harritslev, Johanne Moltsdatter, gift med Svend Laursen, tjenende i Hjørring Præstegaard, efter deres far Christen Moltsen, som boede hos sønnen Niels. 

27.november 1791 Afkald til broderen Christen Sørensen i Mølbakken ved Sejlstrup Mølle fra Niels Christensen Moltsen på hustrus vegne, Niels Christensen Mølbak og Christen Laursen Tversted efter moderen Maren Hansdatter, som døde hos sønnen Christen. 

28.maj 1792  Afkald fra gårdmand Søren Ejlertsen i Vennebjerg på Villerup Gods på hans kones, Maren Stephensdatters vegne efter Stephen Christensen Møller, som boede og døde i Sejlstrup Mølle, skifte 1.februar 1790, til stedmoderen Inger Marie Jacobsdatter og hendes nuværende mand Lars Bertelsen Møller. Underskrevet af vitterlighedsvidner Ejler Hansen og Søren Pedersen. 

28.maj 1792 Afkald fra Søren Ejlersen på kones, Maren Stephensdatters vegne efter hendes moder Elisabeth Hansdatter i Aastrup Mølle, skifte 18.marts 1792, til afg. Steffen Christensen Møllers enke Inger Marie Bertelsen og nuværende mand Lars Bertelsen Møller. 

28.august 1792 husmand eller indsidder i Hundelev, Jens Nielsen Bødker, død 26.august. Børn fra 2 ægteskaber: Birthe Jensdatter, over 30 år, gift ved Dronninglund, Maren Jensdatter, 30 år, tjener formodentlig i Aalborg, ugift, Anne Jensdatter, 26 år, tjener i Aalborg, Peder Jensen, 24 år, tjener i Sønder Harritslev, alle af 1.ægteskab, Karen Jensdatter, 8 år, tjener i Lyngby. Vidner var Christen Andersen Baand og Niels Thøgersen fra Sønder Harritslev. Ved auktionen var der følgende købere: Niels Blegmand i Hundelev, Mads Kjærsgaard ibidem, Peder Bødker i Harritslev, Peder Olesen i Hundelev, Bertel Laursen, Søren tjenende Peder Krog i Hundelev, Mads Solholt ibidem, Niels Mølbak, Jens Jørgensen i Hundelev, Laust Christensen i Hundelev, Mads Husen ibidem, Marius Sørensen ibidem, Jens Simonsens søn, Søren Kjærsgaard, Svenning Pedersen i Jelstrup, Peder Syl ibidem, Mads Winter. 

30.oktober 1792 Jens Hansens hustru Anne Pedersdatter i Høngaard, død 24.oktober. Børn: Malene Jensdatter, 8 år, Anne Jensdatter, nyfødt. Gårdmand Niels Mogensen af Bagterp var tilsynsværge. 

5.november 1792 gårdfæster Niels Andersen Baand i Søndergaard, Sønder Harritslev, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Else Nielsdatter, 32 år, Anne Nielsdatter, 27 år, Jens Nielsen, 30 år, i Harritslev, Anders Nielsen, 23 år, Christen Nielsen, 17 år, alle hjemme, undtagen den ældste søn. Enkens lavværge Peder Pedersen Smed ibidem, og født værge var børnenes farbroder Christen Andersen Baand ibidem.  

26.november 1792 Jens Pedersen Mølbak, fæster af et lille jordløst hus i Sønder Harritslev by, gift med Anne Steffensdatter. Børn: Maren Jensdatter, 5 år, Anne Jensdatter, 2 år, Peder Jensen, ½ år, som Peder Gjurup fra Sønder Harritslev var formynder for. Enken døde 28.november.

 

3.december 1792 Niels Christensen, død i Søndergaard, Sønder Harritslev, født i Vidstrup. Afdøde havde netop accorderet fæste på gården, imod at ægte forrige fæster Niels Baands datter Anne. Han var pludselig blevet hæftigt syg og kunne ikke komme hjem til sit opholdssted hos stedfaderen Søren Pedersen i Dahl, Vennebjerg Sogn. Hans brødre gårdmand Jens Christensen, boende i Kjøbsted, og Morten Christensen, gårdmand i Vidstrup, begge af Kjærsgaard Gods, på egne og moders Anne Pedersdatters vegne var til stede.

 

17.januar 1793 husmand Niels Nielsen Vildmoes kone Helle Pedersdatter i Vennebjerg. Børn: gårdmand Niels Lorentsen i Vennebjerg, husmand Peder Lorentsen ibidem, husmand Jens Lorentsen i Hundelev, Maren Lorentsdatter, gift med husmand Jens Nielsen i Snorup, Rakkeby Sogn på Sejlstrup Gods, Kirsten Lorentsdatter, gift med husmand Mads Pedersen Solholt i Hundelev, Zidsel Lorentsdatter, ugift, bortrejst og ingen ved, hvor hun er.

 

4.maj 1793 tjenestekarl Peder Simonsen hos gårdfæster Jens Nielsen Ladefoged i Gjurup, St. Hans Sogn. Arvinger: moderen Kirsten Nielsdatter til huse i Jonstrup, søskende Stephen Simonsen i Sønder Harritslev, Niels Simonsen, død og har efterladt sig sønnen Anders Nielsen, 20 år, Else Simonsdatter, hos moderen, Ellen Simonsdatter, gift med købmand Sr. Peder Pedersen i Hjørring, Maren Simonsdatter, gift med Ole Krog i Skibsby.

 

15.juli 1793 Anders Pedersen Løgtegaard i Vennebjerg, gift med Anne Jensdatter. Enkens lavværge var Niels Pedersen i Holland, Maarup Sogn. Børn: Niels Andersen, 20 år, Else Andersdatter, 12 år, Karen Andersdatter, 7 år. Deres fødte værge var morbroderen Christen Jensen af Vennebjerg Dahl.

 

16.juli 1793 husmand Jens Laursen i Sønder Harritslev, som natten mellem 15. og 16. juni druknede i Aastrup Å. Gift med Johanne Christensdatter, hvis lavværge var Peder Gjurup af byen. Børn: Lars Jensen, 10 år, Peder Jensen, 5 år, og Ellen Jensdatter, 24 år, tjener byfogden i Hjørring. Deres fødte værge var Anders Laursen af Sønder Harritslev.

 

29.juli 1793 Kirsten Budolfsdatter, gårdmand Christen Hansens hustru i Bagterp. Børn: Budolf Christensen, 3 år, Maren Christensdatter, 5 år, hvis morfader Budolf Christensen af Gjurup var til stede.

 

16.november 1793 Jens Clausen, boende hos sin svigersøn Niels Pedersen i Vestergaard, Sønder Harritslev. Børn: Tove Jensen, gift med Niels Pedersen, Malene Jensdatter, gift med husmand Jens Andersen i Vester Vidstrup, Anne Jensdatter, gift med gårdmand Niels Laursen i Taars, af Hvidstedgaards gods, Laurs Jensen, tjener degnen Sr. Helmuth i Hjørring.

 

16.november 1793 betler Niels Thomsen fra Aastrup Gods, død hos Niels Pedersen Smed i Mølgaard. Afdødes arvinger og hustru opholdt sig i Thy.

 

3.december 1793 Jens Laursen Bach i Sønder Harritslev, gift med Anne Laursdatter. Enkens lavværge var Thomas Jensen af Harritslev. Afdødes eneste datter, Anne Marie Jensdatter, var gift med gårdmand Anders Laursen i Knolde, Skallerup Sogn. 

7.december 1793 husmand Christen Thomsen i Bagterp, gift med Sophie Nielsdatter. Børn med afg. Anne Jensdatter: Thomas Christensen, Jens Christensen, Maren Christensdatter. Enkens lavværge var Christen Pedersen i Bagterp, børnenes værge farbroderen Niels Christensen af Gjurup. 

28.marts 1794 gårdmand Jens Hansen i Høngaard, St. Hans Sogn, gift med Dorthe Stephensdatter. Eneste barn med første hustru var Malene Jensdatter, 9 år. Enkens lavværge Christen Eriksen af Sønder Harritslev, barnets værge var farbroderen Ejlert Hansen ibidem.Fæstebrev fra 1787 vedlagt, afdøde var født i Haugaard. 

2.maj 1794 Peder Andersen Baand i Bagterp, gift med Anne Hansdatter. Hendes lavværge var Niels Mølbak af Sønder Harritslev. Børn: Johanne Marie Pedersdatter, 5 år, og Hans Pedersen, 3 år. Deres fødte værge var Christen Andersen Baand af Sønder Harritslev. Fæstebrev fra 1786 vedlagt, afdøde var født i Sønder Harritslev. 

28.maj 1794 Christen Budolfsens afdøde far Budolf Christensen i Gjurup. Afdødes enke, Karen Budolfsdatter, havde som lavværge Jens Christensen i Jonstrup. Børn med for længst afdøde Ellen Christensdatter: Christen Budolfsen, fæster af stærvbogården, Johanne Budolfsdatter, gift med Christen Hansen, tjenende i Jonstrup, afg. Kirsten Budolfsdatter, gift med gårdmand Christen Hansen i Bagterp, hendes børn Budolf Christensen, 3 år, og Maren Christensdatter, 5 år, begge hos faderen. Børn med enken: Christian Budolfsen, 15 år, Karen Budolfsdatter, 18 år, Ellen Budolfsdatter, 13 år, Margrethe Budolfsdatter, 11 år. Johanne Budolfsdatters lavværge i hendes mands forfald var hendes fasters mand, førnævnte Jens Christensen i Jonstrup.  

14.december 1794 Jens Christensen Ladefoged i gården Jonstrup, gift med Else Christensdatter. Enkens lavværge Christen Hansen ibidem. Søskende: A. Niels Christensen, forhen gårdmand i Sønderlev, hans børn gårdmand Jens Nielsen Ladefoged i Gjurup, Karen Nielsdatter, gift med Jacob Moltsen i Hundelev, Jelstrup Sogn  B. en halvbroder Thomas Christensen forhen i Gaardestrup, ingen livsarvinger.  C. helsøsteren Anne Christensdatter, forhen gift med Christen Koebro, hendes børn Peder Christensen i Nørlev, Ole Christensen Koebro i Nørum, begge Skallerup Sogn, Christen Christensen i Skibsby, St. Olufs Sogn, Karen Christensdatter, Christen Møller Smeds enke i Skagen, og Søren Christensen Koebro, som er død og har efterladt sig Christen Sørensen Koebro, 20 år, tjener Sr. Bruun på Villerup, og Søren Sørensen, 22 år, tjener i Præstholm, Skallerup Sogn. D. Kirsten Christensdatter, forhen gift med afg. gårdmand på Åstrup Gods, Peder Nielsen, hendes datter Karen Pedersdatter, gift med Peder Poulsen i Nørre Harritslev, Vennebjerg Sogn.  E. Maren Christensdatter, død ugift i Nørum uden livsarvinger.  

15.december 1794 Søren Pedersen, død på Aastrup, 78 år, gift med Maren Jensdatter, boende i Hjørring. Børn med afg. Maren Gregersdatter: Morten Sørensen i Bagterp og Jens Sørensen, for tiden vægter i Hjørring. Børn med enken: Maren Sørensdatter, 16 år, hos moderen. 

20.april 1795 Peder Pedersen Krog i Hundelev by, Jelstrup Sogn, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Peder Pedersen, 14 år, Anne Pedersdatter, 16 år, hvis fødte værge var husfæster Jens Pedersen i Bagterp by. Enkens lavværge Niels Nielsen af Vejby. 

8.maj 1795 Afkald efter gårdfæster Jens Nielsen i Hundelev by, Jelstrup Sogn, fra sønnen Niels Jensen, til farbroder Christen Nielsen i Hvidegaard, Vennebjerg Sogn, som var formynder. Vitterlighedsvidner var Marquor Sørensen og Christen Jacobsen, begge af Hundelev by. 

13.januar 1795 Afkald fra Morten Sørensen af Bagterp og Jens Sørensen af Hjørring, fuldmyndige arvinger, efter deres fader Søren Pedersen i Vestergaard, Bagterp.  

26.januar 1796 Husmand Morten Sørensen Kjær i Bagterp, St. Hans Sogn, gift med Margrethe Jacobsdatter. Enkens lavværge var Christen Pedersen Vestergaard i Bagterp by. Afdødes fader var Søren Mortensen, beboende et hus i Vennebjerg by. Afdødes broder, Anders Madsen, som havde tjent Niels Løth i Hjørring, var død for 2 år siden. Desuden var der en søster. 

4.februar 1796 Maren Nielsdatter, husmand Jørgen Albrechtsens hustru i Bagterp by. Børn: Thomas Jørgensen, 36 år, 4-5 år tidligere bortrømt. 

11.april 1796 Husmand Peder Jensen Spangmand i Hundelev by, Jelstrup Sogn, gift med Kirsten Villadsdatter. Børn: Jens Pedersen, 36 år, tjener broderen i Sønder Harritslev, Anders Pedersen Krog, 33 år, gårdfæster i Sønder Harritslev, Anne Pedersdatter, enke efter gårdfæster Anders Andersen i Sønder Tornby på Kjærsgaard Gods, Maren Pedersdatter, gift med husfæster Knud Andersen i Sønder Tornby, broder til førnævnte Anders, Johanne Pedersdatter, 21-22 år, hjemme. Vurderingsmænd Mads Olesen og Mads Christensen i Hundelev by, Sejlstrup Gods. 

7.maj 1796 gårdfæster Niels Pedersen, kaldt Thøgersen, i Sønder Harritslev by, gift med Tove Jensdatter. Børn: Peder Nielsen, 13 år, Jens Nielsen, 5 år, Christen Nielsen, 3 år, Jørgen Nielsen, 1 år, Else Nielsdatter, 8 år. Enkens lavværge Niels Pedersen Smed ibidem, værge for børnene deres morbroder Laurs Jensen af Hjørring. Afdødes fæstebrev 17.januar 1787 vedlagt. Han var da over 40 år. 

13.maj 1796 Jørgen Vejrmøllers afg. enke Sidsel Christensdatter i Hundelev. Vidner Marius Sørensen og Jens Simonsen, begge af Hundelev. Eneste arving var sønnen Christen Jørgensen, tjenende i Stagsted, Sejlstrup Sogn, hos gårdmand Christen Christensen.

14.juni 1796 Niels Nielsen, kaldt Wulfsen, forhen husfæster på Sejlstrup Gods i Hundelev by, død hos sin hustru Ellen Sørensdatter, der bebor et lille hus i Hundelev under Aastrup Gods. Børn: Jens Nielsen, 30 år, ved regimentet i Aalborg, Niels Nielsen, 25 år, tjenende Niels Kusk ved Østeraae i Serritslev Sogn, Peder Nielsen, 19 år, tjenende Jens Andersen i Børglum by, Johanne Nielsdatter, 20 år, tjenende Niels Moien i Vennebjerg, Christopher Nielsen, rømt som 13-årig, ingen vidste hvorhen. Alle børn var fra første ægteskab. Vurderingsmænd var Hans Jensen og Mads Pedersen, begge af Hundelev. Enkens lavværge Hans Thomsen. 

17.juli 1796 Afg. Bodel Christensens enke Karen Bodelsdatter hos stifsønnen Christen Bodelsen, gårdmand i Gjurup. Børn: Kristian Bodelsen, hos sin halvbroder i Gjurup, Karen Bodelsdatter, 22 år, Margrethe Bodelsdatter, 14 år, begge hos halvbroderen, Ellen Bodelsdatter, 16 år, tjenende gårdmand Jens Ladefoged i Gjurup. Deres farbroder Christen Christensen Gjurup i Sønder Harritslev var værge. Sønnens kurator var Christen Bodelsen fra Staderup, men i hans sted mødte hans broder Jens Bodelsen fra Kraghede i Brønderslev Sogn.  

19.september 1796 Den gamle affældige Ane Thomasdatter, enke efter Niels Gjurup i Sønder Harritslev, død hos sønnen Peder Nielsen Gjurup ibidem. Børn: benævnte Peder Nielsen Gjurup, Thomas Nielsen Gjurup, begge gårdmænd i Sønder Harritslev, Maren Nielsdatter, gift med Laurs Hansen af Bagterp. 

19.november 1796 tjenestekarl Jens Thomsen, født i Snevre, Bjergby Sogn på Nørre Elkjær Gods, død hos Matthias Svendsen i Høngaard, St. Hans Sogn. Afdødes farbroder Søren Laursens søn Mikkel Sørensen i Snevre under Nørre Elkjær Gods angav arvingerne således: På moderens, Mette Andersdatters side A. en moster afg. Anne Axelsdatters søn Christen Sørensen i Skovsgaard, Asdal Sogn B. afdødes morbroder afg. Anders Axelsens børn gårdmand Axel Andersen i Højrup, gårdmand Ole Andersen i Højrup, Karen Andersdatter, enke efter Christen Krag i Højrup, Maren Andersdatter, gift med Ole Smed i Horne. 

23.november 1796 husmand Morten Sørensen af Bagterp, gift med Maren Andersdatter. Børn: Søren Mortensen og Anders Mortensen, begge myndige. Enkens lavværge Jens Ejlertsen af Bagterp. 

8.marts 1797 gårdmand Anders Pedersens hustru Karen Christensdatter i Krogen, Sønder Harritslev by. Afdødes 2-årige datter Kirsten Andersdatter var eneste arving. 

21.februar 1798 Møller Laurs Bertelsen i Aastrup Mølle, gift med Inger Marie Jacobsdatter, hvis søn af første ægteskab, Christen Møller af Hjørring var til stede. Børn: Stephen Laursen, 6 år. Enkens lavværge var Jens Sørensen af Bidstrup, sønnens værge var farbroder Poul Bertelsen fra Aalstrup i Jerslev Sogn. Møllebygger Peder Olesen af Hundelev og Iver Nielsen af Hjørring takserede møllen. 

17.april 1798 Christen Pedersen Raabergs kone Karen Marie Laursdatter i Bagterp, St. Hans Sogn. Afdødes fader Laurs Pedersen Dam på Bagterp Hede var eneste arving. Hans søn Jacob Laursen Dam var til stede.Vitterlighedsmænd var Søren Dam og Jens Ejlertsen, begge af Bagterp. En kiste var hos Christen Dam i Bagterp. Noget tøj i boet tilhørte skrædderpige Ane Marie Mortensdatter af Svennum i Jerslev Sogn. Også Jacob Dam af Bagterp og Anders Dam af Aastrup Brohus havde tilgodehavender i boet. 

21.november 1798 gårdmand Poul Nielsen Vestergaard i Bagterp, gift med Anne Marie Laursdatter. Børn: Jens Poulsen, 9 år, Maren Poulsdatter, 14 år, Bodil Poulsdatter, 5 år. Enkens lavværge var hendes broder Anders Laursen Duun, børnenes værge deres farbroder Mads Nielsen af Gaardestrup. 

17.december 1798 Anders Laursen Duuns hustru Maren Madsdatter af Bagterp. Børn: Hans Hansen fra første ægteskab, 22 år, og Jens Andersen, 15 år. Deres formynder var morbroderen Jens Madsen af Bagterp. 

23.marts 1799 Poul Christensens kone Maren Christensdatter i Nørre Harritslev. Børn: Jens Poulsen, 36 år, Niels Poulsen, 26 år, Anders Poulsen, 22 år.  

14.januar 1800 husmand Thomas Hansen Nørum af Sønder Harritslev, gift med Maren Christensdatter. Afdødes søskende: A. halvbroderen Niels Nørum i Gjurup, St. Hans Sogn B. halvbroderen Christen Christensen i Nørum, Skallerup Sogn  C. halvsøsteren Mette Christensdatter, gift og bosat i Attrup, Han Herred  D. helbroderen Christen Thomsen, død i Bagterp, hans børn Thomas Christensen i Bagterp, Jens Christensen, tjenende i Hjørring, Maren Christensdatter, tjenende i Aalborg. E. helsøsteren Hedvig Thomasdatter, forhen gift med Smed Hans i Sønderlev, hendes børn Mette Hansdatter, Birthe Hansdatter, Ellen Hansdatter og Maren Hansdatter, gift i Sønderlev. Enkens lavværge Jens Christensen Smed. 

20.februar 1801 gårdfæster Christen Nielsen i Hvidevold, Vennebjerg Sogn, gift med Maren Andreasdatter. Afdødes søskende: A. Peder Nielsen i Jelstrup Sogn og by  B. Niels Nielsen, død, hans søn Niels Nielsen, tjenende i Lophauge, Vennebjerg Sogn  C. Jens Nielsen, død, hans søn Niels Jensen, vanvittig, hos moderen i Hundelev by, på hvis vegne mødte Niels Jespersen i Mojen, Vennebjerg Sogn  D. Kirsten Nielsdatter, død, hendes datter Else, gift med Christen Andersen i Øster Brønderslev, Burholt Gods. Enkens lavværge var Stephen Pedersen af Vennebjerg. 

8.juli 1801 gårdfæster Christen Olesens hustru Ane Hansdatter i Bagterp by, St. Hans Sogn. Børn: Maren Christensdatter, 5 år, Peder Christensen, 2 3/4 år, Ole Christensen, 6 dage, alle fællesbørn, desuden Johanne Marie Pedersdatter, 13 år, og Hans Pedersen, 10 år. De 2 sidste børns morfader Niels Christensen Mølbak af Sønder Harritslev, og farbroder Christen Baand ibidem, var værger. 

29.september 1801 gårdfæster Niels Christensen Vestergaards hustru Dorthe Stephensdatter i Høngaard. Børn: Jens Nielsen, 6 år, Kirsten Marie Nielsdatter, 5 år. Børnenes ansatte værge Christen Eriksen fra Sønder Harritslev. 

22.marts 1802 Jørgen Jørgensen Muus's kone Else Nielsdatter i Sønder Harritslev. Børn: Elisabeth Jørgensdatter, 15 år, Ane Jørgensdatter, 10 år, Niels Jørgensen, 5 år. 

29.marts 1802 Jesper Nielsens hustru Else Pedersdatter i Bagterp by, St. Hans Sogn. Børn: Kirsten Jespersdatter, 33 år, gift med gårdmand Laurs Jensen i Hæstrup, Malene Jespersdatter, 29 år, ugift. 

5.april 1802 Stephen Simonsen i Sønder Harritslev, gift med Margrethe Christensdatter. Børn: Simon Stephensen, 7 år, Christen Stephensen, 3½ år. Enkens lavværge Peder Pedersen Smed af byen, børnenes værge deres morfader Christen Jacobsen i Hundelev, men i hans sted meldte sig købmand hr. Peder Søbye fra Hjørring. Skifte efter barnet Simon Steffensen 29.december 1804. 

31.maj 1802 Jens Nielsen Vestergaard i Nørre Harritslev, gift med Else Andersdatter. Enkens stifdatter Anne Jensdatter, gift med Niels Sørensen Bæk i Harritslev, var eneste barn. Enkens lavværge Ove Svendsen af Nørre Harritslev. 

20.oktober 1802 husfæster Peder Pedersen Smeds hustru Karen Nielsdatter i Sønder Harritslev. Enkemandens myndige stifbørn: Thomas Pedersen Smed fra Hjørring, Anders Pedersen Smed fra Vennebjerg, Niels Pedersen Smed fra Sønder Harritslev, Margrethe Pedersdatter, gift med Jens Poulsen i Øster Vanggaard, som alle gav afkald på arv efter moderen. 

21.januar 1803 røgter Niels Thorsen på Aastrup, gift med fruentimmeret Anne Jensdatter, som for 20 år siden var bortrømt. Afdødes søskende: halvbroder Laust Jensen, gårdmand i Gaarestrup, halvsøster Johanne Jensdatter i Vidstrup. Auktion over efterladenskaber. 

18.marts 1803 den gamle kone Johanne Mikkelsdatter på Aastrup, gift med Jens Oddingen, for 16 år siden bortrømt. Enearving var en slegfredssøn Axel Jensen, 24 år, hvis madfader Jesper Sørensen fra Sønder Harritslev mødte. Auktion over efterladenskaber. 

18.marts 1803 den bortrømte tjenestekarl Jens Sørensen, født i Smidstrup, ca. 35 år, tjener hos gårdmand Christen Mølbak i Hundelev by, Jelstrup Sogn, bortrømt først i marts 1802. Auktion over hans efterladenskaber. Bertel Laursen i Hundelev var en af køberne. 

2.september 1803 gårdfæster Niels Nielsen i Vestergaard, Sønder Harritslev, gift med Tove Jensdatter. Børn: Maren Nielsdatter, 6 år, hvis farbroder Christen Nielsen Kjærsgaard fra Rakkeby var værge. Enkens lavværge sognefoged Rasmus Laursen i byen. 

2.november 1803 gårdfæster Jens Ladefogeds hustru Ane Mogensdatter i Gjurup. Afdødes arvinger: A. morbroder Peder Christensen af Høngaard, hans børn  1. Husmand Steffen Pedersen på Laage i Vennebjerg Sogn  2. Ellen Pedersdatter, hendes børn a) Maren Laursdatter, gift med gårdmand Peder Skippershøj i Skibsby  3. Maren Pedersdatter, gift med gårdmand Niels Mogensen i Bagterp  4. Else Pedersdatter gift med Jesper Blegmand i Bagterp, hendes børn c1) Kirsten Jespersdatter, gift med Laust Jensen Vad i Hæstrup  c2) Malene Jespersdatter, ugift, 30 år, tjener hr. kancelliråd, byfoged Brandt i Hjørring  5. Johanne Pedersdatter, gift med gårdmand Niels Steffensen i Søndergaard, Uggerby  6. Ane Pedersdatter, forhen gift med gårdmand Jens Hansen i Høngaard, hendes datter  e1) Malene Jensdatter, tjener i Jonstrup. Hendes værge farbroder Christen Hansen af Jonstrup. 7. Mette Pedersdatter, gift med gårdmand Søren Andersen i Gjurup, hendes børn  a) Anders Sørensen, 19 år  b) Maren Sørensdatter, begge hos gårdmand Ole Jensen i Nørum. Deres farbror Niels Mørk af Jonstrup mødte.

B. morbroder gårdmand Budolf Christensen i Gjurup, hans børn 1. Christen Budolfsen i Gjurup  2. Christian Budolfsen, tjenende i Store Lundergaard  3. Kirsten Budolfsdatter, forhen gift med gårdmand Christen Hansen i Bagterp, hendes børn a) Budolfl Christensen, 19 år  b) Maren Christensdatter, 14 år  4. Johanne Budolfsdatter, gift med gårdmand Christen Hansen i Jonstrup  5. Karen Budolfsdatter, 30 år, hos broderen i Gjurup  6. Ellen Budolfsdatter, gift med Peder Thomsen, tjenende i Høngaard  7. Margrethe Budolfsdatter, tjenende i Store Lundergaard

C. morbroder gårdmand Christen Christensen i Sønder Harritslev, hans børn 1. Kirsten Christensdatter, gift med gårdmand Laurs Ottesen i Sønder Harritslev  2. Maren Christensdatter, gift med husmand Christen Poulsen ibidem 

D. moster Margrethe Christensdatter, gift med gårdmand Niels Jensen i Sønderlev, hendes børn 1. Jens Nielsen Boier, tjener i Hæstrup Mølle  2. Maren Nielsdatter, forhen gift med gårdmændene Søren Nielsen, Jens Sørensen Bæk, siden med husmand Peder Kragdal, alle Sønderlev. Hendes børn a) Karen Jensdatter, gift med husmand Niels Jensen på Laage  b) en afdød datter, gift med Anders Andersen på Krustrup Hede, hendes søn b1) Jens Andersen, opholder sig hos moderens farbroder Niels Bæk i Nørre Harritslev  c) Karen Sørensdatter, gift med husmand Jens Hansen i Sønderlev  d) Niels Pedersen, tjener i Øster Vidstrup  e) Jens Pedersen, tjener i Hunderup.  3. Johanne Nielsdatter, gift med gårdmand Laust Jensen i Vellingshøj  4. Mette Nielsdatter, gift med Anders Laursen af Ryttergaarden i Sønderlev, hendes børn a) Laust Andersen, 23 år  b) Christen Andersen, 20 år  c) Niels Andersen, 19 år  d) Jens Andersen, 16 år e) Margrethe Andersdatter, 15 år  f) Anne Andersdatter, 24 år, gift med husmand Christen Christensen i Nørre Tornby.   

5.november 1803 gårdfæster Peder Christensen Løths hustru Maren Nielsdatter i Tornby. Afdødes børn: en slegfredssøn Stefan Christensen, 15 år, og fællesbørn Hans Pedersen, 9 år, Niels Pedersen, 7 år, Christen Pedersen, 5 år, Maren Kirstine Pedersdatter, 11 måneder. 

16.marts 1804 gårdfæster Søren Laursen i Øster Hedegaard, Vennebjerg Sogn, gift med Anne Jensdatter. Enkens lavværge Stefan Jensen af Haugaard. Eneste arving en datter, gift med Jens Pedersen, for tiden i Øster Hedegaard. Offentlig auktion over boet. Svigersønnen Jens Pedersens broder var Christen Pedersen i Fjelsted.

 

22.maj 1804 gårdfæster Niels Mogensen i Bagterp, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Mogens Nielsen, 31 år, Ellen Nielsdatter, 29 år, Katrine Nielsdatter, 27 år. Enkens lavværge Jesper Nielsen af Bagterp, ansat værge for børnene husmand Christen Dam ibidem. 

16.november 1804 gårdfæster Jens Ejlersens hustru Maren Olesdatter i Bagterp. Børn: Ole Jensen, 24 år, Gertrud Jensdatter, 21 år, hvis værge var moderens søskendebarn, nærmeste frænde, gårdmand Peder Thomsen af Bagterp. 

29.december 1804 barnet Simon Steffensen i Sønder Harritslev, søn af afd. Steffen Simonsen. Afdødes broder Christen Steffensens værge hr. Peder Søbye, købmand i Hjørring, mødte sammen med gårdmand Anders Nielsen, gift med børnenes moder. Værgen hr. Peder Søbye var gift med afd. Steffen Simonsens søster. 

15.februar 1805 husmand Christen Pedersens hustru i Bagterp, Mette Nielsdatter. Børn: 1. Karen Christensdatter, gift med gårdmand Niels Grøntved i Gjurup 2. Peder Christensen, gårdmand i Haugaard, Vennebjerg Sogn 3. Maren Christensdatter, Peder Jørgensen Feldbereders enke i Hjørring. 4. Gertrud Marie Christensdatter, forhen gift med feldbereder Niels Gustav Hansen i Nibe, hendes børn Christiane Nielsdatter, 7 år, Hans Christian Nielsen, 5 år. 

25.maj 1805 gårdfæster Christen Hansens hustru Johanne Budolfsdatter i Jonstrup. Børn: Ellen Christensdatter, 9 år, Jens Christensen, 7 år, Budolf Christensen, 2 år, hvis morbroder, sognefoged og gårdmand Christen Budolfsen i Gjurup, mødte. 

29.juni 1805 husmand Jens Madsens hustru Ane Christensdatter i Bagterp, indtil nu i uskiftet bo, men agter at gifte sig igen. Børn: Karen Jensdatter, gift med Christen Nielsen, tjenende i Haugaard, Sidsel Jensdatter, gift med Peder Jacobsen, tjenende på Fuglsig, Anne Jensdatter, 18 år, tjener på Bøgsted. Sidstnævntes søskendebarn gårdmand Christen Mølbak af Hundelev var nærmeste værge. 

7.maj 1806 Ane Kirstine Hansdatter, gårdfæster Niels Andersen Krogs hustru i Øster Hedegaard. Afdødes børn: slegfredssøn Anders Christian Christensen, 8 år, Ane Johanne Nielsdatter, 3 år, Margrethe Nielsdatter, 1 år, begge med enkemanden. Morbroderen Peder Hansen, som opholder sig på stedet, var værge. 

17.april 1807 gårdfæster Jens Nielsen Ladefoged i Gjurup, gift med Karen Budolfsdatter. Børn: Niels Jensen, 2½ år, Ane Jensdatter, Karen Jensdatter, ½ år. Enkens broder Christen Budolfsen af Gjurup var lavværge, og afdødes svoger husmand Jacob Christensen af Hundelev var værge. 

20.april 1806 husmand Peder Jensen Bødkers hustru Inger Jensdatter i Hundelev. Vurderingsmænd var sognefoged Søren Andersen af Jelstrup og Ib Pedersen af Hundelev. Enkemanden agter at gifte sig igen. Fællesbørn: Karen Pedersdatter, 13 år, Jens Pedersen, 6 år, hvis værge var afdødes søskendebarn gårdmand Niels Jensen af Hundelev. 

18.december 1807 enken Inger Marie Jacobsdatter i Aastrup Mølle. Børn: gårdmand Christen Steffensen i Skibsby, Jacob Steffensen, 19 år, Steffen Laursen, 15 år, Elisabeth Steffensdatter, gift med Ole Gregersen i Langholt, Skæve Sogn, Maren Steffensdatter, gift med Søren Jacobsen i Vandsted, Tove Steffensdatter, 21 år, hjemme og ugift. Deres morbroder gårdmand Frands Jacobsen i Vanggaard var mødt, men født værge var morbroder gårdmand Niels Jacobsen fra Tornby. Desuden som formynder Poul Bertelsen fra Aalstrup, Jerslev Sogn. Vedlagt kopi af fæstebrev til ungkarl Laurs Bertelsen af Aalstrup, 32 år, landsoldat, som fæster møllen 11.maj 1790 efter afg. Steffen Christensen og ægter enken. 

14.juli 1808 husfæster Peder Andersens hustru Maren Christensdatter i Sønder Harritslev. Afdødes søskende:

1.      husmand Christen Christensen Møller i Børglum

2.      Anders Christensen, død, hans børn a)gårdmand Christen Andersen i Børglum, 40 år b)Jens Andersen på Sejlstrup Mark c)Peder Andersen, 30 år, i København d)Laust Andersen, 29 år, i Børglum by e)Maren Andersdatter, gift med Knud Moien på Smidstrup Mark f)Ane Andersdatter, gift med Ole Aistrup i Aistrup by 

3.      Jens Christensen, død, hans børn a)Anders Jensen i Vrangdrup, Vester Brønderslev Sogn b)Margrethe Jensdatter, 42 år, ugift, hjemme hos moderen i Løth, Børglum Sogn c)Maren Jensdatter, 30 år, tjener på Børglum Kloster d)Kirsten Jensdatter, 24 år, ugift hjemme hos moderen.  

19.december 1808 husfæster Jens Jacobsens hustru Anne Nielsdatter i Hundelev. Vurderingsmænd sognefoged Søren Andersen af Jelstrup og gårdmand Niels Jensen af Hundelev. Afdødes søskende: 1. Poul Nielsen af Bagterp, død, hans børn a)Jens Poulsen, 20 år, hjemme hos stiffaderen Niels Christensen Vestergaard i Bagterp. Denne søn var død ved næste samling. b)Maren Poulsdatter, hjemme c)Bodil Poulsdatter, hjemme  2. Gårdmand Mads Nielsen i Gaarestrup  3. Gårdmand Ole Nielsen i Sortheden, Vennebjerg Sogn  4. Gårdmand Jens Nielsen i Siørup, Taars Sogn  5. Jørgen Nielsen i Janum Mølle, Øster Han Herred  6. Peder Nielsen, tjenende hos smeden i Vennebjerg  7. Mette Nielsdatter, gift med gårdmand Søren Jensen i Lille Boller, Vennebjerg Sogn. Gårdmand Jens Simonsen i Hundelev var tilsynsværge for de fraværende. 

3.februar 1809 gårdfæster Peder Poulsen i Nørre Harritslev by, gift med Karen Pedersdatter. Fællesbørn: Poul Pedersen, 22 år, Niels Pedersen, 17 år, Jens Pedersen, 14 år, Peder Pedersen, 11 år, Christen Pedersen, 8 år, Kirsten Pedersdatter, 24 år, Ane Pedersdatter, 20 år, Maren Pedersdatter, 12 år. Deres fødte værge var farbroder husmand Christen Poulsen af Sønder Harritslev. Enkens lavværge gårdmand Peder Christensen Storgaard af Skallerup Sogn. 

2.marts 1809 gårdfæster Laurs Hansen Krogs hustru Maren Nielsdatter i Bagterp. Børn: Niels Laursen, 17 år, Johanne Marie Laursdatter, 20 år, for hvem morbroderen gårdmand Peder Nielsen Gjurup af Sønder Harritslev var født værge. 

6.juni 1809 afg. husmand Christen Laursen Dam i Bagterp, gift med Mette Johanne Nielsdatter. Fællesbørn: Maren Christensdatter, 15 år, og Peder Christensen, 18 år. Enkens lavværge gårdmand Jens Ejlersen af Bagterp, børnenes værge farbroderen tømmermand Andreas Laursen fra Sejlstrup Mark. 

28.august 1809 gårdfæster Thomas Nielsen i Sønder Harritslev, gift med Ellen Laursdatter. Fællesbørn: Jens Thomsen, 14 år, Niels Thomsen, 12 år, Ane Marie Thomasdatter, 6 år. Formynder var farbroder sognefoged og gårdmand Peder Nielsen Bødker af Rubjerg, og enkens lavværge hendes broder Laurs Laursen af Sønder Harritslev. 

30.oktober 1809 gårdfæster Niels Poulsen i Nørre Harritslev, gift med Maren Jensdatter. Børn: Poul Nielsen, 6 år, Jens Nielsen, 3 år, Christen Nielsen, 1 år. Enkens lavværge var hendes fader gårdmand Jens Laursen af Nørre Harritslev, formynder var børnenes farbroder gårdmand Jens Poulsen af Sønder Harritslev.   

30.januar 1810 gårdfæster Peder Nielsen Gjurup i Sønder Harritslev, gift med Dorthe Sørensdatter. Fællesbørn: Niels Pedersen, 13 år, Karen Pedersdatter, 15 år, hvis farbroder gårdmand Thomas Nielsen Gjurup i Sønder Harritslev var født værge. Enkens lavværge Andreas Laursen Dam fra Sejlstrup Mark. 

14.april 1810 gårdfæster Peder Christensens hustru Marie Katrine Laursdatter i Haugaard. Afdøde var født i Svendborg på Fyn. 

2.juli 1810 gårdfæster Søren Pedersens hustru Johanne Pedersdatter i Dahl, Vennebjerg Sogn. Fællesbørn: Anne Sørensdatter, gift med Laurs Christensen Storgaard i Sønderlev, Kirsten Sørensdatter, gift med Christen Jensen i Nørlev, Maren Sørensdatter, gift med Jens Jensen i Hundelev, Else Sørensdatter, 32 år, ugift og hjemme, Johanne Sørensdatter, 29 år, tjener Jens Jensen i Hundelev, Anne Marie Sørensdatter, 27 år, hjemme og ugift, senere gift med Peder Nielsen på stedet, Dorthe Sørensdatter, 25 år, tjener Peder Smed i Nørre Harritslev, Katrine Sørensdatter, 23 år, tjener Christen Jensen i Nørlev. Deres værge var morbroder Mikkel Pedersen fra Lyngby. 

30.august 1810 husmand Christoffer Jensens hustru Maren Christensdatter i Sønder Harritslev. Afdødes børn fra forrige ægteskab: gårdmand Niels Pedersen i Sønder Harritslev, Johanne Pedersdatter, 32 år, ugift og hjemme. 

1.november 1810 gårdfæster Steffen Jensen i Haugaard, gift med Maren Jensdatter. Fællesbørn: Jens Steffensen, 28 år, Niels Steffensen, 20 år, Christian Steffensen, 12 år. Som formynder blev ansat gårdmand Niels Jensen fra Størup, da ingen slægtninge var pligtige at være født værge. Lavværge gårdmand Peder Pedersen Smed af Nørre Harritslev.  

23.februar 1811 husfæster Christen Laursen Tversteds hustru Else Christensdatter i Bagterp. Arvinger: en broder Christen Sørensen i Mølbakken, Harritslev Sogn, en søstersøn Christen Nielsen hos sin fader gårdmand Niels Moltsen i Sønder Harritslev, en broderdatter Kirsten Nielsdatter, gift med gårdmand Christen Steffensen ibidem. 

17.april 1811 gårdfæster Peder Jørgensens hustru Ane Jensdatter i Løgtegaard. Afdødes børn af forrige ægteskab: Niels Andersen, stykkusk i København, Else Andersdatter, 30 år, Karen Andersdatter, 25 år, hvis formynder var morbroder gårdmand Christen Jensen fra Dahl i Vennebjerg Sogn. Mikkel Mortensen af Holland i Maarup Sogn var gift med afdødes søster. 

2.oktober 1811 husmand Jens Jacobsen i Hundelev, gift med Karen Sørensdatter, som var bortrømt. Eneste arving var broderdatteren Else Marie Pedersdatter, som havde plejet afdøde efter konens bortgang. Da hun ingen slægtninge havde som værge, blev ansat gårdmand Niels Nielsen Krogager ved Hundelev by. Senere blev hun gift med Christen Andersen. Konens tilsynsværge gårdmand Christen Jacobsen af Hundelev. Vurderingsmænd gårdmand Jens Jensen og husmand Søren Jensen, begge af Hundelev. Den bortrømte var til stede ved en senere samling med lavværge husmand Laurs Pedersen Sundby i Bagterp. 

1.februar 1812 husmand Anders Pedersen Blegmand i Hundelev by, gift med Karen Jensdatter. Enken og umyndige børn i uskiftet bo. Skifte 21.juni 1815. Børn: Jens Andersen, 13 år, Niels Andersen, 6 år, for hvem gårdmand Niels Jensen Gaarden af Hundelev blev ansat som værge. Enkens lavværge gårdmand Jens Christensen ibidem. Ib Pedersen og Thomas Andersen af Hundelev var vidner. 

5.februar 1812 husmand Christen Laursen i Sønder Harritslev by. Enken og umyndige børn i uskiftet bo. Den ene af døtrene er gift. 

28.marts 1812 husmand Jesper Nielsen i Bagterp. Myndige arvinger deler selv. 

15.juni 1812 husfæster Søren Kjærsgaards hustru Sofie Ottesdatter i Sønder Harritslev. Enkemanden og 2 umyndige børn i uskiftet bo. 

7.juli 1812 husfæster Niels Jensens hustru Catrine Hansdatter i Bagterp. Afdødes børn af første ægteskab: Ane Marie Hendriksdatter, hjemme, Bodil Hendriksdatter, tjenende hr. købmand Aagaard i Hjørring. Værge for den første var morbroder gårdmand Christen Jensen af Høgsted, og for den anden købmand Aagaard. Fællesbørn: Maren Nielsdatter, gift med Søren Nielsen i Gjurup. 

8.august 1812 Johanne Olufsdatter, gårdmand Niels Christensen Nørums hustru i Gjurup by. Myndige arvinger deler selv. 

28.august 1812 husmand Jens Laursen Spangmand i Hundelev. Myndige arvinger deler selv. 

4.februar 1813 husmand Niels Nielsen Blegmand i Hundelev. Eneste arving Thøger Nielsen, som med enken begærer uskiftet bo. 

4.januar 1814 gårdfæster Niels Pedersen Moltsens hustru Dorthe Sørensdatter i Sønder Harritslev. Børn: Niels Pedersen, 17 år, Karen Pedersdatter, 20 år, begge hos stiffaderen. Deres moders søskendebarn gårdmand Andreas Laursen fra Sejlstrup Mark var værge. 

15.februar 1814 gårdfæster Niels Nørums hustru Maren Sørensdatter i Gjurup. Arvinger: Anders Sørensen i Kjul, Asdal Sogn, Maren Sørensdatter, gift med gårdmand Ole Jensen i Nørum, Skallerup Sogn, Kirsten Sørensdatter, gift med gårdmand Christoffer Nielsen i Jonstrup, St. Hans Sogn, Karen Sørensdatter, gift med Niels Christensen Thirup i Gjurup, som alle giver enkemanden afkald. 

24.februar 1815 husmand Søren Nielsen Kjærs hustru Margrethe Jacobsdatter i Bagterp. Børn: Morten Sørensen, 16 år, for hvem blev ansat gårdmand Peder Sørensen Dam af Bagterp, da ingen født værge fandtes. 

13.februar 1816 husmand Søren Mortensens hustru Maren Mikkelsdatter i Bagterp. Arvinger: Kirsten Marie Sørensdatter, 10 år, Morten Sørensen, 7 år, hvis morbroder boelsmand Niels Mikkelsen af Vangen i St. Olaj Sogn var formynder. 

26.april 1815 husfæster Laurs Pedersen Dam af Bagterp Hedehus. Børn: gårdmand Andreas Laursen på Sejlstrup Mark, gårdmand Jacob Laursen i Skibsby, afg.husmand Christen Laursen hans børn i Bagterp Peder Christensen, 21 år, soldat ved 3die Jyske Regiment, og Maren Christensdatter 19 år, for hvem stiffaderen husmand Poul Hansen i Bagterp var værge. 

5.maj 1816 husmand Christen Laursen i Bagterp by, gift med Sofie Nielsdatter. Afdødes søskende: 1. Helbroderen Søren Laursen, tjenende i Saltum Sogn  2. Laurs Laursen i København  3. Halvsøsteren Johanne Marie Laursdatter, gift med husmand Christen Jensen Gade i Nørum, senere Sønderlev. Enkens lavværge gårdmand Christen Vestergaard af Bagterp. 

14.juni 1815 husfæster Niels Christensen Bødkers hustru Karen Thomasdatter på Laage i Vennebjerg Sogn. Deres eneste datter Anne Nielsdatter, 29 år, havde ingen født værge, men gårdmand Friderich Christensen af Nørre Harritslev blev værge. 

10.juli 1815 husfæster Anders Spendsen i Vennebjerg by, gift med Karen Laursdatter. Afdødes søskende: 1. afg. Niels Spendsen, forhen i Randers, gift med Ellen Pedersdatter, Jens Pedersen Lophauges søster, deres børn a)Peder Nielsen i København  b)Espen Nielsen, skomager i Frederiksstadt i Holsten  c)Christian Nielsen, tjenende i Randers Ladegaard  d)Karen Nielsdatter  e)Else Nielsdatter, begge gift på Randersegnen  2. Afg. Jens Spendsen, forhen i Vennebjerg, hans børn a)Svend Jensen, tjenende på Ellinggaard ved Fladstrand  b)Niels Jensen, tjenende Christen Madsen i Nørlev, Skallerup Sogn  c)Maren Jensdatter, tjenende i Skallerup Præstegaard  d)Else Jensdatter, tjenende Peder Kajholm i Lønstrup, Maarup Sogn  3. Karen Spendsdatter, gift i Christrup ved Randers. Enkens lavværge Jørgen Christensen Kjærsgaard i Vennebjerg.  

14.oktober 1815 husfæster Poul Nielsen Snedker af Haurholm i Maarup Sogn, gift med Maren Jespersdatter. Børn: Laurs Poulsen i Lønstrup, 35 år, Niels Poulsen på stærvbostedet, 28 år, Anne Kirstine Poulsdatter ibidem, 39 år, enke efter Ole Andreasen i Christiansand, Peder Poulsen, 32 år, tjener i Aalborg. For datteren ansattes husmand Niels Christian Christensen fra Vanghuset som værge. Enkens lavværge sognefoged Anders Madsen fra Lønstrup. 

23.december 1815 husfæster Christen Eriksens hustru Else Hansdatter af Lønstrup. Børn: Peder Christensen, 23 år, Erik Christensen, 15 år, med ansat værge sognefoged og gårdmand Anders Madsen af Lønstrup. 

10.januar 1816 husfæster Peder Nielsen Mølbaks hustru Karen Christensdatter af Sønder Harritslev. Søskende: afg. Thomas Christensen, forhen i Hjørring, gift med Helle Andersdatter, deres børn a)Jens Christian Thomsen, 23 år, skomagersvend i Hjørring, og Anders Thomsen, 19 år, i snedkerlære i Aalborg. Deres værge var husmand Niels Jensen Sort, borger i Hjørring. 

16.januar 1816 selvejer Niels Christensen Vestergaards hustru Anne Marie Laursdatter i Bagterp. Afdødes børn fra første ægteskab: Maren Pedersdatter, gift med gårdmand Kjeld Nielsen i Sulsted Sogn, Mette Pedersdatter, gift med udflyttergårdmand Mogens Nielsen ved Bagterp by, Johanne Pedersdatter, gift med Thomas Sørensen i Grelshede i Vrejlev Sogn, Anne Katrine Pedersdatter, 34 år, tjener på Sønder Elkjær, hvis morbroder gårdmand Anders Laursen Duun af Bagterp mødte. Af andet ægteskab: Maren Poulsdatter, gift med gårdmand Lars Krog i Bagterp, Bodil Poulsdatter, 22 år, ugift, hvis farbroder gårdmand Mads Nielsen af Gaarestrup i St. Olai Sogn mødte. 

26.januar 1816 husmand Jørgen Jørgensen Muus' hustru Inger Andersdatter i Sønder Harritslev. Afkald fra søskende: husmand Jens Andersen i Vejby, Anne Andersdatter, gift med gårdmand Peder Kræmmer ibidem. 

31.december 1816 selvejergårdmand Christen Hansen i Bagterp, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn: fra første ægteskab Maren Christensdatter, 27 år, med enken Laust Christensen, 13 år. Enkens lavværge gårdmand Andreas Laursen fra Sejlstrup Mark, datterens formynder hendes morbroder gårdmand Christen Budolfsen fra Vennebjerg Annexgaard, sønnens formynder afdødes svoger gårdmand Niels Nielsen i Bagterp. Jens Nielsen Baand i Hundelev havde penge til gode. 

9.januar 1817 husfæster Jens Christensen Smeds hustru Maren Mikkelsdatter i Sønder Harritslev. Arvinger: sønnen Niels Jensen Smed sammesteds samt 3 umyndige børn. 

24.februar 1817 husmand Jacob Moltsens hustru Karen Nielsdatter i Hundelev. Myndige arvinger: Niels Jacobsen, Christen Jacobsen og Jens Jacobsen. Jens Christensen af Hundelev lovede at holde skifteforvalteren fri for ansvar.  

5.august 1818 gårdfæster Niels Nielsen Grøntved i Høngaard, St. Hans Sogn, gift med Karen Christensdatter. Fællesbørn: Niels Nielsen, 24 år, Mette Johanne Nielsdatter, 22 år, Ingeborg Kirstine Nielsdatter, 20 år, hvis værge var gårdmand Niels Ejlersen af Bagterp. Enkens lavværge Jens Christensen Brønderup, borger og indvåner i Hjørring. 

23.december 1818 husmand Anders Christensen Mølbak i Sønder Harritslev by, gift med Maren Ejlersdatter. 3 umyndige børn.