AASTRUP GODS 1740-1790

3.dec.1740 Marquor Nielsen i Ulstrup, gift med Mette Christensdatter. Datteren, Maria Marquorsdatters formynder var Anders Jacobsen i Ulstrup. Niels Andersen og Peder Laursen Heedegaard af Sønder Harritslev var vidner. 

20.dec. 1740 Christen Laursens hustru Karen Andersdatter i Ulstrup. Børn: Maren Christensdatter, 7 år, Mette Christensdatter, 6 år, Anders Christensen, 7 uger. Vidner var Peder Jacobsen og Ole Jensen af Ulstrup.  

13.marts 1741 Erich Christensens enke Mette Jensdatter i Taars Sogn og By. Deres eneste barn var Maren Erichsdatter, 30 år gl. Hendes formynder var Niels Villadsen af Houstrup. Vidner var Anders Pedersen af Taars og Christen Christensen af Bagterp. 

18.marts 1741 Jens Olesen i Rubjerg, gift med Karen Olesdatter. Hendes lavværge var Peder Olesen af Rubjerg. Børn: Else Jensdatter, 7 år, Matthias Jensen, 4 år, hvis farfader, Ole Jensen, var værge. Farmoderen, Ane Christensdatter, var også til stede. Vidner var Ole Poulsen af Rubjerg og Jens Andersen af Ulstrup. 

14.november 1740 Peder Andersen i Sønder Harritslev, gift med Karen Thomasdatter. Børn: Jens Pedersen, 6 år, Peder Pedersen, 3 år, hvis formynder var Kjeld Andersen. Enkens lavværge Niels Andersen af Harritslev. Vidner var Laurs Pedersen og Niels Jensen, begge af Harritslev. 

27.juli 1741 Svend Matthisens hustru Karen Nielsdatter i Rubjerg. Børn: Laurs Svendsen, 19 år, Matthis Svendsen, 15 år, Karen Svendsdatter, 14 år, Anne Svendsdatter, 12 år, Mette Svendsdatter, 10 år, Maren Svendsdatter, 7 år, Christine Svendsdatter, 5 år, Niels Svendsen, 3 år, Birgitte Svendsdatter, 26 uger. Vidner var Ole Poulsen og Anders Jensen, begge Rubjerg. 

2.august 1741 Laurs Laursen i Bagterp, gift med Anne Catrine Pedersdatter. Børn: Hans Laursen, 21 år, Jens Laursen, 14 år, Laurs Laursen, 12 år, Peder Laursen, 10 år, Kirsten Laursdatter, 8 år, Johanne Laursdatter, 4 år. Enkens lavværge var Laurs Simonsen af Bagterp. Vidner Christen Laursen og Bertel Pedersen, begge af Bagterp. 

15.september 1741 Karen Thomasdatter Routved i Sønder Harritslev, enke efter Peder Andersen Krog. Børn: Jens Pedersen, 7 år, hvis formynder var Kjeld Andersen Krog, og Peder Pedersen, 4 år, hvis formynder var Niels Andersen Krog. Begge formyndere af Sønder Harritslev. 

21.december 1741 Simon Andersen i Sønder Harritslev by, gift med Anne Nielsdatter. børn: Johanne Simonsdatter, 3 år, og Niels Simonsen, 1 år. Enkens lavværge var Kjeld Andersen Krog. Vidner Niels Jensen Brand og Niels Andersen Krog af Sønder Harritslev. 

11.september 1742 Christen Hansen i Haugaard, Vennebjerg Sogn, gift med Kirsten Steffensdatter. Børn: Magdalena Christensdatter, 10 år. Enkens lavværge var Simon Steffensen i Jonstrup. 

23. oktober 1743 Johanne Pedersdatter i Sønder Harritslev, gift med Niels Andersen Krog. Børn: Anne Nielsdatter, 18 år, Johanne Nielsdatter, 15 år, Anders Nielsen, 11 år. 

19.november 1742 Christen Nielsen Møllers hustru Kirsten Mortensdatter i Aastrup Mølle. Hendes børn: Maren Jensdatter, 16 år, hvis formynder var Christen Nielsen i Søndermølle, hendes trolovede, og Maren Jensdatter, 13 år, Sidsel Nielsdatter, 8 år, hvis formynder var Niels Laursen i Vinstrup, Inger Marie Christensdatter, 6 år, og Jens Christensen, 3 år. 

 2.december 1744 Thøger Christensen i Sønder Harritslev, gift med Maren Andersdatter. Børn: Mette Thøgersdatter, gift med Christen Christensen i Sønder Harritslev på Fuglsig Gods, og Maren Thøgersdatter, gift på Aastrup Gods. Enkens lavværge var Kjeld Andersen Krog af Sønder Harritslev. 

Side 69   21. Juni 1744 Anne Madsdatter i Bagterp. Børn: Mads Laursen, 42 år, Jens Laursen, 40 år, Kirsten Laursdatter, 46 år, gift med Niels Pedersen i Sønder Harritslev, Anne Laursdatter, 44 år, Catrine Laursdatter, 35 år. 

Side 75  5.juni 1745  Else Pedersdatter, Kjeld Andersens hustru i Sønder Harritslev. Hendes børn: Niels Pedersen, gift ibidem, Kirsten Pedersdatter, Anders Andersens hustru i Thirup, Anne Pedersdatter, Jens Nielsens hustru i Lophave, Maren Pedersdatter, Laurs Eriksens hustru i Hjørring. 

Side 82  13.oktober 1745 Ejler Albrethsen i Gjurup, gift med Maren Pedersdatter. Hendes lavværge var Jens Jensen. Børn: Peder Ejlersen, 7 år, Jens Ejlersen, 6 år, Birte Ejlersdatter, 2 år, hvis farbroder Peder Nielsen i Gjurup var formynder. Enken blev senere gift med Jens Sørensen af Gjurup. 

Side 88  19.oktober 1745 Peder Nielsen Kraas i Sønderlev, gift med Karen Laursdatter. Hendes lavværge var Jens Laursen, feldbereder af Hjørring. Afdødes stifbørn/børn: Sidsel Pedersdatter, gift med Niels Jensen i Hvidsted, og Maren Pedersdatter, 24 år, hjemme, hvis formynder var Christen Nielsen i Alstrup. 

Side 95  18.januar 1746 Pige Anne Jensdatter Kaaberholt, boende hos Simon Steffensen i Jonstrup. Søskende: Christen Jensen Kaaberholt i Bagterp, hvis datter Helle Christensdatter var til stede. 

Side 97  16.september 1746  Jens Andersen i Ulstrup, gift med Maren Marquorsdatter. Børn: Mette Jensdatter, 5 år, hvis fødte værger var Thomas Andersen og Christen Andersen, begge af Rubjerg. 

Side 100  28.februar 1747  Jens Christensen Hvims ved Overklits vejrmølle, gift med Kirsten Gregersdatter. Hendes lavværge var Søren Pedersen i Bagterp. Afdødes søskende: Oluf Christensen Ladefoged ved Hvidstedgaard, Peder Christensen i Vidstrup Sogn, Tofte by, og Maren Christensdatter ved Fladstrand. 

Side 102  3.maj 1747 Laurs Pedersen Holland i Nørre Harritslev, gift med Mette Laursdatter. Hendes lavværge var Jens Laursen i Vidstrup. Børn: Niels Laursen, 26 år, Laurs Laursen, 23 år, Peder Laursen, 19 år, Johanne Laursdatter, gift med Christen Andersen i Nørum. 

Side 104  15.maj 1747 Christen Nielsen i Aastrup Mølle, gift med Abelone Andersdatter Sand. Hendes lavværge var broderen Sr. Jens Sand ved Fuglsig. Fællesbørn: Niels Christensen, 2 år, Anders Christensen, ½ år, og Kirsten Christensdatter, 3 år, hvis værge efter loven var Sr. Peder Christensen på Rønnovsholm på fædrene side. Børn fra ægteskabet med Kirsten Mortensdatter: Jens Christensen, 8 år, og Inger Marie Christensdatter, 11 år. Sidsel Nielsdatters fædrene og mødrene arv udgår af boet. For hende var morbroder Jep Laursen Møller i Røde Mølle på Stensbæks Gods født værge. Desuden nævnes Maren Jensdatter den yngre, som er i København, og også skal have fædrene arv, samt Christen Nielsen i Sønder Mølle, hvis hustrus arv er i boet. 

Side 118  22.september 1747 Margrethe Nielsdatter, Christen Sørensens kone i Sulsted. Børn: Johanne Jensdatter, gift med Niels Andersen Murermester i Aalborg, og Margrethe Christensdatter, hjemme. 

Side 122  16.maj 1747 Christen Nielsen i Nørre Harritslev, gift med Kirsten Jensdatter. Hendes lavværge var Christoffer Jensen. Børn: Jens Christensen i Vennebjerg Dale, Poul Christensen, 24 år, Niels Christensen, 20 år, Anne Christensdatter, 27 år, hvis formynder var Anders Hansen i Vester Vidstrup. 

Side 125  17. Februar 1748 Jens Andersen Solholt i Sønder Harritslev, gift med Else Jacobsdatter. Hendes lavværge var Jacob Michelsen. Børn: Søren Jensen, 1 år, hvis formynder var Anders Sørensen Solholt. 

Side 127  7.maj 1748 Laurs Ottesen i Bagterp Østergaard, gift med Maren Laursdatter. Hendes lavværge var Laurs Christensen i Brønderup. Børn: Otte Laursen i Sønder Harritslev, Christen Laursen, 27 år, Laurs Laursen, 25 år, Christoffer Laursen, 14 år, Anne Laursdatter, gift med Jens Mortensen i Bidstrup, Kirsten Laursdatter, gift med Søren Pedersen i Snevre, død året før, hendes børn Morten Sørensen, 2 år, og Maren Sørensdatter, 1 år, Maren Laursdatter, Else Laursdatter, begge ugifte, hvis fødte værge var Peder Christoffersen. 

Side 131  5.juli 1748 Karen Nielsdatter, Mads Jørgensen Bruuns hustru i Bagterp. Børn: Jens Madsen, Kirsten Madsdatter, Maren Madsdatter.  

Side 133  15. September 1749 Peder Nielsens hustru Maren Sørensdatter i Gjurup. Børn: Niels Pedersen, Søren Pedersen, Johanne Pedersdatter, Anne Pedersdatter. 

Side 138  16.september 1749 Niels Pedersen i Løgtegaard, Vennebjerg Sogn, gift med Anne Lauritsdatter. Børn: Laurits Nielsen, 19 år. Enkens lavværge var Jens Lauritsen af Vester Vidstrup, og sønnens værge var Laurits Christensen Tversted af Bagterp. 

Side 142  19.september 1749 Søren Pedersens hustru Maren Gregersdatter i Bagterp. Børn: Morten Sørensen, Jens Sørensen. 

Side 145 8.januar 1750 Mads Lauritsens hustru Anne Mogensdatter i Bagterp. Børn fra andet ægteskab: Jesper Pedersen, 25 år, Else Pedersdatter, 21 år, Maren Pedersdatter, 15 år, Berete Pedersdatter, 13 år, hvis farbroder Mogens Nielsen var født værge. Jens Lauritsen i Bagterp mødte i broderens, Mads Lauritsens, lovlige forfald. 

Side 146  17.februar 1750 Laurits Nielsen Fulles hustru Magdalene Christensdatter i Sønder Harritslev. Børn: Søren Lauritsen, Erik Christensen og Jens Christensen af Sønder Harritslev. 

Side 148  13.juli 1750 Svend Matthisen i Rubjerg, gift med Maren Lauritsdatter. Børn fra første ægteskab: Laurits Svendsen, Matthias Svendsen og Niels Svendsen, hvis formynder var Anders Christensen af Vrensted, Karen Svendsdatter, Anne Svendsdatter, Maren Svendsdatter, Mette Svendsdatter, Christine Svendsdatter og Berete Svendsdatter, hvis nærmeste fødte værge var Jens Matthisen af Gølstrup (Jylstrup). Fra andet ægteskab: Christen Svendsen, hvis formynder var Jens Jelstrup. Thomas Jensen af Rubjerg blev senere værge for Anne og Mette. Vurderingsmænd: Oluf Poulsen og Willum Lauritsen af Rubjerg. Enkens lavværge var Thomas Jensen ibidem. 

Side 152  2.oktober 1750 ladekarl Thomas Sørensen Slot på Aastrup. Ingen arvinger nævnes. 

Side 153  23.januar 1751 Laurits Simonsen i Bagterp, gift med Anne Lauritsdatter. Arvinger er søskende og søskendebørn: Anders Simonsen af Højen og Kirsten Simonsdatter, gift med Laurits Christensen af Hæstrup, Jens Thøgersen i Sønder Harritslev, en brodersøn, Kjeld Andersen, Niels Andersen Krogs børn, Simon Krogs børn og Peder Krogs børn, alle den afdødes søsterbørn. Enkens broder Jens Lauritsen af Hjørring var lavværge. 

Side 157  10.april 1751 møllersvend Jørgen Pedersen i Aastrup Mølle. Afdødes fader Peder Jørgensen fra Øland kunne pga. alderdom ikke møde. 

Side 161  12.maj 1751 Laurits Pedersen i Sønder Harritslev, gift med Karen Nielsdatter. Eneste søn var Hans Lauritsen. Enkens lavværge var Niels Jensen af Sønder Harritslev. Til stede var også Niels Krogs enke med lavværge Christen Pedersen ibidem og Maren Hansdatter og hendes mand Søren Pedersen af Møllebakken. Disse to var enkens børn af første ægteskab.  

Side 164  2.juni 1751 karlen Søren Thomasen i Sønder Thirup, søn af Thomas Christensen af Krogstrup. Afdødes broder Christen Thomasen fra Sønderholm mødte også. 

Side 166  12.august 1751 Oluf Poulsens hustru Mette Madsdatter i Rubjerg. Deres søn Niels Olufsen, 28 år, var eneste arving. Vurderingsmænd var Christen Laursen og Willum Laursen. 

Side 168  20.oktober 1752 Niels Andersen Krog i Sønder Harritslev, gift med Karen Hansdatter. Børn fra første ægteskab med Johanne Pedersdatter: Anders Nielsen Krog, hvis værge var Christen Nielsen af Alstrup,  Anna Nielsdatter, gift med Peder Michelsen, og Johanne Nielsdatter, gift med Jens Nielsen, begge af Nørlev. Enkens lavværge var Christen Pedersen Ladefoged ved Aastrup. Vurderingsmænd var Niels Jensen Brand og Otte Lauridsen, begge af Sønder Harritslev. 

Side 191  2.december 1751 Thøger Kjeldsens hustru Dorthea Christensdatter i Jonstrup. Børn: Anna Thøgersdatter, 35 år, hjemme, Kjeld Thøgersen, hjemme, Else Thøgersdatter, gift med Jens Hendrichsen i Qvenhals på Fuglsig Gods. 

Side 194  24.februar 1752 Oluf Jensen i Ulstrup, gift med Bodil Christensdatter. Børn: Ingeborg Olufsdatter, 18 år, Johanne Olufsdatter, gift med Knud Jensen, forpagter i Rubjerg Præstegård, Anna Olufsdatter, 14 år, Jens Olufsen, 12 år. Enkens lavværge var Christen Christensen i Sønder Harritslev på Fuglsig Gods, og Niels Pedersen af Lyngby var også til stede. Da ingen slægtninge boede i nærheden, blev Christen Lauridsen Bach af Ulstrup antaget til formynder. 

Side 197  4.august 1752 Peder Christoffersens kone Else Jørgensdatter i Bagterp. Børn: Anna Pedersdatter, 8 år, og Christoffer Pedersen, 4 år. Peder Christoffersens moder Kirsten Jensdatter var til stede. 

Side 203  25.april 1753 Jens Kaaberholt i Sønder Harritslev, gift med Maren Nielsdatter. børn: Jens Jensen, 5 år, Niels Jensen, 4 år, Christen Jensen, 2 år, hvis formynder var afdødes broder Peder Stuberholt i Bagterp. Enkens lavværge var Jens Thøgersen af Sønder Harritslev. 

Side 206  20.juni 1753 Maren Erichsdatter i Taars by, gift med Niels Jensen. Nærmeste arvinger var afg. Søren Glarmester i Taars hans datter Maren Sørensdatter, gift med Niels Christensen, Sidsel Pedersdatter, som var afdødes morbroders, Peder Jensens datter, gift med Laurits Jensen Bro af Taars, samt afdødes farbroder, Niels Christensen af Linnerup hans datter Anna Nielsdatter, gift med Anders Christensen Skomager i den nye Fjælstuebro. 

Side 209  3.november 1753 Johanne Andersdatter i Hundelev, gift med Stephan Jensen. Vurderingsmænd var Christen Pedersen Mølbak og Morten Sørensen, begge af Hundelev. Børn: Afdødes uægte avlede søn fra før ægteskabet, Hans Thomasen, 24 år, som Christen Mølbak var kurator for, Anna Stephansdatter, 19 år. 

Side 211  15.november 1753 Maren Marcusdatter i Ulstrup, gift med Niels Nielsen. Vurderingsmænd var Christen Andersen og Christen Larsen Bach af Rubjerg. Børn: Jens Nielsen, 4 år, Niels Nielsen, 1½ år, samt afdødes datter fra første ægteskab Mette Jensdatter, 13 år, hvis farbroder Thomas Andersen af Rubjerg var formynder. 

Side 313  17.november 1753 Christen Sørensen i Suldsted, gift med Maren Jensdatter. Vurderingsmænd var Peder Jensen af Suldsted og Oluf Pedersen af Kirkegaard i Aistrup. Børn fra første ægteskab: Margrethe Christensdatter, 23 år, hvis morbroder Jeppe Nielsen af Grindsted var formynder. Enkens lavværge var Niels Ottesen af Hvilshøj. 

Side 220  31.december 1753 Niels Sørensen Landsoldat i Sønder Harritslev, gift med Margrethe Albrethsdatter. Afdøde tjente nogle om ugen hos Thomas Pedersen Raabjerg i Sønderlev. Enkens broder Jørgen Albrethsen af Bagterp var lavværge, og afdødes broder Jens Sørensen Skrædder af Sønder Harritslev var formynder for datteren Anne Nielsdatter, 3 år. 

Side 223  31.december 1753 Poul Christensen i Sønderlev, gift med Birthe Pedersdatter. Afdøde beboede et umatrikuleret hus på en gård, hørende under Aastrup. Afdødes søn, Christen Poulsen i Vennebjerg, havde efterladt sig: Birthe Christensdatter, 6 år, Laurits Christensen, 3 år. Enkens og børnenes formynder var Svend Nielsen af Vennebjerg. 

Side 225  20.januar 1754 Lars Larsen Skomager i Sønder Harritslev, gift med Anne Pedersdatter. Enkens lavværge var Christen Pedersen Spigger. Afdødes arvinger var brødrene Jens Larsen og Niels Larsen i Fristrup. 

Side 226  20.januar 1754 Maren Christensdatter i Sønder Harritslev, død hos Anders Solholt. Arvinger: halvbroderen Oluf Andersen i Svenstrup By, Han Herred, helsøsteren Inger Christensdatter, gift med Jens Christensen i Sønder Harritslev, halvsøsteren Sidsel Christensdatter, gift med Knud Larsen ibidem. 

Side 230  13.april 1754 Anne Pedersdatter i Nørre Harritslev, gift med Christen Jensen Vestergaard. Afdødes arvinger var broderen Laurits Pedersen Vennebjerg i Nørre Harritslev og søsteren Kirsten Pedersdatter, gift med Oluf Jensen i Nørum.   

Side 232  20.april 1754 Kirsten Nielsdatter i Bagterp, gift med Jørgen Albrethsen. Børn: Karen Jørgensdatter, 13 uger. Anne Nielsdatter i Smidstrup skyldte boet 3 rd. 

Side 234  8.maj 1754 Søren Sørensen i Stade, Serritslev Sogn, gift med Anne Andersdatter. Vurderingsmænd Laurits Christensen af Sønder Haven og Christen Pedersen fra Øster Aae. Børn: Christen Sørensen, 21 år, Peder Sørensen, 18 år, Anders Sørensen, 14 år, Niels Sørensen, 8 år, Jens Sørensen, 3 år, samt fra første ægteskab med Johanne Sørensdatter: Søren Sørensen, Oluf Sørensen og Maren Sørensdatter, gift med Hans Jensen i Gunderup, alle myndige. Enkens lavværge var Bertel Lauritsen af Aalstrup. Christens formynder var farbroderen Christen Sørensen af Thise, Peders formynder var farbroder Jens Sørensen af Bækgaard i Stenum Sogn, de ældste brødre var formyndere for de yngste. 

Side 243  21.januar 1754 Niels Jensen i Sønder Harritslev. Arvinger: en søster Anne Jensdatter i Vidstrup, hvis lavværge var Niels Jensen Brand af Sønder Harritslev. 

Side 245  8.marts 1754 Christen Nielsen Ladefoged i Sønderlev. Børn: Niels Christensen i Sønderlev, Jens Christensen tjenende Simon Steffensen i Jonstrup, Anne Christensdatter, gift med Christen Kobro ved Grimstedbro, Maren Christensdatter, ugift, tjener Christen Sørensen i Nørlev, Kirsten Christensdatter, tjenende hjemme hos broderen. 

Side 247  25.januar 1755 Laurits Pedersen Røe i Hundelev, gift med Sidsel Andersdatter. Fællesbørn: Anne Larsdatter, 15 år. Enkens lavværge var Søren Poulsen, barnets værge var hendes morbroder Peder Røe, begge af Hundelev. Vurderingsmænd Christen Pedersen Mølbak og Anders Sørensen Skrædder, begge af Hundelev. 

Side 249  8.marts 1755 Anders Christensens hustru Helle Christensdatter i Bagterp. Børn: Kirsten Andersdatter, 6 år, og Christen Andersen, 3 år. 

Side 251  29.april 1755 Peder Christensen i Mølbakken, Sønder Harritslev. Børn: Christen Pedersen, Karen Pedersdatter, gift med Christen Christensen i Hundelev, Peder Pedersen, Anders Pedersen af Rakkeby, Niels Pedersen af Sønder Harritslev og Søren Pedersen her af Mølbachen, alle myndige. 

Side 251  30.april 1755 Peder Christoffersens hustru Anne Pedersdatter i Bagterp. Børn: Otte Pedersen, ½ år. 

Side 255  3.marts 1755 Johanne Pedersdatter i Sønder Harritslev. Børn: Peder Andersen Smed og Niels Andersen, begge boende i Sønder Harritslev og over 25 år. 

Side 255  24.november 1755 Maren Lauritsdatter i Bagterp Østergaard. Børn: Christen Lauritsen i Østergaard, Laurits Lauritsen, tjenende i Aastrup Mølle, Christoffer Lauritsen, tjenende i Østergaard, Otte Lauritsen, boende i Sønder Harritslev, Anne Lauritsdatter, forhen gift med Jens Mortensen i Bistrup, hendes børn Morten Jensen og Laurits Jensen, Maren Jensdatter, Kirsten Jensdatter og Else Jensdatter, på hvis vegne var mødt Thomas Mortensen i Holtet i Mygdal Sogn og deres stiffader Søren Jensen af Bistrup ved Hjørring, Kirsten Lauritsdatter, forhen gift med Søren Pedersen i Snevre, hendes børn Morten Sørensen og Maren Sørensdatter, for hvem mødte Christen Pedersen Onbøll i Snevre, Maren Lauritsdatter, gift med Morten Andersen i Lie, Vrejlev Sogn, Ellen Lauritsdatter hos broderen i Østergaard. 

Side 256  3.februar 1755 Anne Lauritsdatter i Bagterp, Laurits Simonsens enke. Børn: Laurits Christensen, feldbereder i Hjørring, Niels Christensen, tinstøber i Randers, Maren Christensdatter, gift med Hans Lauritsen i Bagterp, Helle Christensdatter, gift med Simon Andersen i Ulstrup på Børglum Klosters gods, Karen Christensdatter, gift med Jacob Jensen Hvedegaard i Skoven på Bøgsted Hovedgaards taxt. Enken døde hos Hans Lauritsen i Bagterp. 

Side 259  24.april 1756 Lars Røds enke Sidsel Andersdatter i Hundelev. Børn: Anne Lauritsdatter, 16 år, hvis farbroder Peder Røe i Hundelev var formynder. 

Side 261  16.august 1756 Christen Madsens hustru Kirsten Michelsdatter i Aastrup Mølle. Børn: Thomas Christensen, 19 år, læredreng som sejlmager i Arendal, Norge hos Andreas Espersen, Christen Christensen, 14 år, Jens Christensen, 13 år, Michel Christensen, 7 år, Mads Christensen, 1½ år, Else Christensdatter, 20 år, Maren Christensdatter, 17 år, Birte Christensdatter, 10 år, Anne Christensdatter, 5 år. 

Side 267  27.november 1756 Peder Andersen Smeds hustru Magrete Nielsdatter i Sønder Harritslev. Afdødes moder Catrine Marie Hansdatter, enke i Svenstrup Sogn og By på Lindenborg Gods, og søstre Maren Nielsdatter, gift med Niels Andersen Smed i Sønder Harritslev, Johanne Nielsdatter, 27 år, Catrine Nielsdatter, 23 år, begge ugifte. 

Side 270  8.februar 1757 Landsoldat Christen Christensen Hedegaard i Rubjerg, gift med Else Christensdatter. Børn: Stephan Christensen, 17 år, Karen Christensdatter, 16 år, Johanne Christensdatter, 13 år, Jens Christensen, 10 år, Christen Christensen, 14 dage gl. Enkens broder Jens Christensen var lavværge. 

Side 272  16.marts 1757 Erich Jensen i Bagterp, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Jens Erichsen, 3½ år, Erich Erichsen, 8 dage. Enkens lavværge var Søren Pedersen af Bagterp. Børnenes formynder var deres farbroder Christen Jensen ibidem. 

Side 274  19.april 1757 Laurits Pedersen Dams hustru Maren Christensdatter i Bagterp. Børn: Peder Christian Lauritsen, 6 uger. 

Side 276  27.juni 1757 Peder Nielsen i Lygtegaard, Vennebjerg Sogn, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Anders Pedersen, Karen Pedersdatter i Sønder Harritslev, Helle Pedersdatter, Mette Pedersdatter og Else Pedersdatter af Vennebjerg. De yngstes formynder var deres farbroder Søren Nielsen af Lyngby, og enkens lavværge var hendes broder Jens Pedersen i Lyngby Torp. 

Side 279  27.juli 1757 Christen Vestergaard i Haugaard. Børn: Jens Christensen og Christen Christensen.   

Side 280  11. august 1757 Peder Nielsen i Gjurup. Børn: Niels Pedersen, boende i Sønder Harritslev, Søren Pedersen, boende i Vennebjerg Dal, Johanne Pedersdatter, gift med Lars Nielsen i Vinstrup, Anne Pedersdatter, gift med Christen Jensen i Nørre Vidstrup, alle myndige og gifte.  

Side 280  Maren Nielsdatter, Niels Jensen Brands hustru i Sønder Harritslev.  

Side 285  7.november 1757 Anne Christensdatter, Peder Lauritsen Hollands hustru i Sønder Harritslev. Børn: Kirsten Pedersdatter, 14 uger. 

Side 287  4. februar 1758 Laurits Lauritsen Holland i Sønder Harritslev., gift med Kirsten Pedersdatter. Arvinger: moderen Mette Lauritsdatter og søskende Niels Lauritsen i Vennebjerg, Peder Lauritsen her ibidem, Johanne Lauritsdatter, gift med Christen Andersen i Nørum. 

Side 291  10.november 1757 Søren Jensen Brønderup i Jonstrup. Afdøde havde lavet aftægtskontrakt med slægtningen Simon Stephansen. Eneste arving var slægtningen Svend Mogensen i Nørre Harritslev. Anders Heilesen og Jacob Pedersen, begge af Hundelev, indkaldte til skiftemøde. 

Side 295  18.april 1758 Poul Christensens hustru Anne Pedersdatter i Nørre Harritslev. Arvinger: moderen Maren Andersdatter, nu gift med Bertel Lauridsen i Nørre Harritslev, og helsøskende Christen Pedersen, 20 år, Anders Pedersen, 12 år, Kirsten Pedersdatter, 15 år, en halvsøster Karen Bertelsdatter, 3 år. 

Mangler 3 sider, men i skiftet nævnes side 298 Maren Pedersdatter, som døde 8.maj 1758. Maren Pedersdatters arvinger var moderen Maren Christensdatter i Svenstrup og søskende Jens Pedersen, boende i Nørholm på Restrup Gods, Anne Pedersdatter, gift med Morten Nielsen Vittrup i Svenstrup på Lindenborg Gods, og Christen Pedersen hos moderen og søsteren i Svenstrup. 

Side 299  14.maj 1757 Morten Larsen og hustru Kirsten Pedersdatter i Sønder Harritslev. Konens arvinger: søsteren, afg. Johanne Pedersdatter i Sønder Harritslev, hendes børn Anders Nielsen Krog, Anne Nielsdatter, gift med Peder Michelsen i Nørlev, Johanne Nielsdatter, gift med Jens Nielsen Skiøtte ibidem, broderen, afg. Søren Pedersens børn Niels Sørensen i Rakkeby, Peder Sørensen og Jens Sørensen, Kirsten Sørensdatter, boende i Vrejlev Sogn. Mandens arvinger: broderen Jens Larsens børn Anders Jensen i Smuchen, Jerslev Sogn, Anne Jensdatter i Graven, Taars Sogn, Maren Jensdatter, gift med Thomas Christensen ibidem, Birte Jensdatter, gift med Mikkel Mikkelsen i Fladkiær, Skæve Sogn, søsteren Karen Lauridsdatters børn Jens Thomasen i Sønder Vraa, Maren Thomasdatter, gift med Jens Thøgersen i Sønder Harritslev, Stephan Thomasen på Kæret i Taars Sogn, og Mads Thomasen i Taars By. 

Side 306  14.november 1757 Peder Madsen i Bagterp, gift med Margrete Lorentzdatter. Børn: Lorentz Pedersen, boende i Vennebjerg, Mette Pedersdatter, hjemme, Johanne Pedersdatter, hjemme, og Maren Pedersdatter, tjenende i Aalborg, alle fuldvoksne og aldrende. Enkens lavværge var Søren Pedersen. 

Side 308  24.januar 1758 Peder Madsens enke Margrete Lorentzdatter i Bagterp. Børn: Lorentz Pedersen, boende i Vennebjerg, Mette Pedersdatter og Johanne Pedersdatter, hjemme i Bagterp, Maren Pedersdatter, gift i Aalborg. 

Side 310  19.august 1758 Jens Pedersen Jelstrup i Rubjerg, gift med Sidsel Madsdatter. Arvinger: søskende Peder Pedersen, boende i Hæstrup, Sidsel Pedersdatter, gift med Christen Lauritsen, husmand i Jelstrup, halvbroder Niels Jensen og halvsøster Maren Jensdatter, gift med Niels Aae i Jelstrup. Enkens lavværge var hendes broder Christen Madsen af Lønstrup. 

Side 315  23.november 1758 Karen Sørensdatter, Christen Schaibergs kone i Bagterp. Børn: Mette Christensdatter, hjemme, Maren Christensdatter, tjenende ved Restrup. 

Side 316  18.december 1758 Peder Christensen Mejling og kone Johanne Pedersdatter i Sønder Tirup. Børn: Christen Pedersen, 33 år, Anne Pedersdatter, gift med Christen Thomsen i Agdrup, Taars Sogn, Karen Pedersdatter, gift med Erich Nielsen i Vinstrup i St.Olai Sogn. Tjenestekarlen Christopher Jensen fra Sønder Harritslev var til stede. 

Side 322 19. december 1758 Anne Jensdatter i Tornby. Afdødes datter var Else Sørensdatter, gift med Jens Olufsen af Nørre Tornby. 

Side 323  20.marts 1759 Sidsel Madsdatter, Jens Jelstrups enke i Rubjerg, nu gift med Peder Christensen. Arvinger: afdødes brødre Anders Madsen og Christen Madsen i Lønstrup, samt søstrene Helle Madsdatter, gift med Thomas Christensen i Høngaard, Boel Madsdatter, forhen i Gærum Sogn, hendes søn Laurits Nielsen ibidem, Kirsten Madsdatter, forhen i Christiania, Norge, hendes datter Birgitte Aare i Christiania. 

Side 326  3.april 1759 Niels Jensen, opholdende sig hos Anders Paulin i Bagterp. Søskende: Søren Jensen af Hjørring og Mette Jensdatter, Jens Nielsens enke i Bagterp, hvis søn Christian Jensen var lavværge. 

Side 329  4.april 1759 Jens Thomsens kone Maren Lauritsdatter i Gjurup, St.Hans Sogn. Afdødes far var Laurs Wigelsen fra Stade i Vennebjerg Sogn. 

Side 331  19. april 1759 Johanne Pedersdatter Juul, forhen husholderske ved Hjermeslevgaard, som døde hos Jens Sørensen i Gjurup. Søskende: Peder Pedersen Juul, boende i Linderumgaards mølle, Bertel Pedersen Juul, boende i Hjørring, Niels Pedersen Juul ibidem, Maren Pedersdatter Juul, gift med Jens Sørensen i Gjurup. 

Side 333  23.juni 1759 Bertel Pedersen Ilder i Bagterp, gift med Anne Sørensdatter. Søskende: Jens Pedersen, ladefoged ved Restrup, Laurits Pedersen i Norge, Anne Pedersdatter, gift med Niels Jensen Holmen i Vellingshøj, Maren Pedersdatter, gift med Jeppe Jensen i Krustrup, Peder Pedersen, forhen i Bagterp, hans søn Peder Pedersen, 18 år, hvis kurator var Lars Andersen af Bagterp. Enkens lavværge var Søren Pedersen af Bagterp. 

Side 337  13.juli 1759 Jomfru Anne Pedersdatter, forhen husholderske ved Aastrup, død ved Aastrup. Søskende: Johanne Pedersdatter, enke, boende i Blæsbjerg i Dronninglund Sogn, hvis søskendebarn Sr. Ole Pedersen, velbeskikket tolder i Hjørring, var lavværge, og Simon Pedersen, for 40 år siden rejst til Norge, hans børn.  

Side 358 19.november 1759 Kjeld Andersen i Sønder Harritslev, gift med Maren Nielsdatter. børn: Niels Kjeldsen, 3 år, Else Kjeldsdatter, 12 år, hvis morbroder Laurs Nielsen i Vinstrup var formynder, Maren Kjeldsdatter, 10 år, og Johanne Kjeldsdatter, 9 år, formynder var morbroder Erich Nielsen i Vinstrup. Enkens lavværge var Niels Marquorsen i Sønder Harritslev. 

Side 361 13.december 1759 Niels Jensens kone Johanne Nielsdatter i Nørre Harritslev. Børn: Ane Nielsdatter, 29 år, gift med Jens Winter, skoleholder i Vrensted, Jens Nielsen, 27 år, Maren Nielsdatter, 24 år, Niels Nielsen, 20 år. Christen Jensen af Nørre Harritslev var formynder for de to yngste. 

Side 363 19.januar 1760 Lorentz Pedersen i Vennebjerg, gift med Helle Pedersdatter. Børn: Niels Lorentzen, 20 år, Maren Lorentzdatter, 18 år, Kirsten Lorentzdatter, 11 år, Sidsel Lorentzdatter, 7 år, Peder Lorentzen, 5 år, Jens Lorentzen, 2 år. Enkens lavværge var Anders Pedersen af Løgtegaard, og børnenes formynder Søren Sørensen af Mojen. 

Side 365 16.februar 1760 Poul Christensen i Bagterp, gift med Ane Pedersdatter. Børn: Jens Poulsen, hjemme, Peder Poulsen, tjenende i Alstrup, Ane Poulsdatter, gift med Poul Haugaard i Sønder Harritslev, Maren Poulsdatter, ugift, tjenende i Børglum Præstegaard, Ellen Poulsdatter, tjenende på Fuglsig. Enkens lavværge var Laurits Andersen i Høngaard. 

Side 366 23.juni 1760 Peder Christensen Dams hustru Karen Pedersdatter i Bagterp. Børn: Maren Pedersdatter, gift med Anders Paulin i Bagterp, Sr. Christen Pedersen Dam, borger og indvåner i Hjørring, Laurits Pedersen, boende i Bagterp, Johanne Pedersdatter, ugift, tjenende i Vrå Præstegaard, Kirsten Pedersdatter, ugift, tjenende det højgrevelige herskab, Søren Pedersen, 20 år. 

Side 369 30.juni 1760 Niels Jensen i Vennebjerg, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Christen Nielsen, 30 år, Jens Nielsen, 32 år, tjenende Jens Thomsen i Gjurup, Niels Nielsen, 24 år, landsoldat i Helsingør, Peder Nielsen, 18 år, hjemme, Kirsten Nielsdatter, gift med Peder Stephansen i Rubjerg, Ane Nielsdatter, 34 år, hjemme. Enkens lavværge var Jens Lauritsen Kock af Hundelev. 

Side 371 16.marts 1761 Peder Holland i Sønder Harritslev, gift med Margrethe Jespersdatter. Barnet fra forrige ægteskab, Kirsten Pedersdatter, 4 år, havde som formynder Niels Lauritsen Holland i Vennebjerg. Enkens lavværge var Niels Pedersen Gjurup af S.Harritslev. 

Side 374 30.marts 1761 Niels Nielsen i Bagterp, gift med Kirsten Jespersdatter. Børn fra forrige ægteskab: Dorte Nielsdatter, tjener vejmester Kierulf i Hjørring, 30 år, Peder Nielsen, tjenende Mathias Svendsen i Høngaard, myndig, Niels Nielsen, tjenende Søren Pedersen i Vestergaard, myndig, Kirsten Nielsdatter, tjenende Mad. Hybesen i Aalborg, 20 år. Fra sidste ægteskab: Jesper Nielsen, 18 år. Enkens lavværge var Søren Pedersen i Bagterp, de 2 døtres formynder var deres morbroder Christen Pedersen Spigger i Sønder Harritslev. 

Side 375 15.juni 1761 Willum Lauritsen i Rubjerg, gift med Karen Olufsdatter. Børn: Jens Willumsen, 17 år, Lars Willumsen, 15 år, Oluf Willumsen, 13 år, Hans Willumsen, 7 år. Enkens lavværge var Peder Christensen i Rubjerg, og formynder for børnene var Berent Sørensen i Alstrup. 

Side 377 28.juni 1761 Niels Jensens hustru Sidsel Thomasdatter i Tårs. Børn: Mads Nielsen, 33 år, Else Nielsdatter, 26 år, Kirsten Nielsdatter, 21 år. Pigernes formynder var Peder Hansen i Tårs. 

Side 378 18.juli 1761 Jens Sørensens hustru Maren Pedersdatter i Gjurup. Børn fra forrige ægteskab: Peder Ejlertsen, 25 år, Jens Ejlertsen, 22 år, Birgitte Ejlertsdatter, 18 år. Fra sidste ægteskab: Ane Jensdatter, 15 år, Ejlert Jensen, 12 år, Kirsten Jensdatter, 8 år. For Jens og Birgitte var Bertel Juul af Hjørring formynder. 

Side 381 23.juli 1761 Lars Tversted i Bagterp, gift med Maren Lauritsdatter. Børn: Maren Lauritsdatter, 34 år, gift med Lars Michelsen i Skibsby, Ane Lauritsdatter, 32 år, gift med Jens Bach i Sønder Harritslev, Christen Lauritsen, 26 år, hjemme, Lars Lauritsen, 22 år, tjener herskabet på Aastrup. Enkens lavværge var Hans Mouridsen i Bagterp, og Larses formynder var Jens Bach. 

Side 383 25.januar 1762 Christen Spigger i Sønder Harritslev. Børn: Kirsten Christensdatter, forhen gift med Jørgen Pedersen i Jelstrup, Anne Christensdatter, gift med Niels Nielsen, tjenende Peder Hansen i Smidstrup. 

Side 384 24.maj 1762 Jens Nielsens enke Mette Jensdatter i Bagterp. Børn: Christen Jensen, 46 år, Jens Jensen, 44 år, Maren Jensdatter, 40 år, alle hjemme. 

Side 387 8.juli 1762 Christopher Jensen Routved i Sønder Harritslev, gift med Maren Michelsdatter. Børn: Jens Christophersen, 26 år, Anne Christophersdatter, 24 år, Michel Christophersen, 11 år, alle tjenende i Sønder Harritslev. De yngstes formynder var Niels Routved i Rubjerg. 

Side 388 17.juli 1762 Niels Jensen i Nørre Harritslev, død hos Jens Nielsen ibidem. Børn: Ane Nielsdatter, 31 år, gift med Jens Winter, skoleholder i Vrensted, Jens Nielsen, 29 år, boende i Nørre Harritslev, hvor faderen døde, Maren Nielsdatter, 26 år, Niels Nielsen, 22 år. For de yngste var Christen Jensen af Nørre Harritslev formynder.  

Side 390 12.november 1762 Christen Bodelsens hustru Johanne Pedersdatter i Gjurup. Børn: Peder Christensen, boende i Høngaard, Bodel Christensen, boende i Gjurup, Christen Christensen, boende i Sønder Harritslev, Margrethe Christensdatter, gift med Niels Jensen i Sønderlev, Else Christensdatter, gift med Jens Christensen i Jonstrup. 

Side 391 22.marts 1763 Bodel Christensen i Gjurup, forhen gift med Johanne Pedersdatter. Samme arvinger som ovenfor. 

Side 392 28.marts 1763 Anders Tornby i Sønder Harritslev, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Niels Andersen, 30 år, hjemme, Christen Andersen, 26 år, boende i Sønder Harritslev, Ane Andersdatter, 20 år, Peder Andersen, 11 år, Karen Andersdatter, 5 år. Enkens lavværge var Anders Pedersen fra Vennebjerg. 

Side 395 21. april 1763 Poul Christensen Tømmermands hustru Maren Nielsdatter i Sulsted. Børn: Niels Christian Poulsen. 

Side 400 11. juni 1763 gevorben soldat Christen Mølbach, til huse hos Christen Nielsen i Sønder Harritslev og gift med Ane Christensdatter. Børn: Kirsten Christensdatter, 5½ år, Ane Christensdatter, 2 år. Enkens lavværge var hendes fader Christen Nielsen ibidem, og børnenes farbroder Peder Pedersen Mølbak i Sønder Harritslev var formynder. 

Side 401 17. oktober 1763 Otte Lauritsen i Sønder Harritslev, gift med Ane Nielsdatter. børn: Sophie Ottesdatter, Maren Ottesdatter, Simon Ottesen, Kirsten Ottesdatter, Laurits Ottesen. Enkens lavværge var Michel Jacobsen i Sønder Harritslev, børnenes farbrødre Christen Lauritsen og Christopher Lauritsen, begge af Bagterp, var formyndere. 

Side 405 25.juni 1761 Søren Sørensen den yngres kone Maren Lauritsdatter i Stade, Serritslev Sogn. Hendes børn: Laurits Lauritsen, 30 år, Anders Hansen, 28 år, Ane Lauritsdatter, 33 år, Maren Lauritsdatter, gift med Peder Pedersen i Emb, hendes børn Jens Pedersen, 4 år, Maren Pedersdatter, 1 år, Johanne Hansdatter, gift med Berent Sørensen i Alstrup, Rubjerg Sogn. 

Side 411 12.juli 1763 Jens Christophersen i Nørre Harritslev, gift med Ane Lauritsdatter. Børn: Christopher Jensen. Enkens lavværge var Stephan Hansen af Nørre Harritslev, og barnets farfader Christopher Jensen ibidem var formynder. 

Side 416 20.januar 1764 Jacob Pedersen i Hundelev. Børn: Ane Jacobsdatter, 25 år, Maren Jacobsdatter, 22 år, Peder Jacobsen, 20 år, Jens Jacobsen, 13 år, Birgitte Jacobsdatter, 12 år. Deres formynder var degnen Sr. Hans Lauritsen i Jelstrup. Vurderingsmænd var Christen Pedersen Mølbak og Anders Skrædder i Hundelev.  

Side 418 6.marts 1764 Jens Smed i Bagterp, gift med Karen Thomasdatter. Børn: Niels Jensen, 16 år, Thomas Jensen, 12 år, Christen Jensen, 9 år, Kirsten Jensdatter, 4 år. Enkens lavværge var Søren Pedersen af Bagterp, og børnenes formynder Laurits Dam i Bagterp. 

Side 421 21.marts 1764 Jens Jensen, død hos Mads Stephansen Skrædder ved St. Hans Kirke. Afdøde var en omløbende betler fra Fjerritslev i KOlerup Sogn, gift med Inger Lauritsdatter, og havde pas, udgivet 2/5- 1751 af Dorethea, sal. Peder Clemmensens i Taarup Klit, påtegnet af Hl. Hendrich Harboe i Kiærup Præstegaard, samt 12/4 - 1754 af præsten i KOlerup. Oluf Vestergaard i Fjerritslev mødte og berettede, at afdødes enke boede på hans gods, og at afdøde havde 2 drenge, som tjente på godset, og en datter, der tjente Mad. Flade i Aalborg. 

Side 424  24.marts 1764 Laurits Pedersen Bindmand i Hundelev, gift med Maren Andersdatter. Deres datter, Kirsten Lauritsdatter, var gift med Jens Olufsen Skrædder i Vennebjerg. Jens Nielsen og Niels Christensen Mølbak af Hundelev var vurderingsmænd.  

Side 426  24.august 1764 Christopher Lauritsens hustru Ane Sørensdatter i Bagterp. Arvinger: broderen Niels Sørensen i Krustrup, søsteren Maren Sørensdatter, forhen gift med afg. Jens Poulsen, boende straks vesten Baggesvogn i Skoven, deres efterladte børn Maren Jensdatter, gift med Jens Olufsen, boende i forældrenes hus, Sidsel Jensdatter i Risager, tjenende på Nørre Elkjær, Ane Jensdatter, tjenende Anders Monsbech. Søren Pedersen af Bagterp var formynder, søsteren Ane Sørensdatter, forhen gift med Bertel Pedersen i St.Hans Sogn, død uden livsarvinger. 

Side 430  7.februar 1764 Anders Christensen i Hundelev, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Sidsel Andersdatter, 3 år, hvis morbroder Niels Pedersen  Hundelev var formynder. Enkens lavværge Jens Pedersen ibidem. Vurderingsmænd var Christen Mølbak og Jens Nielsen af Hundelev. 

Side 432  25.april 1764 Karen Ottesdatter i Ulstrup, gift med Christen Bach. Børn: Karen Christensdatter, 22 år, Otte Christensen, 10 år, Jens Christensen, 5 år, Anders Christensen, 4 år, alle hjemme. Vurderingsmænd var Jens Villumsen og Christen Svendsen af Rubjerg. 

Side 433  4.januar 1765 Lars Christensen af Alstrup, gift med Margrethe Lauritsdatter. Børn: Johanne Larsdatter, 7 år, Christen Larsen, 5 år, Søren Larsen, 4 år, Laust Larsen, 2 år, hvis morbroder Anders Lauritsen i Thise på Lundergaard Gods, og Jens Lauritsen, tjenende Jens Christensen i Saltum, var formyndere. 

Side 435  26.januar 1765 Maren Pedersdatter i Bagterp, Laurits Andersen Høngaards hustru. Børn: Else Lauritsdatter, gift med Mads Jørgensen Bruun i Bagterp, Kirsten Lauritsdatter, gift med Søren Pedersen Dam ibidem. 

Side 438  28.februar 1765 Laurits Sørensen i Sønder Harritslev, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Søren Lauritsen, 27 år, tjenende Jens Bach i Sønder Harritslev, Anders Lauritsen, tjenende Jens Thomsen i Gjurup, 24 år, Jens Lauritsen, 21 år, tjenende Jens Sørensen ibidem, Morten Lauritsen, 19 år, tjener Niels Krog i Sønder Harritslev, Christen Lauritsen, 15 år, tjenende Jens Bach ibidem, Bertel Lauritsen, 11 år, hjemme. Enkens lavværge var Hans Andersen, og formynder var farbroderen Jens Sørensen Skrædder i Sønder Harritslev. 

Side 439  4.februar 1765 Søren Sørensen i Stade, Serritslev Sogn, gift med Mette Marie Thomasdatter. Afdødes søskende: Oluf Sørensen, tjenende på Søbygaard i Sjælland, Maren Sørensdatter, gift med Christen Pedersen i Aae, Serritslev Sogn, begge helsøskende, Peder Sørensen, 29 år, gift og bor i Vrå Præstegaard, Peder Sørensen, 27 år, Anders Sørensen, 24 år, Niels Sørensen, 16 år, og Jens Sørensen, 10 år, halvsøskende, hvis moder var gamle Søren Sørensens enke i Stade. Enkens lavværge var Bertel Lauritsen i Aalstrup, og formynder var Christen Pedersen i Aae. Enkens stiffader, Niels Lauritsen i Lille Spaanhede i Skæve Sogn, havde fået en flæskeside fra boet. Ifølge skifte efter afg. Laurits Jensen i Stade d. 27.januar 1733 var der i boet indestående Laurits Lauritsens arvepart. Tjenestefolk på gården: Peder Poulsen, Peder Ilder, landsoldat, Christen Larsen, en lille dreng fra Vester Brønderslev, Johanne Christensdatter. 

Side 449  13.marts 1765 Maren Christensdatter i Sønder Harritslev, gift med Peder Mølbach. Børn: afg. Christen Pedersen, hans børn Kirsten Christensdatter, 7 år, Anne Christensdatter, 3 år, Mette Christensdatter, 1 år, Peder Mølbachs søn Jens Pedersen, 27 år, Johanne Pedersdatter, gift med Peder Blegmand i Hundelev, Karen Pedersdatter, 15 år, hjemme. Peder Pedersen Bach, som var fader til den ene og farfader til de 3, var formynder. 

Side 450  20.august 1765 Hans Mouritsens kone Kirsten Lauritsdatter i Bagterp. Børn: Kirsten Hansdatter, gift med Jens Marquorsen i Skibsby, og Christen Hansen, 23 år, hjemme. 

Side 453  28.oktober 1765 Mette Jensdatter i Rubjerg, gift med Hans Nielsen. Hendes søn Mads Albrethsen havde som formynder Peder Christensen af Rubjerg. 

Side 454  7.februar 1765 enkemand Christen Bach i Ulstrup. Børn: Karen Christensdatter, 24 år, Otte Christensen, 12 år, Jens Christensen, 8 år, Anders Christensen, 6 år. Formyndere var Niels Nielsen og Jens Olufsen, begge af Ulstrup. 

Side 458  26.april 1766 Birte Lauritsdatter i Løgtegaard, Anders Pedersens kone. Afdødes fader, Laurits Vigelsen i Stade, Vennebjerg Sogn, var eneste arving. 

Side 462  2.maj 1766 Peder Christophersens kone Johanne Christensdatter i Bagterp. Børn: Christen Pedersen, 10 år, Laust Pedersen, 4 år, Anders Pedersen, 9 uger, Else Pedersdatter, 7 år. 

Side 466  10.maj 1766 Mette Nielsdatter i Hundelev, Jens Nielsens kone. Afdødes moder Mette Madsdatter, gift med Laurits Mathisen i Vennebjerg, og søskende Johanne Nielsdatter, 21 år, tjenende i Poulstrup hos Hans Ladefoged, og Anne Nielsdatter, tjenende i boet, var arvinger. Vurderingsmænd Anders Sørensen og Jens Pedersen, begge af Hundelev. 

Side 469  4.august 1766 Laurits Nielsen i Bagterp, gift med Maren Andersdatter.

Søskende: 1. Afg. Niels Nielsens børn: Anders Nielsen, Niels Nielsen, begge tjenende i Hjørring Præstegaard, Karen Pedersdatter, tjenende i Skibsby hos Christen Olufsen   2. afg. Christen Nielsens børn: Niels Christensen, tjenende Lars Christensen i Skibsby, og Karen Christensdatter, hjemme hos moderen Maren Hansdatter i Vennebjerg  3. afg. Ellen Nielsdatters børn: Jens Marquorsen og Christen Marquorsen i Skibsby  4. Bodil Nielsdatters børn: Lars Christensen, Christen Christensen og Johanne Christensdatter i Skibsby og afg. Sidsel Christensdatter i Gjurup hendes børn Christen Pedersen, Jens Pedersen, Johanne Pedersdatter og Bodil Pedersdatter, hjemme hos faderen Peder Jensen i Gjurup   5. afg. Margrethe Nielsdatters børn: Niels Hansen i Ønbøll, Ellen Hansdatter, gift med Peder Dalsgaard, Maren Hansdatter, gift med Niels i Krattet, Bjergby Sogn   6. Afg. Anne Nielsdatters børn: Jens Christensen, Niels Christensen i Sindal, Karen Christensdatter i Fielsted, gift med Peder Michelsen, Anne Christensdatter i Brasholt, Christen Jensen og Anne Christensdatter i Sindal, gift med Jens Sørensen. Enkens broder Søren Andersen af Gjurup var lavværge.  

Side 471  6.december 1766 Kirsten Jespersdatter i Bagterp, hvis eneste efterladte var en myndig søn Jesper Nielsen. Han oplyste at være søn af afdøde og forhen afg. Niels Nielsen. 

Side 472  22.december 1766 Hans Andersen i Sønder Harritslev, gift med Johanne Nielsdatter. Eneste arving var datteren Ane Hansdatter, 18 år. Enkens lavværge var degnen Sr. Christen Bierregaard i Sønder Harritslev, og datterens fødte værge var Niels Andersen i Søholt ibidem. 

Side 476  6.marts 1767 Jens Pedersens kone Inger Villumsdatter i Rubjerg. Deres eneste datter var gift med Jens Nielsen i Vejby. 

Side 478  6.marts 1767 Mette Lauritsdatter i Vennebjerg, hvis eneste datter, Maren Pedersdatter, havde som formynder Peder Christensen ibidem. 

Side 479  21.juli 1767 Jens Lauritsen i Bagterp. Søskende: Mads Lauritsen i Bagterp, Kirsten Lauritsdatter, gift med Niels Pedersen i Sønder Harritslev, Anne Lauritsdatter i Bagterp, hvis værge var Søren Pedersen af Bagterp. 

Side 481  7.januar 1765 Søren Sørensen i Stade. Arvinger nævnt side 431. Enken Mette Marie Thomasdatters svoger Thomas Jørgensen i Store Spaanheden, Skæve Sogn, samt afdødes broder Christen Sørensen i Vraa Præstegaard nævnes. 

Side 486  21.februar 1767 Møller Christen Madsen i Aastrup Mølle, gift med Elisabeth Hansdatter. Afdødes søn Jens Christensen opholder sig for tiden i møllen. I boet nævnes nogle kvier, der var på græs hos Eiler Hansen i Jelstrup, samt 1 kvie, tilhørende Hans Degn i Jelstrup. Børn fra ægteskabet med afg. Else Mathisdatter: Hans Christensen, opholdende sig i Arendal, Norge, 38 år. Fra ægteskabet med Kirsten Michelsdatter: Thomas Christensen, 30 år, opholder sig hos en sejlmagerenke i København på Christianshavn bag ved Børnehuset i Dronningensgade, i lære på en styrmandsskole, Christen Christensen, 25 år, tjenende på Aastrup, Jens Christensen, 23 år, i møllen, Michel Christensen, 18 år, hos søsteren i Tornby, Mads Christensen i møllen, Else Christensdatter, gift med Peder Jensen i Aasted, Maren Christensdatter, gift med Peder Laursen i Tornby, Birgitte Christensdatter, 20 år, Anne Christensdatter, 16 år, begge hjemme i møllen. Fra ægteskabet med enken: Kirsten Christensdatter, 1 år. De mellemste børns morbroder Søren Michelsen var formynder. Enkens lavværge Poul Hald i Bagterp. 

Side 511  25.januar 1768 Christen Nielsen i Sønder Harritslev, gift med Mette Pedersdatter. Børn fra forrige ægteskab: Peder Christensen, boende i byen, Else Christensdatter, enke, bosat i Rubjerg, Jens Christensen, gift. Fra sidste ægteskab: Johanne Christensdatter, 23 år, tjenende i Høngaard, St. Hans Sogn. Enkens lavværge var Poul Nielsen af byen, og sønnen Peder var formynder for datteren. 

Side 512  13.august 1768 en omløbende betler Jens Jensen fra Fjerritslev, død hos Mads Stephansen Skrædder, boende ved St. Hans Kirke. 

Side 514  20.juli 1768 Peder Pedersen Røds hustru Gertrud Nielsdatter i Hundelev Huse. Søskende: Maren Nielsdatter, som går rundt og betler. For 3 år siden opholdt hun sig i Pirup, Hune Sogn. Anders Sørensen af Hundelev var hendes værge. Vurderingsmænd var Jens Nielsen og Niels Christensen Mølbak af Hundelev. 

Side 516  17.oktober 1768 skifteforretning hos Niels Pedersen i Sønder Harritslev, da tjenestedrengen Michel Christophersen, 20 år, var druknet i åen ved Grümsted Bro. Søskende: Jens Christophersen, 34 år, tjenende på Aastrup, Ane Christophersdatter, 32 år, ugift. 

Side 519  5.november 1768 Jens Christensens hustru Inger Christensdatter, boende i et jordhus i Sønder Harritslev. Børn: Hans Jensen, 13 år, og Niels Jensen, 10 år. 

Side 520  22.januar 1769 Thomas Christensen i Høngaard. Børn: Else Thomasdatter, gift med Laurits Christensen i Skibsby, St. Olufs Sogn, Margrethe Thomasdatter, gift med Matthias Svendsen her i Høngaard. Afdøde oplod for 11-12 år siden gården til sin svigersøn. 

Side 521  9.marts 1769 Søren Pedersens hustru Ane Thomasdatter i Vennebjerg Dale. Børn: Peder Sørensen, 8 år, Thomas Sørensen, 4 år, og Anders Sørensen, 5 uger, samt Maren Pedersdatter, 11 år. 

Side 524  13. marts 1769 Niels Lauritsens hustru Ane Lauritsdatter i Lygtegaard, Vennebjerg Sogn. Børn: afdødes søn Laurits Nielsen, 39 år. 

Side 527  3. april 1769 inderste Ane Madsdatter, boende hos Niels Olufsen i Rubjerg. Arvinger: søstersønner Mads Pedersen, boende på Bøgsted Gods i Lyngby, Jens Pedersen på Villerup Gods i Sønderlev, søsterdøtre Maren Pedersdatter, gift med Jens Simonsen, boende på Bøgsted Gods i Lyngby, Mette Pedersdatter, først gift med Knud Hansen i Lønstrup, død, deres datter Kirsten Knudsdatter, 23 år, tjenende Simon Jensen i Lyngby, næst gift med Thor Sørensen i Lønstrup, deres søn Knud Sørensen, 18 år, søstersønnen Niels Olufsen. Vitterlighedsmænd var Bernt Sørensen af Alstrup og Laurits Villumsen af Rubjerg. 

Side 529  24.april 1769 Jens Christensens hustru Kirsten Stephansdatter i Haugaard, Nørre Harritslev. Børn: Magdalene Christensdatter, gift med Peder Zachariassen i Lønstrup, og en søn, 24 år. 

Side 532  12.maj 1769 Niels Christensen i Sønderlev, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 20 år, Karen Nielsdatter, 17 år, hvis fødte værge var Jens Christensen af Jonstrup. Enkens lavværge Thomas Pedersen Kaaber. 

Side 534  31.juli 1769 Jens Nielsens hustru Bodil Jensdatter i Hundelev. Vitterlighedsmænd var Morten Jensen og Niels Christensen, begge Hundelev. Børn: en slegfredssøn Abraham Jacobsen, 12 år, hvis morbroder Anders Jensen i Lyngby af Hl. Thurahs gods i Jelstrup Præstegaard var formynder. 

Side 537  21.november 1769 Christen Jensen Spangmand i Rubjerg, gift med Karen Friderichsdatter. Fællesbørn: Jens Christensen, 4 år, Maren Christensdatter, 6 år, hvis fødte værge var afdødes broder Laurids Jensen Spangmand fra Hundelev. Enkens lavværge Michel Jacobsen af Sønder Harritslev. Vurderingsmænd Jens Villumsen og Niels Svendsen af Rubjerg. Gæld til Berent Sørensen i Alstrup, degnen Sr. Peder Ejler Nielsen i Rubjerg, Hans Olufsen i Ulstrup og Willum Laursens enke. 

Side 538  8.januar 1770 en fattig betler, Laurits Olufsen, som døde hos moderen Kirsten Heilesdatter, husmand Hans Nielsens hustru i Rubjerg. Afdødes fader var afg. Oluf Pedersen i Hundelev på Sejlstrup Gods. Søskende: Peder Olufsen, 18 år, tjenende Jens Lauritsen i Gjølstrup, Niels Olufsen, 13 år, Anne Olufsdatter gift med Niels Pedersen Hyrde i Sønder Harritslev, Maren Olufsdatter, 27 år, ugift, tjener Søren Sørensen i Mojen i Vennebjerg. De umyndiges værge var farbroderen Christen Pedersen af Nørre Lyngby, men i hans sygdom blev Oluf Jensen af Rubjerg tilsynsværge. Vurderingsmænd Christen Bertelsen af Rubjerg og Jacob Christensen af Øster Hedegaard i Vennebjerg Sogn.  

Side 539  25.juni 1770 Jens Sørensen Skrædder i Sønder Harritslev, gift med Karen Jensdatter. Afdødes arvinger: broderbørn Søren Laursen Soldat, boende i Haugaard, Anders Lauritsen, 31 år, tjener Stephan Jensen i Sønder Harritslev, Jens Lauritsen, 29 år, tjener Niels Kjeldsen ibidem, Morten Laursen, 27 år, tjener Jens Sørensen i Gjurup, Christen Lauritsen, 24 år, tjener Niels Mølbak i Sønder Harritslev, Bertel Lauritsen, 20 år, tjener Peder Christensen ibidem, og Anne Nielsdatter, 20 år, tjener Peder Christensen Ladefoged i Lønstrup. Enkens lavværge var degnen i Harritslev, Sejlstrup og Rakkeby Kirker Seigneur Bierregaard. 

Side 540  14.september 1770 husmand Niels Jensen i Taars by, gift med Karen Christensdatter. Arvinger: Hans Jensen i Stenum, Christen Jensen, opholdende sig hos sin søn Jens Christensen i Skoven, og Mads Jensen, boende på Heden, alle på Linderumgaards Gods i Ugilt Sogn og afdødes halvbrødre. Enkens lavværge Mads Thomasen af Taars. 

Side 542  15. marts 1770 Anders Christensen i Bagterp, gift med Else Jacobsdatter. Afdødes børn i ægteskabet med Johanne Jacobsdatter: Christen Andersen, 30 år, undveget fra godset i sit 10.år. med afg. Helle Christensdatter:  Christen Andersen, 15 år, tjenende Jens Lauritsen Bach i Sønder Harritslev, og Kirsten Andersdatter, 20 år, tjenende Christen Svendsen i Krustrup. Med enken: Helle Andersdatter, 12 år, og Dorethe Andersdatter, 4 år. Enkens lavværge Michel Jacobsen af Sønder Harritslev, børnenes formynder deres farbroder Niels Christensen, boende i Rakkeby af Sejlstrup Gods. 

Side 545  24. februar 1771 afkald fra Christen Pedersen og Søren Thomasen, begge i Sønderlev By, Skallerup Sogn, på hustruers Maren og Ellen Poulsdatters vegne, som var helsøstre til Jens Poulsen, der boede og døde i Bagterp By, St.Hans Sogn.

25.februar 1771 afkald fra Peder Poulsen i Ulstrup på egne vegne og Poul Nielsen Haugaard i Sønder Harritslev på hustru Anne Poulsdatters vegne, Anders Jensen af Hjørring på egne vegne for arv efter Jens Poulsen i Bagterp. 

Side 545 11. marts 1771 Christen Spangmands enke Karen Friderichsdatter i Rubjerg.børn: Jens Christensen, 5 år, og Maren Christensdatter, 7 år, hvis formynder var farbroder Laurits Jensen Spangmand i Hundelev. Vurderingsmænd Jens Villumsen og Peder Christensen af Rubjerg. 

Side 547  26. marts 1771 Anders Heilesen i Hundelev, gift med Kirsten Christensdatter. Fællesbørn: Christen Andersen, 10 år, Karen Andersdatter, 26 år, begge tjenende Peder Laursen i Stenvad, Maren Christensdatter, gift med Christen Andersen i Rakkeby af Sejlstrup Gods. Enkens lavværge Hans Jørgensen af Sønder Harritslev. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Niels Christensen Mølbak, begge af Hundelev. 

Side 548  4.april 1771 Bodolph Christensens hustru Ellen Christensdatter i Gjurup. Børn: Christen Bodolphsen, 11 år, Kirsten Bodolphsdatter, 9 år, Johanne Bodolphsdatter, 4 år. 

Side 552  15.august 1771 afkald for arv efter Svend Jepsen, som tjente Christen Gjurup i Sønder Harritslev fra halvbroder Peder Jepsen af Tornby på Kjærsgaards Gods. 

Side 553  19.august 1771 Anders Sørensen Skrædder i Hundelev, gift med Johanne Pedersdatter. Børn: Johanne Andersdatter, gift med Christen Jensen i Rakkeby af Sejlstrup Gods, Anne Andersdatter, ugift, hjemme. Enkens lavværge Anders Jensen i Lyngby. Vurderingsmænd Ole Jensen og Jens Nielsen, begge i Hundelev. Gæld til Jens Nielsen i Sejlstrup Mølle, Jens Christensen i Gjølstrup, tjenestekarlen Christen Hansen, samt hyrdepigen Mette Christensdatter. 

Side 555 28.september 1771 Christen Lauritsen i Bagterp Østergaard, gift med Gertrud Olufsdatter. Børn: Laurits Christensen, 17 år, Oluf Christensen, 15 år, Christen Christensen, 10 år, Jens Christensen, 2 år, Maren Christensdatter, 17 år, Anne Christensdatter, 11 år, alle hjemme. Enkens lavværge var broderen Jens Olufsen i Nørre Harritslev på Fuglsig Gods, børnenes formynder deres farbroder Christopher Laursen i Rubjerg af Aastrup Gods. 

Side 558  30.september 1771 Laurits Høngaards hustru Ellen Pedersdatter i Bagterp. Børn: Maren Lauritsdatter, 4-5 år. 

Side 560  30.september 1771 afkald fra Peder Caspersen, tjenende Søren Pedersen i Bagterp, der var hans kurator, for arv efter moder Mette Pedersdatter, som døde hos Jacob Stephansen i Bagterp. 

Side 560  30. september 1771 afkald fra Niels Mogensen af Bagterp for arv efter faderen Mogens Nielsen ibidem. Moderen var Cathrine Ernstdatter. 

Side 560  3. december 1771 Mads Jørgensen Bruun af Bagterp, gift med Else Laursdatter. Børn fra første ægteskab: Jens Madsen, 31 år, Kirsten Madsdatter, gift med Thomas Christensen, tjenende i Bøgsted, Maren Madsdatter, gift med Hans Mouritsen i Bagterp. Fra andet ægteskab: Karen Madsdatter, ugift og hjemme. Enkens lavværge Søren Pedersen Dam af Bagterp. 

Side 565  8.januar 1772 Birthe Nielsdatter, Christen Nielsen Smeds hustru i Nørre Harritslev. Børn: Niels Christensen, 32 år, Maren Christensdatter, gift med Ole Christensen i Nørum Skolehus, Anne Christensdatter, ugift og hjemme. 

Side 571  19.februar 1772 registrering af boet efter Stephen Christensens hustru Elisabeth Hansdatter i Aastrup Mølle. Side 529 Børn: Kirsten Christensdatter, 12 år, fra første ægteskab, hvis formynder var morbroderen Eiler Hansen fra Kirkensgaard i Vester Hjermitslev Sogn, og Maren Stephensdatter, 2 år. Vurderingsmænd Søren Pedersen og Søren Andersen Bruus, gårdmænd i Bagterp. 

Side 577  7. marts 1772 husmand Jørgen Jørgensens hustru Kirsten Hansdatter i Hundelev. Børn: Else Jørgensdatter, 8 år. 

Side 591  22. juni 1772 Hans Fransen i Overklit Mølle, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Laurs Hansen, 15 år, Frans Hansen, 12 år, Christen Hansen, 7 år, Dorthe Kirstine Hansdatter, 10 år, hvis formynder var gårdmand Lars Christensen af Hundelev, senere deres farbroder Simon Fransen af Børglum. Sejlstrup Gods. Enkens lavværge gårdmand Jens Nielsen i Hundelev, senere hendes broder Christen Pedersen af Nygaard i Serritslev Sogn. Vurderingsmænd gårdmand Christen Molsen af Sønder Harritslev og husmand Christen Jacobsen af Hundelev.

 

Side 601  3. januar 1772  afkald fra husmand Anders Laursen og Christen Laursen, tjenende Jens Clausen, begge af Sønder Harritslev, Jens Laursen, tjenende Christen Jensen i Bagterp, Søren Laursen, gårdmand i Haugaard, og Bertel Laursen, tjenende Christen Boye i Sønder Harritslev, for arv efter deres broder Morten Laursen, som tjente og døde hos gårdmand Jens Sørensen i Gjurup. Brødrene overlader al arv til deres moder Maren Sørensdatter i Sønder Harritslev. 

Side 602  12. juli 1772 husmand Jørgen Christensen Kjærsgaard i Sønder Harritslev. Afkald fra Christen Jørgensen, gårdbeboer, Søren Jørgensen, husbeboer, og Hans Jørgensen, ungkarl, alle af Sønder Harritslev, Johanne Jørgensdatter, gift med Anders Andersen i Tornby, Dorthe Jørgensdatter, gift med Anders Sørensen i Ålbæk, Sidsel Jørgensdatter, gift med Stephen Nielsen i Putingaard ved Asdal.  

Side 603  22.januar 1773 husmand Thomas Jensen Rugtved i Hundelev, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Peder Thomsen, boende i Østergaard, Bagterp, Jens Thomsen, tjenende Jens Nielsen i Hundelev. Enkens lavværge gårdmand Jens Nielsen i byen. Vurderingsmænd Niels Christensen Mølbak og Laurs Spangmand, begge boende i Hundelev.   

Side 605  23. januar 1773 Jens Nielsen Bødkers hustru Karen Sørensdatter i Hundelev. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Niels Christensen Mølbak, begge af Hundelev. Børnenes navne ikke nævnt. Side 615 Børn: Peder Jensen, 4 år, Birgitte Jensdatter, 21 år, Maren Jensdatter, 15 år, og Else Jensdatter, 7 år. Ny vurderingsmand Lars Svendsen i Hundelev. 

Side 605  14. september 1773 Jens Olufsen Skrædders hustru Kirsten Larsdatter i Vennebjerg. Børn: Lars Jensen, 10 år, Margrete Jensdatter, 20 år, Birgitte Jensdatter, 16 år, Maren Jensdatter, 13 år, hvis formynder var Christen Nielsen ibidem. 

Side 609  15. juli 1772 Lars Nielsen Løgtegaard, som tjente og døde hos gårdmand Jens Thomsen i Gjurup. Enken Karen Jensdatter tjente Matthias Svendsen i Høngaard. Arvinger: en moster Maren Larsdatter, Lars Tversteds enke, opholdende sig hos Jens Laursen Bak i Sønder Harritslev, en moster Kirsten Larsdatter, forhen gift med Hans Mouritsen af Bagterp, hendes børn Christen Hansen, gårdmand af Hundelev, Kirsten Hansdatter, gift med annekspræstebonden Jens Markussen i Skibsby. 

Side 616  14. februar 1774 husmand Peder Christensen Subberholts hustru Maren Larsdatter i Bagterp. Børn: Jens Pedersen, 15 år, Johanne Pedersdatter, 28 år, Catrine Pedersdatter, 12 år, alle hjemme. Gårdmændene Søren Andersen Bruus og Hans Laursen i Bagterp var vurderingsmænd. 

Side 620  19. februar 1774 husfæster Niels Sørensen i Rubjerg, gift med Karen Nielsdatter. børn: Søren Nielsen, 12 år, Anders Nielsen, 8 år, Niels Nielsen, 3 år, Ane Nielsdatter, 16 år, Dorthe Nielsdatter, 10 år, Sidsel Nielsdatter, 5 år. Peder Christensen Jelstrup var tilsynsværge. Vurderingsmænd Peder Poulsen i Ulstrup og Jens Villumsen i Rubjerg. 

Side 622  Lassen Larsens hustru Margrete Larsdatter i Aalstrup. Børn: Christen Larsen, 13 år, Søren Larsen, 12 år, Jens Larsen, 10 år, Johanne Larsdatter, 14 år, og fra andet ægteskab Johanne Marie Larsdatter, 8 år. For børnene af første kuld var deres morbroder Anders Pedersen, gårdmand af Thise By, formynder. 

Side 628  20.maj 1774 indsidder Simon Stephansen i Jonstrup, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Niels Simonsen, 32 år, boende i Bagterp, Stephen Simonsen, 20 år, tjener i Sønder Harritslev Præstegaard, Peder Simonsen, 14 år, hos Jens Christensen i Jonstrup, Maren Simonsdatter, gift med Ole Christensen Krag i Skibsby, Ellen Simonsdatter, tjenende Madame Sessing i Hjørring, Else Simonsdatter, hjemme. 

Side 630  20.maj 1774 Niels Christensen Ladefogeds enke Ane Jensdatter i Sønderlev, boende hos Jens Christensen. Børn: Jens Nielsen, 22 år, tjenende Jens Christensen i Jonstrup, Karen Nielsdatter, tjenende Mads Christensen i Nørlev, for hvem deres farbroder Jens Christensen i Jonstrup var formynder. 

Side 632  17.maj 1774 indsidder Lars Andersen Duhns hustru Maren Andersdatter i Bagterp. Børn: Anders Larsen, 21 år, Jens Andersen, 15 år, Anne Marie Andersdatter, 26 år, gift med Peder Eilertsen i Bagterp. 

Side 638  30.juli 1774 Karen Olufsdatter, død hos sin søn Jens Villumsen i Rubjerg. Andre børn: Matthias Jensen, boende i Furreby, Lars Villumsen, 29 år, Ole Villumsen, 27 år, begge i København på kongens flåde, Hans Villumsen, 24 år, i Furreby, Else Jensdatter, gift med Christen Sørensen i Furreby af Vrejlev Klosters gods. Vurderingsmænd Christopher Larsen og Niels Jensen, begge Rubjerg, senere Peder Hansen Møller i Rubjerg og Peder Poulsen i Ulstrup. 

Side 641  29.februar 1774 Poul Nielsen Haugaard i Sønder Harritslev, gift med Anne Poulsdatter. Børn: Christen Poulsen, ca. 24 år, har fæstet faderens hus, Peder Poulsen, 16 år, tjener Stephen Jensen ibidem, Ane Poulsdatter, gift med Jens Jensen i Østerild, Thy på Kierbygaards gods, Maren Poulsdatter, tjenende Fuglsigbonden Christen Michelsen i Sønderlev. Enkens lavværge gårdmand Anders Nielsen Krog ibidem, senere Peder Poulsen af Ulstrup. 

Side 644  11.februar 1775 Christen Jensen i Bagterp, gift med Else Christensdatter. Børn: Nille Marie Christensdatter, 6 år, Mette Margrete Christensdatter, 4 år, Margrete Christensdatter, 3/4 år, hvis morbroder Peder Christensen på Laage i Vennebjerg Sogn af Fuglsig Gods var formynder. Enkens lavværge gårdmand Niels Mogensen af Bagterp. 

Side 656  24.oktober 1771 Peder Christophersen i Bagterp, gift med Margrethe Mogensdatter.  Børn fra 3 ægteskaber 1. Christopher Pedersen, 26 år, Anne Pedersdatter, 28 år  2. Otte Pedersen, 20 år  3. Christen Pedersen, 16 år, Laurs Pedersen, 13 år, Else Pedersdatter, 14 år. Enkens lavværge Søren Pedersen af Bagterp. Vurderingsmænd Peder og Jens Eilersen af Bagterp. 

Side 657  8.august 1775 Jens Christophersen i Bagterp, gift med Maren Pedersdatter. Enkens lavværge Søren Pedersen af Bagterp. Afdødes søster Anne Christophersdatter var enearving. Hendes formynder Søren Pedersen Dam af Bagterp. 

Side 662  21.november 1775  Thomas Jensens enke Maren Andersdatter, indsidder hos Søren Pedersen i Dale, Vennebjerg by. Børn: Else Thomasdatter, gift med Jens Christensen i Dale, Vennebjerg, Jens Thomasen, boende i Gjurup på Aastrup Gods, Anne Thomasdatter, forhen gift med Søren Pedersen her på stedet, hendes datter Maren Sørensdatter.  

Side 667  22.november 1775 indsidder Christen Christensen i Nørum, gift med Birgitte Nielsdatter. Børn: Niels Christensen i Høngaard, 28 år, Christen Christensen af Nørum, Else Christensdatter, tjenende i Sejlstrup, Mette Christensdatter, tjenende på Kokkedal. Enkens lavværge Christen Nielsen Smed i Nørre Harritslev. 

Side 670  15.september 1775 Christen Christensen Gjurups hustru Anne Svendsdatter i Sønder Harritslev. Børn: Maren Christensdatter, Kirsten Christensdatter, begge hjemme.  

Side 679  26.januar 1776 Peder Andersen Smed i Sønder Harritslev, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Anders Pedersen, 11 år, Niels Pedersen, 9 år, Thomas Pedersen, 3 år, Margrethe Pedersdatter, 15 år, hvis formynder var deres farbroder Niels Andersen af Rubjerg. Degnen Sr. Bierregaard var tilsynsværge. Enkens lavværge Hl. Høimark, sognepræst i Sønder Harritslev og annekssogne. 

Side 686  1.marts 1773 Niels Christophersen Krogs hustru Karen Hansdatter i Sønder Harritslev, indsidder hos Anders Nielsen Krog. Enkemanden var ude at betle, så stifsønnen Anders Nielsen var til stede sammen med afdødes søskende. Afdødes søskende: helsøster Johanne Hansdatter, afg. Anders Solholts enke, opholdende sig hos Michel Jacobsen i byen, Maren Hansdatter, gift med Søren Pedersen i Mølbakken, halvbroderen Hans Larsen, boende i byen. 

Side 696  8.marts 1775 Hans Larsens hustru Mette Andersdatter i Sønder Harritslev. Børn: Lars Hansen, 14 år, Maren Hansdatter, 22 år, Johanne Hansdatter, 13 år, hvis formynder var Jens Hansen i Sønder Harritslev. Den ældste datter Maren havde en væv stående, som var givet hende af en moster i Vodskov, Hammer Sogn. 

Side 699  25.januar 1776 Anders Jensen Dal i Sønder Harritslev, gift med Kirsten Jensdatter. Enkens lavværge Anders Nielsen Krog i byen. Afdødes fader Jens Christensen af Vennebjerg Dale var til sted. Barn født efter faderens død og kaldet Anne Marie Andersdatter. 

Side 704  6.november 1776 Hans Mouridsen i Bagterp, gift med Maren Madsdatter. Børn: Niels Hansen og et barn født efter faderens død og kaldet Hans Hansen, hvis formynder var Hans Laursen af Bagterp. Enkens lavværge Jens Madsen af Bagterp. 

Side 708  6.november 1775 indsidder Christen Christensen Skaiberg i Bagterp, død hos husmanden Christen Christensen. Børn: Maren Christensdatter, gift med Hans Nielsen af Bagterp, Mette Christensdatter i Bagterp.  

Side 710  16.november 1775 husbeboer Thomas Hansen, gift med Margrethe Larsdatter i Underaare, Serritslev Sogn. Søskende: Hans Hansen, brygger i København, Niels Hansen, forhen i Strae, Torslev Sogn, hans datter Mette Nielsdatter, en brodersøn Hans Nielsen, død, hans datter, søsteren Maren Hansdatter, hendes søn Christen Jensen i Torslev Sogn, søsteren Mette Hansdatter, gift med en smed i Ørum Sogn og By. Enkens lavværge Niels Hansen af Underaare.

26.marts 1776 enken Margrethe Larsdatters arvinger: en halvbroder Oluf Plet i Nørre Harritslev, Vennebjerg Sogn, som Peder Pedersen Røe af Underaare var tilsynsværge for. Peder Ibsen i Underaare havde besørget enkens begravelse. 

Side 712  30.december 1775 Else Nielsdatter, Stephen Christensen Steens hustru i Bagterp. Børn: Christen Olesen, boende i Stenum, 40 år, og Jacob Olesen, 37 år.   

Side 713  11.januar 1776 Hans Nielsen, som døde hos gårdmand Søren Dam i Bagterp. Enken Maren Christensdatters lavværge Jens Madsen af Bagterp, og datteren Kirsten Hansdatters formynder var Jesper Nielsen af Bagterp. 

Side 714   30.april 1776 brohuskonen Maren Nielsdatter i Aastrup Brohus. Børn: Jens Jensen, 28 år, Niels Jensen, 26 år, Christen Jensen, 25 år, Karen Jensdatter, 34 år. 

Side 716  30. april 1776 Maren Ovesdatter, som døde hos Ove Villadsen i Bagterp. Børn: Ove Villadsen, 40 år, Peder Villadsen, 36 år, Kirsten Villadsdatter, 42 år, gift med Peder Spangmand i Hundelev, Inger Villadsdatter, gift med Niels Nielsen Winter i Bagterp. 

Side 716  22. maj 1772 Thomas Pedersen Raaberg og hustru Maren Pedersdatter, som døde i Rubjerg. Vurderingsmænd Jens Villumsen og Peder Jelstrup af Rubjerg. Børn: Karen Thomasdatter, 24 år, Kirsten Thomasdatter, 13 år, Maren Thomasdatter, 8 år, Niels Thomsen, 18 år, hvis formynder var Christopher Larsen af Rubjerg.  

Side 717  24.april 1776 Niels Jensens enke Maren Nielsdatter i Vennebjerg, død hos sønnen Christen Nielsen. Afkald fra børnene Jens Nielsen, boende i Hundelev, Peder Nielsen, tjenende Sr. Høyer i Hjørring, Christen Nielsen, boende i Vennebjerg, Niels Nielsen, boende i Bagterp, Kirsten Nielsdatter, gift med Peder Stephensen i Rubjerg, og Anne Nielsdatter, gift med Anders Jacobsen i Jelstrup.  

Side 718  6.november 1776 husmand Niels Pedersen Mølbak i Sønder Harritslev By, gift med Inger Nielsdatter. Børn: Peder Nielsen Mølbak, 30 år. Enkens lavværge Sr. Christen Bierregaard af byen. 

Side 719  6.november 1776 en fattig betler Maren Pedersdatter, død hos Jens Christensen i Sønderlev. Arvinger ukendte. Genoptaget side 725 og 754 

Side 719  6.november 1776 tjenestepige Maren Stephensdatter hos Anders Nielsen Krag i Sønder Harritslev. 

Side 720  28.november 1776 gårdmand Jens Nielsen Gaarden i Hundelev, gift med Karen Nielsdatter. Deres eneste søn Niels Jensen, 3 år, havde farbroderen Christen Nielsen af Vennebjerg som født værge, og enkens lavværge var hendes broder Jens Nielsen af Vejby. Vurderingsmænd Christen Hansen og Niels Christensen, begge af Hundelev, senere Christen Jørgensen Kjærsgaard af Sønder Harritslev og Lars Svendsen af Hundelev. 

Side 726  24.februar 1777 gårdmand Jens Thomsen i Gjurup, gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 16 år, Thomas Jensen, 14 år, Anders Jensen, 10 år, Christen Jensen, ½ år, Mathias Jensen, 3 år, Maren Jensdatter, 12 år, Bodil Jensdatter, 8 år, Dorethe Jensdatter, 5 år, hvis formynder var Budolf Christensen af Gjurup. Enkens lavværge Mathias Svendsen af Høngaard. 

Side 729  19.april 1777 Jens Christensen i Sønderlev, gift med Karen Thomasdatter. Børn: Hans Jensen, 22 år, og Niels Jensen, 20 år. Vidner Niels Jacobsen i Sønderlev af Aastrup bønder og præstens bonde i Skallerup Anders Larsen i Nørum. Enkens lavværge Thomas Jensen. 

Side 732  21. maj 1777 gårdmand Jens Olesen i Ulstrup, gift med Else Simonsdatter. Børn: Johanne Jensdatter, 4 år, og Anne Jensdatter, 1 år, hvis formynder var Peder Poulsen af Ulstrup. Enkens lavværge hendes broder Jens Simonsen af Hundelev. Vurderingsmænd Jens Villumsen og Mads Nielsen, begge af Ulstrup. 

Side 736  22. maj 1777 gårdmand Stephen Jensen i Sønder Harritslev, gift med Karen Christensdatter. Børn: Christen Stephansen, 7 år, Dorethe Stephansdatter, 4 år, Marianne Stephansdatter, 2 år, og Mette Stephansdatter, 1 år, hvis beskikkede formynder var Anders Sørensen Stade af byen. Enkens lavværge Anders Nielsen Krag af byen. 

Side 739  23.maj 1777 Christen Nielsen Smed i Sønder Harritslev, gift med Johanne Thomasdatter. Børn: Jens Christensen, 27 år. Enkens lavværge Sr. Christen Bierregaard, sønnens kurator Jens Mortensen, begge af byen.  

Side 741  28.juli 1777 mølleren Stephan Christensen i Aastrup Mølle hans søster Anne Christensdatter. Søskende: Stephan Møller, Anne Marie Christensdatter, gift med Christen Hansen i Kobbersbro i Lendum Sogn, Tove Christensdatter, tjener Major von Kræbers i Aalborg, Gyde Christensdatter, i Aastrup Mølle, halvsøsteren Maren Sørensdatter, gift med Christen Nielsen i Skæggesholt, Taars Sogn. 

Side 746  18.august 1777 Jens Olesens hustru Anne Zachariasdatter i Tuen, Vennebjerg Sogn. Børn: Kirsten Jensdatter, hvis beskikkede formynder blev Christen Nielsen af Vennebjerg. 

Side 748  18.august 1777 Jens Christensen i Haugaard, Vennebjerg Sogn, gift med Maren Christensdatter. Børn: Stephan Jensen, 34 år. Enkens lavværge Christen Nielsen af Vennebjerg. Sønnen overtager fæstet, mod at moderen får aftægt. 

Side 749  23.august 1777 Jens Thomsen enke Maren Jensdatter i Gjurup. Børn: Jens Thomsen, 16 år, Thomas Jensen, 14 år, Maren Jensdatter, 12 år, Anders Jensen, 10 år, Bodil Jensdatter, 9 år, i Nørlev, Dorthe Jensdatter, 7 år, Mathias Jensen, 4 år, Christen Ovesen, 1 år, hvis formynder var Stephan Christensen i Aastrup. Slægtningen Jens Christensen i Dale, Vennebjerg Sogn, tog sønnen Anders til sig, de 2 yngste skulle forblive på gården ved den nye fæster, pigen Bodil kom til Stephan Christensen i Aastrup Mølle, og Dorthe kom til slægtningen Anders Pedersen i Løgtegaard, fuldmægtigen skulle sørge for Maren. 

Side 752  8.oktober 1777 Christen Kjærsgaards hustrus moder Anne Nielsdatter i Sønder Harritslev. Afdødes børn: Niels Simonsen, 40 år, Simon Ottesen, 36 år, boende i Sønder Harritslev, Laurs Ottesen, tjener Christopher Larsen i Rubjerg, Niels Simonsen, tjener på Aastrup, Johanne Simonsdatter, gift med Christen Kjærsgaard, Maren Simonsdatter, tjener broderen Simon, Sophie Simonsdatter, gift med Søren Kjærsgaard i byen, og Kirsten Simonsdatter, er i Han Herred. Genoptaget side 755. 

Side 755  16.januar 1778 husmand Laurs Svendsens hustru Mette Jensdatter i Hundelev. Børn: Svend Laursen, 18 år, hjemme, Karen Laursdatter, 24 år, tjener i Skallerup Præstegaard. Vurderingsmænd Peder Pedersen Krag og Niels Olesen, begge af Hundelev. 

Side 756  14. februar 1778  gårdmand Niels Jacobsen i Sønderlev, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Søren Nielsen, 11 år, Jacob Nielsen, 4 år, Mathias Nielsen, 1½ år, hvis formynder var Anders Jensen i Sønderlev. Enkens lavværge Lars Andersen ibidem. 

Side 760  14. februar 1778 gårdmand Jens Christensens hustru Else Thomasdatter i Vennebjerg Dale. Børn: Christen Jensen, 26 år, hjemme, Anne Jensdatter, gift med Anders Pedersen i Vennebjerg Løgtegaard, Maren Jensdatter, gift med Niels Pedersen i Børglum by, Kirsten Jensdatter, hjemme. 

Side 765  29.juli 1778 enken Bodil Christensdatter i Ulstrup, Rubjerg Sogn. Børn: Johanne Olesdatter, forhen gift med Knud Holland i Ingstrup, hendes datter Anne Knudsdatter, tjenende Madame Schmidt i Kronholm, Ingeborg Olesdatter, gift med Laurs Jørgensen i Rubjerg, Anne Olesdatter, her på stedet, Jens Olesen, død, hans datter Anne Jensdatter, 3 år, hvis formynder var Peder Poulsen af byen. Hans Villumsen af Ulstrup var til stede og vurderingsmændene Jens Kaaber af Ulstrup og Christen Nielsen af Rubjerg.  

Side 767  21.august 1777  husmand Peder Jacobsen i Bagterp, gift med Helle Andersdatter. Søskende: Jens Jacobsen, tjenende Christen Hansen i byen, Maren Jacobsdatter, gift med Peder Laursen i Jelstrup. Enkens lavværge Morten Sørensen af Bagterp. 

Side 769  14.marts 1777 gårdmand Christen Nielsen Smed i Nørre Harritslev, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Niels Christensen, gift med Thoer Mortensens datter i Vennebjerg og boende samme sted, Maren Christensdatter, gift med Ole Christensen Kaaber i Nørum, Anne Christensdatter, gift med Anders Pedersen i Brønderup. Enkens lavværge Thomas Nielsen. Tilgodehavende hos Niels Sørensens enke i Furreby, Søren Nielsen i Aasendrup, Jens Christensen i Løkken, Søren Nielsen i Skøttrup, Jens Nielsen i Skibsby, Ole Plettes datter Johanne, Sr. Michel Thurah i Jelstrup, Hans Rubeck i Sønder Vraa. Enken også død. Hendes arvinger: sønnen Jens Nielsen, 30 år, boende i Houen i Lyngby Sogn, og sønnen Niels Nielsen i Nyhavn i København, over 30 år og gift.  

Side 789 17.oktober 1778 gårdmand Peder Nielsens hustru Kirsten Christensdatter af Nørre Harritslev. Børn: Karen Pedersdatter, 20 år, Maren Pedersdatter, 18 år. Deres tilsynsværge var Stephan Pedersen af Nørre Harritslev. 

Side 792  19.november 1778 Søren Pedersens hustru Karen Sørensdatter i Bagterp. Afdødes broder Niels Sørensen og hans søn Søren Nielsen fra Krustrup, afdødes søsters børn Maren Jensdatter, gift med Jens Olesen, boende i et hus på Baggesvogn Mark, og Anne Jensdatter var arvinger. 

Side 796  25.september 1779 Niels Laursen Hollands hustru Johanne Knudsdatter i Lønstrup. Børn: Laurs Nielsen, 3 år, som Peder Hjulmand fra byen var formynder for. 

Side 797  18.oktober 1779 Henrik Jensen Smed i Bagterp, gift med Catrine Hansdatter. Børn: Johanne Henriksdatter, 7 uger, Bodil Henriksdatter, 2 år, Anne Henriksdatter, 3½ år, hvis formynder var farbrødrene Christen Jensen Smed, boende i Høgsted, Vrejlev Sogn, og Mads Jensen Smed, boende i Borup i Vraa Sogn. Enkens lavværge Anders Nielsen Krog af Sønder Harritslev. 

Side 802  24.juni 1780 husmand Anders Christensen i Bagterp og hustru Else Jacobsdatter. Børn: Dorthe Andersdatter, hvis formynder var morbroderen Mikkel Hvidegaard af Sønder Harritslev.  

Side 804  10.august 1780 gårdmand Jens Sørensen i Gjurup, gift med Johanne Olufsdatter. Børn: Søren Jensen, 17 år, Maren Jensdatter, 16 år, Ellen Jensdatter, 13 år, Else Jensdatter, 5 år, hvis formynder var Niels Lassen i Gjurup. Enkens lavværge Peder Jensen i Gjurup. 

Side 807  10.oktober 1780 tjenestekarl Christen Jensen Widstrup af Kjærsgaard Gods hos Budolph Christensen i Gjurup. Søskende: helbroderen Jens Jensen, tjenende i Kronholm, Stephen Jensen, tjenende Jens Kaabers enke i Ulstrup Sogn, myndige, helsøster Maren Jensdatter, gift med Poul Nielsen i Øster Vidstrup Sogn og by, og halvsøskende Søren Jensen, 19 år, Anders Jensen, 13 år, Christen Jensen, 5 år, Else Jensdatter, 17 år, Mette Jensdatter, 10 år, Karen Jensdatter, 7 år, Anne Jensdatter, 6 år, hvis formynder var deres stiffader Christen Jensen fra Øster Vidstrup. 

Side 812  9.marts 1781 husmand Peder Ilder i Bagterp, gift med MargretheAndersdatter. Børn: Ernst Pedersen, ½ år, Maren Pedersdatter, 12 år, Anne Pedersdatter, 7 år, hvis formynder var Niels Mogensen i Bagterp. Enkens lavværge Laurs Pedersen Dam i Bagterp. 

Side 813 25.december 1780  Niels Simonsen Skrædder i Bagterp, gift med Ane Andersdatter. Børn: Anders Nielsen, 7 år, hvis ansatte formynder blev Jens Nielsen Ulstrup af Bagterp. Lavværge for enken Jens Eriksen Paulin af Gjurup. 

Side 814  18.juni 1781 gårdmand Søren Pedersen Dams hustru Karen Laursdatter i Bagterp. Børn: Peder Sørensen, 8 år, Laurs Sørensen, 8 år, Christen Sørensen, 4 år, Karen Sørensdatter, 19 år, Ane Sørensdatter, 13 år, Maren Sørensdatter, 15 år, Kirsten Sørensdatter, 13 år, hvis formynder var farbroderen Laurs Pedersen Dam på Bagterp Hede. 

Side 819  17.september 1781 gårdmand Peder Ejlersen i Bagterp, gift med Anne Marie Laursdatter. Børn: Maren Pedersdatter, 13 år, Mette Pedersdatter, 8 år, Johanne Pedersdatter, 6 år, Marie Pedersdatter, 4 år, Anne Catrine Pedersdatter, ½ år, hvis formynder var farbroderen Jens Ejlersen, gårdmand i Bagterp. Enkens lavværge Steffen Christensen af Aastrup Mølle. 

Side 823  24.september 1781 gårdmand Hans Laursens hustru Maren Christensdatter i Bagterp. Børn: Christen Hansen, gift og bor i byen, Catrine Hansdatter, gift med Niels Smed i byen, Anne Hansdatter, 24 år. 

Side 827  10.december 1781 indsidderenken Anne Poulsdatter i Sønder Harritslev. Børn: gårdmand Christen Poulsen, Peder Poulsen i Sønder Harritslev, Maren Poulsdatter, tjenende Peder Christensen i Sønderlev af Fuglsig Gods, Anne Poulsdatter, gift med Jens Jensen Smed i Østerild på Kjølbygaard Gods i Thyland. 

Side 830  26.august 1782 Peder Christensen i Høngaard, gift med Malene Stephansdatter. Børn: Stephan Pedersen, 46 år, Mette Pedersdatter, gift med Søren Andersen i Gjurup, Else Pedersdatter, gift med Jesper Blegmand i Bagterp, Maren Pedersdatter, gift med Niels Mogensen i Bagterp, Johanne Pedersdatter, tjenende på Asdal, Anne Pedersdatter, 34 år, hjemme. Enkens lavværge Jens Christensen i Jonstrup. For den umyndige var farbroderen Budolph Christensen af Gjurup formynder. 

Side 836  2.november 1781 ungkarl Niels Simonsen hos gårdmand Jens Pedersen Krog i Bagterp på Aastrup Gods. Søskende: Johanne Simonsdatter, gift med Christen Kjærsgaard, husbeboer på Hundelev Hede, halvsøskende Simon Ottesen, gårdbeboer i Sønder Harritslev, Laurs Ottesen, tjenende Christopher Laursen i Rubjerg, Maren Ottesdatter, tjenende i Hæstrup, Kirsten Ottesdatter, husbeboer og ugift, Sophie Ottesdatter, gift med Søren Kjærsgaard i Sønder Harritslev. 

Side 839  husmand Laurs Jensen Spangmand i Hundelev, gift med Maren Christensdatter. Børn: Jens Laursen, 37 år, Christen Laursen, 35 år, og Maren Laursdatter, 22 år og tjenende i Mariegaard på Børglum Kloster Gods. Formynder for datteren var farbroderen Peder Jensen Spangmand, husbeboer i Hundelev på Aastrup Gods. Vurderingsmænd Niels Mølbak og Christen Christensen, begge af Hundelev. 

Side 840  21. januar 1784 husmand Christen Thomsens hustru Johanne Jensdatter i Bagterp. Børn: Thomas Christensen, 9 år, Jens Christensen, 3 år, og Maren Christensdatter, 13 år, hvis morbroder Jens Ejlersen af Bagterp var formynder. 

Side 842  23. november 1784 gårdbeboer Peder Christensen i Sønder Harritslev, gift med Maren Christensdatter. Børn: Niels Pedersen, 22 år, Johanne Pedersdatter, 7 år, hvis formynder var morfar Christen Nielsen Moltsen af byen. Enkens lavværge Jens Laursen Bach af byen. 

Side 844  6.oktober 1785 gårdbeboer Laurs Christensen Moltsen i Haugaard, Nørre Harritslev, gift med Marie Catrine Laursdatter. Enkens lavværge Søren Sørensen fra Laage, senere Peder Christensen i Haugaard. 

Side 850 (mangler side 848-849) 2. skiftesamling 24. juli 1784 pigen Sidsel Nielsdatter, død hos Stephan Møller i Aastrup Mølle.  

Side 856  28.januar 1786 gårdbeboer Jens Pedersen Krogs hustru Else Laursdatter i Bagterp. Børn: Karen Madsdatter, gift med gårdmand Jens Thomsen i Øster Hedegaard. 

Side 858  30.oktober 1786 gårdmnd Niels Pedersen Gjurup i Sønder Harritslev, gift med Anne Thomasdatter. Børn: Thomas Nielsen, 33 år, gårdmand her, Peder Nielsen, 30 år, hjemme, Maren Nielsdatter, 26 år, hjemme, for hvem Anders Stade var formynder.  

Side 860  27.marts 1787 husmand Laurs Nielsens hustru Anne Thygesdatter i Gjurup. Arvinger: søsteren Else Thygesdatters børn Gertrud Mogensdatter, tjenende i Hundelev, og Helle Mogensdatter, tjenende Matthias Svendsen i Høngaard. Christopher Ladefoged på Aastrup var formynder. 

Side 861  19.juni 1787 Jacob Stephansen Kjærs hustru Johanne Pedersdatter i Bagterp. Børn: Stephan Jacobsen, 22 år, og Margrethe Jacobsdatter, 26 år. 

Side 862  19.juni 1787 gårdbeboer Christen Hansens hustru Maren Pedersdatter i Bagterp, barnefødt i Blendstrup på Lindenborg Gods. Afdødes broder, husmand Peder Pedersen, tjenende i Vaarst, fik et grønstribet skørt, hvoraf han kunne gøre en trøje. 

Side 871  8.september 1787 indsidder og enkemand Jacob Olesen Schiern i Bagterp. Skiftet foregik hos Thomas Grønning i Sønder Harritslev. Afdødes broder Christen Olesen Schiern af Aas Gods i Stenum by var eneste arving. 

Side 887  5.august 1788 Mads Stephensens hustru Margrethe Andersdatter i St. Hans Kirkehus. Børn: Stephen Madsen, 43 år, i Hjørring, Anders Madsen, 36 år, husmand i Bagterp, Simon Madsen, 31 år, hjemme, Ellen Madsdatter, forhen gift med Jokum Jacobsen i Hjørring, hendes døtre Else Jokumsdatter, 14 år, og Inger Jokumsdatter, 10 år. 

Side 891  9.februar 1789 indsidder Thomas Christensens hustru Kirsten Pedersdatter i Bagterp. Børn: Karen Thomasdatter, 21 år, tjenende i Store Lundergaard. 

Side 893  4.maj 1789 Peder Kaaberholt Glarmester, som havde til huse hos sin søn Jens Pedersen i Aastrup Brohus. Børn: Jens Pedersen, Catrine Pedersdatter, tjener på Aastrup, Johanne Pedersdatter, forhen gift med Jens Christensen i Vidstrup, men for 10 år siden rejst fra Vendsyssel og ikke set siden. På hendes vegne mødte Christopher Pedersen af Aastrup. 

Side 894  11.november 1789 pigen Mette Nielsdatter hos husmand Christen Thomasen i Bagterp, søster til hans kone, Sophie Nielsdatter. andre søskende: Christen Nielsen, 28 år, tjener i Odden, Ole Nielsen, 26 år, tjener sønden Aalborg, begge helbrødre, Jens Nielsen, bosat i Bjergby Sogn, 42 år, Christen Nielsen bosat i Mygdal på Odden Gods, 39 år, Niels Nielsen, 38 år, gift i Mygdal, Odden Gods, halvbrødre. 

Side 896  25.juni 1789 Stephen Christensen Møller i Aastrup Mølle, gift med Inger Marie Jacobsdatter. Børn med Lisbeth Hansdatter: Maren Stephensdatter, 19 år, hjemme. Med enken:Christen Stephensen, 11 år, Jacob Stephensen, 1 år, Elisabeth Stephensdatter, 13½ år, Maren Stephensdatter, 9 år, Tove Stephensdatter, 3½ år. Enkens lavværge selvejer Christen Svendsen af Store Lundergaard. Formynder for de yngste Peder Pedersen af Sønder Lundergaard, gift med enkens søster. For de ældre var svogeren Jens Sørensen af Bistrup formynder, og for den yngste Niels Jacobsen af Nørre Tornby. Eiler Hansen af Aagard formynder for søsterdatteren Maren, den ældste. 

Side 922  21.oktober 1789 husmand Niels Andersen Kjeldsens hustru Maren Nielsdatter i Bagterp. Børn med afg. Kjeld Andersen, da boende i Sønder Harritslev: Niels Kjeldsen, rømt fra godset for 10-11 år siden, skal være musketer ved regimentet i Rendsborg, Else Kjeldsdatter, gift med brohusmanden Jens Pedersen i Aastrup Brohus, Johanne Kjeldsdatter, gift med husmand Christen Hansen i Smidstrup, Maren Kjeldsdatter, ugift og hjemme. Børn med enkemanden: Kjeld Nielsen, 22 år, Mette Johanne Nielsdatter, hjemme. 

Side 924  18.september 1785 afkald fra Jens Sørensen i Sønder Vraa af Sejlstrup Gods på kone Kirsten Christensdatters vegne for arv efter hendes moder Elisabeth Hansdatter, som boede og døde i Aastrup Mølle.